Landstingsbeslutade subventioner 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsbeslutade subventioner 2015"

Transkript

1 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat p-piller Spolvätskor (CE-märkta produkter) Psykosläkemedel till patienter som saknar sjukdomsinsikt Smittskyddsläkemedel Speciallivsmedel till personer över 16 år: sondmat/aggregat kosttillägg Läkemedel utan förmån förskrivna av: Akademiska sjukhuset Offentlig primärvård Hälsa och habilitering Privat primär- & specialistvård Läkemedelssubvention till personer som vistas i landet utan tillstånd Läkemedel på särskilt boende Läkemedel till basförråd (lista 1-3) beställs endast av utsedda kommunala sjuksköterskor via ett webbaserat system hos Apoteket AB. Vid ev. frågor från personal på särskilda boenden hänvisa till sjukhusapoteket i Uppsala , knappval 3 för mer information. Samtliga apoteksaktörer erbjuds möjligheten att sälja varor inom de lokala subventionerna under förutsättningen att: o kriterier för subventionen följs. o försålda läkemedlen registreras hos e-hälsomyndigheten via expeditionssystemen. o angivna mottagare faktureras. o faktureringen sker månadsvis, med 30 dagar kredittid. Vid frågor: Kontaktperson 1

2 Antikonception - hormonspiral/implantat till kvinnor till den dag de fyller 26 år Subventionen gäller hormonspiral och implantat förskrivna på recept ingen markering på receptet krävs av förskrivaren. Endast läkemedel inom förmånen subventioneras. Registreras inom högkostnadsskyddet. Egenavgift: max 350 kr. Kundens referens anges som: Förskrivarens namn och titel. Patientens ålder: till den dag de fyller 26 år. Förskrivaren är barnmorska/läkare. Hormonspiral/implantat inom förmånen. Ett uttag. Patientens kostnad är max 350 kr. Resterande del av egenavgiften faktureras landstinget. Om en årsförbrukning redan hämtats ut och kvinnan byter preparat och får ett nytt recept under året kostar även den nya förskrivningen 350 kr. Tidigare utfärdade recept på antikonceptika som återfår sin förmån ges lokal landstingssubvention. Önskar kunden annat fabrikat än månadens vara ingår inte ev merkostnad i lokal subvention. Landstingets kansli Antikonception FE 73, Referens: CK

3 Antikonception p-piller till kvinnor till den dag de fyller 26 år Subventionen gäller p-piller förskrivna på recept ingen markering på receptet krävs av förskrivaren. Endast läkemedel inom förmånen subventioneras. Registreras inom högkostnadsskyddet. Egenavgift: max 100 kr. Kundens referens anges som: Förskrivarens namn och titel. Patientens ålder: tills den dag de fyller 26 år. Förskrivaren är barnmorska/läkare. P-piller, inkl de med samtidig acneindikation inom förmånen. Max 1 års förbrukning. Patientens kostnad för ett års förbrukning av en produkt är max 100 kr. Resterande del av egenavgiften faktureras landstinget. Väljer kvinnan uttag av p-piller för kortare tid är kostnaden 25 kr per kvartal. Om en årsförbrukning redan hämtats ut och kvinnan byter preparat och får ett nytt recept under året kostar även den nya förskrivningen 100 kr på årsbasis. Tidigare utfärdade recept på antikonceptika som återfår sin förmån ges lokal landstingssubvention. Önskar kunden annat fabrikat än månadens vara ingår inte ev merkostnad i lokal subvention. Landstingets kansli Antikonception FE73, Referens: CK

4 Spolvätskor (CE-märkta produkter) Spolvätskor subventioneras om de förskrivs via recept/dos ingen markering på receptet krävs av förskrivaren. Kundens referens anges som: Förskrivarens namn och titel. Endast förskrivande läkare. Maximalt tre månaders förbrukning per uttag. Hela kostnaden faktureras landstinget. Landstingets kansli Spolvätskor FE 73, Referens: CK

5 Psykosläkemedel till patienter som saknar sjukdomsinsikt Skall finnas angivet av förskrivaren Rekvisition enl Landstingsbeslut Kundens referens anges som: Förskrivarens namn och titel. Förskrivaren är läkare med specialistkompetens inom psykiatri. Endast varor som ingår i ATC-kod N05A. Max tre månaders förbrukning per uttag. Hela kostnaden faktureras landstinget. Faktureras; Akademiska sjukhuset FE77 Referens: AS

6 Smittskyddsläkemedel Skall finnas angivet av förskrivaren Läkemedel enligt SML. Kundens referens anges som: Förskrivarens namn och titel. Max tre månaders förbrukning per uttag. Förskrivningen registreras utan förmån via apotekens expeditionssystem. Hela kostnaden faktureras landstinget. Patienter som behöver läkemedel enligt smittskyddslagen erhåller dessa kostnadsfritt. Landstingets kansli FE 73 Ref CK

7 Sondmat/aggregat till personer > 16 år Kriterier Markering på livsmedelsanvisning (grön blankett): Beställning specialdestinerade livsmedel och näringsprodukter. Egenavgift: kr per månad. Kundens referens anges som: Förskrivarens namn och titel. Endast förskrivande dietist/läkare med specialistkompetens. Patienten: från den dag de fyller 16 år. En månads förbrukning per uttag. Kostnaden för den enskilde är kr per månad och avser en månads förbrukning (en eller flera varor). Kostnader utöver patientens egenavgift faktureras landstinget. Kundens andel ska anges på beställningen. Patienter/enskilda i Uppsala län som inte kan försörja sig med vanlig mat/energität kost och som har eller riskerar sjukdomsrelaterad undernäring/näringsbrist kan erhålla subventionerad sondmat och aggregat för tillförsel vid vissa tillfällen. Akademiska sjukhuset FE77 Referens:

8 Kosttillägg till personer > 16 år Markering på livsmedelsanvisning (grön blankett): Beställning specialdestinerade livsmedel och näringsprodukter. Egenavgift: 250 kr per månad. Kundens referens anges som: Förskrivarens namn och titel. Endast förskrivande dietist/läkare med specialistkompetens. Patienten: från den dag de fyller 16 år. En månads förbrukning per uttag. Kostnaden för den enskilde är 250 kr per månad och avser en månads förbrukning (en eller flera varor). Kostnader utöver patientens egenavgift faktureras landstinget. Kundens andel ska anges på beställningen. Patienter/enskilda i Uppsala län som inte kan försörja sig med vanlig mat/energität kost och som har eller riskerar sjukdomsrelaterad undernäring/näringsbrist kan erhålla subventionerade kosttillägg vid vissa tillfällen. Akademiska sjukhuset FE77 Referens:

9 Läkemedel utan förmån förskriven i offentlig primärvård Skall finnas angivet av förskrivaren: Betalas av Primärvården. Förskrivet av läkare inom den offentliga primärvården. Kundens referens anges som: Förskrivarens namn och titel. Förskrivningen registreras via receptterminalsystemet. Aktuella läkemedel: läkemedel utom förmån Max tre månaders förbrukning per uttag. Hela kostnaden faktureras landstinget (Primärvården). Patienter som av läkare på grund av medicinska skäl bedöms behöva ett läkemedel utanför förmånen har möjlighet att erhålla detta kostnadsfritt. Kontaktpersoner Eva-Lena Sjöö, , Faktureras Primärvården FE76 Referens PV

10 Läkemedel utan förmån förskriven inom Hälsa och Habilitering Skall finnas angivet av förskrivaren: Betalas av Hälsa och habilitering. Förskrivet av läkare inom Hälsa & habilitering. Kundens referens anges som: Förskrivarens namn och titel. Förskrivningen registreras via receptterminalsystemet. Aktuella läkemedel: läkemedel utom förmån Max tre månaders förbrukning per uttag. Hela kostnaden faktureras landstinget (Hälsa och habilitering). Patienter som av läkare på grund av medicinska skäl bedöms behöva ett läkemedel utanför förmånen har möjlighet att erhålla detta kostnadsfritt. Kontaktpersoner: Robert Kristiansson, , Hälsa och habilitering FE74 Referens HH

11 Läkemedel utan förmån förskrivna av Akademiska sjukhuset Skall finnas angivet av förskrivaren: Betalas av Akademiska sjukhuset. Förskrivet av läkare på Akademiska sjukhuset. Kundens referens anges som: Förskrivarens namn och titel. Invånare i Uppsala län Förskrivningen registreras via receptterminalsystemet Aktuella läkemedel: läkemedel utom förmån Aktuella läkemedel: läkemedel utom förmån Max tre månaders förbrukning per uttag. Hela kostnaden faktureras landstinget (Akademiska sjukhuset). Patienter som av läkare på grund av medicinska skäl bedöms behöva ett läkemedel utanför förmånen har möjlighet att erhålla detta kostnadsfritt. Astrid Forsström, Akademiska sjukhuset FE77 Referens: AS

12 Läkemedel utan förmån förskrivna av privat primär- & specialistvård Skall finnas angivet av förskrivaren: Betalas av landstinget centralt. Förskrivet av läkare inom privat primärvård. Kundens referens anges som: Förskrivarens namn och titel. Invånare i Uppsala län Förskrivningen registreras via receptterminalsystemet Aktuella läkemedel: läkemedel utom förmån Max tre månaders förbrukning per uttag. Hela kostnaden faktureras landstinget. Patienter som av läkare på grund av medicinska skäl bedöms behöva ett läkemedel utanför förmånen har möjlighet att erhålla detta kostnadsfritt Landstingets kansli Lm utan förmån FE 73, Referens: CK

13 Läkemedelssubvention till personer som vistas i landet utan tillstånd Bakgrund Enligt lag gällande från är landstingen skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande, dvs. vård som inte kan anstå och läkemedel som förskrivs i samband sådan vård samt mödrahälsovård m.m. I doseringsfältet på receptblankett eller e-recept är UTill - betalas av landstinget i Uppsala län angivet. Subventionen gäller läkemedel och hjälpmedel inom läkemedelsförmånen. Kostnad: Egenkostnaden är högst 50 SEK vid varje expeditionstillfälle läkemedel och hjälpmedel utskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare och för högst 3 månaders behandling. Resterande belopp faktureras landstinget. Fakturainformation Förskrivningen registreras som U via apotekens expeditionssystem. Fakturan ska innehålla uppgift om kostnad, läkemedel och förskrivarens arbetsplatskod. Förskrivarens namn och titel anges som kundens referens. Övrig information Särskilda läkemedel förskrivs med endast ett uttag. Smittskyddsläkemedel hanteras enligt SML. Landstingets kansli Utan tillstånd FE 73, Referens: CK

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa individer och patientgrupper om särskilda skäl finns. Omfattningen

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 79 RJL 2015/ 1106 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Slutrapport om receptbelagda läkemedel

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 november 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 november 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 november 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Anvisning om avgiften för inkontinensartikel...8

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1. 1 SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 11 1.4 ADMINISTRATION...

Läs mer

Kapitel 5 Hjälpmedel avgiftshandboken

Kapitel 5 Hjälpmedel avgiftshandboken 1(13) Kapitel 5 Hjälpmedel avgiftshandboken 5 Hjälpmedel, kostnader för glas/kontaktlinser, PBU-vård, preventivmedel m m och allmänfarlig sjukdom... 3 Hjälpmedel... 3 Hjälpmedelspolicy... 3 Mål... 3 Hjälpmedel

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Eva Eriksson Rättsenheten Datum: 2011-03-04 Dnr: 581:2011/504097 Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Bilaga Ersättning 2014

Bilaga Ersättning 2014 Diarienr1 (14) Bilaga Ersättning 2014 Utgångspunkten för ersättningen är att det skall råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 april 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Speciellt om avgifter som rör barn och ungdomar...7

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss AVTALSPARTER: VÅRDGIVARE BESTÄLLARE Landstinget Västmanland 721 89 VÄSTERÅS Bankgironr: Bankgironr: 5261-0920 Plusgironr: Plusgironr: Organisationsnr: Organisationsnr:

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2010-12-22, kl 13:10 Utskrivet: 2010-12-27, kl 08:23 Avgifter - Asylsökande mfl Gömda flyktingar Hälsoundersökning Planerad vård Sammanfattning patientavgiftsregler Utomlänsflyktingar

Läs mer

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Innehållförteckning Förord... 5 1 ANSVAR... 7 1.1 DEFINITIONER... 7 1.2 EGENVÅRD DEN ENSKILDES EGET ANSVAR... 7 1.3 ÖVERGRIPANDE ANSVAR... 8 1.3.1

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010 1/25 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 21 Version januari - december 21 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer