KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri"

Transkript

1 Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik(T5-120p) Max poäng: xxp Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna (om inte annat anges vid frågan) vid flera svar ges minuspoäng. Alla svar ska skrivas på separat papper. 1 Kornea-topografimönstret (se bild ovan) beskriver en a. Sfärisk kornea b. Astigmatism med (enligt) regeln c. Astigmatisk mot regeln d. Keratoconus D 2 Vilken belysning bör Du använda i biomikroskopet för att bestämma djupet på ett kornealt ärr? a. Diffus b. Parallelepiped c. Indirekt d. Sclerotik scatter e. Optik sektion 1

2 E 3 Kornea brukar beskrivas som en ellipsoid. Är den kortaste diametern vanligen vertikal eller horisontell? Rätt svar: Vertikal 4 Korneas tjocklek varierar utmed ett sagittalsnitt. Var är tunnaste tjockleken? Rätt svar: Centralt. 5 Namnge de fem huvudsakliga lager som kornea består av. Börja från utsidan. 1. Epithelium 2. Bowman s layer 3. Stroma 4. Descemet s membrane 5. Endothelium 6 Vad heter testen? Vad mäter testen? a. Schirmer a. Tårvätskans stabilitet b. Phenol red thread b. Tårvätskans kvalitet c. Rose Bengal c. Tårvätskans kvantitet d. Siliconplug d. Alla ovanstående A och C 7 Det genomsnittliga (vanliga) BUT är: a. Mindre än 10 sekunder b. 10 till 20 sekunder c. 20 till 25 sekunder d. 30 till 60 sekunder e. Över 1 minut 2

3 C 8 Nämn en fördel med respektive tillverkningsmetod (3) av kontaktlinser (namnge metoden)? 1,5p Svarvning Ger linser med bra rörlighet, lätthanterliga, många möjligheter vad gäller material, design och parametrar Centrifugalgjutning Bra ytkvalité och kant, rel. bra reproducerbarhet, rel. låg produktionskostnad. Formgjutning - Bra ytkvalité, kant och tjocklek, bra reproducerbarhet, låg produktionskostnad. 9 Silicon acrylate (siloxan) har framför allt en materialegenskap som är bättre i en jämförelse med PMMA material- Vilken? a) Högre syretransmission b) Mer flexibilitet c) Bättre vätbarhet a 10 Ett radiuscope kan användas för att mätta alla av de följande förutom: a. Diameter b. Centrumtjockleken på en mjuk lins c. Främre radien på en stabil lins d. Stabile lins BOZR A 11 Sterilisering av kontaklinser gör man bäst med: a. 3% Väteperoxid b. Autoklavering c. Värmedesinfektion B 12 Vilket av de följande kan inte användas med hydrogel kontaktlinser? a. Thimerosal b. Benzalkonium chloride c. Sorbic acid d. Polyquad B 13 Hur kan du modifiera en kontaktlins tillpassning som är för tight? (två möjligheter) 3

4 -Välj en flatare radie -Välj en mindre diameter (-Välj en tjockare lins eller högre vätskehalt) 14 Vilken av nedanstånde linser har den största syrepermeabiliteten? a. Mjuk lins (40%) b. Mjuk lins (75%) c. Hård lins, PMMA d. Silikonlins e. Hård lins, CAB D 15 För en mjuklinsbärare med proteinbeläggningsproblem, vilken kategori av linsmaterial bör du välja? a. Joniskt material b. Har ingen betydelse c. Icke joniskt linsmaterial C 16 En patient har följande k-varden: 8.05 mm i 180 / 740 mm i 90. Vilken typ av stabil lins bör du tillpassa? a. Innertorisk b. Yttertorisk c. Bitorisk d. Sfärisk Innertorisk 17 När du väljer dina första stabila provlinser till en kund, vilket bör vara ditt förstahandsval: a. Flatare än K b. On - K c. Kupigare än K B 18 Vilken lins förväntar vi skall sitta bäst (mest stabil) på en sfärisk kornea? a. 7,80: 7,1 / 7,95:7,7 / 8,20:8,3 / 8,70:8,9 / 10,0:9, b. 7,80:8,0 / 8,30:8,5 / 9,30:8,9 / 10,80:9, c. 7,80:8,5 / 9,30:9,0 / 11,30:9, C 4

5 19 Hur väljer du diametern på en första stabil provlins? a. HVID + 0,50 mm b. Lika som HVID c. HVID 1,00 mm d. HVID 2,00 mm D 20 K-värden visar 8,0 mm i alla meridianer. Refraktioner är +4.00D. Vilken överrefraktion gen en plan provlins med en BOZR på 7,70 mm? a D b D c D d D C 21 Till vad bör inte finmolekylärt fluorescein används? a. Hälsokontroll av kornea b. Pachometri c. Kontroll av en mjuk lins passform d. Kontroll av passformen på en silikonlins C 22 Ge 4 exempel på non-compliance i kontaktlinssammanhang. tvättar ej händerna, anv. för länge, byter ej vätska, går ej på koll, tvättar ej linserna mm 23 Vad är det för immunologisk mekanism som ligger bakom pollenutlöst allergi? IgE-medierad överkänslighet 24 Är tonåringar med pollenallergi lämpliga kontaktlinsbärare? Motivera svaret! Ja det är de eftersom denna typ av allergi är ofarlig inte efterlämnar några spår i bindhinnan eller på hornhinnan. Under besvärsperioder kan de dock behöva vila från linserna.) 25 Förklara varför en torisk lins med prismabarlast vrider sig rätt även om du står på huvudet! Ögonlockets påverkan vrider linsen rätt, ej tyngden. 26 En vanlig stabiliseringsmetod för toriska linser är dubbla stabiliseringszoner (dynamiskt stabiliserade). Beskriv utformning och funktion! 5

6 Tunnare kant upptill/nertill på linsen. Ögonlocket trycker linsen rätt uppifrån och nerifrån. 27 Vad menas med orietation cams och vad är syftet med dessa pucklar på linsen? Även här är det ögonlocken som roterar linserna rätt genom att ögonlockskanten tar tag i pucklarna. 28 En mjuk lins har styrkan 5,0. Din överrefraktion i provbåge blir-6,0. a)förklara varför bara överrefraktionen behöver modifieras! b)hur mycket modifierar du överrefraktionen? Motivera! c)vad blir den beställda linsstyrkan? 6p a)linsstyrkan har inget toppunktsavstånd vilket överrefraktionen har. b)ca 0,25/2 D=>3x0,25=0,75 dvs till 5,75D c)-5,0+(-5,25)=-10,25d 29 Du ska tillpassa ett par toriska linser. Provlinsernas styrka är H 2,0-1,75 40 V 2,0-1, Visus med provlinserna är H 0,8 V 0,8. Hab glas ger visus H 1,0 V 1,0. Vilka linser beställer du? (Läs av inklinationen med gradskiva precis som du skulle göra i biomikroskopet!) H inkl 20 =>-2,0-1,75 20 V inkl 10 =>-2,0-1, Du ska tillpassa ett par toriska linser. Glasrefraktionen är H-4,0-4,0 80 V 4,0 4,0 100 Provlinserna är plana med markeringar för att du ska kunna avläsa inklinationen. Vilka linser beställer du? Motivera! (Läs av inklinationen med gradskiva precis som du skulle göra i biomikroskopet!) H-6,50 3,50 90 V-3,50-3,

7 31 Du tillpassar en patient som tidigare använt linser för dagbruk med CW-linser. Hur lägger du upp återbesöksschemat? Motivera! 1 natt, 1 v, 1 månad, 3 månader, ½ år. Veckokontrollen kan uteslutas beroende på hur px ögon ser ut och hur rutinerad KL-optikern är. 32 Vad menas med syreflux? Hur mycker syre som når hornhinnan. 33 Vilka 2 faktorer påverkar syrefluxen mest? Dk-värde och linssits. 34 Beskriv hur en bifokal lins med koncentriska ringar är uppbyggd! Gärna bild! Omväxlande ringar med lässtyrka och avståndsstyrka. 35 En patient har en vänninna som har en läslins och en avståndslins. Hon undrar hur detta kan fungera. a)vad kallas denna typ av tillpassning? b)hur skulle du kortfattat beskriva för och nackdelar med denna typ av tillpassning för din patient? 1+ a)monovision b)omöjligt att ge heltäckande svar, se KL-literaturen under monovision. Nyckelord: + lätt att förklara, lätt att visa, bra om klar ögondominans, ofta lätt att avgöra vid första test om spontan acceptans finns, relativt billigt. -sämre stereoseende, tappar vissa avstånd, svårt om avståndsdominanta även är klart närdominant. 36 Förklara för din patient varför hon inte bör låna sin kompis kl-vätska när hon sover över hos henne eftersom de inte använder samma sorts vätska! Olika konserveringsmedel kan ge missfärgningar och allergier om de blandas. 37 En lins med r=7,80 och d=10,0 anses vara för stor. D= 9,5 blir lagom. Hur bör du ändra r för att få samma flourosceinbild (samma sits)? 7,75 38 När du nu tittar på din nya lins i frågan ovan tycker du att den är bra i storlek. Denna lins (d=9,5 r= se ditt svar ova) har styrkan 3,0 och du bedömmer den vara 0,05 för kupig. Hur ändrar du nu a) radien? b)styrkan? 4p 7

8 a)7,80 b)-2,75 39 Glasrefraktion: sf 4.00D cyl 0.75D ax 170 Cornealastigmatism cyl 0.50D ax 180 BVP (provlins) -3.75D Överrefraktion: +0.50D Vilket av följande alternativ är korrekt vad beträffar relationen mellan provlins och cornea (antag at igen residualastigmatism finns) a. Provlins är kupigt tillpassad på grund av att överrefraktionen ger mer minus än vad som är förväntat b. Provlinsen är flat tillpassad på grund av att överrefraktionen ger mer plus än vad som är förväntat c. Provlinsen är parallellt tillpassad på grund av att överrefraktionen är enligt förväntat B 40 Vilket av följande bärscheman medför minst risk för kontaktlinsrelaterade komplikationer, såväl beskedliga som svåra: a. Byte till ny lins dagligen b. Byte till månadsvis c. Byte till 6-månadersintervall Byte dagligen 41 Hur stor är den årliga incidensen av kontaktlinsinducerad keratit i Sverige? C:a 2/ bärare (); (3/ ger också ; 1/ eller 4/ ger ). 42 Vilket av följande symtom ingår INTE i CLARE: a. Smärta b. Fotofobi c. Mikrocystor, d. Llimbal injektion, e. Sterila infiltrat C 43 På en cornea som har följande mål 7.95 x 180 / 7.75 x 90, använda du en kontaktlins 7.90:8.0 / 8.40:8.5 / 9.40:9.0 / 11.0: Denna lins fungera på ögat som en: a b

9 c = x 180 d = x 90 C 44 Vid vilken ålder väntar du dig att keratoconus debuterar (tidigast)? Efter puberteten 45 Många patienter som har keratoconus lider av en annan åkomma. Vilken? Atopiskt eksem 46 Vilken av nedanstående kräver tätare återbesök, initialt och/eller återkommande? a) Nytillpassning DW b) Retillpassning DW c) Nytillpassning EW d) Retillpassning från EW till DW C 47 Infektioner delas ofta in i: a. icke signifikanta b. signifikanta c. allvarliga Ge ett exempel ur vardera gruppen. a. AI, AIK b. SEAL, CLPU, CLARE, IK, VKC c. MK 48 En kvinna med reumatism och torra ögon med stora hornhinnebesvär kan hjälpas med bandagelins. Vilka sorters k-linser är principiellt tänkbara? (Välja två) a. Lågvätskehaltiga hydrogellinser b. Mellanvätskehaltiga hydrogellinser c. Högvätskehaltiga hydrogellinser d. Silikonbaserade k-linser A och D 49 Vilken funktion har enzymtabletterna? 50 En patient skall åka till Florida och bo på hotell med swimmingpool. Patienten undrar om det finns några risker med att bada med kontaktlinser i swimmingpoolen. Rätt svar: Det finns ingen absolut kontraindikation men studier har visat att risken för 9

10 infektiös keratit ökar. 51 Vilken typ av lins skulle du välja till en person som önskar kontaklinser och arbetar som snickare med mycket slag med stål emot stål. a. Lågvätskelins b. Mellanvätskelins c. Högvätskelins d. Silikonhidrogel lins A 52 Vilka bestämmelser gäller hantering av provlinser (som används till fler än en patient)? 4p Socialstyrelsens föreskrift 95:4 och 86:6 (värmedes., väteperoxid) eller enligt leverantörens instruktioner, kvalitetesäkra genom att före loggbok e.dyl. 53 Hur tolkar du orsaken till patientens besvär, när han/hon klagar över obehag och sveda: a. vid isättandet av en mjuklins direkt på morgonen? b. samma besvär sent på dagen efter en hel dags bärande? a. Överkänslighet mot skötsel system, toxisk reation b. Problem med ex. torrhet, hypoxi, arbetsmiljö 54 Vilken av följande åtgärder är den MINST effektiva, för att komma tillrätta med corneaalödem hos en mjuklinsbärare: a. Ökad vätskehalt b. Minskad central tjocklek c. Retillpassning med siliconhydrogellinser d. Retillpassning med RGP-linser B 55 Polymeriseringen av monomeren vid KL-tillverkningsmetoden spin-casting sker genom. a. Ultra-violett strålning b. Röntgen-strålar c. Infra-röd strålning d. Hög intensitet av ultraljud A 56 a. Beskriv problemet. b. Varför uppstår problemet? c. Symptom 10

11 a. Dimple veiling b. Occurs as the result of depression in the epithelium from air bubbles from trapped under RGP lens c. Patient may be asymptomatic 57 a. Beskriv problemet. b. Varför uppstår problemet? c. Lösning på problemet. a. Air bubble b. Excessive edge lift c. Reduce edge lift 58 a. Beskriv problemet. b. Lösning på problemet. a. Broken lens b. Change lens 59 a. Beskriva RGP tillpassning (2 svaror) b. Lösning på problemet. a. Flat and decentered b. Steeper lens 60 a. Beskriva MKL tillpassning b. Lösning på problemet. a. Too flat b. Steeper lens 11

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007 .nu Kundmagasin Nummer 2 2007 Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu Lars Salmonson VD och Leg. Optiker Contacta Eyewear Köper du bensin hos optikern och kollar ögonen på macken? När du ska serva

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Kongress 2006 NORDIC. Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf. framtidens optiker under luppen. No.

Kongress 2006 NORDIC. Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf. framtidens optiker under luppen. No. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC No. 2 2006 Kongress 2006 Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf framtidens optiker under luppen Innehåll No.

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t [Part 1, main text, p. 1-4] Kliniska aspekter kring Dk/t Del 1 Har luften gått ur syret? I den första delen av en artikelserie i två delar tar Professor Noel Brennan och Dr Philip Morgan en titt på den

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD.

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. Pacing i praktiken: ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. (Ur den amerikanska tidskriften CFIDS Chronicle, winter 2009. Översatt till svenska och publicerad på RME:s hemsida med tillstånd

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

NORDIC. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING. Kongress i Houston. Astigmatism och kontaktlinser Optikmässan Kontaktlinsforum

NORDIC. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING. Kongress i Houston. Astigmatism och kontaktlinser Optikmässan Kontaktlinsforum VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 1 2008 Kongress i Houston Astigmatism och kontaktlinser Optikmässan Kontaktlinsforum Innehåll Nr 1/2008 OSKAR JOHANSSON Den årliga Optikmässan

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

NORDIC. Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson. Nr.

NORDIC. Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 1 2007 Korneakongress i Houston ett måste Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson

Läs mer

Sverige unik marknadsplats. Ett magasin från optikbranschen. japaner väljer svenskt när nyheter ska släppas. Göteborgsbutik går egna vägar

Sverige unik marknadsplats. Ett magasin från optikbranschen. japaner väljer svenskt när nyheter ska släppas. Göteborgsbutik går egna vägar Ett magasin från optikbranschen Sverige unik marknadsplats japaner väljer svenskt när nyheter ska släppas Jan Ygges nya bok ett standardverk Göteborgsbutik går egna vägar Föreläsningar ordnar uppgradering

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning?

Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning? Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning? Hatice Isik Optikerprogrammet 180 hp Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp, VT 2008 Intern

Läs mer

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE SÖKMOTOROPTIMERING FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE INLEDNING De flesta som har en webb-sida funderar då och då på hur de ska få sidan att komma så högt som möjligt i Google och andra

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du?

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du? Vilken webbstrategi har du? Internetmarknadsföring på tio minuter KANBAN marketing kanban marketing ab lund, sweden e-mail gustav.bergman@kanban.se mobile +46 (0)709-16 37 65 website www.kanban.se 1 a

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer