Månadsrapport Januari-april 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport Januari-april 2013"

Transkript

1 Månadsrapport Januari-april 2013

2

3 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och Driftredovisning januari - april Investeringsredovisning januari april Medarbetare... 6 Sjukfrånvaro... 6 Frisknärvaro... 6 Antal anställda Medborgare/kund/brukare... 8 Befolkning Arbetsmarknad Öppet arbetslösa i Luleå kommun 2013 jämfört med Kontakt och information:... 9

4 Månadsuppföljning Ekonomikontorets månadsuppföljning sammanfattar framtagen statistik på en övergripande nivå. Uppföljningen ger ett nuläge för senaste avslutade månaden och har således inte någon prognostiserande funktion. Kontaktinformation och hänvisning till senaste årsprognosen återfinns på sista sidan i rapporten. Ekonomikontoret, Luleå kommun 1

5 Ekonomi Resultaträkning perioden januari - april 2013 Resultaträkningen visar Luleå kommuns kostnader och intäkter för en viss period, i tabellen och grafen visas även skillnaden med periodens resultat jämfört med vad som är budgeterat. (tkr) Utfall Budget Avvik. mot Utfall Avvik. mot bu bu Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Helår Budget 2012 Budget

6 Driftredovisning januari - april 2013 Tabellen nedan visar skillnaden nämndernas driftskostnader jämfört mot budget för perioden 2012 och (tkr) Utfall Budget Avvik. mot bu Avvik. mot bu KS/Kommunledningsförvaltning KS/Arbetsmarknadsförvaltning KS/Räddningsnämnd KS/Byggn nämnd/stadsbyggn kontor KS/Stadsbyggnadskontor/Kollektivtrafik Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Teknisk nämnd Hamnstyrelse Övriga nämnder Delsumma nämndernas utfall Finansförvaltning: varav: Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter och kostnader Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter Kommunstyrelsens anslag för EU-projekt Kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov Medel för strategiska utvecklingsinsatser Återförda kapitalkostnader Realisationsvinster/-förluster m.m Avskrivningar Avvikelse mot budget De största avvikelserna jämfört med budget kommenteras på nästa sida. 3

7 Kommentar till avvikelser: Underskottet för Socialförvaltningen på tkr beror i huvudsak på fortsatt höga kostnader för placering av barn och unga samt vuxna och volymökningen inom personlig assistans. Barn- och utbildningsnämndens resultat för årets första tertial uppgår till tkr eller 1,8 % av periodens budget. Förändringen mot i fjol är +0,4 % eller ca tkr och härleds huvudsakligen till gymnasieskolan. Orsaken är fortsatta överskott för den interkommunala verksamheten samt frigjorda engångsresurser tack vare att kommunen klarade den överklagan som den fristående skolan NTI drev om ytterligare resurser för barn i behov av särskilt stöd. Överskottet behövs för att överbrygga förskjutningar i den pågående omställningsprocessen på gymnasieskolan i samband med den fortsatta demografiska minskningen av antal gymnasieelever. Antal fartyg i hamnen har minskat med 15 procent jämfört med samma period föregående år, vilket även påverkat omsättningen för Hamnförvaltningen. Det är dock en normal avvikelse mot budget eftersom vår lågsäsong är januari till april. Skatteintäkterna i budget 2013 baserades på SKL:s skatteunderlagsprognos i oktober I den prognos som SKL presenterade i april 2013 märks en förbättring i prognoserna för slutavräkningar 2012 och 2013 som innebär att intäkterna blir högre än budgeterat. Prognosen för kostnadsutjämningen ger dock ett sämre utfall än budgeterat. Återförda interna kapitalkostnaders underskott och överskottet på avskrivningar beror på att investeringsnivåerna till och med mars är lägre än periodbudgeten. Även de finansiella kostnaderna är lägre än budgeterat till följd av detta. Avvikelsen på de finansiella intäkterna beror på att borgensavgifter för hela 2013 redan är intäktsförda. Räntekostnaderna är lägre än budgeterat beroende på lägre lån och fortsatt låg räntenivå vilket förklarar avvikelsen på de finansiella kostnaderna. 4

8 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Investeringsredovisning januari april 2013 Diagrammet nedan visar skillnaden mellan hur mycket kommunen har investerat hittills jämfört med budget. Enhet = tkr Utfall till och med avsl. månad 2013 Reviderad budget

9 Feb-jan Mar-feb Apr-mar Maj-apr Jun-maj Jul-jun Aug-jul Sep-aug Okt-sep Nov-okt Dec-nov Jan-dec Feb-jan Mar-feb Apr-mar Maj-apr Jun-maj Jul-jun Aug-jul Sep-aug Okt-sep Nov-okt Dec-nov Jan-dec Medarbetare Sjukfrånvaro Procentuell andel sjukfrånvaro jämfört med arbetad tid Diagrammet nedan visar kommunens sjukfrånvaro i procent av arbetad tid under en tolvmånadersperiod. Kommunstyrelsens mål för 2013 är att förbättra/ bibehålla värden för sjukfrånvaro. 5,50 5,00 4, ,00 Frisknärvaro Procentuell andel anställda med färre än 8 sjukfrånvarodagar Nyckeltalet för kommunens frisknärvaro avser en tolvmånadersperiod och visar andelen anställda med lägre sjukfrånvaro än 8 dagar. Kommunstyrelsens mål för 2013 är att förbättra/ bibehålla värden för frisknärvaro. 69,0 68,5 68,0 67,5 67,0 66,5 66, ,5 65,0 6

10 Antal anställda 2013 Luleå kommuns antal anställda 1) t o m april månad 2013, jämfört med 2012 och Antal tillsvidareanställda: ) Urval: Månadsanställda. Avtal AB och Stuveri. Förtroendevalda och kommunalråd inräknas inte. Antal visstidsanställda:

11 Medborgare/kund/brukare Befolkning 2013 Luleå kommuns befolkning till och med april jämfört med Arbetsmarknad 2013 Arbetsmarknadsläget i Luleå kommun vid april månads utgång. (Personer i åldern år). Öppet arbetslösa Personer i program Totalt antal arbetslösa Andel Antal Andel Antal Antal Luleå 2,9% ,8% Länet 3,2% ,0% Riket 3,3% ,3% Öppet arbetslösa i Luleå kommun 2013 jämfört med Djupare analys Se Stadsbyggnadskontorets statistiska månadsrapport på

12 Kontakt och information: Ekonomi Medarbetare Medborgare/Kund/Brukare 9

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 PROGNOS RESULTAT 2007 tkr 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-765 -53 255-11 1 927 200-30 337-685 KS BN ON

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer

Mål och budget 2014-2016; ramärendet

Mål och budget 2014-2016; ramärendet 2013-06-12 1 (18) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/182-040 Kommunstyrelsen Mål och budget 2014-2016; ramärendet Förslag till beslut 1. De ekonomiska ramar som anges i bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2015

Tertialuppföljning, maj 2015 Tertialuppföljning, maj 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2015 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2015 Resultatjämförelse 2015 15 Noter till resultatjämförelse 2015

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Delårsrapport per augusti Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Årsprognos Utfall 0308 0208 Verksamhetens intäkter 770 787 1 166 1 196 Verksamhetens kostnader -3 544-3 337-5 420-5 116 Avskrivningar -140-149

Läs mer

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april Aprilrapport Delårsbokslut per april Årsprognos för Innehåll Innehåll... 2 Del 1. Inledning och sammanfattning... 3 Rapportens struktur... 4 Del 2. Förvaltningsberättelse... 5 Ekonomiska trender... 5 Driftredovisning...

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer