Investeringar. Större pågående projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringar. Större pågående projekt"

Transkript

1 Investeringar I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna sker i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter. Castellum har under de senaste 10 åren investerat för totalt 19 miljarder kronor, vilket innebär 1,9 miljarder kronor i genomsnitt per år. Investering och försäljning per år Under 2012 har Castellum investerat totalt Mkr (2 015), varav Mkr (1 158) avsåg ny-, till- och ombyggnation och (857) Mkr förvärv. Castellum färdigställde större projekt som totalt uppgick till ca 450 Mkr och har pågående projekt med en återstående investeringsvolym om ca Mkr. Castellums projektportfölj innehåller god riskspridning med många projekt på flera orter och med ett stort antal kunder. Under året har 15 (4) fastigheter sålts med ett försäljningspris netto om 253 Mkr (107) efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 13 Mkr. Underliggande fastighetspris, som således uppgick till 266 Mkr, översteg värdering om 233 Mkr med 33 Mkr. Investering och försäljning per region 2012 Större pågående projekt Castellum har pågående projekt med en återstående investeringsvolym om ca Mkr. Nedan redogörs för några av de större projekten. Lindholmen 28:3 i Göteborg Läge: Lindholmen Science Park i Göteborg Yta: kvm Tidplan: Färdigställt kvartal 2, 2013 Under första kvartalet 2011 förvärvade Castellum mark med byggrätt på Lindholmen som gränsar till bolagets befintliga fastighet. Under november 2011 påbörjades nybyggnation av en kontorsbyggnad om kvm som uppförs i enlighet med Green Building-standard. Investeringen beräknas uppgå till 262 Mkr. Nybyggnationen är uthyrd till 21%. Dragarbrunn 20:4 i Uppsala Läge: Dragarbrunn i centrala Uppsala Yta: kvm Tidplan: Färdigställt successivt t o m 3:e kvartalet 2014 Castellum förvärvade 2010 Dragarbrunn 20:4 i centrala Uppsala. Under 2012 har en om- och tillbyggnation på fastigheten påbörjats där moderna kontorsytor skapas genom ombyggnad av kvm och tillbyggnad av kvm. Om- och tillbyggnationen genomförs i enlighet med miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Investeringen beräknas uppgå till 190 Mkr. Om- och tillbyggnationen är uthyrd till 33%. C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

2 Atollen i Jönköping Läge: Vid Munksjön i centrala Jönköping Yta: Etapp 1 om kvm Tidplan: Färdigställt kvartal 4, 2013 Castellum har påbörjat en nybyggnation av projekt Atollen i centrala Jönköping. Nybyggnationen genomförs tillsammans med flera parter och Castellums del består av totalt kvm. Castellums första etapp har påbörjats och består av kvm varav kvm kontor, kvm handel och kvm bostäder. Byggnaderna uppförs i enlighet med miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Investeringen i den första etappen beräknas uppgå till 170 Mkr. Nybyggnationen är uthyrd till 10%. Fullriggaren 4 i Malmö Läge: Västra Hamnen i Malmö Yta: kvm Tidplan: Färdigställt kvartal 1, 2013 I Västra Hamnen, nära Malmö centrum, påbörjade Castellum under 2011 nyproduktion av kvm kontorsytor. Byggnaden uppförs med en flexibel planlösning i 6 plan och överst byggs en gemensam konferenslokal med takterass. Den nya byggnaden uppförs i enlighet med miljöklassningssystemet Miljöbyggnad samt Green Buildingstandard. Investeringen beräknas uppgå till 151 Mkr och nybyggnationen är uthyrd till 17%. Sändaren 1 i Malmö Läge: Jägersro-området i Malmö Yta: kvm Tidplan: Färdigställt kvartal 4, 2013 Castellum förvärvade tomträtten Sändaren 1 under En ombyggnation av byggnaden påbörjades 2012 för att skapa effektiva och flexibla kontorsytor, dessutom sker en tillbyggnation av ca kvm. Om- och tillbyggnationen kommer genomföras i enlighet med miljöklassningssystemet Miljöbyggnad och Green Building-standard. Investeringen beräknas uppgå till 111 Mkr. Ombyggnationen är uthyrd till 87%. Gården 15 i Linköping Läge: Tornby köpcentrum i Linköping Yta: kvm Tidplan: Färdigställt kvartal 1, 2013 I Tornby köpcentrum, nära E4, påbörjade Castellum 2011 en nybyggnation som uppförs i etapper på en outnyttjad byggrätt som förvärvades Nybyggnationen kommer bestå av kvm kontor-, butik- och lagerytor. Byggnaderna kommer uppföras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Investeringen beräknas uppgå till 106 Mkr. Nybyggnationen är uthyrd till 62%. 20 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

3 Visiret 2 i Huddinge Läge: Smista Allé Yta: kvm Tidplan: Färdigställt kvartal 2, 2013 I Smista Allé har Castellum uppfört flera byggnader inriktade mot bilhandel. Under 2012 har nybyggnation av ett parkeringsdäck i 5 våningar påbörjats i anslutning till befintliga byggnader. Investeringen beräknas uppgå till 71 Mkr. Inköparen 1 i Örebro Läge: Arbetsområdet Aspholmen i Örebro Yta: kvm Tidplan: Färdigställt kvartal 1, 2013 Hösten 2006 förvärvade Castellum fastigheten Inköparen 1, en outnyttjad byggrätt i arbetsområdet Aspholmen i Örebro. Fastigheten har ett bra skyltläge i direkt anslutning till E18/20. Under 2009 färdigställdes kvm kontors- och handelsytor på fastigheten och under 2010 ytterligare kvm. Castellum påbörjade 2011 den avslutande etappen som innebär nybyggnation av kvm kontorsyta i fyra plan. De nya byggnaderna uppförs i enlighet med miljöklassningssystemet Miljöbyggnad samt enligt Green Buildingstandard. Investeringen beräknas uppgå till 68 Mkr. Nybyggnationen är fullt uthyrd. Åby 1:223 i Haninge Läge: Jordbro Företagsområde Yta: kvm Tidplan: Färdigställt kvartal 1, 2014 Bild / skiss efterfrågad I Jordbro företagsområde har Castellum påbörjat nybyggnation av en industribyggnad. Byggnaden uppförs i enlighet med miljöklassningssystemet Green Building. Investeringen beräknas uppgå till 67 Mkr och inga hyresavtal har tecknats. Större pågående projekt 2012 Uthyrt Investering, Mkr Fastighet Yta, kvm januari 2013 Total Återstående Klart Kommentar Lindholmen 28:3, Göteborg % Kv Nybyggnation kontor Dragarbrunn 20:4, Uppsala % Kv Om- och tillbyggnation kontor Atollen, Jönköping % Kv Nybyggnation kontor/butik/bostäder Fullriggaren 4, Malmö % Kv Nybyggnation kontor Sändaren 1, Malmö % Kv Om- och tillbyggnation kontor Gården 15, Linköping % Kv Nybyggnation kontor/butik/lager Visiret 2, Huddinge % Kv Nybyggnation p-däck Inköparen 1, Örebro % 68 4 Kv Nybyggnation kontor Åby 1:223, Haninge % Kv Nybyggnation lager/logistik Högspänningen 1, Västerås % Kv Nybyggnation logistik/kontor Rosersberg 11:34, Sigtuna % 40 8 Kv Nybyggnation lager/kontor Ättehögen 18, Jönköping % 39 8 Kv Nybyggnation verkstadsytor Boländerna 35:1, Uppsala % Kv Ombyggnation butik Grusbacken 3, Helsingborg % Kv Nybyggnation kontor/lager C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

4 Större färdigställda projekt 2012 färdigställdes större projekt som totalt uppgår till ca 450 Mkr. Nedan redogörs för några av dessa projekt. Forskaren 2 i Lund Läge: Ideon-området i Lund Yta: kvm Tidplan: Färdigställt kvartal 4, 2012 På Ideon-området, med närhet till Lunds Tekniska Högskola och Lunds Universitet, har Castellum sedan 2001 nyproducerat sammanlagt kvm kontorsytor på fastigheten Forskaren 2, även kallad Edison Park. Under 2012 färdigställde Castellum den sista etappen av utvecklingen av Edison Park i och med nyproduktion av kvm kontorsytor med hög standard. Investeringen uppgick till 142 Mkr. Nybyggnationen är uthyrd till 30%. Trucken 5 i Borås Läge: Viared i Borås Yta: kvm Tidplan: Färdigställt kvartal 4, 2012 I Viared, Borås, utmed riksväg 40, har Castellum färdigställt nyproduktion av kvm lagerytor. Investeringen uppgick till 58 Mkr och byggnaden är fullt uthyrd till en hyresgäst. Kärra 28:18 i Göteborg Läge: Tagene-området på Hisingen i Göteborg Yta: kvm Tidplan: Färdigställt kvartal 3, 2012 I arbetsområdet Tagene, med närhet till E6:an, på Hisingen i Göteborg har Castellum färdigställt en lager- och logistikbyggnad om kvm. Investeringen uppgick till 47 Mkr och byggnaden är fullt uthyrd. Större färdigställda projekt 2012 Uthyrt Investering, Mkr Fastighet Yta, kvm januari 2013 Totalt varav 2012 Klart Kommentar Forskaren 2, Lund % Kv Nybyggnation kontor Trucken 5, Borås % Kv Nybyggnation lager Kärra 28:18, Göteborg % Kv Nybyggnation lager Elementet 4, Sollentuna % Kv Nybyggnation lager/logistik Visionen 1, Jönköping % Kv Ombyggnation kontor Malte 23, Malmö % Kv Ombyggnation kontor Veddesta 1:9, Järfälla % 24 9 Kv Nybyggnation lager/kontor 22 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

5 Större förvärv under 2012 Castellum har under året förvärvat 33 fastigheter för totalt Mkr. Litografen 1 & 2, Elektrikern 3, Bleckslagaren 1, Kontrollanten 12 och Distributören 2 i Örebro Läge: Aspholmen, Bista och Pilängen i Örebro Yta: kvm Tillträde: September 2012 I områdena Aspholmen, Bista och Pilängen i Örebro har Castellum förvärvat 6 lager-, kontors- och butiksfastigheter om totalt kvm. På en av fastigheterna finns en outnyttjad byggrätt om ca kvm. Fastigheterna ligger i anslutning till bolagets tidigare bestånd. Investeringen uppgick till 299 Mkr och de förvärvade byggnaderna är uthyrda till 85%. Litografen 1, Örebro Litografen 2, Örebro Kontrollanten 12, Örebro Elektronen 1, Elektronen 4, Elementet 3 i Sollentuna Rosteriet 5 i Stockholm, Segersby 1 i Botkyrka Slipstenen 1 i Huddinge Läge: Sollentuna, Södra Stockholm, Botkyrka och Huddinge Yta: kvm Tillträde: December 2012 Castellum har förvärvat ett bestånd om 6 fastigheter med en total yta om kvm, varav kvm lager, kvm industri och kvm kontor. Fastigheterna ligger till större del i anslutning till bolagets tidigare bestånd. Investeringen uppgick till 213 Mkr och de förvärvade byggnaderna är uthyrda till 94%. Segerby 1, Botkyrka Slipstenen 1, Huddinge Rosteriet 5, Stockholm Elektronen 1, Sollentuna C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

6 Revolversvarven 10, Revolversvarven 12 och Krukskärvan 6 i Malmö Läge: Fosie arbetsområde i Malmö Yta: kvm Tillträde: December 2012 Revolversvarven 10, Malmö Castellum har förvärvat två fastigheter och en tomträtt i Fosieområdet, Malmö. Fastigheterna består av kvm varav kvm kontorsyta och kvm lageryta. Tomträtten Kruksskärvan 6, består av en outnyttjad byggrätt om ca kvm. Fastigheterna ligger i anslutning till bolagets befintliga bestånd. Investeringen uppgick till 167 Mkr och byggnaderna fullt uthyrda. Revolversvarven 12, Malmö Veddesta 2:68, Domnarvet 18 och 36, Ostmästaren 2 i Stockholm Läge: Veddesta, Lunda och Årsta i Storstockholm Yta: kvm Tillträde: September 2012 Castellum har förvärvat fyra fastigheter i Veddesta, Lunda och Årsta i Stockholmsområdet. Fastigheterna, som består av lager- och kontorsytor, ligger i anslutning till bolagets befintliga bestånd. Investeringen uppgick till 155 Mkr och byggnaderna är uthyrda till 96%. Domnarvet 18 och 36, Stockholm Dragarbrunn 21:5 och Dragarbrunn 21:1 i Uppsala Läge: Centrala Uppsala Yta: kvm Tillträde: December 2012 I centrala Uppsala har Castellum förvärvat två kontorsfastigheter i direkt anslutning till bolagets befintliga bestånd. Dragarbrunn 21:5 består av kvm kontorsyta med en uthyrningsgrad om ca 60%. Dragarbrunn 21:1 är en fullt uthyrd kontorsfastighet om 733 kvm. Investeringen uppgick till 120 Mkr. Dragarbrunn 21:5, Uppsala 24 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

7 Högsbo 17:7, 36:6 och 36:7 i Göteborg Läge: Högso industriområde i Göteborg Yta: kvm Tillträde: April 2012 I Högsbo, Göteborg har Castellum förvärvat tre fastigheter om totalt kvm, där hälften består av kontorsytor och hälften av lagerytor. Fastigheterna ligger i anslutning till bolagets befintliga bestånd. Investeringen uppgick till 148 Mkr och byggnaderna är uthyrda till 94%. Högsbo 17:7, Göteborg Högsbo 36:7, Göteborg Högsbo 36:6, Göteborg Helgeshøj Allé 38 i Köpenhamn, Danmark Läge: Høje-Taastrup, väster om centrala Köpenhamn Yta: kvm Tillträde: Juni 2012 I Höje-Taastrup, väster om centrala Köpenhamn, har Castellum förvärvat kvm lager- och kontorsytor. På fastigheten finns en outnyttjad byggrätt om kvm. Fastigheten är i gott skick och ligger i nära anslutning till de fastigheter som tidigare under året förvärvats i Köpenhamn. Investeringen uppgick till 111 Mkr och byggnaden är uthyrd till 96%. Nejlikebuketten 4 i Malmö Läge: Fosie/Jägersro i Malmö Yta: kvm Tillträde: December 2012 I Fosie/Jägersro har Castellum förvärvat en kontorsfastighet om kvm. Fastigheten är välbelägen vid Inre Ringvägen i nära anslutning till bolagets befintliga bestånd. Investeringen uppgick till 83 Mkr och byggnaden är fullt uthyrd. C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

8 Riggen 2 i Huddinge Läge: Huddinge Yta: kvm Tillträde: September 2012 I direkt anslutning till E4/E20 i Huddinge har Castellum förvärvt en kontorsfastighet om kvm. Fastigheten ligger i anslutning till bolagets befintliga bestånd. Investeringen uppgick till 56 Mkr och byggnaden är fullt uthyrd. Transformervej i Köpenhamn, Danmark Läge: Herlev, nordväst om centrala Köpenhamn Yta: kvm Tillträde: Juni 2012 I Herlev, nordväst om centrala Köpenhamn, har Castellum förvärvat en kontors- och lagerfastighet om kvm. Investeringen uppgick till 46 Mkr och byggnaden är fullt uthyrd. Större fastighetsförvärv 2012 Fastighet Yta, kvm Uthyrn. grad jan 2013 Anskaffningsvärde, Mkr Tillträde Kategori Litografen 1 och 2, Elektrikern 3, Bleckslagaren 1, Kontrollanten 12, Distributören 2, Örebro % 299 Sept 2012 Lager/kontor/butik Elektronen 1 och 4, Elementet 3, Sollentuna Rosteriet 3 i Stockholm, Segersby 1 i Botkyrka och Slipstenen 1 i Huddinge % 213 Dec 2012 Lager/kontor/butik Revolversvarven 10 och 12, Krukskärvan 6, Malmö % 167 Dec 2012 Kontor/lager Veddesta 2:68, Domnarvet 18 och 36, Ostmästaren 2, Stockholm % 155 Sept 2012 Kontor/lager Högsbo 17:7, 36:6 och 36:7, Göteborg % 148 Apr 2012 Kontor/lager Dragarbrunn 21:1 och 21:5, Uppsala % 120 Dec 2012 Kontor Helgeshøj Allé 38, Köpenhamn % 111 Juni 2012 Lager/kontor/övrigt Nejlikebuketten 4, Malmö % 83 Dec 2012 Kontor Riggen 2, Huddinge % 56 Sept 2012 Kontor Transformervej 14-16, Köpenhamn % 46 Juni 2012 Kontor Flahult 21:5, Jönköping % 44 Sept 2012 Lager Fastighetsförvärv under 30 Mkr % 77 Total % Större försäljningar under 2012 Fastighet Yta, kvm Underliggande fastighetspris, Mkr Uppskjuten skatt/ omkostnader, Mkr Försälj. pris netto, Mkr Frånträde Kategori Märsta 16:2, 17:6, 21:54, 16:3, 1:219 och Broby 11:2, Sigtuna Juni 2012 Industri/kontor/lager Lorensberg 46:5, Göteborg Maj 2012 Kontor Vindruvan 21, Värnamo Okt 2012 Bostäder Lindome 2:40 och 2:47, Mölndal Juni 2012 Lager Fastighetsförsäljningar under 30 Mkr Total C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

9 Byggrätter och potentiella projekt I Castellums strategi ingår att nyproducera lokaler när detta är ett konkurrenskraftigt alternativ. För att kunna erbjuda kunden nyproducerade lokaler med kortast möjliga tid till inflyttning är det en konkurrensfördel att äga byggrätter i attraktiva lägen med antagna detaljplaner. Castellum har ca 770 tkvm redovisade som outnyttjade byggrätter (uthyrningsbar yta). För ett antal av de outnyttjade byggrätterna finns konkreta projekt som kan påbörjas relativt omgående. Byggrätter andel yta per region Outnyttjade byggrätter är värderade till 758 Mkr motsvarande i genomsnitt ca 990 kr/kvm. Av byggrätterna finns ca 280 tkvm motsvarande 315 Mkr redovisade som projekt och obebyggd mark. Resterande finns redovisade bland kontor/butik respektive lager/industri då dessa finns på redan bebyggda fastigheter. Under 2012 har Castellum nyttjat 31 tkvm byggrätter. Processen att utarbeta en detaljplan kan vara tidskrävande och skilja sig mellan olika kommuner i landet. Bilden nedan visar olika faser vid samhällsbyggnad. Planering Styrning via regelverk, elverk, lagstiftning Utbildning och forskning Nationell politik Regional politik Kommunal politik Projektering Byggande Förvaltning Marknad Byggrätter per område Byggrätt, tkvm Storgöteborg 279 Högsbo-Sisjön-Åbro 108 Byggrätter i ett av Sveriges största industriområden, bl a på välexponerade Generatorn 1 om kvm Hisingen 34 Byggrätter i industriområden, medger nästan uteslutande byggnation av lager/industri Göteborg 16 Mestadels byggrätter med inriktning mot kontor Kungsbacka 34 Byggrätter i Varla om kvm med inriktning mot kontor/lager/industri Övriga Storgöteborg 87 Tjärblomman 2 och Tusenskönan 4 i Mölndal med byggrätt om resp kvm Öresundsregionen 115 Malmö 50 Byggrätter i industriområden, medger byggnation av främst lager/industri Lund 29 Byggrätter på Ideon-området nära Lunds Tekniska Högskola Helsingborg 19 Kulan 1 med byggrätt om kvm Köpenhamn 17 Byggrätt på Helgeshöj Allé i området Taastrup Storstockholm 189 Sollentuna 111 Merparten i Norrviken med goda kommunikationer vid E4/E20 norr om Stockholm Huddinge 32 Smista Allé beläget vid Kungens Kurva Johanneshov 38 Flera intilliggande fastigheter med outnyttjade byggrätter som medger samordnad utveckling Övriga Storstockholm 8 Byggrätter i Solna och Järfälla Mälardalen 91 Örebro 54 Ett flertal byggrätter i området Aspholmen Västerås 25 Kopparlunden med byggrätt om kvm Uppsala 12 Byggrätter i området Boländerna Östra Götaland 91 Växjö 28 Bagaren 10, ca kvm med möjligheter för produktion av kontor/handel/lager Värnamo 25 Bl a byggrätter om kvm i Hornaryd Jönköping 23 Bl a byggrätt på Vingen 4 med inriktning mot handel Linköping kvm i Mjärdevi Science Park Övriga Östra Götaland 7 Byggrätter i Gnosjö och Vaggeryd Total 765 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2010

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2010 Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation

Läs mer

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009 F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar och försäljningar per år Investeringar och försäljningar per region 2009 I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla

Läs mer

Investeringar. Större fastighetsförvärv under 2008. Investeringar/år. Investeringar/region

Investeringar. Större fastighetsförvärv under 2008. Investeringar/år. Investeringar/region F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar/år Investeringar/region I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom förvärv

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Investeringar STÖRRE FASTIGHETSFÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNINGAR UNDER 2007 INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/ÅR INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/REGION

Investeringar STÖRRE FASTIGHETSFÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNINGAR UNDER 2007 INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/ÅR INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/REGION F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/ÅR INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/REGION I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Projekt och byggrätter Fastighetsbeståndet skall ständigt förädlas och utvecklas i syfte att förbättra kassaflödet och öka fastigheternas värde. Detta sker både genom om- och tillbyggnader

Läs mer

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Castellum är långsiktiga och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till-

Läs mer

Castellum 1997. Årets resultat efter skatt uppgick till 250 Mkr motsvarande 5,00 kronor per aktie.

Castellum 1997. Årets resultat efter skatt uppgick till 250 Mkr motsvarande 5,00 kronor per aktie. Årsredovisning 1997 Innehåll VDs kommentar Verksamhet Castellums fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Fastighetsbeståndets värde Miljö Ekonomisk översikt

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang Härnösand/Sollefteå Karlstad Göteborg Halmstad SYD Borås Malmö/Öresund MELLAN/NORR Örebro Falun Västerås Kalmar Uppsala STOCKHOLM Kista Storstockholm Globen Nyköping Norrköping

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Mälardalen KONTOR/BUTIK

Mälardalen KONTOR/BUTIK KONTOR/BUTIK Boländerna 3: Verkstadsgatan 9 191 8 61 1 8 1 85 Boländerna 3: B Verkstadsgatan 11 13 13 51 116 ASP B Boländerna 35:1 Möllersvärdsgatan 1 195 5 5 15 58 9 963 8 511 ASP */B 89 ASP 9 ASP Boländerna

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Kommersiell Fastighetsutveckling 2011

Kommersiell Fastighetsutveckling 2011 Kommersiell Fastighetsutveckling 2011 Innehåll Koncernens verksamheter och marknader...3 Värden och byggrätter...4 Färdigställda fastigheter, Norden och Övriga Europa...5 Färdigställda fastigheter, Stockholm...6

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

42 Resultaträkning 43 Balansräkning 44 Finansieringsanalys 45 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

42 Resultaträkning 43 Balansräkning 44 Finansieringsanalys 45 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1998 Innehåll 1 Castellum 1998 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Verksamhet 8 Castellums fastighetsbestånd 12 Storgöteborg 16 Öresundsområdet 19 Storstockholm 22 Västra Småland 25

Läs mer

Till- och ombyggnation av Dragarbrunn 20:4 i centrala Uppsala

Till- och ombyggnation av Dragarbrunn 20:4 i centrala Uppsala Till- och ombyggnation av Dragarbrunn 20:4 i centrala Uppsala Bokslutskommuniké C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é 2 0 1 3 Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74.

Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74. Årsredovisning 2001 Innehåll Castellum 2001...1 VDs kommentar...2 Verksamhet...4 Fastighetsbestånd...9 Storgöteborg...12 Öresundsområdet...16 Storstockholm...20 Västra Småland...24 Mälardalen...28 Projekt

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

Kommersiell Fastighetsutveckling 2012

Kommersiell Fastighetsutveckling 2012 Kommersiell Fastighetsutveckling 2012 Innehåll Koncernens verksamheter och marknader...3 Värden och byggrätter...4 Färdigställda fastigheter...5 Färdigställda fastigheter, Stockholm...6 Färdigställda fastigheter,

Läs mer

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Årsredovisning 2000 Innehåll Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Förvaltningsberättelse Verksamhet 4 Castellums fastighetsbestånd 10 Storgöteborg 14 Öresundsområdet 18 Storstockholm 22 Västra Småland 26 Mälardalen

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning fastighetsförteckning 9 0 arlandastad 8 9 2 3 202 22 23 0 8 9 2 2 3 2 28 3 8 30 3 0 39 32 33 2 29 3 38 2 3 2 3 3 region stockholm Skyttbrink 30 Botkyrka Skyttbrinksvägen 2 Äganderätt 2 3 9 3 2 93 2 Förrådet

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

FASTIGHETSFÖRTECKNING REGION STOCKHOLM ARLANDASTAD

FASTIGHETSFÖRTECKNING REGION STOCKHOLM ARLANDASTAD REGION STOCKHOLM 9 10 11 ARLANDASTAD 13 18 19 14 12 17 24 15 16 2021 22 23 4648 47 51 49 50 25 26 45 44 6 7 4 5 29 32 8 31 3736 41 42 33 34 27 30 35 40 28 38 2 3 39 43 1 REGION STOCKHOLM 1 Skyttbrink 30

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och tillväxt till låg finansiell risk. År 2014 blev ytterligare

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

HYLTEBRUK- LAGER-LOGISTIK-KONTOR CA 22 500 M².

HYLTEBRUK- LAGER-LOGISTIK-KONTOR CA 22 500 M². HYLTEBRUK- LAGER-LOGISTIK-KONTOR CA 22 500 M². Fastighet Fastigheten Hylte Västra Åkralt 1:97 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Gamla Nissastigen 5, 314 32 Hyltebruk. Belägen i Hylte kommun och Färgaryd

Läs mer

Innehåll Året i korthet Castellum en kort beskrivning VD har ordet Verksamhet Fastighetsbestånd 14 Finansiering 44 Möjligheter och risker

Innehåll Året i korthet Castellum en kort beskrivning VD har ordet Verksamhet Fastighetsbestånd 14 Finansiering 44 Möjligheter och risker Årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet 1 Castellum en kort beskrivning 2 VD har ordet 4 Verksamhet Affärsidé, Mål och Strategier 6 Organisation och Medarbetare 8 Kunder 10 Ansvarsfullt företagande

Läs mer

Castellums fastighetsbestånd 2005. Storgöteborg 86. Öresundsområdet 94. Storstockholm 100. Mälardalen 104. Västra Småland 110

Castellums fastighetsbestånd 2005. Storgöteborg 86. Öresundsområdet 94. Storstockholm 100. Mälardalen 104. Västra Småland 110 Castellums fastighetsbestånd 2005 Storgöteborg 86 Öresundsområdet 94 Storstockholm 100 Mälardalen 104 Västra Småland 110 Sålda fastigheter under 2005 117 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G 2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 1997

Halvårsrapport. januari juni 1997 Halvårsrapport januari juni 1997 Castellum halvårsrapport januari juni 1997 Verksamhet Castellum är ett av de större renodlade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet innehåller enbart svenska

Läs mer

Bygg/ Kvadratmeter per lokalslag Förv. Fastighet Gatuadress Kommun Omb.år Kontor Butiker Lager Industri Bostäder Övrigt Totalt Tax.

Bygg/ Kvadratmeter per lokalslag Förv. Fastighet Gatuadress Kommun Omb.år Kontor Butiker Lager Industri Bostäder Övrigt Totalt Tax. KONTOR/BUTIK Betongen 11 Krangatan 4 Malmö 1991 4 879 17 4 896 24 271 BRI T Björnen 6 Davidhallsgatan 20 Malmö 1920/1988 1 688 429 71 2 188 22 000 BRI Brandnävan 1&2 Stenbärsgatan 1 Malmö 1989 2 822 2

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Pressmeddelande Stockholm 2013-08-20 CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Catena AB (publ) ( Catena ) har tecknat ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter

Läs mer

KONTOR 2 369M 2 STOCKHOLM SANKT ERIKSGATAN 113

KONTOR 2 369M 2 STOCKHOLM SANKT ERIKSGATAN 113 KONTOR 2 369M 2 STOCKHOLM SANKT ERIKSGATAN 113 HÖGT BELÄGET KONTOR I FUNKISHUS NÄRA DEN NYA STADSDELEN HAGASTADEN. På attraktiv adress i gränslandet mellan Stockholms nya stadsdel Hagastaden och Vasastaden

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand DELÅRSRAPPORT Q1 2015 januari-mars 2015 Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda >> Väsentliga händelser januari-mars 2015 >> Fastighetsförvaltning >> Förvärv >> Finansiell ställning

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Castellums fastighetsbestånd 2007. Storgöteborg. Öresundsområdet. Storstockholm. Mälardalen. Östra Götaland

Castellums fastighetsbestånd 2007. Storgöteborg. Öresundsområdet. Storstockholm. Mälardalen. Östra Götaland 2 7 Castellums fastighetsbestånd 27 Storgöteborg 1 Öresundsområdet 112 Storstockholm 118 Mälardalen 122 Östra Götaland 128 Sålda fastigheter under 27 1 2 7 1 Förvaltande bolag: ASP = Aspholmen er AB COR

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning tkr Jan mar Jan mar Jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 363 3 459 140 541 Omvärdering vid övergång från intresseföretag till dotterföretag 152 592 Summa intäkter 171

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2015

Kvartalsrapport 1, 2015 Järngrinden AB koncern: Q1 Kvartalsrapport 1, 2015 Januari - Mars 2015 Omsättningen uppgick till 16,3 mkr bestående av 11,4 mkr avseende successiv resultatavräkning i pågående bostadsrättsprojekt samt

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Bolagsnamn Fastighet Org nr/bg Postadress

Bolagsnamn Fastighet Org nr/bg Postadress Bolagsnamn Fastighet Org nr/bg Postadress Corem Ind. & Logistikpartn. AB 556727-9442 229-2571 Stenvreten 7:60 Kvartsgatan 1 A-C ENKÖPING Rådmannen 3 Västgötagatan 16 KATRINEHOLM Transistorn 2 Montörgatan

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2013. Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer.

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2013. Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer. Halvårsrapport 1 januari 3 juni Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Isbjerget, Århus -8-16 NCC AB 1 Q2 i korthet Orderingång 17 798 (15 453) MSEK Nettoomsättning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Magnolia Bostad Kvartalsrapport

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Q2 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen april juni 2014 1 April juni 2014 Kvartalet i korthet Väsentliga händelser under kvartalet Nettoomsättning: 3,8 (8,2) mkr Rörelseresultat: 2,2 ( 2,1) mkr Resultat

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och

I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och resterande utgörs av lager- och produktionslokaler. Delårsrapport

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari-31 mars 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Station Triangeln, Malmö 212-4-27 NCC AB 1 Agenda Q1 i korthet Marknad, order och projekt

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att ledningssystemet för kvalitet hos. Office Depot Svenska AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att ledningssystemet för kvalitet hos. Office Depot Svenska AB Certifikat Detta certifikat intygar att ledningssystemet för kvalitet hos Huvudkontor: Telegrafgatan 4, 169 72 Solna Logistik Strängnäs Leveransförsäljning, butiker och kontorsvaruhus i region Väst, Stockholm/Norr,

Läs mer

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984 Per Kindahl EGET FÖRETAG: pkdesign från 1999 konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH klar 1996 byggnadsingenjör klar 1984 INNEHÅLL CV: sid 2-7 kontor, butiker, köpcentrum, skyltar sid 8-11 hus, villor,

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer