Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner"

Transkript

1 Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg mars 2012

2 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder och har 2400 medarbetare i Sverige. Ann-Katrin Berglund Chef för avd. Samhällsutveckling inom WSP Analys & Strategi sedan 2009 Jobbade i det svenska regeringskansliet, dels med infrastrukturplanering, dels med forsknings- och innovationsfrågor har granskat infrastrukturplaner under en tid på Riksrevisionsverket och jobbat med strategisk planering på Storstockholms lokaltrafik Nationalekonom

3 Växande regioner och deras omgivningar. Vad driver utvecklingen? Vilka utmaningar ger det?

4 Rapport åt Fastighetsägarna Stockholm och Fastighetsägarna Mellansverige 2011 Vad driver tillväxt? Hur ligger Stockholmsregionen till? Styrkor och svagheter Tänkbara tillväxthinder: Bostadsmarknaden Integration på arbetsmarknaden av utrikes födda Transporter och infrastruktur

5 Modern tillväxt drivs av människor och kunskap Utbildning, forskning, entreprenörskap Ny teknik Förmåga att omsätta till nya bättre varor och tjänster BRP BRP timmar sysselsatta arbetskraftsutbud bef capita timma sysselsatt arbetskraftsutbud bef total bef Befolkningens storlek

6 Tät och stor befolkning ger fördelar Stort kunskapskapital Stort kunskapsutbyte i täta nätverk Diversifierat näringsliv Stor marknad

7 Urbaniseringen är en global drivkraft 1950 fanns det 7 städer i världen med mer än 5 miljoner invånare År 2010 fanns det 46 sådana städer Källa: WSP

8 Stockholm/Mälardalen är en växande region

9 Sysselsättning inom high-tech-yrken, andel av total sysselsättning Stockholm (nr 2 av 162) men år 1997 var Stockholmsregionen nr 1.

10 European Cities Monitor (genomförs av Cushman & Wakefield sedan 1990) Företags beslut om lokalisering, ranking av 34 städer Faktor 2009 Närhet till marknad 13 Tillgång till kvalificerad arbetskraft 10 Kvalitet på telekom 4 Transportlänkar till omvärld 22 Arbetskraftskostnader 18 Företagsklimat avseende skatter och finansiella instrument etc. 21 Språk 5 Internt transportsystem 5 Livskvalitet för anställda 6 Luftkvalitet 3 Andel av företagen som kände till Stockholm som en möjlig plats för lokalisering hade halverats (från 40 till 23 %) från

11 Stockholmsregionens styrkor Hög utbildningsnivå Hög sysselsättning inom högteknologiska näringar Pågående förtätning och utvidgning av regionen... Men internationell sett en liten storstadsregion. Av 307 regioner av olika slag som analyseras av Eurostat hamnar Stockholmsregionen på plats 112 vad gäller folkmängd.

12 Tillväxthinder Flera saker påverkar tillväxten t.ex. skattesystemets incitament, immaterialrätt, investeringar i kunskapsinfrastruktur. WSPs räkneexempel avser tre som bedöms som viktiga för Stockholmsregionen: Bostadsmarknaden Integrationen på arbetsmarknaden Transportinfrastrukturen

13 Bostadsmarknaden vad händer om antagandet om obegränsad tillgång till bostäder i RUFS alternativ hög inte uppfylls? Antal nya bostäder Antal nya invånare Källa: SCB Bostadsbyggande Folkökning

14 Om bostadsbyggandet i stället ligger på samma nivå som genomsnittet de senaste 20 åren färre bostäder år 2030 Befolkning, sysselsättning och BRP blir 7-12 % lägre Värdet av den förlorade tillväxten miljarder kronor för perioden

15 Arbetsmarknaden förvärvsarbetande i Stockholmsregionen efter födelseland, andel av befolkningen år Procent Män Kvinnor Sverige Norden Övriga länder

16 Vad händer om skillnaden i förvärvsfrekvens mellan personer födda utanför Sverige och i Sverige försvinner till år 2030? I dag (mätt för år 2007) skulle det innebära fler sysselsatta. Om gapet försvinner helt till år 2030 ökar lönesumman med 33,7 miljarder kronor år (Hänsyn tagen till ålder, kön, utbildning och FA-region) Om gapet täpps igen till 80% till år 2030 så innebär det fler sysselsatta år Effekterna är i samma storleksordning som effekten av begränsat bostadsbyggande i det förra exemplet.

17 Infrastrukturinvesteringars betydelse för befolkning och sysselsättning Ny transportinfrastruktur kan möjliggöra trafik som binder samman områden till gemensamma arbetsmarknader Det är svårt att isolera effekterna av enskilda åtgärder. De största kvantifierade nyttorna brukar vara restidsvinster och trafiksäkerhetsvinster. Ny infrastruktur påverkar också genom att de öppnar nya områden för bostads- och företagsetablering. Det är de effekterna som WSP har analyserat i två exempel.

18 Två exempel Förbifart Stockholm (prioriterad i gällande transportplan för ) blir ej av till färre heltidssysselsatta i Stockholms län år 2030 Effekterna blir störst för Ekerö kommun Ostlänken (15 mil dubbelspårsjärnväg mellan Järna och Linköping som ej finns med i planen) byggs till år 2030 Befolkningen inom influensområdet ökar med 4200 personer Sysselsättningen ökar med 3400 sysselsatta år Effekterna är störst i Östergötland men går även att avläsa i t.ex. Södertälje

19 Slutsatser från WSPs rapport till Fastighetsägarna Storstäder har stora skalfördelar och förväntas växa mest Innovativ kapacitet, täthet, produktivitet, attraktionskraft för boende företag, kapital och kunskap. Tillväxthinder och tillväxtpotential i Stockholmsregionen WSPs analyser visar att värden för miljarder står på spel till år 2030 både vad avser begränsningar på bostadsmarknaden, begränsningar i integrationen av utrikes födda och i etablering av boende och arbetsplatser inom Stockholms pendlingsområde. Samspelet mellan storstaden och dess omgivningar är av central betydelse.

20 Aktuellt arbete med infrastrukturplanering i Sverige Fokus på kapacitet och effektivitet i den pågående Kapacitetsutredningen som är ett underlag inför infrastrukturproposition hösten Några slutsatser som kan få betydelse framöver: Kapacitetsbristerna är störst i storstadsområden och på järnvägen Att enbart bygga nytt löser inte kapacitetsproblemen En tydlig utgångspunkt för förslagen är att först påverka efterfrågan, sedan ta hand om och effektivisera användningen av befintligt system och genomföra små åtgärder. Först därefter övervägs investeringar. Vissa uttrycker en oro för att regional utveckling inte uppmärksammas tillräckligt. Andra menar att klimatmålen måste vara utgångspunkt.

21 Funderingar finns svar? Gränser för funktionella regioner är rörliga. Vad är det som gör att en region uppfattas som en i konkurrensen om lokaliseringar med andra regioner? Hur lösa konflikten mellan större arbetsmarknadsregioner som bygger på mer pendlingsresor och klimatmål? Kan framtidens nätverk som driver tillväxt byggas på nätet i stället för genom personliga möten? Hur påverkar det i så fall samspelet mellan olika platser? Tack!

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Framtidsutredningen Stockholms stad Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt 5 Om denna rapport Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för år 2001 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett underlag

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige Maj 2013 Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige 2 Stockholmsregionens underlag till det nationella Socialfondsprogrammet 2014 2020 Länsstyrelsen fick

Läs mer

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Planerings- och trafikutskottet Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Mälardalsrådet arbetar för att ge förutsättningar för en flerkärnig struktur i Stockholm- Mälarregionen.

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

HÖGHASTIGHETSBANORNAS BETYDELSE FÖR REGIONAL UTVECKLING

HÖGHASTIGHETSBANORNAS BETYDELSE FÖR REGIONAL UTVECKLING Jönköping, maj 2015 HÖGHASTIGHETSBANORNAS BETYDELSE FÖR REGIONAL UTVECKLING Johan Klaesson (johan.klaesson@jibs.hj.se) Lars Pettersson (lars.pettersson@jibs.hj.se) JIBS/CEnSE Box 1026 551 11 Jönköping

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

RAPPORT. Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder. Analys & Strategi 2009-11-16

RAPPORT. Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder. Analys & Strategi 2009-11-16 RAPPORT Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder 2009-11-16 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen

Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen 1 Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen Vad har hänt i Stockholmsregionen sedan OECD-rapporten Territorial Reviews Stockholm, Sweden kom för fyra år sedan? Och vad är särskilt viktigt att arbeta

Läs mer

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Kommunstyrelsen Datum 1 (12) Kommunledningskontoret Näringsliv KS/KF2008:226 Lennart Nilsson, 016-710 83 37 Kommunstyrelsen YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG

Läs mer

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Rapport 2014:3 Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Inlokalisering är publicerad av Västsvenska Handelskammaren samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 2014. Citera

Läs mer

1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 1/11 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av några Aktuella Analyser. Tanken med denna skrift är att

Läs mer

Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser

Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser - Exemplet norra Sverige 20 januari 2014 www.botniskakorridoren.com info@botniskakorridoren.com Omslagsbild: Norrlandskusten och anslutande

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

STOCKHOLMS PLATS I VÄRLDEN 2012

STOCKHOLMS PLATS I VÄRLDEN 2012 STOCKHOLMS PLATS I VÄRLDEN 2012 SID 1 (13) 2013-03-11 INNEHÅLL En stad i världsklass... 2 En stad med hög livskvalitet... 3 En innovativ stad... 5 En hållbar stad... 8 Stad i tillväxt... 11 Framtiden

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling En studie om regionförstoring och tillväxt Förord Järnvägen har under senaste 15 åren spelat en viktig roll för utvecklingen av Sverige, där inte minst

Läs mer

1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 1/13 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser Innehåll I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Västsverige och den nya ekonomiska geografin

Västsverige och den nya ekonomiska geografin Västsverige och den nya ekonomiska geografin Västsverige och den nya ekonomiska geografin 2 Västsverige och den nya ekonomiska geografin 3 FÖRORD Att förstå drivkrafterna i den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

EN RAPPORT AV FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM OCH STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING STORSTILADE BYGGPLANER MEN RÄCKER ARBETSKRAFTEN?

EN RAPPORT AV FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM OCH STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING STORSTILADE BYGGPLANER MEN RÄCKER ARBETSKRAFTEN? EN RAPPORT AV FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM OCH STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING STORSTILADE BYGGPLANER MEN RÄCKER ARBETSKRAFTEN? "Om inte utbudet av arbetskraft kan möta den ökande efterfrågan, kommer inte

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Vad ska Göteborg företaga sig i framtiden? En rapport om framtidens näringsliv i Göteborg.

Vad ska Göteborg företaga sig i framtiden? En rapport om framtidens näringsliv i Göteborg. Vad ska Göteborg företaga sig i framtiden? En rapport om framtidens näringsliv i Göteborg. NOVEMBER 2013 2 Innehåll SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 ÖVERGRIPANDE DRIVKRAFTER 7 Globalisering och energiprisets

Läs mer

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter 2012-11-16 2/23 rev 2012-12-20 1. Inledning OECD konstaterar i sin analys av Småland, Öland och Blekinge att sydöstra Sverige är

Läs mer