Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer RS HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen beviljar finansiering av projekt FoU-kort för halländska företag pilotgenomgång 2014 med kronor. Medlen tas från 1:1 anslaget. Sammanfattning Små och medelstora företag (SMF) spelar en avgörande roll för Hallands konkurrenskraft. Samtidigt innebär marknadens behov av nya varor, tjänster och processer ett ökat krav på forsknings- och utvecklingsinsatser såväl i företagens regi som genom externa aktörer inom universitet och högskolor eller fristående forskningsinstitutioner. FoU- verksamhet förknippas dock ofta med stora kostnader och risker. Därför har de mindre företagen i regel små möjligheter att bedriva FoUverksamhet med egna resurser. Samspelet mellan de mindre företagen, universiteten och högskolorna är relativt outvecklat. Ofta leder skilda incitament, referensramar och kunskaps- och erfarenhetsbakgrunder till bristande förståelse för varandras utmaningar, förutsättningar och behov. Forskningsinstituten har av tradition en bättre kontakt med företagen men står också inför nya utmaningarna. Samspelen och den ömsesidiga kunskapsöverföringen måste förbättras om FoU-andelen i de mindre företagen ska öka och bli mer konkurrenskraftiga på en global marknad. Syftet med pilotstudien är att genom att använda sig av erfarenheterna från Västra Götalandsregionen ge fler halländska små och medelstora företag möjligheter att koppla ihop sig med FoU-verksamhet. Insatserna i form av s.k. FoU-kort skall tillföra företaget ny vetenskaplig kunskap och kompetens att utveckla varor, tjänster och processer. FoU-kort fungerar så att Region Halland täcker kostnaderna för insatser utförda av forskningsinstitut, universitet/högskolor och andra resurser med forskningskompetens upptill kronor och företagen medfinansierar insatsen med 50 procent. Kriterier och riktlinjer tas fram utifrån behov, tillväxtpotential, kvalitet

2 2(2) och genomförbarhet. Företaget rapporterar resultatet och rekvirerar bidraget från Region Halland efter att kostnaderna upparbetats. Pilotstudien ska stärka de små- och medelstora företagens möjligheter på en global konkurrerande marknad bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion förbättra den ömsesidiga kunskapsöverföringen mellan företagen och akademin och forskningsinstituten Bedömning I den nyligen framtagna Tillväxtstrategi för Halland är utveckling av det halländska innovationssystemet ett prioriterat område. Behovet består av att både öka förmågan att stimulera innovationer i ett brett perspektiv och att kvalitetssäkra affärsutvecklingsprocessen för att få se fler tillväxtföretag i Halland. Det offentliga innovationsstödsystemet erbjuder incitament till FoU-verksamhet för företagen i form av finansiering av olika initiativ bl.a. från Vinnova. Det är dock betydligt fler kvalitativa initiativ som söker än som kan få stöd i dessa satsningar. I Västra Götalandsregionen har man sedan några skapat kompletterande möjligheter för företagen att använda sig av forskningsinsatser för att ge ökade möjligheter till utveckling och tillväxt med goda resultat. Almi är projektägare och kan genom sina innovationsrådgivare hitta lämpliga exempel på företag som kan vara aktuella. FOU-kort bör därför kunna ge fler företag möjlighet att utveckla produktioner och tjänster tillsammans med forskare, institut och högskola och universitet och samtidigt och göra det utifrån ett redan etablerat verktyg. Denna pilotsatsning är därför viktig för att kunna utvärdera och på sikt skapa ett uthålligt finansiellt instrument som leder mot ett ökat kunskapsintensivt företagande i Halland. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Jörgen Preuss Biträdande regiondirektör

3

4

5

6

7

8

9