Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020"

Transkript

1 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige Programförslag Att tänka på / nyheter

2 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014?? Ansökningsomgång jan-feb 2015 => beslut maj juni 2015 Kompletteringsarbete och förhandlingar med EUkommissionen pågår, förändringar kommer att ske! 2

3 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Mål: Öka antalet innovativa SMF 272,3 miljoner kronor 60 nya företag 425 nya arbetstillfällen 3

4 Exempel på insatser som kan få stöd Insatser för att stärka de regionala innovationssystemens förmåga att bidra till små och medelstora företags konkurrenskraft Investeringar i innovations-, test- och demonstrationsanläggningar samt insatser för att göra forsknings- och innovationsinfrastruktur tillgänglig Insatser för tillämpad FoU med syfte att ta fram nya processer, produkter, tjänster och forskningsresultat Utveckling av regionala kluster med internationell potential Erfarenhetsutbyte och samverkan mellan regionens innovationsmiljöer och innovationsmiljöer i andra regioner. Stärka företagens förmåga att delta i program för forskning och innovationer, ex Horisont Ökad samverkan mellan företag och forskningsinstitutioner och utveckling av strategiska partnerskap 4

5 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT 2 investeringsprioriteringar: - Mål 1: Ökat antal SMF med tillgång till bredband med hög kapacitet - Mål 2: Ökat antal SMF som har utvecklat IKT-tillämpningar 355,2 miljoner kronor 2500 företag får möjlig tillgång till bredband (100 Mbit/s) 5

6 Exempel på insatser som kan få stöd Samverkanslösningar för att kartlägga behov, förutsättningar och organisering för bredbandsinvesteringar med hög kapacitet Utbyggnad och uppgradering av bredbandsnät med hög kapacitet där kommersiella incitament saknas Tillvarata och utveckla nya offentliga IKT-lösningar som grund för att främja företagsutveckling Bygga upp, testa och driftsätta tekniska plattformar och testbäddar för IKT-tillämpningar för företag. 6

7 3. Att öka konkurrenskraften hos SMF 2 investeringsprioriteringar: - Mål 1: Öka antalet nya tillväxtföretag - Mål 2: Öka antalet växande företag 367 miljoner kronor 650 nya företag nya arbetstillfällen 7

8 Exempel på insatser som kan få stöd Kundanpassad rådgivning med ett hållbart perspektiv och förhållningssätt Utveckla inkubatorernas roll och verksamheter Insatser för att fånga upp idéer och innovationer inom offentlig och privat sektor Insatser som stimulerar fler grupper att vara entreprenöriella Insatser för att öka möjligheterna till entreprenörskap och företagande, ex för unga Insatser för att samordna, kundanpassa och vidareutveckla rådgivningssystemet på regional /kommunövergripande nivå 8

9 Utveckling av växande näringar genom insatser för kvalificerad affärsutveckling Insatser för att bidra till att utveckla små och medelstora företags ledningsfunktioner och kompetenser samt skapa samarbeten och nätverk mellan små- och medelstora företag inom t ex innovationer Insatser för att stödja små och medelstora företags internationalisering Marknadsföring av regionen Insatser i form av finansieringstekniska instrument Medfinansiering av ramprojekt för företagsstöd 9

10 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 2 investeringsprioriteringar - Mål 1: Minskade koldioxidutsläpp från SMF - Mål 2: Förbättra koldioxidsnål teknik 189 miljoner kronor 35 nya företag 60 nya arbetstillfällen 10

11 Exempel på insatser som kan få stöd Insatser i syfte att öka företagens energieffektivitet Insatser för att ta fram verktyg, strategier och arbetsmetoder för ökad användning av förnybar energi i företag Utveckla samarbete mellan producerande företag och transportföretag för att hitta regionala lösningar kring alternativa, ej fossilberoende drivmedel Framtagande av strategier, planer, förstudier och samverkanslösningar som syftar till effektiva och koldioxidsnåla lösningar samt attitydpåverkan för koldioxidsnåla godstransporter och ökad kollektivtrafik Medfinansiering av ramprojekt för företagsstöd 11

12 Tillämpad forskning och utveckling inom energiteknik och förnybar energi för SMF Investeringar i demonstrationsanläggningar, testbäddar och prototyper för utveckling av ny energiteknik och tjänster med låg koldioxidutsläpp Stödja framtagning av energiteknik och innovativa IT-lösningar som underlättar energiomställningen i små och medelstora företag samt främja samverkan och nätverk Studier, utredningar, samverkanslösningar och teknikutveckling för ökad automatisering och användandet av kommunikationsteknik i transportsystem och elektrifiering av gods- och persontransporter 12

13 Budget Norra Mellansverige Kurs 8,39 kr/euro Insatsområde Budget mkr Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 272,3 (23%) 495 milj 2. Att öka tillgången till, användningen av IKT 355,2 (30%) 495 milj 3. Att öka konkurrenskraften hos SMF 367,0 (31 %) 695 milj 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi 189,4 (16%) Summa: 1183,9 (100%) 1685 milj

14 Kommissionens budskap EU 2020; Smart och hållbar tillväxt för alla Smart specialisering; Ökad fokusering och ökad koncentration inom regionens styrkeområden Resultat! 14

15 Att tänka på /nyheter! Förankring Hållbar röd tråd (behov slutsatser mål aktiviteter förväntat resultat) Resultatfokus och långsiktiga effekter Lärande och spridning av lärande Horisontella kriterierna, ska vara ett verktyg för att nå projektets mål 15

16 Privat medfinansiering växlar upp EU-stödet Ny Webb; eu.tillvaxtverket.se -nya blanketter -projekthandbok -elektronisk ansökan - Kontakta oss! 16

17 Vi som är här idag; Agneta Johansson, , Bithe Lindström, , Rickard Eklund, , Sabina Andersson, , 17

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI 2014SE16RFOP006 Titel Norra Version 1.3 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från 2014-jan-01 Stödberättigande

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Regionalfonden, prioritering, 2015-06-24 Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation

Regionalfonden, prioritering, 2015-06-24 Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation Regionalfonden, prioritering, 2015-06-24 Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation Sökande Projektnamn Sammanfattande beskrivning ERUF Luleå tekniska universitet Inkluderande tillväxt

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI 2014SE16RFOP009 Titel Nationellt regionalfondsprogram Version 1.2 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från 2014-jan-01

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt samarbetsprogram - för en ekonomiskt stark region med

Läs mer

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Utkast till Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. PROGRAMMETS MÅL OCH STRATEGISKA INRIKTNING...2

Läs mer

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Välkomna! à Inledning, presentation à Kort introduktion till att söka finansiering à

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI 2014SE16RFOP001 Titel Skåne-Blekinge Version 1.2 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från 2014-jan-01 Stödberättigande

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

EU-program 2014-2020

EU-program 2014-2020 Infoblad från Region Blekinge 2014/06 EU-program 2014-2020 EU-program 2014-2020 Kort överblick av EU-program som bidrar till lokal och regional utveckling Kort översikt av EU-program som bidrar till lokal

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige Maj 2013 Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige 2 Stockholmsregionens underlag till det nationella Socialfondsprogrammet 2014 2020 Länsstyrelsen fick

Läs mer

3.1 Innovation och förnyelse

3.1 Innovation och förnyelse Åtgärdsbilagan illustrerar typexempel på projekt/investeringar som passar in i tillväxtprogrammets olika åtgärder. Listan på exempel är inte på något sätt uttömmande, vad det avser aktiviteter möjliga

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer