Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med Reviderad den Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling Material och utrustning för fysiska, fysiologiska och biokemiska tester Blodanalysmaterial 06 Ortoser och proteser Proteser utom etremitetsproteser Ögonproteser 09 Hälpmedel för personlig vård Hjälpmedel för att mäta kroppens fysiska och fysiologiska tillstånd Kroppstermometrar Personvåg 12 Hjälpmedel vid förflyttning Cyklar Tandemcyklar Orienteringshjälpmedel Stödkäpp (vit) Vita käppar (teknikkäppar) Elektroniska orienteringshjälpmedel Akustiska ledfyrar (Ljudsignalsändare) Kompasser 15 Hjälpmedel i hushållet Matlagningshjälpmedel Hjälpmedel för att äta och dricka Sömnads- och textilvårdshjälpmedel 18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler Belysningsarmatur Läs- och arbetsbelysningar 22 Hjälpmedel för kommunikation, och information Synhjälpmedel Ljusfilter (absorbtionsfilter)

2 Glasögon - bidrag Kontaktlinser - bidrag Glasögon och kontaktlinser Glas, linser och linssystem som förstorar Kikare Hjälpmedel som vinklar och vidgar synfältet Förstorande videosystem Hjälpmedel för teckning och handskrift Skrivbrädor, ritbrädor och teckningsbrädor Namnteckningsramar, namnstämplar Utrustning för manuell punktskrift Skrivmaskiner Speciellt skrivpapper och skrivplast Räknehjälpmedel Räkneapparater Hjälpmedel för att hantera ljud-, bild- och videoinformation Utrustning för att spela in och återge ljud Varseblivningshjälpmedel Indikatorer med ljussignaler Ur och klockor Almanackor, kalendrar och planeringssystem Läshjälpmedel Bokstöd och bokhållare Datorer Stationära datorer Bärbara datorer och hand- och fickdatorer Inmatningsenheter till datorer Tangentbord Alternativa inmatningsenheter Presentationsenheter för datorer Displayer Skrivare Alternativa enheter för presentation från datorer Speciella programvaror för presentation

3 3 24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter Greppanpassningar och hjälpmedel som ersätter armoch/eller hand- och/eller fingergrepp Manuskripthållare 27 Hjälpmedel och utrustning för miljöförbättring, verktyg och maskiner Mätinstrument Hjälpmedel och verktyg för mätning av längd Hjälpmedel och verktyg för att mäta klimatförhållanden Hjälpmedel för att mäta färg 30 Hjälpmedel för lek och fritidssysselsättningar Slöjd- och hantverksmaterial och redskap Verktyg, material och utrustning för träslöjd

4 4 Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Specifika riktlinjer för området Personer med konstaterad synnedsättning som är optimalt refraktionerade och där vanlig korrektion för långt och nära håll inte räcker, och som upplever problem i vardagliga situationer, remitteras av ögonläkare för utredning av habiliterings- /rehabiliteringsbehov med efterföljande insatser. Ögonläkare (Ögl), anpassningslärare (Anp), arbetsterapeut (A), synpedagog (Sp) och optiker (Opt) 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling Material och utrustning för fysiska, fysiologiska och biokemiska tester Blodanalysmaterial Anpassningslärare, synpedagog i samråd med diabetessjuksköterska. 06 Ortoser och proteser Proteser utom extremitetsproteser Ögonproteser Sortiment: Ögonläkare. Kontakta ögonkliniken. Ögonprotesen fyller en kosmetisk och en rumsuppfyllande funktion i ögonhålan. Standardprotes kan i allmänhet användas i avvaktan på individuellt tillverkad ögonprotes. Ögonprotestekniker tillhandahåller ögonproteser av glas, medan speciellt utbildade sjukhustekniker och optiker tillverkar ögonproteser av acrylplast.

5 5 Reservprotes kan förskrivas. 09 Hjälpmedel för personlig vård Hjälpmedel för att mäta kroppens fysiska och fysiologiska tillstånd Kroppstermometrar Personvåg 12 Hjälpmedel vid förflyttning Cyklar Tandemcyklar Bidrag till tandemcykel (se Avgifter/bidrag) kan ges till person som på grund av synskada inte kan cykla på egen hand. Förutsättning för bidrag är att intresserad följeslagare finns vilket ska anges. Efter förskrivning äger den enskilde cykeln och står därmed för underhåll, reparation och eventuell förlust Orienteringshjälpmedel Stödkäpp (vit) Vita käppar (teknikkäppar) Elektroniska orienteringshjälpmedel Gäller produkter som kan användas för navigering av personer som har grav synnedsättning alternativt blinda.

6 6 Systemet anger var man befinner sig. För förskrivning krävs att personen har god orientering och förflyttningsförmåga med teknikkäpp Akustiska ledfyrar (Ljudsignalsändare) Kompasser 15 Hjälpmedel i hushållet Matlagningshjälpmedel Hjälpmedel för att äta och dricka Sömnads- och textilvårdshjälpmedel 18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler Belysningsarmatur Läs- och arbetsbelysningar Anpassningslärare, synpedagog, optiker vid synenhet.. Kan förskrivas vid synavstånd mindre än 10 cm samt för barn oavsett läsförmåga eller synavstånd, som synstimulering. Vanliga glödljuslampor eller fasta installationer av armatur kan inte förskrivas. I vissa fall kan bostadsanpassningsbidrag sökas.

7 7 22 Hjälpmedel för kommunikation och information Synhjälpmedel Ljusfilter (absorbtionsfilter) Anpassningslärare, synpedagog, optiker vid synenhet. Förskrivs vid ljuskänslighet och för kontrasthöjande effekt Glasögon - bidrag Bidrag: Ögonläkare, optiker vid syncentral, remiss från ögonläkare krävs. Vid afaki krävs remiss endast vid förstagångsförskrivning. Se under Avgifter/bidrag. Glasögonglas kan förskrivas enligt nedan och berättigar då till schablonersättning: Kontaktlinser - bidrag afaki till barn t o m 7 års ålder Reparation av sönderslagna glasögon eller förnyad förskrivning på grund av repade glas kan tidigast göras efter ett år. Bidrag: Ögonläkare, optiker med kontaktlinsbehörighet. Remiss fån ögonläkare krävs vid första förskrivningen. Se under Avgifter/bidrag. Kontaktlinser kan förskrivas enligt nedan och berättigar då till schablonersättning. Kontaktlinser kan förskrivas vid afaki, keratokonus, grav myopi, grav hyperopi och som kosmetisk- och occlussionslins. Vid afaki kan kompletterande glasögon förskrivas. Rengöringsutrustning och hanteringshjälpmedel utlämnas vid förskrivningstillfället.

8 Glasögon och kontaktlinser Vid synnedsättning av sådan omfattning att en ändamålsenlig synfunktion inte kan erhållas med vanliga korrektionsglas förskrivas och utlämnas de förskrivna hjälpmedlen från synenhet Glas, linser och linssystem som förstora Förstoringsglas med och utan belysning Vanliga korrektionsglas kan i vissa fall användas som optiskt hjälpmedel om styrkan är sådan att synavståndet blir mindre än 0,25 m. Glaset ger en förstoring av det betraktade objektet. Arbetsterapeut, optiker, anpassningslärare, synpedagog Kikare Gäller kikare och kikarglasögon. Anpassningslärare, synpedagog, optiker Hjälpmedel som vinklar och vidgar synfältet Bidrag: Ögonläkare, optiker vid synenhet.. Se under Avgifter/bidrag. Glasögonglas kan förskrivas enligt nedan och berättigar då till schablonersättning. Prismaglasögon kan förskrivas till person med sådan felställning av ögonen att binokulär enkelseende endast kan åstadkommas med hjälp av prismakorrektion. Förskrivning av bågar, glas och inslipning av glas följer samma regler som gäller för övriga glasögonglas och bågar. Endast ett par prismaglasögon kan förskrivas per år.

9 Förstorande videosystem. Om en person med synnedsättning trots optimala optiska hjälpmedel, kringutrustning och synträning har dålig läshastighet, svårt att läsa liten text eller inte kan läsa någon text alls, bör man pröva om denna kan läsa/skriva eller utöva annan aktivitet bättre med hjälp av något förstorande Videosystem. Kan förskrivas till hemmet och/eller i studiesituation Hjälpmedel för teckning och handskrift Skrivbrädor, ritbrädor och teckningsbrädor Namnteckningsramar, namnstämplar Utrustning för manuell punktskrift Skrivmaskiner. Manuella och elektriska punktskrivmaskiner Speciellt skrivpapper och skrivplast Arbetsterapeut, anpassningslärare, synpedagog Räknehjälpmedel Räkneapparater Dessa hjälpmedel är främst avsedda för användning i studiesituation Hjälpmedel för att hantera ljud-, bild- och videoinformation Utrustning för att spela in och återge ljud. Kassettbandspelare och minatyrbandspelare samt digital inspelning Arbetsterapeut, anpassningslärare, synpedagog. Endast specialsortiment kan förskrivas.

10 Varseblivningshjälpmedel Indikatorer med ljudsignaler Ur och klockor Almanackor, kalendrar och planeringssystem Endast sortiment kan förskrivas Läshjälpmedel Bokstöd och bokhållare Arbetsterapeut, anpassningslärare, synpedagog Datorer Stationära datorer Bärbara datorer och hand- och fickdatorer Dator kan förskrivas till personer med grav synnedsättning för att användas i studiesituation och/eller i hemmet. Förbrukningsartiklar såsom disketter, cd-skivor, papper, USB och bläckpatroner bekostas ej av Region Skåne.

11 Inmatningsenheter till datorer Tangentbord Alternativa inmatningsenheter Lösa tangentbord kan förskrivas till mobiltelefon för att telefonen ska fungera som anteckningshjälpmedel. Kan förskrivas person med grav synnedsättning alternativ blindhet. Vana att använda dagens IT-teknik krävs Presentationsenheter för datorer Displayer Skrivare Alternativa enheter för presentation från datorer Talsyntes kan förskrivas till egen/privat eller förskriven dator i hemmet och/eller i studiesituation. Programvara för talsyntes till egen mobiltelefon kan förskrivas till person med grav synnedsättning alternativ blindhet. Abonnemang och telefon bekostas ej av Region Skåne. Vana att använda dagens IT-teknik krävs Speciella programvaror för presentation Gäller förstorande program till dator. Programvaran kan förskrivas till egen/privat eller förskriven dator..

12 12 24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter Greppanpassningar och hjälpmedel som ersätter armoch/eller hand- och/eller fingergrepp Manuskripthållare Kan förskrivas vid kort synavstånd. 27 Hjälpmedel och utrustning för miljöförbättring, verktyg och maskiner Mätinstrument Hjälpmedel och verktyg för mätning av längd Hjälpmedel och verktyg för att mäta klimatförhållanden Hjälpmedel och redskap för att mäta färg 30 Hjälpmedel för lek och fritidssysselsättningar Slöjd- och hantverksmaterial och redskap Verktyg, material och utrustning för träslöjd Hjälpmedel att användas i studiesituation.

ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE.

ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE. 1 ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE. Förkortningar: Ögl= Ögonläkare vid syncentral, Sp= Synpedagog, St= syntränare och ögonsjuksköterska vid syncentral (att gälla till 081231), Opt=

Läs mer

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL Synpedagog i samråd med L och/eller diabetessjuksköterska vid klinik som behandlar patient med diabetes mellitus. Förskrivning ska ske i samråd med syncentral.

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet Landstingens stöd till glasögon för barn En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet . Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handikapphjälpmedel i Landstinget Dalarna

Handikapphjälpmedel i Landstinget Dalarna 2001-10-22 Dnr LDH0110/01 Handikapphjälpmedel i Landstinget Dalarna synsätt ansvar finansiering Hjälpmedelsdelegationen Bernt Persson, ordf Anders Classon Erik Björklund Johan Thomasson Torsten Larsson

Läs mer

Förskrivningsanvisningar för Landstinget i Kalmar Län - DEL 1

Förskrivningsanvisningar för Landstinget i Kalmar Län - DEL 1 1(38) Förskrivningsanvisningar för Landstinget i Kalmar Län - DEL 1 HJÄLPMEDEL VID RÖRELSEHINDER, TALSKADOR, KOGNITIVA OCH MEDICINSKA FUNKTIONSHINDER Kommunernas ansvar efter 2008-01-01 omfattar förskrivningsanvisningarna

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL Glasögon kan ordineras på följande indikationer: 1. BARN T O M 7 ÅRS ÅLDER Ett par glas erhålles per år. Vid refraktionsändring kan ytterligare glas erhållas. Glasögon som skadas

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

Lyssna! Rapport från en enkät bland personer med dövblindhet om tekniska hjälpmedel och samarbetet med landstinget

Lyssna! Rapport från en enkät bland personer med dövblindhet om tekniska hjälpmedel och samarbetet med landstinget Lyssna! Rapport från en enkät bland personer med dövblindhet om tekniska hjälpmedel och samarbetet med landstinget 2015 Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning... 4 Om dem som svarat... 4 Vilka tekniska

Läs mer

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring RIKTLINJER med priser vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfälliga lån Riktlinjer antaget av socialnämnden 2012-10-02 101

Läs mer

Synskadade barn talar

Synskadade barn talar Synskadade barn talar om IT-hjäl pmedel En rapport från HANDU på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet, projekt Bättre tillsammans. Juni 2005 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2005 Författare: Cecilia Ranemo, HANDU

Läs mer

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 2 Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

Anpassningar för oss med synnedsättning. Intervjuer med elever, lärare och personal på gymnasiet samt synrådgivare på SPSM

Anpassningar för oss med synnedsättning. Intervjuer med elever, lärare och personal på gymnasiet samt synrådgivare på SPSM Anpassningar för oss med synnedsättning Intervjuer med elever, lärare och personal på gymnasiet samt synrådgivare på SPSM Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Anita Hildén och Synskadades riksförbund

Läs mer

Albinism Nyhetsbrev 325

Albinism Nyhetsbrev 325 Nyhetsbrev 325 Ågrenska arrangerar veckovistelser för familjer som har barn och ungdomar med medfödda, sällsynta sjukdomar och syndrom. Verksamheten, som vänder sig till hela familjen, ger föräldrar, barn

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto: Brittmari Hansson Tekniska hjälpmedel - i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar Kommunrehab, Vård-

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Bilaga KS SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2015-06-11 13 (22) VON 89 Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Dnr 2015/379 INLEDNING

Läs mer

nya Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2012

nya Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2012 nya Nr 1 2012 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering När Margareta ser bäst använder hon excentrisk fixation, sid 14 Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 nya

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun 2015. Tekniska hjälpmedel i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar kommunrehab inom vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer