Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015"

Transkript

1 Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic

2 Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa att avgifter debiteras rätt och att bevaknings- och kravrutiner är effektiva? Kontrollmål Dokumenterade rutiner finns för debitering. Bokförings- och avstämningsrutiner finns. Rutin finns för hantering av krav och inkasso. Revisionskriterier Kommunens riktlinjer för avgifter/taxor, reglemente för intern kontroll. 2

3 Metod Vi har studerat dokument inom området som Fastställd taxa och avgifter inom Vård och omsorg Tillämpningsföreskrifter avseende avgifter inom Vård- och omsorgsförvaltningen med bilagor Internkontrollplaner för Vård- och omsorgsnämnden samt Kommunstyrelsen för 2014 Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden samt Kommunstyrelsen Kravrutiner, riktlinjer för indrivning av fordringar Arbetsbeskrivning för inläsning av filer i ekonomisystemet med fakturaunderlag från försystem Protokoll från Vård- och Omsorgsnämnden samt Kommunstyrelsen 2014 Intervjuer med avgiftshandläggare, ekonomiassistenter, redovisningschef och verksamhetsekonom 3

4 Dokumenterade rutiner debitering Fullmäktige har fastställt taxa för vård och omsorg i samband med beslut om mål och budget för 2014, KF Tillämpningsföreskrifter finns för avgifter inom vård-och omsorgsförvaltningen med bilagor för Uppdatering har skett till Rutinerna är inte helt fastställda och uppdateras kontinuerligt. Enligt delegations- och verkställighetsordning för Vård- och Omsorgsnämnden ( ) har avgiftshandläggaren delegation på beslut om avgift samt jämkning av avgift för hemtjänst, service och omvårdnad samt boende. Delegationsanmälan finns till alla sammanträden för 2014 Området finns inte med på Vård- och Omsorgsnämndens Internkontrollplan för

5 Iakttagelser Tillämpningsföreskrifterna är detaljerade Inkomstuppgifter inhämtas årligen Beslut om bistånd fattas av biståndshandläggare, sedan hanterar avgiftshandläggarna avgiftsbesluten, dvs det finns en tvåhandsprincip Två avgiftshandläggare finns, vilket ger möjlighet till hantering av jäv vilket uppges ske i praktiken. Denna hantering framgår inte i dokumentationen Det finns ingen dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys för internkontroll-planerna 2014 och 2015 där avgiftshanteringen framgår 5

6 Bokförings- och avstämningsrutiner finns. Det finns en arbetsbeskrivning på Ekonomiavdelningen över hur arbetet med att föra över fil från försystem till ekonomisystem och skapande av fakturor går till. Vissa av de kontroller som utförs finns dokumenterade. Den avstämning som görs mot försystemet avser antalet fakturor. Kontroll görs manuellt på ekonomikontoret av beloppen på respektive faktura, så att dessa inte är orimligt höga. Ett underlag för attest skapas på Ekonomiavdelningen till Vård- och omsorgsförvaltningen där det anges vilka fakturanummer som har skapats samt vilket totalt belopp som dessa uppgår till. Kontosträng anges och underlaget sänds till ansvarig chef på Vård- och omsorgsförvaltningen för attest. Totalbeloppet bokförs som en intäkt hos Vård- och omsorgsnämnden samtidigt som fakturorna skapas. 6

7 Iakttagelser Dokumenterade, detaljerad beskrivning av vad som ska göras finns. Vissa kontroller sker, som avser att alla fakturor kommer med Notering på särskilt blad görs över skapade fakturanummer och totalbelopp och signeras. Listan gäller för flera rutiner. 7

8 Rutin finns för hantering av krav och inkasso. Det finns en dokumenterad rutin som är undertecknad av kommunchefen. Den är inte daterad. Rutinen reglerar när påminnelse ska skickas ut, samt vilka betalningstider som gäller. Enligt rutinen ska ekonomichef/ekonomistrateg medge anstånd respektive upprätta avbetalningsplan. Enligt delegationsordning (KS ) är det ekonomichef med redovisningschef som ersättare som fattar beslut om avskrivning av osäkra fordringar under kr samt avbetalningsplan upp till kr med undantag för biblioteksverksamheten. Inga delegationsanmälningar har gjorts under 2014 Ingår ej på intern kontrollplan 2014 och har inte varit med i riskoch väsentlighetsanalysen som ligger till underlag för intern kontrollplanen 8

9 Iakttagelser Undertecknad rutinbeskrivning finns, men datum för när den upprättades saknas Bra att det anges hur snart krav ska skickas Beslut om att fakturor ska skickas till inkassobolag samt avbetalningsplaner fattas av redovisningschef, ska vara ekonomichef enligt rutinbeskrivning och delegationsordning Inga fakturor skrivs av. Belopp skrivs ner i redovisningen efter beslut av redovisningschefen. Ingen delegationsanmälan har skett under 2014 trots att beslut har fattats. 9

10 Bedömning av kontrollmål Dokumenterade rutiner finns för debitering. Vi bedömer att det finns dokumenterade rutiner för debitering. Komplettering bör göras så att den interna kontrollen stärks genom att stickprov införs för att säkerställa att rätt avgifter tas ut. Bokförings- och avstämningsrutiner finns. Vi bedömer att det finns rutiner för bokföring och avstämning av totalbelopp av fakturering. Rutin finns för hantering av krav och inkasso. Det finns rutiner för hantering av krav och inkasso, men dessa bör kompletteras och delegationsanmälningar bör ske. 10

11 Förslag till åtgärder Rutinerna tas med i risk- och väsentlighetsanalyserna inför fastställande av internkontrollplaner. Stickprovsvisa kontroller införs för att säkerställa att samtliga personer har fakturerats och att detta sker med rätt belopp. Vilka kontroller som har gjorts dokumenteras. Rutinerna för krav och inkasso dateras och stäms av mot delegationsordningen och praktisk hantering, dvs om redovisningschefen ska fatta besluten ska detta framgå. Delegationsanmälningar görs av fattade beslut avseende kravhantering och inkasso. 11

12 Revisionell bedömning Vi bedömer att: Den interna kontrollen till viss del är tillräcklig, men att kompletteringar behöver göras för att säkerställa rätt debiterade avgifter. Rutinerna för krav och inkasso kan inte bedömas som effektiva fullt ut, då det finns brister i uppföljningen av praktisk hantering mot delegationsordning och det saknas delegationsanmälningar. 12

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Granskning av debiteringsrutiner

Granskning av debiteringsrutiner Revisionsrapport Granskning av debiteringsrutiner Stadsrevisionen Örebro kommun September 2009 Karin Jäderbrink Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning och förbättringsförslag...1 2 Bakgrund,

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor Revisionsrapport Intern kontroll vid debitering av VAavgifter inom tekniska nämnden Kristianstads kommun Mattias Johansson, Godkänd revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf 2 3 :D'Jf.'-- D.,;_Q... -- --- :. ;. ~ :.. '-rdi Revisionsrapport Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Stefan Fredriksson Certijierad kommunal revisor pwc Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer