Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser"

Transkript

1

2

3 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren HH-HOH Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till glasögon och kontaktlinser otydliga och det är många år sedan regelverket reviderades och uppdaterades. Därför har en översyn nu gjorts för att få en samlad bild över vilka olika åldersgrupper som bör omfattas, vilka kriterier för synnedsättning som gäller samt beloppsgränser och regler för bidrag. En arbetsgrupp med representation från Syncentralen, Ögonkliniken och HH s kansli har haft uppdraget att utreda och ta fram ett förslag till ändringar och förtydliganden för vad som gäller glasögonbidrag i Landstinget Sörmland. Arbetsgruppen har gått igenom vilka regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser som gäller idag och gruppen har dessutom gjort en enkätundersökning i övriga landsting om vilka regler för bidrag som gäller där. Därefter har gruppen lämnat ett förslag till reviderat regelverk. Förslaget till regelverket i sin helhet finns i bilaga 1. Sammanställning av enkätsvar från andra landsting finns i bilaga 2. Förutsättningar för bidrag Förslaget är att det för samtliga bidrag till glasögon och linser är brukaren som ska ansöka genom att fylla i en blankett där belopp och kriterier styrks av leg.optiker. (se Förslag regelverk bil 1). En förutsättning för bidrag är att personen är folkbokförd i Södermanlands län. Kostnad för glasögonbåge ingår i bidraget. Förslag till nytt regelverk I det nya förslaget nedan görs en prioritering, där bidraget i större utsträckning går dit det ger störst nytta och till dem med störst behov. Reglerna grundas på vilka kriterier som ska gälla för synnedsättning, samt på åldersgräns. Landstinget Sörmland Habilitering & Hjälpmedel Nyköping Fax Tfn E-post SID 1(13)

4 Glasögon till barn Barns syn utvecklas upp till 7 års ålder, varför det är viktigt att glasögonen under den perioden följer utvecklingen när det gäller storlek och glasögonstyrka. Vid 8 års ålder är synen färdigutvecklad. En utblick till andra län är nyligen gjord om schablonbidraget till barn 8-12 år. Det visade sig att endast två län förutom Sörmland har kvar möjligheten till bidrag i det åldersspannet. För barn med synfel enligt kriterier finns bidrag fortsatt kvar. Förslaget är därför att bidraget till åldrarna 0-7 år finns kvar, medan schablonbidraget till barn 8-12 år, där inget medicinskt intyg förekommer, bör slopas. Glasögon och kontaktlinser med kriterier Bidraget föreslås gälla från den dag personen fyller 8 år och vid särskilda medicinska kriterier för översynthet/långsynthet, närsynthet och brytningsfel. Prismaglasögon Bidraget gäller från den dag personen fyller 8 år, vid skelning eller dubbelseende. Samma belopp som för glasögon föreslås. Här krävs dock att brukaren förnyar recept varje gång ett nytt bidrag ska beviljas. Ekonomiska konsekvenser Nedan finns en sammanställning över de ekonomiska konsekvenser som följer av den föreslagna förändringen. Förslagets beräkningar är gjorda utifrån antal brukare som fått bidrag Kostnaderna 2009 är ungefärliga då bidragsdelen idag består av många olika belopp beroende på glasens styrka och om det gäller ett eller två glas. Kostnad 2009 Kostnad nytt regelverk Bidrag 0-7 år SEK SEK 8-12 år (Schablon) SEK 0 SEK Kriterie-styrda Glasögon SEK SEK Kontaktlinser SEK SEK Prismaglasögon SEK SEK Summa SEK SEK SID 2(13)

5 Förslag till beslut Med hänvisning till ovanstående föreslås Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel besluta att - anta förslaget till regelverk för bidrag till glasögon för barn 0-7 år -anta förslaget till regelverk för bidrag enligt kriterier för personer från 8 år och uppåt. -ta bort schablonbidraget till glasögon för barn 8-12 år Habilitering och Hjälpmedel Eva Andrén Förvaltningschef SID 3(13)

6 Bilaga 1 Förslag: Landstinget Sörmlands regelverk för bidrag till glasögon och kontaktlinser 1. GLASÖGON TILL BARN t o m 7 år (upphör den dag barnet fyller 8 år) När leg.optiker provar ut glasögon och vid byte av glasögon krävs recept från Ögonkliniken Sörmland eller ögonläkare som har vårdavtal med Landstinget Sörmland eller en etableringsrätt. Kriterier och belopp: Glasögon; minst ett glas med styrkor upp till + - 6/cyl 2, högst 500 kr/år Glasögon; minst ett glas med styrkor över + - 6/cyl 2, högst 1200 kr/år 2. GLASÖGON och KONTAKTLINSER Gäller från den dag brukaren fyller 8 år Vid den första utprovningen av glasögon eller kontaktlinser hos leg.optiker krävs intyg/recept från Ögonkliniken i Sörmland eller ögonläkare som har vårdavtal med Landstinget Sörmland eller en etableringsrätt. Kriterier och belopp: Översynthet/långsynthet (grav hyperopi) mer än +10 dptr, Närsynthet (grav myopi) mer än -14 dptr i starkaste brytandesnitt. Brytningsfel (grav astigmatism) mer än 5 dptr Glasögon, högst 2000 kronor vartannat år Kontaktlinser, högst 1000 kronor/år 3. PRISMAGLASÖGON Gäller från den dag brukaren fyller 8 år vid skelning eller dubbelseende För utprovning av prismaglasögon krävs att recept utfärdas från Ögonkliniken i Sörmland. Förnyat recept krävs för att nytt bidrag ska beviljas. Kriterier och belopp: Prismaglasögon, högst 2000 kronor/ vartannat år SID 4(13)

7 Regler En förutsättning för bidrag är att personen är folkbokförd i Södermanlands län. Brukaren ansöker om bidrag på särskild blankett. Om kostnaderna är lägre än det bidragsbelopp som landstinget anger ersätts endast den faktiska kostnaden. Kostnad för glasögonbåge ingår i bidraget. Nytt bidrag kan under året ges till nytt glas i befintlig båge då det är medicinskt motiverat och styrkt på recept. Färgbehandling kan ingå om det är medicinskt motiverat och styrkt på recept. Bidrag utgår inte till arbetskostnad, reparationer, hårdhets- eller antireflexbehandling. För borttappade glasögon eller kontaktlinser utgår ingen ersättning. Hemförsäkring ska användas. Kontroll och rengöring av kontaktlinser eller rengöringsvätskor ersätts inte. Reservglasögon eller reservlinser medges inte i bidragsdel. SID 5(13)

8 Bilaga 2 Omvärldsbevakning Handläggare: Märta Levenstam Persson, handikappkonsulent Landstingens, regionernas regler för glasögonbidrag Sammanfattningsvis gäller att alla har regelverk för barn 0 t o m 7 år. De flesta ger också bidrag till dem med afaki (ögat saknar naturlig lins), med svår synproblematik, dem som ser högst 0,3 efter korrektion och har kontakt med ögonläkare syncentral. Schablonbidrag för barn ungdomar med lindrig synnedsättning, man kan få glasögon via optiker, finns för närvarande i tre landsting. Bidrag betalas efter intyg från optiker. Landstinget Blekinge Barn ungdomar 8-19 år 250 kronor per år Landstinget Halland Barn och ungdomar 8 19 år 450 kronor vartannat år Landstinget Sörmland Barn 8 12 år 500 kronor vartannat år SID 6(13)

9 Enkät hösten 2010 till Sveriges landsting om bidrag/stöd för glasögon eller kontaktlinser till barn och vuxna. Sammanställning av inkomna svar. Handläggare: Ann-Britt Pantzar, kvalitetshandläggare 16 svar har inkommit av 20 utskick. Landstinget Sörmland är inte inräknat. Vem får Glasögonbidrag? 1. Barn 0-7 år 100 % av alla de som svarat ger bidrag till denna åldersgrupp. Från 200 kr till kompletta glasögon. Kostnaden anges olika beroende på styrka, ett öga eller båda ögonen. Här nedan anges lite olika spann : kr kr kr kr (fyra nivåer) kr kr inkl. glasögonbåge 300 kr. Hela glaset och 100 kr till båge. Pat. betalar 1000 kr resten betalar Lt. Hur ofta utbetalas belopp? Tidsgräns är oftast 1 g/år. 19 % anger vartannat år. 25 % av alla svarande anger att bidrag kan utbetalas oftare om medicinska skäl föreligger/krävs nytt recept. 2. Barn/ungdom över 8 år 44 % ger bidrag till denna åldersgrupp 56 % ger inget bidrag. Max åldern varierar upp till år. Här är siffror oklart angivna i svaren varför sammanställning är svårt att göra. 450 kr vartannat år, kompletta glasögon vartannat år och glas varje år, 700 kr, SID 7(13)

10 3. Personer med afaki (naturlig lins saknas) Olika svar beroende på styrka, ett öga eller båda ögonen. Här nedan anges lite olika spann : kr 500 kr kr kr (enstyrke) kr (flerstyrke) kr kr inkl. glasögonbåge 300 kr. Full ersättning glas 1g/år samt båge 100kr Hela glaset och 100 kr till båge. Pat. betalar 1000 kr (till optiker) resten betalar Lt. 81 % ger bidrag till afaki 19 % ger inget bidrag. Hur ofta utbetalas belopp? Högst en gång per år är det vanligaste svaret. 4. Bidrag till prismaglasögon 50 % ger bidrag till Prismaglas 50 % ger inte bidrag till Prismaglas Endast glaskostnad. Kostnad för prisma. Faktiska kostnaden för prismadelen vid behov. 700 kr/år Kompletta glasögon vartannat år, glas varje år. 900 kr/år. Pat. betalar 1000 kr (till optiker) resten betalar Lt. Beror på prismastyrka, ersättning utgår inte om prismastyrka ingår i ordinarie glaspris kr. Hur ofta utbetalas belopp? Se ovan Kommentar: Landstinget ger bidrag, dock inte från syncentralen. 5. Annan omfattning? 25 % har svarat specifika diagnoser. T ex Downbarn, XA-pat. SID 8(13)

11 Glasögonbåge Ingen kostnad, hjälpmedel. 100 kr i bidrag. Glasögonbåge 300 kr. Till vad kan bidrag/stöd ges? 38% ger bidrag till båge eller full kostnad. 50% ger inget bidrag. 12 % Uppgift saknas. Kommentar: Enbart till person med synskada </= o,3 som får glas förskrivna, utprovade på Syncentralen. Endast standardbåge. Arbetskostnad 44% ger bidrag 38 % ger inget bidrag Inget belopp. Max 100 kr. Ingen gräns. Kommentar: Optiker utför arbete. Ja, ibland. 18 % Uppgift saknas. Reparationer 19 % ger stöd för reparationer 75 % ger inte stöd till reparationer 6 % Uppgift saknas Hårdhetsbehandling 31 % ger bidrag. 56 % ger inte bidrag. Kommentar: Då bidrag bara gäller glasen kan detta ingå. Till barn och ungdomar 19 år. 13 % Uppgift saknas Färgbehandling 38 % ger bidrag 44 % ger inte bidrag Kommentar: Filterglas om nedsatt kontrastseende. Ev. fotokromatiska glas. Om det är medicinskt motiverat. Om läkaren bedömer att patienten har behov av det. 18 % Uppgift saknas Antireflexbehandling 25 % ger bidrag 56 % ger inget bidrag 19 % Uppgift saknas SID 9(13)

12 Borttappade glasögon 12 % ger bidrag 75 % ger inget bidrag Kommentar: Hemförsäkring används. Till barn - vid speciella omständigheter. Återanskaffning av glas bedöms av optiker med avtal. 13 % Uppgift saknas Reservglasögon 0 % ger bidrag till reservglasögon 75 % Nej 25 % Uppgift saknas Kommentar: Pat. betalar en egenavgift på 300 kr oavsett glasets beskaffenhet. Vem får bidrag/stöd till Kontaktlinser 1. Personer med afaki 63 % ger bidrag 18% ger inte bidrag. Hela kostnaden för lins. Pat. betalar 1000 kr (till optiker) resten betalar Lt. 300 kr egenavgift, 2ggr/år. 500 kr/öga och år kr/öga 2ggr/år. 1: a utprovning 800 kr/öga, 2:a lins 600 kr/öga/år. Faktiska kostnaden. Faktiska kostnaden, 2par/år (mjuka), 1par/år (stabila) 600 kr 1:a lins 800 kr/öga 2:a lins. Kommentar: Kontaktlinser provas endast på Syncentralen = ingen kostnad för pat. Sällan förekommande. 19 % arbetar inte med kontaktlinser eller så saknas uppgift. 2. Personer med keratokonus Fullt belopp. Faktiska kostnaden. Pat. betalar 1000 kr (till optiker) resten betalar Lt. 300 kr egenavgift, 1ggr/år. 500 kr/ öga och år. 63 % ger bidrag 18% ger inte bidrag. 19 % arbetar inte med kontaktlinser eller så saknas uppgift. SID 10(13)

13 1200 kr/öga 1ggr/år 1:a utprovning 1000kr/öga, 2:a lins 800 kr /öga. Kommentar: Patienter med synskärpa under 0,3, dvs. syncentralspatienter eller närmar sig gränsen för synsvaga. När synskärpan högst uppnår 0.3 med bästa glasögonkorrektion på aktuellt öga/ögon. Första linsen om komplicerat fall, sedan till optiker på stan. 1 par stabila linser/år om synskärpan med bästa glas understiger 0,5, eller ej kan kombineras med andra ögat = ansiometropi. Patient med visus som bäst 0,3 med fördragbart glas. 3. Personer i behov av speciallins 63 % ger bidrag 18% ger inte bidrag. Fullt belopp. Faktiska kostnaden Pat. betalar 1000 kr (till optiker) resten betalar Lt. Varierar. 300 kr egenavgift. Max belopp 500 kr/öga. Kommentar: Enbart utprovning av syncentralens optiker. Individuell bedömning av läkare 1000 kr/öga, 2 ggr/år. Medicinska linser bidragsberättigande. 19 % arbetar inte med kontaktlinser eller så saknas uppgift. Andra orsaker för att få bidrag/stöd? Färgade linser Kosmetiska, bandage, skleral. Kolobom, aniridi, Bandagelins vid trichiasis. Ansiometropi mer än 4 dptr, diplopi, skador. Cornealdystrofier, entropion, myopi, hyperopi, phtis, microphtalmus, aniridi, iriskolobom, fotofobi, linsluxationer, trichiasis, transplantationer, ptos. Linser Kontroll/akutbesök kontaktlinser 38 % Ja 44 % Nej 18 % Uppgift saknas 100 kr var 6:e månad. Kostnadsfritt för brukaren, Syncentralen betalar avtalsoptiker. 100 kr vid första besöket sedan gratis. Ersättning 100 kr /optikerbesök. 700 kr/läkare, 100kr/ optiker. SID 11(13)

14 Rengöring kontaktlinser 18 % svarar att de ger bidrag för rengöring av linser. 69 % Nej 18 % Uppgift saknas Kostnadsfritt för brukaren, Syncentralen betalar optiker på stan. Får startset med alla rek.produkter utan någon kostnad vid utlämning. Kommentar: Startpaket, sedan får pat. betala själv. Borttappade kontaktlinser 13 % ersätter borttappade linser. Ersätts med fullt belopp. Egenavgift 300 kr. 2 ggr/år. En gång/år sedan får pat.betala själv. Inpris x % ersätter inte borttappade linser Kommentar: Tar inte fullt pris på Rose K och sclerallinser 25 % Uppgift saknas Reservlinser Fullt belopp. Egenavgift 300kr 1g/år. 6 % ger ut lins som reserv. Kommentar: Svårt säga vad som är reservlins. Eget ansvar. Ingen kostnad, gäller endast barn. 63 % ingen reservlins. 31 % Uppgift saknas Övriga frågeställningar Krävs alltid recept/intyg från ögonläkare? Samtliga (100%) svarande kräver intyg eller recept från ögonläkare. SID 12(13)

