SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH"

Transkript

1 1

2 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2

3 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram, ÖKSprogrammet) - Länsstyrelser (gränsöverskridande samarbeten) - Svenska ESF-rådet (Socialfondsprogrammet) - Jordbruksverket (Landsbygdsprogrammet, Havsoch fiskeriprogrammet) Att gentemot EU-kommissionen ansvara för genomförandet av aktuellt/aktuella program perioden

4 Europa 2020-strategin en smart och hållbar tillväxt för alla ESI-fonderna (Europeiska struktur- och investeringsfonderna): - Regionala utvecklingsfonden - Socialfonden - Landsbygdsfonden - Havs- och fiskerifonden Fondsamordning! Tillväxtverket koordinerande myndighet. Partnerskapsöverenskommelse (PÖ) mellan Sverige och EU Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft (påbörjas våren 2014) Operativa program på nationell och regional nivå 4

5 Fondernas områden för investeringar 5

6 EU:s sammanhållningspolitik EU:s politik för regional tillväxt och sysselsättning Vill åstadkomma ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Finansiering via Strukturfonderna: - Regionala utvecklingsfonden - Socialfonden Tillväxtinjektioner för regioner! Genomförande: Program => Projekt => Resultat! Projekten ska: - bidra till resp programs mål, och i förlängningen Europa strategins mål - vara nyskapade, i någon mening - ge resultat av bestående karaktär 6

7 Kärnbudskap: Ökad fokusering: - innovation - entreprenörskap - klimatförbättring Ökad koncentration av resurser Resultat, resultat, resultat! - indikatorer (resultat-, aktivitets-) - resultatorienterat arbetssätt (planering, mål, uppföljning, analys/ utvärdering, följeforskning, lärande) - resultatramverk - varje krona ska användas rätt 7

8 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation 2. Informations- och kommunikationsteknik 3. Företagens konkurrenskraft Minst 80 procent 4. Koldioxidsnål ekonomi Minst 20 procent forts 8

9 forts. 11 tematiska mål 5. Anpassning och risker vid klimatförändringar 6. Miljö och resursanvändning 7. Hållbara transporter och få bort flaskhalsar 8. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 9. Social inkludering och bekämpa fattigdom 10. Utbildning, färdigheter och livslångt lärande 11. (Effektivare offentlig förvaltning) 9

10 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland Budget: ca 212 Meuro inkl TA 5 insatsområden: IO 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (30%) IO 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (5%) IO 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (35.3%) IO 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (5.7%) IO 5: Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig infrastruktur (24%) 7 fokusområden: - Innovationer inom hälso- och sjukvård - Life Science - Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin - Testverksamhet - Hållbar energi och miljöteknik - Upplevelsenäring och kulturella och kreativa näringar - Digitala tjänster för smart region Skärningspunkter! 10

11 IO 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (30%) Specifikt mål 1: Öka forsknings- och innovationssamverkan för kapacitetsuppbyggnad inom och mellan regionens fokusområden Specifikt mål 2: Öka innovationverksamheten i företag och stärka utveckling av och tillgång till innovationsstödjande system och miljöer inom regionens fokusområden 11

12 IO 2: Att öka tillgängligheten till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken (5%) Specifikt mål 1: Högre kvalitet, kapacitet och tillgång till bredband i Övre Norrland Specifikt mål 2: Öka antalet och användningen av digitala tjänster för att skapa en enklare och effektivare vardag för privatpersoner, företag och offentlig sektor 12

13 IO 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (35.3%) Specifikt mål 1: Öka antalet nystartade och antalet växande företag Specifikt mål 2: Stärkt kapitalförsörjning i tidiga skeden och till växande företag Specifikt mål 3: Stärka små och medelstora företags konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella nya marknader samt stärka regionens attraktionskraft för internationella investeringar 13

14 IO 4: Att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi i alla sektorer (5.7%) Specifikt mål 1: Öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i ÖN:s företag Specifikt mål 2: Ökad implementering av energieffektiva lösningar och förnybar energi inom offentlig sektor och bostadssektorn 14

15 IO 5: Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (24%) Specifikt mål 1: Ökad funktionalitet i transportsystemen för ett mer effektivt och hållbart nyttjande av befintlig infrastruktur Specifikt mål 2: Nya och utvecklade multimodala transportförbindelser för en mer hållbar och effektiv övergång mellan olika trafikslag 15

16 Det nationella regionalfondsprogrammet (15%) Insatsområde 1 (Tematiskt mål 1): Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (20%). Insatsområde 2 (Tematiskt mål 3): Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (17 %). Insatsområde 3 (Tematiskt mål 4): Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi (57% till energieffektivisering samt riskkapital för att stärka övergången till en koldioxidsnål ekonomi). Resterande 6%: Lokalt ledd utveckling (LLU genom Leadermetoden) 16

17 Tidtabell 30 september 2013: programmen lämnades in till Näringsdepartementet (version 1) Oktober mars 2014: bearbetades programmen i dialog med regionerna/programskrivarna och Tillväxtverket April programmen lämnades till EU-kommissionen, förhandlingar ska inledas Hösten 2014: Programmen godkänns av EU-kommissionen och kan öppna för ansökningar /programmen 17

18 Goda råd Planera Förankra Bädda för resultat 18

19 Att planera för ett projekt Foto: 19

20 Att planera ett projekt Formulera problemet Vilka behöver projektet? Behov? Analysera omvärlden

21 Att planera ett projekt forts... Gör en intressentanalys Formulera målen Förankra projektet

22 Att planera för ett projekt 22

23 Viktiga faktorer för framgång Utgå från företagens behov Företagsrepresentanter i styrgrupp och referensgrupp Förankra med medfinansiärer Engagerad projektägare och styrgrupp 23

24 Viktiga faktorer för framgång, forts Använd de horisontella kriterierna som ett verktyg till framgång och integrera i projektverksamheten Indexator AB - Vindeln

25 Viktiga faktorer för framgång, forts Lärande kopplat till organisation, information, följeforskning Vad ska hända när projektet är slut?

26 Medverkan från näringslivresultatuppföljningen Svag Bra Mycket bra Det är positivt att det är företag med i så många av ERUF projekten

27 Vad menar vi med lärande? Att använda förvärvad kunskap på ett ändamålsenligt sätt

28 Viktigt för att nå ett bra lärande Omfattande planeringsarbete innan uppstart Projektorganisationen ska vara på plats innan projektstart Projektet ska vara väl förankrat Mottagarna finns i referensgrupp

29 Viktigt för att nå ett bra lärande, forts Många mötesplatser både internt och externt Flera arbetsgrupper med ständigt utbyte mellan varandra Företagen får nyttja kunskap konkret, inte bara ta emot råd

30 Några nyheter nya programperioden Privat medfinansiering Förskott Elektronisk ansökan Uppstartsmöten 30

31 Samordnat förenklingsarbete Schablon indirekta kostnader Enhetskostnader Schablon lönebikostnader Fastställd årsarbetstid Klumpsummor 31

32 Mer information till hösten (prel) 16 september Luleå 17 september Överkalix 23 september Umeå 24 september Lycksele Öppet hus i Umeå och Luleå 32

33 Tack så mycket! 33

34 34

35 Extra bilder 35

36 Programstatus Mål Utfall april 2014 Beslut, Mkr Nya jobb, st Nya företag, st

37 forts Tillväxtområde Ant projekt Beviljat belopp, Mkr Test- och övningsverksamhet, säkerhet och sårbarhet Kreativa näringar, upplevelser och turism Energi och miljöteknik Basindustri teknik och tjänsteföretag Informations- och kommunikationsteknik samt tjänsteverksamhet Bioteknik Totalt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna Regeringsbeslut IV:15 Socialdepartementet 2013-12-19 S2012/2774/SFÖ S2013/1408/SFÖ S2013/8584/SAM länsstyrelserna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna 5bilagor Riksdagen har beslutat

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport INNEHÅLL INLEDNING 3 1. SAMMANFATTNING, OBSERVATIONER OCH REKOMMENDATIONER 4 2. UTVECKLING AV De kulturella och kreativa Näringarna OCH EU 2020. 7 2.1 De

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Havsfrågor och fiske Skydda havens framtid för ökat välstånd När vi förvaltar våra hav måste vi vara smartare än någonsin tidigare 2 I N S Y N I E U P O L I T I K E N INNEHÅLL En smart

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

din guide till EU-stöd

din guide till EU-stöd din guide till EU-stöd EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Vi

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

fler jobb i nya och växande företag

fler jobb i nya och växande företag C fler jobb i nya och växande företag Innehållsförteckning FLER JOBB I NYA OCH VÄXANDE FÖRETAG... 3 UC1 Utlåtande näringspolitik... 3 UC2 Utlåtande regionalpolitik... 164 UC3 Utlåtande handelspolitik...

Läs mer

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 1 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION 2 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN ISSN 1403-2511 Denna rapport är utgiven

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

STRUKTURPÅVERKAN GENOM STRUKTURFONDERNA? EN DISKUSSION OM UTVÄRDERING AV EU:S STRUKTURFONDER I SVERIGE OCH ERFARENHETER AV TEORIBASERAD UTVÄRDERING

STRUKTURPÅVERKAN GENOM STRUKTURFONDERNA? EN DISKUSSION OM UTVÄRDERING AV EU:S STRUKTURFONDER I SVERIGE OCH ERFARENHETER AV TEORIBASERAD UTVÄRDERING STRUKTURPÅVERKAN GENOM STRUKTURFONDERNA? EN DISKUSSION OM UTVÄRDERING AV EU:S STRUKTURFONDER I SVERIGE OCH ERFARENHETER AV TEORIBASERAD UTVÄRDERING GÖRAN BRULIN, TILLVÄXTVERKET INGRID RYDELL & MARCUS HOLMSTRÖM,

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer