3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet"

Transkript

1 Refraktionslära Refraktionering Maja Östlund Donders metod - Sfär Stråltavla - Korscylinder - Franciscus Cornelis Donders Kontrollera visus Monokulärt och binokulärt Uppskatta felsynthet Uppskatta felsynthet Visus Uppskattad sfär ± ± ± ± ± ± ± ±2.00 Mätning av sfärisk felsynthet Donders metod 1

2 Donders metod vid sfärisk felsynthet Donders metodik Förutsättningar Monokulärt Utrustning Foropter Provbåge Optotyptavla Visus Uppskatta synfel Ingen grundkorrektion Börja från 0 1. Lägg i +0,50 2. FRÅGA Bättre? Sämre? Lika? Bättre = hyperopi mer +glas tills lika eller sämre Sämre = myopi lägg i -0,50 tills lika Lika = hyperopi mer +glas tills sämre 3. Lägg på mer + mer tills bästa visus uppnås Jämför resultatet Stora ametropier Stämmer resultatet med uppskattningen utifrån fri visus? Fallgropar: Stora ametropier Ackommodation Patienten ser ingen effekt av glaset då det läggs i Myoper med låg fri visus Äldre hyperoper med låg fri visus Unga hyperoper Testa med: Starkare glas Lägg i Bättre? Lägg på mer + Sämre? Lägg på alt Lika? Lägg i mer + Tills bästa visus uppnås Ackommodation Lättstimulerad! Provoceras vid glasbyten Unga ackommodationsspasm? Mycket närarbete? Pseudomyopi? Latent hyperopi? Sluta alltid då bättre visus ej uppnås! Myopi Hyperopi Tillåt ej ackommodation mellan glasbyten! Låt alltid ögat vänjas vid +glaset Det tar en stund för ögat att slappna av Stress utlöser ackommodation 2

3 Även kallat brytningsfel, svåraste synfelet att förstå för patienten Patienten tror ofta att det är ett svårt synfel Det är svårt att förstå innebörden av receptet Många tror att det inte går att korrigera med t.ex. kontaktlinser En del oroliga att det är ärftligt Letar man tillräckligt noga kan man säkert hitta det hos alla någon gång i livet ORSAK Ljuset bryts ojämnt genom cornea eller linsen in i ögat. Detta skapar två bildlinjer som inte kan fokuseras samtidigt. VERKAN Bilden som projiceras mot retina syns skev. Detta kan ge huvudvärk och en suddig bild med skuggor och/eller dubbelbilder Axelläge innebär att ljus bryts till två fokalpunkter. Axelläget talar om var starkaste och svagaste brytkraften ligger. 45 Axellläget anges från Lägen kring 0 och 180 Horisontell astigmatism / med regeln Lägen kring 90 Vertikal astigmatism / mot regeln Lägen kring 45 & 135 Sned astigmatism / Oblique astigmatism Donders metod Bästa sfäriska glas Bästa visus med ett sfäriskt glas Sfäriska ekvivalenten Minsta spridningscirkel på retina Ej uppnått fullgod visus Ta fram stråltavla alternativt korscylindern Sfärisk ekvivalent, SE Sfäriska ekvivalenten tas fram med subjektiv refraktion, (autorefraktion eller retinoskopi). är två olika sfärer kombinerade, medelvärdet av dessa sfärer utgör den sfäriska ekvivalenten. Ex. 1:a =-2,50D 2:a=-3,50D SE=-3,00D Uppskatta felsynthet Visus Uppskattad cyl Uppskattad sfär ± ± ± ± ± ± ± ±2.00 3

4 Mätning av astigmatism Metodik - Ett lätt sätt att konstatera astigmatism är att låta patienten titta på en stråltavla Syns några streck tydligare finns astigmatism Är alla streck lika markanta finns troligen ingen astigmatism Siffrorna följer klockan för att det ska vara lätt för patienten att ange läget Konstatera astigmatism Monokulärt Syns några streck svartare/bättre än de andra? I vilken riktning syns strecken klarast? Cylinderns axelläge ligger 90 emot tydligaste Varje klockslag = 30 (till och med kl 6) Dvs kl 3 = 90 Lägg i korrektionscylinder (-0.50) i axelläget Korrigera med -cylinder tills utjämning skett Byt till optotyptavla och korrigera till bästa visus Finjustera sfären Finjustering När man lägger till en cylinder på grundvärdet måste kontroll ske av: Sfär Grundvärdet = sfäriska ekvivalenten Axelläge Cylinder Fördelar Upptäcker snabbt om det finns astigmatism Patienten kan aktivt medverka Lätt att förklara för patient Nackdelar Osäker vid små astigmatismer Kräver bra sfärisk ekvivalent Finjustering tveksam 4

5 Korscylindern som instrument Ett glas med två korslagda plancylindrar Samma styrka men olika förtecken Markerade med axel Mätning av astigmatism Korscylinder Markering Röd Grön/Vit/Svart Axel Minus Plus Läge 1 och Läge 2 Läge 3 och Läge 4 Låt korscylindern sväva fritt framför glaset Med en vridning vänder man glaset 180 Läge 1 Läge 2 Skaftet i 180 Skaftet vrids 45 uppåt eller nedåt beroende vad som är bekvämt Är de fyra grundpositionerna som alltid mäts Korscylindermetoden Metodik - Korscylinder Hjälpmedel: Korscylinder Neutrala optotyper Grundförutsättning: Patienten sitter med bästa sfäriska glas (SE) En bildlinje/fokalpunkt framför och en bakom retina Synskärpan är inte så bra som förväntat Patienten ser svansar eller lite dubbelt på optotyperna 5

6 Metodik - Korscylinder Delmoment Förberedelser: Ockludera ögat som inte ska undersökas Ta fram vald optotyptavla och korscylindern Förklara vad undersökningen går ut på så patienten vet att det ska väljas mellan 2 lägen Försök variera frågorna så att patienten inte tror att det är samma svar som alltid är det rätta Förklara att vi letar efter där båda lägena är lika bra/dåliga 1. Välj neutral optotyp i bra storlek 2. Konstatera att astigmatism finns 3. Sätt i cylinder i ungefärligt axelläge 4. Bestäm exakt axelläge 5. Bestäm exakt cylindervärde 6. Sfärisk finjustering Välj neutral optotyp i bra storlek Konstatera att astigmatism finns Välj en neutral optotyp Storlek någon rad lägre än bästa visus För stor: Patienten kommer ha svårt att se skillnad För liten: Patienten ser för suddigt Lägg korscylindern i de 4 olika grundpositionerna, 180, 90, 135, 45. Är något läge bättre? - I så fall finns det astigmatism Är alla lägen lika? - Ögat bryter jämt och ingen astigmatism finns Läge 1 Läge 3 Läge 2 Läge 4 Sätt i cylinder i ungefärligt axelläge Bestäm exakt axelläge har konstaterats Lägg i cylinderkorrektion -0.50D i korscylinderns minusaxels bästa läge Ex. bäst i 90 och 135 à ca Korscylinderns skaft hålls i uppskattat axelläge Vrid glaset och jämför de två lägena Läge 1 och Läge 2 Vrid korrektionsaxeln mot korscylinderns minusaxel i det läge patienten ser bäst Justera graderna, vrid och jämför igen tills lika uppnåtts Lika bra eller lika dåligt 6

7 Bestäm exakt cylindervärde Justering - Korscylinder Håll skaftet så att korscylinderns minusaxel hamnar på korrektionsaxeln Jämför läge 1 och läge 2 Om bättre när korscylinderns minusaxeln på korrektionsaxeln = mer minus Om bättre när korscylinderns plusaxeln på korrektionsaxeln = mindre minus Lika = All astigmatism korrigerad Axelläge Stäm av axelläget igen när styrkan är bestämd Justera sfären För varje cyl, lägg på sfär Kontrollera visushöjning Alternativ metod Slutligen Använd stråltavlan för att konstatera att astigmatism finns Uppskatta ungefärligt axelläge Gör sedan korscylindermetoden Kontrollera att Maximal avslappning uppnåtts Dimning, Röd/Grön m.fl. Ögonen kan samarbeta bekvämt med styrkorna (binokulär avstämning) Pol.test, Humphriss, Röd/grön pol.test Närseendet BKC, Ackommodationsvidd, NRA Vergenserna Att givna styrkor inte utlöser oönskad divergens eller konvergens på långt eller nära håll ANTECKNA ERHÅLLNA STYRKOR OCH VISUS Refraktion vs korrektion Övning ger färdighet! Slutresultatet är en sammanvägning av: Habituella styrkor, vana Objektiv och subjektiv refraktion Retinoskopi, autorefraktor Arbetsavstånd (ackommodation) Visus Glasens funktion och användningsområde Glastyp, index, optisk design Tack för uppmärksamheten! Dags att träna! 7

Bästa optotyp för retinoskopi

Bästa optotyp för retinoskopi Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Bästa optotyp för retinoskopi Lucien ElAwad Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011: O4 Bästa optotyp för retinoskopi Lucien ElAwad Examensarbete

Läs mer

Stenopeiskt hål - hur bra är denna metod som kontrollmetod?

Stenopeiskt hål - hur bra är denna metod som kontrollmetod? Stenopeiskt hål - hur bra är denna metod som kontrollmetod? Anna Sjöbeck Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O20 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga institutionen Examensarbeten gjorda vid Högskolan

Läs mer

Relationen mellan synförmågan och läs- och skrivutvecklingen hos barn

Relationen mellan synförmågan och läs- och skrivutvecklingen hos barn Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Relationen mellan synförmågan och läs- och skrivutvecklingen hos barn Andrea Medina Asencio Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O17 Relationen

Läs mer

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Malin Larson Optometri Grundnivå Nr: 2011:O8 Visusskillnad mellan Air Optix

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning?

Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning? Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning? Hatice Isik Optikerprogrammet 180 hp Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp, VT 2008 Intern

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser HUVUDBROSCHYR Upplev friheten utan glasögon och linser 1 Ögonlaser 5 Behandlingsmetoder 6 Steg för steg 8 Vanliga frågor 10 Risker & biverkningar 11 Linsbyte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Steg för steg

Läs mer

Excentrisk korrektion vid centrala scotom

Excentrisk korrektion vid centrala scotom LICENTIATUPPSATS CERTEC, LTH. NUMMER 2:2001 Jörgen Gustafsson Excentrisk korrektion vid centrala scotom Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola

Läs mer

Excentrisk korrektion vid centrala scotom

Excentrisk korrektion vid centrala scotom LICENTIATUPPSATS CERTEC, LTH. NUMMER 2:2001 Jörgen Gustafsson Excentrisk korrektion vid centrala scotom Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola

Läs mer

Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande. Rita figurer och motivera ordentligt!

Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande. Rita figurer och motivera ordentligt! Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande Rita figurer och motivera ordentligt! Repetition av geometrisk optik 1. Ett objekt i luft ligger 400 mm innan en sfärisk gränsyta med krökningsradien

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning:

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning: EXPERIMENT 1 LINSER Du kommer i kontakt med linser varje dag antingen du vet det eller ej. Kameror använder linser för att fokusera bilden på filmen, filmprojektorer har rörliga linser för att få en skarp

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL 1(5) Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL Vem ska INTE genomgå refraktiv kirurgi? - Den som vill ha perfekt syn Komplikationer efter refraktiva linsbyten - Amotio

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Undersökning av ackommodationsförmåga och brytningsfel hos varmblodiga travare

Undersökning av ackommodationsförmåga och brytningsfel hos varmblodiga travare Undersökning av ackommodationsförmåga och brytningsfel hos varmblodiga travare Anna Löf Handledare: Björn Ekesten Inst. För kliniska vetenskaper Sveriges lantbruksuniversitet Examensarbete 2007: nr 64

Läs mer

Dramatiska. närbilder 0016

Dramatiska. närbilder 0016 Dramatiska närbilder 0016 DRAMATISKA NÄRBILDER Komponera en dramatisk bild genom att fylla ut bilden, välj annorlunda vinklar och experimentera med skärpedjupet. Det finns gott om motiv ute i trädgården

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer