Internationaliseringsguiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationaliseringsguiden"

Transkript

1 Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden

2 Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect Väst Västsvenska Handelskammaren Finansiering - bidrag, lån och garantier Almi EKN Nopef Swedfund Tillväxtverket Västra Götalandsregionen Guiden är framtagen av:

3 Vägen mot internationell tillväxt Val av marknad Marknadsanalys Försäljning & etablering Tillväxt? Västsvenska Handelskammaren Business Region Göteborg Business Sweden Västra Götalandsregionen Tillväxtverket Nopef Västsvenska Handelskammaren Business Region Göteborg Business Sweden Västra Götalandsregionen Tillväxtverket Nopef Västsvenska Handelskammaren Business Region Göteborg Business Sweden Swedfund Almi EKN Västsvenska Handelskammaren Business Region Göteborg Business Sweden Connect Väst Västra Götalandsregionen Almi EKN Tjänster och rådgivning Finansiering - bidrag och lån

4 Business Sweden Business Sweden hjälper dig att lyckas internationellt. Med drygt småföretag per år som kunder, har Business Sweden en gedigen erfarenhet av att ge stöd åt svenska företag i sin internationalisering. Våra exportrådgivare hjälper företag att öka chanserna att lyckas i sina internationella affärer. Vårt erbjudande täcker hela processen från inledande exportinformation, internationell affärsutveckling, marknadsundersökningar och partnersökningar, till konkret sälj- och marknadsstöd på plats i utlandet. För att kunna erbjuda ett komplett stöd engageras såväl våra regionala exportrådgivare som något av våra utlandskontor i närmare sextio länder. Särskild support till små och medelstora företag Småföretagsprogrammet riktar sig till exportföretag med högst 10 miljoner Euro i omsättning och max 50 anställda. För dessa företag erbjuder vi tjänster inom bl.a. ovanstående områden, som är helt eller delvis finansierade av Business Sweden. På hittar du även annan bra exportinformation och information om de kurser och utbildningar som vi erbjuder. Marie Hörnlund Tel Business Sweden Västra Götaland Ekelundsgatan 1, vån Göteborg

5 Business region Göteborg Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för de som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen. Enterprise Europe Network En av våra tjänster är Enterprise Europe Network, som är ett EU-finansierat affärsnätverk med 600 kontor i mer än 50 länder runt om i världen, som kostnadsfritt hjälper företag i sin internationaliseringsprocess. Vi går igenom ditt företags drivkrafter och erbjudande för en internationell marknad. Efter det kan vi hjälpa dig med information om marknader för att du ska veta vad ditt företag ska satsa på. Genom oss kan du söka internationella partners för affärs-, teknik-, eller forskningssamarbete. Green Gothenburg Ett annat erbjudande från Business Region Göteborg är samverkansprojektet Green Gothenburg, där vi erbjuder kunskap, inspiration och relevanta affärskontakter genom unika studieturer och besöksprogram inom områdena energi, avfallshantering samt boende och byggande. Susanne Robertsson Tel Norra Hamngatan 14 Göteborg

6 CONNECT Väst CONNECT Väst är en ideell och oberoende organisation utan egna vinstsyften. Vi sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser som kompetens och kapital. I våra processer möts entreprenörer och näringsliv för affärsutveckling, nätverkande, investeringar och kompetensutveckling. Dessa mötesplatser skapar snabbare tillväxt och fler arbetstillfällen i Västsverige. CONNECT omfattas av sex regioner som har fler än aktiva personer. Aktörerna i nätverken är entreprenörer, företagsledare, riskkapitalbolag och privata investerare och ett flertal betydelsefulla företag och organisationer från Sveriges näringsliv. CONNECT Väst erbjuder: - Processer för tillväxt för både startups och etablerade företag - Investerarnätverk - Nätverk för internationalisering Sanna Sundell Tel Stena Center 1A Göteborg

7 Västsvenska Handelskammaren Med 350 års erfarenhet av internationell handel och ett världsomspännande kontaktnät arbetar Västsvenska Handelskammaren för att göra företagen i Västsverige starkare. Vi tar ett helhetsgrepp om dina internationella affärer Genom erfarna projektledare och tjänster inom internationell affärsutveckling, nätverk, utbildningar och dokumenthantering kan vi ta ett helhetsgrepp om företagets internationella affärer och kompetensutveckling. Till vår hjälp har vi vårt lokala samt rikstäckande nätverk av samarbetspartners och ett väletablerat internationellt partnernätverk, med mångårig erfarenhet inom affärsutveckling på sina respektive marknader. Export- och importrådgivning - Distributörs-, Agentsökning - Kundbearbetning - Leverantörssökning - Marknadsanalys Utbildning - Export-, importteknik - Affärskultur - Företagsanpassade utbildningar Skeppning & Dokument - ATA-carnet - Ursprungscertifikat Nätverksgrupper - VD-nätverk - Exportfokuserad tillväxt Ulrika Ahl Tel

