STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014"

Transkript

1 STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Gruppfamiljedaghemmet Storstugan Storstugan är en gruppfamiljedagvårdsenhet med plats för 12 barn och tre vuxna. Vi är belägna i Lillhoplax på Korpasbackavägen 26, Helsingfors. Verksamhetsåret inleds med 8 barn, sex pojkar och två flickor i åldern 1-4 och två vuxna. Storstugan har öppet mellan 7:30 och 17:00. Maten levereras från Palmia och värms upp på plats av personalen. Storstugan har ingen egen gård utan promenerar till Vimpelparken samt andra närliggande parker. Personalen består av en barnskötare och två gruppfamiljedagvårdare. 2. Värdegrund I vårt arbete på Storstugan vill vi tillgodose barnets grundbehov d.v.s.: Trygghet Vi vill erbjuda barnet en trygg och hemlik miljö där barnet kan öva sina sociala färdigheter och självkänsla samt stärka sin samarbetsförmåga. Kärlek Vi ger barnet närhet med att hålla i famnen, krama och trösta vid behov. Självständighet Barnet får tid för självständigt lärande, möjlighet att pröva på och lära sig av misstag. De äldre barnen får möjlighet, vid behov med vuxnas stöd, att själv hantera konflikter och lösa konfliktsituationer. Uppskattning och uppmuntran Vi visar vår uppskattning och uppmuntran genom att berömma barnet då det har lärt sig något nytt eller t.ex då det klarat av en uppgift. Förmågan att tro på sig själv Med positiv uppmuntran stärker vi barnets självförtroende. Att få en uppgift, göra någonting betydelsefullt och lyckas med det, är grundläggande för självförtroendet hos oss alla. Gränser Vi lär barnen gränser både för att de skall lära sig vad som är rätt eller fel, vad man får göra och vad inte. Att sätta gränser går hand i hand med trygghet. Glädje och humor Vi jobbar med glädje och humor. Vi skojar med barnen, skrattar mycket och har det roligt tillsammans. Bemötande Vi bemöter barnet som en unik individ som behandlas jämlikt och med respekt. Ett gott samarbete med föräldrarna är ett viktigt arbetsredskap för oss. 3. Med barnaögon

2 Vi arbetar på Storstugan enligt en modell som baserar sig på psykoterapeuten Katri Kanninens och psykologen Arja Sigfrids utarbetade modell Med barnaögon. Alla Helsingfors stads daghem och gruppfamiljehem följer denna modell. Personalen deltar i kursdagar för att lära sig arbeta enligt denna metod Fostringsgemenskapen Vi vill tillsammans med familjen stöda barnets utveckling och se till at barnen har det så trygg och bra som möjligt. Vi poängterar ett öppet samarbete och en god daglig kommunikation med föräldrarna. Vi berättar om hur barnet, både som enskild individ och gruppmedlem, deltagit i verksamheten och på hurudant humör barnet varit på under dagen. Vi vill öppet berätta om såväl positiva som om tråkiga händelser Egenvårdare Då familjen får ett dagvårdsbeslut informeras de också om egenvårdarsystemet, mjuklandningsperioden och om vem som blir barnets egenvårdare. Varje barn har en s.k. egenvårdare som barnet kan anknyta till då det kommer till dagvården. Egenvårdarens uppgift är att speciellt fokusera på sina egna barn, vara tillhands hela tiden både fysiskt och psykiskt samt vara den trygga vuxna som barnet kan ty sig till under dagen. Egenvårdaren är också den som i första hand håller kontakt med barnets föräldrar. Varje höst har egenvårdaren ett samtal med barnets föräldrar om barnets individuella plan för småbarnsfostran och på våren ett utvärderande samtal Hembesök Vi strävar att efter att skapa en relation mellan familjen och egenvårdaren redan innan barnet börjar i dagvården. När familjen bekräftar dagvårdsplatsen kommer egenvårdaren överens om ett hembesök hos barnet. Besöket görs av två personer, egenvårdaren och daghemsföreståndaren. Syftet med hembesöket är att skapa en god kontakt mellan egenvårdaren och barnet samt barnets familj. Barnets föräldrar får berätta för personalen om barnets egenskaper, vanor, värderingar och möjliga intressen och färdigheter. Under hembesöket görs planerna för den s.k. mjuklandningsperioden. Mjuklandningen kan vara 1-2 veckor lång beroende på hur snabbt barnet anpassar sig till dagvården. Vi respekterar föräldrarnas åsikter och vi strävar till en öppen kommunikation Smågruppsverksamhet Vi arbetar med smågruppsverksamhet som en del av egenvårdarmodellen. Vi delar upp våra 12 barn i mindre grupper t.ex. 4 barn per grupp. Grupperna delas ibland enligt egenvårdarbarn, ibland enligt åldern och kön, ibland enligt barnens egna önskemål. Den mindre gruppen får med den vuxna pyssla, spela, läsa och gå ut på promenad eller utfärd. I mindre grupper får barnet en bättre möjlighet att höras och synas som en enskild individ och har en större möjlighet att få den vuxnas hela uppmärksamhet. 4. Språket

3 Språket är ett av de viktigaste medlet för att kunna uttrycka sig, sina känslor och behov. Vi utgår från Lillemor Gammelgårds Språkstrategier för dagvården. Alla barn får uttrycka sig i både små och större grupper för att lära sig prata inför andra. Vi diskuterar och pratar om det vi gör och ser och utnyttjar alla övergångssituationer till stunder av dialog. Vi läser minst 3 böcker per dag plus de böcker barnen hämtar dagligen hemifrån eller på bokdagen. Vi vill poängtera att det är viktigt med nya, hela och inspirerande böcker och att vi läser enbart på svenska. Regelbundna biblioteksbesök görs för att introducera litteratur och sagor för barnen.vi strävar efter att gå till biblioteket ungefär en gång i veckan, i både små och större grupper. Personalen och barnen väljer tillsammans de böcker som de vill låna, ca böcker per vecka. Förutom böcker läser vi roliga ramsor, rimmar, förklarar, beskriver, hittar på historier och funderar på hur man kan uttrycka saker och ting enbart med miner och gester. 5. Leken Fri lek ledd lek Under dagen får barnen leka fri lek och ledd lek både inne och ute. Barnet lär sig genom lek och rörelse. Den fria leken ger barnet möjlighet att öva sina sociala färdigheter, språk och fantasi. Under den fria leken utvecklas barnets fantasi och vänskapsanknytningar sker. Vi tycker att det är viktigt för barnen att få leka fria lekar varje dag under en tillräckligt lång stund och att leken kan sparas till nästa dag. Under fri lek ute får barnen springa fritt, cykla och klättra. Där träffar de andra barn och lär sig ta hänsyn och respektera andra och också lära sig att dela med sig. Både fri lek och ledd lek är viktigt för barnet. Ledd lek sker under dagen, oftast på förmiddagen efter morgonsamlingen. Den ledda leken ger barnen struktur och regler. De övar sig i att lyssna, ta emot direktiv, fungera i grupp och samarbeta. Genom den ledda leken för vi också traditionella lekar vidare till följande generation, både inne- och utelekar. 6. Dagsstruktur och verksamhetsform 7:30 Storstugan öppnar 8:00-8:30 Frukost för de barn som inte ätit frukost hemma 9:00 Morgonsamling 9:30 Smågruppsverksamhet och/eller utevistelse 11:00 Sagostund 11:15 Lunch 11:45 Avslappning & vila 13:00 Uppgifter & Fri lek för de som är vakna 14:30 Mellanmål 15:00-17:00 Fri lek ute/inne 17:00 Storstugan stänger VECKOSCHEMA Måndag: Tisdag: Leksaksdag Rörelse och motion

4 Onsdag: Torsdag: Fredag: Sångstund Biblioteksdag Bokdag Rörelse och motion Vi vill uppmuntra barnen till att röra på sig och känna glädje i att sporta. Vi har möjlighet att ha gymnastik i gymnastiksalen i Haga lågstadieskola. Vi både går till och tillbaka från skolan. Vi bygger upp gymnastikstunden med olika delmoment. Vi börjar med en inledningssång, därefter en uppvärmningsstund. Gymnastikstunden innehåller roliga ledda lekar där barnen övar samarbete, att lära sig lyssna, ta emot direktiv och utföra uppgiften. Vi jobbar med olika teman t.ex. bollar, balans, hoppa, dansa, koordinationsövningar. Natur och miljö Att barnet får upptäcka och uppleva naturen är grundläggande för barnets utveckling. I naturen finns alla möjligheter att utforska, lära sig nya saker och leka tillsammans. Vi rör oss i närmiljön här i Lillhoplax, t.ex. Centralparken, häststallarna, närliggande lekparker och grönområden. Utfärder Vi utforskar vår närmiljö och övar oss att röra oss i trafiken. Vi använder oss av allmänna transportmedel och får nya upplevelser och diskussionsämnen. gruppen som helhet övar sig att röra sig tillsammans (gå i kö parvis), ta hänsyn till andra och visa artighet. Vi är alltid öppna för förslag gällande våra utflyktsmål. Leksaksdag Leksaksdagen ger barnen möjlighet att visa varandra och berätta om leksaken som är viktiga för dem. Poängen är inte i första hand själva saken utan samlingen där barnen berättar om sin sak, då övar barnen att tala inför en grupp. Sångstund/ roliga rytmer Musik och sång är en naturlig del av Storstugans verksamhet. Vi använder oss mycket av tecken och rörelser då vi sjunger. Vi stöder sånginlärningen med bilder, sångkort och använder oss av olika instrument. Rytmiska övningar stärker barnets språkliga utveckling, orden får en rytm. Barnen får lyssna på olika sorters musik och dansa då de känner för det. Bildkonst Barnen får uppleva olika konststilar och pröva på olika tekniker. Vi stöder barnens individuella intressen, men gör också gemensamma projekt med hela gruppen tillsammans. Viktigt är att barnen får experimentera och uttrycka sig genom konst. All konst är konst! Vi strävar efter att ge utmaningar enligt barnens åldrar och kunskapsnivå. Naturligt är att pyssla enligt högtiderna i kalendern. 7. Stöd till familjer och barn Om personalen eller föräldrarna känner oro för ett/sitt barn har vi möjlighet att konsultera och få stöd från flere olika instanser. I första hand tar vi kontakt med specialträdgårdslärare Carita Hjelt. Hon stöder personalen i frågor gällande oro kring ett barn. Vårt samarbete med hälsocentralen sker främst i samband med att barnet fyller fyra år och skall gå på kontroll hos både hälsovårdare och läkaren (4Hyve). Innan kontrollen förs ett

5 samtal personal och föräldrarna emellan. Vid behov kan personalen kontakta hälsovården om det uppkommer frågor. Språkstödsbarnträdgårdsläraren Johanna Karlsson ger oss tips, idéer och inspiration då det gäller språket. Familjerådgivningen stöder både familjer och personal i frågor gällande barn- eller familjeärenden. 8. Uppdatering Vi utvärderar och uppdaterar vår plan för småbarnsfostran vid inledandet av verksamhetsåret Personalen på Storstugan verksamhetsåret Barnskötare Mikaela Hägglund Gruppfamiljedagvårdare Ilse-Mai (Ia) Seeck Storstugans telefonnummer Storstugans e-post Familjedagvårdsledare Linda Haglund Telefonnummer E-post

Stiftelsen Sedmigradsky Munksnäs Småbarnsskola VERKSAMHETSPLAN 2012-2013

Stiftelsen Sedmigradsky Munksnäs Småbarnsskola VERKSAMHETSPLAN 2012-2013 Stiftelsen Sedmigradsky Munksnäs Småbarnsskola VERKSAMHETSPLAN 2012-2013 Grundvägen 39 00330 Helsingfors Tfn: (09) 553 438, 050 406 5203 munksnas@sedmigradsky.fi / www.sedmigradsky.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS Daghemmet Domus grundvärden i planen för småbarnsfostran baserar sig på konventionen om barnens rättigheter (1991), som skall trygga barnens uppväxt och utveckling.

Läs mer

DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.VÄRDEGRUNDEN 1.2 VERKSAMHETS IDE 2. GENOMFÖRANDE AV SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 INLÄRNINGSMILJÖN 2.2 BARNET GLÄDS ÖVER ATT LÄRA SIG 2.3

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEM LASSE-MAJA

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEM LASSE-MAJA PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEM LASSE-MAJA 2015 Grunderna för planen för småbarnsfostran INNEHÅLL 1. Presentation av daghemmet 1:1 Barngrupperna 1:2 Personalen 1:3 Verksamhetsmiljön 2. Småbarnsfostran

Läs mer

Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta.

Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta. Inledning Planen för småbarnsfostran är en guide som omfattar vårt daghems syn på fostran. Vi vill åskådliggöra vår verksamhet och våra principer och hur en vardag på daghemmet fungerar. Vi vill fästa

Läs mer

Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran

Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran 1 Innehållsförteckning Inledning 1. Värdegrund 4 1.1. Barnets bästa 1.2. Trygga människoförhållanden 1.3. Att bli förstådd och uppmärksammad enligt ålder och

Läs mer

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Kuggom daghem är ett tvåspråkigt daghem. I daghemmet finns två heldagsgrupper; Mymlan är för 0-3 årigar och 3-6 åringarna har en egen heldagsgrupp.

Läs mer

Läroplan. Lekskolan Sockan. Kirstivägen 1 B 02760 Esbo. tel. 09 8056104, 050 5494795. e-post: lekskolan.sockan@surfnet.fi. www.lekskolansockan.

Läroplan. Lekskolan Sockan. Kirstivägen 1 B 02760 Esbo. tel. 09 8056104, 050 5494795. e-post: lekskolan.sockan@surfnet.fi. www.lekskolansockan. Läroplan Lekskolan Sockan Kirstivägen 1 B 02760 Esbo tel. 09 8056104, 050 5494795 e-post: lekskolan.sockan@surfnet.fi www.lekskolansockan.fi Allmännt: Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f. upprätthåller

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 DAGHEMMET LILLBONDEN PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ENHETENS VERKSAMHETSIDE 2. BESKRIVNING AV ENHETENS INLÄRNINGSMILJÖ 3. FOSTRINGSGEMENSKAPEN 4. BARNETS

Läs mer

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Innehållsförteckning Verksamhetsidé... 2 Verksamhetsplan för Verbala Stigar Förskolor AB... 3 Normer & Värden... 3 Utveckling & Lärande... 4 Barns inflytande...

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Innehåll GRANKULLAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

Innehåll GRANKULLAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN GRANKULLAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Innehåll 1 Småbarnsfostran i Grankulla... 2 1.1 Ramar för småbarnsfostran... 2 1.2 Starka rötter, bärande vingar kommunala tyngdpunktsområden... 3 1.3 De olika serviceformerna

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN i Pargas stad Bildningsnämnden har 31.8.2010 godkänt planen för småbarnsfostran i Väståbolands stad. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. VÄRDEGRUND... 4 3. UTVECKLING OCH

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Arbetsplan Daghemmens plan för verksamhetsåret 1.8.2015-31.7.2016

Arbetsplan Daghemmens plan för verksamhetsåret 1.8.2015-31.7.2016 Arbetsplan Daghemmens plan för verksamhetsåret 1.8.2015-31.7.2016 Inledning Enligt barnomsorgslag för landskapet Åland 15 har varje daghem och gruppfamiljedaghem skyldighet att ha en arbetsplan som beskriver

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte Verksamhetsplan 2012 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Lojo stad Utbildningsnämndens finska sektion 22.8.2007 22 2 INLEDNING Småbarnsfostran är växelverkan i barnets revir, där barnets egen verksamhet, kontakterna med gruppen

Läs mer