SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH"

Transkript

1 1

2 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare

3 Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas 3

4 Kunskap om företag och regioner 4

5 Finansiering som stärker näringslivet Aktuella erbjudanden: tillvaxtverket.se/ansoka. 5

6 Investeringar med EU-medel Europa 2020: Smart och hållbar tillväxt för alla 6

7 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige 7. Småland och Öarna 8. Skåne-Blekinge 9. Nationellt regionalfondsprogram 7

8 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram, ÖKSprogrammet) - Länsstyrelser (gränsöverskridande samarbeten) - Svenska ESF-rådet (Socialfondsprogrammet) - Jordbruksverket (Landsbygdsprogrammet, Havsoch fiskeriprogrammet) Att gentemot EU-kommissionen ansvara för genomförandet av aktuellt/aktuella program perioden

9 Europa 2020-strategin en smart och hållbar tillväxt för alla ESI-fonderna (Europeiska struktur- och investeringsfonderna): - Regionala utvecklingsfonden - Socialfonden - Landsbygdsfonden - Havs- och fiskerifonden Fondsamordning! Tillväxtverket koordinerande myndighet. Partnerskapsöverenskommelse (PÖ) mellan Sverige och EU Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft (påbörjas våren 2014) Operativa program på nationell och regional nivå 9

10 Fondernas områden för investeringar 10

11 Senaste nytt Programstart: tidigast 15 dec 2014 => beslut majjuni Kompletteringsarbete och förhandlingar med EUkommissionen pågår 11

12 Kommissionens kärnbudskap Fokus på innovationer, entreprenörskap och klimatförbättring Koncentrera resurserna Resultat, resultat, resultat! 12

13 Våra kärnbudskap till er! Not the same procedure Små och medelstora företag Läs programmet Tänk nytt 13

14 forts Hållbar röd tråd (behov slutsatser mål aktiviteter förväntat resultat) Var realistisk Förankra regionalt Kontakta oss 14

15 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland (utkast) Budget: ca 1.7 miljarder kr 5 insatsområden: IO 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (512 Mkr) IO 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (85 Mkr) IO 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (603 Mkr) IO 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (97 Mkr) IO 5: Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig infrastruktur (410 Mkr) 15

16 Program Övre Norrland (utkast) Upplevelsenäringen är ett utpekat fokusområde. Inom insatsområde 3 Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Aktiviteter som bidrar till att innovativa mötesplatser, nätverk, kluster och klusterallianser bildas. Affärsutveckling, internationalisering mm. Kontaktperson Inga-Greta Ekblom, 16

17 IO 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (utkast) Specifikt mål 1: Fler nystartade företag i Övre Norrland Specifikt mål 2: Fler växande företag i Övre Norrland Specifikt mål 3: Fler små och medelstora företag växer på internationella nya marknader Specifikt mål 4: Fler internationella investeringar i regionens näringsliv. 17

18 7 fokusområden för smart specialisering Innovationer inom hälso- och sjukvård Life Science Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin Testverksamhet Hållbar energi och miljöteknik Upplevelsenäring och kulturella och kreativa näringar Digitala tjänster för smart region Skärningspunkter! 18

19 Upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar Har en ökande efterfrågan och en positiv roll för regional utveckling Tillväxtområden med stora förutsättningar att utvecklas och bidra till en ökad regional konkurrenskraft Regionala specifika förutsättningar 19

20 Program Mellersta Norrland (utkast) Jämtlands län & Västernorrlands län Budget ca 1.3 miljarder kr Besöksnäringen är ett utpekat fokusområde i programmet. Inom insatsområde 3 Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Aktiviteter som kan få stöd är främst genom klusterbildningar, stimulera till ökad kompetens, produktutveckling samt marknadsföring av upplevelser, gärna med målet att nå den internationella marknaden. Kontaktperson Maria Kjellström, 20

21 Program Norra Mellansverige (utkast) Dalarnas län, Gävleborgs län &Värmlands län Budget ca 1.2 miljarder kr Turismen/upplevelsenäringen lyfts fram som ett av regionens styrkeområden. Främst inom insatsområde 3 Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Även insatsområde 1 Att stärka forskning, teknisk utveckling & innovation. Aktiviteter som kan stödjas är affärsutvecklingsinsatser för SME, nätverk och kunskapsöverföring, paketering, marknadsföring. Stödja regionala kluster, som kan bidra till innovationer och tjänste- o produktutveckling för företag inom turism och upplevelsenäringen. Kontaktperson Agneta Johansson, 21

22 Program Östra Mellansverige (utkast) Örebro län, Västmanlands län, Uppsala län, Södermanlands län & Östergötlands län Budget ca 587 miljoner kr Upplevelsenäringen inget prioriteringsområde, men omfattas av entreprenörsfrämjande eller företagsutvecklande åtgärder. Kan bl.a stödja hållbar destinationsutveckling. Kontaktperson Stefan Enevad, 22

23 Program Stockholm (utkast) Stockholms län Budget ca 310 miljoner kr Upplevelsenäringen är inget prioriterat tillväxtområde. Ej aktuellt att stödja utvecklingen av turism/upplevelsenäringen. Det är möjligt att söka medel för t.ex klustersatsning inom turism, men det är inte ett uttalat område. Medlen kommer att fokusera på ett antal styrkeområden kopplat till t.ex. Life Science sektorn och liknande. Kontaktperson Susanna Rockström, 23

24 Program Västsverige (utkast) Västra Götalands län & Hallands län Budget ca 470 miljoner kr Upplevelsebaserade näringar är ett styrkeområde i Västsverige Projekt med koppling till forskning/innovation. Projekt som bidrar till ökad konkurrenskraft för SME inom branschen. Insatsområden Samverkan inom forskning och innovation, Konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Kontaktperson Thanos Pinakas, 24

25 Program Småland & Öarna (utkast) Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmars län, Gotlands län Budget ca 554 miljoner kr Inget insatsområde som fokuserar på besöksnäring o turism. Däremot ligger fokus inom insatsområde 3 Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft på tillväxt i befintliga företag, ökad internationalisering mm där besöksnäringen är ett viktigt område. Stödja utvecklingen av upplevelsenäringen genom affärsutveckling, ökad internationalisering för ökad tillväxt i befintliga företag. Ex. på aktiviteter kan vara seminarier/workshops/affärsrådgivning med fokus på ledarskap, hållbar tillväxt, lönsamhet, strategisk kompetensförsörjning och/eller innovation. Kontaktperson Erik Wennerhag, 25

26 Program Skåne-Blekinge (utkast) Skåne län & Blekinge län Budget ca 512 miljoner kr De har valt att inte lyfta fram några specifika branscher, programmet är skrivet för att öppna upp, skapa bredd och variation o möjligheter för alla att delta. Däremot är turismen ett styrkeområde för regionen. Innovation kopplat till kulturella o kreativa näringar, men även inom det insatsområde som handlar om koldioxidsnål ekonomi och hållbar stadsutveckling. Ex. på aktiviteter: Utveckla samarbete mellan entreprenörer och forskare, insatser som bidrar till koldioxidsnål, hållbar turism och fritidsrekreation, insatser för att stärka internationalisering av företag inom hållbar stadsutveckling. Kontaktperson: Anna Backman, 26

27 Nationella regionalfondsprogrammet (utkast) Budget ca 1.2 miljarder kr Insatsområde 1 (Tematiskt mål 1): Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (20%). Insatsområde 2 (Tematiskt mål 3): Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (17 %). Insatsområde 3 (Tematiskt mål 4): Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi (57%) - energieffektivisering, samt - riskkapital för att stärka övergången till en koldioxidsnål ekonomi Resterande 6%: Lokalt ledd utveckling (LLU genom Leader-metoden) 27

28 Mer information Öppet hus-dagar i Umeå och Luleå 28

29 29

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Statens kulturråd 2015. Foto omslag: Karin Beate Nøsterud/norden.org

Statens kulturråd 2015. Foto omslag: Karin Beate Nøsterud/norden.org PROJEKT MED KULTURANKNYTNING I EU: S STRUKTUR- OCH INVESTERINGSFONDER 2014 Statens kulturråd 2015 Foto omslag: Karin Beate Nøsterud/norden.org Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

EU-program 2014-2020

EU-program 2014-2020 Infoblad från Region Blekinge 2014/06 EU-program 2014-2020 EU-program 2014-2020 Kort överblick av EU-program som bidrar till lokal och regional utveckling Kort översikt av EU-program som bidrar till lokal

Läs mer

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 North Sweden = [(Nb+Vb)x3H] Region Västerbotten* Länsstyrelsen i Norrbotten* + bidrag från Länsstyrelsen i Västerbotten Landstingen i båda

Läs mer

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Europeiska unionens strukturfonder förord Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 FAKTA I KORTHET Nr. 7 2014 VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 Syftet med den här publikationen är att visa exempel på hur ett urval av EU:s fonder och program knyter an till

Läs mer

Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers.

Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers. REDOVISNING AV PROJEKT MED KULTURANKNYTNING I EU:S STRUKTURFONDER 2013 Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers. INNEHÅLL Inledning sid. 5 Vad har bedömts vara ett

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige Maj 2013 Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige 2 Stockholmsregionens underlag till det nationella Socialfondsprogrammet 2014 2020 Länsstyrelsen fick

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 Förord Ur EU:s program och fonder kan olika aktörer söka stöd till projekt som utvecklar den egna verksamheten samt det lokala och regionala samhället.

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Regionalfonden, prioritering, 2015-06-24 Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation

Regionalfonden, prioritering, 2015-06-24 Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation Regionalfonden, prioritering, 2015-06-24 Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation Sökande Projektnamn Sammanfattande beskrivning ERUF Luleå tekniska universitet Inkluderande tillväxt

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Sammanställning av remissvar på Operationellt Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, Västsverige 2007-2013

Sammanställning av remissvar på Operationellt Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, Västsverige 2007-2013 1(14) Referens Datum Diarienummer Emma Mattson 2006-10-09 610-0491-06 Sammanställning av remissvar på Operationellt Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, Västsverige 2007-2013 Remissförfarande

Läs mer

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Enligt mall för de regionala handlingsplanerna Detta dokument är ett utkast till Övre Norrlands handlingsplan för europeiska

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna Bilaga 9 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9256/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

15.00 Region Skånes arbete med att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt

15.00 Region Skånes arbete med att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt Program 13.00 Välkomna till Soundingboard 2.0 - avstamp inför framtiden 13.20 Rapport från FIRS 13.30 Tillväxts nya roll regionalt 13.40 EU:s strukturfonder bakåt och framåt 14.30 Paus 15.00 Region Skånes

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt samarbetsprogram - för en ekonomiskt stark region med

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Välkomna! à Inledning, presentation à Kort introduktion till att söka finansiering à

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer