Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011"

Transkript

1 Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna November 2011

2

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av resultaten 6 2. Inledning Bakgrund och syfte 2.2 Målgrupp och urval 3. Generellt den ekonomiska utvecklingen i det egna företaget, branschen och Sverige 4. Det egna företaget nuläget i 12 förhållande till förra kvartalet 5. Det egna företaget framtidsutsikter 16 för de kommande tolv månaderna Verkstadsbarometern Q

4 Verkstadsindustrin i fokus När vi nu presenterar vår Verkstadsbarometer för tredje kvartalet 2011 kan vi se att den tidigare stora optimismen bland företagen avtagit dramatiskt inom flera väsentliga områden för branschen och för svensk ekonomi i övrigt. 4 Verkstadsbarometern Q3 2011

5 Återhämtningen från förra krisen har avtagit. Det gäller intäkter såväl som vinster. Vi ser likheter i företagens nuvarande uppfattning om vinstutvecklingen jämfört med första kvartalet 200. Den befarade nedgången verkar dock inte lika stor nu som då, vilket tyder på att företagen har skaffat sig en större beredskap för minskad efterfrågan. Våra resultat indikerar att sysselsättningen kommer att stabiliseras på nuvarande nivå. Utsikterna varierar dock något och vi kommer säkerligen att se både nyanställningar samt reducering av arbetsstyrkan. Vi tror att detta till viss del beror på hur stor del av arbetskraften som är inhyrd från till exempel bemanningsföretag. Det är glädjande att vi ser en fortsatt hög aktivitet inom forskning och utveckling, produktutveckling samt en ökad expansionsvilja. Trots ökad kon kurrens från utländska aktörer, samt risk för vikande efterfrågan, verkar företagen fast beslutna att finna nya vägar för att nå tillväxt. Samtidigt ser vi att oron för brist på kvalificerad arbetskraft ökar och att detta hotar innovationskraften och tillväxten. Jag önskar dig intressant läsning. Kontakta oss gärna för en fördjupad diskussion. Olof Enerbäck Ansvarig för Verkstadsbranschen inom PwC Olof Enerbäck , Verkstadsbarometern Q

6 1. Sammanfattning av resultaten I denna sjunde utgåva av Verkstadsbarometern konstaterar vi att optimismen bland de största verkstadsföretagen har avtagit markant sedan första kvartalet 2011, då vår förra mätning gjordes. Optimismen har minskat vad gäller vinstutvecklingen under de närmaste tolv månaderna både för det egna företaget som för branschen i övrigt. Verkstadsföretagen har detta kvartal även en klart mindre optimistisk syn på svensk ekonomi generellt jämfört med första kvartalet Några huvuddrag från undersökningen Inbromsning för företag, bransch och svensk ekonomi Fyra av tio verkstadsföretag tror på ökade vinster de kommande tolv månaderna. Motsvarande siffra vid föregående mätning var drygt sex av tio företag. Andelen som tror på en positiv vinstutveckling för branschen i sin helhet har minskat från 60 procent till 18 procent. Även optimismen bland företagen till den svenska ekonomin har minskat påtagligt. Enbart fyra procent säger sig denna gång vara optimistiska jämfört med hela 78 procent i vår rapport från första kvartalet Oförändrat kapacitetsutnyttjande, färre anställningar och oförändrade försäljningspriser I vår förra mätning uppgav 44 procent av verkstadsföretagen att de trodde på oförändrat kapacitetsutnyttjande, nu är motsvarande siffra 56 procent. I förra mätningen sa 38 procent av verkstadsföretagen att de planerade att öka personalstyrkan, motsvarande siffra i denna mätning är bara 22 procent. Beträffande försäljningspriserna tror 6 procent av företagen denna gång att de inte kommer att förändras medan motsvarande siffra för det första kvartalet 2011 var 48 procent. Exporten oförändrad I vår föregående undersökning sa 38 procent av verkstadsföretagen att de trodde på oförändrad export. Nu är motsvarande siffra 42 procent. Expansionsvilja och investering i forskning och utveckling Vi ser i undersökningen en ökad expan sionsvilja samt en oförändrad vilja till fortsatt höga investeringar inom forskning och utveckling. Vikande efterfrågan största hotet mot tillväxt Om vi jämför denna mätning med den förra med fokus på hinder för tillväxt ser vi i första hand följande trender: efterfrågan viker, oron för konkurrens från utländska aktörer ökar påtagligt och bristen på kvalificerad arbetskraft inom verkstadsbranschen blir allt tydligare. Likaså växer oron för krav på ökade löner och minskad vinstutveckling. En viss oro för ökade räntor syns också. 6 Verkstadsbarometern Q3 2011

7 Tabell 1. Branschens utveckling och framtidsutsikter i siffror En jämförelse per halvår av Verkstadsbarometerns nyckeltal. Förändringskolumnen visar på förändringen mellan de senaste två mätningarna. Nyckeltal Förändring Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 11 Q3 '11 Syn på de kommande tolv månaderna Optimism inför företagets vinstutveckling Optimism inför branschens vinstutveckling N/A Optimism för svensk ekonomi Jämförelse med för tre månader sedan Ökning av företagets intäkter Ökning av företagets export Ökning av företagets kapacitetsutnyttjande Framtidsutsikter för de närmaste tolv månaderna Ökning av antalet heltidsanställda Investerar i forskning och utveckling Hinder för tillväxt de kommande tolv månaderna Bristande efterfrågan Valutakursförändringar Konkurrens från utländska aktörer Olja och energipriser Högre räntor Minskad vinstutveckling Beskattningsregler Lagstiftning och regleringar Krav på ökade löner Brist på kvalificerad arbetskraft Annat Vet inte

8 2. Inledning 2.1 Bakgrund och syfte Vi presenterar Verkstadsbarometern för sjunde gången och följer upp resultatet från den undersökning vi gjorde första kvartalet Arbetet med Verkstadsbarometern startades tredje kvartalet 2008 och vi har genomfört den vartannat kvartal sedan dess. 2.2 Målgrupp och urval Målgruppen för undersökningen är ekonomichefer på landets största verkstadsföretag. Totalt har vi genomfört 4 intervjuer, motsvarande cirka 50 procent av urvalet, under tidsperioden 15 september till 21 oktober Varje halvår fångar vi upp och rapporterar aktuella trender och uppfattningar bland landets största verkstadsföretag. Syftet är att öka kunskapen om hur de ser på svensk ekonomi och utvecklingen för såväl det egna företaget som för branschen i helhet. 8 Verkstadsbarometern Q3 2011

9 3. Generellt den ekonomiska utvecklingen i det egna företaget, branschen och Sverige Verkstadsföretagen ger i detta avsnitt sin syn på vinstutveckling de kommande tolv månaderna för det egna företaget och för branschen som helhet. Företagen ger också sin syn på svensk ekonomi i övrigt under samma tidsperiod. Nu avtar den optimism bland verkstadsföretagen som var så tydlig i vår förra undersökning från det första kvartalet Det gäller vinstutvecklingen under de kommande tolv månaderna både för det egna företaget och för branschen som helhet. Även verkstadsföretagens optimism beträffande svensk ekonomi i övrigt har bromsats upp kraftigt. Lägre vinster för det egna företaget Fråga: Vad är er uppskattning av företagets vinstutveckling för de kommande tolv månaderna? Figur 1 Ökning Negativ Oförändrad Vet ej Q Q Q Q Q3 200 Q1 200 Q Uppskattning av företagets vinstutveckling de närmaste tolv månaderna. Alla siffror i procent Verkstadsbarometern Q3 2011

10 Lägre vinster för det egna företaget Optimismen till vinstutvecklingen för det egna företaget har minskat jämfört med förra mätningen. Företagen var då, liksom under det första kvartalet 2010, som mest optimistiska sedan Verkstadsbarometern startade år Nu är bedömningen av företagets vinstutveckling tillbaka på i stort samma nivå som det tredje kvartalet 200 (under den förra finanskrisen). I den förra undersökningen trodde 62 procent på ökade vinster under de kommande tolv månaderna. Denna gång är bara 40 procent lika optimistiska. 38 procent tror att vinstökningen hamnar i intervallet ett tio procent. Bara två procent förväntar sig en ökning på tio procent eller mer. Föregående mätning var den siffran hela 34 procent. Här ser vi tydligt att optimismen inom verkstadsindustrin har minskat rejält. I denna undersökning tror 53 procent av verkstadsföretagen på oförändrad eller minskad vinst de kommande tolv månaderna. Detta är en markant ökning jämfört med första kvartalet 2011 då motsvarande siffra var 26 procent. Ännu mer pessimistiska var dock företagen det första kvartalet 200. Då förutspådde hela 82 procent av dem en minskad eller oförändrad vinst de kommande tolv månaderna. Lägre vinster även för branschen Verkstadsföretagen är ännu mer pessimistiska till hela branschens vinstutveckling än till det egna företagets. I vår förra mätning trodde 60 procent på en vinstökning för branschen och i denna mätning är den motsvarande siffran bara 18 procent. En optimistisk syn på branschens framtid har alltså bytts till en betydligt mer återhållsam bedömning. I denna mätning tror inget företag på att vinsten i branschen som helhet under de närmaste tolv månaderna kommer att öka med tio procent eller mer.i förra mätningen trodde hela 22 procent på en sådan ökning. Sifforna är nu tillbaka på samma låga nivå som under förra finanskrisen. I vår förra undersökning trodde 32 procent på oförändrad vinst eller negativ vinstutveckling för branschen. Denna gång är motsvarande siffra hela 80 procent. Det är nästan lika pessi mistiska tongångar som 200 då motsvarande siffra var 8 procent. Svensk ekonomi går sämre Optimismen bland verkstadsföretagen till svensk ekonomi har i detta kvartal dämpats med besked. Första kvartalet 200 var det endast fem procent av företagen som trodde på en förbättrad svensk ekonomi under de kommande tolv månaderna. Sedan har den siffran stigit för varje mätning och förra gången var den uppe i 78 procent. Detta kvartal ser dock bara fyra procent av företagen optimistiskt på svensk ekonomi. Andelen företag som tror att svensk ekonomi kommer att försämras de kommande tolv månaderna har ökat och uppgår nu till en tredjedel. I förra mätningen var det inga företag som trodde på en försämring. Men det är ändå en bit kvar till den uppfattning som rådde det tredje kvartalet 2008 då motsvarande andel var 8 procent. Många är nu varken optimistiska eller pessimistiska till svensk ekonomi Andelen verkstadsföretag som varken är optimistiska eller pessimistiska till svensk ekonomis utveckling låg runt 40 procent under det tredje kvartalet 200 och det första kvartalet I förra mätningen sjönk denna andel till 16 procent men har nu ökat till hela 62 procent. 10 Verkstadsbarometern Q3 2011

11 Svensk ekonomi går sämre Fråga: Hur bedömer ni utsikterna för svensk ekonomi för de kommande tolv månaderna? Optimistisk Pessimistisk Varken eller Vet ej Q Q Q Q Q3 200 Q1 200 Q Figur 2 Verkstadsföretagens syn på svensk ekonomi under de kommande tolv månaderna. Alla siffror i procent. Det är intressant att se att företagen generellt sett är mer optimistiska till sin egen utveckling än branschens och till svensk ekonomi i övrigt. Olof Enerbäck, PwC Verkstadsbarometern Q

12 4. Det egna företaget nuläget i förhållande till förra kvartalet I detta avsnitt ger verkstadsföretagen sin syn på det egna företagets intäkter, export, kapacitetsutnyttjande, kostnader och försäljningspriser i förhållande till läget för tre månader sedan. Intäkterna stabiliseras eller sjunker Fråga: Hur bedömer ni före tagets intäkter nu jämfört med för tre månader sedan? Ökning Minskning Oförändrad Vet ej Q Q Q Q Q3 200 Q1 200 Q Figur 3 Bedömning av före tagets intäkter nu jämfört med för tre månader sedan. Alla siffror i procent. Intäkterna stabiliseras eller sjunker I alla våra undersökningar från det tredje kvartalet 200 fram till vår förra mätning sa omkring hälften av företagen att de trodde på stigande intäkter jämfört med tre månader tidigare. I denna mätning sjunker den siffran till 33 procent. Andelen verkstadsföretag som tror på oförändrade intäkter har sedan det tredje kvartalet 200 legat på i stort sett samma nivå, runt tre av tio företag. Men i denna mätning ökar den andelen till drygt fyra av tio företag. Första kvartalet 200 trodde hela 55 procent av verkstadsföretagen på minskade intäkter i förhållande till de tre senaste månaderna. Sedan det tredje kvartalet 200 har dock denna andel legat stadigt runt tio procent. Men i denna mätning ser vi att pessimismen ökar och 22 procent tror på minskade intäkter. 12 Verkstadsbarometern Q3 2011

13 Vi ser likheter i dagens åsikter jämfört med i början av förra krisen 200, men företagen är mindre pessimistiska. Olof Enerbäck, PwC Oförändrad export Fråga: Hur bedömer ni företagets export nu jämfört med för tre månader sedan? Ökning Minskning Oförändrad Vet ej Q Q Q Q Q3 200 Q1 200 Q Figur 4 Bedömning av företagets export nu jämfört med för tre månader sedan. Alla siffror i procent. Oförändrad export I denna undersökning tror 42 procent av verkstadsföretagen att exporten kommer att vara oförändrad jämfört med för tre månader sedan. Motsvarande siffra i föregående mätning var 38 procent. Vid mätningen första kvartalet 200 bedömde 36 procent av verkstadsföretagen att exporten skulle minska jämfört med tre månader tidigare. Tredje kvartalet 200 sjönk denna siffra markant till endast fyra procent. I föregående mätning uppgav sex procent av företagen att det trodde på en minskning av exporten. Denna gång tror 16 procent av dem på en minskning. I våra mätningar sedan första kvartalet 200 fram till och med den förra mätningen har verkstadsföretagen trott på ökad export. I denna mätning minskar dock optimismen och andelen som tror på ökad export sjunker till 33 procent jämfört med 44 procent i vår förra mätning. Verkstadsbarometern Q

14 Kapacitetsutnyttjandet stabiliseras Fråga: Hur bedömer ni företagets kapacitetsutnyttjande nu jämfört med för tre månader sedan? Ökning Minskning Oförändrad Vet ej Q Q Q Q Q3 200 Q1 200 Q Figur 5 Bedömning av företagets kapacitets utnyttjande jämfört med tre månader tidigare. Alla siffror i procent. Kapacitetsutnyttjandet stabiliseras Andelen verkstadsföretag som bedömer kapacitetsutnyttjandet som oförändrat, jämfört med tre månader tidigare, ökar från 44 procent i föregående mätning till 56 procent i denna. I förra mätningen uppgav 44 procent att deras kapacitetsutnyttjande ökat och i denna är det 36 procent som hävdar det. I förra mätningen sa sex procent att deras kapacitetsutnyttjande minskat och nio procent säger samma sak i denna mätning, alltså ingen större förändring. Det är tydligt att företagens kapacitetsutnyttjande minskat, även om läget inte är så kritiskt som under förra finanskrisen. Det första kvartalet 200 uppgav nämligen nästan tre av fyra företag att deras kapacitetsutnyttjande minskat. Kostnaderna sjunker Andelen företag som redovisade minskade kostnader, relativt tre månader tidigare, var i förra mätningen tio procent. I denna mätning ökar den till 22 procent. Samtidigt sjunker an delen företag som anger ökade kostnader från 38 procent i förra mätningen till 24 procent i denna. Många tror på oförändrade försäljningspriser I föregående mätning trodde 48 procent på oförändrade försäljningspriser jämfört med tre månader tidigare, men i denna ökar den andelen till 6 procent. Att försäljningspriserna skulle öka trodde 38 procent av verkstadsföretagen i förra mätningen. Denna gång tror 18 procent på en sådan utveckling. Dessa siffror kan jämföras med våra undersökningar år 200, då cirka tio procent av verkstadsföretagen trodde att försäljningspriserna skulle öka, och 2010 då motsvarande siffra var cirka 20 procent. Andelen företag som tror på minskade försäljningspriser är ungefär densamma i denna mätning som i den förra (nio procent denna gång och sex procent förra gången). 14 Verkstadsbarometern Q3 2011

15 Branschen ser ut att stå starkare rustad för en eventuell nedgång i efterfrågan vilket vi tror beror på en ökad flexibilitet i de rörliga kostnaderna samt en ökad medvetenhet om risken för nedgång. Olof Enerbäck, PwC Verkstadsbarometern Q

16 5. Det egna företaget framtidsutsikter för de kommande tolv månaderna I detta avsnitt tittar vi på företagens personalsituation och investeringsvilja under det kommande året. Vi belyser även frågor som nya affärsmöjligheter, företagsförvärv och hinder för tillväxt. Personalökningar avtar Fråga: Planerar företaget att öka eller minska antalet heltidsanställda under de närmaste tolv månaderna? Ökning Minskning Oförändrad Vet ej Q Q Q Q Q3 200 Q1 200 Q Figur 6 Ökning eller minskning av personal de närmaste tolv månaderna. Alla siffror i procent. 16 Verkstadsbarometern Q Personalökningar avtar Det första kvartalet 200 under den förra finanskrisen uppgav 60 procent av verkstadsföretagen att de skulle minska sin personalstyrka under de närmaste tolv månaderna. Den andelen har sedan sjunkit succesivt och har de två senaste kvartalen legat på ungefär tio procent. I denna mätning ökar den dock till 18 procent. Motsvarande negativa utveckling ser vi för andelen företag som tänker anställa fler. Det tredje kvartalet 200 sa 15 procent av verkstadsföretagen att de hade sådana planer. Denna andel ökade det första kvartalet 2010 till 26 procent, landade i förra undersökningen på 38 procent men minskar i denna till 22 procent. Andelen företag som tänker behålla sin personalstyrka intakt har sedan 2010 legat i intervallet 45 till 56 procent (56 procent även i denna mätning). Expansionsviljan ökar något Expansionsviljan har ökat något bland verkstadsföretagen sedan föregående mätning. Tredje kvartalet 200 sa

17 Vi tror att en orsak till den högre flexibiliteten i bolagen beror på att de har en högre andel inhyrd personal än de hade 2008 och 200. Olof Enerbäck, PwC 48 procent av verkstadsföretagen att de inte hade några expansionsplaner. I den föregående mätningen var motsvarande siffra 16 procent och i denna 11 procent. Satsning på produkter och tjänster Verkstadsföretagens investeringar har legat på ungefär samma nivå sedan första kvartalet procent av verkstadsföretagen planerar för en större investering under de närmaste tolv månaderna. Motsvarande siffra i förra mätningen var 46 procent. An delen verkstadsföretag som inte planerar för en större investering var 56 procent i denna mätning och 48 procent i den förra. Undantaget är andelen företag som avser att investera i nya produkter och tjänster. Den ökar från 38 procent i vår förra mätning till 67 procent i denna. Vidare prioriteras satsningar på IT mer än tidigare. Fortsatt satsning på forskning och utveckling Andelen verkstadsföretag som uppger att de vill investera i forskning och utveckling är i denna mätning ungefär densamma som i den förra, runt 40 procent. Fortsatt satsning på forskning och utveckling Fråga: Inom vilket eller vilka områden kommer företaget att öka utgifterna under de närmaste tolv månaderna? Q Q1 200 Q3 200 Q Q Q Q Figur Andel av verkstadsföretagen som avser att investera i forskning och utveckling de närmaste tolv månaderna. Alla siffror i procent. Det tredje kvartalet 2008 var det också 40 procent av företagen som avsåg att satsa på forskning och utveckling. Denna andel sjönk sedan till runt 20 procent under tidsperioden 200 till 2010 men har sedan ökat igen. Verkstadsbarometern Q

18 Minskat intresse för nya affärsmöjligheter 51 procent av verkstadsföretagen uppger att de inte kommer att delta i någon form av nya affärsmöjligheter inom de närmaste tolv månaderna. Motsvarande siffra i förra mätningen var 38 procent och i mätningen dessförinnan 2 procent. Osäkerheten kring eventuella satsningar på nya affärsmöjligheter har på senare tid minskat. Det första kvartalet 2010 sa 83 procent att de inte visste hur de skulle agera i frågan. I tredje kvartalet 2010 hade osäkerheten minskat till 36 procent och i föregående mätning låg den på 16 procent. Nu är den nere på fyra procent. Intresset för utlandsetableringar bland verkstadsföretagen ökar. I undersökningen det tredje kvartalet 2010 var det 13 procent av företagen som sa sig vara intresserade av utlandsetableringar. Den siffran ökade till 16 procent i vår förra undersökning och till 33 procent i denna. Sett över en längre period ökar också intresset för att ingå strategiska allianser. I mätningen det tredje kvartalet 200 i krisens spår sa elva procent av verkstadsföretagen att de hade sådana planer, men i mätningen därpå var den siffran nere på två procent. I föregående undersökning steg dock andelen till åtta procent och i denna undersökning ökar den ytterligare till elva procent. Det första kvartalet 200 uppgav 15 procent av verkstadsföretagen att de under de närmaste tolv månaderna siktade på förvärv av annan affärsverksamhet. I mätningen därpå sjönk den andelen till bara sex procent. Senare har den dock ökat igen (13 procent det tredje kvartalet 2010 och 20 procent i förra mätningen) men minskade till elva procent i denna undersökning. Fortsatt minskat intresse för företagsförvärv I denna mätning bedömer 22 procent av verkstadsföretagen att det finns ett ökat intresse för företagsförvärv och företags sammanslagningar, jämfört med för tre månader sedan. Motsvarande siffra var 36 procent det första kvartalet 2010, 40 procent det tredje kvartalet 2010, och 30 procent i förra mätningen. Under de senaste 18 månaderna har alltså intresset för företagsförvärv sjunkit. Det intresset som finns kommer främst från västeuropeiska länder. Bristande efterfrågan nya hotet mot tillväxt Överlag ser vi att hindren för företagens tillväxt tros öka under de närmaste tolv månaderna. Andelen verkstadsföretag som framhåller bristande efterfrågan som en hämmande tillväxtfaktor har ökat från 36 procent i förra mätningen till 82 procent i denna. Oron för konkurrens från utländska aktörer har också ökat påtagligt och bristen på kvalificerad arbetskraft inom verkstadssektorn blir allt tydligare. Likaså växer oron för krav på ökade löner och minskad vinstutveckling. En viss oro för ökade räntor finns också. 18 Verkstadsbarometern Q3 2011

19 Bristande efterfrågan nya hotet mot tillväxt Fråga: Vilken eller vilka av följande faktorer utgör hinder för ert företags tillväxt under de närmaste tolv månaderna? Hinder Q Q Q Q Q3 200 Q1 200 Q Bristande efterfrågan Valutakurs förändringar Konkurrens från utländska aktörer Olja och energipriser Högre räntor Minskad vinstutveckling Beskattningsregler Lagstiftning och regleringar Krav på ökade löner Brist på kvalificerad arbetskraft Annat Vet inte Tabell 2 Hinder för tillväxt de närmaste tolv månaderna. Alla siffror i procent. Vi tror att nuvarande osäkerhet inför framtiden kommer att ha en mindre påverkan på företagen än 200. Olof Enerbäck, PwC Verkstadsbarometern Q

20 Välkommen att kontakta oss Olof Enerbäck, , , PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik bransch kunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med medarbetare i 158 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga inne hållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (160:72) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mång faldigande genom tryckning, kopiering etc.

Verkstadsindustrin i fokus

Verkstadsindustrin i fokus Q1 14 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna Verkstadsindustrin i fokus www.pwc.se/verkstad Innehåll Förord... 4 Sammanfattning av

Läs mer

Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden?

Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden? Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden? Verkstadsbarometern Q3 1 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna www.pwc.se/verkstad

Läs mer

Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden?

Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden? Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden? Verkstadsbarometern Q3 14 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna www.pwc.se/verkstad

Läs mer

Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher

Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher Q3 2015 Verkstadsbarometern en undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Januari 2015 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehåll Förord... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Hur tror du att efterfrågan på ITkonsulter. utvecklas under de närmaste 12 månaderna?

Hur tror du att efterfrågan på ITkonsulter. utvecklas under de närmaste 12 månaderna? September 2008 Sammanställning eworkbarometern juni 2007 september 2008 Hur tror du att efterfrågan på ITkonsulter i Sverige kommer att utvecklas under de närmaste 12 månaderna? 10 8 6 4 2 36 27 14 56

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014

Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014 Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014 Januari 2014 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2014

Företagarens vardag i Örebro 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Örebro 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning av rapporten Valåret 2014 är här. Hur villkoren

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2017 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden. www.pwc.se/riskpremiestudien

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Företagarna och Swedbank presenterar Småföretagsbarometern för hösten 2012 Småföretagsbarometern Södermanland, höst 2012 2012-11-27 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Södermanlands näringslivsstruktur...

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2014

Företagarens vardag i Umeå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Umeå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen: Valåret

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2014

Företagarens vardag i Malmö 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Malmö 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2014

Företagarens vardag i Helsingborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Helsingborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Fastighetstempen 2013:2

Fastighetstempen 2013:2 Fastighetstempen 2013:2 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer www.pwc.se Innehåll Förord... 3 Sammanfattning av resultaten...

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2014

Företagarens vardag i Stockholm 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Stockholm 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2014

Företagarens vardag i Karlstad 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Karlstad 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 203 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Förord... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering AB Svensk Exportkredit Ökat behov av exportfinansiering 1 SEK:s Exportkreditbarometer december 2017 SEK:s tionde Exportkreditbarometer med resultat från 200 exportföretag visar på flera intressanta resultat:

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1 49 anställda och baseras på telefonintervjuer

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning

Riksbankens Företagsundersökning Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2012 Riksbankens företagsundersökning i september 2012 Konjunkturen och priserna viker ned Riksbankens företagsundersökning i september 1 visar att konjunkturutsikterna

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Januari 2015 Ica Maxi Värtan, Stockholm Foto: Björn Mattisson Höjda arbetsgivaravgifter riskerar

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro 54 Företagen uppger att både produktionen och sysselsättningen har fortsatt att öka det senaste kvartalet jämfört med

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till september 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Metod...3 Rekryteringsbehov av yrkesarbetare och tjänstemän...4 Rekrytering i utbildningsnivåer...4 Orsaker

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker genomförs lokalt hos er Att vara förtroendevald innebär att man påtar sig ett stort ansvar. Vi på

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Företagarens vardag i Luleå 2014

Företagarens vardag i Luleå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Luleå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24 Skandias plånboksindex September, 2013 2013-09-24 1 Sammanfattning Plånboksindex för september: Hushållens optimism rasar dramatiskt Skandias senaste plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, visar

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 HE 2010-03-08 Innehåll Sammanfattning... 3 Konjunkturläget... 5 Åkeribarometern... 6 Nettotal för delbranscher... 6 Nettotal, efterfrågan... 6 Nettotal, investeringar...

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

International Business Report med fokus på Ryssland

International Business Report med fokus på Ryssland International Business Report med fokus på Ryssland 24 april 2014 Peter Bodin, vd Monica Söderlund, head of tax Vad tror företagen om framtiden? Ryssland vs Sverige Sverige & Ryssland, företagsledares

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag December 2015 Oförändrad försäljning Handlarna tror i genomsnitt på en oförändrad försäljning under kommande

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2014 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa.

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa. Byggrapporten 2009 Innnehållsförteckning Förord 2 Byggbolagen och ekonomin 4 Utlandets påverkan på svenska byggbolag 9 Miljö och energi För fjärde året i rad ger Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR HÖGRE EXPORTTEMPERATUR EMI (EXPORTCHEFSINDEX) FJÄRDE KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 NOVEMBER 16 Exportchefsindex, EMI, ökade till 55,5 det fjärde kvartalet, från 53,9 det tredje kvartalet. Att EMI ligger

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2015 Framtidstron fortsätter att dala Handelns försäljning har utvecklats väl under årets inledning men

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer