Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner"

Transkript

1 Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport Eva Gustafsson

2 Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga Iakttagelser Arbetsgången Intrum Justitia Översyn av kravverksamheten Utestående fordringar Bedömning of 5

3 Bakgrund, syfte och revisionsfråga År 2008 genomförde kommunens revisorer en granskning av tillförlitligheten och säkerheten i kravrutinerna. Efter genomförd granskning konstaterades att rutinerna måste förbättras för att effektivisera hanteringen. Revisorerna har nu beslutat göra en uppföljning av denna granskning för att klargöra om det har hänt någon förändring av rutinerna. Uppföljningsrapporten är i sin faktadel avstämd med ekonomichefen. Iakttagelser Arbetsgången Precis som vid förra granskningstillfället sköter förvaltningarna om sin egen fakturering. Ekonomikon- toret bevakar sedan att betalning sker och ansvarar därefter för kravverksamheten. En påminnelse skickas ut dagar efter förfallodagen. Efter ytterligare 2 veckor tar handläggaren på ekonomiöver vilka fakturor som trots påminnelse inte har betalats. Listan är sorterad per kontoret ut en lista förvaltning och går till respektive förvaltning. Om någon ytterligare åtgärd ska vidtas måste respektive förvaltning meddela detta till ekonomikontoret. Undantag från denna kravhantering är fortfarande de avgifter som faktureras via ett annat system som finns inom tekniska enheten. Precis som tidigare har handläggaren på tekniska kontoret ansvaret för kravverksamheten. I samband med det årliga bokslutet skedde bokföringsmässiga avskrivningar av fordringar som är äldre än ett år. Fordran finns kvar i reskontran och i Intrum Justitias långtidsbevakning. Våra synpunkter vid den föregående granskningen var att det inte fanns angivet på restlängden när förvaltningen senast ska meddela ekonomikontoret eventuella åtgärder. Vi ansåg att denna infort.ex. när i tiden en fordran skulle lämnas till Intrum Justitia eller skrivas av. Inte heller sker räntedebitering på för sent betalda fakturor. mation borde läggas till för att snabba upp hanteringen. Det fanns heller ingen tid angiven när ytterligare åtgärder ska ske Vår uppfattning var vidare att underlagen som kommer från förvaltningarna borde sparas tills ärendet är avslutat. I det meddelande som bifogas listan över fakturor som är obetalda, trots att en påminnelse, har gått ut står det numera att listan ska skickas åter till ekonomiavdelningen snarast. Vår uppfattning är att ordet snarast är för oprecist. De uppgifter om åtgärder som kommer från förvaltningarna sparas numera några månader eller maximalt ett halvår. Av svaret framgår också tydligt vilka åtgärder som har gjorts och kommer att göras. Oftast skickar förvaltningen ett brev där man talar om att fakturan inte är betald och att om betalning inte sker före ett visst datum så överlämnas ärendet till Intrum Justitia. Dröjsmålsränta debiteras fortfarande inte på för sent betalda fakturor. 3 of 5

4 Intrum Justitia Kommunen har fortfarande samma avtal med Intrum Justitia som innebär att kommunen får 70 procent av det inkasserade kapitalet och räntan. Vid återkallande av ärenden debiteras kommunen för de lagstadgade arvodena samt eventuella utlägg som Intrum har haft. Långtidsbevakning av fordringar ingår även i avtalet. Översyn av kravverksamheten Vid granskningstillfället år 2008 fanns totalt 222 fakturor hos Intrum till en fordran på totalt kronor, varav kapitalet utgjorde kronor. Antalet fakturor som företaget arbetade aktivt med var 15 och då till en total fordran på kronor. När ett ärende lämnas till inkasso får kommunen en bekräftelse på detta. Dessa bekräftelser förvaarbetas aktivt med hos Intrum Justitia, ras i en särskild pärm. När ett ärende avslutas, inte längre får kommunen en avslutande rapport på detta och då avskrivs fordran i redovisningen. Kommunen har numera tillgång till sina inkassoärenden via webben. Det går även att få fram en samlad lista över alla ärende via webben. I samband med uppföljningen, som skedde den 10 januari 2011, visade en rapport att kommunen hade 352 ärenden, inkl. ärenden från tekniska, i långtidsbevakning hos Intrum till ett belopp av kronor, varav kapitalet utgjorde kronor. Antal ärende som företaget arbetade aktivt med var 26 till en total fordran på kronor. Antalet ärenden, som fanns hos Intrum och som arbetades aktivt med, stämde överens med de ären- den som handläggaren hade i sin bevakningspärm. Vid vår tidigare granskning konstaterades att en arbetsgrupp hade arbetat fram ett förslag till riktlinjer för fakturering och kravverksamhet. Vår kommentar var då att förslaget, om det fastställdes, borde kunna bidra till ett bättre strukturerat arbete med kravverksamheten Ingenting har hänt på denna punkt. Utestående fordringar Vid den föregående granskningen skedde ingen löpande avstämning av de utestående fordringarna annat än vid delårs- och årsbokslutet. En differens mellan bokföringen och kundreskontran fanns. I dag sker regelbundna avstämningar av de utestående fakturafordringarna. Per 31 december 2010 fanns utestående fordringar enligt kundreskontran på totalt kronor. Beloppet stämmer överens med bokföringen. Av beloppet utgjorde kronor fordringar med förfallodag före år Det äldsta beloppet var en kreditnota på 640 kronor med förfallodag 30 juni I övrigt fanns det fordringar på bl.a. ett dödsbo med förfallodagar 2006, 2007, Vår bedömning är att de äldre fordringarna inte bör tas upp i som fordran i bokslutet. 4 of 5

5 Bedömning Efter vår genomförda uppföljning kan vi konstatera att kravrutinernarutinerna har förbättrats och då har framförallt arbetet strukturerats bättre på ekonomikontoret. Vi hävdar dock fortfarande att riktlinjer för fakturering och kravverksamhet måste fastställas för kommunen för att säkerställa hanteringen. 5 of 5

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Till Socialnämnden Utbildningsnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av intern kontroll debiterade avgifter. Kommunens revisorer har gett

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Granskning av debiteringsrutiner

Granskning av debiteringsrutiner Revisionsrapport Granskning av debiteringsrutiner Stadsrevisionen Örebro kommun September 2009 Karin Jäderbrink Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning och förbättringsförslag...1 2 Bakgrund,

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor Revisionsrapport Intern kontroll vid debitering av VAavgifter inom tekniska nämnden Kristianstads kommun Mattias Johansson, Godkänd revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning granskning av föreningar KN-KFÖ-2014-00959 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av barnomsorgsdebitering

Granskning av barnomsorgsdebitering Revisionsrapport* Granskning av barnomsorgsdebitering Finspångs kommun December 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Revisionsfråga och syfte...1 1.2 Revisionsmetod...1

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Göran Persson- Lingman Jan Voss Cecilia Axelsson Katarina Lidblom Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun Innehållsförteckning

Läs mer