NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOLBYKULLENS FÖRSKOLA"

Transkript

1 ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

2 Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I vardagen ger vi barnen tillfällen att få utvecklas som individer i en verksamhet som är både rolig och lärorik. Vi leker mycket tillsammans och i leken ges stimulans till fantasi, problemlösning och koncentration. I en miljö där möblering är genomtänkt och lockande material finns att tillgå stimuleras barnen och leken främjas. I en miljö där möblering är genomtänkt och ett öppet material finns att tillgå bearbetas uppfinningsrikedomen, kreativiteten och fantasin. Där alla bitar hjälper till och motverkar att barnen fastnar i invanda könsrollsmönster och får en bra grund med tankar om allas lika värde!

3 Pedagoger en professionell gemensam grund Genom att vara en liten förskola kan vi ha ett bra samarbete mellan avdelningarna. Vi samarbetar vid öppning och stängning varje dag och detta gör att vi kan ha högsta personaltäthet under de tider som barnantalet är högst. Barnen på förskolan lär känna alla pedagoger som arbetar där vilket underlättar mycket vid övrigt samarbete mellan avdelningarna. Personalens arbetstid består av olika delar: arbete tillsammans med barngruppen, gemensam och enskild planering och kvällstidsarbete. Alla dessa delar är viktiga för att vi ska kunna bedriva den bästa verksamheten för barnen. Under den gemensamma planeringen som sker under dagtid samarbetar vi med varandra och verksamheten förändras ingenting för barnen under denna tid. 100% tjänst 75% tjänst Arbete tillsammans med barnen: Innefattar all tid som vi upplever tillsammans. (Delar av denna används ibland till möten för samordning av stöd för enskilda barn och föräldrar). Gemensam planering och enskild planering: Tid för pedagogiska diskussioner, förberedelser, observationer, utvecklingssamtal och planering av verksamheten. Kvällstid: Tid för föreläsningar, litteraturläsning, föräldramöten och APT. Friskvård: Personalens tid för hälsa, motion och rörelse.

4 Värdegrund Värdegrundsarbetet är en viktig del i vardagen tillsammans med barnen. Vid konfliktlösningar och dylikt ska pedagoger finnas för att lyssna och lära barnen sätta ord på sina känslor. Barnen ska alltid känna att det finns stöd från vuxna i deras omgivning. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Lpfö98 Respekt Trygghet Alla människors lika värde Empati - omtanke Inflytande Kamratskap

5 Hälsa utevistelse Nolbykullens förskola värderar utevistelsen högt i arbetet tillsammans med barnen, vi har som mål att komma ut varje dag. Utomhus får barnen utlopp för sitt rörelsebehov och motorisk träning, dessutom håller de sig friskare! Förskolan har en otrolig närmiljö med närhet till skog och mark. Vi har tre utflyktsmål som vi går till, Nyckelpigan, Fiskdammen och Mullebyn. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. Lpfö98

6 Utedag Varje måndag har förskolan utedag, på dessa dagar går vi ofta på utflykt till närliggande skog men ibland är vi kvar på gården. På våra utedagar äter vi lunch utomhus under alla årstider, under sommaren blir vi kvar ute hela dagen. När det är lite kallare brukar vi vara ute fram till mellanmålet. Gården Gården på förskolan har många inbjudande platser för barnen att vara på, där finns gott om utrymme för fantasi och den fria leken. På asfalten har vi målat siffror och alfabetet för att även ska finnas med i leken utomhus. Det finns stockar och däck att balansera på och små kojor att krypa in i. På gården har vi också en grillplats som vi gärna använder till våra uteluncher.

7 Miniröris Miniröris är ett program som friskis och svettis arbetat fram för att barn i förskolan ska röra sig mer. På förskolan har vi miniröris minst en gång varje vecka, både inomhus och utomhus. Barnen tycker att det är jätteroligt med musik och rörelse, dessutom är det bra motorisk träning för barnen. Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Lpfö98

8 Språk Språket är ett utav de viktigaste verktygen, och barnens språk är hela tiden i utveckling. Vi pedagoger är tydliga i sättet vi använder språket, vi sätter ord på det som händer tillsammans med barnen och använder hela meningar. Tillsammans leker vi mycket med språket och låter det bli en rolig del i vardagen. Måltiderna är ett fantastiskt tillfälle under dagen där det ges utrymme för olika samtal. Här får man både chans att öva sig att lyssna och att träna språket. Barnen lär sig genom dessa samtal och utvecklar dessutom ett trevligt sätt och bemötande mot varandra. Nolbykullens förskola har också hemspråksundervisning i olika språk för de barn som har annat modersmål än svenska. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Förskolan skall bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Lpfö98

9 Samlingar Varje morgon har vi samling tillsammans med barnen. Samlingarna kan ha lite olika innehåll bl a, rim & ramsor, sagor, sånger, lekar mm. Under samlingarna brukar vi räkna barnen tillsammans och barnen får även talutrymme. Dukvärdar Det är alltid ett eller två barn som hjälper pedagogen att duka inför lunchen. Tillsammans kan man räkna hur många glas och tallrikar som behövs på borden. Dessa barn får sedan följa med in till köket och hämta maten. Innan det är varsågod får dukvärdarna berätta för de andra barnen vad det är för lunch som serveras. Dukvärdarna får bra träning i att tala inför grupp och de övriga barnen lär sig att sitta ner och lyssna. En trevlig stund tillsammans innan det är dags att äta. Läsvila Efter lunchen har barnen som inte sover läsvila. Denna ska vara en lugn och avkopplande stund tillsammans. Barnen får språklig träning genom böckerna vi läser, dessa böcker lånar vi tillsammans på bokbussen som kommer till förskolan en gång i månaden. Till läsvilan brukar vi tända en ljuslykta som barnen själva har gjort för att få det lite extra mysigt!

10 Språklådor På förskolan har barnen egna språklådor, dessa lådor innehåller ord och bilder som är viktiga för barnen. Språklådorna kan barnen sitta med själva men de går också att använda på samlingarna. Då får ett barn stå i fokus och berätta för de andra barnen vad de har för ord och bilder i sin låda. Orden som finns i barnens lådor och vara långa eller korta och det är bra träning för barnen att sitta och titta på dessa. Med hjälp av bilderna kan barnen beskriva för varandra vad bilderna föreställer, även det en bra träning för språket. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra, och att uttrycka tankar. Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. Lpfö98

11 Matematik På Nolbykullens förskola jobbar vi medvetet med matematik. Detta sker under samlingar där barnen räknar hur många barn som är där och hur många som är borta. Eftersom vi har barn från olika nationaliteter räknar vi på flera olika språk. Matematiskt tänkande och konkretisering sker även i matsituationer där räkning av tallrikar, bestick mm sker. De äldre barnen jobbar med experimentering, bakning och sifferburkar för att på så sätt ta del av lekande matematik. Vi passar även på att i skog och mark räkna t.ex hur många kottar lång man är, hur långt man kan kasta stenen. Genom att göra matematik till någonting lekfullt och roligt får barnen med sig bra matematiska kunskaper i livet. Arbetslaget skall stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik. Lpfö 98

12 Genus Personalen på Nolbykullen arbetar med genus och tycker att det är en viktig del i arbetet tillsammans med barnen. Genom föreläsningar om ämnet, gemensam litteratur och diskussioner utvecklas vårt förhållningssätt hela tiden. Vi strävar efter att stärka barnen som individer och ge dem möjligheter att vidga sina könsroller. Vi använder redskap som, kroppskontakt, röstläge, ordval, blick och kroppsspråk för att förstärka det positiva som sker i olika situationer. Genom att få bekräftelse för saker barnen redan kan ökar deras självkänsla och man vågar anta sig nya utmaningar i livet. Under vissa stunder har vi valt att dela upp barngruppen i pojk och flickgrupper eftersom grupperna oftast har olika färdigheter. Detta kan handla innebär att både flickor och pojkar får chans att göra saker som de kanske annars inte väljer själva att göra. Ute på gården gjorde vi ett försök att märka cyklarna, röd tejp på handtaget var pojkcyklar och grön tejp var flickcyklar. Resultatet av detta var positivt. Barnen lärde sig snabbt vilken cykel som var tillgänglig för dem, och flickorna började cykla mycket mer ute på gården nu när det fanns cyklar ledig när de ville ha en, utan att behöva stå och vänta på att en cykel skulle bli ledig.

13 Vårt mål med genusarbetet är att varje barn ska bemötas med respekt och få lyckas utifrån sina förutsättningar, utan att hindras av traditionella känsrollsförväntningar. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund. Arbetslaget skall verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Lpfö98

14 Traditioner Våra traditioner är ett kulturarv och vi på förskolan känner ett ansvar i att föra dessa vidare till kommande generationer. Vi på Nolbykullen ser därför alltid till att dessa firas! Utöver de vanliga traditionerna har vi återkommande egna traditioner på förskolan, dessa är kullenjoggen och kullenrännet. Båda dessa aktiviteter har vi på ängen som ligger alldeles ovanför förskolan. I förskolans uppdrag ingår såväl att utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv värden, traditioner och historia, språk och kunskaper från en generation till nästa. Lpfö98

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde I Ur och Skur Ute, verksamhet utgår från förskolans läroplan Lpfö 98/10 med I Ur och Skurs pedagogik. Pedagogiken och metodiken grundar sig i utomhuspedagogiska

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte Verksamhetsplan 2012 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig UTVÄRDERING VT-10 PLANERING HT-10 Gullvivans förskola Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig Trygghet för barn och föräldrar Lpfö-98 Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun

Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Susanne Arvidsson Marianne Taxèn Vecka 41,42 2011 Nacka Nacka Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Innehållsförteckning Verksamhetsidé... 2 Verksamhetsplan för Verbala Stigar Förskolor AB... 3 Normer & Värden... 3 Utveckling & Lärande... 4 Barns inflytande...

Läs mer