Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta."

Transkript

1 Inledning Planen för småbarnsfostran är en guide som omfattar vårt daghems syn på fostran. Vi vill åskådliggöra vår verksamhet och våra principer och hur en vardag på daghemmet fungerar. Vi vill fästa uppmärksamhet vid de små detaljerna i en vardag som är av stor betydelse för barnets utveckling. När vi arbetat med planen för småbarnsfostran har vi i personalen reflekterat över vårt eget arbete och vår egen syn på fostran. Vi har fått mycket nya idéer och tankar genom att diskutera med varandra. Diskussionerna har gett oss i många fall ett nytt perspektiv på saker och ting. Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta. Vi anser att vi gör ett bra jobb på daghemmet Fanny, men det finns alltid något man kan bli bättre på och något man kan jobba på och utveckla. 1

2 1. Daghemmet Fanny Daghemmet Fanny är ett så kallat kvällsdagis, vilket betyder att daghemmet är öppet till kl på kvällen vid behov. Daghemmet öppnar vid behov kl. 6.15, men i vanliga fall är daghemmet öppet från kl till kl Daghemmet är beläget i Västra Böle, bredvid Centralparken. Lokalen ligger i bottenvåningen av ett höghus. Daghemmet har en egen gård där utevistelsen sker dagligen. 1.1 En dag på Fanny Mellan kl och 8.30 äter vi frukost och efter det är det fri lek eller ledd verksamhet, till exempel pyssel. Före lunch har vi samling vilket innebär att vi till exempel går igenom tillsammans med barnen vem som är på plats idag, sjunger sånger, leker med rim och ramsor. Efter det äter vi lunch och sedan blir det vilostund. Under vilostunden lyssnar vi på musik en stund och sedan blir det högläsning. De barn som inte sover stiger upp efter en stunds vila. Barnen stiger upp och klär på sig och får sedan leka eller rita eller dylikt. Klockan äter vi mellanmål, men före det samlas alla barn och vi läser en saga. Beroende på väder och vind går vi ut efter mellanmålet och är ute tills barnen går hem. Ifall vädret inte tillåter någon utevistelse stannar vi inne och pysslar och leker. Vi har samma rutiner varje dag och varierande program alla dagar. Rutiner ger barnet trygghet och är av stor betydelse speciellt för barn med speciella behov. Gränser och rutiner gör att barnet vet vad som kommer att ske och på så sätt undviker man otrevliga överraskningar. Variation i det dagliga programmet gör att det är roligt att vara på dagis. Programmet ändrar enligt årstid och väder. På vintern skidar och skrinnar vi vissa dagar medan vi under sommarmånaderna är ute i naturen. 1.2 Verksamheten Hattifnattarnas (under 3 år) verksamhet består av skogspromenad, samvaro med egenvårdaren, pyssel och lekar jämnt fördelat under veckans lopp och musikstund tillsammans med Mumindalen. Under skogspromenaderna går vi runt i Centralparken och upplever naturen med alla våra sinnen. Mumindalens(över 3 år) verksamhet innehåller lek, pyssel, spel och samvaro med en tryggvuxen. Alla barn är indelade i mindre grupper i vilka man håller så kallad smågruppsverksamhet. Smågruppsverksamheten kan bestå av pyssel, högläsning eller en samling. På onsdagar går Mumindalen på skogsutflykt där barnen leker och gör uppgifter i skogen. Samtidigt lär sig barnen hur man beter sig i skogen och vad som finns i naturen. Barnen får ta med sin egen matsäck som de 2

3 sedan äter under utflykten. Olika program ytterom daghemmet ordnas också och vilka barn som får åka med bestäms av personalen efter programmets natur. Den gemensamma sångstunden hålls på fredagar. Mumindalens verksamhet börjar klockan 9.30, men ändringar kan förekomma på grund av utfärderna ytterom daghemmet. Förutom det som hör till den vardagliga verksamheten gör vi utflykter, går på konserter, utställningar och på museum. Då vi åker på utfärd använder vi oss av kollektivtrafiken. På så sätt lär sig barnen hur man använder de allmänna transportmedlen och hur man skall bete sig i dessa. De vanligaste trafikreglerna går vi också igenom. Verksamheten och de olika evenemangen är till påseende för alla i form av ett veckoschema. 3

4 2.Fostringsgemenskapen Fostringsgemenskap betyder samarbete mellan föräldrarna och daghemmet. Man strävar till n givande kontakt med barnets bästa som målsättning. Personalen stöder föräldrarna som fostrare genom olika metoder. En metod är att göra hembesök före barnet börjar på dagis. Hembesöket görs av barnets egenvårdare och daghemmets föreståndare. Genom hembesöket får barnet och föräldrarna en första kontakt till daghemmet. Denna kontakt sker i familjens eget hem, på familjens villkor vilket ger barnet en känsla av trygghet. Syftet med hembesöket är att egenvårdaren ska kunna bekanta sig med barnet i hemmiljö och samla bakgrundsfakta om barnet och familjen. Alla barn på daghemmet Fanny har en egenvårdare. Egenvårdaren sköter i första hand om barnet då det börjar på dagis. Samtalet mellan egenvårdaren och föräldrarna görs på basis av ett diskussionsunderlag. Alla barn är berättigade ett hembesök, både så kallade gamla barn och nybörjare. Se bilagor. 2.1 Mjuklandning Med mjuklandning menas att barnet får under korta stunder i cirka en till två veckors tid bekanta sig med daghemmet. Syftet med denna metod är att ge barnet en möjlighet att i egen takt få bekanta sig med daghemmet, personalen och de andra barnen. Barnet skall få en trygg och behaglig dagisstart. Hur länge ett barn behöver mjuklanda beror på barnets ålder och personlighet. Då barnet mjuklandar skall en eller båda föräldrarna mjuklanda tillsammans med barnet. Först tillbringar man korta stunder på dagis och man stannar en lite längre stund för varje dag som går. Till slut kan barnet bli utan föräldrarna på dagis. Personalen gör tillsammans med föräldrarna upp en mjuklandningsplan. 2.2 Föräldrasamtal Föräldrasamtal hålls mellan egenvårdaren och föräldrarna. Syftet är att gå igenom barnets utveckling och välmående både på dagis och hemma. Personalen och föräldrarna gör tillsammans upp ett avtal om vård och fostran och går igenom det vid samtalen. 4

5 Samtalen är till för att föräldrarna tillsammans med egenvårdare i lugn och ro kan gå igenom ärenden som är aktuella för barnet och om det är något föräldrarna undrat över. Egenvårdaren och hela personalen på daghemmet har tystnadsplikt! Se bilaga. 2.3 Vardagliga möten Alla dagliga möten mellan föräldrar och personal är ett tillfälle att skapa kontakt. Dessa möten ger både föräldrar och personalen en chans att berätta för varandra om det skett något extra, till exempel hemma under veckoslutet. Föräldrarna kan dessutom alltid ringa personalen eller bestämma en tidpunkt för att sitta ner och diskutera. Personalen är(då daghemmet är öppet) på plats och tillgänglig. Ibland kan dock situationer uppstå då personalen kan ha händerna fulla med jobb, men då kan man återkomma. Dessutom ordnas föräldramöte, evenemang för både barn och föräldrar som till exempel vårfest, julfest och maskerader. Föräldraföreningen är också med och ordnar program för familjen. Personalen försöker stöda föräldrarna genom att ge råd och tips om varifrån man kan få utomstående hjälp och stöd vid behov. Sådana är till exempel Familjelinjen, specialbarnträdgårdsläraren, barnträdgårdsläraren som språkstöd och rådgivningen. 5

6 3. Miljön Miljön är viktig för att barnen får tillräckligt med stimulans. Miljön ger barnet möjlighet till att utforska, öva upp sin fin-och grovmotorik och använda sina sinnen. 3.1 Miljön inomhus Då man kommer in på daghemmet Fanny möts man först av en tambur. Tamburens möbler är placerade så att barnen själva kan nå sina skor och kan hänga upp kläder i torkskåpet. Vi går ut i små grupper eftersom det lätt blir trångt om alla skall trängas i tamburen samtidigt. När barnen i lugn och ro får öva sig att klä på sig lär de sig lättare hur det går till. I Mumindalen finns nästan alla spel, leksaker och böcker placerade så att barnen når dem själv. Vissa saker måste barnen be om lov att få använda då dessa ofta behöver en vuxens medverkan. I stora salen finns ett piano och största delen av leksakerna. Här vilar barnen och här håller man även samling innan lunch. I Mumindalens sal hålls även den gemensamma sångstunden på fredagar. Från salen kommer man till Mumindalens matutrymme. Här äter vi och pysslar vid två stora matbord. I detta rum finns också böcker som är tillgängliga för barnen. Här finns också pysselmaterial, spel och pussel. För teckningar och pyssel har varje barn en egen låda att förvara dem i. Ritmaterialet finns hela tiden tillgängliga för barnen. Det består av papper av olika storlek, ritunderlag, färgpennor, kritor och tuschpennor, linjaler och modeller man kan rita av bilder från. Vi strävar till att ha många olika aktiviteter att välja emellan, men vi har också vuxenstyrda pyssel och lekar. Från hallen kommer man till Hattifnattarnas matutrymme där barnen äter och pysslar. Det finns två stora bord och tripp-trappstolar som kan justeras efter varje barns behov. Vi använder tripptrappstolarna för att de är praktiska för barnen, men också med tanke på ergonomi. Går man vidare kommer man till Hattifnattarnas sovsal och lekutrymme. Här finns leksaker av olika sorter, bland annat bilar, klossar och dockor. På väggen finns foton med barnens närstående som de kan titta på under dagen. I daghemmets nedre våning finns främst utrymmen som används av personalen. De äldsta barnen vilar i ett av rummen och även här finns det möjlighet till att pyssla och rita. 6

7 3.2 Miljön utomhus Daghemmet Fannys gård består till mesta delen av berg. Barn under fyra år får inte gå upp på det stora berget eftersom det är för brant och för högt. Berget upptar en stor del av gården, vilket minskar utrymmet för de minsta betydligt. Gården är omringad av ett staket för barnens säkerhet. På gården finns också en rutschbana som är menad för barn över tre år. Under rutschbanan brukar barnen leka och ha egna möten där de diskuterar och kommer fram till olika lösningar. På gården finns också ett mindre berg där alla barn får vistas. På vintern brukar barnen få åka stjärtlapp ner för det mindre berget. Att springa runt berget och köra lastbil är en mycket populär lek under sommaren. På gården finns också en sandlåda och en liten stuga. 7

8 4. Verksamheten Verksamheten på daghemmet Fanny baserar sig på barnens behov, intressen, initiativ och ålder. I den dagliga verksamheten ingår att räkna, att läsa, att pyssla, att använda språket, diskussion om aktuella ämnen och musik. Personalen påpekar starkt att ingen är annorlunda eller sämre på grund av hudfärg, religion eller något annat. Alla barn på daghemmet Fanny är lika bra, lika vackra, lika smarta, lika omtyckta och så vidare. Vi är alla vänner med varandra! Barnen delas in i mindre grupper, varje person i personalen har sin egen grupp som består av barn vars egenvårdare hon är. På så sätt får barnen arbetsro och egenvårdaren kan koncentrera sig på alla barn i sin egen grupp. I alla dagliga situationer ingår inlärning i någon form. I samlingen räknar barnen hur många barn som är på plats, man lär sig skriva och läsa sitt eget namn. Vi sjunger och leker med rim och ramsor för att utveckla språket. 4.1 Leken I leken lär sig barnet sociala kontakter och viktiga vardagliga färdigheter som att till exempel vänta på sin tur. I leken får barnen använda sin fantasi och gå igenom händelser från sin vardag. Det är ändå viktigt att en vuxen övervakar leken och är med i barnens lekar. På daghemmet Fanny får barnen leka fritt, men vi leker också av en vuxen ledda lekar. Då barnen leker fritt tillsammans leker de ofta roll-eller fantasilekar, medan en lek ledd av en vuxen innehåller mer inlärning av någon form, som till exempel matematik, läsning, koncentration och sociala färdigheter. Personalen håller ett öga på barnens lekar och ingriper vid behov. Personalen kan ingripa genom att fråga om man får vara med och på så sätt försöka styra leken till en positivare riktning. Personalen hjälper barnen att lösa konfliktsituationer genom att påminna dem om att utnyttja StegVis-modellen. 4.2 Språket Språket är en viktig del av varje persons identitet. På daghemmet Fanny strävar vi till att använda endast svenska. Största delen av barnen på daghemmet Fanny är tvåspråkiga, men en del av barnen har ett annat språk än finska som sitt andra språk. 8

9 På daghemmet Fanny gör vi ofta språkövningar(rim och ramsor, svåra ord, gåtor) vilket är speciellt viktigt eftersom många barn blandar sina språk och en del av barnen har också ett svagt ordförråd. Det är vår uppgift som personal att stöda barnens språkutveckling och ge dem ord som de behöver. Lika viktigt är det att barnets språk stöds hemifrån. För barn med en svag svenska eller talsvårigheter kan man använda bilder för att göra språket tydligare. Dessa bilder kallas piktogram. Med hjälp av bilderna får barnet ett visuellt stöd för att lära sig ord. Rim och ramsor, sånger, sagor och gåtor är alla former att utveckla språket. Högläsning av sagor och att diskutera med barnen stimulerar också barnens språkutveckling. Hur skall ett barn lära sig ett språk om det aldrig hör det?! Att tala och göra samtidigt är viktigt för att barnen skall lära sig ord, till exempel, Nu tar vi dina gröna skor och sätter dem på dina fötter. Likaså är det viktigt att komma ihåg att tilltala barnen genom att använda deras namn, till exempel, Vill du Lasse ha ett knäckebröd?. Det är ytterst viktigt att man som vuxen orkar säga samma saker om och om igen. I musikstunden övar vi oss att använda våra röster och ansiktsmuskler. Man lär sig forma ord med munnen. På daghemmet Fanny har vi i personalen kommit överens om att personalen strävar till att tala en korrekt svenska och undvika att blanda finska i sitt tal. Det är inte meningen att man skall tvingas till att använda ord eller termer som inte känns rätt för en själv. Personalen skall fungera som förebilder för barnen och ge dem korrekta ord och meningar. Personalen skall inte utforska för barnen eller låta dem utforska själva. Vi skall utforska TILLSAMMANS! Personalen skall lära barnen att ta reda på det de inte vet. 9

10 5. Daghemmet Fannys målsättningar och syn på barnen Barnen i Mumindalen går till skogen varje onsdag så länge vädret tillåter. Där lär de sig vett och etikett i skogen. Barnen bekantar sig med djur och växter i naturen och vad allting betyder och varför det är så viktigt att ta hand om naturen. I skogen gör barnen uppgifter, leker och äter den matsäck de har med sig. På daghemmet Fanny kommer barnen i första hand. Personalen arbetar på basen av barnens behov. Personalen planerar programmet och verksamheten enligt barnens ålder, behov, intressen och initiativ. Vi på daghemmet Fanny skall ge barnen färdigheter för framtiden. Dessa färdigheter är självförtroende, sociala kunskaper, trygghet, vett och etikett, gott och vänligt beteende, förmågan att acceptera olikheter hos andra människor och sig själva, sunt förnuft, ett gott språk och förmågan att älska sig själv! Alla barn har rätt att bli hörda och uppmärksammade! Alla barn ska få närhet, tröst och beröm! Varje barn skall kunna känna att han eller hon är viktig! 10

11 Avslutning Under den tid vi arbetat med grunderna för planen för småbarnsfostran, även kallad Vasu, har vi i personalen lärt oss att se på oss själva med mer kritiska ögon. Vi har insett att det är viktigt att ibland stanna upp och kolla in vad det är man gör och hur man gör det. Det är viktigt att ställa sig själv och sina kolleger svåra frågor som gör jag detta på rätt sätt? Kan jag göra det bättre? Ger jag mitt allt eller håller jag tillbaka? Vi i personalen borde också komma ihåg att ge varandra respons, både positiv och negativ. Genom hembesöken och samarbetet har vi insett att både föräldrar och barn är värdefulla källor till information och inspiration. Det är barnen som är våra kunder och föräldrarna likaså. Vi måste lyssna på det vi hör och kunna höra det som inte nödvändigtvis uttalas. Det betyder inte att vi skall kunna läsa tankar, men vi som jobbar med människor måste kunna läsa andra människors kroppsspråk och sätt för att få ut det mesta av vårt arbete och för att kunna ge våra små kunder vårt bästa. 11

DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.VÄRDEGRUNDEN 1.2 VERKSAMHETS IDE 2. GENOMFÖRANDE AV SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 INLÄRNINGSMILJÖN 2.2 BARNET GLÄDS ÖVER ATT LÄRA SIG 2.3

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEM LASSE-MAJA

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEM LASSE-MAJA PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEM LASSE-MAJA 2015 Grunderna för planen för småbarnsfostran INNEHÅLL 1. Presentation av daghemmet 1:1 Barngrupperna 1:2 Personalen 1:3 Verksamhetsmiljön 2. Småbarnsfostran

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS Daghemmet Domus grundvärden i planen för småbarnsfostran baserar sig på konventionen om barnens rättigheter (1991), som skall trygga barnens uppväxt och utveckling.

Läs mer

Stiftelsen Sedmigradsky Munksnäs Småbarnsskola VERKSAMHETSPLAN 2012-2013

Stiftelsen Sedmigradsky Munksnäs Småbarnsskola VERKSAMHETSPLAN 2012-2013 Stiftelsen Sedmigradsky Munksnäs Småbarnsskola VERKSAMHETSPLAN 2012-2013 Grundvägen 39 00330 Helsingfors Tfn: (09) 553 438, 050 406 5203 munksnas@sedmigradsky.fi / www.sedmigradsky.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran

Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran 1 Innehållsförteckning Inledning 1. Värdegrund 4 1.1. Barnets bästa 1.2. Trygga människoförhållanden 1.3. Att bli förstådd och uppmärksammad enligt ålder och

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Kuggom daghem är ett tvåspråkigt daghem. I daghemmet finns två heldagsgrupper; Mymlan är för 0-3 årigar och 3-6 åringarna har en egen heldagsgrupp.

Läs mer

Läroplan. Lekskolan Sockan. Kirstivägen 1 B 02760 Esbo. tel. 09 8056104, 050 5494795. e-post: lekskolan.sockan@surfnet.fi. www.lekskolansockan.

Läroplan. Lekskolan Sockan. Kirstivägen 1 B 02760 Esbo. tel. 09 8056104, 050 5494795. e-post: lekskolan.sockan@surfnet.fi. www.lekskolansockan. Läroplan Lekskolan Sockan Kirstivägen 1 B 02760 Esbo tel. 09 8056104, 050 5494795 e-post: lekskolan.sockan@surfnet.fi www.lekskolansockan.fi Allmännt: Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f. upprätthåller

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I HAKALAX DAGHEM

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I HAKALAX DAGHEM PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I HAKALAX DAGHEM 2012 2 Inledning Till dig som läser planen för småbarnsfostran i Hakalax daghem. I Karleby används en enhetlig blankett för varje barn, planen för småbarnsfostran,

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Entreprenörskap i förskolan. Förskolor i Västerås berättar om sitt arbete med entreprenörskap och genus

Entreprenörskap i förskolan. Förskolor i Västerås berättar om sitt arbete med entreprenörskap och genus Entreprenörskap i förskolan Förskolor i Västerås berättar om sitt arbete med entreprenörskap och genus 2 Entreprenörskap och genus i förskolan i Västerås Under 2007/2008 pågick projektet EIS, Entreprenörskap

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 DAGHEMMET LILLBONDEN PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ENHETENS VERKSAMHETSIDE 2. BESKRIVNING AV ENHETENS INLÄRNINGSMILJÖ 3. FOSTRINGSGEMENSKAPEN 4. BARNETS

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Innehållsförteckning Verksamhetsidé... 2 Verksamhetsplan för Verbala Stigar Förskolor AB... 3 Normer & Värden... 3 Utveckling & Lärande... 4 Barns inflytande...

Läs mer

Barnet under olika levnadsår. 3 år

Barnet under olika levnadsår. 3 år Barnet under olika levnadsår 3 år Detta är en uppdaterad version av den broschyr som publicerades år 2007. Följande personer har kommenterat innehållet: Katri Kanninen, psykoterapeut VET (krävande specialnivå),

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer