Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor"

Transkript

1 Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

2 Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka oss i negativ riktning Hur man som chef väljer att leda påverkar människor och det är just därför som ledarskapet är viktigt Hur man skapar effektiva organisationer samtidigt som man får människor att trivas på arbetsplatsen är en del av de utmaningar som ingår i framtidens ledarskap.

3 Framtidens ledarskap Nya förutsättningar med globalisering, ständiga omorganisationer, ökad stress, stort teknikberoende och krav på ständig tillgänglighet ställer nya krav på ledarskapet Hur man skapar effektiva organisationer samtidigt som man får människor att trivas på arbetsplatsen är en del av de utmaningar som finns i framtidens ledarskap

4 Ledarskap och ledaren Ledarskap är en medveten social process, där den som leder utövar ett inflytande över andra personer (medarbetare eller vårdtagare) genom att styra, strukturera och underlätta handlingar som ska gynna vårdtagaren Att leda, prioritera och samordna enhetens uppdrag för att nå uppställda mål är något som kan definieras som ett förändringsprioriterat förbättringsarbete

5 Ledarskap och ledaren forts. Visioner och kreativitet skapar ett relationsinriktat arbetssätt Ett Relationsinriktat arbetssätt innebär och uppstår genom människors interaktion med varandra, mot bakgrund av egna och övriga aktörers normer, värderingar och tankar om vad ledarskap bör var

6 Social- och hälsovården som dynamiska organisationer Kortsiktig planering inom social- och hälsovårdsområdet innebär bl.a. att nå konkreta mätbara mål och görs utgående från aktuella frågeställningar och beslut som gäller t.ex. den dagliga driften av verksamheten. Oavsett vilka reformer som genomförs ska man som ledare hantera begränsade resurser på ett tillfredsställande sätt

7 Social- och hälsovården som dynamiska organisationer forts. Beroende på t.ex. reformarbete eller politisk styrning och ny evidens som tillkommer inom olika verksamhetsområden behöver organisationer inom social- och hälsovården vara dynamiska till sin karaktär för att snabbt kunna förändras och utvecklas i en viss riktning

8 Utmaningar i framtiden En stor utmaning i framtiden är hur man ska utforma arbetslivet så att människor orkar och vill arbeta längre samt säkerställa att anställda mår bra och klarar av sina jobb både fysiskt och psykiskt Sote-reformen handlar om hur man ska försäkra fungerande och högklassiga socialoch hälsovårdstjänster för finländarna även i framtiden

9 Utmaningar i framtiden forts. Att ta tillvara på den kompetens och erfarenhet som finns hos både medarbetare och chefskollegor inom den egna organisationen blir allt viktigare Den snabba utvecklingen inom IT-området och den ökade användningen av internet innebär att informations- och kommunikationstekniken spelar en allt viktigare roll i samhället

10 Utmaningar i framtiden forts. En ny snabbfotad och sammanlänkad värld har tvingat oss att på många sätt tänka om hur vi lever och arbetar tillsammans, detta gäller även inom ledarskap och organisationer. För att klara sig i konkurrensen behöver framtidens ledare inse att de måste skapa organisationer som drar nytta av de olika talangerna som finns hos människorna och förmå dem att fortsätta vilja lägga sin energi på att göra organisationen framgångsrik Att skapa förutsättningar för verkligt samarbete och partnerskap där alla inom organisationen är frivilligt engagerade i framgången för olika projekt eller processer man är delaktiga i är väsentliga delar utav ett lyckat ledarskap i framtiden

11 Social- och hälsovården en verksamhet med långa traditioner Förändringar blir allt mer nödvändiga och är viktiga för att organisationer ska anpassa sig till förändrade förutsättningar i samhället Det är en balansgång att kombinera kärnvärden inom organisationen med flexibla strategier och det krävs en kreativ inställning av ledningen för att utveckla strategier som är hållbara

12 Social- och hälsovården en verksamhet med långa traditioner forts. Den medicinska och tekniska utvecklingen kräver förändringar (nya operationsmetoder, läkemedel och ny teknik etc.) När beslut ska implementeras kan resultaten avvika från det som tjänstemän och politiker förväntat sig och en möjlig förklaring till svårigheten att förändra kan ses i den kraftmätning som löpande sker mellan de tre olika domänerna; profession, administration och politik och att dessa domäner arbetar efter olika logik, mål, incitament och förutsättningar samt att de försvarar olika ideal och utgår från olika synsätt

13 Kunskapsutveckling och komplexa arbetsuppgifter Processer, team och nätverk en tydlig trend inom dagens organisationer Chefen ses som en visionär, inspiratör, coach och partner Strategiskt ledarskap innebär: Analys, idéutveckling och pedagogisk ledning

14 Slutord Samhällsförändringar i kombination med att nya samhällsfenomen uppstår och med ständigt ekonomiska utmaningar aktuella innebär att framtidens ledarskap är förenat med anpassning och flexibilitet

15 Källförteckning Alvesson, M. (2009). Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber Ab. Berlin, J. and Carlström, E. (2012). Trender som utmanar traditioner. En hälso- och sjukvård i metamorfos, Scandinavian Journal of Public Administration, 16(2)3-23. Bolman, L-G & Deal, T-E. (2012). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur Ab.

16 Källförteckning forts. Bushe G-R. (2010). Klart ledarskap: utveckling av samarbete och partnerskap, Ekerlids Förlag Heide, M. Johansson, C. Simonsson, C. (2012). Kommunikation i organisationer. Malmö: Liber Ab. Rosengren, K. (2013). Vårdledarskap att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg, Lund: Studentlitteratur Ab.

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

MDH. Seminarie PM Kap 5. Human resources, Martina Dürndorfer. Ann Marie Kossovski Vallström Henrik Lindqvist

MDH. Seminarie PM Kap 5. Human resources, Martina Dürndorfer. Ann Marie Kossovski Vallström Henrik Lindqvist MDH Seminarie PM Kap 5 Human resources, Martina Dürndorfer Ann Marie Kossovski Vallström Kapitlet behandlar synen på mänskliga resurser från ett ledarskapsperspektiv och hur den synen har och är tvungen

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Kunskap och erfarenheter om samverkan kring arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd

Kunskap och erfarenheter om samverkan kring arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd Kunskap och erfarenheter om samverkan kring arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd Datum: 2015-04-13 Sida: 2 av 16 Innehåll Inledning... 3 Syftet med samverkan... 3 Vad är samverkan?... 3 Samverkan

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer