Varför forskning? SIDAN 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1"

Transkript

1 Varför forskning? SIDAN 1

2 Varför forskning? Kritisk granskning av verksamhetens innehåll och utformning utifrån vetenskaplig grund Se saker ur olika synvinklar

3 Bakgrund Lärande organisation Kompetens Nyrekrytering Utveckling Medvetenhet KASAM Karriärmöjligheter

4 Förutsättningar Medvetet val av forskningsområde Gemensamma mål Gemensamt beslut i ledningsorganisationen Klara ekonomiska ramar Tidsramar Struktur och förankring Organisation inom varje förskoleenhet Medvetet val av deltagare Plan för hur detta arbete kommer barnen till godo Val av handledare

5 Lärande exempel

6 Forskningscirkeln - ett samverkanskoncept Ett möte mellan yrkesverksamma pedagoger och en forskare Ett möte mellan praktik och teori Teoretisk kunskap finner en klangbotten i den praktiska erfarenheten, när forskaren möter praktiker Beprövad erfarenhet kan placeras in i ett bredare sammanhang med hjälp av teoretisk kunskap

7 Hur motverkar vi traditionella könsroller?

8 Vår forskningscirkel i Hässelby/Vällingby Under tre terminer arbetar en forskare och åtta pedagogiska ledare med att: undersöka genus i förskolan förstå hur genusmönster uppstår och vidmakthålls, utmanas och förändras undersöka hur traditionella könsroller kan motverkas

9 Frågeställningar Hur påverkar och konstituerar språket vår verklighet som normalt och naturligt? Hur skapar vi manligt och kvinnligt genom kommunikation, socialt samspel, våra praktiker och förväntningar? Hur kan vi bemöta andra som individer utan att kategorisera?

10 Vad gjorde vi? Vi formulerade våra frågor och syften Vi bestämde vad vi ville undersöka Vi diskuterade senaste forskning

11 Våra mikrostudier Genus i förskolan utifrån styrdokument Barns perspektiv på jämställdhet Inomhusmiljön på förskolan ur ett jämställdhetsperspektiv Barns leksaker i förskolans värld ur ett jämställdhetsperspektiv Män i förskolan Samling i förskolan

12 Vad är mikrostudie? Tidsbegränsad studie Litteratur, diskussion Kvalitativa forskningsintervjuer, enkäter, observationer Analys av olika slags styrdokument Etiska aspekten Skriftlig rapport

13 Barns perspektiv på jämställdhet Marita Floding, Fil. Magister i Barn- och ungdomsvetenskap. Biträdande förskolechef, Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning. Syftet Att undersöka hur barn tänker om jämlikhet och jämställdhet Frågeställningar Vilka tankar har barn om jämlikhet/jämställdhet? Upplever barn att det förekommer skillnader i vad de ges möjlighet att göra och vad beror det på i så fall?

14 Intervjufrågor Tycker du att det är någon skillnad på vad du och andra barn får göra på förskolan? Tycker du att det är skillnad på vad pojkar och flickor gör/får göra? SIDAN 14

15 Barnen säger Tycker du att det är någon skillnad på vad du och andra barn får göra på förskolan? P. 6: Ja. Pojkar verkar vara coolare. Flickor sötare och tycker om Hello Kitty och så där. F. 5: Ja, pojkar är mer bråkiga. P. 5: Tjejer leker med Barbie, dockor och sånt. Killar med lego, duplo och sånt. F. 5: Det finns ingenting som de gör som jag skulle vilja göra. F.5: Arvid tycker om att leka med bilar, det gör inte jag. Men flickor kan leka med bilar. Jag tycker om att pyssla. F.6: Jag vill inte leka med killsaker, robotar, dinosaurier, agenter, för det är inte kul. F.6: Nej, för flickorna kan göra samma saker som pojkar. P.5: Flickor gör hus av lego och vi gör bilar. Flickor målar hjärtan.

16 Tycker du att det är skillnad på vad pojkar och flickor gör/får göra? P.6: Nej, rosa får också killar ha, och lila. P.5: Ja, typ några tjejer har flätor och långt hår, det har inte killar. P.6: Ja för pojkar har kort hår, fast inte alltid. F.5: Pojkar vill göra andra saker än flickor, de vill slåss. Flickor vill leka med Barbie och sy Följdfråga: Varför är det så, tror du? För att pojkar är annorlunda än flickor. F.6: Pojkar har kort hår. Fröken är argare på pojkarna, tycker jag. Följdfråga: Varför är det så, tror du? För att de gör dumma saker. F.6: Om flickorna är snälla mot pojkarna blir pojkarna också snälla. F.5: Killar leker med killsaker och bygger med smålego. Men de klipper och ritar också. Följdfråga: Varför är det så, tror du? För att de är killar och vi flickor. P.6: Alla flickor är inte likadana för Märta har lockigt hår och Ada har rakt hår, och Ada har lasersvärd. F.6: Inte så mycket, men en del. Flickorna är mer lugna.

17 Insikter - barnen har färdiga uppfattningar om vad pojkar respektive flickor gör, hur pojkar och flickor är vilket förklaras av könet -förskolor som inte utgår från barns perspektiv fortsätter att sätta ramar för hur barn förväntas agera -intressant att reflektera över är vilka sammanhang som tillmäts mest betydelse och vikt i förskolan, och hur det påverkar flickors och pojkars läroprocesser -barns uppfattning om och syn på kön påverkas i hög grad även i förskolan -vi som arbetar inom förskolan kan åstadkomma skillnad genom att se varje barn som en individ, en person, och utgå från barns perspektiv i det arbete vi utför -klarar vi det har vi kommit en liten bit på väg mot att skapa förändring när det gäller könsstereotypa mönster och hur de påverkar barnen SIDAN 17

18 Lärande samtal Erfarenhets Lärande samtal utbyte genom nätverk Diskussion Vardagsprat

19 Bra Medvetenhet om mig själv, mitt förhållningssätt Högskolepoäng på avancerad nivå Grundidén resulterade i nytt utvecklingsområde Nästa utvecklingssteg Ramarna kring finansiering Att ha uttalat mål Mindre bra Konkurrens om platser Några hoppar av Yttre ramar Deltagarnas olika förväntningar kring organisation & prioritering

20 Lärdom Att ha en strategi för hur resultatet används och förankras Vikten av att synliggöra resultatet (brukarundersökningen)

21 Frågor Kan ni se andra hinder som vi inte ser? Hur gör ni för att hålla ett utvecklingsarbete vid liv?

22 Kontaktuppgifter

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 hp Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Handledare:

Läs mer

Båda könen ska bli vinnare

Båda könen ska bli vinnare SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Båda könen ska bli vinnare Värdet av genus & jämställdhet i förskolan. FÖRFATTARE MOA WAHLQVIST OCH JENNY WENNBLOM ARTIKEL NUMMER 6/2010

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Arbete på pilotskolorna

Arbete på pilotskolorna Arbete på pilotskolorna FAKTARUTA: Grundskolor i projektet: Bagarmossen/Brotorp Beckombergaskolan Blommensbergsskolan Bredängsskolan Enbacksskolan Fridhemsskolan/Stadshagen Igelbäcksskolan Johannes skola

Läs mer

Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande

Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa SÄL Examensarbete 10 poäng Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Anna Lagerkvist Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur och lärande Examensarbete 10 p magisterprogram skolutveckling/lärarutveckling

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Man kan kanske alltid göra mer men ja små myrsteg Slagverkspedagogers syn på fördelning av pojkar och flickor i sitt ämne.

Man kan kanske alltid göra mer men ja små myrsteg Slagverkspedagogers syn på fördelning av pojkar och flickor i sitt ämne. Man kan kanske alltid göra mer men ja små myrsteg Slagverkspedagogers syn på fördelning av pojkar och flickor i sitt ämne. Examensarbete Musikpedagogexamen Vårterminen 2013 Poäng: 15 hp Författare: Stefan

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Dator en sökmotor på förskolan

Dator en sökmotor på förskolan EXAMENSARBETE Våren 2012 Lärarutbildningen Dator en sökmotor på förskolan En kvalitativ studie om hur datorer används som ett pedagogiskt redskap på förskolan. Författare Soodabeh Haji Akhondi Handledare

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

En värld av verklighet och fantasi

En värld av verklighet och fantasi Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 10 poäng En värld av verklighet och fantasi Barns bild- och formskapande i förskolan A world between reality and fiction Children s picture

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Folkhälsans rapporter 1/2012. Ett jämställt DAGIS. Projektrapport. Sara Sundell

Folkhälsans rapporter 1/2012. Ett jämställt DAGIS. Projektrapport. Sara Sundell Folkhälsans rapporter 1/2012 Ett jämställt DAGIS Projektrapport Sara Sundell Innehåll Förord... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 Fler möjligheter för barnen 4 Varför jämställdhet? 5 Jämställdhet

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

Genus och utomhuspedagogik

Genus och utomhuspedagogik rapport i FORSKNINGSCIRKELn Genus och utomhuspedagogik Magnus Johansson och Mariann Enö (red) Malin Ideland Karin Bengtsson Josefine Gustafsson Kristine Hultberg Bo Lindvall Smilla Petrovic Utgiven av:

Läs mer

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Cecilia Fredin Handledare:

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer