KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg."

Transkript

1 Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag Max poäng: 81,5p Skriv tydligt (kort och koncist), i utrymmet som lämnas efter varje fråga. Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna. Flera svar ger minuspoäng. 1 Skriv namnen på linsens olika delar (de fyra heldragna linjerna) 2 EOP är ett sätt att ange: a. Hur linsens vätskehalt påverka syretransmissionen b. Hur stor del av tillgängligt syre som når cornea c. Hur linsens tjocklek påverkar syretransmissionen d. Hur stor syretransmissionen är i minuslinser Svar: B 3 När en hyperop byter från glasögon till kontaktlinser kommer det att krävas: a. Mer ackommodation och mindre konvergens b. Mer konvergens och mindre ackommodation c. Mer konvergens och mer ackommodation d. Mindre konvergens och mindre ackommodation 1

2 4 Nämn fyra fördelar med att bära kontaktlinser jämfört med glasögon. Svar: vid imma, regn, idrott, större subjektivt synfält, minimala reflexer och aberrationer, krävs mindre konvergens vid närseende för hyperoper. 5 Patientens keratometer värden är 43D och du tillpassar en RGP lins med baskurva 45D, vilken styrka ger det på tårlinsen? a. Noll b D c D d D e D 6 Vad är skillnaden mellan extended wear (EW) och continius wear (CW)? Svar: EW= 7 dagar+ 6 nätter linsbärande natts vila, CW=30 dagar+29 nätter linsbärande 7 Vilket område är flat respektive kupigt? Svar: a. Flatter cornea b. Steep cornea 8 Conjunctival hyperemi behandlas olika beroende på orsak och var hyperemin sitter. Ange en möjlig orsak och behandling för: a. Bulbär hyperemi Alla conjuntivala kärl är vidgade, pga av någon reaktion i främre delen av ögat, ex. allergisk reaktion, conjunctivit Ev. medicinering mot åkomman 2

3 9 Välj det alternativ som beskriv hur linser på bilden sitter (vänster öga) a. Väl centrerad b. Centrerar nasalt, men acceptabel c. Temporal decentration, men acceptabel d. Centrerar nasalt, ej acceptabel e. Temporal decentration, ej acceptabel Svar: E 10 Vilket av följande är katalysator i AOSEPT system? a. Värme b. Neutraliserande vätska c. Platinaskiva 1p Svar: C 11 Formgjutning är en kontaktlinstillverkningsmetod. Vilka fördelar har denna metod i jämförelse med övriga tillverkningsmetoder? (Skriv fyra) 7p Svar: Bra reproducerbarhet, låga produktionskostnadfer, jämna ytor, går att göra linserna tunna, möjlighet att producera både mellan och högvätskehalriga linser 12 Vilket av följande alternativ är korrekt? Sterila corneala infiltrat orsakas väsentligen av bakterier på linsens baksida, och som kan a. invadera cornealepitelet; b. döda cornealcellerna cytotoxiskt; c. utsöndra toxiner men som inte kan invadera eller cytotoxiskt döda cornealcellerna. Svar: C 3

4 13 Du har ett par provlinser i styrka H/V-3,0. Din överrefraktion blir H -1,0-3,50 90' V-1,0-2,0 90'. Linserna roterar enligt nedan. Plus-tecknet markerar lodlinjen. Vilken styrka bör du beställa på linserna? (10' mellan "ryggen" på siffrorna) BILD Svar: H-4,0-3,0 100' V-4,0-1,75 90' 14 Beskriv och namnge en metod att på ögat stabilisera en torisk kontaktlins! (Max 60 ord.) Svar: Exempelvis prismastabilisering: Linsen har ett på 1-3 prd med basen nedåt. Den tunna överkanten gör att det övre ögonlocket skjuter/roterar linsen rätt, den tjockare basen på prismat kommer att vila mot nedre ögonlocksranden. 15 Hur går du tillväga för att tillpassa en patient med multifokala linser? (Beskriv stegvis. Metoderna förutsätts vara bekanta. Max 80 ord) 4p Svar: anamnes +synundersökning inkl refraktion och additionsbestämning. Kontrollera ögondominansen både avstånd och nära. Välj lämplig startstyrka beroende på anamnes och vald linssort: Avstånd mesta möjliga plus. Nära överaddera inte. Låt linserna stabilisera på ögat enl rekommendation. Kontrollera sits och visus avstånd och nära.gör ev överrefraktion Justera det som behövs justeras. Boka återbesök inom några dagar. 16 Ange en medicinsk orsak för tillpassning av dygnetrunt-linser! 1p Svar: T.ex Afaki. 17 Ange en vanlig orsak till att inte välja en korttidslins vid tillpassningen! 1p Svar: stor variation av parametrar saknas (styrka, radie, diameter) 18 Vad krävs för att få en lyckad och säker CW-tillpassning? Svar: Ett linsmaterial med tillräckligt hög syregenomsläpplighet och en lins sits/linsdesign som möjliggör bortspolning av debris under linsen. 4

5 19 En 17-årig pojke som spelar bandy har svårt att se bollen på avstånd. För övrigt har han inga problem med sin synnedsättning och har inga glasögon. Han är myop H/V -0,50 dptr. Han vill nu ha kontaktlinser att använda när han spelar bandy. Hur agerar du i detta fall och vad rekommenderar du för linser? (kort svar) Svar: Ex. en-dagslinser vid bandyspelet 20 Silikon-hydrogellinserna har normalt en hydrofob yta. Hur gör man för att öka vätbarheten 1p Svar: Regenererar ytan så att den blir hydrofil. 21 Varför är linser bättre att använda än glasögon om patienten är afak på ena öga? Svar: Pga. Den stora styrke skillnaden mellan ögonen, bildstorleks skillnaden. 22 Vilka är de två vanligaste problemen när barn bär kontaktlinser? Svar: tappar linserna, tåras, hantering, oftare byte 23 Vad kallas det symtom som man ibland ser i spaltlampan som en bågformad färgbarhet upptill på cornea hos en bärare av silikonhydrogellinser? Svar: SEAL (superior epithelial arcuate lesion) 24 Vad gör man med en kontaktlinspatient som för första gången fått två symtomlösa perifera sterila infiltrat utan färgbara epiteldefekter? 4p Svar: Linsvila tills infiltratet försvunnit () och därefter start med nya linser (). 25 Vad är epitelstaining (färgtagning)? Svar: Att epitelceller saknas, är skadade eller har glidit isär. 26 Nämn tre exempel på epitelstaining. 1,5p Svar: Stippling, Punktata, 3o9 staining, Staining p.g.a. trauma och Bågformig staining, corneal staining 27 Vilket styrka beställer du troligen på en Ortho-K-lins till en kund som har refraktionen: a) +2D 1p b) - 2D 1p c) -3,0-1,0 90 1p 3p Svar: a) Ortho-K fungerar inte på hyperoper med dagens linsdesign b) plan c) plan 5

6 28 En linsbärare kommer till din mottagning. Han klagar på att linserna så ofta går sönder när han skall sätta i dem eller ta ur dem. Hur löser du hans problem? Svar: Repetera rätt hantering, låt patienten visa hur han gör. 29 När använder du en stabil lins som har torisk bakre yta? a. När skillnaden mellan cornea meridianer är större än 0,1 mm b. När skillnaden mellan cornea meridianer är större än 0,2 mm c. När skillnaden mellan cornea meridianer är större än 0,3 mm d. När restastigmatism uppstår med en sfärisk lins Svar: C 30 En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: a. 0,25D b. 0,50D c. 1,0D d. 2,0D Svar: C 31 Av FDA s linsmaterialgrupper I - IV vilket representerar högvätskehaltiga, joniska linser? a. I b. II c. III d. IV 32 Hydrogel linser produceras genom tillverkningsmetoden: a. Svarning b. Spin casting c. Formgjutning d. Alla ovannände metoder 33 Corneas kurvatur är normalt: a. Kupigare i periferin än centralt b. Sfärisk centralt och konisk i periferin c. Samma från centrum till periferin d. Flatare i periferin än centralt 6

7 34 På en cornea som har följande värden: 7,85 i 180 /7,85 i 90, har du satt följande kontaktlins: 7,85:8,0/8,35:8,5/9,35:9,0/10,85:9,5-3,0. Linsen har AC, LB, EC. Den decentrerar en aning uppåt. Vad kan du göra för att förbättra centreringen? a. Göra BOZD mindre b. Göra BOZD större c. Göra BOZR mindre, kupigare lins d. Göra BOZR större, flatare lins Svar: B 35 Vad gör du om en stabil lins rider lågt? a. Minskar diametern och radien b. Ökar diametern och radien c. Minskar diametern och ökar radien d. Ökar diametern och minskar radien Svar: B 36 Hur väljer du diametern på en första stabil provlins? a. HVID + 0,50 mm b. Lika som HVID c. HVID - 1,00 mm d. HVID - 2,00 mm 37 Mjuka linser skall röra sig: a. 0-1/2 mm vid varje blinkning b. 1/2-1 mm vid varje blinkning c. 2-3 mm vid varje blinkning d. 3-4 mm vid varje blinkning Svar: B 38 Nämn 4 st vanliga adaptativa symptom. (2 Svar: - Varierande visus - Lätt obehagskänsla - Tårflöde - Lätt rödögdhet - Blinkar oftare - Torrhetskänsla (kommer och går) - Ljuskänslig - Lätt sekretion 39 Vilken styrka (korrektionsverkan) får följande kontaktlins: 7,85-3,00 9,5 på en cornea med K-värden; 7,90 horisontalt och 7,70 vertikalt? Svar: -2,75 cyl 1,00 x 180 7

8 40 Ange 3 indikationer för att tillpassa endagslinser. 3p Svar: Allergier, sällananvändare,önskemål om bekvämlighet, förenklad rengöring... 8

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik(T5-120p) Max poäng: xxp Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande State of the Art document, uppdaterat i januari 2007 Sven Erik G. Nilsson, professor emeritus Avd för oftalmologi, Linköpings universitet Innehåll Inledning

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr.

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 6 2006 Ortokeratologi Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson Innehåll Nr 6/2006 Tommy

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Patientinformation. om ögonproteser av glas

Patientinformation. om ögonproteser av glas Svenska F. AD. MÜLLER SÖHNE AB Specialist för konstgjorda ögon Patientinformation om ögonproteser av glas Bäste patient Att behöva operera bort ett öga kan vara en omskakande upplevelse och svårt att acceptera.

Läs mer

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser HUVUDBROSCHYR Upplev friheten utan glasögon och linser 1 Ögonlaser 5 Behandlingsmetoder 6 Steg för steg 8 Vanliga frågor 10 Risker & biverkningar 11 Linsbyte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Steg för steg

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande. Rita figurer och motivera ordentligt!

Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande. Rita figurer och motivera ordentligt! Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande Rita figurer och motivera ordentligt! Repetition av geometrisk optik 1. Ett objekt i luft ligger 400 mm innan en sfärisk gränsyta med krökningsradien

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t [Part 1, main text, p. 1-4] Kliniska aspekter kring Dk/t Del 1 Har luften gått ur syret? I den första delen av en artikelserie i två delar tar Professor Noel Brennan och Dr Philip Morgan en titt på den

Läs mer

Kongress 2006 NORDIC. Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf. framtidens optiker under luppen. No.

Kongress 2006 NORDIC. Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf. framtidens optiker under luppen. No. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC No. 2 2006 Kongress 2006 Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf framtidens optiker under luppen Innehåll No.

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning:

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning: EXPERIMENT 1 LINSER Du kommer i kontakt med linser varje dag antingen du vet det eller ej. Kameror använder linser för att fokusera bilden på filmen, filmprojektorer har rörliga linser för att få en skarp

Läs mer

Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning?

Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning? Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning? Hatice Isik Optikerprogrammet 180 hp Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp, VT 2008 Intern

Läs mer

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007 .nu Kundmagasin Nummer 2 2007 Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu Lars Salmonson VD och Leg. Optiker Contacta Eyewear Köper du bensin hos optikern och kollar ögonen på macken? När du ska serva

Läs mer

Bästa optotyp för retinoskopi

Bästa optotyp för retinoskopi Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Bästa optotyp för retinoskopi Lucien ElAwad Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011: O4 Bästa optotyp för retinoskopi Lucien ElAwad Examensarbete

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL 1(5) Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL Vem ska INTE genomgå refraktiv kirurgi? - Den som vill ha perfekt syn Komplikationer efter refraktiva linsbyten - Amotio

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅBO ÖGONEXPERTER!

VÄLKOMMEN TILL ÅBO ÖGONEXPERTER! VÄLKOMMEN TILL ÅBO ÖGONEXPERTER! Åbo Ögonexperter satsar på individuell vård av hög klass vård som bygger på mångårig erfarenhet och gedigen kompetens. Vi använder oss av avancerad utrustning med den senaste

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

Excentrisk korrektion vid centrala scotom

Excentrisk korrektion vid centrala scotom LICENTIATUPPSATS CERTEC, LTH. NUMMER 2:2001 Jörgen Gustafsson Excentrisk korrektion vid centrala scotom Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola

Läs mer

Excentrisk korrektion vid centrala scotom

Excentrisk korrektion vid centrala scotom LICENTIATUPPSATS CERTEC, LTH. NUMMER 2:2001 Jörgen Gustafsson Excentrisk korrektion vid centrala scotom Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer