NBW Aitik Tillförlitlighet mobila maskiner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NBW Aitik Tillförlitlighet mobila maskiner"

Transkript

1 NBW Aitik Tillförlitlighet mobila maskiner Öka tillgänglighet och tillförlitlighet för mobila maskiner Skapa en lärande organisation som genomför ständiga förbättringar baserat på fakta 1

2 Presentation av NBW projekt i Aitik gruvan Frekvens: Vecka Lokal: Besökscenter 80 Tidpunkt: 13:00-16:00 Ansvarig: Lars Eriksson SYFTET MED PRESENTATION: Ge ett exempel på genomfört Lean / NBW projekt Visa resultat och ta del av lärdomar från genomfört projekt Visa metoder för att uppnå hållbart arbete med NBW Vi önskar ett utbyte med er och får ta del av era erfarenheter DELTAGARE: Enligt kallelse AGENDA: 1. Projektbakgrund och projektmål 2. Projektgenomförande 1. Projektstyrning 2. A3-från problem till hållbar lösning 3. Genomgång av projektarbetet 4. Några resultat och lärdomar från genomfört arbete 5. Fortsatta satsningar efter genomfört NBW projekt 1. NBW 2 2. Tillredning 6. NBW kartläggning IN TILL MÖTET: Slidepack om NBW projekt NBW 1 & 2 Slidepack NBW i tillredning Resultat från NBW kartläggning UT FRÅN MÖTET: Bolidens Lean arbete visat i praktiken Konstruktiv feedback för åhörare som kan ge förbättringar i NBW metoden MÖTESREGLER: Mötet startas och avslutas inom utsatt tid Telefoner ljudlösa Kom förberedda och med relevanta handlingar Lämna inte rummet under mötet Kalla till möte i god tid Meddela frånvaro i god tid vid eventuellt förhinder Handlingsplan skall användas under mötet 2

3 Bakgrund till projekt - Målsättning och leveranser Utmaningar Ledarskap Struktur Uppföljning och kontroll Ägarskap Motivation och delaktighet Underhållskultur Strategi för underhåll kan förbättras Tillståndskontroll Målsättning Öka tillgänglighet och tillförlitlighet för mobila maskiner Skapa en lärande organisation som genomför ständiga förbättringar baserat på fakta Leveranser Planeringsprocessen Långtidsplanering Reservdelshantering Styra maskiner Samverkan mellan underhåll, el och mek Planföljsamhet Kunskapsbrist för stora mobila maskiner (grävmaskin) Tydliggöra målen Införa ett ledningssystem för att skapa struktur (mötesstruktur, skiftöverlämning, informationsspridning, KPI, uppföljning, felrapportering och avvikelsehantering) Skapa en lärande organisation som arbetar med ständiga förbättringar baserat på fakta (förbättringsgrupper, rotorsaksanalys, förbättrings A3, stoppeliminering mm) Ledarskapsutveckling (coachning på alla nivåer) Definiera roller och ansvar Ta fram förbättrade processer för underhåll, tillståndskontroll, besiktning, reservdelshantering och prioritering av kritiskt underhåll Förbättra planerings- och styrningsprocessen mellan underhåll och produktion inkl prioriteringsregler Basplan till livscykelplanering för grävare (metodik sprids sedan vidare till övriga mobila maskiner) Externt stöd för att öka vår kunskap för underhåll av stora mobila maskiner (inom projektet gäller grävmaskinerna) 3

4 Projektgenomförande projektledningsstruktur Styrgrupp Projektledning Delprojekt Ledningssystem Delprojekt Underhåll Delprojekt Produktion Ökad tillgänglighet och tillförlitlighet Gruppledare Michael Palo Magnus Fjellström Daniel Bergius Boliden Lars Eriksson Emma Forsberg Johanna Yngström Lars Eriksson Emma Forsberg Johanna Yngström Lars Eriksson Emma Forsberg Johanna Yngström Itid Bluefield Barfota Maria Öqvist Lennart Kågström Maria Öqvist Lennart Kågström Maria Öqvist Lennart Kågström 4

5 STMP Ledningssystem & Organisationseffektivitet Mobilisera Mars Design Vecka Installera Vecka Implementera Vecka Underhålla Vecka MCRS Framtagande av övergripande mål för: Drift Ledarskap Påbörja genomgång av Aitiks ledningssystem Mötesstruktur Skiftöverlämning Agendor KPI (mätetal) Rapportering av fel och avvikelser HUKI Lokala ronder Förankring hos hela teamet genomfört Kommunikationsplan beslutad inkl fack. Behovsanalys och design av ledarskapsutbildning genomfört Utbildningsplan NBW grupp framtaget Kick-off utförd MCRS Förbättrat ledningssystem framtaget: Mötesstruktur Skiftöverlämning Tydliga agendor Mål, KPI inkl rapporter för verksamheten nedbrutna i nivåer (Gruva, avdelning, sektion, arbetsplats) Rapportering av fel och avvikelser HUKI Lokala ronder Design av ständiga förbättringar för projektgrupp Organisations effektivitet Ledarskapsutbildning påbörjad Projektgrupp har fått utbildning i NBW Utbildningsbehov för projektdeltagare (Aitik) kartlagt och plan framtagen MCRS SIS score 40% Ledningssystem installerat: Mötesstruktur Skiftöverlämningar Tydliga agendor Mål, KPI inkl rapporter för möten Rapportering av fel och avvikelser HUKI Lokala ronder Installation av ständiga förbättringar för projektgrupp Organisations effektivitet Ledning och arbetsledare med i ledarskapsprogram Utbildningsplan igång och fortgår genom projektet MCRS implementerad SIS score 60% Ledningssystem i drift: Mötesstruktur Skiftöverlämningar Tydliga agendor Mål, KPI inkl rapporter för möten Rapportering av fel och avvikelser HUKI Lokala ronder Ständiga förbättringar för projektgrupp i drift Visuellt ledningssystem designat inkl HUKI Organisations effektivitet Ledning och arbetsledare med i ledarskapsprogram Utbildningsplan igång och fortgår genom projektet MCRS SIS score 80% Ledningssystem i egen regi: Mötesstruktur Skiftöverlämningar Tydliga agendor Mål, KPI inkl rapporter för möten Rapportering av fel och avvikelser HUKI Lokala ronder Ständiga förbättringar för projektgrupp i egen regi Visuellt system i drift inkl HUKI Organisations effektivitet Ledarskapsprogram slutförs för ledning och arbetsledare Utbildningsplan avklarat för projektet 5

6 STMP Underhåll (Endast mobila maskiner, stora grävmaskiner) Mobilisera Mars Design Vecka Installera Vecka Implementera Vecka Underhålla Vecka Underhåll Genomgång av underhållsorganisation Genomgång av underhållsprocesser för: El underhåll Mekaniskt underhåll Övrigt underhåll Genomgång av planering och utförande av: Tillståndskontroll Besiktning Planering Reservdelshantering Analys Maximo underhållssystem inkl användning: Hantering arbetsordrar Felkoder och avvikelser Rapportering Mm Extern resurs: Analys av Aitiks underhåll klar Underhåll Underhållsorganisation inkl HUKI designad Design framtagen och överenskommen för underhållsprocesserna inkl arbetssätt : Tillståndskontroll Besiktning Planering El underhåll Mekaniskt underhåll Övrigt underhåll Design klar för Maximo underhållsprocess inkl arbetssätt: Hantering arbetsordrar Felkoder och avvikelser Rapportering (Eventuellt nyttjas externt underhållsstöd i projektet) Underhåll Underhållsorganisation inkl HUKI installerad Underhållsprocesser inkl arbetssätt är installerade för : Tillståndskontroll Besiktning Planering El underhåll Mekaniskt underhåll Övrigt underhåll Design framtagen för reservdelshantering Installation klar för Maximo underhållsprocess inkl arbetssätt: Hantering arbetsordrar Felkoder och avvikelser Rapportering (Eventuellt nyttjas externt underhållsstöd i projektet) Underhåll Underhållsorganisation inkl HUKI i drift Underhållsprocesser inkl arbetssätt är utförd för : Tillståndskontroll Besiktning Planering El underhåll Mekaniskt underhåll Övrigt underhåll Process inkl arbetssätt för reservdelshantering installerad Maximo underhållsprocess inkl arbetssätt utförd: Hantering arbetsordrar Felkoder och avvikelser Rapportering (Eventuellt nyttjas externt underhållsstöd i projektet) Underhåll Underhållsprocesser inkl arbetssätt i egen regi: Tillståndskontroll Besiktning Planering El underhåll Mekaniskt underhåll Övrigt underhåll Process inkl arbetssätt för reservdelshantering i egen regi Maximo underhållsprocess inkl arbetssätt i egen regi: Hantering arbetsordrar Felkoder och avvikelser Rapportering (Eventuellt nyttjas externt underhållsstöd i projektet) 6

7 STEG TILL MILSTOLPE PLAN PRODUKTION (STMP) Mobilisera Mars Design Vecka Installera Vecka Implementera Vecka Underhålla Vecka Produktion Genomgång av HUKI för produktion och underhåll Genomgång av den integrerade planering mellan produktion & underhåll Genomgång av prioriteringsregler för mobila maskiner Genomgång av arbetsorder generering inför förebyggande underhåll Genomgång av felrapportering Genomgång av avvikelserapportering Produktion Design av HUKI för produktion och underhåll Design av prioriterings process inkl regelverk CM1 CM2-3 PM/FU Maskinprioritering Design av arbetsorder genereringsprocessen för underhållsbehov Överlämningsrutiner för mobila maskiner överenskomna Produktion Design och installation av förbättrad integration av planering tillsammans med underhåll HUKI för produktion och underhåll installerad Prioriterings process inkl regelverk installerat: CM1 CM2-3 PM/FU Maskinprioritering Arbetsorder genereringsprocessen för underhållsbehov installerad Överlämningsrutiner för mobila maskiner installerade och implementerade Produktion Process för ständiga förbättringar i drift (Driftsäkerhetsprocessen) HUKI för produktion och underhåll i egen regi Uppdaterad planeringsprocess för produktion och underhåll i drift Prioriterings process inkl regelverk i drift: CM1 CM2-3 PM/FU Maskinprioritering Arbetsorder genereringsprocessen för underhållsbehov i drift Överlämningsrutiner för mobila maskiner i egen regi Design av operatörs underhåll inkl besiktning Process för ständiga förbättringar i egen regi Uppdaterad planeringsprocess för produktion och underhåll i egen regi Prioriterings process inkl regelverk i egen regi: CM1 CM2-3 PM/FU Maskinprioritering Arbetsorder genereringsprocessen för underhållsbehov i egen regi Operatörs underhåll inkl besiktning i egen regi 7

8 Projektledningssystem - projektstyrning 8

9 Steg-till-milstolpe-plan STMP 9

10 STMP 10

11 A3-modellen Från problem till färdig till hållbar lösning 11

12 Projektgenomgång 12

13 Resultat NBW tillförlitlighet mobila maskiner Resultat Säkerhetsfokus ökade Inrapportering av risk/oordning ökade med 30% Tillgängligheten för lastmaskiner har ökat Från 73% till 84% Oljans renhet i hydraulgrävare har markant förbättrats Andel avslutade arbetsordrar på underhåll ökade med 15% Under 1 år avslutades mer än 500 handlingsplans punkter Nya initiativ startades Tillredning introducerade likande arbetssätt NBW 2 - fortsatt Lärdomar Förändringar tar tid Förändring kräver ledarnas engagemang och arbete Säkerhetsarbete och Lean / NBW hänger ihop Projekt målen uppnås genom att jobba processorienterat, ibland tar vissa saker längre tid NBW projektstyrnings metod möjliggör genomförandet av större förbättringsresor 13

14 Förbättringsgrupp oljerenlighet Komatsu grävmaskiner 1142 och 1143 UH Aitik Chrome, Cr 0,23 0,22 0,18 0,26 0,23 0,11 0,1 0,08 0,11 Copper, Cu 1,75 1,56 1,68 2,22 1,75 2,53 2,39 2,05 1,74 Iron, Fe 1,2 1,14 0,84 1,03 1,22 0,92 0,84 0,72 0,8 Silicon, Si (Dirt) 1,11 1,11 1,42 1,76 1,37 0,48 0,5 0,23 0,33 Partikelräkn ISO- Kod 21/19/17 21/19/15 21/19/15 21/19/15 23/21/19 19/16/13 21/19/16 17/16/12 16/14/ Chrome, Cr 0,29 0,12 0,12 0,16 0,19 0,33 0,4 0,32 0,16 0,31 0,14 Copper, Cu 2,36 1,81 3,61 2,79 2,56 2,23 1,81 1,91 1,11 1,63 1,89 Iron, Fe 2,01 1,19 1,7 2,33 2,78 2,74 2,6 2,56 1,21 1,66 1,15 Silicon, Si (Dirt) 4,06 0,74 0,81 0,74 2,21 1,52 1,4 1,23 0,51 0,88 0,42 Partikelräkn ISO-Kod 23/21/18 18/16/13 25/22/19 23/21/18 24/22/19 23/22/19 24/22/18 23/21/17 17/16/14 17/15/12 16/14/11 14

15 ISO-tal exempel 23/ 21 /19 Siffran 21 innebär att det finns mellan & partiklar >6 mikron 16/ 14 /11 Siffran 14 innebär att det finns mellan 80 & 160 partiklar >6 mikron 23/21/19 Siffran 19 innebär att det finns mellan & partiklar >14 mikron 16/14/11 Siffran 11 innebär att det finns mellan 10 &20 partiklar >14 mikron 15

16 Genomgång av fortsatt arbete Tillredning NBW 2 16

17 NBW på Tillredningen Tillredningssektionen omfattades inte av det första NBW-projektet i Aitik Efter projektets slut så ville vi också arbeta med NBW, precis som produktion och underhåll redan hade gjort Daglig styrning Nya riktlinjer för att förbättra planeringen för våra arbetsledare på dags- och veckonivå Förbättrad integrering av planering 1-3 månader framåt 5S på våra borrmaskiner Boliden Aitik 17

18 Daglig styrning på Tillredningen Borrning, laddning och produktionsservice har nu framtagna agendor och tavlor för skiftöverlämning laddning och prod.service är precis i uppstartsfas Varje morgon mån-fre samlas hela sektionen på Morgonmöte Tillredning för att gå igenom dagens arbete Boliden Aitik 18

19 Förbättrad planering på både kort och lång sikt Nya riktlinjer för Tillredningen hjälper arbetsledarna att planera sitt skift på ett enklare sätt Förbättrad planering på lång sikt med hjälp av integrering av borrning i nuvarande 3-månaders produktionsplan samt egen tillredningsplan i gantt-format Eget planeringsmöte för planering 1 månad framåt Boliden Aitik 19

20 5S på borrmaskiner Under workshops fick samtliga borrare möjlighet att säga vad de ville förbättra på borrmaskinerna som hade med ordning och reda att göra Vi fick upp över 60 punkter! En arbetsgrupp med borrare från flera skift arbetade under några månader med att genomföra förbättringarna En standard bestämdes för hur vi vill ha det på våra maskiner Rondering sker av arbetsledare i samband med skyddsrond var 6:e vecka Boliden Aitik 20

21 5S på borrmaskiner exempel på överenskommen standard Det finns plats för två flaskor fönsterputs bakom pinnarna i hytten Donax- och Spirax-dunkar ska vara uppmärkta och placerade på rätt plats i maskinrummet Golvet ska hållas rent och fritt från föremål som inte ska vara i hytten På den lilla tavlan skriver vi upp viktig information om borrmaskinen eller salvan. Här på väggen ska även uppdaterad borrinfo hängas upp. På bryggan ska det finnas två soptunnor en för rena trasor och en för sopor. I redskapshållaren ska alla redskap vara på plats. Maskinrumsgolvet ska hållas fritt från lösa föremål pga risk att snubbla eller ramla. Boliden Aitik 21

22 BOL_MAIN NBW Kartläggning Aitik Aitik Gruva, 20/4 23/ Lena Olofsson Magnus Lundberg Anna Åberg Anna Hallberg 22

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Gemensamma kvalitetsindikatorer - äldreomsorg SLUTRAPPORT Gemensamt projekt Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vaxholms stad

Gemensamma kvalitetsindikatorer - äldreomsorg SLUTRAPPORT Gemensamt projekt Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vaxholms stad Gemensamma kvalitetsindikatorer - äldreomsorg SLUTRAPPORT Gemensamt projekt Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vaxholms stad Projekt Författare Version Dnr Karin Hvass 1.0 KS 220/2013-02 Förvaltning/avdelning

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm SID 1 (29) Bilaga 4a Införande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer.

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Innehåll Mall för projektplan för anslutning till Skolfederation utgående

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 3 2012 08 01 2012 09 30 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har nu varit igång sedan 1 februari 2012 och kommer att fortgå till och

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? evry.com Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? och varuflöden är områden som ofta har god potential att effektiviseras med hjälp av IT.

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

UTBILDNING & TJÄNSTER

UTBILDNING & TJÄNSTER UTBILDNING & TJÄNSTER www.idhammar.se Effektiv och lönsam produktion! Idhammar AB är ett kunskapsföretag med specialisering inom områdena produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll. Vi har över

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Vill du förändra din projektverksamhet? PPS Praktisk ProjektStyrning är en bra start! 2013 1 Innehåll PPS Modellen med människan i centrum 3 PPS är det kompletta projektstödet 4 Varför PPS? 5 PPS-modellen

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer