Ögonlaboration 1(1) ÖGONLABORATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ögonlaboration 1(1) ÖGONLABORATION"

Transkript

1 Ögonlaboration 1(1) Uppsala Universitet Institutionen för Neurovetenskap, Fysiologi VT 08 GS, LJ För Neural reglering och rörelse ÖGONLABORATION Avsikten med laborationen är att illustrera teoretisk bakgrund och ge någon praktisk övning kring: 1. Skelning 2. Färgseendeundersökning 3. Undersökning av synskärpa och ögats optik Skelning Teorin inhämtas i samband med Fall 3 Teori Färgseende Tas upp på föreläsning, och framgår av Purves, s eller Bear, s Ögats optik Länk om detta finns på kurswebben. Kort sammanfattning: När ljusstrålar passerar genom en gränsyta mellan två medier med olika brytningsindex kommer de (såvida de inte infaller vinkelrätt) att brytas. Om ytan är böjd kommer parallella strålar att mötas i en gemensam brännpunkt, alternativt divergera från en virtuell brännpunkt. Två brytande ytor kan "sammanfogas" till en lins. Brännvidden är avståndet mellan ytan eller linsen och brännpunkten, negativ för spridningslins. Brytkraften (dioptrier) är inverterade värdet av brännvidden i meter. Om två linser sätts intill varandra adderas deras brytkrafter. För en idealisk lins gäller linsformeln: 1/föremålsvastånd + 1/bildavstånd = linsens brytkraft Ögats brytande system är långt ifrån idealiskt, men kan ganska bra approximeras med ett "reducerat öga", en tänkt idealisk lins med lämplig brytkraft (t ex 50D) och axellängd (avstånd från retina), t ex 20 mm. Dessa antaganden måste väljas så att de uppfyller villkoret att "nettobrytkraften", brytkraften - 1/axellängden, är lika med 1 genom det avstånd (i meter) som ögat ser skarpast på.

2 Ögonlaboration 2(2) Synskärpa definieras som distinktionsvinkeln mätt i bågminuter. Refraktionstillstånd definieras för det vilande (icke ackommoderande) ögat och kan vara Emmetropi: nettobrytkraft = 0 Hyperopi: nettobrytkraft < 0, korrigeras med +glas Myopi: nettobrytkraft > 0, korrigeras med -glas. Fjärrpunkten är (med reservation för djupskärpa) ett genom nettobrytkraften i vila, alltså oändlig vid emmetropi, positiv vid myopi och negativ, "bakom ögat" vid hyperopi. Ju större pupill, dess sämre synskärpa. Vid ackommodation ökas ögats brytkraft genom kontraktion av m. ciliaris. Ackommodationsvidd är skillnaden mellan ögats största och minsta brytkraft. Den minskar med åldern (presbyopi). Ålder, år Typisk ackommodationsvidd, D Närpunkten är ett genom nettobrytkraften vid maximal ackommodation. Vid astigmatism är de brytande ytorna inte sfäriska och kan inte ge tydlig bild. Korrigeras med astigmatiska glas. Prismatiskt glas Apparatur Ficklampa Pseudoisokromatiska tavlor enligt Ishihara Glasögonlåda med bågar Syntavla. Denna upptar olikstora bokstäver ordnade i tio rader. Bokstäverna i samma rad har samma storlek. Vid varje rad finns uppgift på synskärpan hos ögat, för vilket raden på 5 m avstånd är den nedersta läsbara. Detaljerna hos nedersta radens bokstäver upptar på 5 m avstånd vinkeln 1 bågminut, bokstäverna kan alltså på detta avstånd nätt och jämt läsas av ett öga med synskärpa 1.0. Finner man att ett öga läser nedersta raden på ett avstånd a meter, så är synskärpan S=a/5 eftersom synskärpan ju är proportionell mot avståndet. Det vanliga arrangemanget med fp (försökspersonen) sittande 5 m från syntavlan är relativt obekvämt. I stället kan man fästa en syntavla med spegelvända typer ovanför

3 Ögonlaboration 3(3) fp:s huvud och låta fp läsa syntavlan i en spegel. Därvid tillses att avståndet från syntavla till spegel plus avståndet spegel till fp blir 5 meter. Om fp har en synskärpa större än 1 kan man klara sig utan att öka avståndet genom att använda en syntavla med rader för synskärpa 1.5 och 2.0. Jaegers bokstavstavla nr 1 Utförande Samtliga moment skall utföras av samtliga laboranter. Till moment 1 och 2 är materielen begränsad. Eftersom de tar ganska kort tid bör det vara möjligt att låta materielen cirkulera mellan lablagen. 1. Skelning a. Lys mot Fps ögon med ficklampan på några dm avstånd. Observera reflexerna av lampan i cornea. Ligger de symmetriskt i förhållande till pupillerna? b. Fp sätter på sig glasögonbågar, vid behov med korrektionslinser (i så fall utförs lämpligen moment 3 och 4 först). Sätt i den prismatiska linsen (vi har bara en; var försiktig med den!) för att simulera skelning. Vrid linsen i olika lägen och gå omkring i rummet. Observera att skelningen är olika besvärande vid olika lägen på linsen. Denna illustration av den skelandes värld är relevant för en hastigt påkommen skelning. Patienten i fallet kommer att ha en delvis annan upplevelse. Hur, och varför? 2. Färgsinnesundersökning De pseudoisokromatiska tavlorna skall betraktas vinkelrätt, på ca ¾ m avstånd och i dagsljus. Det sistnämnda har vi svårt att uppfylla, varför resultaten får tas med en nypa salt. Om fp missar mer än en av de 14 första tavlorna talar det för en färgsinnesdefekt. Prova i så fall också med 15 och 16 som kan ge en närmare diagnos. Titta också litet på de övriga tavlorna. De är avsedda främst för barn, men är svåra att använda om undersökaren inte har perfekt färgsinne. Följande moment utförs med glasögonlåda och syntavla. Om försökspersonen har kontaktlinser som inte kan tas av betraktas de som en del av försökspersonen. Bestämning av synskärpan ("visus") ingår i en normal ögonundersökning. Ur läkarens synpunkt är det viktigt att fastslå om synproblem beror på brytningsfel eller om ögat faktiskt är sjukt. Att fastslå ett brytningsfels exakta storlek och hur det skall korrigeras kan man i regel överlåta på optiker. Vi kan därför här delvis bortse från vissa felkällor som t ex djupskärpa, dvs att ögat i praktiken ser skarpt även på avstånd som avviker något från det teoretiskt optimala.

4 Ögonlaboration 4(4) 3. Bestämning av synskärpa utan korrektion Bestäm vilken rad fp med obeväpnat öga kan läsa på 5 m avstånd. Skulle fp inte ens kunna läsa översta raden på 5 m avstånd, får hon gå närmare syntavlan. Utförs på båda ögonen, ett i taget. 4. Bestämning av synskärpa med korrektion Om fp (inklusive kontaktlinser enligt ovan) är emmetrop eller labkamraten är alltför väl bekant med fp:s brytningsfel simuleras ett brytningsfel medelst okända linser som fås från handledaren. Vid undersökningen provar man sig fram till det mest positiva (minst negativa) sfäriska glas som ger maximal synskärpa. Om denna maximala synskärpa är mindre än 1.0 talar det för att astigmatism föreligger, och man försöker höja synskärpan med astigmatiska glas. Både det astigmatiska glasets styrka och dess orientering är av betydelse. När man har uppnått synskärpa 1.0 bör man som kontroll öka korrektionen med +0.5 D. Då skall synskärpan normalt falla till ca Bestämning av närpunkten För undersökningen används text med fin stil, s.k. diamantstil. Den är så liten att redan ringa oskärpa gör den oläslig, såvida den inte - som hos vissa höggradiga myoper - kan föras exceptionellt nära ögat. Det minsta avstånd på vilket en person kan läsa denna fina text motsvarar hennes närpunkt. Om närpunkten ligger långt från ögat, såsom fallet inte sällan är hos presbyoper och hyperoper, blir synvinkeln för liten för att texten skall kunna läsas. Man hjälper då ögat genom att inskjuta en positiv lins. På analogt sätt måste man ibland hos (starka) myoper avlägsna närpunkten från ögat med en negativ lins. Eftersom försökspersonen på detta stadium i princip är korrigerad till emmetropi bör vi slippa detta problem. Undersökningen utförs med ett öga i taget. Fp stöder knoppen mot orbital-randen och uppsöker det minsta avstånd på vilket hon kan läsa skriften. 6. Approximativ beräkning av ackommodationsvidden Gör korrektionen mer negativ, till att börja med 2 D i taget, mot slutet 1 D i taget, genom att minska ev, positiv korrektionslins eller tillföra negativa, tills fp inte längre kan uppnå maximal synskärpa. Beräkna ur detta resultat fp:s ackommodationsvidd. Den kan även beräknas ur resultatet av moment 5. Stämmer de två värdena någorlunda? Stämmer de med fp:s ålder?

5 Ögonlaboration 5(5) ÖVNINGSEXEMPEL Använd Dig av nedanstående exempel för att träna på hemma. 1. Myop 4D närpunkt 12.5 cm framför ögat. a). Ack.vidd? b). Fjärrpunkt? 2. Myop 8, ack.vidd 2.5 D. a). Närpunkt? b). Fjärrpunkt? 3. Närpunkt 10 cm framför ögat, ack.-vidd 8 D. a). Refraktionstillstånd? b). Fjärrpunkt? 4. Emmetrop läser med +4 D Jaegers diamantstil på minst 0.11 m:s avstånd a). Verklig närpunkt? b). Ack. vidd? c). Fjärrpunkt? 5. Myop 7 läser med 5 D Jaegers diamantstil på minst 10 cm:s avstånd a). Verklig närpunkt? b). Ack.-vidd? c). Fjärrpunkt? 6. Hyperop 1, närpunkt 12.5 cm framför ögat. a). Ack.vidd? b). Fjärrpunkt? 7. Hyperop 5, ack.-vidd 2.5 D. a). Fjärrpunkt? b). Närpunkt? c). Ålder? 8. Närpunkt 1/3 m bakom ögat. Ack.-vidd 7 D. a). Refraktionstillstånd? b). Ålder? 9. Hyperop 5. Ack.-vidd 7D. Närpunkt? 10. Hyperop 6 D. läser med D Jaegers diamantstil nr 1 på minst 10 cm. a). Ack.-vidd? b). Ålder? 11. Per Patient (50 år) söker på Din mottagning då han är oroad eftersom synen försämrats på nära håll och han har svårt att läsa. Per har alltid blivit trött i ögonen då han varit tvungen att läsa mycket. Vid bestämning av refraktionstillståndet finner Du att Per är hyperop 1 D på båda ögonen och att synskärpan är 1,0. a. Var ligger Pers fjärrpunkt? b. Ungefär vilken ackommodationsvidd har man vid Pers ålder och var bör därmed Pers närpunkt ligga? c. Var ligger Pers närpunkt då hans hyperopi korrigerats med glasögon (+1,0)? d. Om man ger Per progressiva glasögon med +1,0 i avståndsdelen och addition +1,5 i närdelen (totalt i närdelen +2,5), var kommer närpunkten att ligga med dessa glasögon? e. Om Du skulle träffa Per igen när han är 80 år gammal, var skulle Du förvänta Dig att finna Pers närpunkt? f. Var skulle då närpunkten ligga med de glas Du gav Per i fråga d?

6 Ögonlaboration 6(6) 12. Pers dotter Lisa (20 år) söker Dig samtidigt. Hon känner inte igen folk på andra sidan gatan och många av hennes vänner blir irriterade över att hon inte hälsar. Lisa har ett par glasögon, men använder dem inte så gärna. Vid refraktionsbestämningen finner Du att Lisa är myop 3 D. a. Var ligger Lisas fjärrpunkt? b. Var ligger Lisas närpunkt? c. Om Du ger Lisa glasögon som korrigerar hennes myopi (-3,0) var kommer närpunkten att ligga med dessa glasögon? d. Vilket närpunktsavstånd kommer Lisa att ha vid 80 års ålder? 13. En patient kommer och vill ha glasögon att använda i arbetet, där han vill kunna se på upp till 75 cm avstånd och dessutom på så kort håll som möjligt. Hans närpunkt befinns ligga på 25 cm. Han ser bokstavstavlan skarpt utan glas, och även med glas upp till D. Vilken styrka på arbetsglasögonen rekommenderar du, och på hur kort avstånd kan han förväntas se bra med dem? 14. Vilka egenskaper bör progressiva korrektionsglas ha för en 60-åring som är hyperop 2 D? 15. En patient är 3.5 D myop, och har närpunkten 19 cm framför ögat. Vilka korrektionsglas bör patienten ha?

7 Ögonlaboration 7(7) Lösningar: Dessa uppgifter går alla att lösa genom förståndig tillämpning av följande regler (total nettobrytkraft = ögats nettobrytkraft + brytkraften hos ev. glas): Vid myopi är ögats nettobrytkraft utan ackommodation >0 Vid hyperopi " " " " <0 Vid emmetropi " " " " =0 Vid ackommodation ökar ögats nettobrytkraft Ackommodationsvidden är skillnaden mellan ögats maximala och minimala brytkraft Det avstånd man ser skarpast på är 1/(total nettobrytkraft) Fjärrpunkten = 1/(total nettobrytkraft utan ackommodation) (positivt värde innebär framför ögat) Närpunkten = 1/(total nettobrytkraft vid max. ackommodation) (positivt värde innebär framför ögat) Glöm dock inte att beräkningarna inte blir så exakta som de ser ut, då vi bortser från flera mindre felkällor, främst djupskärpan samt att brytkrafterna inte blir exakt adderbara eftersom korrektionsglas inte kan placeras på 0 avstånd från ögats huvudplan. 1. a) 4 D b) m framför ögat. Myop 4D => Ögats nettobrytkraft +4D utan ackommodation. Närpunkt m => Ögats nettobrytkraft 1/0.125 = +8 D vid full ackommodation. Ackommodationsvidd 8 4 = 4D. Fjärrpunkt = 1/(nettobrytkraft utan ackommodation) = 1/4 = 0.25 m 2. a) m framför ögat. b) m framför ögat. Myop 8D => Ögats nettobrytkraft +8D utan ackommodation. Vid ackommodation 2.5D blir ögats nettobrytkraft = 10.5D Närpunkt 1/10.5 = m framför Fjärrpunkt = 1/8 m = m framför. 3. a) Myop 2D b) 0.5 m framför ögat. Ögats nettobrytkraft vid full ackommodation = 1/0.10 = +10D Ögats nettobrytkraft utan ackommodation = 10-8 = +2D Alltså myop 2D Fjärrpunkt då 1/2 = 0.5 m. 4. a) m framför ögat. b) 5 D c). Total nettobrytkraft vid full ackommodation och + 4D glas = 1/0.11 = 9D Ögats nettobrytkraft vid full ackommodation = 9-4 = 5D Emmetrop, alltså är ögats nettobrytkraft utan ackommodation = 0 Ackommodationsvidd = 5-0 = 5D Fjärrpunkt = 1/0 =

8 Ögonlaboration 8(8) 5. a) m framför ögat. b). 8 D c) m framför ögat. Total nettobrytkraft vid full ackommodation och - 5D glas = 1/0.1 = 10D Ögats nettobrytkraft vid full ackommodation = 10 - (-5) = +15D Verklig närpunkt = 1/15 = m Myop 7D, alltså är ögats nettobrytkraft utan ackommodation = +7D Ackommodationsvidd = 15-7 = 8D Fjärrpunkt = 1/7 = m 6. a). 9 D b). 1 m bakom ögat. Ögats nettobrytkraft vid full ackommodation = 1/0.125 = +8D Hyperop 1D, alltså ögats nettobrytkraft utan ackommodation = -1D Ackommodationsvidd = 8 - (-1) = 9 D Fjärrpunkt = 1/(-1) = -1 m, alltså 1 m bakom ögat 7. a). 0.2 m bakom ögat b). 0.4 m bakom ögat c). 50 år. Hyperop 5D, alltså ögats nettobrytkraft utan ackommodation = -5D Ögats nettobrytkraft vid full ackommodation = = -2.5D Fjärrpunkt = 1/(-5) = -0.2 m Närpunkt = 1/(-2.5) = -0.4 m Ackommodationsvidd 2.5D förväntas vid ca 50 år 8. a). Hyperop 10 D b). 35 år Ögats nettobrytkraft vid full ackommodation = 1/(-1/3) = -3D Ögats nettobrytkraft utan ackommodation = -3D - 7D = -10D, alltså 10D hyperop Fjärrpunkt = 1/(-10) = -0.1 m Ackommodationsvidd 7 förväntas vid ca 35 år m framför ögat. Hyperop 5D, alltså ögats nettobrytkraft utan ackommodation = -5D Ögats nettobrytkraft vid full ackommodation = = +2D Närpunkt = 1/2 = 0.5 m 10. a). 4.5 D b) 40 år. Hyperop 6D, alltså ögats nettobrytkraft utan ackommodation = -6D Total nettobrytkraft vid full ackommodation och D glas = 1/0.1 = 10D Ögats nettobrytkraft vid full ackommodation = = -1.5D Ackommodationsvid = (-6) = 4.5D Ackommodationsvidd 4.5D förväntas vid ca 40 år 11. a) 1 m bakom ögat Hyperop 1D, alltså ögats nettobrytkraft utan ackommodation = -1D Fjärrpunkt = 1/(-1) = -1 m b) 67 cm framför ögat Ackommodationsvidd 2.5D förväntas vid ca 50 år Hyperop 1D, alltså ögats nettobrytkraft utan ackommodation = -1D Ögats nettobrytkraft vid full ackommodation = = 1.5D Närpunkt = 1/1.5 = 0.67 m

9 Ögonlaboration 9(9) c) 40 cm framför ögat Total nettobrytkraft vid full ackommodation = = 2.5D Närpunkt = 1/2.5 = 0.4 m d) 25 cm framför ögat Total nettobrytkraft vid full ackommodation = = 4D Närpunkt = 1/4 = 0.25 m e) 1 m bakom ögat Ackommodationsvidd vid 80 år praktiskt taget 0 Ögats nettobrytkraft vid full ackommodation = = -1D Närpunkt = 1/(-1) = -1 m f) 67 cm framför ögat Total nettobrytkraft vid full ackommodation = = 1.5 D Närpunkt = 1/1.5 = 0.67 m 12. a) 33 cm framför ögat Myop 3D, alltså ögats nettobrytkraft utan ackommodation = +3D Fjärrpunkt = 1/3 = 0.33 m b) 7 cm framför ögat Vid 20 år förväntas ackommodationsvidd ca 11D Ögats nettobrytkraft vid full ackommodation = = 14D Närpunkt = 1/14 = 0.07 m c) 9 cm framför ögat Total nettobrytkraft vid full ackommodation = 14-3 = 11D Närpunkt = 1/11 = 0.09 m d) 33 cm framför ögat Ackommodationsvidd vid 80 år praktiskt taget 0 Ögats nettobrytkraft utan ackommodation = 0D Närpunkt = 1/3 = 0.33 m D, 13 cm Tydligen 2.25D hyperop, dvs ögats nettobrytkraft utan ackommodation D Önskad fjärrpunkt 0.75 m, dvs total nettobrytkraft utan ackommodation 1/0.75 = 1.33D. För att uppnå den fjärrpunkten behöver brytkraften ökas med (-2.25) = 3.6D Ögats nettobrytkraft vid full ackommodation 1/0.25 = 4D Med dessa glas är total nettobrytkraft vid full ackommodation = 7.6D Närpunkt med glas 1/7.6 = 0.13 m 14. 2D i glasets övre del, 4D i den nedre I övre delen enkel korrektion av brytningsfelet, alltså +2D Nedre delen beror på patientens önskemål, men i allmänhet är närpunkt ca 33 cm ett lämpligt mål I så fall skall total nettobrytkraft vid full ackommodation vara 1/0.33 = 3D. Detta skall vara summan av ögats nettobrytkraft utan ackommodation (-2D), ackommodationsvidden (ca 1D vid 60 år) och brytkraften i glaset. Brytkraften i glasets nedre del (-2) = +4D.

10 Ögonlaboration 10(10) D i glasets övre del, -2.25D i den nedre I övre delen enkel korrektion av brytningsfelet, alltså -3.5D. Myop 3.5D, alltså ögats nettobrytkraft utan ackommodation = +3.5D Ögats nettobrytkraft vid full ackommodation 1/0.19 = +5.25D. Ackommodationsvidd = 1.75D. Om önskad närpunkt är 33 cm (se ovan) skall total nettobrytkraft vid full ackommodation vara 1/0.33 = 3D. Detta skall vara summan av ögats nettobrytkraft utan ackommodation (+3.5D), ackommodationsvidden (1.75D) och brytkraften i glaset. Brytkraften i glasets nedre del = -2.25D

Instrumentoptik, anteckningar för föreläsning 4 och 5 (CVO kap. 17 sid , ) Retinoskopet

Instrumentoptik, anteckningar för föreläsning 4 och 5 (CVO kap. 17 sid , ) Retinoskopet Instrumentoptik, anteckningar för föreläsning 4 och 5 (CVO kap. 17 sid 345-353, 358-362) Retinoskopet Utvecklat från oftalmoskopi under slutet av 1800-talet. Objektiv metod för att bestämma patientens

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material?

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material? 1 Föreläsning 2 Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material? Strålen in mot ytan kallas infallande ljus och den andra strålen på samma sida är reflekterat

Läs mer

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet Refraktionslära Refraktionering Maja Östlund 2013-03-20 Donders metod - Sfär Stråltavla - Korscylinder - Franciscus Cornelis Donders 1818-1889 Kontrollera visus Monokulärt och binokulärt Uppskatta felsynthet

Läs mer

Högskoleverket NOG 2006-10-21

Högskoleverket NOG 2006-10-21 Högskoleverket NOG 2006-10-21 1. Rekommenderat dagligt intag (RDI) av kalcium är 0,8 g per person. 1 dl mellanmjölk väger 100 g. Hur mycket mellanmjölk ska man dricka för att få i sig rekommenderat dagligt

Läs mer

Figur 6.1 ur Freeman & Hull, Optics

Figur 6.1 ur Freeman & Hull, Optics 1 Föreläsning 12 Kameran Figur 6.1 ur Freeman & Hull, Optics Kameran är ett instrument som till vissa delar fungerar mycket likt ett öga. Kamerans optik, det så kallade kameraobjektivet, motsvarar ögats

Läs mer

Polarisation laboration Vågor och optik

Polarisation laboration Vågor och optik Polarisation laboration Vågor och optik Utförs av: William Sjöström 19940404-6956 Philip Sandell 19950512-3456 Laborationsrapport skriven av: William Sjöström 19940404-6956 Sammanfattning I laborationen

Läs mer

LABORATION 2 MIKROSKOPET

LABORATION 2 MIKROSKOPET LABORATION 2 MIKROSKOPET Personnummer Namn Laborationen godkänd Datum Assistent Kungliga Tekniska högskolan BIOX 1 (6) LABORATION 2 MIKROSKOPET Att läsa i kursboken: sid. 189-194 Förberedelseuppgifter:

Läs mer

LABORATION 2 MIKROSKOPET

LABORATION 2 MIKROSKOPET LABORATION 2 MIKROSKOPET Personnummer Namn Laborationen godkänd Datum Assistent Kungliga Tekniska högskolan BIOX (5) Att läsa före lab: LABORATION 2 MIKROSKOPET Synvinkel, vinkelförstoring, luppen och

Läs mer

Tentamen i Optik för F2 (FFY091)

Tentamen i Optik för F2 (FFY091) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-03-10 Teknisk Fysik 08.30-12.30 Sal: H Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad! TENTAMEN I FYSIK FÖR n, 18 DECEMBER 2010 Skrivtid: 8.00-13.00 Hjälpmedel: Formelblad och räknare. Börja varje ny uppgift på nytt blad. Lösningarna ska vara väl motiverade och försedda med svar. Kladdblad

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Information om bidrag till glasögon och kontaktlinser

Information om bidrag till glasögon och kontaktlinser Information om bidrag till glasögon och kontaktlinser Landstinget Sörmlands bidragsregler till glasögon eller kontaktlinser fr. o m 1 maj 2016 Vem får bidrag? Du måste vara folkbokförd i Södermanlands

Läs mer

Välkommen till Ögonlasern

Välkommen till Ögonlasern Välkommen till Ögonlasern Hos oss möter du erfarna ögonläkare och ett väl inarbetat team med ögonspecialister, optiker och ögonsjuksköterskor som följer dig genom behandlingen. Vi har utfört ögonbehandlingar

Läs mer

Lennart Carleson. KTH och Uppsala universitet

Lennart Carleson. KTH och Uppsala universitet 46 Om +x Lennart Carleson KTH och Uppsala universitet Vi börjar med att försöka uppskatta ovanstående integral, som vi kallar I, numeriskt. Vi delar in intervallet (, ) i n lika delar med delningspunkterna

Läs mer

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL 1(5) Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL Vem ska INTE genomgå refraktiv kirurgi? - Den som vill ha perfekt syn Komplikationer efter refraktiva linsbyten - Amotio

Läs mer

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014 Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår Matematiska institutionen Linköpings universitet 04 Innehåll De fyra räknesätten Potenser och rötter 7 Algebra 0 4 Funktioner 7 Logaritmer 9 6 Facit 0 Repetitionsuppgifter

Läs mer

Diffraktion och interferens Kapitel 35-36

Diffraktion och interferens Kapitel 35-36 Diffraktion och interferens Kapitel 35-36 1.3.2016 Natalie Segercrantz Centrala begrepp Huygens princip: Tidsskillnaden mellan korresponderande punkter på två olika vågfronter är lika för alla par av korresponderande

Läs mer

Kurvlängd och geometri på en sfärisk yta

Kurvlängd och geometri på en sfärisk yta 325 Kurvlängd och geometri på en sfärisk yta Peter Sjögren Göteborgs Universitet 1. Inledning. Geometrin på en sfärisk yta liknar planets geometri, med flera intressanta skillnader. Som vi skall se nedan,

Läs mer

ÖGONPÅVERKAN VID NÄRAKTIVITET Yvonne Löf, ortoptist Ögonmott. Växjö

ÖGONPÅVERKAN VID NÄRAKTIVITET Yvonne Löf, ortoptist Ögonmott. Växjö ÖGONPÅVERKAN VID NÄRAKTIVITET 170202 Yvonne Löf, ortoptist Ögonmott. Växjö 170202 Yvonne Löf, ortoptist ANATOMI ANATOMI ÖGONMUSKLER För att kunna se tydligt måste bilden hamna i gula fläcken. Riktningen

Läs mer

BELYSNINGSFÖRSTÄRKANDE FÄRGSÄTTNING AV RUM (projektnr 34528-1)

BELYSNINGSFÖRSTÄRKANDE FÄRGSÄTTNING AV RUM (projektnr 34528-1) OPTIMA2 BELYSNINGSFÖRSTÄRKANDE FÄRGSÄTTNING AV RUM (projektnr 34528-1) LÄGESRAPPORT 25 juli 2011 Tekn. Dr Cecilia Häggström (genomförandeansvarig) Docent Karin Fridell Anter (projektledare) Projektets

Läs mer

En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning.

En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning. F5 LE1460 Analog elektronik 2005-11-23 kl 08.15 12.00 Alfa En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning. ( Impedans är inte samma sak som resistans. Impedans

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

8-4 Ekvationer. Namn:..

8-4 Ekvationer. Namn:.. 8-4 Ekvationer. Namn:.. Inledning Kalle är 1,3 gånger så gammal som Pelle, och tillsammans är de 27,6 år. Hur gamla är Kalle och Pelle? Klarar du att lösa den uppgiften direkt? Inte så enkelt! Ofta resulterar

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Tentamen 2 i Klinisk Optometri 2 (T5) Lördagen 9/1 2010

Tentamen 2 i Klinisk Optometri 2 (T5) Lördagen 9/1 2010 Kod: Tentamen i Klinisk Optometri (T5) Lördagen 9/ 00 Hela tentamen utan litteratur. Skriv alla svar direkt i tentamen på Del (ej på separat blad). Skriv även Del direkt i tentamen förutom fråga 5 som

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Kod: Enheten för optometri Tentamen 1 Optometrisk refraktion 2 Ht 10 Måndag 29/11 10 För att bli godkänd krävs att alla delmoment når

Läs mer

Diagnostiskt test 1 tid: 2 timmar

Diagnostiskt test 1 tid: 2 timmar Diagnostist test tid: timmar Detta är ditt första diagnostisa test i matemati å den är reetitionsursen. Ge dig själv oäng för varje rätt svar. (ge inga ½ oäng). edömning: - oäng Du ar tillräcliga förunsaer

Läs mer

Vågrörelselära och optik

Vågrörelselära och optik Vågrörelselära och optik Kapitel 34 - Optik 1 Vågrörelselära och optik Kurslitteratur: University Physics by Young & Friedman (14th edition) Harmonisk oscillator: Kapitel 14.1 14.4 Mekaniska vågor: Kapitel

Läs mer

Matematik Åk 9 Provet omfattar stickprov av det centrala innehållet i Lgr-11. 1. b) c) d)

Matematik Åk 9 Provet omfattar stickprov av det centrala innehållet i Lgr-11. 1. b) c) d) 1. b) c) d) a) Multiplikation med 100 kan förenklas med att flytta decimalerna lika många stg som antlet nollor. 00> svar 306 b) Använd kort division. Resultatet ger igen rest. Svar 108 c) Att multiplicera

Läs mer

INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER

INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER Med Excellent Systems ramper finns det så många kombinationsmöjligheter att det nästan bara är fantasin som sätter gränserna. Traditionella raka ramper

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2012-03-09, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2012-03-09, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2012-03-09 Tentamen i Fotonik - 2012-03-09, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

Bättre Självförtroende NU!

Bättre Självförtroende NU! Bättre Självförtroende NU! AV: Dennis Danielsson En bok om att hitta, skapa eller ta tillbaka ett självförtroende på topp. Boktitel: Bättre Självförtroende NU! Copyright 2012, Dennis Danielsson Omslagsdesign:

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du:

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: A.Mer av dig själv. B.Mindre av dig själv. C.Lika mycket av dig själv. ⱱ Hur hög måste en spegel vara för att du ska

Läs mer

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm a f d e b c i Monteringsanvisning g h 4 > 5 cm izi Modular: bakåt- & framåtvänd izi Modular RF: bakåtvänd 5 Bakåtvänd godkänd höjd 6-05 cm Framåtvänd godkänd höjd 88-05 cm maximal vikt 8 kg Ålder 6 mån

Läs mer

Sidor i boken 110-113, 68-69 2, 3, 5, 7, 11,13,17 19, 23. Ett andragradspolynom Ett tiogradspolynom Ett tredjegradspolynom

Sidor i boken 110-113, 68-69 2, 3, 5, 7, 11,13,17 19, 23. Ett andragradspolynom Ett tiogradspolynom Ett tredjegradspolynom Sidor i boken 110-113, 68-69 Räkning med polynom Faktorisering av heltal. Att primtalsfaktorisera ett heltal innebär att uppdela heltalet i faktorer, där varje faktor är ett primtal. Ett primtal är ett

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Träd. Sats. Grafer. Definition. En fullständig graf har en båge mellan varje par av noder. Definition

Träd. Sats. Grafer. Definition. En fullständig graf har en båge mellan varje par av noder. Definition Grafdefinitioner Träd N = {i}: noder (hörn) = {(i, )}, i N, N: bågar (kanter) Graf: G = (N, ) efinitioner Väg: Sekvens av angränsande bågar. ykel: Väg som startar och slutar i samma nod. En enkel väg innehåller

Läs mer

Algoritm för uppskattning av den maximala effekten i eldistributionsnät med avseende på Nätnyttomodellens sammanlagringsfunktion

Algoritm för uppskattning av den maximala effekten i eldistributionsnät med avseende på Nätnyttomodellens sammanlagringsfunktion Algoritm för uppskattning av den maximala effekten i eldistributionsnät med avseende på Nätnyttomodellens sammanlagringsfunktion Carl Johan Wallnerström December 2005 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH),

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9 Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 Läs igenom frågan, tillsammans eller var för sig. Välj det svar du tycker passar dig bäst eller eget alternativ. Lägg

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Namn:. 5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Inledning Nu skall du studera hur man avbildar verkligheten. Vad skall man göra det för? undrar du eftersom du skall ifrågasätta allt.

Läs mer

my baby carrier SVENSKA BRUKSANVISNING

my baby carrier SVENSKA BRUKSANVISNING my baby carrier BRUKSANVISNING SVENSKA Integrerat huvudstöd VIKTIGT! SPARA BRUKS- ANVISNINGEN SÅ ATT DU HAR DEN TILL HANDS OM DU SKULLE BEHÖVA DEN IGEN! Integrerad ryggförlängning... > VARNINGAR VARNING:

Läs mer

Ett undersökande arbetssätt

Ett undersökande arbetssätt Ett undersökande arbetssätt Utformning Syfte Bedömning Vem är Christofer? Leg lärare i ma/no/tk 4-9 18 år som lärare (fr.om. 12 aug Sundbyskolan, Spånga) Krönikör, recensent för Origo Ingvar Lindkvistpristagare

Läs mer

LJ-Teknik Bildskärpa

LJ-Teknik Bildskärpa Bildskärpa - Skärpedjup och fokus - Egen kontroll och fokusjustering - Extern kalibrering Bildskärpa, skärpedjup och fokus Brännpunkt och fokus Medan brännpunkt är en entydig term inom optiken, kan fokus

Läs mer

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-12-01

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-12-01 Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-12-01 Allmän information Adress till hemsidan: www.kataraktreg.se Länk till inloggning https://www.eyenetreg.se/plp Manual E-tjänstekort SITHS http://rcsyd.se/kataraktreg/registrering/e-tjanstekort-siths

Läs mer

Patientinformation rörande: Grå starr

Patientinformation rörande: Grå starr Specialitet: Godkänt datum: Patientinformation rörande: Grå starr Kort om sjukdomsförloppet Katarakt eller grå starr, innebär grumling av ögats egen lins och är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning

Läs mer

BANDGAP 2009-11-17. 1. Inledning

BANDGAP 2009-11-17. 1. Inledning 1 BANDGAP 9-11-17 1. nledning denna laboration studeras bandgapet i två halvledare, kisel (Si) och galliumarsenid (GaAs) genom mätning av transmissionen av infrarött ljus genom en tunn skiva av respektive

Läs mer

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Optik Synen och ögats behov Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Ögats synfält -50 o 2 o 30 o Syngropen Gula fläcken, centrala seendet Synnerven -70 o Sidled-

Läs mer

Robert Rosén Recept för beräkning av huvudplan Frågeställning: Hur hittar man främre och bakre fokalpunkt, samt huvudplan (både för tjocka linser och system av tunna linser)? Varför skall huvudplan räknas?

Läs mer

God morgon Z, Hoppas du kunnat sova. Det blev ju litet jobbigt igår, och jag tänkte att jag kanske kan försöka förklara hur jag ser på det som hände och på hur vi har det i ett brev. Jag gissar att du

Läs mer

Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000

Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000 Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000 21 februari 2000 Inledning Denna laboration innefattade fyra delmoment. Bestämning av ultraljudvågors hastighet i aluminium Undersökning

Läs mer

Studio Ett den 12 december: Svensk film med svensk textning

Studio Ett den 12 december: Svensk film med svensk textning Studio Ett den 12 december: Svensk film med svensk textning Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande på Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Kay Pollak, filmregissör, känd för bland annat "Så som i himmelen",

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 1A Lärarhandledning MS Enhetsdel Sist i varje kapitel finns ett avsnitt som i första hand tar upp enheter. Här i årskurs 1 handlar

Läs mer

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län.

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. 2015-03-20 Tommy Lyberg - Arkitekt Richard Granberg - Exploatör KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 - Gamla

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Fotbollsskolan skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig

Läs mer

15-03-03. hem ETT. sammanställning Homeparty hos Hanna

15-03-03. hem ETT. sammanställning Homeparty hos Hanna 15-03-03 hem ETT sammanställning Homeparty hos Hanna innehåll Homeparty hos Hanna Sammanfattning av workshopen Slutsatser resultat 3 6-10 11 Homeparty hos Hanna Bostadens upplägg och innehåll Vi hade bjudit

Läs mer

Laboration i Geometrisk Optik

Laboration i Geometrisk Optik Laboration i Geometrisk Optik Stockholms Universitet 2002 Modifierad 2007 (Mathias Danielsson) Innehåll 1 Vad är geometrisk optik? 1 2 Brytningsindex och dispersion 1 3 Snells lag och reflektionslagen

Läs mer

Mätningar på solcellspanel

Mätningar på solcellspanel Projektlaboration Mätningar på solcellspanel Mätteknik Av Henrik Bergman Laboranter: Henrik Bergman Mauritz Edlund Uppsala 2015 03 22 Inledning Solceller omvandlar energi i form av ljus till en elektrisk

Läs mer

Ett test med en svensk rutgängare

Ett test med en svensk rutgängare Ett test med en svensk rutgängare Jesper Jerkert Inledning VoF:s testkommitté bildades i slutet av år 2006. Syftet med kommittén är att testa föregivet paranormala förmågor. Kommittén uppmanar ingen att

Läs mer

Läkare och Förälder. observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta

Läkare och Förälder. observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta Läkare och Förälder observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta Upplägg Vad gäller? Hur gör man? Vad ska man tänka på? DU som gravid MVC-besök, föräldrautbildning

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Spöket i Sala Silvergruva

Spöket i Sala Silvergruva Spöket i Sala Silvergruva Hej! Jag har hört att du jobbar som smådeckare och jag skulle behöva hjälp av dig. Det är bäst att du får höra vad jag behöver hjälp med. I Sala finns Sala Silvergruva, den har

Läs mer

12 Programstege Substantiv

12 Programstege Substantiv Det här är en programstege för substantiv. Du kan alltså lära dig om substantiven på ett enkelt sätt, en liten bit i taget. Varje sida innehåller fakta om substantiv, tillsammans med uppgifter som du också

Läs mer

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Definitioner

Läs mer

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 Tentamen VT1 2001 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen Instruktioner Denna del består av 4 patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras

Läs mer

Separata blad för varje problem.

Separata blad för varje problem. Institutionen för Fysik och Materialvetenskap Tentamen i FYSIK A 2008-12-12 för Tekniskt/Naturvetenskapligt Basår lärare : Johan Larsson, Lennart Selander, Sveinn Bjarman, Kjell Pernestål (nätbasår) Skrivtid

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Samuel Sköldén Sanna Stadig Samantha Berglind Anna-Sofia Pehrson Seminariegrupp B1 VT-03

Samuel Sköldén Sanna Stadig Samantha Berglind Anna-Sofia Pehrson Seminariegrupp B1 VT-03 Samuel Sköldén Sanna Stadig Samantha Berglind Anna-Sofia Pehrson Seminariegrupp B1 VT-03 Bakgrund Hans Flyman var den som fick idén till det hela. Han hade varit med i Karlstads ornitologiska förening

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH SYFTE... 2 NÅGRA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE... 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH SYFTE... 2 NÅGRA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH SYFTE... 2 NÅGRA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE... 2 ATT VARA FYSISKT NÄRVARANDE ELLER LÄRA PÅ DISTANS... 3 Att vara fysiskt närvarande... 3 Att lära på distans... 3 EN SAMMANFATTANDE

Läs mer

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör 1978 Scen 1. Personer emma jerry robert en servitör 1977 är Emma 38 och Jerry och Robert 40. * Betrayal hade premiär på National Theatre i London, 15 november 1978, i regi av Peter Hall. Pub. 1977. Vår.

Läs mer

Övningsprov Förarintyg

Övningsprov Förarintyg Övningsprov Förarintyg 1. Vad är ett fartyg? 2. Vad är ett skepp, och vem får framföra det? 3. Vem ansvarar för fartyget? 4. Beskriv Redaransvaret 5. Vem är befälhavare ombord? 6. Beskriv befälhavaransvaret:

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

About the optics of the eye

About the optics of the eye About the optics of the eye Peter Unsbo Kungliga Tekniska Högskolan Biomedical and x-ray physics Visual Optics Innehåll Optiska begränsningar i ögat Hur mäter man ögats aberrationer? Hur skriver man vågfrontsrecept?

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROBLEM 1 BESTÄMNING AV LJUSVÅGLÄNGDEN HOS EN LASERDIOD

EXPERIMENTELLT PROBLEM 1 BESTÄMNING AV LJUSVÅGLÄNGDEN HOS EN LASERDIOD EXPERIMENTELLT PROBLEM 1 BESTÄMNING AV LJUSVÅGLÄNGDEN HOS EN LASERDIOD UTRUSTNING Utöver utrustningen 1), 2) and 3), behöver du: 4) Lins monterad på en fyrkantig hållare. (MÄRKNING C). 5) Rakblad i en

Läs mer

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009 2009-04-05 Sida 1 av 5 Välkommen till fotbollskolan Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig samarbeta. Drivkraften

Läs mer

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08 Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Definitioner Oftalmologi - läran om ögats fysiologi och

Läs mer

Byggnation av en luftsolfångare

Byggnation av en luftsolfångare Sjöfartshögskolan Byggnation av en luftsolfångare Författare: Petter Backman Ronny Ottosson Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013 Handledare: Jessica Kihlström Sjöfartshögskolan

Läs mer

UPPGIFT 1 KANINER. Håkan Strömberg 1 Pär Söderhjelm

UPPGIFT 1 KANINER. Håkan Strömberg 1 Pär Söderhjelm UPPGIFT 1 KANINER Kaniner är bra på att föröka sig. I den här uppgiften tänker vi oss att det finns obegränsat med hannar och att inga kaniner dör. Vi ska försöka simulera hur många kaninhonor det finns

Läs mer

Fysik A A B C D. Sidan 1 av 9 henrik.gyllensten@tabyenskilda.se. www.tabyenskilda.se/fy

Fysik A A B C D. Sidan 1 av 9 henrik.gyllensten@tabyenskilda.se. www.tabyenskilda.se/fy www.tabyenskilda.se/y ÖÖvvnni iinn ggssuuppppggi ii teer 1. Lars lyser med en icklampa mot ett prisma. Han kan då se ett spektrum på väggen bakom prismat. Spektrumet innehåller alla ärger. Vilken av dessa

Läs mer

Produkt och ljuskatalog

Produkt och ljuskatalog Produkt och ljuskatalog Doftbeskrivningar Vanilj Äpple Den söta och varma doften av vanilj lugnar, balanserar, förhindrar trötthet och därmed förbättrar den fysiska och psykiska aktiviteten. Inre spänningar

Läs mer

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckeln

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckeln Den magiska dörren Kapitel 1 Hej Hej jag heter Peter och jag är 10 år. Jag går på Kajsaskolan. Min kompis heter Jonathan och går i min klass. Jag är rädd för min rektor på skolan, för varje dag går hon

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! matte inför betygssättningen i årskurs 6 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper inför betygssättningen i årskurs

Läs mer

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts.

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts. Dokumentet är från sajtsidan Matematik: som ingår i min sajt: http://www.leidenhed.se/matte.html http://www.leidenhed.se Minst och störst Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET 1) Allmänt Uniclic X-systemet: Klicksystemet som innebär att du kan ersätta en skadad bräda i mitten av rummet snabbt,kvickt och lätt, utan

Läs mer

5 genvägar till mer muskler

5 genvägar till mer muskler 5 genvägar till mer muskler Idag verkar det som att allt som är större, snabbare och starkare är bättre. Normen är att gå allt mer mot det extrema. Det gäller allt från extra starka huvudvärkstabletter,

Läs mer

9 Ljus. Inledning. Fokus: Spektrum inte bara färger

9 Ljus. Inledning. Fokus: Spektrum inte bara färger 9 Ljus Inledning Kapitelinledningen på sidorna 158 159 i grundboken och sid 90 i lightboken handlar om solens strålar. Ljusstrålarna har färdats med den högsta hastighet som går, 300 000 km/s, från solens

Läs mer

Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna.

Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna. Säkrare björnjakt Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna. Många jägare kan för litet om björnen

Läs mer

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2016-04-20 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

A B C D E. 2 Det står KANGAROO på mitt paraply. Du kan se det på bilden. A B C D E

A B C D E. 2 Det står KANGAROO på mitt paraply. Du kan se det på bilden. A B C D E N G A RA Kängurutävlingen 2015 Benjamin Trepoängsuppgifter 1 Vilken figur är skuggad till hälften? Slovakien 2 Det står KANGAROO på mitt paraply. Du kan se det på bilden. Vilken av följande bilder är inte

Läs mer

att koncentrera sig, att bibehålla uppmärksamheten, att minnas osv., som orsakades av att så mycket energi gick åt till att bearbeta den förändrade

att koncentrera sig, att bibehålla uppmärksamheten, att minnas osv., som orsakades av att så mycket energi gick åt till att bearbeta den förändrade att koncentrera sig, att bibehålla uppmärksamheten, att minnas osv., som orsakades av att så mycket energi gick åt till att bearbeta den förändrade situationen, ledde till en reflexion över hur vuxna som

Läs mer

Lärarmaterial. Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh. VästmanlandsTeater

Lärarmaterial. Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh. VästmanlandsTeater VästmanlandsTeater Slottsgatan 11 722 11 Västerås Tel 021-470 41 00 skola@vastmanlandsteater.se vastmanlandsteater.se Lärarmaterial Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh Illustration: Malin

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer