Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2010"

Transkript

1 Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna sker i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter. Castellum har under de senaste 10 åren investerat för ca 1,7 miljarder kronor i genomsnitt per år. Investeringar och försäljningar per år Under 2010 har Castellum investerat totalt Mkr (1 165), varav 881 Mkr (1 039) avser ny-, till- och ombyggnation och 625 (126) Mkr förvärv. Castellum färdigställde större projekt som totalt uppgår till drygt 700 Mkr och har pågående projekt med en återstående investeringsvolym om ca 700 Mkr. Castellums projektportfölj innehåller god riskspridning med många projekt på flera orter och med ett stort antal kunder. Under året har 6 (3) fastigheter sålts med ett försäljningspris om 227 Mkr (36), vilket översteg värderingarna med 11%. Investeringar och försäljningar per region 2010 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

2 Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Större pågående projekt Castellum har pågående projekt med en återstående investeringsvolym om ca 700 Mkr. Nedan redogörs för några av de större projekten. orskaren 2 i Lund Läge: Ideon-området i Lund Yta: kvm Tidplan: ärdigställt kvartal 2, 2012 På Ideon-området, med närhet till Lunds Tekniska Högskola och Lunds Universitet, har Castellum sedan 2001 nyproducerat sammanlagt kvm kontorsytor på fastigheten orskaren 2, även kallad Edison Park. Under 2010 påbörjade Castellum den sista etappen av utvecklingen av Edison Park i och med en nyproduktion av kvm kontorsytor med hög standard. Investeringen beräknas uppgå till 150 Mkr. Nybyggnationen är uthyrd till 10%. oländerna 30:2 i Uppsala Läge: Externhandelsområdet oländerna i Uppsala Yta: Ombyggnation kvm och tillbyggnation kvm Tidplan: ärdigställt kvartal 4, 2011 Castellum äger ett flertal fastigheter i handelsområdet oländerna, som idag är Uppsalas starkaste externhandelsområde. astigheterna har utvecklats i etapper och i början av 2010 beslutade Castellum att genomföra en ombyggnation av kvm befintliga handels- och lagerytor samt ny- och tillbyggnation av ca kvm för handel och restaurang på fastigheten oländerna 30:2. Investeringen beräknas uppgå till 64 Mkr. Om- och tillbyggnationen är uthyrd till 55%. Saltmossen 3, otkyrka Läge: Eriksberg i otkyrka Yta: kvm Tidplan: ärdigställt kvartal 3, 2011 I arbetsområdet Eriksberg, med närhet till E4:an i otkyrka, har Castellum under slutet av 2010 påbörjat nybyggnation av en lagerbyggnad om kvm. Den nya byggnaden kommer att ha en flexibel och omställningsbar konstruktion. Investeringen beräknas uppgå till 45 Mkr och fastigheten är vakant. Större pågående projekt 2010 Uthyrnings- Investering, Mkr astighet Yta, kvm grad jan 2011 Total Återstående Klart Kommentar orskaren 2, Lund % Kv Nybyggnation kontor oländerna 30:2, Uppsala % Kv Om- och nybyggnation av butik Saltmossen 3, otkyrka % Kv Nybyggnation lager Kärra 72:36, Göteborg % Kv Nybyggnation lager/logistik 22 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

3 Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Större färdigställda projekt 2010 färdigställdes större projekt som totalt uppgår till ca 700 Mkr. Nedan redogörs för några av dessa projekt. etongblandaren 10 i Stockholm Läge: Mariehäll i romma Yta: kvm Tidplan: ärdigställt kvartal 4, 2010 Under 2005 förvärvade Castellum fastigheten etongblandaren 10 som har ett centralt läge i Mariehäll beläget intill romma lygplats i Stockholm. astigheten förvärvades som ett utvecklingsprojekt och under 2008 beslutades att genomföra en ombyggnation av fastigheten. Den befintliga industrifastigheten om kvm, har byggts om till en modern handelsfastighet med hem- och inredningsgalleria. Investeringen uppgick till 130 Mkr. astigheten är uthyrd till ca 50%. Visionen 3 i Jönköping Läge: A6-området i Jönköping Yta: kvm Tidplan: ärdigställt kvartal 4, 2010 År 2004 förvärvade Castellum fastigheten Visionen i Jönköping. På fastigheten fanns en byggnad om ca kvm och en outnyttjad byggrätt om ca kvm. astigheten är belägen på A6-området, som inrymmer ett av södra Sveriges större köpcentrum, och har ett bra exponerings- och kommunikationsläge längs med E4. Under 2008 påbörjades nybyggnation av ca kvm kontorsytor. yggnaden är uppförd som en funktionell profilbyggnad i fyra våningsplan, med flexibla kontorslokaler som kan anpassas över tid. astigheten är uthyrd till ca 85%. Investeringen uppgick till 115 Mkr. Varuhuset 1 i Jönköping Läge: A6-området i Jönköping Yta: kvm Tidplan: ärdigställt kvartal 4, 2010 A6-området ligger intill E4:an strax öster om centrala Jönköping och är ett attraktivt köpcentrum med ca 10 miljoner besökare per år. Castellum har under 2010 färdigställt en nybyggnation som påbörjades 2009 av en butiksbyggnad med ett bra läge vid södra infarten till A6- området. Den nya byggnaden har en yta om kvm. Investeringen uppgick till 105 Mkr och fastigheten är fullt uthyrd med ett långt hyresavtal. C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

4 Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E oländerna 28:3 och 30:2 i Uppsala Läge: Externhandelsområdet oländerna i Uppsala Yta: Ombyggnation kvm och tillbyggnation kvm Tidplan: ärdigställt kvartal 4, 2010 I handelsområdet oländerna, som idag är Uppsalas starkaste externhandelsområde, äger Castellum ett flertal fastigheter. Castellum har under 2010 färdigställt dels en ombyggnation om kvm lager till moderna handelsytor, dels en tillbyggnation om ca kvm samt en p-anläggning för 850 platser på fastigheterna oländerna 30:2 och intilliggande 28:3. Investeringen uppgick till 96 Mkr och om- och tillbyggnationen är uthyrd till 100%. Vägmästaren 5 i Kungsbacka Läge: Centrala Kungsbacka Yta: kvm Tidplan: ärdigställt kvartal 4, 2010 I centrala Kungsbacka har Castellum färdigställt en nybyggnation av en kontorsbyggnad om kvm. Den nya byggnaden har en flexibel och omställningsbar konstruktion med hög kvalité. Investeringen uppgick till 49 Mkr. astigheten är fullt uthyrd med ett långt hyresavtal. Grusbädden 3 i Helsingborg Läge: Väla Södra i Helsingborg Yta: kvm Tidplan: ärdigställt kvartal 3, 2010 Större färdigställda projekt 2010 Grusbädden 3 förvärvades 2007 och är belägen i det expansiva industriområdet Väla Södra, nära den östra infarten till Helsingborg. På den befintliga fastigheten har Castellum färdigställt en tillbyggnad som består av flexibla ytor för lagerverksamhet. Den nya tillbyggnaden är på kvm och investeringen uppgick till 35 Mkr. astigheten är fullt uthyrd. Uthyrnings- Investering, Mkr astighet Yta, kvm grad jan 2011 Totalt varav 2010 Kommentar etongblandaren 10, Stockholm % Ombyggnation butik Visionen 3, Jönköping % Nybyggnation kontor Varuhuset 1, Jönköping % Nybyggnation butik oländerna 28:3 och 30:2, Uppsala % Om- och tillbyggnation av butik Vägmästaren 5, Kungsbacka % Nybyggnation kontor Grusbädden 3, Helsingborg % Tillbyggnation lager 24 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

5 Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Större förvärv och försäljningar under 2010 Castellum har under året förvärvat 14 fastigheter för totalt 625 Mkr. Sex fastigheter har sålts till ett försäljningspris om 227 Mkr. Dragarbrunn 20:4 och oländerna 5:12 i Uppsala Läge: Centrala Uppsala samt arbetsområdet oländerna i Uppsala Yta: Totalt kvm Tillträde: November 2010 Castellum har förvärvat två fastigheter i Uppsala för totalt 190 Mkr. Den ena fastigheten ligger i centrala Uppsala och gränsar till bolagets tidigare fastigheter. astigheten består av kvm kontors- och butiksyta. Uthyrningsgraden var vid förvärvet 60%. Den andra fastigheten ligger i arbetsområdet oländerna i Uppsala och gränsar till bolagets tidigare fastigheter. astigheten består av kvm kontors- och butiksyta. Uthyrningsgraden var vid förvärvet 75%. Veddesta 2:66 och 2:49, redgården 1:7 i Järfälla Skälby 2:9 i Upplands Väsby och Skarpnäs 5:10 i Nacka Läge: Järfälla, Upplands Väsby och Nacka Yta: kvm Tillträde: Januari 2011 I Stockholms-området har Castellum förvärvat fem fastigheter för totalt 137 Mkr. Tre fastigheter ligger i Järfälla och består sammanlagt av kvm, varav kvm kontor och kvm industri. yggnaderna är uthyrda till ca 90%. En fastighet ligger i Upplands Väsby och består av en fullt uthyrd industribyggnad om kvm. En fastighet ligger i Nacka och består av kvm kontor/lätt industri/lager med en uthyrningsgrad om 90%. Samtliga fastigheter ligger i anslutning till rostadens befintliga bestånd. acka 107:4 i Göteborg Läge: Handelsområdet äckebol på Hisingen i Göteborg Yta: kvm Tillträde: April 2010 Castellum har förvärvat en välbelägen lager/logistikfastighet på Hisingen i Göteborg. astigheten gränsar till handelsområdet äckebol. Den uthyrningsbara ytan uppgår till kvm varav kvm utgör lager/logistik och resterande del kontor. Investeringen uppgick till 82 Mkr och byggnaderna har en uthyrningsgrad om 100%. C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

6 Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Svänghjulet 1 i Örebro Läge: Örnsbro i Örebro Yta: kvm Tillträde: December 2010 I området Örnsro, Örebro, har Castellum förvärvat en fastighet för 70 Mkr. astigheten är välbelägen nära avfarten till E18/E20 och består av kvm kontors- och butikslokaler. astigheten är fullt uthyrd. Domnarvet 28 och urudal 4 i Stockholm Läge: Spånga, Stockholm Yta: kvm Tillträde: November 2010 I Spånga, norr om Stockholm, har Castellum förvärvat två fullt uthyrda lagerfastigheter om totalt kvm. astigheterna är välbelägna i anslutning till E18 och gränsar till bolagets tidigare bestånd. Investeringen uppgick till 44 Mkr. Sändaren 1 i Malmö Läge: Jägersro i Malmö Yta: kvm Tillträde: December 2010 I Jägersro-området i Malmö har Castellum förvärvat en välbelägen fastighet i nära anslutning till inre och yttre ringvägen. astigheten består av varav kvm kontor, kvm lager och 320 kvm övriga ytor. Investeringen uppgick till 39 Mkr. astigheten hade vid förvärvet inga hyresgäster. Större fastighetsförvärv 2010 Uthyrnings- Anskaffnings- astighet Yta, kvm grad jan 2011 värde, Mkr Tillträde Kategori Dragarbrunn 20:4 och oländerna 5:12, Uppsala % 190 Nov 2010 Kontor och butik Veddesta 2:66 & 2:49, redgården 1:7, Järfälla Skälby 2:9, Upplands Väsby, Skarpnäs 5:10, Nacka % 137 Jan 2011 Lager, industri och kontor acka 107:4, Göteborg % 82 April 2010 Industri Svänghjulet 1, Örebro % 70 Dec 2010 Kontor och butik Domnarvet 28 och urudal 4, Stockholm % 44 Nov 2010 Lager Sändaren 1, Malmö % 39 Dec 2010 Kontor och lager Större fastighetsförsäljningar 2010 astighet Yta, kvm örsäljningspris, Mkr rånträde Kategori Tryckeriet 13, Örebro Sept 2010 Hotell olke 3, Malmö Okt 2010 Kontor och bostäder acka 22:3, Göteborg Mars 2010 Lager 26 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

7 Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E yggrätter och potentiella projekt I Castellums strategi ingår att nyproducera lokaler när detta är ett konkurrenskraftigt alternativ. ör att kunna erbjuda kunden nyproducerade lokaler med kortast möjliga tid till inflyttning är det en konkurrensfördel att äga byggrätter i attraktiva lägen med antagna detaljplaner. Castellum har uppskattningsvis 820 tkvm redovisade som outnyttjade byggrätter (uthyrningsbar yta). ör ett antal av de outnyttjade byggrätterna finns konkreta projekt som kan påbörjas relativt omgående. Outnyttjade byggrätter är värderade till 790 Mkr motsvarande i genomsnitt ca 970 kr/kvm. Av byggrätterna finns ca 350 tkvm motsvarande ca 300 Mkr redovisade som projekt och obebyggd mark. Resterande finns redovisade bland kontor/butik respektive lager/ industri då dessa finns på redan bebyggda fastigheter. Under 2010 har Castellum nyttjat kvm av befintliga byggrätter. Processen från råmark till färdigställande kan vara tidskrävande och skilja sig mellan olika kommuner i landet. Nedan visas en schematisk bild över processen. yggrätter andel yta per region Storgöteborg I Högsbo-Sisjön-Åbro, som är ett av Sveriges största sammanhängande industriområden, äger Castellum ett stort antal outnyttjade byggrätter om kvm. Ett exempel är Generatorn 1 som är en välexponerad byggrätt om ca kvm. På Hisingen, som är ett av Castellums större verksamhetsområden i Storgöteborg, återfinns ett flertal fastigheter med outnyttjade byggrätter om totalt ca kvm. yggrätterna ligger i olika industriområden och medger uteslutande byggnation av kontor, lager- och industrilokaler. I områdena Hede och Varla i norra Kungsbacka, ca 3 mil söder om Göteborg, har Castellum ett antal fastigheter med outnyttjade byggrätter om ca kvm. Storgöteborg - Outnyttjade byggrätter Högsbo kvm kvm kvm kvm kvm kvm Eklanda kvm Stora Ån kvm MÖLNDAL Sisjömotet Järnbrottsmotet kvm Marconimotet ässbergsmotet Sisjön kvm 158 yggrätter i Högsbo-Sisjön-Åbro i Mölndal kvm kvm 1000 m 2000 m 3000 m Åby Lackar motet E6 E kvm kvm Åbro Möln bro Åb kvm kvm Område yggrätt, kvm Kommentar Högsbo-Sisjön-Åbro lertalet byggrätter i området framgår av ovanstående karta Hisingen yggrätter i industriområden, medger nästan uteslutande byggnation av lager/industri Göteborg Kallebäck 2:5 innefattar byggrätt om kvm Kungsbacka yggätter i Varla om kvm med inriktning mot kontor/lager/industri Övriga Storgöteborg Tjärblomman 2 och Tusenskönan 4 i Mölndal med byggrätt om resp kvm Summa Storgöteborg C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

8 Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E otomontage Höjdpunkten 2, Lund Öresundsområdet Med närhet till Ideon-området ligger runnshög som är ett område under utveckling och ses som nästa expansionsfas för forskningsbyn Ideon. I runnshög planeras ett internationellt materialforskningscentra (ESS) vilket bedöms locka forskare till Lund. Under slutet av 2010 påbörjades dessutom byggnationen av synkrotronstråleanläggningen MAX IV i området. På fastigheten Höjdpunkten 2, som har ett strategiskt läge vid entrén till runnshög och nära E22, har Castellum dels möjlighet till byggnation av upp till ca kvm lokalyta dels option att förvärva ytterligare byggrätter om kvm. Öresundområdet - Outnyttjade byggrätter Område yggrätt, kvm Kommentar Malmö yggrätter i industriområden, medger byggnation av främst lager/industri Lund yggrätter på Ideon-området nära Lunds Tekniska Högskola Helsingborg Kulan 1 med byggrätt om kvm Summa Öresundsområdet P Smista Allé, Huddinge Storstockholm Utmed E4/E20 vid Kungens kurva i Huddinge ligger Smista Allé som är en av de största byggrätterna i Storstockholm. Castellums byggrätter om ca kvm är detaljplanelagda och inriktade mot kontor, sällanköpsvaruhandel och lager. På bilden visas området och de färdigställda byggnaderna (), påbörjade byggnader (P) samt outnyttjade byggrätter (). I Johanneshov i södra Stockholm har Castellum flera intilliggande fastigheter med potentiella byggrätter. Ett exempel är fastigheterna i kvarteret Linde Torp, med närhet till Globen-området, där potentiella byggrätter finns om kvm med inriktning mot handel, kontor och hotell. Området har bra förbindelser med tunnelbana och snabbspårvagn samt vägarna Södra Länken och E4:an. Storstockholm - Outnyttjade byggrätter Område yggrätt, kvm Kommentar Sollentuna kvm i Norrviken med goda kommunikationer vid E4/E20 norr om Stockholm Huddinge Smista Allé beläget vid Kungens Kurva Johanneshov lera intilliggande fastigheter med outnyttjade byggrätter som medger samordnad utveckling av området Övriga Storstockholm Summa Storstockholm C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

9 Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Mälardalen I Kopparlunden, som är ett av de mest intressanta utvecklingsområdena i Västerås, har Castellum fastigheter som medger ny- och tillbyggnation om ca kvm. I Örebro äger Castellum Inköparen 1 på vilken det under 2009 färdigställdes en nybyggnation av kvm ytor för kontor/handel med ett bra skyltläge mot E18/E20. På fastigheten finns ytterligare outnyttjad byggrätt med antagen detaljplan om kvm, vilken möjliggör nybyggnation av kontor och handel. oländerna utgör ett attraktivt läge i Uppsala och i området finns flera stora företag med inriktning mot handel etablerade, vilket medför att oländerna är Uppsalas största handelsområde. Castellum äger ca kvm outnyttjade byggrätter i området med inriktning mot handel, utöver nyttjade byggrätter i färdigställda och igångsatta projekt under Kopparlunden i Västerås Mälardalen - Outnyttjade byggrätter Område yggrätt, kvm Kommentar Örebro Inköparen 1 med byggrätt om kvm samt potentiella byggrätter i centrala Örebro om tillsammans kvm Västerås Kopparlunden med byggrätt om kvm Uppsala yggrätter i området oländerna Sigtuna Summa Mälardalen Östra Götaland Under 2009 förvärvade Castellum fastigheten Gården 15 i Linköping med möjlighet till byggrätt om ca kvm för industri- och handelsändamål. astigheten har ett attraktivt läge intill E4 och Tornby köpcentrum. Castellum äger dessutom ytterligare outnyttjade byggrätter på Idémannen 2 där möjlighet finns att bygga kvm kontor. agaren 10 i Växjö är belägen i industriområdet Västra Mark. I anslutning till den befintliga byggnaden finns ca kvm outnyttjad byggrätt för nybyggnation av kontor, handel och lager. I Värnamo äger Castellum byggrätter i området Hornaryd om totalt kvm. Idéskiss Tornby företagspark, Linköping Östra Götaland - Outnyttjade byggrätter Område yggrätt, kvm Kommentar Växjö agaren 10, ca kvm med möjligheter för produktion av kontor/handel/lager Värnamo l a byggrätter om kvm i Hornaryd Jönköping l a byggrätt på Vingen 4 med inriktning mot handel Linköping Varav kvm i Tornby öretagspark och kvm i Mjärdevi Science Park. Övriga Östra Götaland Summa Östra Götaland C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009 F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar och försäljningar per år Investeringar och försäljningar per region 2009 I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla

Läs mer

Investeringar. Större fastighetsförvärv under 2008. Investeringar/år. Investeringar/region

Investeringar. Större fastighetsförvärv under 2008. Investeringar/år. Investeringar/region F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar/år Investeringar/region I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom förvärv

Läs mer

Investeringar. Större pågående projekt

Investeringar. Större pågående projekt Investeringar I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna sker i

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Investeringar STÖRRE FASTIGHETSFÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNINGAR UNDER 2007 INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/ÅR INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/REGION

Investeringar STÖRRE FASTIGHETSFÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNINGAR UNDER 2007 INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/ÅR INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/REGION F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/ÅR INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR/REGION I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla

Läs mer

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till-

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Projekt och byggrätter Fastighetsbeståndet skall ständigt förädlas och utvecklas i syfte att förbättra kassaflödet och öka fastigheternas värde. Detta sker både genom om- och tillbyggnader

Läs mer

Investeringar. Investeringar och försäljningar per region. Investeringar och försäljningar per år 16 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Investeringar. Investeringar och försäljningar per region. Investeringar och försäljningar per år 16 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna sker i syfte att förbättra

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Castellum är långsiktiga och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till-

Läs mer

Värden som ger mer. Företagspresentation

Värden som ger mer. Företagspresentation Värden som ger mer Företagspresentation Året i korthet Förvaltningsresultatet uppgick till 172 Mkr (148). Hyresintäkterna uppgick till 489 Mkr (478). Totalt har 278 Mkr investerats i befintliga fastigheter

Läs mer

Castellum 1997. Årets resultat efter skatt uppgick till 250 Mkr motsvarande 5,00 kronor per aktie.

Castellum 1997. Årets resultat efter skatt uppgick till 250 Mkr motsvarande 5,00 kronor per aktie. Årsredovisning 1997 Innehåll VDs kommentar Verksamhet Castellums fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Fastighetsbeståndets värde Miljö Ekonomisk översikt

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang Härnösand/Sollefteå Karlstad Göteborg Halmstad SYD Borås Malmö/Öresund MELLAN/NORR Örebro Falun Västerås Kalmar Uppsala STOCKHOLM Kista Storstockholm Globen Nyköping Norrköping

Läs mer

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar INVESTERINGAR Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Långsiktig och hållbar tillväxt innebär att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

LAGER/INDUSTRI, INDUSTRIGATAN 18, JÖNKÖPING

LAGER/INDUSTRI, INDUSTRIGATAN 18, JÖNKÖPING LAGER/INDUSTRI, INDUSTRIGATAN 18, JÖNKÖPING STOR LAGER/INDUSTRI- LOKAL PÅ CENTRALA LJUNGARUM är finns en enastående möjlighet att hyra en stor yta på attraktiva Ljungarum. Lokalen, om totalt 5 724 kvm,

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

42 Resultaträkning 43 Balansräkning 44 Finansieringsanalys 45 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

42 Resultaträkning 43 Balansräkning 44 Finansieringsanalys 45 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1998 Innehåll 1 Castellum 1998 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Verksamhet 8 Castellums fastighetsbestånd 12 Storgöteborg 16 Öresundsområdet 19 Storstockholm 22 Västra Småland 25

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Karlstad Örebro Göteborg Halmstad Öresund Norrköping Linköping ÖST Borås SYD Kalmar Karlskrona Härnösand/Sollefteå Uppsala STOCKHOLM Kista

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

HYR LOKAL HÄR! TORNBY FÖRETAGSPARK KUNDANPASSADE LOKALER I BÄSTA LÄGE. corallen.se

HYR LOKAL HÄR! TORNBY FÖRETAGSPARK KUNDANPASSADE LOKALER I BÄSTA LÄGE. corallen.se HYR LOKAL HÄR! TORNBY FÖRETAGSPARK KUNDANPASSADE LOKALER I BÄSTA LÄGE corallen.se Gillar du läget så kommer du att älska lokalerna. I en vacker och trivsam miljö och med ett centralt läge har vi uppfört

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang DETTA ÄR KLÖVERN Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Våra drygt 400 fastigheter har en total

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Fastighetsbestånd. Fastigheter - generellt. Svensk ekonomi. Fastighetsbestånd

Fastighetsbestånd. Fastigheter - generellt. Svensk ekonomi. Fastighetsbestånd Fastighetsbestånd Statsskuld och budgetsaldo i % av BNP Fastigheter - generellt Fastighetsmarknaden, d v s marknaden för att sälja och köpa fastigheter, och hyresmarknaden, d v s marknaden för uthyrning

Läs mer

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Årsredovisning 2000 Innehåll Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Förvaltningsberättelse Verksamhet 4 Castellums fastighetsbestånd 10 Storgöteborg 14 Öresundsområdet 18 Storstockholm 22 Västra Småland 26 Mälardalen

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74.

Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74. Årsredovisning 2001 Innehåll Castellum 2001...1 VDs kommentar...2 Verksamhet...4 Fastighetsbestånd...9 Storgöteborg...12 Öresundsområdet...16 Storstockholm...20 Västra Småland...24 Mälardalen...28 Projekt

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Ekonomiskt är Castellum ett av Sveriges största fastighetsbolag, men vi har ingen ambition att bli störst. Tvärtom en viktig del i affärsmodellen

Läs mer

1 Castellum 2002 2 VDs kommentar

1 Castellum 2002 2 VDs kommentar Årsredovisning 2002 Innehåll 1 Castellum 2002 2 VDs kommentar Butik Kontor 4 Verksamhet 11 Fastighetsbestånd 14 Storgöteborg 18 Öresundsområdet 22 Storstockholm 26 Västra Småland 30 Mälardalen 34 Projekt

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Huvudstagatan 5. Kontor i rätt läge

Huvudstagatan 5. Kontor i rätt läge Huvudstagatan 5 Kontor i rätt läge Lokalbeskrivning Välkommen till kontor i toppskick på Huvudstagatan 5 På Huvudstagatan 5 i Solna erbjuds nu fina kontor i toppskick på plan 5-8 i fastigheten. Varje våningsplan

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Spjutvägen 5 C 161 kvm Kontor Järfälla, Järfälla

Spjutvägen 5 C 161 kvm Kontor Järfälla, Järfälla 161 kvm Kontor Järfälla, Järfälla Ledig kontorslokal med hörnläge i Ormbacka, Skälby Denna lediga kontorslokal har ett bra hörnläge på övre plan i fastigheten som ligger placerad nära infarten till företagsområdet

Läs mer

HYR LOKAL HÄR! TORNBY FÖRETAGSPARK KUNDANPASSADE LOKALER I BÄSTA LÄGE. corallen.se

HYR LOKAL HÄR! TORNBY FÖRETAGSPARK KUNDANPASSADE LOKALER I BÄSTA LÄGE. corallen.se HYR LOKAL HÄR! TORNBY FÖRETAGSPARK KUNDANPASSADE LOKALER I BÄSTA LÄGE corallen.se Gillar du läget så kommer du att älska lokalerna I en vacker och trivsam miljö och med ett centralt läge har vi uppfört

Läs mer

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun Fastighetsbeskrivning Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Fakta om fastigheten 6-7 Bilder

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Kommersiell Fastighetsutveckling 2011

Kommersiell Fastighetsutveckling 2011 Kommersiell Fastighetsutveckling 2011 Innehåll Koncernens verksamheter och marknader...3 Värden och byggrätter...4 Färdigställda fastigheter, Norden och Övriga Europa...5 Färdigställda fastigheter, Stockholm...6

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Vi ger dig en lokal att utvecklas med

Vi ger dig en lokal att utvecklas med Mer än bara yta Vi ger dig en lokal att utvecklas med Att flytta till en ny lokal är alltid en omställning. Vilka olika behov finns? Hur ska ytorna disponeras? Är det något vi har lärt oss genom åren,

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Kommersiell Fastighetsutveckling 2012

Kommersiell Fastighetsutveckling 2012 Kommersiell Fastighetsutveckling 2012 Innehåll Koncernens verksamheter och marknader...3 Värden och byggrätter...4 Färdigställda fastigheter...5 Färdigställda fastigheter, Stockholm...6 Färdigställda fastigheter,

Läs mer

Knarrarnäsgatan kvm Kontor, Utbildning Kista, Kista

Knarrarnäsgatan kvm Kontor, Utbildning Kista, Kista 444-910 kvm Kontor, Utbildning Kista, Kista Snabbfakta Flexibel lokal mellan 444-910 kvm på två våningsplan i centrala Kista Typ: Kontor, Utbildning Storlek: 444-910 kvm Tillträde: Enligt överenskommelse

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72 Förvaltningsresultat Mkr 2 000 1 500 Fastighetsvärde Mkr 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark och Finland. Balder skapar attraktiva

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Veddestavägen 19. Industri/Kontor, m 2, Stockholm, Veddesta. Webbadress:

Veddestavägen 19. Industri/Kontor, m 2, Stockholm, Veddesta. Webbadress: Webbadress: www.lokalnytt.se/lokal/265757 Veddestavägen 19 Industri/Kontor, 240-18500 m 2, Stockholm, Veddesta Fastigheter med befintligt renrum och kontor med en total yta på ca 18 500 kvm. V19 ligger

Läs mer

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellum fokuserar på fastigheter med kommersiella lokaler. Affärs modellen handlar om att skapa ekonomisk tillväxt genom

Läs mer

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande.

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande. Styrelse 2014-04-03 Ärende 10 2014-02-20 Peter Kvarnhem 08-508 29 390 Förvärv av tomträtt Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta följande. 1. Styrelsen godkänner att Fastighets AB Charkuteristen

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 36 att köpa undervärderade värdepapper och tvärtom Det som är ute i dag kan vara inne i morgon. Genom att utveckla sin investerings strategi och ibland agera motvalls är tanken att en ökad satsning på

Läs mer

Rapsgatan 8. Industri, m 2, Uppsala, Fyrislund. Webbadress:

Rapsgatan 8. Industri, m 2, Uppsala, Fyrislund. Webbadress: Webbadress: www.lokalnytt.se/lokal/275299 Rapsgatan 8 Industri, 561-15163 m 2, Uppsala, Fyrislund I f.d. postterminalen i Fyrislund finns lediga höglager, från ca 1 800 kvm upp till drygt 10 700 kvm. Dessutom

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

Spjutvägen 5 A 156 kvm Kontor Järfälla, Järfälla

Spjutvägen 5 A 156 kvm Kontor Järfälla, Järfälla 156 kvm Kontor Järfälla, Järfälla Snabbfakta Nyrenoverade och mycket fräscha kontorslokaler i Ormbacka, Skälby i Järfälla Typ: Kontor Storlek: 156 kvm Tillträde: Denna välplanerade kontorslokal i Ormbacka,

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

FIN BUTIKSLOKAL MITT PÅ VÄSTER KVM BARNARPSGATAN 17B, JÖNKÖPING

FIN BUTIKSLOKAL MITT PÅ VÄSTER KVM BARNARPSGATAN 17B, JÖNKÖPING FIN BUTIKSLOKAL MITT PÅ VÄSTER - 150 KVM BARNARPSGATAN 17B, JÖNKÖPING FIN BUTIKSLOKAL MED MÅNGA MÖJLIGHETER Lokalen är belägen längs med den pulserande och trafikerade Barnarpsgatan mitt i centrala Jönköping.

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Öresundsområdet KONTOR/BUTIK

Öresundsområdet KONTOR/BUTIK 6 KONTOR/BUTIK Betongen 11 Krangatan 4 4 879 17 4 896 4 71 BRI T Björnen 6 Davidhallsgatan 19/1988 1 67 49 71 17 BRI Brandnävan 1& Stenbärsgatan 1 1989 8 8 13 1 BRI T/B Bältespännet 13 Hornyxegatan 1 197/

Läs mer

KONTOR/UTSTÄLLNING NORRA STRANDGATAN 84,JÖNKÖPING

KONTOR/UTSTÄLLNING NORRA STRANDGATAN 84,JÖNKÖPING KONTOR/UTSTÄLLNING NORRA STRANDGATAN 84,JÖNKÖPING LOKAL MED NÄRHET TILL CENTRUM Ljust kontor centralt beläget på Öster i Jönköping. Mycket bra skyltläge ut mot rondellen Östra Storgatan/Norra Strandgatan

Läs mer

Innehåll. Castellum VD har ordet 2

Innehåll. Castellum VD har ordet 2 Årsredovisning 2013 Innehåll Castellum 2013 1 VD har ordet 2 VERKSAMHET Affärsmodell, mål och strategier 4 Fastighetsbestånd 8 Investeringar 16 Kunder 26 Ansvarsfullt företagande 28 Organisation och medarbetare

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

DRIVELAB BIG N E DRIVELAB 1

DRIVELAB BIG N E DRIVELAB 1 DRIVELAB BIG N59 36 35.4 E17 54 02.2 2017-01-31 DRIVELAB 1 DRIVELAB - AIRPORTCITY STOCKOLM DRIVELAB 2 DRIVELAB växer vidare DRIVELAB - AIRPORTCITY STOCKOLM DRIVELAB växer och AIRPORTCITY Stockholm öppnar

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg

Esplanaden 3C. Sundbyberg Esplanaden 3C Sundbyberg 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning tkr Jan mar Jan mar Jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 363 3 459 140 541 Omvärdering vid övergång från intresseföretag till dotterföretag 152 592 Summa intäkter 171

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun.

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun. Jörgen Palm Stora Projekt Telefon: 08-508 263 04 jorgen.palm@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-08-26 Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje Görla 9:20 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 hyresgästlista...5

Läs mer