34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på:"

Transkript

1 Kod: 34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: 0,25D 0,50D 1,0D 2,0D 35. Vilken är den främsta anledningen till att kontaktlinsproblem vid bildskärmsarbete: Strålning från skärmen Reducerad tårprodiktion Statisk elektricitet Reducerad blinkfrekvens 36. Vilken av följande åkommor (eller behandling av) kan påverka linsbärande: Diabetes Eksem Thyroxinbrist Alla ovanstående 37. Följande k-värden uppmäts 41,75/8,08 i 70 och 43,7 5/7, Vilken typ av astigmatism har denna cornea? Med regeln Sned astimatism Oregelbunden astigmatism Mot regeln 38. Vilket av följande påståenden om keratometri är falskt: Keratomteri ger en korrekt indikation för valet av radien av en stabil lins Keratomteri ger en korrekt indikation för valet av radien av en mjuk lins Keratometri kan användas för tårfilmsbedömning Keratometern mäter endast den centrala cornea 39. Vilket av följande ser du bäst med hög förstoring, smal spalt och och direkt belysning: Neovaskularisation Striae Microcystor Corneal staining

2 Kod: 40. Vilket av följande ser du bäst med hög förstoring, smal spalt och och indirekt belysning: Neovaskularisation Striae Microcystor Corneal staining 41. Om en mjuk provlins inte rör sig efter blinkning, vad gör du först? Prövar "push-up"-test Väljer en provlins med högre vätskehalt Ökar provlinsens diameter Ökar provlinsens tjocklek 42. När använder man fluorescein: Endast vid stabillinsbedömning Endast vid återbesöksproblem Vid alla typer av linsbedömning, intialt och återbesök Endast vid nytillpassning 43. Vilket är medelvärdet för corneas shape factor: 0 0,5 0,84 1,0 44. Cornea har formen av: En oblat elips som blir flatare mot periferin En prolat elips som blir flatare mot periferin En oblat elips som blir kupigare mot periferin En prolat elips som blir kupigare mot periferin 45. Vilket av följande "tear-scope"mönster är troligast att associeras med torrhetsproblem Open meshwork/öppet nätverk Closed meshwork/stängt nätverk Flow/wave Colour fringes

3 Kod: 46. Vilken av följande observationer är minst väsentlig för en bra mjuklinstillpassning. Cornealtäckning i alla blickriktningar Linsrörelse >1 mm Bra visus Jämn återgång efter push-up test 47. Hur stort är cornealödemet vanligen (utan kontaktlins) direkt på morgonen: 0 % 4 % 8 % 20% 48. Vilket av följande kan göra att en stabil lins decentrerar? Förskjuten corneal apex Astigmatism mot regeln För lite diameter Alla ovanstående 49. Vilken är den huvudsakliga skillnaden mellan Efron Grading Scales och CCLRU Grading Scales? Efron Grading Scales har åtta steg medan CCLRU Grading Scales har fyra. CCLRU Grading Scales är fotografier på ögon medan Efron Grading Scales är illustrerade teckningar. CCLRU Grading Scales har åtta steg medan Efron Grading Scales har fyra. Efron Grading Scales bedömer inte endotelet - det gör CCLRU Grading Scales.

4 Kod: 1 1. Hur fördelar sig tjockleken över Cornea? 2p Tjockast i periferin, tunnast i centrala Cornea. 2. Redogör för Corneas olika lager, utifrån och in, samt nämn för det yttersta och innersta lagret en viktig egenskap och hur lagret kan reproducera sig vid en skada. 4p Epitelet, absorberar näring från tårarna och distribuerar resten till Cornea. Läker utan ärr. Bowmans membran. Stromat. Descmet s membrane. Endotelet, har en viktigt roll för kontunuerlig vätskebalans i Cornea och för Corneas klarhet. Regenererar sig mkt dåligt vid skada, som ofta leder till ödem eller opacitet. 3. Tårvätskan är mycket viktig för våra ögon och därmed även vid bärande av kontaktlinser. a) Vilka huvudlager består tårvätskan av? b) Vilken betydelse och uppgift har respektive lager? 2p Lipider, förhindrar uttorkning och skapar en hydrofob barriär vid ögonlockskanten för att förhindra spill av tårvätska Mucin, Stabiliserar och sprida tårfilmen samt förhindra mikrobiell invation Vatten, bärare av Mucin. 4. Vilken muskel står för volontär slutning och normal blinkning? 1p Orbicularis Oculi

5 Kod: 2 5. Ett par toriska kontaktlinser inklinerar enligt nedan. Linserna har styrkan H sf-2,0 cyl-1,75 ax 50 V sf-2,50 cyl-1,25 ax 150. Din överrefraktion blir H sf 1,0 s 1,2 V sf -0,75 s 1,2 bin 1,2. God sits linser med avseende på centrering och rörlighet. Vilka linser ska beställas? Motivera! (Läs av inklinationen med gradskiva precis som du skulle göra i biomikroskopet!) 3p H: 3,0 cyl -1,75 ax 60 V: - 3,25 cyl -1,25 ax Du ska tillpassa ett par toriska linser. Provlinsernas styrka är H sf -3,0 cyl-1,75 ax 180 Vsf 3,0 cyl-1,75 ax 180 Din överrefraktion blir H sf -5,0 s 0,8 V sf -5,50 s 0,9. Hab glas ger visus H 1,0 V 1,0 Bin 1,2 Vilka linser beställer du? (Läs av inklinationen med gradskiva precis som du skulle göra i biomikroskopet!) 3p H inkl 20 =>-7,0-1, V inkl 10 =>-7,50-1,75 10

6 Kod: 3 7. Du har tillpassat en Focus Toric på en patient. Den sitter inte stabilt dvs du får inte stabil synskärpa. I produktbladet ser du att den är stabiliserad genom prismabarlast. För att nå ett bättre resultat bestämmer du dig för att byta lins till någon med en annan typ av stabilisering. a) Förklara vad prismabarlast är och hur det fungerar. b) Vad byter du till? Motivera! 4p a) Prisma bas ned inslipat i linsen. Ögonlocket roterar linsen så tjockaste delen hamnar nedåt. b) T.ex en acuvue advance med dubbla stabiliseringszoner för att få en annan stabilisering som förhoppningsvis fungerar bättre! 8. Vad är skillnaden mellan ett Multi-item-challenge-test och ett Stand-alone-test? 2p Multi-item: Linserna smittas med micriorganismer.tillverkarens anvisning följs. Nolltollerans! ett verklihets test Stand-alone-test: Linserna smittas med en viss mäng microorganismer. Söker D-värdet (den tid det tar) att reducera mikroorganismerna med 90%. ett rent labbtest 9. Beskriv ett lämpligt tillpassnings- och återbesöksschema vid tillpassning av continious wear. 2p (Daily-wear om ny bärare en vecka) Tillpassning. Åb 1 natt. Åb 1 v. Åb 3 v (dvs efter en månad) Därefter var tredje månad.

7 Kod: Förklara begreppen 2p a) FW b) EW a) Flexible wear: flexibelt bärande, någon natt då och då. b) Extended wear 6(5) nätter+6 dagar sedan en natt vila fr linserna. 11. Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan presbyopilinstillpassning och monovision? 2p 12. Varför bör (ska) du ha en riktigt (och ej för gammalt!) värde på refraktionen i din journal? (3 orsaker) 3p

8 Kod: Vad menas med CLARE? Ange symptom, fynd och orsak. 4p CLARE (contact lens related acute red eye). tillståndet i ett öga med smärta, fotofobi, kraftig rodnad och infiltrat (men ej epiteldefekt) Orsakas av toxiner eller andra inflammatoriska mediatorer från vissa bakteriestammar (t ex pseudomonas) på kontaktlinsens baksida. 14. Vad betyder SEAL, och med vilken typ av linser förekommer SEAL mer än med andra linser? 2p Superior epithelial arcuate lesion. Ses mera med silikonhydrogellinser än med övriga linser.

9 Kod: Du gör en stabillins-tillpassning. Vad blir den förväntade överrefraktionen på detta öga. 4p Glasrefraktion: sf -2,50 cyl 3,00 ax 45 K-värden: 45 7,95mm 135 7,65mm Stabillinsen BOZR: 7,90mm Stabillinsens BVP: -3,00D ÖR inkl tårlinseffekt: +0,25 cyl 1,50 ax 45 (ÖR exkl tårlinseffekt: +0,50 cyl 1,50 ax 45 ) 16. Hur stor blir förstoringen, med hänsyn tagen till formfaktorn, med KL-korrektionen +4,75D. K-linsen har en tjocklek på 0,5mm, FOZR= 6,9mm, n=1,43. 3p 17. Vilken tillverkningsmetod används i särklass mest då det gäller produktion av korttidslinser? 1p

10 Kod: Ge 5 kortfattade förslag på sätt att öka chansen för compliance hos patienten? 2,5p Förklara nödvändigheten av återbesök Förklara nödvändigheten av rengöring Förklara nödvändigheten av hygien Autogiro Vätska för 6 mån köps samtidigt som linserna Återkallelser Ge med broschyrer Boka nästa besök vid besöket Berätta om nyheter- prova nyheter 19. Varför rekommenderar vi regelbundna återbesök (nämn 2 anledningar)? 2p För att se hur ögat mår med lins på, för att förebygga problem varna i tid, lagen, för att se hur linsen sitter på ögat mm 20. Vilka frågor bör vi ställa om patienten klagar på komfort problem (nämn 2)? 2p Med eller utan lins?, Båda ögonen? När började det? Är det konstant? Hur känns det- beskriv? Går det att lokalisera? 21. Nämn 5 fördelar med kontaktlinser jämfört med glasögon (max 10 ord/anledning). 5p bättre jämfört med glasögon vid imma, regn, idrott större subjektivt synfält bättre vid anisometropi (systemametropier) ingen oönskad prismatisk effekt krävs mindre konvergens vid närseende för hyperoper minimala reflexer och aberrationer bättre visus vid oregelbunden cornea

11 Kod: Varför är kantlyftet nödvändigt på en stabil kontaktlins (nämn 2 anledningar)? 2p För att den stabila linsen ej ska skava eller trycka på cornea, för att få ett bra tårutbyte, för att få en tårmenisk, för att kunna ta ut linsen mha ögonlockskanterna 23. Vilka grupper är Kontaktlinserna indelade i enligt FDA och vad innebär var och en av dessa? 4p Grupp 1 lågv ickej, grupp2 högv ickej, grupp3 lågv jon, Grupp 4 Högv ickej 24. Vad innebär det att legitimerade optiker ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet? 1p Vi är skyldiga att hålla oss uppdaterade 25. Vad stämmer enligt lagen för legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet. Stryk under det svarsalternativ du anser korrekt, om båda understryks så ger det minuspoäng. 3,5p *Vi får använda instrument som berör ögat vid kontantlinstillpassning Ja/Nej *Vi får göra glasögon på recept som är äldre än 1 år till en person som är 45 år Ja/Nej *Vi får göra glasögon på recept som är äldre än 7 mån. till en person som är 7 år Ja /Nej *Vi ska se till att patienten får den information som behövs om hygieniska krav på linsernas skötsel Ja/Nej *Vi ska informera om tillvänjning och effekter efter det att linserna baaörjat användas. Ja/Nej *Vi bör informeras om att glasögon kan behöva användas som komplement till linser Ja/Nej *Vi är skyldiga att rapportera till Socialstyrelsen om en patient i verksamheten drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Ja/Nej Ja, Nej, Nej, Ja, Ja, Ja,Ja

12 Kod: Vilken är den vanligaste allergiska åkomman som drabbar ögat och vilken är den allvarligaste? 2p Vanligast Pollenallergi Allvarligast Vernal keratoconjunctivit 27. Nämn fyra riskfaktorer för infektiös keratit. 2p Mekanisk skada: Absolut glaucom, kontaktlinsbärande, tidigare kornealingrepp, lagoftalmus, trauma med främmande kropp Ökad mottaglighet: HIV, alkoholism, diabetes, lokala steroider 28. Vad menas med amblyopi? 1p Synnedsättning pga störning i synutvecklingen. 29. Föreslå lämplig linsstyrka till ett afakt spädbarn. Motivera 2p Linsens styrka ca +35 dptr. Man gör afaka spädbarn myopa (ca 3,0 D) med kontaktlinser Detta är bäst för synutvecklingen då spädbarn alltid har låg visus och endast intresserar sig för närliggande föremål.

13 Kod: Varför är det inte så att ett lågvätskehaltigt material alltid är bäst vid problem med torra ögon? 2p Torrhet kan uppstå genom avdunstning hos linsmaterial och olika linser har olika benägenhet för detta. Hög- eller mellanvätskehaltiga kan således fungera minst lika bra. Kanske är det så att bäst vid torrhetsproblem är stabila linser. 31. Hur beter sig en lins som tillpassats, dvs ange minst två kännetecken; a) för kupig b) för flat ange även minst två sätt att vid respektive situation förbättra resultatet. 4p Kännetecken på en tight linstillpassning; för liten rörlighet < 0,5 mm liten vid rörlighet vid ändrad blickriktning bra centrering god initial komfort konstant dålig komfort (ex. sveda) dålig visus oregelbunden retinoskopireflex instabil visus som förbättras vid blinkning osäkra refraktionsvärden överrefraktion mer mot minus än förväntat p.g.a. positiv tårlins oregelbunden keratometerbild irritation av RSN tryckmärken på bulbär conjunctiva * Åtgärder för att förbättra en kupig (tight) tillpassning; Välj en flatare radie Välj en mindre lins Använd en mindre stadig lins eller högre vätskehalt Använd en annan linstjocklek - tjockare Kännetecken på en lös linstillpassning; för stor rörelse > 2 mm vid bllnkning för stor rörelse > 3mm vid ögonrörelse dålig centrering dålig komfort, linsen känns hela tiden varierande visus retinoskoperingsbild klar i centrum men oklar perifert dålig total synupplevelse varierande refraktionsvärde p.g.a. linsrörelsen varierande keratometerbild p.g.a. linsrörelsen med perifer oklarhet dålig passform på kanten * Åtgärder för att förbättra en lös tillpassning; Välj en kupigare lins avgörs av ursprunglig linsdiameter. Välj en större lins Använd en stadigare lins eller lägre vätskehalt Använd en annan linstjocklek - tunnare

14 Kod: Till din mottagning kommer en förälder med sin 9-åriga dotter. Flickan är myop H/V 1,5 dptr och vill inte ha glasögon. Verkar normalt utvecklad för sin ålder och kan tänka sig glasögon vid vissa tillfällen. Hur skulle Du agera i detta fall? 2p 33. Ange på vilket sätt kontaktlinser kan påverka konvergensbehovet för korrigerade myoper respektive hyperoper? 2p Myoper får ett ökat konvergensbehov p.g.a. utebliven BI-effekt samt att ökad ack medför ökad konvergens. Hyperoper får ett minskat behov av konvergens p.g.a utebliven BU-effekt och mindre behov av ackommodation

15 Kod: Bilaga 1 5p 51. Bilaga 2 3p 52. Bilaga 3 Bilderna A H visar några ögon- eller linskomplikationer Ange för bilderna: a) Komplikationens namn b) Orsaken till komplikationen c) Hur du hanterar problemet 12p 53. Bilaga 4 5,5p

16 Kod: Bilaga 1. Bedöm nedan avbildad lins: 1. Är linsen kupig/parallell/flat (stryk under ditt val) 2. Ange tre skäl till ditt val T.ex. Decentrerar Central Touch eller mycket heavy bearing Mycket bred perifer clearance 3. Är linsen utlämningsbar ja/nej (stryk under ditt val)

17 Kod: Bilaga 2. 3p Konjuktiva består av och angränsar till ett flertal på olika sätt namngivna delar i ögat. Sätt rätt namn för respektive siffra. 1. Limbus 2. Bulbära konjunktiva 3. Fornikeala konjunktiva 4. Tarsala konjunktiva 5. Punktum 6. Marginala konjunktiva

18 Kod: Bilaga 3. A B C D E F G H

19 Bilaga Linsmätning 5.5p Nedan finns måtten specificerade för ovanstående lins. Några,men inte alla, kan och ska märkas ut på lämplig plats i figuren ovan. Du ska även förklara vad siffrorna står för på raderna nedan. a) 8,5... b) +4,0... c) 10,0... d) 0,20... e) 7,63... f) 9,5... g) 9,0... h) 90.. Rättningsmall 0.5 p / svar = 4 p Fig 0.25 / rätt =1.5p c) a) optisk zon (svar perifer kurva kan godtas) b) styrka (ej figur) g) c) totaldiameter d) tjocklek e) baskurva d) f) perifer kurva e) g) lenti h) Dkl (ej figur) a) f)

20 Komplikationens namn Orsaken till komplikationen Hur hanterar du problemet A Mikrobiel keratit Aggressiv infektion av cornea. Sällsynt Snabb diagnos och behandling är avgörande men allvarlig komplikation associerad ien Massiv antibiotikabehandling med användning av okonserverade Om fortsatt linsbärande - daglinser skötselprodukter, kranvatten eller dålig hygien B Endoteliala blebs Intracellulära ödem i de endotelia cellerna Byt till linser med högre Dk/t, om fynden ökar p.g.a.minskat ph. Vanligast hos nya linsbärare C Mikrocystor Inkomplett formade celler som vandrar genom Avvakt om ny SiH-linsbärare annars epitelet. Beror på hypoxi eller toxicitet byt till linser med högre Dk/t. D CLPU/ Infiltrativ keratit Steril infiltrativ reaktion beroende av Linsvila och avvakta med nytt linsbärande tills bakterieexotoxiner Infiltraten är borta, ev. remiss E Dimple veilling Kompression av epitelceller som beror på att Byt till linser med bättre passform. luftbubblor blir kvar under en stabil lins F Mucin Balls Fokal ackummulation av mucin,lipider och Observera om antalet ökar eller irritation protein eller en kombination av flera, i tårfilmen uppstår, annars ingen åtgärd. bakom linsen. Vanligast hos bärare av EW och silicon-hydrogellinser G Svamp Fel eller dålig desinficering av lins och/eller dosa Kassera linsen, ev. byt skötselsystem H Spricka Ovan linsbärare, hanteringsproblem, klämt i Kassera linsen, repetera hantering linsdosan

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd

1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd 1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd 2. Följande mätningar på en patients ena öga är gjorda: Rima

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 10 Tisdag 21/12 10 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik(T5-120p) Max poäng: xxp Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna

Läs mer

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser Fallbeskrivning Portfolio kontaktlinser Fall nummer: 20 Typ av fall: RGP Journalsystemets ID nummer: 41 548 Ålder:22 Kön: Kvinna Etnisk tillhörighet: Kaukasier Anledning till besöket: ill testa stabila

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Namn: Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik(T5-120p) Max poäng: 124p Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna

Läs mer

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande State of the Art document, uppdaterat i januari 2007 Sven Erik G. Nilsson, professor emeritus Avd för oftalmologi, Linköpings universitet Innehåll Inledning

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 Patient ROSE K2 IRREGULAR CORNEA instruktion ROSE K2 ROSE TM NC IC K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Post Graft TM TM Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL

Läs mer

Förslag till HÖK ang Röda ögon

Förslag till HÖK ang Röda ögon Förslag till HÖK ang Röda ögon Allmänläkarkonsulterna Norrbotten Överenskommelse mellan ögonsjukvården och primärvården i Norrbotten Syfte Att hjälpa diagnosdifferentiera det vanligast förekommande ögonsymtomet

Läs mer

Enheten för optometri

Enheten för optometri Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinser och Kemi Vt 10 Fredagen 21/5 10 Del 1 med litteratur fråga nr 1-17 (sida 1-3) Ämnesområde:

Läs mer

Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design

Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design Författare:Linnéa Carlgren Ämne:Optometri Nivå:Grundnivå

Läs mer

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet Refraktionslära Refraktionering Maja Östlund 2013-03-20 Donders metod - Sfär Stråltavla - Korscylinder - Franciscus Cornelis Donders 1818-1889 Kontrollera visus Monokulärt och binokulärt Uppskatta felsynthet

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL 1(5) Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL Vem ska INTE genomgå refraktiv kirurgi? - Den som vill ha perfekt syn Komplikationer efter refraktiva linsbyten - Amotio

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

Förekomst av corneal staining med linsvätskorna Extend och Regard vid användning av silikonhydrogellinsen PureVision.

Förekomst av corneal staining med linsvätskorna Extend och Regard vid användning av silikonhydrogellinsen PureVision. Förekomst av corneal staining med linsvätskorna Extend och Regard vid användning av silikonhydrogellinsen PureVision. Helena Johansson Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O7 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten?

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten? 40 VETENSKAP text anna sulley Anna Sulley träffade den australiska forskaren professor Noel Brennan vid Tear Film and Ocular Surface Societys sammankomst i Florens för att diskutera hur den senaste forskningen

Läs mer

SOFEP Kurs

SOFEP Kurs SOFEP Kurs Agenda Teori Linsen Olika typer av cataract Uppkomst Undersökning Symptom Andra linsförändringar Tårfilm Ögonlock Främre kammaren Iris Genomgång praktiska delen Praktik Lins Oftalmoskop Biomikroskop

Läs mer

Tentamen 2 i Klinisk Optometri 2 (T5) Lördagen 9/1 2010

Tentamen 2 i Klinisk Optometri 2 (T5) Lördagen 9/1 2010 Kod: Tentamen i Klinisk Optometri (T5) Lördagen 9/ 00 Hela tentamen utan litteratur. Skriv alla svar direkt i tentamen på Del (ej på separat blad). Skriv även Del direkt i tentamen förutom fråga 5 som

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri. Klinisk Optometri 3

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri. Klinisk Optometri 3 Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Klinisk Optometri 3 Tentamen 1 Torsdag 28/4-10 Max poäng: 55 p Skriv inga namn på detta formulär.

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Kod: Enheten för optometri Tentamen 1 Optometrisk refraktion 2 Ht 10 Måndag 29/11 10 För att bli godkänd krävs att alla delmoment når

Läs mer

HÖK för Röda ögon. Överenskommelse mellan Primärvården och Ögonsjukvården i Norrbotten. Primärvården

HÖK för Röda ögon. Överenskommelse mellan Primärvården och Ögonsjukvården i Norrbotten. Primärvården HÖK för Röda ögon Överenskommelse mellan Primärvården och Ögonsjukvården i Norrbotten Primärvården Primärvården handlägger tillstånd förknippade med smärta upp till lätt nivå och när måttlig till svår

Läs mer

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

ROSE PATIENT INSTRUKTION K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE PATIENT INSTRUKTION K2 XL. Semiscleral kontaktlins PATIENT INSTRUKTION ROSE K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Hygien Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL kan verka lite skrämmande till en början. Följer man instruktionerna och med lite

Läs mer

TENTAMEN T9 Malmö VT2 2003 MEQ samt Multiple choice del Ögon 5/6 2003

TENTAMEN T9 Malmö VT2 2003 MEQ samt Multiple choice del Ögon 5/6 2003 1/20 TENTAMEN T9 Malmö VT2 2003 MEQ samt Multiple choice del Ögon 5/6 2003 I varje MEQ-fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Varje blad i multiple-choice delen

Läs mer

Komfort för torra ögon. Långtidsverkande hyaluronsyra. för torra, trötta och rinnande ögon.

Komfort för torra ögon. Långtidsverkande hyaluronsyra. för torra, trötta och rinnande ögon. Komfort för torra ögon Långtidsverkande hyaluronsyra för torra, trötta och rinnande ögon. Tårfilmen skyddar ögat Torra ögon är ett vanligt problem och ses oftare hos vissa hundraser och vid stigande ålder.

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Ögonlaboration 1(1) ÖGONLABORATION

Ögonlaboration 1(1) ÖGONLABORATION Ögonlaboration 1(1) Uppsala Universitet Institutionen för Neurovetenskap, Fysiologi VT 08 GS, LJ För Neural reglering och rörelse ÖGONLABORATION Avsikten med laborationen är att illustrera teoretisk bakgrund

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

Påverkas corneas topografi av en silikonhydrogellins med högt modulus?

Påverkas corneas topografi av en silikonhydrogellins med högt modulus? Påverkas corneas topografi av en silikonhydrogellins med högt modulus? Jenny Simonsson Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O1 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga institutionen Examensarbeten gjorda

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

Tentamen i oftalmologi Svarsmall Fredagen den 10 januari 2003

Tentamen i oftalmologi Svarsmall Fredagen den 10 januari 2003 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för oftalmiatrik Huddinge Universitetssjukhus/ S:t Eriks Ögonsjukhus Maxpoäng: 34 Godkänd: Dina poäng: Tentamen i oftalmologi Svarsmall

Läs mer

Tentamen i oftalmologi Fredagen den 5 november 2004

Tentamen i oftalmologi Fredagen den 5 november 2004 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Ögon och Syn S:t Eriks Ögonsjukhus Maxpoäng: Godkänd: Dina poäng: Tentamen i oftalmologi Fredagen den 5 november 2004 Skrivningen

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Fallbeskrivning Portfolio

Fallbeskrivning Portfolio Fallbeskrivning Portfolio Fall nummer: 3 Typ av fall: Remiss Journalsystemets ID nummer: 37408 Anamnes Ålder: 83 Kön: kvinna Etnisk tillhörighet: kaukasier Anledning till besöket: Upplever att synen plötsligt

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

Lokalbehandling av sår

Lokalbehandling av sår 2 Lokalbehandling av sår Innehållsförteckning Sid Övergripande målsättning. 2 Tillvägagångssätt.. 2 Den normala sårläkningsprocessen. 3 Lokalt sårstatus. 4 Rengöring och upprensning av sår 5 Hudvård. 6

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att att leva livet med med större frihet utan utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder

Läs mer

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren 2010-11-19 HH-HOH 09-107 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till

Läs mer

Bidrag för glasögon och kontaktlinser

Bidrag för glasögon och kontaktlinser I II landstinget DALARNA Central förvaltning LO Hjälpmedel \I.AGA BESLUTSUNDERLA't; Landsti ngsstyrelsen LS 11 A Datum 2013-11-04 Sida 1 (2) Dnr LD12/03395 Uppdnr 416 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

Komfortskillnad mellan sfäriska och asfäriska stabila linser vid initial tillpassning

Komfortskillnad mellan sfäriska och asfäriska stabila linser vid initial tillpassning Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Komfortskillnad mellan sfäriska och asfäriska stabila linser vid initial tillpassning Maja Johansson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2013:O4

Läs mer

About the optics of the eye

About the optics of the eye About the optics of the eye Peter Unsbo Kungliga Tekniska Högskolan Biomedical and x-ray physics Visual Optics Innehåll Optiska begränsningar i ögat Hur mäter man ögats aberrationer? Hur skriver man vågfrontsrecept?

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 1 (8) Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 Patienter som söker för röda ögon är vanligt förekommande. Genesen till besvären varierar och informationen nedan kan vara en hjälp att komma

Läs mer

10: Nu går tåget! synundersökning. Stortorget Nässjö Tel Södra storg. 4 Eksjö Tel

10: Nu går tåget! synundersökning. Stortorget Nässjö Tel Södra storg. 4 Eksjö Tel Nu går tåget! 10: synundersökning Gäller t.o.m 2017-12-30 (ord. pris 360: ) Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Svårt att hitta snygga glasögon? Nu är båda butikerna fyllda

Läs mer

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 ID: 1/19 TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 I varje MEQ-fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Besvarat ark läggs när det är klart upp-och-ner på golvet

Läs mer

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning Ögonanamnes Hereditet Glaukom Öppenvinkelglaukom har en hereditär faktor. Ärftlighetsgången osäker. Syskon och barn till patienten bör undersökas efter 50 års ålder Trångvinkelglaukom har också viss ärftlighet

Läs mer

Ciliarkroppen. Vad heter de artärer som försörjer ciliarkroppen med syrerikt blod?

Ciliarkroppen. Vad heter de artärer som försörjer ciliarkroppen med syrerikt blod? Ciliarkroppen Vad heter de artärer som försörjer ciliarkroppen med syrerikt blod? Vad bildar dessa artärer när de möts och vilka strukturer går artärerna genom eller mellan innan de möts? Om en skada på

Läs mer

Hur smink påverkar ögat och kontaktlinsen en pilotstudie

Hur smink påverkar ögat och kontaktlinsen en pilotstudie Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Hur smink påverkar ögat och kontaktlinsen en pilotstudie Författare: Ida Gustavsson Ämne:Optometri Nivå:Grundnivå Nr: 2014:O17 Hur smink påverkar

Läs mer

Version UB141104. Matematiska beräkningar av toppunktsavstånd, ack etc görs i kursen Ögats optik

Version UB141104. Matematiska beräkningar av toppunktsavstånd, ack etc görs i kursen Ögats optik Grundläggande optometri 1 Ämneslista Vetenskapliga strimman Artikelläsning se separat dokument Ametropier sfäriska MR MP Ackommodationsvidd Ackommodationsområde Emmetropi Myopi Konsekvens av ackommodation

Läs mer

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Just nu! 10: synundersökning * TT ELLER RABA Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2013-11-02 (ord. pris 290: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2016

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2016 Namn: Person nr: Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2016 Fredag den 3 juni 2016 Skrivtid: 09.00-11.00 Går kursen VT16 Gått kursen tidigare terminer Vänligen skriv din tenta-kod på alla sidor och var

Läs mer

Vad är tårvätska? Om ögat blir torrt kan detta ge skavkänsla, trötthet i ögonen och varierande grad av dimsyn.

Vad är tårvätska? Om ögat blir torrt kan detta ge skavkänsla, trötthet i ögonen och varierande grad av dimsyn. Det torra ögat Besvär med trötta eller torra ögon är nog något som de allra flesta kan uppleva till och från. Hos en del kan dessa besvär bli mer långvariga och även påverka livskvaliteten. Cirka 10 15

Läs mer

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du:

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: A.Mer av dig själv. B.Mindre av dig själv. C.Lika mycket av dig själv. ⱱ Hur hög måste en spegel vara för att du ska

Läs mer

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik Patientinformation Grå starr Södra Älvsborgs Sjukhus Ögonklinik Vad är grå starr? Grå starr, som har det medicinska namnet cataract, innebär att ögats lins grumlas och synen blir suddig. Grå starr är en

Läs mer

Kvalitetsnorm isynvården VERSION 11

Kvalitetsnorm isynvården VERSION 11 Kvalitetsnorm isynvården VERSION 11 Förord Optikerförbundets kvalitetspolicy anger att medlemsföretagen skall vara kvalitetscertifierade enligt Optikerförbundets kvalitetsnorm i synvården. Optikerförbundets

Läs mer

Praktiska prov/dugga - Optikerprogrammet

Praktiska prov/dugga - Optikerprogrammet Version RB120617 Betyg vid praktiska prov: /G Studenten får ha med bedömningsmallarna vid provet Vertometer (Nivå 1) 1 Sfäriska och toriska glas (cylinder över 0,75) 10 min Refraktion (Nivå 1) Anamnes,

Läs mer

Förstår kontaktlinsbärare innebörden av en kontaktlinsundersökning?

Förstår kontaktlinsbärare innebörden av en kontaktlinsundersökning? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Förstår kontaktlinsbärare innebörden av en kontaktlinsundersökning? Hanna Filipsson Huvudområde: Optometri Nivå: grundutbildning Nr: 2010: 011 Förstår kontaktlinsbärare

Läs mer

ÖGONPOLICY COCKER SPANIEL

ÖGONPOLICY COCKER SPANIEL Avla för att minska risken hos avkomman för allvarliga sjukdomar och defekter i ögonen. Med allvarliga menas sådana som kan orsaka blindhet, långvarig smärta, kräva livslång medicinering eller operation.

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Ögonskador. Distriktsveterinärerna tipsar

Ögonskador. Distriktsveterinärerna tipsar Ögonskador Distriktsveterinärerna tipsar 2 Ögonskador Ögat är en mycket känslig struktur, även en liten skada på hornhinnan kan göra mycket ont. Hästar får snabbt en inflammation i ögat som är mycket smärtsam

Läs mer

Binokulär läsning på kort håll

Binokulär läsning på kort håll Binokulär läsning på kort håll ML BINOVA _svensk version 1 2016-10-21 ML BINOVA EASY: +1,5 till +8 D ML BINOVA PRO: +3,0 till +16 D ML BINOVA RX: Upp till och med +20 D cyl -10 D VIKT: 13 45 gram LÄSAVSTÅND:

Läs mer

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris!

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris! * Just nu! 10: TT ELLER RABA synundersökning Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2014-04-05 (ord. pris 340: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ELLER RABAT T Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ATT ELLER RAB VAlkomna till Arets foretagare i NAssjO 2010 2010! Gör som kunder från hela höglandet, kom in, slås av den

Läs mer

Återbesök efter kataraktoperation

Återbesök efter kataraktoperation Återbesök efter kataraktoperation Hur det går till i Borås Varför vi valt att behålla återbesöken Varför vi behöver försvara återbesökens existens Vad som kan göras istället Anna Toftgård Överläkare och

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Framsteg inom ögonsjukvården. Till vilket pris?

Framsteg inom ögonsjukvården. Till vilket pris? Framsteg inom ögonsjukvården Till vilket pris? Ögat 1/ 1000 av kroppsvikten 1-2/ 100 medicinstud. väljer ögonspec. Vanligaste op. (kataraktop. 85.000/ år) Flest mogagningsbesök inom specialistvård Aktuella

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Med fokus på kvalitet

Med fokus på kvalitet Med fokus på kvalitet Contact Life - Biokompatibel lins för bästa komfort i torra miljöer Contact Air - Silikonhydrogel lins med lågt modulus och unik kantprofil Månadslins Månadslins Contact Life * /

Läs mer

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 Tentamen VT1 2001 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen Instruktioner Denna del består av 4 patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras

Läs mer

PIGGA ÖGON. Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader!

PIGGA ÖGON. Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader! PIGGA ÖGON Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader! HYLO -FRESH Lindrar trötta, irriterade och röda ögon Smörjande ögondroppar

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

Kontroller efter näthinnekirurgi

Kontroller efter näthinnekirurgi Ögonsjukvård, SUS Kristina Johansson Sektionschef Kristina.Johansson@skane.se REMISSINFORMATION Datum 2016-07-04 Giltigt 2018-07-04 Kontroller efter näthinnekirurgi Frågor angående nyligen opererade patienter

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Nystagmus går det att träna bort?

Nystagmus går det att träna bort? Att ha en hög synskärpa kräver att man har en god bildstabilisering på näthinnan Bildrörelsen på näthinnan: Nystagmus går det att träna bort? storlek < 0.5 grader hastighet < 5 grader/sek Om nystagmus

Läs mer

Kliniska riktlinjer - Torra ögon

Kliniska riktlinjer - Torra ögon Kliniska riktlinjer - Torra ögon Viktig information till läsarna: Författarna till detta dokument, eventuella granskare och utgivaren av dokumentet har gjort stora ansträngningar för att försäkra sig om

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

TENTAMEN I OFTALMOLOGI HT I 1998

TENTAMEN I OFTALMOLOGI HT I 1998 TENTAMEN I OFTALMOLOGI HT I 1998 Instruktioner: Skrivningen består av 4 fall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Besvarat ark läggs när det är klart

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför.

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför. MEQ 16-11-25 1(6) En lördagsmorgon träffar du en 53-årig kvinna på akutmottagningen som klagar över feber och allmän sjukdomskänsla. Ingen frossa. Smygande debut. Avföringen är något lös. Inga kräkningar.

Läs mer

Kvalitetsnorm i synvården

Kvalitetsnorm i synvården Kvalitetsnorm i synvården Kvalitetsnorm i synvården 1 Version 12 Förord Optikbranschens verksamhetsidé anger att Optikbranschen skall verka för hög kvalitet genom branschnormer. Optikerförbundets kvalitetspolicy

Läs mer

Keratiter - pseudomonas, svamp, akantamöba

Keratiter - pseudomonas, svamp, akantamöba Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Ögoninfektioner Giltig fr.o.m: 2015-06-24 Faktaägare: Karin Ylvén, ST-läkare ögonkliniken Växjö Fastställd av: Karin Wallentén, Överläkare ögonkliniken Växjö

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre

Läs mer

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Dr Trusit Dave Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer