34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på:"

Transkript

1 Kod: 34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: 0,25D 0,50D 1,0D 2,0D 35. Vilken är den främsta anledningen till att kontaktlinsproblem vid bildskärmsarbete: Strålning från skärmen Reducerad tårprodiktion Statisk elektricitet Reducerad blinkfrekvens 36. Vilken av följande åkommor (eller behandling av) kan påverka linsbärande: Diabetes Eksem Thyroxinbrist Alla ovanstående 37. Följande k-värden uppmäts 41,75/8,08 i 70 och 43,7 5/7, Vilken typ av astigmatism har denna cornea? Med regeln Sned astimatism Oregelbunden astigmatism Mot regeln 38. Vilket av följande påståenden om keratometri är falskt: Keratomteri ger en korrekt indikation för valet av radien av en stabil lins Keratomteri ger en korrekt indikation för valet av radien av en mjuk lins Keratometri kan användas för tårfilmsbedömning Keratometern mäter endast den centrala cornea 39. Vilket av följande ser du bäst med hög förstoring, smal spalt och och direkt belysning: Neovaskularisation Striae Microcystor Corneal staining

2 Kod: 40. Vilket av följande ser du bäst med hög förstoring, smal spalt och och indirekt belysning: Neovaskularisation Striae Microcystor Corneal staining 41. Om en mjuk provlins inte rör sig efter blinkning, vad gör du först? Prövar "push-up"-test Väljer en provlins med högre vätskehalt Ökar provlinsens diameter Ökar provlinsens tjocklek 42. När använder man fluorescein: Endast vid stabillinsbedömning Endast vid återbesöksproblem Vid alla typer av linsbedömning, intialt och återbesök Endast vid nytillpassning 43. Vilket är medelvärdet för corneas shape factor: 0 0,5 0,84 1,0 44. Cornea har formen av: En oblat elips som blir flatare mot periferin En prolat elips som blir flatare mot periferin En oblat elips som blir kupigare mot periferin En prolat elips som blir kupigare mot periferin 45. Vilket av följande "tear-scope"mönster är troligast att associeras med torrhetsproblem Open meshwork/öppet nätverk Closed meshwork/stängt nätverk Flow/wave Colour fringes

3 Kod: 46. Vilken av följande observationer är minst väsentlig för en bra mjuklinstillpassning. Cornealtäckning i alla blickriktningar Linsrörelse >1 mm Bra visus Jämn återgång efter push-up test 47. Hur stort är cornealödemet vanligen (utan kontaktlins) direkt på morgonen: 0 % 4 % 8 % 20% 48. Vilket av följande kan göra att en stabil lins decentrerar? Förskjuten corneal apex Astigmatism mot regeln För lite diameter Alla ovanstående 49. Vilken är den huvudsakliga skillnaden mellan Efron Grading Scales och CCLRU Grading Scales? Efron Grading Scales har åtta steg medan CCLRU Grading Scales har fyra. CCLRU Grading Scales är fotografier på ögon medan Efron Grading Scales är illustrerade teckningar. CCLRU Grading Scales har åtta steg medan Efron Grading Scales har fyra. Efron Grading Scales bedömer inte endotelet - det gör CCLRU Grading Scales.

4 Kod: 1 1. Hur fördelar sig tjockleken över Cornea? 2p Tjockast i periferin, tunnast i centrala Cornea. 2. Redogör för Corneas olika lager, utifrån och in, samt nämn för det yttersta och innersta lagret en viktig egenskap och hur lagret kan reproducera sig vid en skada. 4p Epitelet, absorberar näring från tårarna och distribuerar resten till Cornea. Läker utan ärr. Bowmans membran. Stromat. Descmet s membrane. Endotelet, har en viktigt roll för kontunuerlig vätskebalans i Cornea och för Corneas klarhet. Regenererar sig mkt dåligt vid skada, som ofta leder till ödem eller opacitet. 3. Tårvätskan är mycket viktig för våra ögon och därmed även vid bärande av kontaktlinser. a) Vilka huvudlager består tårvätskan av? b) Vilken betydelse och uppgift har respektive lager? 2p Lipider, förhindrar uttorkning och skapar en hydrofob barriär vid ögonlockskanten för att förhindra spill av tårvätska Mucin, Stabiliserar och sprida tårfilmen samt förhindra mikrobiell invation Vatten, bärare av Mucin. 4. Vilken muskel står för volontär slutning och normal blinkning? 1p Orbicularis Oculi

5 Kod: 2 5. Ett par toriska kontaktlinser inklinerar enligt nedan. Linserna har styrkan H sf-2,0 cyl-1,75 ax 50 V sf-2,50 cyl-1,25 ax 150. Din överrefraktion blir H sf 1,0 s 1,2 V sf -0,75 s 1,2 bin 1,2. God sits linser med avseende på centrering och rörlighet. Vilka linser ska beställas? Motivera! (Läs av inklinationen med gradskiva precis som du skulle göra i biomikroskopet!) 3p H: 3,0 cyl -1,75 ax 60 V: - 3,25 cyl -1,25 ax Du ska tillpassa ett par toriska linser. Provlinsernas styrka är H sf -3,0 cyl-1,75 ax 180 Vsf 3,0 cyl-1,75 ax 180 Din överrefraktion blir H sf -5,0 s 0,8 V sf -5,50 s 0,9. Hab glas ger visus H 1,0 V 1,0 Bin 1,2 Vilka linser beställer du? (Läs av inklinationen med gradskiva precis som du skulle göra i biomikroskopet!) 3p H inkl 20 =>-7,0-1, V inkl 10 =>-7,50-1,75 10

6 Kod: 3 7. Du har tillpassat en Focus Toric på en patient. Den sitter inte stabilt dvs du får inte stabil synskärpa. I produktbladet ser du att den är stabiliserad genom prismabarlast. För att nå ett bättre resultat bestämmer du dig för att byta lins till någon med en annan typ av stabilisering. a) Förklara vad prismabarlast är och hur det fungerar. b) Vad byter du till? Motivera! 4p a) Prisma bas ned inslipat i linsen. Ögonlocket roterar linsen så tjockaste delen hamnar nedåt. b) T.ex en acuvue advance med dubbla stabiliseringszoner för att få en annan stabilisering som förhoppningsvis fungerar bättre! 8. Vad är skillnaden mellan ett Multi-item-challenge-test och ett Stand-alone-test? 2p Multi-item: Linserna smittas med micriorganismer.tillverkarens anvisning följs. Nolltollerans! ett verklihets test Stand-alone-test: Linserna smittas med en viss mäng microorganismer. Söker D-värdet (den tid det tar) att reducera mikroorganismerna med 90%. ett rent labbtest 9. Beskriv ett lämpligt tillpassnings- och återbesöksschema vid tillpassning av continious wear. 2p (Daily-wear om ny bärare en vecka) Tillpassning. Åb 1 natt. Åb 1 v. Åb 3 v (dvs efter en månad) Därefter var tredje månad.

7 Kod: Förklara begreppen 2p a) FW b) EW a) Flexible wear: flexibelt bärande, någon natt då och då. b) Extended wear 6(5) nätter+6 dagar sedan en natt vila fr linserna. 11. Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan presbyopilinstillpassning och monovision? 2p 12. Varför bör (ska) du ha en riktigt (och ej för gammalt!) värde på refraktionen i din journal? (3 orsaker) 3p

8 Kod: Vad menas med CLARE? Ange symptom, fynd och orsak. 4p CLARE (contact lens related acute red eye). tillståndet i ett öga med smärta, fotofobi, kraftig rodnad och infiltrat (men ej epiteldefekt) Orsakas av toxiner eller andra inflammatoriska mediatorer från vissa bakteriestammar (t ex pseudomonas) på kontaktlinsens baksida. 14. Vad betyder SEAL, och med vilken typ av linser förekommer SEAL mer än med andra linser? 2p Superior epithelial arcuate lesion. Ses mera med silikonhydrogellinser än med övriga linser.

9 Kod: Du gör en stabillins-tillpassning. Vad blir den förväntade överrefraktionen på detta öga. 4p Glasrefraktion: sf -2,50 cyl 3,00 ax 45 K-värden: 45 7,95mm 135 7,65mm Stabillinsen BOZR: 7,90mm Stabillinsens BVP: -3,00D ÖR inkl tårlinseffekt: +0,25 cyl 1,50 ax 45 (ÖR exkl tårlinseffekt: +0,50 cyl 1,50 ax 45 ) 16. Hur stor blir förstoringen, med hänsyn tagen till formfaktorn, med KL-korrektionen +4,75D. K-linsen har en tjocklek på 0,5mm, FOZR= 6,9mm, n=1,43. 3p 17. Vilken tillverkningsmetod används i särklass mest då det gäller produktion av korttidslinser? 1p

10 Kod: Ge 5 kortfattade förslag på sätt att öka chansen för compliance hos patienten? 2,5p Förklara nödvändigheten av återbesök Förklara nödvändigheten av rengöring Förklara nödvändigheten av hygien Autogiro Vätska för 6 mån köps samtidigt som linserna Återkallelser Ge med broschyrer Boka nästa besök vid besöket Berätta om nyheter- prova nyheter 19. Varför rekommenderar vi regelbundna återbesök (nämn 2 anledningar)? 2p För att se hur ögat mår med lins på, för att förebygga problem varna i tid, lagen, för att se hur linsen sitter på ögat mm 20. Vilka frågor bör vi ställa om patienten klagar på komfort problem (nämn 2)? 2p Med eller utan lins?, Båda ögonen? När började det? Är det konstant? Hur känns det- beskriv? Går det att lokalisera? 21. Nämn 5 fördelar med kontaktlinser jämfört med glasögon (max 10 ord/anledning). 5p bättre jämfört med glasögon vid imma, regn, idrott större subjektivt synfält bättre vid anisometropi (systemametropier) ingen oönskad prismatisk effekt krävs mindre konvergens vid närseende för hyperoper minimala reflexer och aberrationer bättre visus vid oregelbunden cornea

11 Kod: Varför är kantlyftet nödvändigt på en stabil kontaktlins (nämn 2 anledningar)? 2p För att den stabila linsen ej ska skava eller trycka på cornea, för att få ett bra tårutbyte, för att få en tårmenisk, för att kunna ta ut linsen mha ögonlockskanterna 23. Vilka grupper är Kontaktlinserna indelade i enligt FDA och vad innebär var och en av dessa? 4p Grupp 1 lågv ickej, grupp2 högv ickej, grupp3 lågv jon, Grupp 4 Högv ickej 24. Vad innebär det att legitimerade optiker ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet? 1p Vi är skyldiga att hålla oss uppdaterade 25. Vad stämmer enligt lagen för legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet. Stryk under det svarsalternativ du anser korrekt, om båda understryks så ger det minuspoäng. 3,5p *Vi får använda instrument som berör ögat vid kontantlinstillpassning Ja/Nej *Vi får göra glasögon på recept som är äldre än 1 år till en person som är 45 år Ja/Nej *Vi får göra glasögon på recept som är äldre än 7 mån. till en person som är 7 år Ja /Nej *Vi ska se till att patienten får den information som behövs om hygieniska krav på linsernas skötsel Ja/Nej *Vi ska informera om tillvänjning och effekter efter det att linserna baaörjat användas. Ja/Nej *Vi bör informeras om att glasögon kan behöva användas som komplement till linser Ja/Nej *Vi är skyldiga att rapportera till Socialstyrelsen om en patient i verksamheten drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Ja/Nej Ja, Nej, Nej, Ja, Ja, Ja,Ja

12 Kod: Vilken är den vanligaste allergiska åkomman som drabbar ögat och vilken är den allvarligaste? 2p Vanligast Pollenallergi Allvarligast Vernal keratoconjunctivit 27. Nämn fyra riskfaktorer för infektiös keratit. 2p Mekanisk skada: Absolut glaucom, kontaktlinsbärande, tidigare kornealingrepp, lagoftalmus, trauma med främmande kropp Ökad mottaglighet: HIV, alkoholism, diabetes, lokala steroider 28. Vad menas med amblyopi? 1p Synnedsättning pga störning i synutvecklingen. 29. Föreslå lämplig linsstyrka till ett afakt spädbarn. Motivera 2p Linsens styrka ca +35 dptr. Man gör afaka spädbarn myopa (ca 3,0 D) med kontaktlinser Detta är bäst för synutvecklingen då spädbarn alltid har låg visus och endast intresserar sig för närliggande föremål.

13 Kod: Varför är det inte så att ett lågvätskehaltigt material alltid är bäst vid problem med torra ögon? 2p Torrhet kan uppstå genom avdunstning hos linsmaterial och olika linser har olika benägenhet för detta. Hög- eller mellanvätskehaltiga kan således fungera minst lika bra. Kanske är det så att bäst vid torrhetsproblem är stabila linser. 31. Hur beter sig en lins som tillpassats, dvs ange minst två kännetecken; a) för kupig b) för flat ange även minst två sätt att vid respektive situation förbättra resultatet. 4p Kännetecken på en tight linstillpassning; för liten rörlighet < 0,5 mm liten vid rörlighet vid ändrad blickriktning bra centrering god initial komfort konstant dålig komfort (ex. sveda) dålig visus oregelbunden retinoskopireflex instabil visus som förbättras vid blinkning osäkra refraktionsvärden överrefraktion mer mot minus än förväntat p.g.a. positiv tårlins oregelbunden keratometerbild irritation av RSN tryckmärken på bulbär conjunctiva * Åtgärder för att förbättra en kupig (tight) tillpassning; Välj en flatare radie Välj en mindre lins Använd en mindre stadig lins eller högre vätskehalt Använd en annan linstjocklek - tjockare Kännetecken på en lös linstillpassning; för stor rörelse > 2 mm vid bllnkning för stor rörelse > 3mm vid ögonrörelse dålig centrering dålig komfort, linsen känns hela tiden varierande visus retinoskoperingsbild klar i centrum men oklar perifert dålig total synupplevelse varierande refraktionsvärde p.g.a. linsrörelsen varierande keratometerbild p.g.a. linsrörelsen med perifer oklarhet dålig passform på kanten * Åtgärder för att förbättra en lös tillpassning; Välj en kupigare lins avgörs av ursprunglig linsdiameter. Välj en större lins Använd en stadigare lins eller lägre vätskehalt Använd en annan linstjocklek - tunnare

14 Kod: Till din mottagning kommer en förälder med sin 9-åriga dotter. Flickan är myop H/V 1,5 dptr och vill inte ha glasögon. Verkar normalt utvecklad för sin ålder och kan tänka sig glasögon vid vissa tillfällen. Hur skulle Du agera i detta fall? 2p 33. Ange på vilket sätt kontaktlinser kan påverka konvergensbehovet för korrigerade myoper respektive hyperoper? 2p Myoper får ett ökat konvergensbehov p.g.a. utebliven BI-effekt samt att ökad ack medför ökad konvergens. Hyperoper får ett minskat behov av konvergens p.g.a utebliven BU-effekt och mindre behov av ackommodation

15 Kod: Bilaga 1 5p 51. Bilaga 2 3p 52. Bilaga 3 Bilderna A H visar några ögon- eller linskomplikationer Ange för bilderna: a) Komplikationens namn b) Orsaken till komplikationen c) Hur du hanterar problemet 12p 53. Bilaga 4 5,5p

16 Kod: Bilaga 1. Bedöm nedan avbildad lins: 1. Är linsen kupig/parallell/flat (stryk under ditt val) 2. Ange tre skäl till ditt val T.ex. Decentrerar Central Touch eller mycket heavy bearing Mycket bred perifer clearance 3. Är linsen utlämningsbar ja/nej (stryk under ditt val)

17 Kod: Bilaga 2. 3p Konjuktiva består av och angränsar till ett flertal på olika sätt namngivna delar i ögat. Sätt rätt namn för respektive siffra. 1. Limbus 2. Bulbära konjunktiva 3. Fornikeala konjunktiva 4. Tarsala konjunktiva 5. Punktum 6. Marginala konjunktiva

18 Kod: Bilaga 3. A B C D E F G H

19 Bilaga Linsmätning 5.5p Nedan finns måtten specificerade för ovanstående lins. Några,men inte alla, kan och ska märkas ut på lämplig plats i figuren ovan. Du ska även förklara vad siffrorna står för på raderna nedan. a) 8,5... b) +4,0... c) 10,0... d) 0,20... e) 7,63... f) 9,5... g) 9,0... h) 90.. Rättningsmall 0.5 p / svar = 4 p Fig 0.25 / rätt =1.5p c) a) optisk zon (svar perifer kurva kan godtas) b) styrka (ej figur) g) c) totaldiameter d) tjocklek e) baskurva d) f) perifer kurva e) g) lenti h) Dkl (ej figur) a) f)

20 Komplikationens namn Orsaken till komplikationen Hur hanterar du problemet A Mikrobiel keratit Aggressiv infektion av cornea. Sällsynt Snabb diagnos och behandling är avgörande men allvarlig komplikation associerad ien Massiv antibiotikabehandling med användning av okonserverade Om fortsatt linsbärande - daglinser skötselprodukter, kranvatten eller dålig hygien B Endoteliala blebs Intracellulära ödem i de endotelia cellerna Byt till linser med högre Dk/t, om fynden ökar p.g.a.minskat ph. Vanligast hos nya linsbärare C Mikrocystor Inkomplett formade celler som vandrar genom Avvakt om ny SiH-linsbärare annars epitelet. Beror på hypoxi eller toxicitet byt till linser med högre Dk/t. D CLPU/ Infiltrativ keratit Steril infiltrativ reaktion beroende av Linsvila och avvakta med nytt linsbärande tills bakterieexotoxiner Infiltraten är borta, ev. remiss E Dimple veilling Kompression av epitelceller som beror på att Byt till linser med bättre passform. luftbubblor blir kvar under en stabil lins F Mucin Balls Fokal ackummulation av mucin,lipider och Observera om antalet ökar eller irritation protein eller en kombination av flera, i tårfilmen uppstår, annars ingen åtgärd. bakom linsen. Vanligast hos bärare av EW och silicon-hydrogellinser G Svamp Fel eller dålig desinficering av lins och/eller dosa Kassera linsen, ev. byt skötselsystem H Spricka Ovan linsbärare, hanteringsproblem, klämt i Kassera linsen, repetera hantering linsdosan

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik(T5-120p) Max poäng: xxp Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna

Läs mer

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande State of the Art document, uppdaterat i januari 2007 Sven Erik G. Nilsson, professor emeritus Avd för oftalmologi, Linköpings universitet Innehåll Inledning

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

Enheten för optometri

Enheten för optometri Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinser och Kemi Vt 10 Fredagen 21/5 10 Del 1 med litteratur fråga nr 1-17 (sida 1-3) Ämnesområde:

Läs mer

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr.

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 6 2006 Ortokeratologi Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson Innehåll Nr 6/2006 Tommy

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser HUVUDBROSCHYR Upplev friheten utan glasögon och linser 1 Ögonlaser 5 Behandlingsmetoder 6 Steg för steg 8 Vanliga frågor 10 Risker & biverkningar 11 Linsbyte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Steg för steg

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t [Part 1, main text, p. 1-4] Kliniska aspekter kring Dk/t Del 1 Har luften gått ur syret? I den första delen av en artikelserie i två delar tar Professor Noel Brennan och Dr Philip Morgan en titt på den

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007 .nu Kundmagasin Nummer 2 2007 Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu Lars Salmonson VD och Leg. Optiker Contacta Eyewear Köper du bensin hos optikern och kollar ögonen på macken? När du ska serva

Läs mer

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Malin Larson Optometri Grundnivå Nr: 2011:O8 Visusskillnad mellan Air Optix

Läs mer

DINA ÖGON. Dina Ögon testar synen. Du har hittat bågen. Blink, blink, skav, gnida, gnugga MAJ 2005

DINA ÖGON. Dina Ögon testar synen. Du har hittat bågen. Blink, blink, skav, gnida, gnugga MAJ 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM DINA ÖGON FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DINA ÖGON MAJ 2005 Dina Ögon testar synen Var det länge sedan du testade synen? Vår reporter hade inte gjort det sedan han

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte Kongenital katarakt Barn födda med gråstarr Nike Müller-Brunotte Nike Müller-Brunotte Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm Stockholm februari 2013 Kongenital katarakt är ett mycket sällsynt handicap. Kanske

Läs mer

Kongress 2006 NORDIC. Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf. framtidens optiker under luppen. No.

Kongress 2006 NORDIC. Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf. framtidens optiker under luppen. No. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC No. 2 2006 Kongress 2006 Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf framtidens optiker under luppen Innehåll No.

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2007 DinaÖgon Hitta rätt typ av linser Vad ska man tänka på vid val av kontaktlinser? Och vad är det egentligen för skillnad

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser 32 VETENSKAP Av JEFF WALLINE, biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry Nya fynd om kontaktlinser för barn och tonåringar Kan du skilja mellan CLIP och CLAMP, och kan dina unga

Läs mer

Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer.

Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer. Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer. Ida Fransson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O31

Läs mer

Svenska. Intacs SK hornhinneimplantat för keratokonus Bruksanvisning. Allmänna varningar

Svenska. Intacs SK hornhinneimplantat för keratokonus Bruksanvisning. Allmänna varningar Intacs SK hornhinneimplantat för keratokonus Bruksanvisning Allmänna varningar OBS! Enligt federal lag (i USA) får denna produkt endast säljas av eller på ordination av läkare. Svenska Specifik utbildning

Läs mer

Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning?

Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning? Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning? Hatice Isik Optikerprogrammet 180 hp Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp, VT 2008 Intern

Läs mer