Bidrag för glasögon och kontaktlinser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidrag för glasögon och kontaktlinser"

Transkript

1 I II landstinget DALARNA Central förvaltning LO Hjälpmedel \I.AGA BESLUTSUNDERLA't; Landsti ngsstyrelsen LS 11 A Datum Sida 1 (2) Dnr LD12/03395 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Bidrag för glasögon och kontaktlinser Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Förändringar av bidrag för glasögon och kontaktlinser enligt bilaga c) och d) fastställs att gälla från Sammanfattning Förändrade bidragsnivåer föreslås gällande glasögon och kontaktlinser eftersom de gällande nivåerna inte är anpassade till marknaden. Kostnaderna begränsas för patienter som av medicinska skäl behöver speciella synhjälpmedel. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Nuvarande bidrag för glasögon och kontaktlinser c) Förslag till nya bidrag för glasögon d) Förslag till nya bidrag för kontaktlinser Beskrivning av ärendet och skälen för förslag En lämplig awägning är att patienten betalar 20 % av kostnaden för glas respektive linser. Sklerala linser, vilket är hårda linser som täcker både hornhinna och hela ögonvitan, föreslås vara ett undantag. Bidraget för dessa linser föreslås uppgå till 95 %, d.v.s. patienten betalar 5 % av linskostnaden. Anledningen är att det är en liten och utsatt patientgrupp som skulle få betala orimligt mycket om de skulle betala 20 % av linspriset. När det gäller förslaget för glasögon är bidragets storlek baserat på 80 % av medelvärdet på fyra stora glasleverantörers rekommenderade ut pris. För linser är bidragets storlek baserat på 80 % av medelvärdet på sju stora linsleverantörers listpris + moms och ett påslag på 35 %. Patientperspektiv Bidragsbeloppen blir för användarna/patienterna mer rättvisa då de med störst behov prioriteras. Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun,... I Kontakt Handläggare Hallgren Pernille Org.nr: Ek.sekreterare )d

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Dnr LD12/03395 Sida 2 (2) Finansiering och ekonomiska konsekvenser Förändringarna innebär med stor sannolikhet vid samma förskrivna volym av synhjälpmedel oförändrad kostnad för landstinget. Barn konsekvens För barn tom 7 år har bidragssumman för typ 1, glas s ± 6, "standard glas" höjts från 250kr/glas till 290kr/glas. Miljö, likabehandling, juridik, folkhälsa, konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i ärendet. Samverkan med fackliga organisationer Beslutet kräver inte någon facklig medverkan. Uppföljning Landstingets uppföljning av kostnaderna sker i samband med delårsrapport och bokslut.

3 I _DAlARNA Landstinget BIDRAG till GLASÖGON och KONTAKTLINSER r;\...:> FÖR YTTERLIGARE INFORMATION SYNCENTRALEN Telefon Beträffande leg. optiker, v.g. se telefonkatalogens yrkesregister. fr.o.m. 1 jan 1996 r}j -" r (j\ Vd) \]J : "'I

4 I l) Landstinget DAlARNA BIDRAGSBEST ÄMMELSER för GLASÖGON och KONTAKTLINSER För att få bidrag skall Du vara folkbokförd i länet. Reglerna gäller hos legitimerad optiker i Dalarna. Bidrag kan utgå vid utlämning av glasögon hos leg. optiker utanför länet på grund av skol- eller arbetssituationen. Recept krävs från ögonläkare, ortopist eller optiker som är la ndstingsanställd eller ögonläkare med vård avtal. För kontaktlinstillpassning krävs att optikern har kontaktlinsbehörighet. Bidragsregler: BIDRAGSGRUPP Barn t. o.m. 7 år Kontaktlinser för personer som behöver sådana av medicinska skäl BIDRAGSBELOPP 250 kr eller 600 kr/glas Ny tillpassning ett öga: 1000 kr Ny tillpassning båda ögonen: 1400 kr Byte av lins: 300 kr/ lins Glasögon till personer 250 kr eller 600 kr/glas som behöver sådana av medicinska skäl... BIDRAG till borttappade glasogon/linser utgar ej BIDRAGSBELOPPEN är angivna inkl. moms. BETALNING Kostnaden som överstiger bidraget betalas till optikern. ANMÄRKNING Inkl. arbetskostnad för glas. Bidrag till byte av repat/skadat glas utgår då optiker bedömer a tt skadan inverkar menligt på synförmågan. Recept krävs ej då man byter till ett likvärdigt glas. Kostnaden som Grundsats tillbehör räknas in i överstiger bidraget bidragsgrundande belopp vid ny tillpassning. betalas till optikern. Bidrag utgår ej till fortsatt köp av rengöringsvätskor o.d. Då s.k. månadslinser används utgår bidrag med 300 kr per förpackning om sex linser. Kostnaden som Inkl. arbetskostnad för glas. överstiger bidraget Med denna bidragsgrupp avses i första hand betalas till optikern. behandlingsglas vid skelning för barn över 7 år.... BIDRAG till "reserv "-glasogon/linser utgar ej BIDRAG utgår till faktisk kostnad eller högst angivet belopp

5 I l) Landstinget DAlARNA LO HJÄLPMEDEL Syncentralen Frida Helghe PILAGA LS 11'21 0 FÖRSLAG LANDSTINGSBIDRAG TILL GLASÖGON HOS LEG. OPTIKER För att få bidrag skall Du vara folkbokförd i länet. Recept krävs från ögonläkare, optiker eller ortoptist som är landstingsanställd eller ögonläkare med vå rdavtal. Reglerna gäller has legitimerade optiker i Dalarna. Bidrag kan utgå vid utlämning av glasögon hos leg. optiker utanför länet på grund av skol- eller arbetssituation. Landstingsbidrag utgår för att täcka merkostnader för glasögon och linser. PERSONER BERÄTTIGADE TILL BIDRAG FÖR GLASÖGON Kategori Barn t.o.m. 7 år Prismaglas Ersättningsnivå Bidrag utifrån korrektion, Typ 1-4 Enstyrke glas oavsett prismats storlek, Typ 2 Bifokala/ProgressivalTrifokala glas med prisma över 3prd/glas: Vid första ordination: Typ 2 Om byte inom ett år från senaste ordination: Typ 3 eller Typ 4 3prd/glas eller mindre ges ej Landstingsbidrag då det inte innebär någon merkostnad för patienten. Lästillägg till icke presbyoper (under 35 år) Typ 3 eller Typ 4 Om patienten inte behärskar multifokalaglas ges bidrag till läsglas. Avståndsglas är egenansvar. Filterglas p.g.a. ljuskänslighet Typ 1 EJ fotokromatiska glas. Bidrag utgår högst 1 gång/år med undantag för täta refraktionsändringar. Med täta refraktionsändringar menas en ändring som sker inom ett år från senaste ordination: En ändring i synskärpan med minst tre tiondelar enligt Snellen om synskärpan är över 0,5 eller en tiondel enligt Snellen om synskärpan är under 0,5. En ändring av prisma med minst 0,75 prd/glas horisontellt eller totalt 0,50 prd vertikalt. För afaka icke presbyoper (under 35 år) gäller schablonbidraget även för läsglas i samband med kontaktlins. För barn t.o.m. 7 år utgår bidrag till byte av repat/skadat glas om optiker i butik bedömer att skadan inverkar menligt på synförmågan. Recept krävs ej då man byter till ett likvärdigt glas. glasögonbidrag.doc

6 Bidrag till borttappade glasögon eller reservglasögon utgår ej. BIDRAG TILL GLASÖGON Bidragets storlek baseras på prisbasbelopp avrundat till hela tiotal Typ 1. Enstyrke glas ", ± 6.00 D och/eller cyl '" D "standardglas" 2. Enstyrke glas > ± 6.00 D och/eller cyl > D och/eller prisma 3. Bifokala glas 4. Progressiva/ Trifokala glas Ersättning per öga 290 kr 570 kr 750 kr 1410 kr Bidragsbeloppen är angivna inkl. moms och arbetskostnad. Bidraget reduceras till den verkliga kostnaden om denna understiger schablonbidraget. Kostnaden som överstiger bidraget betalas direkt till optikern i butik. Bidrag till bågar utgår ej. Egenansvar: Avståndsglas till barn som fyllt 8 år. Bifokala/trifokala/progressiva glas till presbyoper 35 år och äldre. Fotokromatiska glas är inte tillräckligt avbländande för att hjälpa patienter som är medicinskt ljuskänsliga. Arbetsanpassade/terminal glasögon är arbetsgivarens ansvar. glasogonbidrag.doc

7 I Landstinget L S ' 11;2; [) DAlARNA FÖRSLAG LO HJÄLPMEDEL LANDSTINGSBIDRAG TILL MEDICINSK KONTAKTLINS Syncentralen HOS LEG. OPTIKER Frida Helghe För att få bidrag skall Du vara falkbokförd i länet ach ha en diagnos från ögonläkare. Recept krävs från ögonläkare, optiker eller ortoptist som är landstingsanställd eller ögonläkare med vård avtal. Reglerna gäller hos legitimerade optiker i Dalarna. Bidrag kan utgå vid utlämning av kontaktlinser hos leg. optiker utanför länet på grund av skol- eller arbetssituation. Landstingsbidrag utgår för att täcka merkostnader för glasögon och linser. För kantaktlinstillpassning krävs att leg. optiker har kantaktlinsbehörighet. PERSONER BERÄTTIGADE TILL BIDRAG FÖR MEDICINSKA KONTAKTLINSER Kategori Barn t.o.m. 7 år Grav myopi/hyperapi Keratokanus Övriga medicinska skäl: Ex. Afaki Anisometropi över 2,50 D Färgade linser p.g.a. skada eller ljuskänslighet Sjögrens syndrom Ersättning utgår: Oavsett styrka Barn och ungdom t.o.m. 19 år* med styrka över ±8,00 D** Sam kräver halvårslins, klacklins eller stabillins Som kräver kontaktlins BIDRAG TILL KONTAKTLINSER Bidragets starlek baseras på prisbasbelopp avrundat till hela tiotal 1. Mjuka endagars ach månadslinser Högst 2 ggr/år Ersättning per öga: 400 kr/öga 2. Mjuka 3-6 månaders linser 3. Karneala och semisklerala stabila linser Högst 2 ggr/år Högst 1 ggr/år 700 kr/öga 970 kr/öga 4. Sklerala linser Bidragsbeloppen är angivna inkl. moms. Högst 1 ggr/2 år 4270 kr/öga Bidraget reduceras till den verkliga kostnaden om denna understiger schablonbidraget. Kostnaden som överstiger bidraget betalas direkt till optikern i butik. Vid ny tillpassning ges dubbelt bidrag vid ett tillfälle. För afaka icke presbyoper (under 35 år) gäller schablonbidraget även för läsglas i samband med kontaktlins. c:\documents and settings\hertai\1okala installningar\temporary Internet files\contenues\3361 wrqn\bilaga"h20kontaktlinsbidrag[1 J.doc

8 .::.. Bidrag till borttappade linser eller resrvlinser utgår ej. "Följer Landstingets beslut om avgifts befriad vård för barn och ungdomar.... Utgår från TSFS 2010:125, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. c:\documenls and setlings\hertai\lokala instållningar\temporary Inlemet files\content.ie5\3361wrqn\bilaga%20kontakuinsbidrag[1].doc

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret 2012-05-25 Glasögonbidrag upp till 16 år Västra Götalandsregionen höjer åldersgränsen för glasögonbidrag väsentligt. Från och med 1 juni kan barn

Läs mer

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL Glasögon kan ordineras på följande indikationer: 1. BARN T O M 7 ÅRS ÅLDER Ett par glas erhålles per år. Vid refraktionsändring kan ytterligare glas erhållas. Glasögon som skadas

Läs mer

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet Landstingens stöd till glasögon för barn En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet . Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28)

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0660 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet ~ila&a ls 2BA BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2014-04-07 Sida 1 (6) Dnr LD12/01796 Uppdnr 759 2014-03-24 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Bilaga KS SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2015-06-11 13 (22) VON 89 Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Dnr 2015/379 INLEDNING

Läs mer

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna ,._ Fo~~~X!~den Tandvårdsförvaltning LO Tandvård Datum 2015-03-04 Sida 1 (3) Dnr LD15/00485 Uppdnr 1005 Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna Ordförandens förslag 1. En ändring till en fast avgift på

Läs mer

Svar på motion från Lisbeth Mörk Amnelius (DSP): Ge överviktiga riktiga kostråd i stället för Gastric Bypassoperation

Svar på motion från Lisbeth Mörk Amnelius (DSP): Ge överviktiga riktiga kostråd i stället för Gastric Bypassoperation I 11 ~ Landstinget DALARNA grfofj, a l!j~ gid fl BESLUTSUNDERLAG' Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LO 12/02415 Uppdnr 341 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822)

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Motionären föreslår i sin motion att Landstinget i Östergötland ändrar reglerna för glasögonbidrag så att alla barn

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige O O O Q 2 5 Datum 2014-03-03 Sida 1 (2) Dnr LD13/03326 Uppdnr 714 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD14/03256 Uppdnr 959 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Handikapphjälpmedel i Landstinget Dalarna

Handikapphjälpmedel i Landstinget Dalarna 2001-10-22 Dnr LDH0110/01 Handikapphjälpmedel i Landstinget Dalarna synsätt ansvar finansiering Hjälpmedelsdelegationen Bernt Persson, ordf Anders Classon Erik Björklund Johan Thomasson Torsten Larsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Avtal enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att berörda kommuner fattar motsvarande beslut

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Avtal enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att berörda kommuner fattar motsvarande beslut I 111 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslutsunderlag 81l19a LS. SF+ Landstingsstyrelsen ' Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Dnr LD14/03061 Uppdnr 982 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige I llj ~. Landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2015-06-15- Datum _ 16 Sida 1 (7) Ekonomienhet 000122 Dnr LD15/01538 Uppdnr 1079 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1256 Landstingsstyrelsen Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

Optikbranschens verksamhetsidé anger att Optikbranschen skall verka för hög kvalitet genom branschnormer.

Optikbranschens verksamhetsidé anger att Optikbranschen skall verka för hög kvalitet genom branschnormer. Kvalitetsnorm i synvården 1 Version 13 Förord Optikbranschens verksamhetsidé anger att Optikbranschen skall verka för hög kvalitet genom branschnormer. Optikerförbundets kvalitetspolicy säger att Optikerförbundets

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Anna Bothom Avd Försäljning anna.bothom@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-05 Dnr [Diarienummer] 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Utökad omfattning av studeranderabatt i kollektivtrafiken

Läs mer

I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I II Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-09-22

Läs mer