15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 1(20)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud 0609 24 juni Schema 1(20)"

Transkript

1 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 1(20) Termin 5, ÅR 3, Statistik och vetenskapsmetodik, Examensarbete, Klinisk Optometri 2, Kontaktlinser del Statistik och vetenskapsmetodik Kal v Föreläsning: Statistik och vetenskapsmetodik 36 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: EFO-möte Föreläsning: Föreläsning:

2 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 2(20) Statistik och vetenskapsmetodik Kal v Föreläsning: Statistik och vetenskapsmetodik 37 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: SR EFO-möte Övning synundersökning halvklass ALP/AB ALP/AB ALP/AB ALP/AB ALP/AB ALP/AB G-rum G-rum G-rum G-rum Föreläsning: Övning synundersökning halvklass ALP/Th ALP/Th ALP/Th ALP/Th G-rum G-rum G-rum G-rum Föreläsning:

3 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 3(20) Examensarbete och KlinOpt2 Kal v Föreläsning: Upprop KO 2 Upprop KO 2 Upprop Examensarbete 38 Termin AB/ALP AB/ALP RB RB 5 Widmark Widmark Widmark Widmark Föreläsning: Examensarbete Eget arbete Kurs v. Tisdag Föreläsning: Examensarbete Biblioteksinfo 9-11 Biblioteksinfo 9-11 X-jobb: Inlämning X-jobb: Inlämning Komplett projektplan med tidsplan Komplett projektplan med tidsplan Bilblioteket KI Bilblioteket KI Dugga tot 4 st Dugga tot 4 st (Kursledarträff) EFO-möte JL JL JL JL G-rum G-rum G-rum G-rum Föreläsning: Dugga Dugga Genomgång Synis Synis Synis Synis Synis Synis st Mag synis på T1, T5 bisittareunder förmiddagen, 3. Dugga 13.00x3 4. Dugga 14.00x3 12 st? se separat schema MN/ALP (på mag) 1. Dugga 10.00x3 2. Dugga 11.00x3 ALP/AB/LP ALP/AB/LP Genomgång T 5 undersökningen Alla grun+magrum ALP/AB/LP ALP/AB/LP Alla grun+magrum ALP+AB 12 duggor Föreläsning: Dugga Dugga Genomgång Synis Synis Synis Synis Synis Synis st Mag synis på T1, T5 bisittareunder förmiddagen, 3. Dugga 13.00x3 4. Dugga 14.00x3 12? se separat schema MN/AB (på mag) 1. Dugga 10.00x3 2. Dugga 11.00x3 AB/LP/UBi AB/LP/UBi Genomgång T 5 undersökningen Alla grun+magrum AB/LP/UBi AB/LP/UBi Alla grun+magrum AB 12 duggor

4 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 4(20) Klinisk Optometri 2 Vecka Datum 08:15-09:00 09:10-09:55 10:10-09:55 11:05-11:50 12:40-13:25 13:35-14:20 14:35-15:20 15:30-16:15 Kal v Föreläsning: Lagar och förordningar Undersökning Synfält Adaptation 39 barn /vuxentekniker olikheter Intro teori Termin AB AB ALP ALP RB RB RB RB 5 Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Föreläsning: Fundusseminarium 1/3 Fundusseminarium 1/3 Dugga fortsättning x 4 pass Dugga fortsättning x 4 pass. 1. Start 12,40 2. Start 13,40 3. Start 14,35 2. Start Kurs v. Tisdag ALP/AB/RB ALP/AB/RB ALP/AB/RB/UB ALP/AB/RB/UB 2 ALP ALP ALP ALP Se separat schema Se separat schema Se separat schema Se separat schema Luttemans vrå Luttemans vrå Luttemans vrå Luttemans vrå 4 G-rum behövs 4 G-rum behövs 4 G-rum behövs 4 G-rum behövs 12 duggor Föreläsning: Fundus/Synfält HFA+fota fundus (eget arbete) (GruppA) Grupp A Klinik Grupp A Se anteckningar fr OR 2 Dugga fortsättning x 4 pass. Ej EFO Städa rummen 5 px + 5 px 2+1 handledare/uppföljning av duggan ALP/EZ/AB ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? 3 G-rum u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g Föreläsning: Klinik Grupp B 5 px + 5 px 2+1 handledare/uppföljning av duggan ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? Widmark Widmark Widmark Widmark u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g Föreläsning: Ortoptik Fallseminarium Fallseminarium Fallseminarium Rep mätningar Artikelseminarium! ALP ALP RB RB Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark

5 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 5(20) Praktiskt prov Gro1 Klinisk Optometri 2 Kal v Föreläsning: Kommunikationsseminarie Tårfilm Journal och remiss Grupp B AB/Lutteman 40 Tårfilmlabb Grupp A LP/ALP v.graefe+widmark inkl hands on Termin Anette Myrström LP LP AB/LP+ALP AB/LP+ALP AB/LP+ALP AB/LP+ALP 5 Widmark Widmark Widmark se ovan se ovan se ovan se ovan Föreläsning: Att undersöka barn Genomgång av upplägget på barndagen Journal och remiss Grupp A AB/Lutteman Tårfilmlabb Grupp B LP/ALP v.graefe+widmark Kurs v. Tisdag 3 ALP AB+ALP AB/LP+ALP AB/LP+ALP AB/LP+ALP AB/LP+ALP Widmark Widmark Widmark Widmark se ovan se ovan se ovan se ovan Föreläsning: Fundus/Synfält HFA+fota fundus (eget arbete) Grupp B Klinik B Kusledarträff/ EFO/KI lärardag Övning A+B/Tårfilm Eget arbete Städa rummen 5 px + 5 px 2+1 handledare/uppföljning av duggan ALP/JL/MW ALP/JL/MW ALP/JL/MW ALP/JL/MW v Graefe v Graefe v Graefe v Graefe u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g Föreläsning: Fundus 2/Synfält seninarium Klinik A 5 px + 5 px ALP ALP ALP ALP ALP/MN ALP/MN ALP/MN ALP/MN Widmark Widmark Widmark Widmark u-rum +v.g Föreläsning: Leverantörsdag/tårsubstitut Leverantörsdag/tårsubstitut AB AB AB AB AB AB AB AB Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Mag praktiskt prov Klinisk Optometri 2

6 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 6(20) Kal v Föreläsning: T5 px mag +fundusbetraktningstekniker seminarie A1 T5 px mag +fundusbetraktningstekniker seminarie A2 41 Mag pr prov PX-genomgång 1/4-klass A2 ALP PX-genomgång 1/4-klass A1 ALP Se sep. schema FUNDUS 3 I Lutteman I Lutteman Termin KL KL KL KL KL KL KL KL 5 vg+g-rum vg+g-rum Föreläsning: Barndag Barndag Barndag Barndag Barndag Barndag Barndag separat schema för hela dagen Kurs v. Tisdag Genomgång och dokumentation 4 ALP/MW ALP/MW ALP/MW ALP/MW ALP/MW ALP/MW ALP/MW ALP/MW Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Föreläsning: OBS! Schemafritt! Specsaverskonfreres OBS! Schemafritt! Specsaverskonfreres Föreläsning: Redovisning lagstiftning KlinikA Slutstädning av rummen seminarie 5 px + 5 px 2+1 handledare/uppföljning av duggan AB AB AB AB ALP/X ALP/X ALP/X ALP/X Widmark Widmark Widmark Widmark u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g Föreläsning: T5 px mag +fundusbetraktningstekniker seminarie B1 T5 px mag +fundusbetraktningstekniker seminarie B2 Mag pr prov PX-genomgång 1/4-klass B2 RB PX-genomgång 1/4-klass B1 RB Se sep. schema FUNDUS 3 I Lutteman B2 I Lutteman AB AB AB+RB AB+RB AB+RB AB+RB AB AB vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum

7 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 7(20) OR 1 Praktiskt prov Klinisk Optometri 2 Kal v Föreläsning: Inläsning 42 Termin Föreläsning: Tenta Tenta genomgång Tenta genomgång Tenta genomgång CASE 8,15 Kurs v. Tisdag TENTA 8.45 Utvärdering Utvärdering Utvärdering 5 Klin Opt 2 slut OMTENTAN ÄR I OMTENTAVECKAN I JANUARI Widmark/Qvist Widmark/Qvist Widmark/Qvist Widmark/Qvist Qvist Qvist Qvist Föreläsning: LÄRARDAG Föreläsning: X-jobb: Presentation Intro och Metod RB RB RB Lutteman Lutteman Lutteman Föreläsning: X-jobb: Inlämning Intro och Metod Till Handledare för bedömning Klinisk Optometri 2

8 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 8(20) Kal v Föreläsning: X-Jobb: Samla data 43 Termin Föreläsning: X-Jobb: Samla data Kurs v. Tisdag Föreläsning: Klinik A X-Jobb: Samla data Grupp A 2+1 handledare/uppföljning av duggan UB/AB/EZ UB/AB/EZ UB/AB/EZ UB/AB/EZ Städa rummen vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum Föreläsning: Klinik B X-Jobb: Samla data 2+1 handledare/uppföljning av duggan ALP/UB/MW ALP/UB/MW ALP/UB/MW ALP/UB/MW vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum Föreläsning: Frivilligt Susanne Glimne Disputation Klinisk Optometri 2 X-Jobb: Samla data

9 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 9(20) Kal v Föreläsning: X-Jobb: Samla data 44 Termin Föreläsning: X-Jobb: Samla data Kurs v. Tisdag Föreläsning: Klinik B X-Jobb: Samla data 5 px+5 px Grupp B ALP/JL ALP/JL ALP/JL ALP/JL Städa rummen vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum Föreläsning: Klinik A X-Jobb: Samla data 5 px+5 px UB/AB UB/AB UB/AB UB/AB vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum Föreläsning: X-Jobb: Samla data Timmar KO2 KL 1

10 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 10(20) Kal v Föreläsning: Upprop Tillpassning och bedömning av mjuka linser, del 2Klinövning 1+2 A Mjuka linser Klinövning 1+2 A Klinövning 1+2:A 45 Diskussionsföreläsning info övningar, seminarier, grupparbeten (artiklar mm) Termin ALP/MW ALP/MW ALP ALP ALP ALP ALP ALP 5 Widmark Widmark VG+rum VG+rum Föreläsning: Klinövning 1+2 B Klinövning 1+2 B Topografi, gradinscales, fortsättning tårfilm, info om nätbaserat material Mjuka linser Mjuka linser Förberedelse till lab to+fre Beställa grading scales Kurs v. Tisdag 1 ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP VG+rum VG+rum Lutteman Lutteman v Greafe+G-rum v Greafe+G-rum Föreläsning: Seminarium 1:A Seminarium 1:A SR EFO 10:10-11:50 Städa rummen Tårfilm Cornealtopogr Grading scales Cornealtopogr Sirius B:egna studier artiklar ALP ALP ALP ALP VG+rum Rum Föreläsning: Mikrobiologi/hygien Mikrobiologi/hygien Seminarium 1:B Seminarium 1:B (komplikationer) Tårfilm Cornealtopogr Grading scales Cornealtopogr del 1 Sirius A:egna studier artiklar ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP Widmark Widmark VG+Rum Rum Föreläsning: Klinisk övning 3+4 B Klinisk övning 3+4 B Stabila linser Intro Stabila linser Intro Stabila linser Intro Stabila linser Intro Mjuka linser Mjuka linser Se tisdag 10/11 ALP/EZ ALP/EZ ALP/EZ ALP/EZ Eget arbete (ALP) Eget arbete (ALP) Eget arbete (ALP) Eget arbete (ALP) v G+G rum v G+G rum ALP ALP ALP ALP KL 1

11 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 11(20) Kal v Föreläsning: Demo Genomgång av inlämningsuppgifterl Start grupparbete Klinisk övning 3+4 A Klinisk övning 3+4 A 46 linsundersökning Journalföring (hur mkt tid behövs?) Fota Mjuka linser Mjuka linser Lins 1-4 Patient instr! Termin ALP ALP/AB ALP/AB ALP ALP/AB ALP/AB ALP/AB ALP/AB 1 Widmark Widmark Widmark Widmark v G+G rum v G+G rum Föreläsning: Stabila linser intro B: Rengöring Stabila linser intro Rengöring B Linslabb A Linslabb B Kurs v. Tisdag inkl floubilder inkl floubilder 2 ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Föreläsning: Lärardag hela dagen Lärardag hela dagen Egna studier: Läs kurskapitel om Toriska Grupparbete CD-material (komplikationer,fluoresceinbilder, patient instruktion) Föreläsning: Stabila linser Stabila linser KlinikA Grund 5 px + 5 px SG SG SG SG ALP/UB ALP/UB ALP/UB ALP/UB Wiidmark Wiidmark Wiidmark V Graefe+rum V Graefe+rum V Graefe+rum V Graefe+rum Föreläsning: Stabila linser Stabila linser A:Seminarium 5 Uppmätn. av linser Läs kurskapitel om toriska linser RGP och CW/EW SG SG SG SG UB UB Eget arbete Wiidmark Wiidmark Wiidmark Wiidmark Widmark+3 rum Widmark+3 rum KL 1

12 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 12(20) Kal v Föreläsning: Linslabb:Tillpassning och bedömning (Grupp A) A: Rengöring Toriska linser Toriska linser 47 av stabila linser - sfäriska ALP/SG ALP/SG Diskussions seminarium Diskussions seminarium inkl floubilder B:Seminarium 5 Uppmätn. av linser Läs kurskapitel innan Termin ALP/SG ALP/SG UB UB ALP ALP ALP ALP 5 v Graefe+ 4 rum Widmark+3 rum Widmark+3 rum Quist Quist Quist Quist Föreläsning: Linslabb:Tillpassning och bedömning (Grupp B) B: Rengöring Seminarium Seminarium KL-återbesök KL-återbesök av stabila linser - sfäriska EW/CW EW/CW Seminarium Seminarium Kurs v. Tisdag inkl floubilder (läs kurskapitel innan) (läs kurskapitel innan) 3 ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP ALP Th Th v Graefe+ 4 rum v Graefe+ 4 rum Widmark Widmark Wiidmark Wiidmark Föreläsning: EFO 8.30 HELDAG Egna studier EW/CW och Toriska (kurskapitel) EFO 8.30 HELDAG Schema Grupparbete Schema CD-material (komplikationer,fluoresceinbilder, patient instruktion) EJ KLINIK Datasal Grupp A:Läs på om Toriska och EW/CW Föreläsning: Klinisk övning 9+10 B Klinisk övning 9+10 Klinik B Månadslins Månadslins Grupp B städa rummen 5 px + 5 px ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP+SG AB/UB AB/UB AB/UB AB/UB Widmark+G rum Widmark+G rum V G Föreläsning: Klinisk övning 11 Klinisk övning 12 Klinisk övning B Klinisk övning Uppföljning CW Endagslinser Toriska linser Toriska linser ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP ALP ALP ALP V Graefe+G rum V Graefe+G rum V Graefe+G rum V Graefe+G rum KL 1

13 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 13(20) Kal v Föreläsning: Klinisk övning 9+10 A Klinisk övning 9+10 A Infektioner och allergier OBS!Start Infektioner och allergier 48 Månadslins Månadslins del 2 del 2 OBS! Lunch Termin ALP+AB ALP+AB ALP+AB ALP+AB Branka Samolov Branka Samolov 5 vgraefe+g rum vgraefe+g rum Widmark Widmark Föreläsning: Klinisk övning 11 A Klinisk övning 12 Klinisk övning A Klinisk övning Uppföljning CW Endagslinser Toriska linser Toriska linser Kurs v. Tisdag 4 ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP ALP ALP ALP vgraefe+g rum vgraefe+g rum vgraefe+g rum vgraefe+g rum Föreläsning: Egna studier Presbyopi Läs kurskapitel Grupparbete/fall inlämnat Klinik A Ej EFO Kontaktlinskomplikationer Egna studier Grupp A SG/JL SG/JL SG/JL SG/JL Städa rummen VG+G rum Föreläsning: Seminarie B: Rutiner px-pass Journalföring Linsrummet Klinik B Rutiner Kliniken Demo hel undersökning? Optitec B Tidigare så de kan journalföra KL-övningarna! Se även 9/11 och 1/12 AB AB AB ALP AB/SG AB/SG AB/SG AB/SG Widmark Widmark Widmark VG+G rum Föreläsning: Presbyopi korrektion med kontaktlinser Övning presbyopi (läs kurskapitel innan) ev droppa Diskusions seminarie cyklo ALP ALP ALP ALP ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP+SG Widmark Widmark Widmark Widmark VG+G rum VG+G rum VG+G rum KL 1

14 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 14(20) Kal v Föreläsning: Seminarium 7 Grupp B Seminarium 7 Grupp B Seminarium 7 Grupp A Seminarium 7 Grupp A 49 Stabila linser: Asfäriska Stabila linser: Asfäriska Stabila linser: Asfäriska Stabila linser: Asfäriska Halvklass! Halvklass! Termin Ove Pettersson Ove+SG Ove+SG Ove+SG Ove Pettersson Ove+SG Ove+SG Ove+SG 5 Widmark 8 rum Widmark 8 rum Widmark 8 rum Widmark 8 rum Föreläsning: Seminarie A: Rutiner px-pass Journalföring Linsrummet Redovisning av Kontaktlinskomplikationer Rutiner Kliniken Demo hel undersökning? Optitec A signifikanta del 4 Kurs v. Tisdag Se även 9/11 och 26/11 A+B 5 AB AB AB ALP ALP ALP ALP ALP Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Föreläsning: Kemi EFO+ KURSLEDARTRÄFF 9-12 Grupp B Klinik B Klinisk övning A enkla KL-px Hela FM Städa rummen 5 st Patientgenomgång Mats Johansson, KTH ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP+SG Kolla med Mats om OK VG+G rum VG+G rum Föreläsning: Klinik A Klinisk övning B enkla KL-px ej ALP 5 st Patientgenomgång Th/SG Th/SG Th/SG Th/SG Widmark+G rum Widmark+G rum Föreläsning: Exjobb A+B ej ALP KL 1

15 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 15(20) Kal v Föreläsning: Exjobb A+B 50 Termin Föreläsning: Exjobb A+B Redovisning artiklar A X-jobb: Presentation Resultat och tilltänkt statistik Kurs v. Tisdag Seminarium 6 ALP ALP RB RB RB Widmark Widmark Lutteman Föreläsning: EFO (SR från 08:30) EFO (SR från 08:30) EFO (SR från 08:30) Grupp A Klinik A Återbesök 5 st Städa rummen ALP+JL ALP+JL ALP+JL ALP+JL VG+G rum VG+G rum Föreläsning: Redovisning artiklar Klinik B Återbesök B 5 st Seminarium ALP ALP AB/SG AB/SG AB/SG AB/SG Lutteman Lutteman VG+G rum VG+G rum Föreläsning: X-jobb: Inlämning Resultat Till Handledare för bedömning KL 1

16 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 16(20) Kal v Föreläsning: Kemi Kemi Kemi Kemi Lab Kemi Lab Kemi Lab Kemi Lab Kemi 51 Termin Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Föreläsning: Inläsning A Patient genomgång Klinik B B Återbesök Patientgenomgång B 5 st Kurs v. Tisdag 7 ALP ALP/Th ALP/Th ALP/Th ALP/Th Lutteman VG+G rum VG+G rum Föreläsning: LÄRARDAG Föreläsning: Inläsning B Patient genomgång Klinik A A Återbesök Patientgenomgång A 5 st ALP ALP/AB ALP/AB ALP/AB ALP/AB Lutteman Lutteman VG+G rum VG+G rum Föreläsning: Tenta Tenta Qvist Qvist Qvist Qvist Lutteman Lutteman Lutteman Lutteman KL 1/Exjobb

17 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 17(20) Kal v Föreläsning: 52 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: Föreläsning: Julafton Föreläsning: Juldagen KL 1/Exjobb

18 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 18(20) Kal v Föreläsning: 53 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: Föreläsning: Nyårsafton Föreläsning: Nyårdagen

19 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 19(20) KL 1/Exjobb Kal v Föreläsning: 1 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: Trettondagen Föreläsning: Föreläsning:

20 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 20(20) KL 1/Exjobb Kal v Föreläsning: 2 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: EFO+KURSLEDARTRÄFF 9-12 Klinik A ALP+AB vg+g-rum Föreläsning: Klinik B AB+EZ vg+g-rum Föreläsning: INLÄMNINGSUPPGIFT (gruppexamination) samt ta igen frånvaro INLÄMNINGSUPPGIFT (gruppexamination) samt ta igen frånvaro A: Stabil+Konventionell B: Stabil+Konventionell Sista inlämning av månadslind+endagslins (patientfall) Sista inlämning av månadslind+endagslins (patientfall) ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP G-rum G-rum G-rum G-rum

HT -14 T5 Hel termin Stat, Vet, KO2, KL del,1 Exjobb Schema 1(20)

HT -14 T5 Hel termin Stat, Vet, KO2, KL del,1 Exjobb Schema 1(20) HT -14 T5 Hel termin Stat, Vet, KO2, KL del,1 Exjobb Schema 1(20) 5, ÅR 3, Statistik och vetenskapsmetodik, Examensarbete, Klinisk Optometri 2, Kontaktlinser del 1 2014-06-30 Lärarsignaturer Statistik

Läs mer

vt15_schema_synsvag_140602 version 1 Vt 10 1(12)

vt15_schema_synsvag_140602 version 1 Vt 10 1(12) vt15_schema_synsvag_140602 version 1 Vt 10 1(12) Optikerprogrammet Synsvagsteknik (SST) VT 15 Version 4, 13-06-24 Vecka Datum 08:15-09:00 09:10-09:55 10:10-10:55 11:05-11:50 12:40-13:25 13:35-14:20 14:35-15:20

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Info GDK3 2013-09-27 Valbara kurser & exjobb Tobias Trofast, LiU 1 VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Kursen kan vara en bra start på ditt examensarbete! Du får: Göra ett upplägg för ditt

Läs mer

Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård

Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård Deltid/distans 2014-15 CSN Massageterapeut Idrott & Friskvård Utbildningen till massageterapeut varvar praktiska delar i olika massagetekniker med teoretiska

Läs mer

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25 Tidrapportering Läsvecka 1 Skriv in antal timmar du gjort Måndag Tisdag ett moment Onsdag här Torsdag Fredag Lördag Söndag Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande Tidshantering Effektiva studievanor och aktivt lärande Effektiva studier/aktivt lärande Planering Terminsplanering Läsperiodplanering Veckoplanering Att göra-listor Resurser 50 h/vecka = 25 h/kurs Tidshantering

Läs mer

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Utbildningsplan för optikerprogrammet

Utbildningsplan för optikerprogrammet Utbildningsplan för optikerprogrammet 1OP12 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2011-11-18 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2013-08-22 Sid 2 (9)

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Schema. Näringsfysiologi 15 HP, VT2015. Gruppindelning för informationssökning, presentationsteknik och examinerande seminarium:

Schema. Näringsfysiologi 15 HP, VT2015. Gruppindelning för informationssökning, presentationsteknik och examinerande seminarium: 2015-02-28 Institutionen för biovetenskaper och näringslära Kursledare: (eric.poortvliet@ki.se) Schema Näringsfysiologi 15 HP, VT2015 Kursperiod: 23/3-5/6 Kursledare: (eric.poortvliet@ki.se) Lokal: Konferensrum

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Ögonkliniken Västmanland. Gun Söderholm studierektor. Handlingsplan ST-utbildning

Ögonkliniken Västmanland. Gun Söderholm studierektor. Handlingsplan ST-utbildning 2014 Ögonkliniken Västmanland Gun Söderholm studierektor Handlingsplan ST-utbildning Introduktion ST-läkare Placering Huvudhandledare Studierektor Verksamhetschef P Ögonkliniken Västmanland Gun Söderholm

Läs mer

Sitter och kladdar på lite idéer som jag fått angående logotypen vi ska göra, men ingen blir något att ha.

Sitter och kladdar på lite idéer som jag fått angående logotypen vi ska göra, men ingen blir något att ha. Projektdagbok Vecka 8 21 februari 22 februari Sitter och kladdar på lite idéer som jag fått angående logotypen vi ska göra, men ingen blir något att ha. Idag sitter jag och kladdar igen, men kommer inte

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till.

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. Kursanalys Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Studiehandbok. för studerande på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm. Läsår 2015-16

Studiehandbok. för studerande på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm. Läsår 2015-16 Studiehandbok för studerande på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm Läsår 2015-16 Naprapathögskolans studieregler fastställs av Naprapathögskolans ledningsgrupp och Advisory Board. Studiereglerna

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp

Studiehandledning Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp Studiehandledning Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp HT 15 2015-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän information... 4 Undervisningsformer och examinationer... 5 Tabell 1. Obligatoriska moment/examinationer

Läs mer

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 4 nov 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson (gick kl. 18.00) Matti Eladhari Sihan Wang Pontus Jonsson Beatrice

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp Kursbeskrivning Högskolan i Halmstad LP3 2012 Välkommen! Kursbeskrivningen hjälper dig att få en uppfattning av vad du kommer att göra i kursen. Det är viktigt att

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik(T5-120p) Max poäng: xxp Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2//BI3 Kursinformation TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Mål Kursen skall ge grundläggande kunskaper i styrteknik och

Läs mer