SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014"

Transkript

1 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014

2 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten

3 Vad är på gång 2014 och vad händer 2015? Sveriges nationella strategi för regional tillväxt och attraktionskraft anger den övergripande inriktningen och prioriteringarna för den regionala tillväxtpolitiken och dess genomförande fram till Ny nationell strategi, den hittar du här

4 Länsstyrelsen informerar den 29 januari 2015! Landsbygdsprogram Regionalt serviceprogram (RSP), Sverige-Norge samarbeten, Bygdemedel, Upphandling, Bredband Betaltjänster Ramprogram för företagsstöd och projekt med temat energi/klimat och miljödriven tillväxt. Företagsstöden och de nya förordningarna samt eventuella andra prioriteringar..och en hel del annat!

5 Boka den 29 januari i kalendern Vi kommer att vara på Stiftsgården i Rättvik. Länsstyrelsen informerar inkl. lunch Socialt företagande Coompanion forsätter dagen med en mässa och seminarier om socialföretagande. Program kommer senare.

6 Förändringar i de regionalpolitiska stödförordningarna (gäller från ) 6

7 Sammanfattning av förändringarna Innehållet i förändringarna Stödområdet förändras Sysselsättningsbidraget försvinner Möjligheten att bevilja stöd till lönekostnader införs i stödområdet i det regionala investeringsstödet Möjlighet att bevilja regionalt investeringsstöd även i stödområde B Regionalt bidrag för företagsutveckling (FUB) kan beviljas i hela landet, d.v.s. även i tätorter Övergångsregler 7

8 Stödområdet förändras Nya stödområdet Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet med undantag för tätortsområden i Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun och Borlänge. Dessutom ingår kommunerna Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län, Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län. Områden som kommer utanför Kalmar, Örebro och Västmanlands län förlorar samtliga kommuner som ingår i stödområdet idag. De exkluderade områdena vid tätorterna Umeå, Luleå och Sundsvall förstoras något. Dalarnas samtliga kommuner inkluderas men Falun och Borlänge tätorter exkluderas Indelningen i område A och B 8

9 Falun Borlänge tätortsområden 9

10 Sysselsättningsbidraget försvinner Förordning (1998:996) om sysselsättningsbidrag upphör. Möjligheten att bevilja stöd till lönekostnader införs i det regionala investeringsstödet 10

11 Vi kan nu bevilja regionalt investeringsstöd även i stödområde B en enhetlig beslutanderätt för investeringar upp till 25 miljoner kronor Tillväxtverket vid investeringar större än 25 miljoner kronor i byggnader, maskiner och inventarier eller 4 miljoner i immateriella investeringskostnader. 11

12 Regionalt bidrag för företagsutveckling (FUB) kan beviljas i hela landet, d.v.s. även i tätorter bidrag får beviljas i hela landet uppdelat i följande kategorier; stödområdena A och B enligt förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd, glesbygd, landsbygd, och utanför de områden som anges i

13 Övergångsregler Äldre bestämmelser gäller för ärenden om regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag där ansökan om stöd kommit in till den beslutande myndigheten före ikraftträdandet och för stöd som har beviljats före ikraftträdandet. Berörd myndighet kan bereda och fatta beslut enligt det regelverk som gällde när företaget lämnade in sin ansökan. 13

14 Kirsten Belin

15 Service till projekt och projektägare Länsstyrelsen och Region Dalarna arbetar med att ta fram en resurs som kommer att jobba med horisontella mål i projektverksamhet i Dalarna. Start: I början av 2015 Vad kan man få hjälp med? Integrera horisontella mål där de ger mervärde. Utbildning för operativ ledning och projektledare Stöd i arbetet, bollplank, experthjälp Står på projektägarens sida inte finansiärernas

16 Varför arbeta med horisontella mål? EU 2020 utifrån horisontella mål 75% av befolkningen mellan år ska vara i arbete Utsläppen av växthusgaser ska vara 20% (Sverige 40%) lägre än 1990 års nivå. (ca 76 milj ton ska bli ca 46 milj ton) 20% av energin ska vara förnybar 20% energieffektivisering

17 Björn Forsberg

18 Landsbygdsenheten 3 funktioner

19

20

21 Tidpunkt då det går att börja söka stödet Insatsområden Fokusområde Regional handlingsplan klar och inskickad till jordbruksverket september 2014 (4.1/2a) Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring (7.3/6c) Stöd till bredband (2a) Konkurrenskraft och lönsamhet (6c) Bredband januari 2014 (4.4/4abc) Stängsel mot rovdjur (6.1/2b) Startstöd (2b) Unga (4abc) Miljö i jordbruket, maj 2015 ( /4abc, 5bc, 5d) Stöd till kompetensutveckling, Stöd till demonstrationsoch informationsåtgärder, Stöd till rådgivningstjänster, Stöd till inrättande av rådgivningstjänster, Stöd till fortbildning av rådgivare (4.1/5bc, 5d) Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring (4.4/3a) Investeringsstöd för bättre djurvälfärd (6.4/5bc, 5d, 6a) Investeringsstöd till annan verksamhet än jordbruk, trädgård, skog och rennäring (7.4/6b) Stöd till investeringar i service på landsbygden (3a) Korta livsmedelskedja och djurvälfärd (4abc) Miljö i jordbrukset (5bc) Energieffektivisering och förnybar energi (5d) Minska utsläpp av växt-husgaser & ammoniak (6a) Nya jobb och diversifiering (6b) Lokal utveckling, ??? augusti- september 2015 januari 2016 ( /2a, 3a, 6a) Stöd till kompetensutveckling, Stöd till demonstrations- och informationsåtgärder, Stöd till rådgivningstjänster, Stöd till inrättande av rådgivningstjänster, Stöd till fortbildning av rådgivare (4.2/3a,6a) Förädlingsstöd (4.4/4abc) Engångsröjning av betesmark, mindre ytor, Miljöinvestering förbättra vattenkvalitet, Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald, Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet (7.2/6b) Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur (7.5/6b) Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation samt för turistinformation (7.6/6b) Stöd till utredningar och restaurering av natur- och kulturmiljö, (4.4/4abc) Anlägga tvåstegsdiken, Reglerbar dränering ( / alla fokusområden) Stöd till arbetsgrupper inom Europeiska innovationsnätverket (EIP), Stöd till pilotprojekt, Stöd till samarbete kring arbetsprocesser och anläggningar samt till utveckling av turism, Stöd till samarbeten som främjar utvecklingen av korta leveranskedjor och lokala marknader, Stöd till samarbeten för projekt inom klimat och miljö, Stöd till samarbete för produktion av biomassa, Stöd till samarbeten som främjar diversifiering mot omsorg och social integration samt utbildning inom miljö och mat (2a) Konkurrenskraft och lönsamhet (3a) Korta livsmedelskedja och djurvälfärd (4abc) Miljö i jordbruket (6a) Nya jobb och diversifiering (6b) Lokal utveckling, (2a) Konkurrenskraft och lönsamhet (2b) Unga (3a) Korta livsmedelskedja och djurvälfärd (4abc) Miljö i jordbrukset (5bc) Energieffektivisering och förnybar energi (5d) Minska utsläpp av växt-husgaser & ammoniak (6a) Nya jobb och diversifiering (6b) Lokal utveckling, ??? ???

Beskrivning av strategi

Beskrivning av strategi Beskrivning av strategi 5.1 Rättfärdigande av utvalda behov att jobba med i landsbygdsprogrammet, samt val av mål, prioriteringar och fokusområden baserat på SWOT- och behovsanalys. Bakgrund Med lantbruk

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2015:406 Utkom från trycket den 26 juni 2015 Utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Gemensamma

Läs mer

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 (med svenska namn på åtgärderna) CCI Programtyp Land Region 2014SE06RDNP001 Landsbygdsutvecklingsprogram Sverige SE - National Programperiod 2014-2020

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 förord SYFTET MED EU:s STRUKTURFONDER är att förstärka den ekonomiska och sociala

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:46

Regeringens proposition 2013/14:46 Regeringens proposition 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län Prop. 2013/14:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november

Läs mer

information till genomförare

information till genomförare Sammanställning av resultat från tankesmedjor om landsbygdsprogrammet 2014-2020 Här kan du läsa en kort sammanfattning från de tankesmedjor per telefon som hölls i månadsskiftet september-oktober 2011.

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

En digital agenda för Värmland

En digital agenda för Värmland Fakta i korthet Nr. 5 2012 En digital agenda för Värmland Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ser just nu över förutsättningarna för att ta fram en skräddarsydd

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 5 1. Gävleborgs län behöver en bredbandsstrategi.. 7 2. Vad är bredband?. 8 Tekniker för bredband... 8 3. Nyttan med

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten Rapport 2012:13 Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige Näringslivsenheten Omslagsbild: Företaget Safe xrossing, som har uppfunnit den blinkande övergångsskylten,

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010

Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010 Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010 Jordbruksverket, 551 82 Jönköping Tfn: 036-15 50 00 vx, fax: 036-19 05 46 E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se, Internet: www.jordbruksverket.se PM Dnr

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010 September 2010 Migrationsverket har till och med augusti 2010 tagit emot 1 481 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 252 under augusti, Somalia och Afghanistan utgör fortfarande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna Regeringsbeslut IV:15 Socialdepartementet 2013-12-19 S2012/2774/SFÖ S2013/1408/SFÖ S2013/8584/SAM länsstyrelserna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna 5bilagor Riksdagen har beslutat

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Näringslivsklimat och entreprenörskap

Näringslivsklimat och entreprenörskap Rapport 2005:8 Näringslivsklimat och entreprenörskap En jämförande studie mellan Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län Ref: Bengt Dahlgren - 2 - Näringslivsklimat och entreprenörskap Förord Arbetet med

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Närvarande: Jöran Hägglund landshövding, ordförande Insynsrådet AnnSofie Andersson kommunalråd

Närvarande: Jöran Hägglund landshövding, ordförande Insynsrådet AnnSofie Andersson kommunalråd 1 / 5 Insynsrådet Protokoll nr 2 Datum 2015-05-04 104-3799-2015 Dnr (anges vid skriftväxling) Närvarande: Jöran Hägglund landshövding, ordförande Insynsrådet AnnSofie Andersson kommunalråd Arne Hafstad

Läs mer