Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade"

Transkript

1 I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade Ordförandens förslag 1. Motionen avslås. Sammanfattning Carin Malm (KO) med flera yrkar i motion den 19 februari 2013 att landstinget Dalarna har träningstider som är tillgängliga för vissa patientgrupper med funktionshinder i träningslokaler i hela länet och att det finns personal med specifik kompetens för att kunna träna och handleda dessa funktionshindrade och deras assistenter. Landstinget erbjuder redan idag god tillgänglighet till sina lokaler. Vid stora funktionsnedsättningar finns daglig sysselsättning i kommunal regi enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta finns både för personer med medfödda och förvärvade skador. Vissa kommuner har även tagit ansvar för upprätthållande funktionsträning. Personer med stroke, neurologiska funktionshinder, rullstolsburna och andra med grava funktionsnedsättningar har i allmänhet ett individuellt utarbetat träningsprogram utformat i samverkan med sjukgymnast. Har individen en personlig assistent är det troligt att denne närvarat under rehabiliteringsperioden på avsedd öppenvårdsmottagning och också fått instruktioner av sjukgymnast hur träningen skall utföras. Landstinget erbjuder redan idag hög professionell kompetens och god tillgänglighet till sina lokaler. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Motion Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Dagrehabilitering och öppen rehabilitering i Borlänge, Ludvika, Avesta, Mora och Falun har anpassade lokaler med möjlighet till egenvårdiegenträning. För personer med neurologiska funktionshinder kan träningen genomföras självständigt eller med assistent eller närstående. De som varit inskrivna i verksamheten har i allmänhet ett individuellt utarbetat träningsprogram Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kontakt Org.nr: t... I Handläggare Franson Elisabet HoS- direktör

2 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum Dnr LD13/00591 Sida 2 (2) utformat i samverkan med sjukgymnast. Har individen en personlig assistent är det troligt att denne närvarat under rehabiliteringsperioden på avsedd öppenvårdsmottagning och också fått instruktioner av sjukgymnast hur träningen skall utföras. De flesta vårdcentraler upplåter sina lokaler för egenträning under dagtid. När det gäller upplåtande av lokaler på kvällstid finns bl.a. rutiner om ansvar för utrustning och lokaler. På en del orter finns samarbete mellan dagrehabilitering och öppen rehabilitering med externa gym. Sjukgymnaster stödjer och följer också individen i utslussning till långsiktiga aktiviteter som kan ske utanför vårdinrättningens väggar. Vissa handikappföreningar är aktiva i både rehabiliteringen och utslussningen till ett aktivt liv under en längre period som ofta startar redan när individen är inskriven i vården. Rehabiliteringsmedicin har ett nära samarbete med föreningarna. Vid stora funktionsnedsättningar finns daglig sysselsättning i kommunal regi enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta finns både för personer med medfödda och förvärvade skador. Vissa kommuner har även tagit ansvar för upprätthållande funktionsträning. Landstinget tillsammans med kommunerna erbjuder redan idag god tillgänglighet till träningstider och kan erbjuda personal med kompetens för att träna och handleda funktionshindrade och dess assistenter. Patientperspektiv, likabehandling, finansiering och ekonomiska konsekvenser, miljö, barn konsekvens, juridik, folkhälsa och konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Dessa perspektiv beaktas i beskrivningen av ärendet eller saknar relevans i ärendet. Samverkan med fackliga organisationer Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. Uppföljning Någon uppföljning krävs inte av detta beslut.

3 I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Sammanträde PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Sida 1 (2) Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 83 Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshindrade Diarienummer LD13/00591 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige 1. Motionen avslås. Sammanfattning av ärendet Carin Malm (KO) med flera yrkar i motion den 19 februari 2013 att landstinget Dalarna har träningstider som är tillgängliga för vissa patientgrupper med funktionshinder i träningslokaler i hela länet och att det finns personal med specifik kompetens för att kunna träna och handleda dessa funktionshindrade och deras assistenter. Landstinget erbjuder redan idag god tillgänglighet till sina lokaler. Vid stora funktionsnedsättningar finns daglig sysselsättning i kommunal regi enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta finns både för personer med medfödda och förvärvade skador. Vissa kommuner har även tagit ansvar för upprätthållande funktionsträning. Personer med stroke, neurologiska funktionshinder, rullstolsburna och andra med grava funktionsnedsättningar har i allmänhet ett individuellt utarbetat träningsprogram utformat i samverkan med sjukgymnast. Har individen en personlig assistent är det troligt att denne närvarat under rehabiliteringsperioden på avsedd öppenvårdsmottagning och också fått instruktioner av sjukgymnast hur träningen skall utföras. Landstinget erbjuder redan idag hög professionell kompetens och god tillgänglighet till sina lokaler. Utdrag exp till 1. LF Vid protokollet: Taimi Hermansson Bestyrkes i tjänsten [Intygarens namn]

4 Landstinget Dalarna Central förvaltning o O O 5 O 7 Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 2 (2) I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 83 A b) Motion. Bilaga 83 B

5 ... ~:.. ~ Dan1!l O Morf ON Nära och säker träning för funj(ttonshlndrade Människor med strake, neurologiska flmktionshinder, ruhsrolsburna och andra med grava funktionsnedsättningar behöver ofta kontinuerlig träning. Sa länge de vistas inom akutvården eller på en rehabiliteringsklinik, avsedd för dehl, finns det kompetent personal som är insatta i deras problematik och hur man skall träna dem på bästa sätt. Så snart personen I fråga kommer hem Dch hänvisas Ull öppenvården eher"vanliga" gym finns det ofta inte möjlighet att tillskansa sig den träning sam behbvs för att - bibehålla eller förbättra sin förmåga och hälsa. Antingen är lokalerna inte anpassade för funktionshindrade och/eller finns det inte personal som är insatta i hur man tränar personer med funktionshinder. Det saknas ofta kunskap i hur man förflyttar utan att skada, hur man utför övningarna eller hur man bemöter en funktionshindrad på ett optimalt sätt. Dessutom vill kanske den funktionshindrade kunna träna i lugn ooh ro i en miljö där man fnte känner sig annorlunda eller utpekad. VårdinrättnIngarnas trånlngslokaler skulle Kunna användas Just för detta syfte till exempel på kvällstid. De möjligheter som finns till anpassad träning med kompetent personal är ytterst få och ligger inte inom ett tillgängligt avstånd för personer fran hela länet och är inte alltid öppet för alla funktionshindrade utan bara de som tillhör en viss personkrets. Därför yrkar vi: A t t Landstinget Dalarna har tråningstider som är tillgängliga för patientgruppen ovan i träningslokaler i hela länet A t t det finns personal med specifik kompetens för att kunna träna och handleda dessa funktionshindrade och deras assistenter.. '" f) C ~ ~",tnv, I~ jtui111 Y1~, f Darin Malm (KO) M~rrna And~KDYU~ 91ft/lie J4~~i4M~,-h\JJ]#5~ Birgitta ~credeus (KO) Katarina Gustavsson (KO)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Svar på motion från Lisbeth Mörk Amnelius (DSP): Ge överviktiga riktiga kostråd i stället för Gastric Bypassoperation

Svar på motion från Lisbeth Mörk Amnelius (DSP): Ge överviktiga riktiga kostråd i stället för Gastric Bypassoperation I 11 ~ Landstinget DALARNA grfofj, a l!j~ gid fl BESLUTSUNDERLAG' Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LO 12/02415 Uppdnr 341 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD14/03256 Uppdnr 959 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige O O O Q 2 5 Datum 2014-03-03 Sida 1 (2) Dnr LD13/03326 Uppdnr 714 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset.

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset. I III Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-04-16 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-04-28

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Bidrag för glasögon och kontaktlinser

Bidrag för glasögon och kontaktlinser I II landstinget DALARNA Central förvaltning LO Hjälpmedel \I.AGA BESLUTSUNDERLA't; Landsti ngsstyrelsen LS 11 A Datum 2013-11-04 Sida 1 (2) Dnr LD12/03395 Uppdnr 416 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Datum 2009-01-30 Saco Rnr 88.08 Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet ~ila&a ls 2BA BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2014-04-07 Sida 1 (6) Dnr LD12/01796 Uppdnr 759 2014-03-24 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador

Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador AKUTVÅRD REHABILITERING VAD HÄNDER SEDAN? Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador 2002:29 AKUTVÅRD REHABILITERING VAD HÄNDER SEDAN? Socialtjänstens insatser till vuxna personer

Läs mer

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 Säters kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10 Avesta kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Antal sidor: 10 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 201-09-21 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde 2014-04-07 24-55 Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: 2014-04-07, kl 10.00-12.00, 13.00-14.55

Läs mer

Öckeröseniorens. A till Ö

Öckeröseniorens. A till Ö Öckeröseniorens A till Ö Öckeröseniorens Öckeröseniorens A till Ö till Ö A Öckerö kommuns äldreomsorg ska präglas av trygghet, värdighet och en meningsfull vardag. Verksamheten ska stödja och underlätta

Läs mer