Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi"

Transkript

1 Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar. Samtidigt tar evolutionen i företagsvärlden fart och företagens livscyklar förkortas. Informations och kommunikationstekniken utvecklas i snabb takt och informationsmängden ökar nästan obegränsat. Kommunikationstjänster möjliggör ett globalt utbud och konkurrens inom tjänstesektorn, vilket ökar kraven på snabbare produktion och utveckling. Företagen kan köpa eller hyra en allt större del av den kompetens och kapacitet de behöver, från alla håll i världen. Vid sidan av de traditionella storföretagen och den storskaliga produktionen uppstår flexibla företag med en lätt organisation. Det nya flexibla företaget kan snabbt aktivera projektbaserad kompetens inom sitt nätverk. Det kan köpa in tjänster inom till exempel produktutveckling, logistik, ekonomiförvaltning, juridik, försäljning och marknadsföring på den globala marknaden och genom att utnyttja nätet. Företagen kan också flexibelt köpa in andra produktionstjänster, varvid behovet av investeringar och kapital minskar i det företag som administrerar nätverket. Företagsverksamheten blir som en amöba: företaget utökar och minskar sin verksamhet flexibelt efter konkurrenssituationen och förändringarna på marknaden. Särskilda ekonomiska zoner skapar innovationer Globaliseringen sätter allt större press på nationalstaterna. Statsshopping blir vanligare och företagen börjar leta efter de lämpligaste lokaliseringarna för olika funktioner och utvecklingsfaser. För att klara sig i konkurrensen om skatteintäkter från företag måste staterna luckra upp den lagstiftning som försvårar företagens verksamhet. Även separatiströrelserna och de klaner som bildas i de digitala nätverken orsakar ett tryck på nationalstaterna. Medborgarna vill också allt oftare själva välja i vilket land de till exempel skaffar sig utbildning eller hälsovård. I framtiden uppstår ett stort antal nya särskilda ekonomiska zoner och mikrostater som lösgör sig från nationalstaterna och har en friare reglering. I de nya områdena uppkommer många sociala, politiska och ekonomiska innovationer, vilket skapar ett förnyelsetryck även i andra områden. Till exempel stora städer runtom i världen kan bli självständiga stater. De nya fysiska eller virtuella områdena kan också ha egna elektroniska betalsystem.

2 Mikroföretagen blomstrar I framtiden polariseras företagsvärlden allt mer. De globala företagen, stora eller flexibla, får sällskap av en enorm mängd mycket små företag. Mikroföretagen kan sälja sin kompetens antingen uteslutande globalt eller lokalt i Finland. Även mikroföretagen kan klara sig på den globala marknaden genom sin höga specialkompetens och sitt digitala och nätverksbaserade arbetssätt. Samtidigt kan mikroföretagen också bedriva företagsverksamhet i hemlandet och erbjuda olika slag av tjänster. Till exempel arbete som har att göra med välbefinnande, underhåll och naturen kräver även i framtiden lokal, fysisk närvaro. I framtiden uppskattas företagsamhet, autonomi i arbetet och ett brett kompetensutnyttjande, vilket redan nu återspeglas i skolelevernas attityder. Lagstiftningen förenklas för att det ska bli lättare att grunda och administrera företag. Företagaren eller den anställde kan göra en insats i flera företag, till och med samtidigt. I framtiden attraherar företagsamhet och arbete i små företag människor i olika åldrar och med olika bakgrund på ett mångsidigare sätt än i dag. Mikroföretagen i synnerhet företag som grundats av kvinnor, unga och äldre tillför marknaden ny kompetens och nya synsätt. Konkurrensen mellan individerna hårdnar, men mikroföretagen kan tack vare sin nätverksbaserade verksamhet finna nya marknader. Till exempel kan många expertarbeten vara globalt konkurrenskraftiga tack vare snäv specialkompetens eller kompetens som kombinerar olika områden på bred basis. Samtidigt kan även ett lokalt företag med kompetens och en lätt kostnadsstruktur vara kapabelt att producera tjänster för konsumenter eller den offentliga sektorn på ett synnerligen högkvalitativt och effektivt sätt. Det är attityden och talangen som avgör framgången inte den formella utbildningen eller ställningen. En mer komplicerad omvärld Företagens verksamhet och ekonomin påverkas också av de stora frågorna i omvärlden, såsom energi och råvarutillgången, klimatförändringen, handelsrelationerna mellan staterna och olika sammanslutningar och konflikter. Storföretagens omvärld blir allt svårare att prognostisera. Den knappa tillgången på energi och råvaror styr företagen mot en allt mer hållbar och decentraliserad produktion. Materiell knapphet skapar oändligt med möjligheter för immateriella tjänster. Finland kan också ha framgång med teknik som minskar förbrukningen av energi och nyttigheter och minimerar transportkostnaderna. Produktionen i Finland kan vara lönsam i framtiden om vi

3 utnyttjar nya tekniker och är kapabla att svara mot de snabbt föränderliga kundbehoven. Den grundläggande förutsättningen är att kostnadsnivån har optimerats så att den är konkurrenskraftig inom respektive sektor. Biomassabaserade, återvinningsbara material lämpar sig i framtiden som råvara för väldigt många produkter. Nya uppfinningar, såsom 3D utskrifter, kan skapa nya affärsmodeller. Finlands konkurrenskraft i framtiden beror på förmågan att flexibelt anpassa sig till snabba branschförändringar. Dessutom måste vi kunna utnyttja resurser, teknik och nya sammanslutningar. Kompetens och förutsättningar Finländska företag måste bättre kunna tillämpa och kombinera olika områden inom information och kompetens och skapa affärsverksamhet av dem. Företagsvärlden konvergeras i allt högre grad, vilket ökar behovet av att förstå stora helheter. Till exempel sammanförandet av den fysiska och den virtuella världen med hjälp av kommunikationsteknik och kommunikationstjänster skapar helt nya affärsmodeller. En förutsättning för framgång är att man reagerar på kommande trender och investerar i tid, vilket kräver en stark risktagningsvilja. Företagen måste också lära sig att effektivare kommersialisera sin teknik och sina affärsidéer. I början av affärsverksamheten ska målet vara ett positivt kassaflöde så snabbt som möjligt. Det lönar sig till exempel inte att försöka finslipa tekniken till perfektion, utan att i stället lansera en tillräckligt bra lösning i ett tidigt skede. Då kan lösningen utvecklas vidare efter kundernas behov och man sparar både tid och kostnader. När verksamheten utökas är det viktigt att tillämpa affärsmodellerna på rätt sätt vid rätt tillfälle. Den nätverksbaserade verksamheten och resursanskaffningen utifrån kommer att öka, och därför måste företagen lära sig mer om ledning av nätverk och kompetens. Även affärsmodellerna och avtalsstrukturerna kommer att förändras. I Finland är vi duktiga på att leda processer, men företagen behöver bli bättre på att leda människor i förändring. Under decenniernas lopp har vi i Finland fått många överlappande författningar, organisationer och myndighetsverksamheter, eftersom man byggt nytt på det gamla. För att underlätta företagsverksamheten måste lagstiftningen och arbetsmarknadens avtalsstrukturer luckras upp och förenklas, så att man kan uppdatera nationens operativsystem. Även antalet organisationer som

4 betjänar företagen kan minska. I beslutsfattandet behövs fler värdebaserade val som grundar sig på dialog och som man håller fast vid även i svåra situationer. Styrkor Finland har en trygg miljö och en fungerande infrastruktur Vilja att rikta in investeringar på framtiden Tradition av gemensamt ansvar och samarbete, till exempel andelslag och talkon På många områden finns en beredskap för öppen och rättvis konkurrens, framför allt i startup företag Svagheter Författnings och myndighetsstrukturen är för tung och dyr i förhållande till landets storlek Trög förvaltning och långsamma reformer Samhällets fokus har skiftat för mycket inåt Små och medelstora företag har svårt att växa och sysselsätta med ett positivt kassaflöde Möjligheter Ett litet land har möjlighet att vara snabbt och smidigt Det är lätt att grunda företag, likaså att göra företagsköp Produktiviteten kan ökas med teknikens hjälp Tillväxt uppnås då man snabbt får ut tillräckligt bra lösningar på marknaden Nya flexibla samarbetsmodeller kan uppstå för den offentliga sektorn, arbetstagarnas representanter och olika typer av företag Genom kriser och tvång kan man avstå från det man inte behöver och förnya sig Klarare mätning och styrning av prestationer även inom den offentliga sektorn skapar möjligheter till snabb förändring Hot Beslutssystemet fungerar inte tillräckligt smidigt under förändringstryck Alla parter håller fast vid sina förvärvade rättigheter Vår strävan efter perfekta lösningar är ett hinder för handling och utveckling

5 Den snabba förändringen kan drabba demokratin

6

Var och en kan bidra med sin arbetsinsats efter förmåga och livssituation

Var och en kan bidra med sin arbetsinsats efter förmåga och livssituation Arbetsmarknaden fungerar globalt Finland är en framgångsrik aktör inom den globala ekonomin då vi producerar produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga i fråga om både kvalitet och pris. För att

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Nationell innovationsstrategi

Nationell innovationsstrategi Nationell innovationsstrategi Till arbets- och näringsministeriet Utarbetandet av en nationell innovationsstrategi ingår i regeringsprogrammet för Matti Vanhanens andra regering. Strategins mål är att

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

INDUSTRI, INNOVATION OCH VÄLSTÅND

INDUSTRI, INNOVATION OCH VÄLSTÅND INDUSTRI, INNOVATION OCH VÄLSTÅND En strategi för arbete och välfärd i Sverige KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA Förord Sverige behöver en industristrategi. Regeringen och riksdagen behöver ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den... KOM (98)... ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET 1 I. FÖRETAGANDE EN UTMANING FÖR SYSSELSÄTTNINGEN

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Kommunernas framtid Kommunala ledares och experters syn på framtiden

Kommunernas framtid Kommunala ledares och experters syn på framtiden Kommunernas framtid Kommunala ledares och experters syn på framtiden santtu von bruun översättning boel isaksson Santtu von Bruun redaktör Åsa Thodén layout och pärm Lena Malm tryck Universitetstryckeriet,

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Förord Ett framgångsrikt ny- och småföretagande är i hög grad nyckeln till tillväxt, sysselsättning och fortsatt välstånd i Sverige. En helt dominerande andel av de nya jobb som tillkommit har skapats

Läs mer

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Abp Årsöversikt 2006 Årsöversikt 2006 Towards one TietoEnator Innehåll TietoEnator under 2006 2 Koncernchefen har ordet: Ett år av investeringar 4 Strategi 2007-2009 6 Koncernöversikt 10 Affärsverksamhet

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Sverige

Bredbandsstrategi för Sverige Bredbandsstrategi för Sverige Omslagsbild: istockphoto. Produktion: Näringsdepartementet och Svensk Information. Artikelnummer: NXXXX. Innehåll Förord...............................................................

Läs mer

Bredbandsstrategi för Sverige

Bredbandsstrategi för Sverige Bredbandsstrategi för Sverige Omslagsbild: istockphoto Produktion: Näringsdepartementet och Svensk Information Artikelnummer: N2009/8317/ITP Innehåll Förord...............................................................

Läs mer

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005 rapport av rådet för informationssamhället Å februari 2005 RAPPORT TILL REGERINGEN AV RÅDET FÖR INFORMATIONSSAMHÄLLET Det framtida Finland i Nätverk FEBRUARI 2005 4 rapport till regeringen av rådet för

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

Sitra ifrågasätter våra hävdvunna handlingsmönster och påskyndar de förändringar som behövs i samhället.

Sitra ifrågasätter våra hävdvunna handlingsmönster och påskyndar de förändringar som behövs i samhället. Sitra ifrågasätter våra hävdvunna handlingsmönster och påskyndar de förändringar som behövs i samhället. För att vi ska kunna vara välmående och konkurrenskraftiga i framtiden krävs systemiska omfattande

Läs mer