8 Almi Företagspartner Väst AB Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Oavsett vilken satsning du står inför, till exempel en internationell lansering, att utveckla en ny produkt, en marknadssatsning eller start av företag bör du kontakta Almi. Exportlån satsa på internationella marknader Almis exportlån riktar sig till företag med exportsatsningar. Lånet vänder sig SME företag inom alla branscher. Exportlånet är framtaget för att du som företagare ska få möjlighet att satsa på internationella marknader. Exportlånet kan tas i utländsk valuta & kan vara en stor fördel för dig som vill minska valutarisken. Adela Rivero Tel

9 EKN EKN DIN SÄKERHET I EXPORTAFFÄRER är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade affärer. Tjänster för små och medelstora företag EKN erbjuder exportörer och banker garantier för betalning och finansiering genom: - Rörelsekreditgaranti - underlättar för små och medelstora företag att få rörelsekrediter hos banken. - Garanti för kundfordringar - skyddar mot kundförluster - Motgaranti - skapar kreditutrymme hos banken för bankgarantier Martin Källervald Tel

10 Nopef Nordiska projektexportfonden Nopef främjar internationalisering av nordiska små och medelstora företag med inriktning på finansiering av projektstudier relaterade till miljö, klimat och grön tillväxt. Nopef administreras av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Villkorslån för internationalisering Nopef erbjuder räntefria villkorslån och stöd för förstudier i samband utlandsetableringar och direkta investeringar utanför EU och EFTA. Aktuella projektländer inkluderar Ryssland, Kina, Indien, Thailand, Vietnam, Brasilien, USA m.fl. Små och medelstora nordiska företag med färre än 250 anställda och en omsättning på mindre än 50 miljoner euro kan ansöka om finansiering. Nopef stöder etablerade företag som har solid ekonomi och tillräckliga resurser för projektet. Ansökningsformulär samt ytterligare information finns på Tel (0)

11 Swedfund Swedfund har som ett statligt aktiebolag ca 30 års erfarenhet från investeringar på tillväxtmarknader och i utvecklingsländer. Swedpartnership är en del av Swedfund, som erbjuder riskkapital, kompetens och etableringsstöd till små och medelstora företag för investeringar på nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika samt Östeuropa. Swedpartnership - stöd till SME-företag Det finansiella stödet inom Swedpartnership vänder sig till svenska små och medelstora företag som står inför att etablera sin verksamhet eller starta upp ett långsiktigt affärssamarbete tillsammans med ett lokalt företag i ett av de länder erbjudandet omfattar. Stödet kan finansiera två aktiviteter, kompetensöverföring och investeringar i utrustning som ofta är en nödvändighet i uppstartsfasen av långsiktiga affärssamarbeten. För att ansöka om stödet ska företaget ha en omsättning på minst 5 miljoner kronor, sund finansiell ställning, färre än 250 anställda samt ha ett eget bolag eller en samarbetspartner i det land där investeringen ska genomföras. Staffan Ahl Tel

12 Västra Götalandregionen Västra Götalandsregionen arbetar för att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och företagande. Vi stödjer företag genom att medfinansiera olika typer av utvecklingsinsatser som ska bidra till nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller utvecklad produktion. Konsultcheckar för företag i Västra Götaland Västra Götalandsregionens konsultcheck är ett bidrag som företag kan söka för att medfinansiera externa konsultkostnader kopplade till exempelvis marknadsutveckling, produktutveckling eller internationalisering. Syftet är att öka företagets sysselsättning och/eller produktion. Konsultchecken är på kronor och får täcka högst 50 procent av de externa konsultkostnaderna. om konsultcheckar och Västra Götalandsregionens andra finansieringsmöjligheter finns på Kontaktpersoner konsultcheckar Marianne Gustafsson Tel Jane Boyton Tel Gabriel Skarbäck Tel

13 Tillväxtverket Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. En del i det arbetet är att stödja utvecklingen av små och medelstora företag och bidra till att dessa företag kan stärka sin konkurrenskraft på internationella marknader. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Affärsutvecklingscheckar för internationalisering Vill du stärka ditt företags konkurrenskraft på en internationell marknad? Nu kan små företag söka finansiering för förberedelse till internationalisering. Företag som har mellan 2-49 anställda och som omsätter minst en miljon kronor är välkomna att ansöka om affärsutvecklingscheckar. Kontaktpersoner Affärsutvecklingscheckar Västra Götalandsregionen Gabriel Skarbäck Tel Almi Företagspartner Väst Heléne Öhrvall Tel Jane Boyton Tel Marianne Gustafsson Tel

14 Utveckla ditt företag internationellt

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

FINANSIERING AV INTERNATIONELLA AFFÄRER. Sundsvall 22 januari 2009

FINANSIERING AV INTERNATIONELLA AFFÄRER. Sundsvall 22 januari 2009 FINANSIERING AV INTERNATIONELLA AFFÄRER Sundsvall 22 januari 2009 HITTA RÄTT HJÄLP Hos oss finns hjälp för företags internationalisering. Från första exportaffär till etablering och utlandsinvesteringar.

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Näringslivskontakter i Örebro

Näringslivskontakter i Örebro Näringslivskontakter i Örebro Bra kontakter för dig som företagare i Örebro Reviderad 2011-11-01 Innehåll Innehåll... 2 Almi... 3 Arbetsförmedlingen... 3 Cityakademin... 3 City Örebro... 4 Coompanion...

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer

Så gör du fler exportaffärer Så gör du fler exportaffärer FEM FÖRETAG BERÄTTAR EKN möjliggör säkrare exportaffärer och mer konkurrenskraftig finansiering, vilket kan vara avgörande för många affärer. Carl-Johan Karlsson, Affärsområdeschef,

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

INTERNATIONELLA AFF RER

INTERNATIONELLA AFF RER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED: Nr 5 DECEMBER 2013 INTERNATIONELLA AFF RER Guiden till INTERNATIONALISERING Ny vd för Svensk Handel ILLUSTRATION: ANDERS ERIKSSON/VÄSTSVENSKA

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

TILLVÄXTMARKNADER. Fler små och medelstora företag kan exportera till nya marknader. SAMARBETE Konkurrenter som hjälper varandra når framgång

TILLVÄXTMARKNADER. Fler små och medelstora företag kan exportera till nya marknader. SAMARBETE Konkurrenter som hjälper varandra når framgång ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.TILLVÄXTMARKNADER.NU Nr 1 SEPTEMBER 2014 TILLVÄXTMARKNADER Missa inte SAMARBETE Konkurrenter som hjälper varandra

Läs mer

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

Framgång för Fairtrade Cityarbetet. kaffeimportören Thomas Anderberg en av företagarna som engagerar sig

Framgång för Fairtrade Cityarbetet. kaffeimportören Thomas Anderberg en av företagarna som engagerar sig i härryda kommun nr 2 2013 Framgång för Fairtrade Cityarbetet i Härryda kommun kaffeimportören Thomas Anderberg en av företagarna som engagerar sig Företagsakuten för dig som är företagare och har hamnat

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping

Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping Guiden delas kostnadsfritt ut till företagare i Enköpings kommun. Utgivare: Enköpings kommun, 2007 Kungsgatan

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN Säkra dina exportaffärer En guide till EKN Det märks när du är säker När du känner dig trygg utstrålar du lugn och förtroende på ett sätt som inte går att ta miste på. Du känner det. Andra märker det.

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Bakgrund varför behövs projekt Kosmopolit? 3. Nätverksträff med Kosmopolit: Fördjupat samarbete under 2010 7

Bakgrund varför behövs projekt Kosmopolit? 3. Nätverksträff med Kosmopolit: Fördjupat samarbete under 2010 7 Projekt Kosmopolit Projekt Kosmopolit är regeringens särskilda satsning för att ta tillvara utlandsföddas unika kompetens för att öka utrikeshandeln, skapa fler jobb och högre tillväxt. Handelsminister

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Sveriges exportstrategi

Sveriges exportstrategi Sveriges exportstrategi Innehåll Förord Inledning Förord 2 Inledning 3 Utmaningar 6 Insatser 12 1. Team Sweden 12 2. Ökad svensk närvaro på tillväxtmarknaderna 13 3. Regionala exportcentra en dörr in till

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

Kartläggning av aktörerna på miljöteknikområdet

Kartläggning av aktörerna på miljöteknikområdet Kartläggning av aktörerna på miljöteknikområdet Uppdragsnummer N2014/2726/E Tillväxtverkets dnr 1.2.2-2014-2582 1 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4 Bortfallsanalys...

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer