Vilka kontaktlinser är bäst för patienten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilka kontaktlinser är bäst för patienten?"

Transkript

1 40 VETENSKAP text anna sulley Anna Sulley träffade den australiska forskaren professor Noel Brennan vid Tear Film and Ocular Surface Societys sammankomst i Florens för att diskutera hur den senaste forskningen kan påverka valet av kontaktlinsmaterial och kategori. Vilka kontaktlinser är bäst för patienten? VIKTIGA PUNKTER Syre är viktigt för hornhinnans fysiologi, men det är inte det viktigaste kriteriet vid valet av silikonhydrogellinser. Syrekonsumtionen är det mest användbara måttet på syretillförsel, inte Dk/t. Alla silikonhydrogellinser på marknaden uppfyller den Dk/t-nivå som krävs för daglig användning och ger en syrekonsumtion på nästan 100 procent jämfört med den normala över hornhinnan vid daglig användning. Andra lins- och materialegenskaper som är viktiga för kontaktlinsens prestanda är bland annat ytan (lubricitet eller friktionskoefficient och vätbarhet), modulus samt linsens kantdesign. Den viktigaste egenskapen för patienten vid kontaktlinsanvändning är komfort, vilken är beroende av en optimal balans av linsens egenskaper. Det finns inget samband mellan Dk/t och komfort, men däremot mellan komfort och ytans lubricitet, modulus och vatteninnehåll, varav den viktigaste komponenten är lubricitet. Vilka är de viktiga egenskaperna hos kontaktlinsen och hur kan klinikern dra nytta av dem för att välja de bästa linserna för patienterna? Frågan tycks vara enkel, men den har sysselsatt kontaktlinsforskare och kliniker i årtionden. Sedan tidigt 80-tal har Noel Brennan varit en förgrundsgestalt för den här forskningen och han har deltagit i några av de viktigaste debatterna om kontaktlinser, till exempel: Har syre någon betydelse? Varför är vissa linser bekvämare än andra? Hur kan vi göra kontaktlinsanvändningen säkrare? Från Brennans först citerade avhandling 1982 om syretillgänglighet under hydrogellinser förekommer hans namn i många av de viktigaste publikationerna inom det här området, tillsammans med många välrenommerad kontaktlinsforskare. Leo Carney, Irving Fatt, Brien Holden och Nathan Efron är bara några av de personer han samarbetat med genom åren. I sin Melbourne-baserade konsultpraktik har Brennan tillsammans med sin fru, Chantal Coles, genomfört forskning för de flesta stora multinationella företag som tillverkar kontaktlinser och kontaktlinsvätskor och publicerat över 300 vetenskapliga avhandlingar, pedagogiska artiklar och granskade konferensabstrakt. Ända sedan Brennans första arbete om syreprestanda och initial komfort har mycket av hans arbete handlat om egenskaperna hos mjuka kontaktlinser. Alldeles nyligen har han gett sitt avtryck i debatten genom att ifrågasätta syregenomsläppligheten (Dk/t) och det påstådda behovet av allt högre Dk/t-värden för kontaktlinser. Syre: ju mer desto bättre? Det råder konsensus när det gäller fördelarna med silikonhydrogellinser (SiH) jämfört med konventionella hydrogellinser för hornhinnans fysiologi, men det är inte lika uppenbart hur högt Dk/t-värdet behöver vara för att optimala fysiologiska resultat ska uppnås. Vissa författare hävdar att vi bör förvänta oss allt fler fördelar med en ökande Dk/t-nivå, medan andra menar att skillnaden mellan olika silikonhydrogellinser kommer att vara liten, särskild vid daglig användning med öppet öga. Är då syre, och Dk/t, så viktigt, och är det den viktigaste faktorn att beakta vid val av linser? Jag tror att syretillförsel i sig är viktigt, men inte så betydelsefullt som vi har trott, påpekar Brennan. När silikonhydrogellinserna lanserades trodde vi att det extra syre de tillförde skulle lösa problemen med infektioner vid förlängd bärtid, och kanske till och med infiltratproblemet vid kontinuerlig användning. Så blev det inte. Men om ett högt Dk-värde tar bort den

2 41 Limbal hyperemi (bilden är tagen från Contact Lens Management Handbook) limbala och konjunktivala rodnad som uppträder vid användning av hydrogellinser och minskar graden av cellförändringar såsom polymegetism, är det då inte värt det? Alla dessa fördelar är bra och på det hela taget är det bättre att ha dem än att inte ha dem. Så naturligtvis skulle man vilja ha en silikonhydrogellins i stället för en hydrogellins. Brennan menar att en av de största fördelarna med silikonhydrogellinser är att de löser problemet med neovaskularisering. Neovaskularisering är, tillsammans med infektion, ett tillstånd som hotar synen även om det är ett kroniskt problem snarare än ett akut. I själva verket behövs det dock ett perifert Dk/t-värde på bara om-, LWE (Lid Wiper Epitheliopathy) (bild med tillstånd av THE VISION CARE INSTITUTE )

3 42 VETENSKAP kring 8 enheter för att undvika en betydande neovaskularisering vid daglig användning. Om man tittar på det perifera Dk/t-värdet för hydrogellinser uppnår de flesta av dem som bäst omkring 8 enheter för minusstyrkor. Det finns några få som uppnår ett något bättre värde, men en hydrogellins som till exempel ACUVUE 2 orsakar sällan en betydande neovaskularisering ens vid måttligt höga styrkor. Men han medger att undvikande av konjunktival och limbal rodnad (figur 1) troligen är en mer uppskattad fördel med högt Dk/t-värde både för patienter och praktiker, eftersom ögonen som helhet helt enkelt ser vitare ut. Är då syre fortfarande det viktigaste kriteriet? Inte nödvändigtvis, säger Brennan, även om en god balans mellan egenskaperna är viktig vid valet av lins. Ett syrevärde på noll skulle inte vara önskvärt man behöver nå upp till ett gränsvärde. Men det ligger mycket lägre än vissa har hävdat. Gränsvärden som åberopats är enligt min åsikt mycket missvisande det vetenskapliga underlaget för dessa gränsvärden är inte heller så stort. Ett perifert Dk/t-värde strax över 30 är ungefär det som behövs för daglig användning. Så fort man börjar använda linser inom silikonhydrogelkategorin är man där. Såvitt jag vet uppnår alla silikonhydrogellinser som finns idag den Dk/t-nivån. Vilket är det bästa sättet att jämföra syretillförsel? Debatten har den senaste tiden varit fokuserad på de olika sätt som tillverkarna använder för att rapportera om syreprestanda, skälen för och emot varje metod, och vilken som är mest relevant och användbar. Brennan har funnits i förgrunden av debatten och ifrågasatt det traditionellt åberopade värdet. Dk/t är det mest välkända måttet. Irving Fatt introducerade det 1969 och det tog honom 20 år att få forskare och praktiker att tro på konceptet, även om han vid det laget hade insett att det var överreklamerat. Om man har hornhinnan under en lins med Dk/t-värdet 200 vet vi inte om den får dubbelt så mycket syre som vid en lins med ett Dk/t-värde på 100. Det är nästan säkert att så inte är fallet. Och om man har ett Dk/tvärde på 100, hur jämför man då den linsen med hur ögat fungerar utan en kontaktlins? Det vet vi inte riktigt. Fatt föreslog att Fluxvärde skulle användas för att avgöra hornhinnans syresättning, men det är besvärligt att mäta och beräkna. Man behöver ha en uppfattning om hornhinnans konsumtionshastighet, eller vilket partialtrycket för syre är under en lins, för att kunna göra dessa beräkningar. (Tabell 1) Brennan anser att beräkningar som används för flöde och konsumtion verkar vara relativt stabila, men det viktiga är att konsumtion passar in i de kliniska observatio- Nyhet från SEFO,Reichert och SNC Reichert 7cr är det senaste inom tonometri. Tonometern tar hänsyn till hornhinnans egenskaper såsom seghet och elasticitet som har visat sig ha större betydelse än tjockleken av hornhinnan vid kliniska undersökningar.reichert 7cr visar två olika mätresultat,det ena är en Goldmann relaterad IOP Mätning (IOGg) det andra är Corneal Compensated Intraocular Pressure (IOPcc). Med en knapptryckning gör intsrumentet tre snabba mätningar i följd för så effektiv mätning som möjligt. Vårens Nyhet från vår Japanska leverantör SNC. Liten och smidig phoropter med en tillhörande LCD skärm. Phoroptern och skärmen styrs med hjälp av en tydlig manöverpanel som även har touch funktion. Phoroptern kan även köras tillsammans med projertor CP-500. Hjälp oss att tömma vårat lager,då vi flyttar till nya lokaler till sommaren. SEFO Consulting AB Fågelviksvägen Norsborg optik 6 /

4 43 ner som görs. Orsaken till att konsumtion är den ultimata indikatorn är att den motsvarar den mängd syre som faktiskt metaboliseras, vilket betyder att den står i direkt relation till mängden energi som produceras för hornhinnans funktion. Det är nödvändigt att vi använder det här synsättet om vi vill veta vad som sker fysiologiskt i hornhinnan. Med hjälp av sådana beräkningar kan vi också testa om experimentella resultat egentligen är rimliga, och det har visat sig att inte alla resultat som uppnåtts tidigare varit rimliga. Om syrekonsumtion är det mest användbara måttet, vad kan det då berätta för oss om dagens silikonhydrogellinser för daglig användning? Alla silikonhydrogellinser ger i princip 100 procent syrekonsumtion jämfört med normalt över hornhinnan vid daglig användning, säger Brennan. Mot periferin kan den falla till 95 procent för högre minuslinser med ett lägre totalt Dk-värde, men 95 procents konsumtionshastighet över hela hornhinnan är troligen tillräckligt. Den centrala delen av hornhinnestromat kan få mindre syre vid mycket höga plusstyrkor, men bland de linser som vi har undersökt hittills upp till +6,00 D är hornhinnans respiration normal under alla silikonhydrogellinser. Det finns stora paralleller mellan sambandet syrekonsumtion och Dk/t och sambandet hornhinnesvullnad och Dk/t. Vid ett Dk/t-värde över cirka 20 till 24 ser man ingen hornhinnesvullnad vid daglig användning (Holden och Mertz-kriteriet). Detta stämmer mycket väl överens med det Dk/tvärde vid vilket hornhinnans syrekonsumtion under en kontaktlins motsvarar konsumtionen utan kontaktlinser. Precis som det tog 20 år för Dk/t att etableras medger Brennan att det kan ta tid innan kliniker och forskare erkänner konsumtionsmodellen. Han tror dock att många är mottagliga för det här nya sättet att visa syreprestanda. Från början var den rådande uppfattningen ju mer syre desto bättre jag tror att man nu har insett att det innebär att man måste kompromissa när det gäller andra parametrar. Han påpekar att den första silikonhydrogellinsen som kom ut på marknaden fortfarande är den lins som har högst Dk/t-värde. Alla linser som har lanserats därefter har ett lägre Dk/t-värde. Ett ytterligare betydelsefullt argument mot allt högre Dk/tvärden är att syrenivån uppenbarligen inte står i relation till infektionsrisken. Silikonhydrogellinserna minskade inte infektionsfrekvensen, vilket visar att syret inte är allenarådande, tillägger han. Det är sant att allvarlighetsgraden av keratit tenderar att minska med silikonhydrogellinser jämfört med hydrogellinser, men vi har hittills inte sett någon variation inom kategorin utifrån Dk/t-värdet. Har silikonhydrogellinser lett till lägre inflammations- och infektionsfrekvens vid förlängd bärtid? Om Brennan har en klar uppfattning när det gäller syrebehovet vid daglig användning, är han inte lika säker på att silikonhydrogellinser uppfyller alla behov vid förlängd bärtid. Med det högsta Dk/t-värdet vi hittills har erhållit uppkommer hornhinnesvullnad fortfarande vid användning över natt. Vi vet inte exakt vad det innebär men min personliga åsikt är att vi troligen inte borde använda linser med förlängd bärtid när den årliga infektionsrisken fortfarande är 20 på med silikonhydrogellinser. Det ansågs vara otillfredsställande med hydrogellinser, så varför skulle det vara annorlunda med silikonhydrogellinser? Tabell 1: Syretillförsel Syregenomsläpplighet (Dk/t) är den mängd syre som kan passera genom en kontaktlins i luft (per enhet partialtrycksskillnad över linsen). Fluxvärde är den mängd syre som faktiskt passerar genom en kontaktlins på ögat. Ekvivalent syrepotential eller -procent (EOP) förutsäger syrepartialtrycket (dvs. det tryck som utövas enbart av syre) på hornhinnans främre yta. Hornhinnans syrekonsumtion är den mängd syre som faktiskt konsumeras av hornhinnan. Brennan ifrågasätter också om det här ämnet har varit föremål för allmän debatt i tillräcklig utsträckning och påpekar att inflammationsfrekvensen vid förlängd bärtid är högre med silikonhydrogellinser än med hydrogellinser. Vad krävs då för att minska infektions- och inflammationsfrekvensen? Vi försökte med endagslinser i tron att smuts på linserna skapade en miljö där mikroorganismer kunde växa och öka risken för infektion. Endagslinser och silikonhydrogellinser är bra för en massa andra saker men inte när det gäller att lösa infektionsproblemet. Så nu är vi på väg mot antimikrobiella ytor. Återigen finns det goda skäl att tro att det skulle kunna hjälpa, och det råder optimism inom forskarsamfundet. Ny forskning av Suzi Fleiszigs grupp har visat att tidsperioden som bakterierna finns kvar på ögat påverkar deras virulens. Brennan förklarar att Fleiszig inokulerade baksidan av en kontaktlins med Pseudomonas, satte linsen på ett musöga och väntade sedan för att se när infektionen skulle uppstå. Efter sju dagar blev ögonen slutligen infekterade. Forskarna hade inte lyckats med det här tidigare det verkar som om de helt enkelt inte hade väntat tillräckligt länge, säger Brennan. Forskarna tog sedan linserna från de infekterade ögonen, placerade dem på friska ögon och väntade för att se hur lång tid det tog innan dessa ögon blev infekterade. Otroligt nog upptäckte de att bakterierna hade blivit mer virulenta genom att leva i en okulär miljö. Det tog bara två dagar innan infektioner uppstod. En förlängd bärtid betyder alltså att vi ger mikroorganismerna möjlighet att vistas i en miljö under en längre tid och genomgå förändringar som gör dem mer virulenta, och det är då de angriper ögat. Urtagning och desinfektion av linsen vid daglig användning tycks förhindra att det här inträffar. I enlighet med resultaten från Fleiszigs grupp hävdar vissa att perioder med förlängd bärtid under kortare tid än sju dagar, till exempel flexibel användning i några nätter, kan anses vara säkrare. Tidig forskning med hydrogellinser visade en lägre infektionsrisk med färre nätters förlängd bärtid. Brennan säger att han var en stark förespråkare för kortare perioder av förlängd bärtid från början. Det finns tillfällen när tillfällig förlängd bärtid eller flexibel användning kan vara fördelaktigt.,

5 44 VETENSKAP Men är förlängd bärtid det som patienter och praktiker vill ha, eller är andra egenskaper såsom komfort viktigare? Brennan menar att det är komfort och bekvämlighet som patienter letar efter. Dagliga endagslinser är ultimata för bekvämligheten att sätta i och ta ur linserna upplevs inte som någon stor ansträngning för de flesta patienter. Rengöringen har visat sig vara det besvär som de flesta patienter skulle vilja slippa. Vi lärde oss en del vid lanseringen av silikonhydrogellinserna efterfrågan av förlängd bärtid var inte så stor som vi trodde att den skulle bli. Patienter och praktiker kastade sig inte över det när det först blev möjligt med silikonhydrogellinser. Det berodde till stor del på motståndet hos praktikerna, men efterfrågan från patienterna var faktiskt inte heller så stor. Vilka övriga egenskaper är viktiga? Faktum är att högre Dk-värden hos silikonhydrogellinser kan kopplas till en rad negativa effekter, som en följd av de materialegenskaper som är nödvändiga för att uppnå hög genomsläpplighet. Förutom syre pekar Brennan ut modulus som den egenskap som har störst betydelse. Modulus har helt klart en betydelse ju högre Dk-värde, desto högre modulus, vilket orsakar en rad potentiella negativa effekter. SEAL (Superior Epithelial Arcuate Lesions), epitelskador i bindehinnan, CLPC (Contact Lens Papillary Conjunctivitiis) och mucinbollar har alla ett samband med modulus, liksom diskomfort.. Dessutom bidrar materialets tjocklek till linsens styvhet kom ihåg att modulus gäller materialet medan styvheten gäller linsen. Om man dubblerar linsens tjocklek leder det faktiskt till en fyrdubbling av styvheten. Därför är linser med högre styrka avsevärt mycket styvare, vilket kan leda till styrkeändringar och oönskad ortokeratologi. Att ha en lagom hög modulus kan emellertid vara viktigt, eftersom linsen då blir tillräckligt styv för att kunna förflytta sig vid blinkning. Om den är alltför mjuk sitter den fast på ögat och förflyttar sig inte, vilket leder till otillräckligt tårutbyte. Linsens rörelse rensar också bort smuts som fastnat, vilket är särskilt viktigt vid förlängd bärtid, tillägger han. Ytegenskaper är en annan faktor att beakta, och de bestäms av själva materialet. Vissa ytor är behandlade, andra är det inte, men det vi har kommit fram till är att ytans lubricitet (friktionskoefficient) är den viktigaste faktorn när det gäller komfort hos kontaktlinser. Linsens yta kan även inverka på mekaniska effekter såsom SEAL, mucinbollar, CLPC och LWE (Lid Wiper Epitheliopathy). När det gäller övriga materialegenskaper har vattenhalten troligen betydelse endast i den mån den står i relation till modulus, och dehydrering är inget stort problem med silikonhydrogellinser, säger Brennan. Linsens konstruktion är dock en viktig faktor, eftersom den är kopplad både till komfort och linsens rörelse. En lins med dålig passform eller dåligt konstruerad kant tenderar att leda till obehag och synproblem. Jag är inte säker på om vi hittat rätt ännu. Det finns nya sätt att konstruera linser där man inte utgår från hornhinnan utan till exempel från skleran, med hjälp av OCT (optisk koherenstomografi) som kommer att göra det möjligt för oss att hitta bättre konstruktioner i framtiden. Varför är vissa linser bekvämare? Ögats fysiologi kanske fortsätter vara en angelägenhet för praktiker, men för patienten är komfort den viktigaste egenskapen vid användning av kontaktlinser. Är komfort relaterad till balans mellan linsens egenskaper, eller finns det särskilda egenskaper som behöver beaktas för att man ska kunna välja linsen med bästa prestanda? Brennan har tittat på över 700 användarstudier för att undersöka den här frågan och säger att det finns myter om komfort som han skulle vilja avliva. En är att silikonhydrogellinser är bekvämare än hydrogellinser det är inte alltid så. En annan är att Dk/t och syre påverkar komforten inte heller detta är sant. En tredje är att alla silikonhydrogellinser har en liknande komfortnivå vår forskning visar att det otvivelaktigt finns skillnader mellan olika material, vilket stöds av uppgifter från kliniker. I våra studier använde försökspersonerna ett urval av linser under en månad, och vi mätte skillnader i komfort mellan olika material. Det allra bekvämaste materialet var en silikonhydrogellins (senofilcon A, ACUVUE OASYS ), men det näst bekvämaste var en hydrogellins (etafilcon A, ACUVUE 2). Vi tittade sedan på materialegenskaperna, såsom modulus Dk/t och ytans lubricitet (dvs. friktionskoefficient), och korrelerade var och en av dessa till komfortdata. Vi fann inget samband mellan Dk/t och komfort, men vi fann ett samband mellan komfort och vattenhalt, modulus och ytans lubricitet. Vi analyserade alla resultaten med en multipel regressionsanalys och fann att den egenskap som hade den starkaste anknytningen till komfort var lubriciteten. Därför är min uppfattning att när vi tittar på vad som gör en lins bekväm är ytan den avgörande faktorn. Åtskilliga teorier har lagts fram om vilken mekanism som ligger bakom diskomfort, men nyligen genomförd forskning har ändrat vår uppfattning. Brennan förklarar: En teori var att tårfilmen sprack upp och orsakade uttorkning av bulbära bindehinnan. Andra teorier var att linskanten interagerade med det övre ögonlocket, eller att avdunstning från linsens främre yta ledde till uttorkning av hornhinnan. Alla dessa teorier har varit i omlopp ett tag, men jag är övertygad om att det är samverkan mellan ytan av ögonlockets bindehinna och linsytan som leder tilldiskomfort. Det stämmer väl överens med Don Korbs arbete. Han har funnit ett starkt samband mellan staining på den delen av det övre ögonlockets bindehinna som vidrör ögat vid blinkning (LWE, bild 2) och komfort. När man tänker på hur långt den delen av ögonlocket förflyttar sig över linsen: 1 cm uppåt och 1 cm nedåt vid varje blinkning, 6 10 gånger i minuten, 60 minuter per timme, 16 timmar per dag, 365 dagar om året det innebär att ögonlocket färdas över 40 km på ett år, gnidande mot ytan av en lins. Tänk tanken att ögonlocket gnider mot en yta i 40 km även om ytan skulle vara fullständigt ren och jämn är tanken hissnande. Förklaringen är att ytan måste

6 45 vara glatt ordentligt glatt. Vi insåg inte detta tidigare, men numera förstår vi hur det går till och kan göra något åt det. Det finns olika metoder för att göra linsens yta mer vätbar, till exempel beläggningar eller inbyggda vätande ämnen, men finns det någon skillnad mellan de resulterande ytegenskaperna? Plasmacoatings fungerar men är inte alltid hållbara till 100 procent. Det spelar dock ingen roll vad man gör med ytan. Sänkning av friktionskoefficienten tycks ge det mest önskvärda resultatet. De senaste fynden när det gäller komfort kan nu bidra till att förutsäga vilka patienter som kommer att kunna använda kontaktlinser med gott resultat. Vanliga fynd vid undersökning med spaltlampa, till exempel rodnad, staining på hornhinnan, tårfilmens break up time, som vi traditionellt bedömer före tillpassning, tycks inte ha något tydligt samband med komfort. Goda indicier är LWE och veck på bindehinnan parallella med ögonlocket (LIPCOF). Titta även på Meiboms körtlar, eftersom utklämning och ögonlockshygien kan göra stor skillnad för komforten säger han. Initial komfort är också en användbar variabel för att förutsäga vilka som kommer att ge upp efter 30 dagars användning. Den är så tillförlitlig att man kan sätta poäng på den initiala komforten och använda den som ett värde på förväntad lyckad användning. Om linskomforten graderas till lägre än 7 på en skala från 0 10 är det bättre att prova med en annan lins. Vilka materialförbättringar kan vi förvänta oss i framtiden? Praktiker har kunnat förvänta sig ett större framsteg inom kontaktlinsområdet vart tionde år, så vad har vi att se fram emot under det kommande årtiondet? Man kan påstå att det inte har skett så stora framsteg under de senaste 30 åren, konstaterar Brennan. Vi har fått mjuka linser, endagslinser och silikonydrogellinser, men silikonhydrogellinserna innebar inte ett så stort steg som vi hoppades på ett viktigt steg, men inget stort steg. Vi behöver hitta rätt när det gäller multifokala linser, och vi behöver förbättra komforten och minska dropouts genom att Professorerna Noel Brennan och framlidne Irving Fatt engagerade i en betydelsefull intellektuell diskussion i ämnet syregenomsläpplighet (foto med tillstånd av professor Nathan Efron) optimera design och yta. Antimikrobiella linsytor testas just nu, men vi vet ännu inte om de kommer att lösa problemet med infektioner det är en lång väg kvar innan vi får epidemiologiska data som visar att infektionsfrekvensen har sjunkit. Men om vi kan få en kontaktlinsanvändning med lägre incidens av infektion och inflammation förändras sakläget en hel del. Nya tillämpningar av kontaktlinser är också på gång. Brennan är optimistisk när det gäller den framtida utvecklingen av myopikontroll, som har potential att förebygga och behandla refraktionsfel. Slutligen finns möjligheten med medicinsk behandling med kontaktlinser som successivt frigör läkemedel över tiden. Det är väldigt lockande tillpassning av kontaktlinser som frigör läkemedel mot glaukom och allergi, samt steroider och andra antiinflammatoriska läkemedel. Vi har redan kontaktlinser som avger smörjmedel, men vi behöver mer avancerade tillförselsystem för att förhindra läkemedlen från att avges för snabbt, säger han. Jag är optimistisk inför framtiden och tror att vi kommer att få se linser som eliminerar många av de nuvarande orsakerna till att människor väljer att inte använda kontaktlinser eller att sluta använda kontaktlinser efter att ha börjat. Men fram till dess är vägen till framgång med kontaktlinsanvändning att välja linser med en optimal balans av egenskaper för en given patient, för att minimera påverkan på ögonfysiologin och tillhandahålla höga komfortnivåer. Vad framtiden än har i sitt sköte är det troligt att den här speciella australiska forskaren befinner sig i förgrunden av utvecklingen och utmanar rådande tankegångar, precis som han har gjort vid alla viktiga framsteg under de senaste tre årtiondena. Den här intervjun med professor Noel Brennan publicerades ursprungligen i OPTICIAN 2011, 241; 6292: Artikeln är översatt av Annika Säll. Anna Sulley är Clinical Affairs Manager vid Johnson & Johnson Vision Care i Europa, Mellanöstern och Afrika.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

för hälsosam linsanvändning

för hälsosam linsanvändning 42 VETENSKAP Denna artikel publicerades första gången i Optician. Ewbank A. Daily disposable options for healthy contact lens wear. Optician 2011; 243:6341, 30-32 En panel bestående av kontaktlinsspecialister

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t [Part 1, main text, p. 1-4] Kliniska aspekter kring Dk/t Del 1 Har luften gått ur syret? I den första delen av en artikelserie i två delar tar Professor Noel Brennan och Dr Philip Morgan en titt på den

Läs mer

Hur viktiga är ytegenskaper

Hur viktiga är ytegenskaper 39 Denna artikel handlar mycket om komforten vid linsbärande. En viktig del för att se hur ögat och linsen passar ihop är LIPCOF. Under avsnittet Tecken på friktion på ögats yta finns detta mycket bra

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t 38 VETENSKAP LINSSPECIAL Professor Noel Brennan är direktör för Brennan Consultants Pty i Melbourne, Australien, och adjungerad professor vid Queensland University of Technology. Dr Philip Morgan är universitetslektor

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t 38 Professor Noel Brennan är direktör för Brennan Consultants Pty i Melbourne, Australien, och adjungerad professor vid Queensland University of Technology. Dr Philip Morgan är universitetslektor i optometri

Läs mer

LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING

LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING Personnummer Namn Laborationen godkänd Datum Labhandledare 1 (6) LABORATION 1: AVBILDNING OCH FÖRSTORING Att läsa före lab: Vad är en bild och hur uppstår den? Se

Läs mer

Vad är repetitionslängd?

Vad är repetitionslängd? Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Ny analys visar att den korta CAG-längden inte spelar roll Storleken är inte allt: forskning tyder

Läs mer

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser Fallbeskrivning Portfolio kontaktlinser Fall nummer: 20 Typ av fall: RGP Journalsystemets ID nummer: 41 548 Ålder:22 Kön: Kvinna Etnisk tillhörighet: Kaukasier Anledning till besöket: ill testa stabila

Läs mer

PIGGA ÖGON. Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader!

PIGGA ÖGON. Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader! PIGGA ÖGON Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader! HYLO -FRESH Lindrar trötta, irriterade och röda ögon Smörjande ögondroppar

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

Mekanisk liggkomfort hos sängar/madrasser

Mekanisk liggkomfort hos sängar/madrasser Mekanisk liggkomfort Man hör ofta att en säng är skön att ligga i - att den ger god komfort. Med detta underförstås, att sängen är mjuk och att den därmed har förmåga att fördela kroppstyngden så, att

Läs mer

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 Patient ROSE K2 IRREGULAR CORNEA instruktion ROSE K2 ROSE TM NC IC K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Post Graft TM TM Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer

CDC en jämförelse mellan superskalära processorer. EDT621 Campus Helsingborg av: Marcus Karlsson IDA

CDC en jämförelse mellan superskalära processorer. EDT621 Campus Helsingborg av: Marcus Karlsson IDA CDC6600 - en jämförelse mellan superskalära processorer av: Marcus Karlsson Sammanfattning I denna rapport visas konkret information om hur den första superskalära processorn såg ut och hur den använde

Läs mer

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-01-13 Teknisk Fysik 14.00-18.00 Sal: V Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

Komfort för torra ögon. Långtidsverkande hyaluronsyra. för torra, trötta och rinnande ögon.

Komfort för torra ögon. Långtidsverkande hyaluronsyra. för torra, trötta och rinnande ögon. Komfort för torra ögon Långtidsverkande hyaluronsyra för torra, trötta och rinnande ögon. Tårfilmen skyddar ögat Torra ögon är ett vanligt problem och ses oftare hos vissa hundraser och vid stigande ålder.

Läs mer

KYLIN 250 MANUAL. Tack för att du valt en Kylin 250 från Skycraft.se

KYLIN 250 MANUAL. Tack för att du valt en Kylin 250 från Skycraft.se KYLIN 250 MANUAL Tack för att du valt en Kylin 250 från Skycraft.se Det är en rent tekniskt avancerad modell du nu har införskaffat dig, men med ett relativt enkelt användargränssnitt. Vi tror att du efter

Läs mer

Utförliga regler för TRAX

Utförliga regler för TRAX Utförliga regler för TRAX Innehållsförteckning Vad är TRAX? Sid 2 Grundregler för TRAX Sid 3 Vad är en tvingad yta? Sid 4 Vad är en vinnande ögla? Sid 6 Vad är en vinnande linje? Sid 7 Grundläggande strategiska

Läs mer

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på Kan man se diabetes? Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/-forskningens-dag-2012/

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde IKOTTME040 2009 03 01 GruppB6 5 Skapaettvinnandekoncept 5.1 Skapaalternativakonceptmedhögrekundvärde Förattfåutstörstamöjligakundvärdehosproduktenböralternativakoncepttasframsomärbättre änreferenslösningen.ettkonceptärvanligenenskiss,ettdokumentellerenenkelprototyp,somger

Läs mer

Funktionsstudier med derivata

Funktionsstudier med derivata Funktionsstudier med derivata Derivatan ett kraftfullt verktyg för att studera och tolka funktioner Det här avsnittet handlar om att man kan använda derivatan till att bestämma en funktions egenskaper

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa vetenskap och fallgropar. Professor Maria Feychting Institutet för miljömedicin

Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa vetenskap och fallgropar. Professor Maria Feychting Institutet för miljömedicin Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa vetenskap och fallgropar Professor Maria Feychting Institutet för miljömedicin ? Kan inte påverka biologisk materia överhuvudtaget Hjärntumörer Annan

Läs mer

Likhetstecknets innebörd

Likhetstecknets innebörd Likhetstecknets innebörd Följande av Görel Sterner översatta och bearbetade text bygger på boken: arithmetic & algebra in elementary school. Portsmouth: Heinemann Elever i åk 1 6 fick följande uppgift:

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer.

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer. Konjunkturspelet Ekonomi är svårt, tycker många elever. På webbplatsen, i kapitel F2, finns ett konjunkturspel som inte bara är kul att spela utan också kan göra en del saker lite lättare att förstå. Hur

Läs mer

4.1 Inventering av olika koncept

4.1 Inventering av olika koncept 1 4.1 Inventering av olika koncept Nedan har vi listat 5 olika koncept som vi har analyserat och jämfört med varandra. Ett av konceptet är Sandviks egna och de andra fyra är tagna ur patentdatabasen esp@cenet

Läs mer

1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd

1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd 1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd 2. Följande mätningar på en patients ena öga är gjorda: Rima

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på:

34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: Kod: 34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: 0,25D 0,50D 1,0D 2,0D 35. Vilken är den främsta anledningen till att kontaktlinsproblem vid bildskärmsarbete:

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande State of the Art document, uppdaterat i januari 2007 Sven Erik G. Nilsson, professor emeritus Avd för oftalmologi, Linköpings universitet Innehåll Inledning

Läs mer

Vad är tårvätska? Om ögat blir torrt kan detta ge skavkänsla, trötthet i ögonen och varierande grad av dimsyn.

Vad är tårvätska? Om ögat blir torrt kan detta ge skavkänsla, trötthet i ögonen och varierande grad av dimsyn. Det torra ögat Besvär med trötta eller torra ögon är nog något som de allra flesta kan uppleva till och från. Hos en del kan dessa besvär bli mer långvariga och även påverka livskvaliteten. Cirka 10 15

Läs mer

Glaukom vårdprogram. Berörda enheter. Syfte. Övergripande vägledning för omhändertagande av patienter med glaukom eller misstanke om glaukom.

Glaukom vårdprogram. Berörda enheter. Syfte. Övergripande vägledning för omhändertagande av patienter med glaukom eller misstanke om glaukom. Glaukom vårdprogram Ögonsjukvård NLL Berörda enheter Syfte Övergripande vägledning för omhändertagande av patienter med glaukom eller misstanke om glaukom Innehåll Mål Vårdnivå Definitioner Processbeskrivning

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

MS eller multipel skleros är den allmännast förekommande. Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE

MS eller multipel skleros är den allmännast förekommande. Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE ANNE REMES Professor, överläkare Neurologiska kliniken, Östra Finlands universitet och Kuopio universitetssjukhus Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE Man har redan länge velat ha effektivare

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14. HÖGSKOLAN I HALMSTAD INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH TEKNIK Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Dr Trusit Dave Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Nyhet! JOBST. Comprifore. Ett flerlagers kompressionssystem för effektiv behandling av venösa bensår

Nyhet! JOBST. Comprifore. Ett flerlagers kompressionssystem för effektiv behandling av venösa bensår Nyhet! JOBST Comprifore Ett flerlagers kompressionssystem för effektiv behandling av venösa bensår Kunskap om venösa bensår. Kompression kan betraktas som grundpelaren vid behandling av venösa bensår.

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Likhetstecknets innebörd

Likhetstecknets innebörd Modul: Algebra Del 5: Algebra som språk Likhetstecknets innebörd Följande av Görel Sterner (2012) översatta och bearbetade text bygger på boken: Carpenter, T. P., Franke, M. L. & Levi, L. (2003). Thinking

Läs mer

ROSE PATIENT INSTRUKTION K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE PATIENT INSTRUKTION K2 XL. Semiscleral kontaktlins PATIENT INSTRUKTION ROSE K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Hygien Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL kan verka lite skrämmande till en början. Följer man instruktionerna och med lite

Läs mer

Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer!

Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer! Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer! Lyft blicken! Sitt rätt & se tydligt! Ett unikt koncept för

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Avrinning. Avrinning

Avrinning. Avrinning Avrinning Avrinning När nederbörden nått marken kommer den att söka söka sig till allt lägre liggande nivåer. Först bildas små rännilar och som efterhand växer till bäckar och åar. När dessa små vattendrag

Läs mer

Kissing Spines FAQ. Vad är kissing spines?

Kissing Spines FAQ. Vad är kissing spines? Kissing Spines FAQ Vad är kissing spines? De dorsala tornutskotten längs med ryggen från manken till höften är vanligtvis regelbundet placerade med utrymme mellan ( grön cirkel ). Vid kissing spines ligger

Läs mer

3.6 Generella statistiska samband och en modell med för sockerskörden begränsande variabler

3.6 Generella statistiska samband och en modell med för sockerskörden begränsande variabler 3.6 Generella statistiska samband och en modell med för sockerskörden begränsande variabler Hans Larsson, SLU och Olof Hellgren, SLU Inledning En uppgift för projektet var att identifiera ett antal påverkbara

Läs mer

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser 32 VETENSKAP Av JEFF WALLINE, biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry Nya fynd om kontaktlinser för barn och tonåringar Kan du skilja mellan CLIP och CLAMP, och kan dina unga

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD)

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre förstå LUCENTIS, en behandling

Läs mer

Slumpförsök för åk 1-3

Slumpförsök för åk 1-3 Modul: Sannolikhet och statistik Del 3: Att utmana elevers resonemang om slump Slumpförsök för åk 1-3 Cecilia Kilhamn, Göteborgs Universitet Andreas Eckert, Linnéuniversitetet I följande text beskrivs

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

Korrelation och kausalitet

Korrelation och kausalitet Korrelation och kausalitet samt lite metodologi, källkritik och vetenskapsjournalistik I tidningen ser du en artikel med rubriken "Överviktiga är sjukare". Betyder detta att övervikt orsakar dålig hälsa?

Läs mer

Ligger Din patient på bästa sätt?

Ligger Din patient på bästa sätt? ESWELL Tryckavlastade Madrasser och kuddar Ligger Din patient på bästa sätt? Har Du tänkt på vilka skador som kan uppstå om Du inte har placerat patienten på bästa sätt Sk u m Bes k r i v n i n g ESWELLs

Läs mer

Varför skiljer sig de två beräkningsmodellerna så mycket 2017?

Varför skiljer sig de två beräkningsmodellerna så mycket 2017? PM ang. de två beräkningsmodellerna av dygnskostnaderna för asylmottagande 2016, 2017 och 2018 Staffan Landin 2017-02-12 Varför skiljer sig de två beräkningsmodellerna så mycket 2017? I Migrationsverkets

Läs mer

Bioburden på dörröppnare

Bioburden på dörröppnare Bioburden på dörröppnare Operation Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH-poäng, 2014 Författare: Jennie Austmo Handledare: Maria Hansby, Fredrik Törnlund Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Kombinerad katarakt- och glaukomkirurgi

Kombinerad katarakt- och glaukomkirurgi Kombinerad katarakt- och glaukomkirurgi Hur komma åt båda på samma gång? Anders Bergström SU/Mölndal Katarakt och glaukom - Options 1. Enbart kataraktoperation Katarakt/tjock lins och grund kammare 2.

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd?

Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd? Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd? Debatten om könsneutrala premier har pågått under en tid. För att kunna sätta av reserver inom försäkringsbranschen - vilket man

Läs mer

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Tentan ger maximalt 100 poäng och betygssätts med Väl godkänd (minst 80 poäng), Godkänd (minst 60 poäng) eller Underkänd (under 60 poäng). Lycka till!

Tentan ger maximalt 100 poäng och betygssätts med Väl godkänd (minst 80 poäng), Godkänd (minst 60 poäng) eller Underkänd (under 60 poäng). Lycka till! Tentamen består av två delar. Del 1 innehåller fem multiple choice frågor som ger fem poäng vardera och 0 poäng för fel svar. Endast ett alternativ är rätt om inget annat anges. Fråga 6 är en sant/falsk-fråga

Läs mer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer KAPITEL 3 Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer Artiklar i Läkartidningen 201209 och 20120912 diskuterar livsstil och hjärtkärlsjukdomar. Denna genomgång kan fungera som bas för att belysa betydelsen

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta denna följd av tal, där varje tal är dubbelt så stort som närmast föregående

1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta denna följd av tal, där varje tal är dubbelt så stort som närmast föregående MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET Christian Gottlieb Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon Induktion Dag 1 1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Resultat. Principalkomponentanalys för alla icke-kategoriska variabler

Resultat. Principalkomponentanalys för alla icke-kategoriska variabler Introduktion Den första delen av laborationen baserar sig på mätdata som skapades i samband med en medicinsk studie där en ny metod för att mäta ögontryck utvärderas. Den nya metoden som testas, Applanation

Läs mer

Det torra ögat. Patientinformation

Det torra ögat. Patientinformation Det torra ögat Patientinformation Besvär med trötta eller torra ögon är nog något som de allra flesta kan uppleva till och från. Hos en del kan dessa besvär bli mer långvariga och även påverka livskvaliteten.

Läs mer

Nystagmus går det att träna bort?

Nystagmus går det att träna bort? Att ha en hög synskärpa kräver att man har en god bildstabilisering på näthinnan Bildrörelsen på näthinnan: Nystagmus går det att träna bort? storlek < 0.5 grader hastighet < 5 grader/sek Om nystagmus

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Återfall i drickande beror inte på bristande vilja

Återfall i drickande beror inte på bristande vilja Återfall i drickande beror inte på bristande vilja Publicerad 2016-03-15 Beroendeforskning. Social stress är den vanligaste orsaken till återfall hos alkoholberoende personer, säger forskaren Markus Heilig.

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:8 Utkom från trycket den 12 juli 1985 KONTAKTLINSER I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:8 Utkom från trycket den 12 juli 1985 KONTAKTLINSER I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1985:8 Utkom från trycket den 12 juli 1985 KONTAKTLINSER I ARBETSLIVET Utfärdad den 18 juni 1985 AFS 1985:8 2 KONTAKTLINSER I ARBETSLIVET Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

TORRA ÖGON. Vad är torra ögon?

TORRA ÖGON. Vad är torra ögon? TORRA ÖGON Vad är torra ögon? Normalt har ögat en fuktig yta. Det är täckt av ett tunt skikt av geléaktig tårvätska. På ögats yta utsöndras ständigt mer av detta "smörjmedel", som är olika den vattenliknande

Läs mer

G-ænial Flo & Universal Flo

G-ænial Flo & Universal Flo Få känslan med de nya flytande kompositerna från GC. G-ænial & Universal Uppträder som flytande kompositer Ger dig kliniska resultat som ditt vanliga fyllningsmaterial. G-ænial - nästa generations flytande

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1

Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1 Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1 Artiklarna skrivna av Dr Georgia Ede (översättning S E Nordin) Thomas Seyfried PhD, en hjärncancerforskare med över 25 års erfarenhet inom området, gav en banbrytande

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Bipacksedeln: Information till patienten. Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat

Bipacksedeln: Information till patienten. Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat Bipacksedeln: Information till patienten Läkemedelsverket 2015-06-23 Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer