Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap"

Transkript

1 Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till minimigränsen 50 % Och att den totala summan på tentamen når upp till minimigränsen 70% VG frågor rättas om ovanstående krav är uppfyllda. För att få VG krävs att dessa frågor når upp till minimigränsen 70 % För information: Vi tar kopior på de inlämnade tentorna Ämnesområde 1 Max 28,5 p G (50%) U Ämnesområde 2 Max 11,5 p G (50%) U Ämnesområde 3 Max 20 p G (50%) U Tentamen som helhet Max 60 p G (70%) U VG Max 6 p G (70%) U Hjälpmedel: Litteratur inkl. KLASS, räknare, gradskiva, linjal, formelsamling (tillhandahålls) Del 1: Ämnesområde 1: Kontaktlinstyper, Instrument Ämnesområde 2: Skötsel, Hantering, Patientinstruktion Ämnesområde 3: Återbesök, Komplikationer, Medicinska linser Del 2: VG-fråga

2 Ämnesområde 1: 1. Vid tillpassning av ett par toriska linser har du refraktionen H 6,0 2,0 10 s=1,2 V 6,0 1, s=1,2 Du har provlinser som är H och V -2,0 1, Dina provlinser inklinerat 10 och du får en sf överrefraktion H 4,0 med visus 1,2/1,2. Vilka linser beställer du? 3 p H -5,50-1, V -5,50-1, (om LARS räkna på refraktionsvärdena) 2. Hur testar du lämpligen avståndsdominans inför tillpassning av multifokala linser? Beskriv två sätt och ange hur dominansen bevisas! 2 p +1,0 framför respektive öga, det öga som bäst accepterar dimglaset är det ickedominanata ögat Hål-i-papper. Be patienten sikta på något genom ett hål-kort, siktögat är det avståndsdominanta. 3. Du håller en lins i din hand som är märkt CD. a) Vad menas med detta (CD)? b) Rita hur linsens optik är konstruerad 2 p a) Center distance b) Optiken för avstånd centralt i linsen, mer plus utåt kanten (Inverterad sombrero, CD är inte samma som koncentiska ringar)

3 4. a) Vilken av följande par stabillinser är INTE lika tillpassade (har INTE lika sagitaldjup)? Parametrarna nedan är skrivna enl BOZR:BOZD:TD (angivet i mm) (endast ett svar är korrekt) A 7,90:8,60:9,60 och 7,50:8,20:9,20 B 7,80:8,50:9,80 och 8,00:9,00:10,00 C 7,70:8,00:9,00 och 7,90:8,20:9,20 D 7,60:8,20:9,20 och 7,50:8,00:9,00 b) Ange effekten på sagital-djupet av din valda lins. Du har att välja mellan; A Större B Mindre (ringa in endast ett alternativ) 2 p 5. Vid vilken av följande stabillins förväntar du dig en överrefraktion av sf -0,50D när linsen är tillpassad på ett öga med; K-värden: 7,60mm 145 7,50mm 35 Refraktion: sf +2,00 = cyl -0,50 ax 145 Du gör sedvanlig kontroll. Lins som ska beställas är 7,60:8,20:9,20 Parametrarna nedan är skrivna enl BOZR:BOZD, TD, BVP A 7,70:8,20 TD; 9,20 BVP; +3,00D B 7,60: 8,20 TD; 9,20 BVP; +3,00D C 7,50: 8,20 TD; 9,20 BVP; +3,00D D 7,80: 8,20 TD; 9,20 BVP; +3,00D (ringa in endast ett alternativ) 2 p 6. Du har tillpassat en första val av stabillins och har efter den statiska bedömningen gjort en parameterförändring för att få en bättre sits. Stabillinsen är parallell-tillpassad men du anser den vara för liten. Parameterförändringen består av att du ändrar TD från 9,20mm till 10,20mm. Följande stabillins sitter på ögat; BOZR; 7,60mm BVP; ±0,00 Vilka andra parametriska förändringar bör du göra? A Ändra BOZR till 7,5mm B Ändra BOZR till 7,55mm C Ändra BOZR till 7,65mm D Ändra BOZR till 7,7mm 2 p

4 7 a) Se bifogade figur av en lins. Ange vad pilarna visar. 2 p b) Ange en tungt vägande orsak till att en stabillins -9 dptr lentikuleras. 0.5 p a) Perifera kurvor, optiska zonen och lentizonen b) Få ner kanttjockleken dvs få en kanttjocklek som ögat kan tolerera

5 8. Dynamisk kontroll av en kupig stabil lins visar: (Ringa in de lämpliga alternativen, fler än ett kan vara rätt) A Hackig rörelse B Trög rörelse C Roterar runt apex D Liten vertikal rörelse E Rider lågt eller F Centrerar nasalt 1,5 p 9. a) Central touch innebär att linsen ligger an mot cornea perifert Rätt Fel b) Pooling innebär att linsen inte ligger an mot cornea centralt Rätt Fel c) Heavy bearing innebär att linsen ligger an mot cornea centralt Rätt Fel 1,5 p 10. Varför är det viktigt att vid stabillinstillpassning notera: a) toppunktsavstånd på patientens glasögonrefraktion? Vid refraktion ±4,0 dptr kommer kl-styrkan att skilja sig för mycket från glasrefraktion beroende av toppunktsavstånd för att man kan tillpassa samma styrka b) patientens pupillstorlek? Val av optisk zon, zonen på en lins måste räcka till även vid stor pupill och mörker c) astigmatism med eller mot regeln? 3 p Påverkar linssitsen stabilitet, mot regeln decentrerar oftast lättare, val av linsens baksida, optiska zonens storlek, innertorisk mm 11. Vilka mätningar är speciella for stabilinstillpassningar? 1 p Inga speciella, alla mätningar som görs innan en linstillpassning oavsett linstyp

6 12. Fallbeskrivning Du har just gjort en fullständig undersökning på Kalle 21 år (du är optiker!) och han är nyfiken på att testa kontaktlinser. Din refraktion är H sf 0,50 cyl 2,50 ax 92 visus 1,2 V sf 1,0 cyl 2,75 ax 88 visus 1,2 bin visus 1,2+ Keratometervärden är Hö 7,35 92 / 7,81 2 Vä 7,23 88 /7, HVID är 11,5 mm. Främre medier är efter inspektion i biomokroskop utan anmärkning, inget synligt vid fluoresceinfärgning. Viss papillförstoring syns på palpebrae superiort, vilket kan komma sig av den björkpollen allergi som Kalle kan känna av och har uppgivit i anamnesen. Tårfilmen graderar du till knappt 3. Föreslå ett faktiskt tillpassnings alternativ (se KLASS), både linser och skötsel system, för din patient! Varje angivet val (linsval, produktnamn, parametrar, styrka, material) ska motiveras med beräkningar som visas eller stöds av argument som är godtagbara. Respektive skötselsystem ska passa till respektive linssort! Lins: I Mjuk torisk lins, se KLASS, pga hög linsastigmatism.(corneal astigmatism och refraktioneradcylinder) Cylinderstyrka: se vad som finns i KLASS. RX-lins behövs troligen INTE. II Om torisk mjuklins: se till att stabiliseringen skiljer sig på de två alternativen. Om stabillins: Yttertorisk eller bitorisk. Sfärisk insida neutraliserar cornealastigmatismen,men då kommer lins astigmatismen fram (ca 5 D) vilket ger att en yttertorisk behövs. Första provlins H -0,50 V -1,0 (styrkan baseras på sf då cyl kkorrigeras av tårfilm) HVID 11,5 minus 1,5 till 2 => Ø 9,85 Medl-K H: 7,6 +0,1 => 7,70 Medl-K V: 7,6 +0,1 => 7,70 För komforten kan en innertorisk lins vara att rekommendera. Då baseras innerkurvan på K-värden Hö 7,40/7,85, Vä 7,25/7,90 (kommer att vrida sig rätt automatiskt men axelägen bör anges vid beställning för att styrkan som ligger på utsidan ska bli rätt) För att korrigera sf och cyl bör styrkan på de yttre delarna (yttertoriskt) beställas så att de kompenserar refraktionen H sf 0,50 cyl 2,50 ax 92 V sf 1,0 cyl 2,75 ax 88. Lämpligt med en liten lins (stabil) även med tanke på pollen allergin. Tårfilm ok för stabillins. Vätska: I Väteperoxid (som ej innehåller konserveringsmedel) alternativt en mild enkomponents-vätska. II Boston cleaner+boston Comfort för både god rengöring och desinficering och komfort. Salt lösning att skölja med

7 Ämnesområde 2: 6 p 13. Lista 6 typer av patienter som utifrån anamnes, mätvärden mm, är lämpliga 3 p stabillinsbärare: Stora ametropier Corneal toricitet Optiskt krävande Torra ögon Ortokeratologi Myopikontroll Ekonomiska 14. Vilka skötselprodukter/system kan du använda för stabillinsskötsel? (Fler svarsalternativ möjliga) Cleaner Allt - i ett-vätskor Väteperoxid Komfortvätskor Fuktgivare Klorbaserade vätskor Enzymtabletter Fysiologisk saltlösning Katalysator Värmedesinficering 3 p 15. En linsbärare på väg på seglingssemester kommer in till er butik strax före stängningsdags och vill köpa AO-sept. Ni för inte denna vätska, och ni är ensamma försäljare av linsvätskor på orten. Hur hjälper ni kunden på bästa sätt? 2 p 1. Kontaktar om möjligt den som tillpassat linserna för annan rekommendation 2. Gör en kort anamnes, för att om möjligt utrönaanledningen till valet av skötselsystem 3. Rekommenderar ett annat väteperoxid-system med samma typ av neutraliseringsmetod eller spädning/urlakning. 4. Tillpassning om möjligt av ett par daginser för att använda på semestern.

8 16. Vad innebär triaden i kontaktlinssammanhang? 1,5 p Px tittar hur ser, hur ser ut, hur känns ögonen 17. Multi-item-challange test brukar kallas ett verklighets test. Varför? 2 p Linserna kontamineras med mikroorganismer och sedan följs tillverkarens anvisningar, noll tolerans

9 Ämnesområde 3: 18. a) Vad är mucinbollar? 1,5 p b) Varför uppkommer det? c) Vad är din åtgärd? a) Mucin som rullats ihop till små kulor oftast under en CW-lins b) Linsen är för flat och för styv c) Retillpassa med kupigare lins 19. Varför är gradingscales ett bra hjälpmedel? (2 anledningar) 2 p 1 2 För att bedöma lika vid olika tillfällen och för att olika personer ska bedöma lika. Vi får en siffra och inte ord som kan tolkas olika Ord är inte så precisa (lite, mycket, medium) Ord betyder inte lika för olika personer En skala ger ett fast referenspunkt En visuell skala betyder det samma, oberoende av språk 20. Svea fick linser för 4 månader sedan och idag när hon satte i den ena linsen 3 p (3v gammal) så sved den och gjorde ont. Hon kommer till dig utan lins i ögat (har då ej problem). Ange 3 möjliga anledningar till plötsligt dålig komfort (kort fattat) Trasig lins, mycket beläggningar, linsen var ut och in, ej neutraliserad vätska, skräp under linsen eller i ögat, torr lins. 21. En av dina kontaktlinspatienter kommer in till dig och är mycket irriterad i ögat. I biomikroskopet ser centralt på cornea en vitaktig ca 2 mm stor förhöjning, omgivande vävnad tar färg, patienten uppger att det kommit över natten. Ögat är injicerat och det gör relativt ont för patienten. a) Misstänkt diagnos? b) Åtgärd? 2 p a) bakteriell keratit, pseudomonas alt amöba keratit b) remiss till akuten omgående

10 22. a)vilken relation måste uppstå mellan bakterier och hornhinneepitelets celler för att en infektion skall uppkomma? b) Varför blir ett intakt hornhinneepitel knappast infekterat? 2 p a) Bakterierna måste fästa på cellytan (adhesion). b) De yttersta epitelcellerna på hornhinnan har ytterst få receptorer som bakterier kan fästa på. 23. a) Vilket ämne samlas i hög mängd i cornea vid hypoxi? 2 p b) Vad får detta för följd för cornea? a) Laktat (mjölksyra) b) Ödem 24. Vad är den största nackdelen för synutvecklingen med att få ögats egen lins bortopererad tidigt? 1 p Ackommodationsförmågan försvinner 25. Denna fråga gäller sterila subepiteliala infiltrat, som kan uppkomma i cornea. a) Vad består infiltraten av? b) Beskriv uppkomstmekanismen för sterila infiltrat. c) Vad kallas kombinationen infiltrat + färgbar epiteldefekt? d) Kan även denna kombination vara steril? e) Vilken åtgärd vidtages för att ett sterilt infiltrat (utan epiteldefekt) skall läka? 2,5 p a) Vita blodkroppar (leukocyter och en del lymfocyter) b) Vissa bakteriestammar av tex Pseudomonas är icke infektiösa men kan, när de är inneslutna i biofilmen på linsen, producera toxiska/inflammationsframkallande proteiner, som tar sig in i cornealepitelet och stimulerar till inflammationsreaktion, bla infiltrat c) Keratit d) Ja e) Linsvila är i allmänhet tillräckligt

11 26. Bildfråga se bilaga! 4 p Para ihop rätt bild med rätt text! (Endast ett nummer/bild är korrekt) BILD TEXT NR. A 18 B 24 C 6 D 15 E 3 F 19 G 5 H 23

12 VG fråga Fallbeskrivning 6 p Se även fråga 13.!!! Föreslå ett faktiskt tillpassnings alternativ (se KLASS), både linser och skötsel system, för din patient! Det måste skilja sig helt från förslaget i fråga 13. Motivera ditt val! Varje angivet val (linsval, produktnamn, parametrar, styrka, material) ska motiveras med beräkningar som visas eller stöds av argument som är godtagbara. Respektive skötselsystem ska passa till respektive linssort! Du har just gjort en fullständig undersökning på Kalle 21 år (du är optiker!) och han är nyfiken på att testa kontaktlinser. Din refraktion är H sf 0,50 cyl 2,50 ax 92 visus 1,2 V sf 1,0 cyl 2,75 ax 88 visus 1,2 bin visus 1,2+ Keratometervärden är Hö 7,35 92 / 7,81 2 Vä 7,23 88 /7, HVID är 11,5 mm. Främre medier är efter inspektion i biomokroskop utan anmärkning, inget synligt vid flouresceinfärgning. Viss papillförstoring syns på palpebrae superiort vilket kan komma sig av den björkpollen allergi som Kalle kan känna av och har uppgivit i anamnesen. Tårfilmen graderar du till knappt 3. Lins: se rättningsmall fråga 12 Vätska:

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik(T5-120p) Max poäng: xxp Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna

Läs mer

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande State of the Art document, uppdaterat i januari 2007 Sven Erik G. Nilsson, professor emeritus Avd för oftalmologi, Linköpings universitet Innehåll Inledning

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr.

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 6 2006 Ortokeratologi Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson Innehåll Nr 6/2006 Tommy

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Excentrisk korrektion vid centrala scotom

Excentrisk korrektion vid centrala scotom LICENTIATUPPSATS CERTEC, LTH. NUMMER 2:2001 Jörgen Gustafsson Excentrisk korrektion vid centrala scotom Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Inför genomförandet av ThomasGIA

Inför genomförandet av ThomasGIA Inför genomförandet av ThomasGIA Innehåll Deltest 1: Slutlednings Deltest 2: Perceptuell snabbhet Deltest 3: Numerisk snabbhet Deltest 4: Ordförståelse Deltest 5: Spatial Introduktion ThomasGIA är ett

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2007 DinaÖgon Hitta rätt typ av linser Vad ska man tänka på vid val av kontaktlinser? Och vad är det egentligen för skillnad

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007 .nu Kundmagasin Nummer 2 2007 Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu Lars Salmonson VD och Leg. Optiker Contacta Eyewear Köper du bensin hos optikern och kollar ögonen på macken? När du ska serva

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument På de följande sidorna finner du två instrument som du och dina kollegor kan använda för

Läs mer

Bästa optotyp för retinoskopi

Bästa optotyp för retinoskopi Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Bästa optotyp för retinoskopi Lucien ElAwad Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011: O4 Bästa optotyp för retinoskopi Lucien ElAwad Examensarbete

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Bloggmanual Hälsa & Fitness.

Bloggmanual Hälsa & Fitness. Bloggmanual Hälsa & Fitness. Innehållsförteckning 1. Nytt Inlägg... 3 1.1 Verktygsrad... 3 1.2 Förhandsgranska och Publicera... 4 1.3 Kategorier... 4 1.4 Etiketter... 5 1.5 Ange Utvald bild... 5 1.6 Skrivar

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer