Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap"

Transkript

1 Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 10 Tisdag 21/12 10 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till minimigränsen 50 % Och att den totala summan på tentamen når upp till minimigränsen 70% VG frågor rättas om ovanstående krav är uppfyllda. För att få VG krävs att dessa frågor når upp till minimigränsen 70 % Ämnesområde 1 Max 21,5 p G (50%) U Ämnesområde 2 Max 12,5 p G (50%) U Ämnesområde 3 Max 27 p G (50%) U Tentamen som helhet Max 61 p G (70%) U VG Max 15 p G (70%) U Hjälpmedel: Litteratur, miniräknare, gradskiva, linjal, formelsamling (tillhandahålls) Del 1: Ämnesområde 1: Kontaktlinstyper, Instrument Ämnesområde 2: Skötsel, Hantering, Patientinstruktion Ämnesområde 3: Återbesök, Komplikationer, Medicinska linser Del 2: VG-fråga

2 Vid flervalsfrågor ska du ange ett svar om inte annat anges, om mer än ett svar anges så blir resultatet 0p på den frågan. Ämnesområde 1: 1. Du har tillpassat en mjuk, tremånaders Silicon-Hydrogel-lins med radie 8,4 och diameter 14,0 Du tycker att linsen sitter bra, dvs den har en bra rörelse och centrerar bra på ögat men den ser något liten ut. Om du ökar storleken till 14,8 vilken radie bör du välja för att få samma sits? 2 p a) 8,2 b) 8,4 c) 8,6 d) 8,8 e) 9,0 f) 9,2 2. Vid tillpassning av ett par toriska linser har du refraktionen H 7,0 2,0 180 s=1,2 V 7,0 1,75 10 s=1,2 Du har provlinser som är H och V -4,0 1, Dina provlinser har inklinerat 10 respektive 20 och du får en sfärisk överrefraktion H 2,50 med visus 1,0/0,8. Vilka linser beställer du? H 6,50-1, V -5,50-1,75 30 (om LARS räkna på refraktionsvärdena) 3 p 3. Förklara varför en torisk lins roterar på ögat samt beskriv en metod för att förhindra detta! (välj EN metod) 3 p Ögonlocken tenderar att rotera linsen så att den tjockaste delen hamnar mellan ögonlocken (dvs. ca 0-180) Metod: t.ex prismabarlast inslipad i linsen som gör att prismats apex hamnar uppåt vid blink. 4. Varför bör du lämpligen testa ögondominansen vid BÅDE monovision och multifokallinstillpassning? 4 p Vid monovision korrigerar man vanligen det avståndsdominanta ögat med avståndskorr och det ickedominanta för läsning. Vid multifokallinstillpassning KAN läsningen behöva förstärkas t.ex med olika add H/V, den starkare additionen bör då vara på läsögat (se ovan). 5. Hur är i dagsläget de flesta multifokala mjuka linserna konstruerade med avseende på optiken? 2 p Center distance, optiken för avstånd centralt i linsen, mer plus utåt kanten Denna design finns överlägset flest varianter av, se LINK och i KL-rummet. (Inverterad sombrero, CD är inte samma som koncentiska ringar)

3 6. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: a) 0,25D b) 0,50D c) 1,0D d) 2,0D 1 p 7. Du har en patient med hög astigmatism på cornea. Patienten önskar RGP-linser. Du gör en refraktion mm. samt mäter upp hans K-värden. Följande värden har du fått fram; Cornealastigmatism: -3,50D HVID: 10,00mm Pupillstorlek: 6.50mm Vilken typ av RGP-lins bör du tillpassa? A. Randtorisk RGP-lins B. Asfärisk RGP-lins C. Sfärisk RGP-lins D. Yttertorisk RGP-lins 8. Vilken överrefraktion förväntar du dig då linsen är tillpassad på ett öga med K-värdena; 75 7,40mm 165 7,50mm Refraktionen på detta öga är: sf -6,00D Du gör sedvanlig kontroll. Följande lins sitter på ett av ögonen 7,50 / 9,00, BVP: -3,00D A -3,50D B -2,75D C -3,00D D -3,25D Fråga 9 och 10 besvaras på separat papper 9. Ange 6 olika användningsområden för en peaklupp i stabillins arbete. 1.5p Kontrollera: optiska zoner (främre och bakre) lenti / total /periferkurv - diameter, inspektera för repor / skador 0,25p/svar 10. Redogör för hur du använder Sutcliffekeratometern vid mätning av en stabil lins. 3p (Redogörelsen är tillfyllest om en novis dvs.någon helt utan förkunskaper, kan utföra mätningen på ett korrekt sätt! Om detta inte uppfylls blir det 0p ) Det är baskurvan som mäts, tilläggsutrustning till Sutcliffe, stag monteras på pannstödsramen,kula med urgröpning, vatten i hålet, rengjord torr lins appliceras på vatten pelaren med baskurvan vänd mot keratometern, kulan placeras ovanpå staget, sök efter de vanliga keratometerbilderna i luppen, ställ in plus minus strecken och läs av skalorna som vanligt. Ämnesområde 2: 11. När en väl tillpassad corneal stabil-lins sitter på ögat kan man initialt känna att den inte är helt komfortabel. Var kommer denna känsla ifrån: a. ögonlockskanten b. bulbära konjunktiva c. palpebrala konjunktiva

4 d. cornea e. limbus Svar. A 12. Vilken är den största fördelen med att mäta NIBUT a. det kan mätas samtidigt med keratomervärdena mäts b. det ger information om tårkvalitet och kvantitet c. man har möjlighet att titta på en större yta av cornea d. tårfilmen undersöks så naturligt som möjligt, utan tillsatser e. tårfilms avdunstningen är minimal Svar. d 13. När vi färgar cornea med fluorescein, vad är det som tar färg? a. epitelskador, avsaknad av epitel b. döda epitelceller och mucin c. döda celler i stromat d. endotelskador, av saknad av celler i endotelet Svar. a 14. Det kan uppstå ärr om corneas yttersta lager skadas: Sant/ Falskt Svar. falskt 15. Kornea är: a. kupigast centralt och flatare perifert b. flatast centralt och kupigare perifert c. en konstant kurva från centrum ut till limbus Svar. a 16 a) Var får cornea syre ifrån när man sover? Svar. konjuktivala blodkärl 16 b) Hur många procents ödem skapas det i cornea när vi sover? a. o % b. 2% c. 4% d. 8% e. 20% Svar. C 17. a) Föreslå lämpliga skötselprodukter för stabila linser! b) Beskriv hur dessa används! a)cleaner+,förvarings/ Komfortvätska, alternativt en Allt- i ett-vätska (fyra timmar i väteperoxid är för PROVLINSER)Samt saltlösning b) Cleaner att gnugga bort fett, proteiner och andra beläggningar med samt saltlösning att skölja med Förvarings/ Komfortvätska för förvaring och desinficering. 2p 18. Vilka påståenden hör ihop med a) Stand alone test

5 b) Multi-item-challange test 1. Söker D-värdet (den tid det tar)att reducera mikroorganismerna med 90% (el 99% el 99,9%) 2. Inga microorganismer får finnas kvar (nolltollerans) 3. Tjugo linser smittas (kontamineras) med microorganismer 4. Ej gnugga eller skölja då linser ej används utan utförs på agaragarplatta med microorganismer och testad vätska 5. Utförs som ett labbtest 6. Liknar verkligheten då tillverkarens anvisning följs inklusive gnugg om det rekommenderas 1,5p a) 1, 4, 5 b) 2, 3, Vid vilken tillpassad linstyp krävs mer frekvent initiala och löpande återbesök? a. en helt ny endagarslinsanvändare b. vid byte från månadslins till endagarslins c. vid en nytillpassning av dygnet runt linser d. vid byte från dygnetrunt användande till endast dagtidsanvändande e. vid en nytillpassning av månadslinser Svar. c 20. Vilken av följande finns det störst riska att patienten har någon typ av symtom? a. microsystor b. lätt papilär konjuntivit c. vascularisation d. infiltrat (som inte tar färg) e. en diffus staining i epitelet som har en toxisk orsak svar e 21. Vilket av följande påstående är sant angående återbesök? a. patienter kommer på återbesök när denne tycker att det är dags för det b. återbesök behövs bara då patienten har något problem c. patienter ska ha linserna på när denne kommer om denne vill ha nya linser d. vid återbesöket kontrolleras inte synen endast kontaktlinserna e. vid återbesöken behövs ingen ny anamnes Svar. c Ämnesområde 3: 22.Hur mycket många gånger ökar risken för keratit vid CW (contious wear) med a) Hydrogel-linser jämfört med dagbruk? b) Silcon-hydrogel-linser 2 p a) 10 ggr b) olika beroende på vilken forskningsrapport man läser, gemensamt är att risken är mindre än 10 ggr

6 23. Efter att ha nytillpassat ett par månadslinser (hydrogel) för dagsbruk på en patient som aldrig har haft linser tidigare (denne har lärt sig hantera linser och fått linserna med sig hem). När bör du boka in ett återbesök? a. Om en dag b. om en vecka c. om 3 månader d. om 6 månader Svar. B 24. Om din patient med toriska linser klagar på att det är suddigt ibland (särskilt när han går ut och det är kallt och blåsigt)- vad bör du titta efter först: a. om mera styrka behövs b. inklinationen på linserna c. tårfilmen d. keratometervärdena Varför? 2p Svar. b, linsens inklination förändras pga att det blir för stor rörelse då ögonen tåras. 25. Hur många dioptriers skillnad mellan ögonen klarar ett yngre barn av vid korrektion? 2 p Svar: ca 7 D 26. Förklara begreppet trepunktsanliggning vid keratokonustillpassning! 2 p Svar: Den stabila linsen ligger an mott konen (apex) samt även perifert. (touchar tre ställen om man ritar genomskärning).fördelar trycket jämnare över cornea

7 27. Fall 1-4, Välj ett eller fler alternativ under varje rubrik för varje fall (vid fel ges minuspoäng men det kan minimum bli 0/del), endast ett alternativ för diagnosen, varje fall är värt 5 poäng (1 poäng/del) 20p Fall 1. Px tycker att det känns jobbigt med linser på ögonen sedan två dagar. Bilden är cornea i direkt belysning. Symtom/fynd: Diagnos (1 svar) Orsak Åtgärd Differential diagnos a. klåda b. lätt dimsyn c. lätt konjuktival injektion d. utsöndring av sekret/kladdigt e. tårflöde f. inga a. allergisk konjunktivit b. staining c. microsystor d. adenoviruskeratit e. bakteriell keratit a. syrebrist b. allergi c. bakterier d. virus e. linsbeläggning a. antihistaminer b. nytt linspar c. linsvila d. remiss e. retillpassning av linser f. ingen åtgärd a. allergisk konjunktivit b. staining c. microsystor d. adenoviruskeratit e. bakteriell keratit f. ingen tänkbar Svar: symptom f (c), diagnos d, orsak d, åtgärd b,c, diff f

8 Fall 2 Px har inga problem. Han har nyligen bytt från hydrogel linser till SiH. Inget färgbart på cornea. Symtom/fynd Diagnos(1 svar) Orsak Åtgärd Differential diagnos a. klåda b. lätt dimsyn c. lätt konjuktival injektion d. utsöndring av sekret/kladdigt e. tårflöde f. inga a. allergisk konjunktivit b. staining c. microsystor d. adenoviruskeratit e. bakteriell keratit a. syrebris b. allergi c. bakterier d. virus e. bakterier a. antihistaminer b. nytt linspar c. linsvila d. remiss e. retillpassning av linser f. ingen a. allergisk konjunktivit b. staining c. microsystor d. adenoviruskeratit e. bakteriell keratit f. ingen Svar: symptom c, f, diagnos c, orsak a, åtgärd c eller f, diff f

9 Fall 3. Px känner det som om det är något i skräp i ögat- obehaget försvinner när linsen inte är på. Brukar anv. SiH CW. Bilden är på cornea nära limbus. Symtom/fynd Diagnos (1 svar) Orsak Åtgärd Differential diagnos a. konjunktival injektion b. främmande kroppskänsla c. lätt svullnad d. lätt dimsyn e. krustor i ögonfransarna a. främmande kropp b. ärr c. perifert kontaktlinssår, CLPU d. papillär conjunktivit, PC e. virus konjunktivit a. främmande kropp b. gammal skada c. fel tillpassade linser d. syrebrist e. virus a. retillpassning b. remiss till ögonläkare c. linsvila d. ingen e. byte av skötselsystem f. ingen f. främmande kropp g. ärr h. perifert kontaktlinssår, CLPU i. papillär conjunktivit, PC j. virus konjunktivit k. ingen tänkbar Svar: symptom a,b, diagnos c, orsak c,d, åtgärd a,c diff k

10 Fall 4. Px har inga problem Symtom/fynd Diagnos (1 svar) Orsak Åtgärd Differential diagnos a. inga symtom b. smärta c. tårflöde/epifora d. rodnad ögonlockskant e. klåda a. tydliga nervtrådar b. Papillär conjunktivit, PC c. SEAL d. CLARE e. neuvaskularisation a. överkänslighet b. dåligt tillpassade linser c. syrebrist d. virus e. amöba a. linsvila b. retillpassning c. nytt linspar d. remiss till läkare e. ingen åtgärd a. tydliga nervtrådar b. Papillär conjunktivit, PC c. SEAL d. CLARE e. Neuvaskularisation Svar: symptom a, diagnos e, orsak b,c, åtgärd a,b, (c,e) diff a

11 VG frågor (28,29) 28. Fallbeskrivning Du har just gjort en fullständig undersökning på Freddans storebror Anders som är 17 år (du är optiker!) och han är nyfiken på att testa kontaktlinser. Anders har en ganska kraftig pollen allergi. Din refraktion är H sf 2,50 cyl 1,75 ax 92 visus 1,2 V sf 2,75 cyl 1,50 ax 88 visus 1,2 bin visus 1,2+ Keratometervärden är Hö 7,83 92 /7,42 2 Vä 7, /7, HVID är 11,5 mm. Främre medier är efter inspektion i biomikroskop utan anmärkning, cornea ser också bra ut vid fluoresceinfärgning. Viss papillförstoring syns på palpebrae superiort, vilket kan komma sig av den björkpollen allergi som Anders kan känna av och har uppgivit i anamnesen. Tårfilmen graderar du till 3. Föreslå ett tillpassnings alternativ, både linser och skötsel system, för din patient! Varje angivet val (linsval, parametrar, styrka, material) ska motiveras med beräkningar som visas eller stöds av argument som är godtagbara. Skötselsystem ska passa till respektive linstyp! Lins: I Mjuk torisk lins, pga relativt låg TOTAL astigmatism ( jmf med k-värden). Stabil lins blir ett sämre alternativ.cylinderstyrka: RX-lins behövs troligen INTE. Endags- eller månadslinser lär INTE finnas i 92 resp 88 grader, inte heller i 0,25- steg. Parametrar en gängse tillpassningsregler. Skötsel (eller avsaknad av skötsel) måste kommenteras! 6 p 29. Bildfråga VG-nivå (VG1, VG 2, VG 3) Bilder: se bilaga 2 Besvara nedanstående frågor för bilderna a) Vad ser du på bilden? c) Vad är orsaken till detta? d) Vad är din åtgärd/rekommendation som optiker? Patientsymptom VG 1 : inga Patientsymptom VG 2 : inga Patientsymptom VG 3 : px är i irriterad i ögat sedan igår, tog därför ut linserna. 9p VG 1 a) Rostfläck på lins b) Järnpartikel som rostat och missfärgat linsen

12 c) Byt lins VG 2 a) Gammalt ärr från tidigare keratit b) från tidigare utläkt keratit keratit c) Ingen, ok fortsätta m linser iaktag ev tätare kontroller VG 3 a) Bakteriell keratit (staphylokocker) b) Hål på epitelet och därefter invasion av microorganismer Remiss till ögonläkare (akut)

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på:

34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: Kod: 34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: 0,25D 0,50D 1,0D 2,0D 35. Vilken är den främsta anledningen till att kontaktlinsproblem vid bildskärmsarbete:

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik(T5-120p) Max poäng: xxp Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

Enheten för optometri

Enheten för optometri Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinser och Kemi Vt 10 Fredagen 21/5 10 Del 1 med litteratur fråga nr 1-17 (sida 1-3) Ämnesområde:

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande State of the Art document, uppdaterat i januari 2007 Sven Erik G. Nilsson, professor emeritus Avd för oftalmologi, Linköpings universitet Innehåll Inledning

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Malin Larson Optometri Grundnivå Nr: 2011:O8 Visusskillnad mellan Air Optix

Läs mer

Två linsrengöringsmetoders påverkan på hornhinnan i samband med användande av kontaktlinsvätskan Opti-Free Express

Två linsrengöringsmetoders påverkan på hornhinnan i samband med användande av kontaktlinsvätskan Opti-Free Express Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Två linsrengöringsmetoders påverkan på hornhinnan i samband med användande av kontaktlinsvätskan Opti-Free Express Markus Wikander Huvudområde: Optometri

Läs mer

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr.

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 6 2006 Ortokeratologi Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson Innehåll Nr 6/2006 Tommy

Läs mer

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser HUVUDBROSCHYR Upplev friheten utan glasögon och linser 1 Ögonlaser 5 Behandlingsmetoder 6 Steg för steg 8 Vanliga frågor 10 Risker & biverkningar 11 Linsbyte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Steg för steg

Läs mer

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007 .nu Kundmagasin Nummer 2 2007 Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu Lars Salmonson VD och Leg. Optiker Contacta Eyewear Köper du bensin hos optikern och kollar ögonen på macken? När du ska serva

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik Patientinformation Grå starr Södra Älvsborgs Sjukhus Ögonklinik Vad är grå starr? Grå starr, som har det medicinska namnet cataract, innebär att ögats lins grumlas och synen blir suddig. Grå starr är en

Läs mer

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet Refraktionslära Refraktionering Maja Östlund 2013-03-20 Donders metod - Sfär Stråltavla - Korscylinder - Franciscus Cornelis Donders 1818-1889 Kontrollera visus Monokulärt och binokulärt Uppskatta felsynthet

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2007 DinaÖgon Hitta rätt typ av linser Vad ska man tänka på vid val av kontaktlinser? Och vad är det egentligen för skillnad

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte Kongenital katarakt Barn födda med gråstarr Nike Müller-Brunotte Nike Müller-Brunotte Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm Stockholm februari 2013 Kongenital katarakt är ett mycket sällsynt handicap. Kanske

Läs mer

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

för hälsosam linsanvändning

för hälsosam linsanvändning 42 VETENSKAP Denna artikel publicerades första gången i Optician. Ewbank A. Daily disposable options for healthy contact lens wear. Optician 2011; 243:6341, 30-32 En panel bestående av kontaktlinsspecialister

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Lyssna på denna tematidning! Dina ögon fi nns som taltidning på www.mediaplanet.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Lyssna på denna tematidning! Dina ögon fi nns som taltidning på www.mediaplanet. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Lyssna på denna tematidning! Dina ögon fi nns som taltidning på www.mediaplanet.com/se I samarbete med Textalk AB ANNONS Nr. 7/Maj 2009 DINA

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

Vårdprogram för keratoplastiker Ögonkliniken, Öl, Helena Sönne.

Vårdprogram för keratoplastiker Ögonkliniken, Öl, Helena Sönne. Vårdprogram för keratoplastiker Ögonkliniken, Öl, Helena Sönne. Det finns tre huvudindikationer för keratoplastik, penetrerande (PKP) eller lamellär (LKP). 1. Keratokonus och följdtillstånd efter operation

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

DINA ÖGON. Dina Ögon testar synen. Du har hittat bågen. Blink, blink, skav, gnida, gnugga MAJ 2005

DINA ÖGON. Dina Ögon testar synen. Du har hittat bågen. Blink, blink, skav, gnida, gnugga MAJ 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM DINA ÖGON FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DINA ÖGON MAJ 2005 Dina Ögon testar synen Var det länge sedan du testade synen? Vår reporter hade inte gjort det sedan han

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset Ögonsjukdomar Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset För Akademiska sjukhuset Överläkare Per Söderberg, verksamhetsområde ögon Reviderat av avdelningsläkare Camilla

Läs mer

- Dubbelsidigt asfäriskt progressivt glas. - Digitalt slipat. - Dubbelsidigt asfäriskt progressivt glas. - Digitalt slipat. parametrar.

- Dubbelsidigt asfäriskt progressivt glas. - Digitalt slipat. - Dubbelsidigt asfäriskt progressivt glas. - Digitalt slipat. parametrar. Allround bruk Nova 3di Allround bruk - för styrkor utanför det vanliga. Inteli E För kupiga mode och sportbågar. Progressiv Sport * Dubbelsidigt Indoor: När och mellanavstånds prioriterad funktion Natural*:

Läs mer