Investeringar. Investeringar och försäljningar per region. Investeringar och försäljningar per år 16 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringar. Investeringar och försäljningar per region. Investeringar och försäljningar per år 16 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE"

Transkript

1 I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna sker i syfte att förbättra kassafl ödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter. Castellum har under de senaste 10 åren investerat för totalt 19 miljarder kronor, vilket innebär 1,9 miljarder kronor i genomsnitt per år. Investeringar och försäljningar per år Investeringar och försäljningar per region 16 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2 Större färdigställda projekt under 2013 Lindholmen 28:3 i Göteborg Läge Lindholmen Science Park i Göteborg Yta kvm Färdigställt Kvartal 2, 2013 Under första kvartalet 2011 förvärvade Castellum mark med byggrätt på Lindholmen, Göteborg, som gränsar till bolagets befintliga fastighet och en nybyggnation av en högkvalitativ kontorsbyggnad om kvm påbörjades hösten samma år. Nybyggnationen färdigställdes 2013 i enlighet med Green -standard. Investeringen uppgår till 280 Mkr. Nybyggnationen är uthyrd till 76%. Fullriggaren 4 i Malmö Läge Västra Hamnen i Malmö Yta kvm Färdigställt Kvartal 1, 2013 I Västra Hamnen, Malmö, har Castellum nyproducerat kvm kontorsytor. Byggnaden har en flexibel planlösning i sex plan och är uppförd i enlighet med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad samt Green -standard. Byggnaden fick priset Sweden Green Award Investeringen uppgår till 157 Mkr och nybyggnationen är uthyrd till 46%. Atollen 3 i Jönköping Läge Centrala Jönköping Yta kvm Färdigställt Kvartal 4, 2013 I centrala Jönköping har nyproduktion av kvm kontors-, handels- och bostadsytor färdigställts. Nyproduktionen är den första etappen i ett större projekt om totalt kvm. Atollen 3 är uppförd i enlighet med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Investeringen uppgår till 153 Mkr och nybyggnationen är uthyrd till 34%. Sändaren 1 i Malmö Läge Jägersro i östra Malmö Yta kvm Färdigställt Kvartal 4, 2013 Under 2010 förvärvade Castellum fastigheten Sändaren 1 i Jägersro, Malmö, i vilken en ombyggnation av ca kvm och en tillbyggnation av ca kvm färdigsställts under Omoch tillbyggnationen har genomförts i enlighet med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad och Green -standard. Investeringen uppgår till 128 Mkr och byggnaden är uthyrd till 94%. Större färdigställda projekt 2013 Fastighet Yta, tkvm Uthyrt januari 2014 Total investering, Mkr Klart Kommentar Lindholmen 28:3, Göteborg % 280 Kv Nybyggnation kontor Fullriggaren 4, Malmö % 157 Kv Nybyggnation kontor Atollen 3, Jönköping % 153 Kv Nybyggnation kontor/butik/bostäder Sändaren 1, Malmö % 128 Kv Om- och tillbyggnation kontor Gården 15, Linköping % 116 Kv Nybyggnation kontor/butik/lager Visiret 2, Huddinge % 71 Kv Nybyggnation p-däck Åby 1:223, Haninge % 67 Kv Nybyggnation lager/logistik Inköparen 1, Örebro % 66 Kv Nybyggnation kontor Rosersberg 11:34, Sigtuna % 40 Kv Nybyggnation lager/kontor Ättehögen 18, Jönköping % 39 Kv Nybyggnation verkstadsytor Grusbacken 3, Helsingborg % 38 Kv Nybyggnation kontor/lager Pallisaden 1, Huddinge % 36 Kv Nybyggnation handel Green innebär att energianvändningen är 25% lägre än energikraven i Boverkets byggregler. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som syftar till att skapa miljömässigt hållbara byggnader och tar hänsyn till energi, inomhusmiljö och byggmaterial. 17 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17

3 8 900 kvm kvm I juni 2013 togs första spadtaget till ett nytt huvudkontor åt Semcon på Lindholmen - ett välbeläget område i Göteborg med tanke på framtida stadsutveckling. Den nya byggnaden om kvm blir en arbetsplats för 500 personer. Arkitekt Magnus Månsson på Semrén och Månsson säger: Semcons nya huvudkontor har en tydlig kontakt med vattnet, både från det inre rummet, men också genom möjligheten att enkelt gå ut och sätta sig på kajkanten. 18 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

4 Fakta om Lindholmen Området Lindholmen i Göteborg har utvecklats från varvsområde till en internationell utvecklingsmiljö med samarbete mellan näringsliv, högskola och samhälle. Utvecklingen av Lindholmen Science Park startade runt årsskiftet 1999/2000, då Chalmers och Göteborg Stad gemensamt tog beslut om att starta en teknikpark på Lindholmen. Lindholmen Science Park fokuserar på områdena transport, infomations- och kommunikationsteknik samt media. Idag finns mer än 350 företag med anställda på Lindholmen. Castellum äger tre fastigheter om 34 tkvm i Lindholmen-området och färdigställde under 2013 fastigheten Aurora, Lindholmen 28:3, samt påbörjade nyproduktionen av fastigheten Lundbyvassen 8:1. Nyproduktionen består av en kontorsbyggnad om kvm, granne till SVT-huset. Fastigheten blir klar för inflyttning sista kvartalet 2014 och uppförs i enlighet med Green -standard. Arkitektens tankar Den nya kontorsbyggnaden Lundbyvassen 8:1 knyter an till områdets historik som dominerats av verkstäder och industrier kopplade till varvsmiljön. Här skapas nu en modern arbetsplats med krav på hållbarhet, tillgänglighet och effektivt utnyttjande av ytor. Byggnaden är ritad utifrån ett nordiskt formspråk där olika material blandas såsom sten, glas och trä. För att ta upp kajens rustika karaktär i byggnaden används granit på terrasser och golv. För att skapa ett luftigt intryck byggs en så kallad dubbelfasad med två skikt. För låg energiförbrukning finns naturligt självdrag mellan fasadskikten samt solavskärmning. Lundbyvassen 8:1 Göteborg CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

5 Större pågående projekt Lundbyvassen 8:1 i Göteborg Läge Lindholmen i Göteborg Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 4, 2014 I centrala Göteborg påbörjade Castellum under 2013 nybyggnation av en fullt uthyrd kontorsbyggnad om kvm. Fastigheten är välbelägen med tanke på framtida stadsutbyggnad och ligger i anslutning till Castellums befintliga bestånd. Byggnaden uppförs i enlighet med Green standard. Investeringen beräknas uppgå till 219 Mkr. Dragarbrunn 20:4 i Uppsala Läge Dragarbrunn i centrala Uppsala Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 4, 2014 I centrala Uppsala pågår en investering där moderna kontorsytor skapas genom ombyggnad av kvm och tillbyggnad av kvm. Om- och tillbyggnationen genomförs i enlighet med miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Investeringen beräknas uppgå till 198 Mkr. Om- och tillbyggnationen är uthyrd till 87%. Algen 1 i Jönköping Läge Vid Munksjön i centrala Jönköping Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 1, 2015 I centrala Jönköping har Castellum under 2013 påbörjat etapp 2 av utvecklingen av området Atollen, vilket genomförs tillsammans med flera andra parter. Totalt består Castellums del i projektet av kvm. Nybyggnationen består av kvm kontor, butik och restaurangytor och uppförs i enlighet med Miljöbyggnadsklassning. Investeringen beräknas uppgå till 136 Mkr och är uthyrd till 15%. Jägmästaren 1 i Linköping Läge Djurgården i Linköping Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 1, 2015 Under 2013 har Castellum påbörjat en investering i området Djurgården, Linköping, som är ett stadsbyggnadsprojekt i den nya stadsdelen Djurgården. Castellum uppför en butiksbyggnad om kvm i enlighet med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Investeringen beräknas uppgå till 109 Mkr och är uthyrd till 93%. Spejaren 3 i Huddinge Läge Smista Allé vid Kungens Kurva, Huddinge Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 4, 2014 I anslutning till Castellums befintliga bestånd i Smista Allé har en nybyggnation av kvm verksamhetsytor påbörjats för bilförsäljning. Av byggnaden utgörs ca kvm av parkering. Byggnaden uppförs i enlighet med Green -standard. Investeringen beräknas uppgå till 83 Mkr och är fullt uthyrd. Kulan 3 i Helsingborg Läge Området Berga i Helsingborg Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 2, 2014 I området Berga, Helsingborg, har Castellum påbörjat nybyggnation av kvm flexibla logistikytor som ska fungera som ett nordiskt distributionscentrum. Byggnaden är fullt uthyrd och uppförs i enlighet med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad och Green standard. Investeringen beräknas uppgå till 82 Mkr. Miljö - byggnad 20 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

6 Solsten 1:108 i Härryda Läge Mölnlycke Företagspark i Göteborg Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 3, 2014 I Mölnlycke Företagspark i direkt anslutning till motorvägen och nära Landvetter flygplats, Göteborg, har Castellum under tredje kvartalet påbörjat nyproduktion av en fullt uthyrd logistikanläggning om kvm. Byggnaden uppförs i enlighet med Green standard. Investeringen beräknas uppgå till 58 Mkr. Högspänningen 1 i Västerås Läge Arbetsområdet Tunbytorp i Västerås Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 1, 2014 I området Tunbytorp, Västerås, äger Castellum ett 20-tal fastigheter och under 2013 har nybyggnation påbörjats på en outnyttjad byggrätt. Nybyggnationen kommer att bestå av kvm flexibla logistik- och kontorslokaler och uppförs i enlighet med Green -standard. Investeringen beräknas uppgå till 47 Mkr och är uthyrd till 70%. Boländerna 35:1 i Uppsala Läge Boländerna i Uppsala Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 1, 2014 Under slutet av 2012 påbörjade Castellum en ombyggnation av en butiksbyggnad om kvm i området Boländerna, Uppsala. Investeringen beräknas uppgå till 38 Mkr och är uthyrd till 65%. Boländerna 8:11 i Uppsala Läge Boländerna i Uppsala Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 1, 2014 I området Boländerna, Uppsala, har Castellum påbörjat en tillbyggnation av kvm kontorsyta. Fastigheten ligger i anslutning till bolagets befintliga bestånd. Investeringen beräknas uppgå till 27 Mkr och är uthyrd till 93%. Större pågående projekt 2013 Fastighet Yta, tkvm Uthyrt januari Investering, Mkr 2014 Total Återstående Klart Kommentar Lundbyvassen 8:1, Göteborg % Kv Nybyggnation kontor Dragarbrunn 20:4, Uppsala % Kv Om- och tillbyggnation kontor Algen 1, Jönköping % Kv Nybyggnation butik/kontor/restaurang Jägmästaren 1, Linköping % Kv Nybyggnation butik Spejaren 3, Huddinge % Kv Nybyggnation handel Kulan 3, Helsingborg % Kv Nybyggnation logistik Solsten 1:108, Härryda % Kv Nybyggnation lager Högspänningen 1, Västerås % Kv Nybyggnation logistik/kontor Boländerna 35:1, Uppsala % Kv Ombyggnation butik Boländerna 8:11, Uppsala % Kv Tillbyggnation kontor CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 21

7 I centrala Jönköping nyproducerar Castellums dotterbolag Fastighets AB Corallen totalt kvm kontors-, handels- och bostadsytor i projektet Atollen. Atollen är en helt ny del av Jönköpings city med unikt läge alldeles intill befintliga affärsgator, nöjen och kultur. Här utvecklas en levande miljö dygnet runt anpassat till moderna människors livsstil. Västerläget intill vattnet gör platsen unik kvm 22 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

8 Fakta om Atollen Atollen tillsammans med Asken och Algen är tre nya kvarter som byggs intill Munksjön i centrala Jönköping. Området utvecklas i tre etapper och totalt uppförs ca kvm. Förutom ca kvm butiker, restauranger och caféer, kommer de tre kvarteren innehålla bostäder, kontor och parkeringshus med 400 platser. Utvecklingen av området sker i samarbete mellan Jönköpings kommun och tre parter, varav Fastighets AB Corallen är en. Hela projektet beräknas vara färdigt under Fastighets AB Corallen nyproducerar totalt kvm kontors-, handels- och bostadsytor i projektet Atollen. Investeringen beräknas uppgå till totalt 289 Mkr och den första etappen om kvm färdigställdes under sista kvartalet Etapp två om kvm kommer vara färdigställd under första kvartalet Nyproduktionen uppförs i enlighet med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Arkitektens tankar Med Atollenkvarteren berikas nu Jönköpings stadskärna med vattenkontakt i västerläge som stärker hela citykänslan. Genom att förlänga befintliga gatustråk når city återigen ända fram till Munksjöns vattenspegel där Jönköpings soligaste mötesplatser och torg formas inom projektets ramar. Kvarteren trappar sig ner mot vattnet och de upphöjda bostadsgårdarna öppnar sig ut mot ljuset och ger goda boeendekvalitéer. De inre täta gatumiljöer flankerade av byggnader i varierande uttryck och ambitiösa materialval hoppas vi ska lägga grunden till nya trygga mötesplatser för umgänge och shopping. Från ett ovanifrånperspektiv utmärker sig bebyggelsen med sina gröna tak, solcellsfasader och transparanta ytor som ett framåtsyftande stadsutvecklingsprojekt säger arkitekt Gunilla Gustafsson, Tengbom. CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 23

9 Större förvärv under 2013 Kärra 78:8, 78:12-13 och 80:6 i Göteborg Läge Arbetsområdet Tagene i Göteborg Yta kvm Tillträde Maj 2013 Castellum förvärvade i maj 2013 fyra fastigheter om kvm i Tagene-området i Göteborg. Fastigheterna ligger i anslutning till bolagets tidigare bestånd och består av kvm lager och kvm kontor/butik och är fullt uthyrda. Investeringen uppgick till 77 Mkr. Kärra 78:12-78:13, Göteborg Högsbo 20:11 i Göteborg Läge Södra Högsbo i Göteborg Yta kvm Tillträde Maj 2013 Castellum förvärvde under 2013 en fastighet i Högsbo-området, Göteborg, som består av kvm kontorsytor. Fastigheten ligger i direkt anslutning till bolagets befintliga bestånd och på fastigheten finns en byggrätt om kvm. Byggnaden är uthyrd till 30% och investeringen uppgick till 34 Mkr. Större fastighetsförvärv under 2013 Uthyrnings- Anskaffnings- Fastighet Yta, kvm grad jan 2014 värde, Mkr Tillträde Kategori Kärra 78:8, 78:12-13 och 80:6, Göteborg % 77 Maj 2013 Lager/verkstadsytor Högsbo 20:11, Göteborg % 34 Maj 2013 Kontor Större fastighetsförsäljningar under 2013 Underliggande Uppskjuten skatt/ Försäljn. pris Fastighet Yta, kvm fastighetspris, Mkr omkostn., Mkr netto, Mkr Frånträde Kategori Vindrutan 1, Örebro och Kungsängen 24:3 och 29:1, Uppsala Nov 2013 Butik Backa 18:7 och 18:10, Göteborg Juli 2013 Lager Linaberg 15, Mariehäll Sept 2013 Kontor/lager Alphyddan 11, Stockholm Feb 2013 Kontor Björnen 6, Malmö Sept 2013 Kontor Veddesta 2:23, Järfälla Sept 2013 Butik/lager Högsbo 4:1, Göteborg Feb 2013 Lager/kontor Tuve 87:1, Göteborg Dec 2013 Lager/kontor Nordstaden 2:16, Göteborg 24 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

10 Byggrätter och potentiella projekt I Castellums strategi ingår att nyproducera lokaler när detta är ett konkurrenskraftigt alternativ. För att kunna erbjuda kunden nyproducerade lokaler med kortast möjliga tid till inflyttning är det en konkurrensfördel att äga byggrätter i attraktiva lägen med antagna detaljplaner. Castellum har ca 785 tkvm redovisade som outnyttjade byggrätter (uthyrningsbar yta). För ett antal av de outnyttjade byggrätterna finns konkreta projekt som kan påbörjas relativt omgående. Outnyttjade byggrätter är värderade till 854 Mkr motsvarande i genomsnitt ca kr/kvm. Av byggrätterna finns 257 tkvm motsvarande 280 Mkr redovisade som projekt och obebyggd mark. Resterande finns redovisade bland kontor/butik respektive lager/industri då dessa finns på redan bebyggda fastigheter. Under 2013 har Castellum nyttjat 42 tkvm byggrätter. Byggrätter andel yta per region Den starka urbaniseringstrend som råder i Sverige innebär att storstadsregionerna har stark befolkningstillvä xt. Detta i kombination med bostadsbrist, medför behov av nyproduktion och därmed konvertering av främst ä ldre kontors- och industriområden till bostä der. Processen ä r framfö r allt vanligt fö rekommande i Stockholm dä r befolkningstillväxten och efterfrågan är stark samt bristen på bostäder omfattande. Omvandlingen från kommersiell verksamhet till bostäder är samtidigt del i en ö vergripande stadsutveckling mot förtätad stadsbyggnad och mer blandad stad. I de delmarknader där konvertering är eller förväntas bli aktuell kan en uthyrd kommersiell fastighet ha ett högre värde som bostadsbyggrätt än som kommersiell fastighet, vilket påverkar fastighetsvärdet. Hur stor värdepåverkan är beror på ett flertal faktorer där den väsentligaste är planmässiga förutsättningar, d v s hur stor sannolikheten ä r fö r framtida exploatering, tillåten byggrättsvolym samt inom vilken tidsram exploatering kan ske. Inom Castellums delmarknader så som Bromma/Mariehä ll och Johanneshov i Stockholm på gå r successiv konvertering av ä ldre kontors- och industribestå nd till bostä der. I takt med att staden vä xer tillkommer dock nya områ den som ä r fö remå l fö r konvertering. Totalt har Castellum i dagsläget en handfull fastigheter med potentiella bostadsbyggrä tter som inom en treå rsperiod, förutsatt antagen detaljplan, bedö ms ha ett vä rde om Mkr. Under 2013 har Castellum dessutom avyttrat två kommersiella fastigheter i Stockholm till bostadsexploatörer, där syftet är att bygga bostäder. Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad är komplext och kan ske på många olika sätt inom olika strukturer. Castellum arbetar med fastighetsutveckling, projektutveckling, tidiga skeden av stadsutveckling och aktiv medverkan i samhällsbyggandets olika faser. Varje dotterbolag är en aktiv part i de tillväxtregioner där verksamhet bedrivs och har en nära dialog samt samverkan med kommuner och intressenter. Medverkan i samhällsbyggnadsprocesserna och projektutveckling från ax till limpa, att utarbeta en detaljplan fram till färdig byggnad och inflyttning är tidskrävande. Castellums styrkor inom samhällsbyggnad är lokal närvaro, kompetens, investeringskraft och långsiktigt engagemang. Bilden visar en överblick på samhällsbyggandets olika faser. CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 25

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till-

Läs mer

Investeringar. Större pågående projekt

Investeringar. Större pågående projekt Investeringar I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna sker i

Läs mer

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Castellum är långsiktiga och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till-

Läs mer

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2010

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2010 Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation

Läs mer

Investeringar. Större fastighetsförvärv under 2008. Investeringar/år. Investeringar/region

Investeringar. Större fastighetsförvärv under 2008. Investeringar/år. Investeringar/region F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar/år Investeringar/region I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom förvärv

Läs mer

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009 F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar och försäljningar per år Investeringar och försäljningar per region 2009 I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar INVESTERINGAR Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Långsiktig och hållbar tillväxt innebär att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Innehåll. Castellum VD har ordet 2

Innehåll. Castellum VD har ordet 2 Årsredovisning 2013 Innehåll Castellum 2013 1 VD har ordet 2 VERKSAMHET Affärsmodell, mål och strategier 4 Fastighetsbestånd 8 Investeringar 16 Kunder 26 Ansvarsfullt företagande 28 Organisation och medarbetare

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Projekt och byggrätter Fastighetsbeståndet skall ständigt förädlas och utvecklas i syfte att förbättra kassaflödet och öka fastigheternas värde. Detta sker både genom om- och tillbyggnader

Läs mer

Investeringar STÖRRE FASTIGHETSFÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNINGAR UNDER 2007 INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/ÅR INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/REGION

Investeringar STÖRRE FASTIGHETSFÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNINGAR UNDER 2007 INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/ÅR INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/REGION F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/ÅR INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/REGION I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 Årsstämma 2016-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2015 2. Första kvartalet 2016 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Gårda

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Karlstad Örebro Göteborg Halmstad Öresund Norrköping Linköping ÖST Borås SYD Kalmar Karlskrona Härnösand/Sollefteå Uppsala STOCKHOLM Kista

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang Härnösand/Sollefteå Karlstad Göteborg Halmstad SYD Borås Malmö/Öresund MELLAN/NORR Örebro Falun Västerås Kalmar Uppsala STOCKHOLM Kista Storstockholm Globen Nyköping Norrköping

Läs mer

Värden som ger mer. Företagspresentation

Värden som ger mer. Företagspresentation Värden som ger mer Företagspresentation Året i korthet Förvaltningsresultatet uppgick till 172 Mkr (148). Hyresintäkterna uppgick till 489 Mkr (478). Totalt har 278 Mkr investerats i befintliga fastigheter

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Ekonomiskt är Castellum ett av Sveriges största fastighetsbolag, men vi har ingen ambition att bli störst. Tvärtom en viktig del i affärsmodellen

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Mälardalen KONTOR/BUTIK

Mälardalen KONTOR/BUTIK KONTOR/BUTIK Boländerna 3: Verkstadsgatan 9 191 8 61 1 8 1 85 Boländerna 3: B Verkstadsgatan 11 13 13 51 116 ASP B Boländerna 35:1 Möllersvärdsgatan 1 195 5 5 15 58 9 963 8 511 ASP */B 89 ASP 9 ASP Boländerna

Läs mer

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellum fokuserar på fastigheter med kommersiella lokaler. Affärs modellen handlar om att skapa ekonomisk tillväxt genom

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand Klarastaden Perspektiv från Kungsholms strand Nytt förslag Klarastaden Stockholm växer och för att tillmötesgå befolkningstillväxten måste det byggas fler bostäder. Det mest hållbara sättet att göra detta

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang DETTA ÄR KLÖVERN Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Våra drygt 400 fastigheter har en total

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda innovativ fastighetsutveckling med människan i centrum Modern arkitektur med bästa läge i torslanda Terminal 3 ligger alldeles

Läs mer

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida.

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Bebyggelse A A Bebyggelsen i området utgör som redan nämnts en förlängning av den befintliga kvartersstrukturen. Kvarteren har dock

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 TOMTSTORLEK: 26 000 M 2 ADRESS: RETURVÄGEN 1, MÖLNLYCKE - Next Step Group - BYGGFAKTA Detaljplan: Detaljplanen är färdig och byggklar för verksamheter inom handel,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012 Halvårsrapport 1 januari-3 juni 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Operatunneln i Oslo, Norge 212-8-16 NCC AB 1 Första halvåret i korthet Orderingång g på

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Huvudstagatan 5. Kontor i rätt läge

Huvudstagatan 5. Kontor i rätt läge Huvudstagatan 5 Kontor i rätt läge Lokalbeskrivning Välkommen till kontor i toppskick på Huvudstagatan 5 På Huvudstagatan 5 i Solna erbjuds nu fina kontor i toppskick på plan 5-8 i fastigheten. Varje våningsplan

Läs mer

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY CARINA LUNDEHOLM Skåning. Smålänning. Kommunalråd. Kommunikationskonsult. CCJ KOMMUNIKATION AB Reklambyrå i Huskvarna, startade 1978. 11 medarbetare.

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72 Förvaltningsresultat Mkr 2 000 1 500 Fastighetsvärde Mkr 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark och Finland. Balder skapar attraktiva

Läs mer

Castellum 1997. Årets resultat efter skatt uppgick till 250 Mkr motsvarande 5,00 kronor per aktie.

Castellum 1997. Årets resultat efter skatt uppgick till 250 Mkr motsvarande 5,00 kronor per aktie. Årsredovisning 1997 Innehåll VDs kommentar Verksamhet Castellums fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Fastighetsbeståndets värde Miljö Ekonomisk översikt

Läs mer

Heimstaden Projektutveckling. En presentation av företaget

Heimstaden Projektutveckling. En presentation av företaget Heimstaden Projektutveckling En presentation av företaget Innehållsförteckning 1. Presentation företaget 2. Pågående projekt 3. Kommande v projekt 4. Kontaktinformation Om Heimstaden Heimstaden HEIMSTADEN

Läs mer

KONTOR 1 195M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 1 195M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 1 195M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 FIN LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

KONTOR I KV DOMMHERREN, SLOTTSGATAN 40-44, JÖNKÖPING

KONTOR I KV DOMMHERREN, SLOTTSGATAN 40-44, JÖNKÖPING KONTOR I KV DOMMHERREN, SLOTTSGATAN 40-44, JÖNKÖPING NYBYGGT KONTOR MITT I JÖNKÖPING CITY Utmed Odengatan finns nu möjligheten att under 2018/2019 flytta in i nybyggda kontorslokaler. En ny byggnad kommer

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Med vänlig hälsning Sjaelsö Sverige AB. Pero Popovski VD

Med vänlig hälsning Sjaelsö Sverige AB. Pero Popovski VD Stockholm 2012-10-01 Student/ungdomsbostäder i Nacka kommun, Dnr KFKS 2012/213-219 Intresseanmälan förslag Farstukvist/Alphyddan Härmed anmäler vi vårt intresse för att uppföra student-/ungdomsbostäder

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 8 juli 2014. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 8 juli 2014. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 8 juli 2014 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Innehåll 1. Platzer och fastighetsbeståndet 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2014 4. Vägen framåt Innehåll 1. Platzer och fastighetsbeståndet

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Med vänlig hälsning Sjaelsö Sverige AB. Pero Popovski VD

Med vänlig hälsning Sjaelsö Sverige AB. Pero Popovski VD Stockholm 2012-10-01 Student/ungdomsbostäder i Nacka kommun, Dnr KFKS 2012/213-219 Intresseanmälan förslag Farstukvist/Alphyddan Härmed anmäler vi vårt intresse för att uppföra student-/ungdomsbostäder

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Vi ger dig en lokal att utvecklas med

Vi ger dig en lokal att utvecklas med Mer än bara yta Vi ger dig en lokal att utvecklas med Att flytta till en ny lokal är alltid en omställning. Vilka olika behov finns? Hur ska ytorna disponeras? Är det något vi har lärt oss genom åren,

Läs mer

miljöer som låter elementen ta plats och...

miljöer som låter elementen ta plats och... n o21 miljöer som låter elementen ta plats och... SÅ SJÄLVKLART GRÄNSLÖST Det handlar om respekt för både natur och människor. Att skapa miljöer som låter elementen ta plats och där kreativitet uppmuntras

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning tkr Jan mar Jan mar Jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 363 3 459 140 541 Omvärdering vid övergång från intresseföretag till dotterföretag 152 592 Summa intäkter 171

Läs mer

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Välkommen till Alviks Terrass Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Fastighetsbeteckning: Racketen 10 Fastighetsägande bolag RACS Racketen Större AB Fastighetens adress Gustavslundsvägen 147-151 167 51

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg

Esplanaden 3C. Sundbyberg Esplanaden 3C Sundbyberg 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Norrtälje merkurius 1

Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 1 r Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 2 Norrtälje merkurius 1 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRILOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Den här lokalen är under byggnation på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping. Lokalen består nu

Läs mer

Jakobsbergsgatan 18. Stockholm 232 kvm

Jakobsbergsgatan 18. Stockholm 232 kvm Jakobsbergsgatan 18 Stockholm 232 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 18 Yta: 232 kvm. Plan: 7 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1960. En omfattande renovering av hela fastigheten

Läs mer

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 TOMTSTORLEK: 26 000 M 2 ADRESS: RETURVÄGEN, MÖLNLYCKE - Next Step Group - BYGGFAKTA 82 2592 m² n1 84 8,0-37.28- J1 K H e1 40 b 1 b 3 m 1a 1 RÅDA 10-20 12.0 FIX RÖD

Läs mer

Till- och ombyggnation av Dragarbrunn 20:4 i centrala Uppsala

Till- och ombyggnation av Dragarbrunn 20:4 i centrala Uppsala Till- och ombyggnation av Dragarbrunn 20:4 i centrala Uppsala Bokslutskommuniké C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é 2 0 1 3 Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Adress Hammarby Allé 47

Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Adress Hammarby Allé 47 Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Typ Kontor Storlek 690 kvm Adress Hammarby Allé 47 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Södertälje och omvärlden

Södertälje och omvärlden Uppdrag från kommunstyrelsen Bostäder, affärer, restauranger, parkeringsplatser Båtliv i Maren Se över exploateringsgraden Ta bättre vara på Marens vatten Fritidsbåtar slussas genom Maren Översyn av trafikfrågorna

Läs mer

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret Stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret Förtätning av städer - SKL 2015-06-09 All time high för Umeås besöksnäring All time high för Umeås besöksnäring Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö

Västra Varvsgatan 19. Malmö Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor

Läs mer