Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?"

Transkript

1 Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva fel Bättre synkvalitet Bättre sidoseende, naturlig bildstorlek, ingen prismatisk effekt Positiv psykologisk inverkan Kosmetiskt, tillfreds med sitt utseende, bättre självförtroende Praktiska orsaker Fysiska aktiviteter (sport, dans), miljö (imma, snö, smuts) Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva fel Bättre synkvalitet Bättre sidoseende, naturlig bildstorlek, ingen prismatisk effekt Positiv psykologisk inverkan Kosmetiskt, tillfreds med sitt utseende, bättre självförtroende Praktiska orsaker Fysiska aktiviteter (sport, dans), miljö (imma, snö, smuts) Synproblem upptäcks ofta under första skolåren Myopi debuterar vanligtvis mellan 8 16 års ålder 1 Hyperopi och astigmatism identifieras lättare eftersom skolarbetet ställer högre krav på synen och koncentrationen 1. Cessation age of childhood myopia progression. Goss DA Opthalm Physiol Opt 1987;7 När börjar vi? När börjar vi? Många barn börjar använda glasögon vid 9 års ålder Intresset för linser kommer inom 3 år Gemensamt beslut mellan föräldrar & barnet Påverkas även av kompisar Intresset för linser finns tidigare hos flickor än hos pojkar Flickor bryr sig om utseendet tidigare Sport är drivkraften hos pojkar Framgångsgraden likvärdig 50% 40% 30% 20% 10% Vid vilken ålder anser du att det är lämpligt att börja ordinera kontaktlinser för rutinmässig användning? N=1306 0% 5-7 år 8-10 år år år år The Adolescent and Child Health Initiative to Encourage Vision Empowerment (ACHIEVE) study design & baseline data. Walline JJ et al Optom Vis Sci 2006;83 Data insamlade från TVCI roadshows i Storbritannien under 2007, N=1306 1

2 När börjar vi? Vilken ålder är lämplig? De flesta erbjuder kontaktlinser till tonåringar men: Några få erbjuder kontaktlinser till barn Besluten inte alltid faktabaserade När börjar barn använda kontaktlinser? Olika individuella förutsättningar Vissa 8-åringar kan vara mer redo än vissa 15-åringar För spädbarn och små barn kan ibland linser vara medicinskt nödvändiga 13,8 år 2 14,3 år 2? Så vid vilken ålder skall vi börja ordinera kontaktlinser? Fler olika faktorer Mognad och koordination Föräldrarnas förståelse och stöd Studier visar att barn ner till 8 år kan lära sig att väl hantera och sköta kontaktlinser 3,4,5 2.Data on file JJVC Will Young Children Comply and Follow Instructions to Successfully Wear Soft Contact Lenses? Soni P et al, CLAO Journal, April The Adolescent and Child Health Initiative to Encourage Vision Empowerment (ACHIEVE). Walline JJ et al Optom Vis Sci 2006;83 5.A randomized trial of effects of rigid contact lenses on myopia progression. Walline JJ et al Arch Ophtalmol 2004;122 Argument och myter Stabil refraktion & ögonen är för små Refraktionen skall vara stabil Ögonen är för små och växer fortfarande Barn är inte mogna och ansvarstagande Tidskrävande att tillpassa Det är föräldrarna som vill och inte barnet Dålig hygien, tvättar inte händerna Barns ögon behöver mer syre Större risk för infektioner än hos vuxna Synen försämras snabbare med linser Låt oss titta närmare på några av dem Stabil refraktion, när är det? Vid 16, 21, 25 år Inte längre relevant Med täta byten av linserna och regelbundna kontroller kan synfelet korrigeras noggrannare än med glasögon Korneas form och storlek hos barn är inte signifikant annorlunda än hos vuxna för tillpassning av linser Samma linstyper och tillpassningskriterier Rima kan var mindre och kan innebära något längre linsinlärningstid 6 6. Contact Lenses in Pediatrics (CLIP) Study: Chair Time and Ocular Health. Walline JJ et al, Opt & Vision Science 2007;84(9) Dålig hygien Ansvarstagande God hygien är viktigt för ett säkert linsbärande MEN hur god hygien har VUXNA? Barn övervakas vanligtvis av vuxna Tonåringar är däremot är ett eget släkte Minska påverkan genom Endagslinser Enkla men effektiva skötselsystem 74 barn mellan år tillpassades med mjuka linser Frågeformulär fylldes i vid tillpassningstillfället, efter en vecka och efter 6 månader 85% kunde korrekt identifiera skötselsystemet 90% visste att daglig rengöring är nödvändigt 96% förstod linsdesinfektionen 99% uttryckte en säkerhet i hur linserna skulle skötas Viktigt med repetition och information Vi blir alla slarviga med tiden Bättre än vuxna!! Will Young Children Comply and Follow Instructions to Successfully Wear Soft Contact Lenses? Soni P et al, CLAO Journal, April

3 Barns ögon behöver mer syre Större infektionsrisk INTE SANT, korneas fysiologi hos barn liknar vuxnas förutom ett större antal endotelceller Endagslinser oftast lämpligaste valet eftersom barn oftast använder linser vid sport / deltid SilikonHydrogellinser för bra syreflöde När det krävs lång bärtid (>12 timmar) Vid starka styrkor, speciellt hyperoper En risk som angår ALLA Mikrobiell Keratit (MK) Enda synhotande linsrelaterade komplikationen Risken för MK är låg med alla typer av linser Endagslinser och GP: lägsta förekomsten av MK Sova med linser ger ökad risk för MK (5x) Säkrast att inte sova med linser Underkorrektion Chung et al (2002) visade att underkorrektion (+0,75) resulterade i en ökning av myopin och av ögats längd jämfört med fullkorrektion Stabila linser (GP) Katz (2003) och CLAMP-studien (2004) avfärdade tron att GPlinser kunde kontrollera myopiutvecklingen Det fanns ingen skillnad i axiell längd hos ögonen med GP-linser jämfört med mjuka linser i CLAMP-studien Orsaken till något lägre myopi hos gruppen med GP berodde på förändringar av den korneala kurvaturen Ortokeratologi Studier har visat att ortok-linser kan sakta ner växten av ögats axiella längd Det tycks finnas stora individuella variationer I nuläget inget sätt att förutsäga effekten hos ett specifikt barn Fortfarande många obesvarade frågor Katz et al. Am J Ophthalmol 2003 Jul;136(1):82-90 Walline J et al (CLAMP).Arch Ophthalmol Dec;122(12) Cho et al. (LORIC) Current Eye Res 2005;30:71-8 Walline et al. (CRAYON) mths 24 mths 36 mths RGP SCL ORTHO-K Walline et al. (2004) (CLAMP) 0.39 Cho et al. (2005) (LORIC) Perifera retinala bilden/aberrationerna tycks spela en dominant roll i den refraktiva utvecklingen Walline J et al. Randomized trial of effects RGP CLs on myopia progression. Arch Ophthalmol Dec;122(12): Cho et al. Current Eye Res 2005;30:71-80 Earl Smith, Global OrthoK Symposium Chicago

4 Tidskrävande att tillpassa Resultat CLIP-studien Contact Lenses In Pediatrics (CLIP) Study: Chair Time and Ocular Health Syfte Jämföra tidsåtgången för linstillpassning och uppföljning mellan barn och tonåringar Första besöket en fullständig kontaktlinstillpassning Synskärpa, manifest refraktion, autorefraktion, biomikroskopi och träning i att sätt in och ta ut linserna Tillpassades med silikon-hydrogellinser Dagbruk, 2-veckorsbyte Återbesök efter en vecka, en månad & tre månader Synskärpa, linsens passform och undersökning med biomikroskop Barn (n=84) 8 12 år Tonåringar (n=85) år Tillpassning 43.3 ± 9.3 min 41.3 ± 9.0 min Linsinlärning (insättning & urtagning) 41.9 ± 32.0 min 30.3 ± 20.2 min Återbesök 1 vecka 14.3 ± 4.7 min 13.6 ± 4.9 min Återbesök 1 månad 14.1 ± 9.5 min 11.6 ± 3.1 min Återbesök 3 månader 11.4 ± 3.0 min 10.6 ± 2.4 min Totalt ± 39.2 min 95.3 ± 25.2 min Resultat CLIP-studien Resultat CLIP-studien Barn (n=84) 8 12 år Tonåringar (n=85) år Tillpassning 43.3 ± 9.3 min Ingen skillnad 41.3 ± 9.0 min Linsinlärning (insättning & urtagning) 41.9 ± 32.0 Ca min 12 minuter skillnad 30.3 ± 20.2 min Återbesök 1 vecka 14.3 ± 4.7 min 13.6 ± 4.9 min Återbesök 1 månad 14.1 ± 9.5 min Ingen skillnad 11.6 ± 3.1 min Återbesök 3 månader 11.4 ± 3.0 min 10.6 ± 2.4 min Ingen signifikant skillnad i tidsåtgången för tillpassning och återbesök mellan barn och tonåringar För barnen tog det ca 12 minuter längre att träna insättning och urtagning Utförs oftast av annan än optiker Optikerns tid likvärdig mellan barn & tonåringar Ingen av barnen eller tonåringarna upplevde några linsrelaterade problem Totalt ± 39.2 Ca 15 minminuter skillnad 95.3 ± 25.2 min Fördelar med kontaktlinser Fördelar med kontaktlinser Delstudie i CLIP-studien Syfte Fastställa om barn får lika stora fördelar som tonåringar med kontaktlinser Deltagarna och föräldrarna frågades ut vid varje besök om livskvalitets relaterade områden Utseende, belåtenhet, symptom, synen, aktiviteter, skolarbete m.fl PREP (Pediatric Refractive Error Profile) Genomsnittligt PREP-poäng alla områden Glasögon 3 månader Barn 64.4 ± ,2 ± 10.9 Tonåringar 61.8 ± ± 10.2 Både barn och tonåringar var mer nöjda med kontaktlinser jämfört med glasögon Ingen skillnad i förbättring mellan barn och tonåringar Förbättringen fanns redan vid första återbesöket efter en vecka Störst förbättringar (>30 poäng) rapporterades för utseende och aktiviteter (sport, lek, dans) Benefits of contact Lens Wear for Children and Teens. Walline JJ et al, Eye & Contact Lens 33(6): , 2007 Benefits of contact Lens Wear for Children and Teens. Walline JJ et al, Eye & Contact Lens 33(6): ,

5 Föräldrarna spelar roll!!! Föräldrarna spelar roll!!! Köpte linser Köpte inte linser Köpte linser Köpte inte linser 8% 15% 8% 15% 33% 39% 33% Troligare att tonåringar skaffar linser om föräldrarna är involverade 39% 59% 59% 46% Uppmuntrade Varken uppmuntrade eller avrådde Avrådde 46% Uppmuntrade Varken uppmuntrade eller avrådde Avrådde Rosetta-Engaging Teens on a More Emotional Level Rosetta-Engaging Teens on a More Emotional Level Motivation Kommunikation Motivation kan övervinna omognad eller rädsla Tillpassa inte linser om det är föräldrarna som vill, men barnet är omotiverat och omoget Ge realistiska förväntningar och se till att instruktionerna efterlevs Bygg upp ett förtroende Var tolerant, positiv, direkt och alltid ärlig Ta reda på vilka behov som finns Låt inte föräldrarna svara på alla frågor Låt barnet vara delaktigt Förklara fördelar och nackdelar både för barnet och föräldrarna Lämna även skriftlig information Skötsel & Hygien Hantering Att göra och inte göra Kontaktinformation Kommunikation Kommunikation Förklara vad du skall göra och varför Gör det enkelt och tydligt Prata inte för länge (kan skapa oro) Easy Eyelid Eversion, (November 2007) 5

6 Kommunikation Lär känna dina kunder Optikerna är mindre bekväma att prata med yngre Kommunicera med patienter... 42% Under 10 år 48% Ålder % Ålder % Ålder % Ålder 40+ Kommunicera med barnets föräldrar... 50% Under 10 år 55% Ålder % Ålder BARN 9-13 år (TWEENS) Ett mellanfas i utvecklingen Vill växa upp och vara stor Men vill samtidigt fortfarande vara barn Beroende av föräldrarna både ekonomiskt och emotionellt Teknologin blir allt mer en del av deras liv Åtråvärt men tas inte för givet Utmanar inte professionella råd Min fröken sa att The Adolescent & Child Health Initiative to Encourage Vision Empowerment (ACHIEVE) study design & baseline data Walline J et al OVS Jan;83(1):37-45 Lär känna dina kunder Linsval - Stabila linser TONÅRINGAR Utseendet spelar roll Viktigt med rätt märken & fabrikat Många arbetar extra Teknologin tas för given Nästan alla har mobiltelefoner, MP3-spelare Litar på information från kompisar och personer som de synkar med GP (RGP) Lägre infektionsrisk Bättre synkvalitet Höga styrkor/astigmatism Ekonomiskt Myopikontroll (inte troligt) Sämre initial komfort Sämre vid idrott ORTOKERATOLOGI Högsta startkostnaden Kräver mer stoltid Frihet att slippa linser dagtid Perfekt för idrott Myopikontroll (eventuellt) Sova med linser Ökad risk för MK Linsval Mjuka linser Eftervård och uppföljning ENDAGSLINSER Bekvämt Inga linsvätskor eller burkar Lägre infektionsrisk Begränsat styrkeutbud Ekonomiskt vid sporadiskt bärande Mindre ytbeläggningar KORTTIDSLINSER Stort urval av olika parametrar Finns i nya moderna material Silikon-hydrogellinser Ekonomiskt vid fulltidsbruk Kräver skötsel Kom ihåg, det går att byta linstyp! INTE ETT BESLUT FÖR LIVET Viktigt med rutiner för barnet Säg till föräldrarna att se till att linserna blir en naturlig del av de dagliga rutinerna Måste finnas extra tid för att sköta linserna Lämpligt att använda linserna mycket första två veckorna Om linserna inte används första veckan, mindre troligt att barnet blir en framgångsrik linsbärare Ge både barnet och föräldrarna möjlighet att ställa frågor 6

7 Eftervård och uppföljning Sammanfattning Historik och symptom Barn talar inte frivilligt om problem Fråga om de sovit med linserna (speciellt tonåringarna) Hygien Be dem visa hur de sköter linserna Kontrollera linsburken och linserna Upprepa viktig information Tätare återbesök Inklusive refraktion & biomikroskopi J Walline, AAO-konferens 2006 Tack för uppmärksamheten Tack! Ett stort tack för all hjälp: Caroline Christie David Ruston Efter att använt linser ett tag kommer de tillbaka med ett nytt självförtroende som får dig att må bra 7

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte Kongenital katarakt Barn födda med gråstarr Nike Müller-Brunotte Nike Müller-Brunotte Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm Stockholm februari 2013 Kongenital katarakt är ett mycket sällsynt handicap. Kanske

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Många föräldrar vars barn får diagnosen typ 1 diabetes ställer sig frågor som: Varför händer det här mitt barn?

Läs mer

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007 .nu Kundmagasin Nummer 2 2007 Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu Lars Salmonson VD och Leg. Optiker Contacta Eyewear Köper du bensin hos optikern och kollar ögonen på macken? När du ska serva

Läs mer

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN 02 Innehåll 03 Jesper Aubin 03 Min bakgrund 03 Researchmetod 04 Introduktion 04 Personligt bemötande 04 Hur ser det ut idag? 04 Vad gör det personliga mötet med

Läs mer

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Lisa Classon Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O28 Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare

Läs mer

Bästa optotyp för retinoskopi

Bästa optotyp för retinoskopi Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Bästa optotyp för retinoskopi Lucien ElAwad Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011: O4 Bästa optotyp för retinoskopi Lucien ElAwad Examensarbete

Läs mer

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser HUVUDBROSCHYR Upplev friheten utan glasögon och linser 1 Ögonlaser 5 Behandlingsmetoder 6 Steg för steg 8 Vanliga frågor 10 Risker & biverkningar 11 Linsbyte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Steg för steg

Läs mer

Break4Change föräldragrupp,sweden

Break4Change föräldragrupp,sweden Break4Change föräldragrupp,sweden För yrkesverksamma som arbetar med familjer vars ungdomar är våldsamma / kränkande mot sina föräldrar / vårdnadshavare 1 This publication has been produced with the financial

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t [Part 1, main text, p. 1-4] Kliniska aspekter kring Dk/t Del 1 Har luften gått ur syret? I den första delen av en artikelserie i två delar tar Professor Noel Brennan och Dr Philip Morgan en titt på den

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund.

Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund. Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund. Web-based training a model to increase compliance in the rehabilitation of dogs. Matilda Smeds Skara 2013 Djursjukskötarprogrammet

Läs mer

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr.

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 6 2006 Ortokeratologi Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson Innehåll Nr 6/2006 Tommy

Läs mer

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet?

Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet? Institutionen för hälsovetenskap Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet? Olsson, Eleonor Examensarbete (rehabiliteringsvetenskap,

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim

Läs mer

NORDIC. Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson. Nr.

NORDIC. Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 1 2007 Korneakongress i Houston ett måste Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson

Läs mer