Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016"

Transkript

1 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016

2 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 8 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 8 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 9 Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 2(9)

3 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Utfallet ligger något högt mot riktpunkten, men det är intäkter som inte är redovisade. Under personalkostnader är den nya lönen för 2016 redovisad men ej kompenserad i budgeten. Övriga kostnader ligger lägre än budget. Prognosen är att hålla budgetramen. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Riktpunkten efter maj är 42 procent och utfallet är 43 procent. Det är framför allt på intäktssidan som det är intäkter som inte är redovisade ännu. Personalkostnaderna ligger i nivå med budget och övriga kostnader under budget. Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 3(9)

4 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Prognosen är att hålla budget, men det finns vissa verksamheter som har svårare och del som har lättare. Så på totalen ska det gå ihop sig om inget oförutsett händer. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Kommunledning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Personalkostnaderna ligger i nivå med budget, men löneökningen för 2016 är ej kompenserad i budgeten ännu. Övirga kostnader ligger lägre än budget, men här finns engångskostnader som kan komma senare under året. Prognosen är att hålla budget. Administrativa Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Ett flertal intäkter är inte redovisade ännu, kommer längre fram under året, exempelvis telefoni som internfinanseras i kommunen, samt Servicefunktioner. Totala kostnader ligger inom ram. Rekrytering pågår när det gäller strategisk kommunikatör, och utredningssekreterare. Integration ligger enligt plan. Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 4(9)

5 Prognosen är att budget är i balans. Integration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Ekonomi Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Ett flertal intäkter är inte redovisade och kommer längre fram under året, exempelvis glesbygdssservice, ersättning för ekonomisystem m.m. Personalkostnaderna ligger inom ram, medan övriga kostnader ligger över. Det är inköpsverksamhetens övriga kostnader som fortfarande ligger högt. Prognosen är dock att hålla budget. Personal Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Totalt ligger vi inom ram och prognosen är att hålla budget. Höga kostnader för Friskvård och Fackligt förtroendevalda under maj. Ackumulerat är det Friskvård och utbildning som överskrider budget. IT Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Ett flertal intäkter är inte redovisade och kommer att faktureras i juni. Personalkostnaderna ligger inom ram, medan övriga kostnader ligger över. Ökade kostnader beror på t ex investeringar i högre säkerhet så som redundant central kommunikationsutrustning vilket i sin tur ger ökade driftkostnader. Prognosen är dock att hålla budget. Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 5(9)

6 Räddningstjänst Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Personalkostnader har varit något högre men detta beror på hjälp till annan kommuns räddningstjänst. Detta kommer neutraliseras då vi debiterar dom personalkostnaderna kommande period. Nya organisationen gör positiva framsteg, flera har klarat läkarundersökningarna och arbetet fortsätter. Näringsliv Intäkter 0 7 Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Prognosen är att hålla budget. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Kommunledning Ekonomiavdelning 0 77 Personalavdelning IT-avdelning Administrativ avdelning Räddningstjänst Totalt Under kommunledning har investering gjorts i 2C8 processverktyg och under personalavdelningen är det rehabmodul till personalsystemet. IT-avdelningen har inte kommit igång med förändringsarbete. De flesta investeringarna hamnar under andra hälften av året. Investeringar har också krävts i samband med telefoniprojektet, exempelvis hisslarm. Räddningstjänsten är sista betalningen av släckfordonet. Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 6(9)

7 Avtalstrohet Avtalstrohet Målet om 95 procents avtalstrohet nås inte. Utfallet är 90 procent och det är enbart kommunledning, ekonomiavdelning och personalavdelning som klarar målet. Men det är låga belopp på övriga avdelningar som får stor effekt. Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 7(9)

8 Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Hälsotalet i maj avser april 2016 månads sjukfrånvaro. Inget att kommentera. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 8(9)

9 4 personer har uppnått 6 sjuktillfällen eller fler de senaste 12 månaderna. Sjukskrivning 28 dagar eller mer Två person har haft sjukfrånvaro 28 dagar eller mer. Kommunstyrelse, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 9(9)

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Kommunstyrelse Okt 2017

Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Kommunstyrelse Okt 2017 Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Kommunstyrelse Okt 2017 Innehållsförteckning Ekonomi...3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 8 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Jul 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse April 2016

Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse April 2016 Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse April 2016 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Okt 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...

Läs mer

Månadsrapport ekonomi. Nybro kommun

Månadsrapport ekonomi. Nybro kommun Månadsrapport ekonomi Nybro kommun Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi 2(6) Ekonomi Driftsredovisning Budget helår Förbrukat per den 30 nov 2013 (%) Verksamhetens intäkter

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Nov 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Sep 2017

Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Sep 2017 Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Sep 2017 Innehållsförteckning Verksamhet...3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning...

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Tertialrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Personal...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Feb 2017

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Feb 2017 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Feb 2017 Timmar utöver schema... 3 Personalkostnader... 4 Verkställda timmar i hemtjänst... 4 Driftsredovisning... 5 Driftsredovisning per område/förvaltning...

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Uppföljning för kommunstyrelsen

Uppföljning för kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) 2017-12-11 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Rekrytering av VA-ingenjör är avslutad. Ny person

Läs mer

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi. personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2017

Månadsrapport - Ekonomi. personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2017 Månadsrapport - Ekonomi. personal och verksamhet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2017 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning...

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Kommunstyrelsen (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2017 Helår 2017 Budget Avvi kel s e

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Ärende 11 Reviderad internbudget KS och attestförteckning 2015

Ärende 11 Reviderad internbudget KS och attestförteckning 2015 Ärende 11 Reviderad internbudget KS och attestförteckning 2015 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-06-25 KS 2014.0324 Handläggare Erica Lindström Reviderad internbudget och attestförteckning 2015 Sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-17 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Ärende 8 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019

Ärende 8 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019 Ärende 8 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019 Tjänsteskrivelse 1(4) 2019-08-16 KS. 2019-00013 Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 27 augusti 2019 Sammanfattning Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsuppföljning augusti 2016

Delårsuppföljning augusti 2016 Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Ekonomi och verksamhet Prognos och analys av driftutfall Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner.

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Apr 2016

Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Apr 2016 Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Apr 2016 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017)

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017) 2017-06-13 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) I maj månad har vår nya labrobot tagits i drift. Roboten hanterar

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019 Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Budgetuppföljning och prognos. Bollnäs kommun Barn- och utbildningsnämnden. December 2005

Revisionsrapport. Granskning av. Budgetuppföljning och prognos. Bollnäs kommun Barn- och utbildningsnämnden. December 2005 Revisionsrapport Granskning av Budgetuppföljning och prognos Bollnäs kommun Barn- och utbildningsnämnden December 2005 Johanna Sammeli Lena Forssell INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Revisionell bedömning...3 2.

Läs mer

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden 10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018 Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (D

JIL Stockholms läns landsting i (D JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017)

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017) 2017-10-09 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Under september har vi börjat jobba med ett nytt

Läs mer

Presentation av verksamhetsplan KS Kommunledningsförvaltningen

Presentation av verksamhetsplan KS Kommunledningsförvaltningen Presentation av verksamhetsplan 2017-2019 KS Kommunledningsförvaltningen 3,6 % Hur gick det 2015? Överskott på 4,3 Mkr Lägre personalkostnader p g a vakanta tjänster, lägre kostnader för rehabåtgärder

Läs mer

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober 2009. Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2018 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2018 för Lönenämnden 2018-05-04 Dnr: LNSML 2018-1 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2018 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2018. Prognosen för helåret 2018 beräknas vara i balans

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelseförvaltningen Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelseförvaltningen 2 (9) Beskrivning av verksamheten Inledning Kommunstyrelseförvaltningen är en av kommunstyrelsens två förvaltningar. Den andra är den Tekniska förvaltningen.

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Ekonomirapport Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November. Ärende 12. Ekonomi. Status: Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 % K/I tal

Ekonomirapport Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November. Ärende 12. Ekonomi. Status: Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 % K/I tal Kommunstyrelsens kontor Ärende 12 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos Varav helårsresul

Läs mer

1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262)

1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] 2018-11-12 Dnr TEF/2018:262 1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262) Förslag till beslut godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med oktober

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer