Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014"

Transkript

1 Innovationsrådgivning för jordbrukare Seinäjoki

2 Innovation Innovation = Uppfinning + business En innovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) som lanseras av ett företag. Det kan också vara en ny eller väsentligt förbättrad process, en ny marknadsföringsmetod som företaget tagit i bruk eller en nya organisatorisk modell som företaget tagit i bruk i affärsverksamheten, arbetsorganisationen eller i externa relationer. Innovationen (produkten, processen, marknadsföringsmetoden eller den organisatoriska metoden) ska vara ny för företaget i fråga. Den som utvecklar innovationen kan vara företaget i fråga eller andra företag eller organisationer. (http://www.stat.fi/meta/kas/innovaatio_sv.html) Producera mervärde för kunden eller för företagare Tekniska vs sociala 2

3 Uppfinning Innovation 3

4 Innovationsrådgivning Innovationsrådgivning = höja innovationspotential av kunden som får rådgivning Innovationsrådgivning = erbjuda innovationer göra lattare att börja använda nya innovationer 4

5 Innovationspotential och inbruktagande av innovationen Resurser Pengar Plats Kunnande Tid Ändring och/eller vilja att utveckla business 5

6 Innovationspotential och inbruktagande av innovationen Ändring och/eller vilja att utveckla business Generationsväxling Större lantgårdar Lagstifning ska spännas Konkurrenssituation Utveckling (verksamhetsmiljö och teknik) Bioekonomi Med mera 6

7 https://www.youtube.com/watch?v=ttgqp8wjfiu 7

8 Rådgivnings medel att höja innovationspotential och göra lättare att börja anvanda nya innovationer Signalera om möjligheter Finansiering Signaler (marknader) Erfarenhet om potentiella innovationer och benchmarking Möjligheter om att testa och göra pilotundersökning Förbattra samarbete Matchmaking Symbiostänkande 8

9 Finansiering

10 Offentlig finansiering för landsbygdsprogrammet Åtgärd miljoner euro Utbildning och kunskapsöverföring 80 Rådgivning.. 34 Investeringar i fysiska tillgångar andelen helt nationell tilläggsfinansiering Jordbruks- och affärsutveckling andelen helt nationell tilläggsfinansiering.. 67 Utveckling av tjänster och byar på landsbygden Miljöersättningar Ekologisk produktion. 326 Kompensationsbidrag andelen helt nationell tilläggsfinansiering Djurens välbefinnande Samarbete och innovationer (inkl. EIP) Leader 300 Teknisk support.70 Sammanlagt Sida 10 10

11 Innovationspartnerskap Ett färdigt planerat projekt för utveckling av näringar som förfaringssätt Ingen planering av planering. Behovsorientering. Tillämpning av undersökningsresultat. PRIMÄR- PRODUKTION MIKRO LITET Nya kluster och nätverk för främjande av t.ex. bioekonomin Nya produkter, metoder, tekniker, piloter och demonstrationsprojekt Internationellt samarbete MEDEL- STORT STORT Korta leveranskedjor, Mi kvalitetskedjor, Mi närproducerade produkter, samarbete inom kedjan Innovativa projekt som anpassar till klimatförändringen Välfärdstjänster och näringar som anknyter till dessa Gemensamma arbetsprocesser och marknadsföring 11

12 Tre typer av samarbetsprojekt Alla projekt kan vara: lokala, regionala, mellanregionala, internationella eller riksomfattande. Primärproduktion i stor omfattning Forskning H 2020 Övriga experter Övriga företag 3. Landsbygdens innovationsgrupp = EIP-grupp (val JSM) 2. Projekt inom jordbruk/skogsbruk (+bioekonomi) (val på området) 1. Samarbetsprojekt som främjar näringarna och skapar mervärde (val på området) 12

13 13

14 14

15 Landsbygdens innovationsgrupp ~10 lysande innovationsgrupper (EIP-grupper) som mål Utvecklas av odlare eller skogsägare, forskare, rådgivare, föreningar osv., enligt upprättad plan, avtalen och förbindelserna färdiga Avgör ett problem/förbereder en innovation i 1 3 år intensivt genom att använda sina kunskaper och skaffa nya kunskaper Process: Plan > riksomfattande ansökning > valgrupp/kriterier > uppföljningskommitté > officiellt val Stöd till 100 % och möjlighet att genomföra t.ex. en pilotinvestering med större stöd (jordbruk, landsbygdsföretag) Resultaten ska delas ändamålsenligt, AGRI-EIP förmedlar information 15

16 Tekes Det finns också adra finansieringsmöjligheter Tekes har experter på närings-, trafik- och miljöcentralena Sparring, nätverk och möjliga finansieringssonderingar Finansiering för utvecklingsprojekt för företag Demonstration, pilotförsök och produktifiering INKA - Innovativa Städer 16

17 Signaler

18 Signaler Globala och lokala marknader nu och i framtiden en känsla av elevation och den riktiga efterfrågan Frost&Sullivan- Mega Trends Team Finland Future Watch Tekes program, till exepel INKA: AgroFood 18

19 Erfarenhet om potentiella innovationer och benchmarking

20 Erfarenhet om potentiella innovationer och benchmarking Man borde inte gripa ny innovation ur luften Dra fördel av bra erfarenheter Dela dina erfarenheter med andra utvecklare Tekes Benchmarking i Europa 20

21 Möjligheter om att testa och göra pilotundersökning

22 Möjligheter om att testa och göra pilotundersökning Det borde vara lättare att testa nya ideer Vad menar till exempel termen living lab Hurdana möjligheter att testa finns i Finland? INKA - Innovativa städer Målet är att skapa konkurrenskraftiga företag som bygger på hög kompetens och därmed påskynda skapandet av innovationskluster i Finland. 22

23 Matchmaking

24 Matchmaking Det finns et behov att para ihop tillgång och efterfrågan, och kunnande Headhunter Green Chemistry Campus och Hollands modell 24

25 Symbios

26 Symbios Cirkulär ekonomi och ny värdekedjan Sitra: Industriell Symbiosis Lokal produktion och konsumtion + Självförsjörning yl-ahola-finlandiatalo ?redirected_from=save_on_embed 26

27 Slutord

28 Slutord Lantbruk 2.0? Produkter och tjänster med högre värde Hur man kan förbinda lantbruket till bioekenomi? Enorma globala marknader 28