15 Hur ofta görs prisjusteringar? när gjordes senaste höjningen, år? Här nedan är olika svar som inkommit: Vet inte. Belopp har inte ändrats sen starten Oregelbundet, håller just nu på med en översyn Ca vart tredje år. Sällan Avtalet 2008 Aldrig Kommentar: 44 % har inte svarat alls. Får man bidrag oavsett inkomst? 81 % svarat ja. 19 % har inte svarat på frågan. Har ni avtal med leg.optiker? 38 % har avtal med optiker. 44 % har inte avtal. 19 % har inte svarat. Vem administrerar bidragen? 44 % administreras av Syncentralen, vissa attesterar endast och fakturering sker genom ekonomienheter. 18 % administrerar bidrag genom HMC 19 % administreras av ögonmott./ögonklinik. 19 % har inte svarat. Är bidragen inkl. moms? 44 % anger inkl. moms. 13 % anger att bidrag är exkl. moms. 44 % har inte svarat. Kommentar: Ej moms på egenavgifter, hyra eller bidrag när det gäller hjälpmedel. SID 13(13)

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

Information om bidrag till glasögon och kontaktlinser

Information om bidrag till glasögon och kontaktlinser Information om bidrag till glasögon och kontaktlinser Landstinget Sörmlands bidragsregler till glasögon eller kontaktlinser fr. o m 1 maj 2016 Vem får bidrag? Du måste vara folkbokförd i Södermanlands

Läs mer

Bidrag för glasögon och kontaktlinser

Bidrag för glasögon och kontaktlinser I II landstinget DALARNA Central förvaltning LO Hjälpmedel \I.AGA BESLUTSUNDERLA't; Landsti ngsstyrelsen LS 11 A Datum 2013-11-04 Sida 1 (2) Dnr LD12/03395 Uppdnr 416 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen SID 1(6) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2013-09-12 HH-HOH13-116-1 Nämnden för habilitering och

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet Landstingens stöd till glasögon för barn En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet . Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret 2012-05-25 Glasögonbidrag upp till 16 år Västra Götalandsregionen höjer åldersgränsen för glasögonbidrag väsentligt. Från och med 1 juni kan barn

Läs mer

Del 2 Syntekniska hjälpmedel

Del 2 Syntekniska hjälpmedel Del 2 Syntekniska hjälpmedel Ögonklinikerna vid länssjukhuset i Kalmar och vid Västerviks sjukhus har kostnadsansvaret för de syntekniska hjälpmedlen om inget annat anges i anvisningarna. Utprovning, inträning

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822)

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Motionären föreslår i sin motion att Landstinget i Östergötland ändrar reglerna för glasögonbidrag så att alla barn

Läs mer

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL Glasögon kan ordineras på följande indikationer: 1. BARN T O M 7 ÅRS ÅLDER Ett par glas erhålles per år. Vid refraktionsändring kan ytterligare glas erhållas. Glasögon som skadas

Läs mer

Motion: Rätten att se klart!

Motion: Rätten att se klart! YTTRANDE 2014-02-18 LJ 2013/1522 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Rätten att se klart! I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga Jonasson, Per-Olof Bladh och

Läs mer

Kapitel 3- Hjälpmedel

Kapitel 3- Hjälpmedel 1(8) Kapitel 3- Hjälpmedel Hjälpmedel... 2 Besöksavgift... 2 Egenavgift... 2 Andningshjälpmedel... 2 Cykel i vuxenstorlek till barn och ungdom under 20 år... 2 DAISY-spelare... 2 Glasögon med båge och

Läs mer

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28)

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0660 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

Frågor och svar gällande Glasögonbidrag för barn och unga i Stockholm

Frågor och svar gällande Glasögonbidrag för barn och unga i Stockholm Frågor och svar gällande Glasögonbidrag för barn och unga i Stockholm Optiker 2017-05-31 Närsjukvård Johanna Lindström Version 1 2 (19) Innehållsförteckning Frågor och svar angående Glasögonbidrag riktat

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut

FÖRSLAG. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut Nämnden för habilitering och hjälpmedel FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-13 HH-HOH11-082 LS-LED10-723 24 Yttrande över motionen om att ge nämnden för habilitering och hjälpmedel uppdraget att snarast ta

Läs mer

GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR

GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR Följande dokument är ett regelverk för förskrivning av synhjälpmedel i Blekinge. Om det inte finns någon anvisning klassas produkten inte som

Läs mer

Yttrande över motion 2011:42 Conny Fogelström m.fl. (S) om rätten till glasögon måste säkerställas för barn med behov

Yttrande över motion 2011:42 Conny Fogelström m.fl. (S) om rätten till glasögon måste säkerställas för barn med behov Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 13 1 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-12 HSN 1209-1071 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över motion 2011:42 Conny Fogelström m.fl.

Läs mer

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ulla Mårtensson 044-309 41 21 ulla.martensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-04-19 Dnr 0902202 1 (4) Sjukvårdande behandling utomlands Ordförandens förslag föreslår

Läs mer

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Definitioner

Läs mer

2009-09-15 HJ-HJM09-022

2009-09-15 HJ-HJM09-022 1 (3) Trehjuliga eldrivna rullstolar som samhällsbetalt hjälpmedel. Bakgrund I oktober 2008, 94 tog Landstingsfullmäktige beslut om Åtgärdsplan för en ekonomi i balans. Berörda nämnder gavs i uppdrag att

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Frågor och svar gällande Glasögonbidrag för barn och unga i Stockholm

Frågor och svar gällande Glasögonbidrag för barn och unga i Stockholm Frågor och svar gällande Glasögonbidrag för barn och unga i Stockholm Optiker 2017-11-15 Närsjukvård Johanna Lindström Version 2 2 (19) Innehållsförteckning Vad kan bidraget användas till?... 4 Täcker

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08 Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Definitioner Oftalmologi - läran om ögats fysiologi och

Läs mer

Remissvar - Bidrag till glasögon för barn och unga

Remissvar - Bidrag till glasögon för barn och unga 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-05-28 Diarienummer: UAN 2015/0261 Version: 1.0 Beslutsorgan: KS Enheten för ekonomiskt bistånd Ingrid Nedmark E-post: ingrid.nedmark@halmstad.se Telefon: 035-13 99 23 Remissvar

Läs mer

187 Anpassning av avgifter för hjälpmedel. LF

187 Anpassning av avgifter för hjälpmedel. LF Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-12-08 LS-LED09-813 187 Anpassning av avgifter för hjälpmedel. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige fastställer

Läs mer

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser Fallbeskrivning Portfolio kontaktlinser Fall nummer: 20 Typ av fall: RGP Journalsystemets ID nummer: 41 548 Ålder:22 Kön: Kvinna Etnisk tillhörighet: Kaukasier Anledning till besöket: ill testa stabila

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa 2 Synverksamheten Synverksamheten riktar sig till personer i alla åldrar med en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet,

Läs mer

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker.

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. 1 (4) Datum PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. Intyg angående synfunktionen vid diabetes krävs om sjukdomen varat mer än 5 år eller debuterat efter fyllda 40 år. Om sjukdomen behandlas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Bilaga KS SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2015-06-11 13 (22) VON 89 Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Dnr 2015/379 INLEDNING

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:71

Regeringens proposition 2015/16:71 Regeringens proposition 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga Prop. 2015/16:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2015 Margot Wallström Åsa Regnér

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Kod: Enheten för optometri Tentamen 1 Optometrisk refraktion 2 Ht 10 Måndag 29/11 10 För att bli godkänd krävs att alla delmoment når

Läs mer

Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Bidrag för glasögon till barn och unga Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 oktober 2015 Åsa Regnér Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

9 Revidering av vårdriktlinjer för peruker och lösögonfransar/-ögonbryn

9 Revidering av vårdriktlinjer för peruker och lösögonfransar/-ögonbryn 9 Revidering av vårdriktlinjer för peruker och lösögonfransar/-ögonbryn HNH150013 Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att revidera vårdriktlinjerna enligt följande:

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 77 2015/ 964 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Bidrag till glasögon för barn och unga Remiss

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Glasögon bör vara en rättighet för alla barn Rapport från Majblomman om glasögon och barn.

Glasögon bör vara en rättighet för alla barn Rapport från Majblomman om glasögon och barn. Glasögon bör vara en rättighet för alla barn Rapport från Majblomman om glasögon och barn. Juni 2010 / Rapport 2010:24 Synfel hos barn är ett medicinskt problem Synfel är ett medicinskt problem så länge

Läs mer

ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT

ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT EN PILOTSTUDIE AV ROXOR-FILTER MED FRÅGAN: KAN MAN FÖRSTÄRKA SYNINTRYCK OCH SAMTIDIGT MINSKA BLÄNDNING? av Krister Inde, synpedagog, Karlstad Det synliga ljuset och kantfilter Det

Läs mer

Leg. fysioterapeut. Hjälpmedel som omfattar hela eller delar av halsen inklusive leden mellan huvud och ryggrad.

Leg. fysioterapeut. Hjälpmedel som omfattar hela eller delar av halsen inklusive leden mellan huvud och ryggrad. SPINALA ORTOSER 06 03 06 03 12 CERVISTÖD Leg. arbetsterapeut. Leg. fysioterapeut. Hjälpmedel som omfattar hela eller delar av halsen inklusive leden mellan huvud och ryggrad. Person med nedsatt huvudkontroll

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Uppföljning av reformen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga mellan 8 och 19 år

Uppföljning av reformen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga mellan 8 och 19 år Uppföljning av reformen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga mellan 8 och 19 år Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2016-03-03 1 (5) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Läs mer

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12 Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12 Allmän information Adress till hemsidan: www.kataraktreg.se Länk till SITHS-inloggning http://login.eyenetreg.se Manual E-tjänstekort SITHS

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet Refraktionslära Refraktionering Maja Östlund 2013-03-20 Donders metod - Sfär Stråltavla - Korscylinder - Franciscus Cornelis Donders 1818-1889 Kontrollera visus Monokulärt och binokulärt Uppskatta felsynthet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-06. Bidrag för glasögon till barn och unga. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-06. Bidrag för glasögon till barn och unga. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-06 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Agneta Bäcklund. Bidrag för glasögon till barn och unga

Läs mer

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Briller och barn En rapport om barns behov av glasögon och landstingens otillräckliga bidrag.

Briller och barn En rapport om barns behov av glasögon och landstingens otillräckliga bidrag. Briller och barn En rapport om barns behov av glasögon och landstingens otillräckliga bidrag. Intyg från kurator på skola: Skolan har kunnat hjälpa pojken med diverse skolmaterial. Han behöver också glasögon

Läs mer

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Optik Synen och ögats behov Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Ögats synfält -50 o 2 o 30 o Syngropen Gula fläcken, centrala seendet Synnerven -70 o Sidled-

Läs mer

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon:

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon: Avtal Mellan Mora kommuns Inköpscentral, 792 80 Mora, organisationsnr. 212000-2213 (nedan kallad beställaren) och Orsa Optik, Kyrkogatan 10, 794 30 Orsa, organisationsnr. 556283-1049 (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Förskrivare av synhjälpmedel

Förskrivare av synhjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2013-11-14 HH-HOH13-167 VOHJS13-047 Förskrivare av synhjälpmedel Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår den

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2014-01-15 HH-HOH13-190-1 Ä R E N D

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2016

Landstingsbeslutade subventioner 2016 2016 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år Spolvätskor

Läs mer

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/06555 2017-01-20 - Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016

Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016 Barn- och ungdomsnämnden Datum Carina Norgren Dnr BUN15/120 Fristående skolenheter Rektor Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016 Grundbelopp för grundskola och förskoleklass

Läs mer

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-11-04 GNVO11-031 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensamma nämndens vård, omsorg och

Läs mer

Fallbeskrivning Portfolio

Fallbeskrivning Portfolio Fallbeskrivning Portfolio Fall nummer: 3 Typ av fall: Remiss Journalsystemets ID nummer: 37408 Anamnes Ålder: 83 Kön: kvinna Etnisk tillhörighet: kaukasier Anledning till besöket: Upplever att synen plötsligt

Läs mer

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF)

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) REMISSYTTRANDE 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) Sammanfattning Försäkringskassan ser positivt

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Legitimerade o...

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Legitimerade o... En Utskrift från www.socialstyrelsen.se Publicerad: 1995-05-01 02:00 Start / SOSFS / 1995:4 SOSFS 1995:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso-

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL 1(5) Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL Vem ska INTE genomgå refraktiv kirurgi? - Den som vill ha perfekt syn Komplikationer efter refraktiva linsbyten - Amotio

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Manual för Priquest och Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion (NIKE). Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion, NIKE

Manual för Priquest och Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion (NIKE). Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion, NIKE Priquest Manual för Priquest och Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion (NIKE). Syftet med Priquest är att fastställa indikationerna inför en kataraktoperation. Det är därför önskvärt att den

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2017

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2017 Datum 2016-11-08 Beställarkontoret Hélène BöklinJonsson BUN 16/35 Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2017 En kommuns bidrag för barn/elev

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i sjukdomsgruppsordning

Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i sjukdomsgruppsordning Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i sjukdomsgruppsordning Antagna av Sveriges ögonklinikchefer vid nationellt klinikchefsmöte 2008-09-25. 4:e rev. utgåvan Patientgrupper - sjukdomstillstånd Prio

Läs mer

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker**

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker** Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2012 En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ELLER RABAT T Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ATT ELLER RAB VAlkomna till Arets foretagare i NAssjO 2010 2010! Gör som kunder från hela höglandet, kom in, slås av den

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris!

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris! * Just nu! 10: TT ELLER RABA synundersökning Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2014-04-05 (ord. pris 340: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

Regionstyrelsen 43-58

Regionstyrelsen 43-58 Regionstyrelsen 43-58 Tid: 2016-03-29, kl 13:00-15:10 Plats: Regionens hus, sal A 51 Bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga Diarienummer: RJL 2016/411 Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0053 32 Mobila trygghetslarm med GPS Nämndens för socialtjänst och vård

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Avgiftshandboken 2016

Avgiftshandboken 2016 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet)...

Läs mer

Binokulär läsning på kort håll

Binokulär läsning på kort håll Binokulär läsning på kort håll ML BINOVA _svensk version 1 2016-10-21 ML BINOVA EASY: +1,5 till +8 D ML BINOVA PRO: +3,0 till +16 D ML BINOVA RX: Upp till och med +20 D cyl -10 D VIKT: 13 45 gram LÄSAVSTÅND:

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen är besvarad

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen är besvarad Landstingsstyrelsen DATUM DIARIENR 2007-05-14 LS-LED06-473 74 Inrätta en syncentral i Nyköping. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Motionen är besvarad Ärendebeskrivning

Läs mer

10: Nu går tåget! synundersökning. Stortorget Nässjö Tel Södra storg. 4 Eksjö Tel

10: Nu går tåget! synundersökning. Stortorget Nässjö Tel Södra storg. 4 Eksjö Tel Nu går tåget! 10: synundersökning Gäller t.o.m 2017-12-30 (ord. pris 360: ) Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Svårt att hitta snygga glasögon? Nu är båda butikerna fyllda

Läs mer

Hur går utredningen till?

Hur går utredningen till? Hur går utredningen till? En utredning på Dart börjar med ett remissmöte där vi bestämmer om vi ska arbeta med handledning eller gemensam problemlösning. På remissmötet kan du ställa frågor och få förslag

Läs mer

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Innehållsförteckning: Sid Specifika regler för området 2 06 Ortoser och proteser 06 03 Spinala ortoser 06 03 09 Thoraco- lumbo- sacrala ortoser 4 06 03

Läs mer

ÖGONPÅVERKAN VID NÄRAKTIVITET Yvonne Löf, ortoptist Ögonmott. Växjö

ÖGONPÅVERKAN VID NÄRAKTIVITET Yvonne Löf, ortoptist Ögonmott. Växjö ÖGONPÅVERKAN VID NÄRAKTIVITET 170202 Yvonne Löf, ortoptist Ögonmott. Växjö 170202 Yvonne Löf, ortoptist ANATOMI ANATOMI ÖGONMUSKLER För att kunna se tydligt måste bilden hamna i gula fläcken. Riktningen

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 07/

Ekonomi Nytt. Nr 07/ Ekonomi Nytt Nr 07/2015 2015-03-06 Dnr SKL 15/1299 Jessica Bylund 08-452 77 18 Lennart Tingvall 08-452 77 01 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer

Läs mer

Förslag till remissyttrande gällande; Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria

Förslag till remissyttrande gällande; Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria 2016-08-15 Till Allmänna Utskottet Ljusnarsberg Förslag till remissyttrande gällande; Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria 2016-06-21. Ärendebeskrivning.

Läs mer