15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 1(20)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud 0609 24 juni Schema 1(20)"

Transkript

1 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 1(20) Termin 5, ÅR 3, Statistik och vetenskapsmetodik, Examensarbete, Klinisk Optometri 2, Kontaktlinser del Statistik och vetenskapsmetodik Kal v Föreläsning: Statistik och vetenskapsmetodik 36 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: EFO-möte Föreläsning: Föreläsning:

2 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 2(20) Statistik och vetenskapsmetodik Kal v Föreläsning: Statistik och vetenskapsmetodik 37 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: SR EFO-möte Övning synundersökning halvklass ALP/AB ALP/AB ALP/AB ALP/AB ALP/AB ALP/AB G-rum G-rum G-rum G-rum Föreläsning: Övning synundersökning halvklass ALP/Th ALP/Th ALP/Th ALP/Th G-rum G-rum G-rum G-rum Föreläsning:

3 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 3(20) Examensarbete och KlinOpt2 Kal v Föreläsning: Upprop KO 2 Upprop KO 2 Upprop Examensarbete 38 Termin AB/ALP AB/ALP RB RB 5 Widmark Widmark Widmark Widmark Föreläsning: Examensarbete Eget arbete Kurs v. Tisdag Föreläsning: Examensarbete Biblioteksinfo 9-11 Biblioteksinfo 9-11 X-jobb: Inlämning X-jobb: Inlämning Komplett projektplan med tidsplan Komplett projektplan med tidsplan Bilblioteket KI Bilblioteket KI Dugga tot 4 st Dugga tot 4 st (Kursledarträff) EFO-möte JL JL JL JL G-rum G-rum G-rum G-rum Föreläsning: Dugga Dugga Genomgång Synis Synis Synis Synis Synis Synis st Mag synis på T1, T5 bisittareunder förmiddagen, 3. Dugga 13.00x3 4. Dugga 14.00x3 12 st? se separat schema MN/ALP (på mag) 1. Dugga 10.00x3 2. Dugga 11.00x3 ALP/AB/LP ALP/AB/LP Genomgång T 5 undersökningen Alla grun+magrum ALP/AB/LP ALP/AB/LP Alla grun+magrum ALP+AB 12 duggor Föreläsning: Dugga Dugga Genomgång Synis Synis Synis Synis Synis Synis st Mag synis på T1, T5 bisittareunder förmiddagen, 3. Dugga 13.00x3 4. Dugga 14.00x3 12? se separat schema MN/AB (på mag) 1. Dugga 10.00x3 2. Dugga 11.00x3 AB/LP/UBi AB/LP/UBi Genomgång T 5 undersökningen Alla grun+magrum AB/LP/UBi AB/LP/UBi Alla grun+magrum AB 12 duggor

4 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 4(20) Klinisk Optometri 2 Vecka Datum 08:15-09:00 09:10-09:55 10:10-09:55 11:05-11:50 12:40-13:25 13:35-14:20 14:35-15:20 15:30-16:15 Kal v Föreläsning: Lagar och förordningar Undersökning Synfält Adaptation 39 barn /vuxentekniker olikheter Intro teori Termin AB AB ALP ALP RB RB RB RB 5 Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Föreläsning: Fundusseminarium 1/3 Fundusseminarium 1/3 Dugga fortsättning x 4 pass Dugga fortsättning x 4 pass. 1. Start 12,40 2. Start 13,40 3. Start 14,35 2. Start Kurs v. Tisdag ALP/AB/RB ALP/AB/RB ALP/AB/RB/UB ALP/AB/RB/UB 2 ALP ALP ALP ALP Se separat schema Se separat schema Se separat schema Se separat schema Luttemans vrå Luttemans vrå Luttemans vrå Luttemans vrå 4 G-rum behövs 4 G-rum behövs 4 G-rum behövs 4 G-rum behövs 12 duggor Föreläsning: Fundus/Synfält HFA+fota fundus (eget arbete) (GruppA) Grupp A Klinik Grupp A Se anteckningar fr OR 2 Dugga fortsättning x 4 pass. Ej EFO Städa rummen 5 px + 5 px 2+1 handledare/uppföljning av duggan ALP/EZ/AB ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? 3 G-rum u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g Föreläsning: Klinik Grupp B 5 px + 5 px 2+1 handledare/uppföljning av duggan ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? Widmark Widmark Widmark Widmark u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g Föreläsning: Ortoptik Fallseminarium Fallseminarium Fallseminarium Rep mätningar Artikelseminarium! ALP ALP RB RB Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark

5 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 5(20) Praktiskt prov Gro1 Klinisk Optometri 2 Kal v Föreläsning: Kommunikationsseminarie Tårfilm Journal och remiss Grupp B AB/Lutteman 40 Tårfilmlabb Grupp A LP/ALP v.graefe+widmark inkl hands on Termin Anette Myrström LP LP AB/LP+ALP AB/LP+ALP AB/LP+ALP AB/LP+ALP 5 Widmark Widmark Widmark se ovan se ovan se ovan se ovan Föreläsning: Att undersöka barn Genomgång av upplägget på barndagen Journal och remiss Grupp A AB/Lutteman Tårfilmlabb Grupp B LP/ALP v.graefe+widmark Kurs v. Tisdag 3 ALP AB+ALP AB/LP+ALP AB/LP+ALP AB/LP+ALP AB/LP+ALP Widmark Widmark Widmark Widmark se ovan se ovan se ovan se ovan Föreläsning: Fundus/Synfält HFA+fota fundus (eget arbete) Grupp B Klinik B Kusledarträff/ EFO/KI lärardag Övning A+B/Tårfilm Eget arbete Städa rummen 5 px + 5 px 2+1 handledare/uppföljning av duggan ALP/JL/MW ALP/JL/MW ALP/JL/MW ALP/JL/MW v Graefe v Graefe v Graefe v Graefe u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g Föreläsning: Fundus 2/Synfält seninarium Klinik A 5 px + 5 px ALP ALP ALP ALP ALP/MN ALP/MN ALP/MN ALP/MN Widmark Widmark Widmark Widmark u-rum +v.g Föreläsning: Leverantörsdag/tårsubstitut Leverantörsdag/tårsubstitut AB AB AB AB AB AB AB AB Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Mag praktiskt prov Klinisk Optometri 2

6 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 6(20) Kal v Föreläsning: T5 px mag +fundusbetraktningstekniker seminarie A1 T5 px mag +fundusbetraktningstekniker seminarie A2 41 Mag pr prov PX-genomgång 1/4-klass A2 ALP PX-genomgång 1/4-klass A1 ALP Se sep. schema FUNDUS 3 I Lutteman I Lutteman Termin KL KL KL KL KL KL KL KL 5 vg+g-rum vg+g-rum Föreläsning: Barndag Barndag Barndag Barndag Barndag Barndag Barndag separat schema för hela dagen Kurs v. Tisdag Genomgång och dokumentation 4 ALP/MW ALP/MW ALP/MW ALP/MW ALP/MW ALP/MW ALP/MW ALP/MW Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Föreläsning: OBS! Schemafritt! Specsaverskonfreres OBS! Schemafritt! Specsaverskonfreres Föreläsning: Redovisning lagstiftning KlinikA Slutstädning av rummen seminarie 5 px + 5 px 2+1 handledare/uppföljning av duggan AB AB AB AB ALP/X ALP/X ALP/X ALP/X Widmark Widmark Widmark Widmark u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g Föreläsning: T5 px mag +fundusbetraktningstekniker seminarie B1 T5 px mag +fundusbetraktningstekniker seminarie B2 Mag pr prov PX-genomgång 1/4-klass B2 RB PX-genomgång 1/4-klass B1 RB Se sep. schema FUNDUS 3 I Lutteman B2 I Lutteman AB AB AB+RB AB+RB AB+RB AB+RB AB AB vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum

7 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 7(20) OR 1 Praktiskt prov Klinisk Optometri 2 Kal v Föreläsning: Inläsning 42 Termin Föreläsning: Tenta Tenta genomgång Tenta genomgång Tenta genomgång CASE 8,15 Kurs v. Tisdag TENTA 8.45 Utvärdering Utvärdering Utvärdering 5 Klin Opt 2 slut OMTENTAN ÄR I OMTENTAVECKAN I JANUARI Widmark/Qvist Widmark/Qvist Widmark/Qvist Widmark/Qvist Qvist Qvist Qvist Föreläsning: LÄRARDAG Föreläsning: X-jobb: Presentation Intro och Metod RB RB RB Lutteman Lutteman Lutteman Föreläsning: X-jobb: Inlämning Intro och Metod Till Handledare för bedömning Klinisk Optometri 2

8 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 8(20) Kal v Föreläsning: X-Jobb: Samla data 43 Termin Föreläsning: X-Jobb: Samla data Kurs v. Tisdag Föreläsning: Klinik A X-Jobb: Samla data Grupp A 2+1 handledare/uppföljning av duggan UB/AB/EZ UB/AB/EZ UB/AB/EZ UB/AB/EZ Städa rummen vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum Föreläsning: Klinik B X-Jobb: Samla data 2+1 handledare/uppföljning av duggan ALP/UB/MW ALP/UB/MW ALP/UB/MW ALP/UB/MW vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum Föreläsning: Frivilligt Susanne Glimne Disputation Klinisk Optometri 2 X-Jobb: Samla data

9 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 9(20) Kal v Föreläsning: X-Jobb: Samla data 44 Termin Föreläsning: X-Jobb: Samla data Kurs v. Tisdag Föreläsning: Klinik B X-Jobb: Samla data 5 px+5 px Grupp B ALP/JL ALP/JL ALP/JL ALP/JL Städa rummen vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum Föreläsning: Klinik A X-Jobb: Samla data 5 px+5 px UB/AB UB/AB UB/AB UB/AB vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum Föreläsning: X-Jobb: Samla data Timmar KO2 KL 1

10 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 10(20) Kal v Föreläsning: Upprop Tillpassning och bedömning av mjuka linser, del 2Klinövning 1+2 A Mjuka linser Klinövning 1+2 A Klinövning 1+2:A 45 Diskussionsföreläsning info övningar, seminarier, grupparbeten (artiklar mm) Termin ALP/MW ALP/MW ALP ALP ALP ALP ALP ALP 5 Widmark Widmark VG+rum VG+rum Föreläsning: Klinövning 1+2 B Klinövning 1+2 B Topografi, gradinscales, fortsättning tårfilm, info om nätbaserat material Mjuka linser Mjuka linser Förberedelse till lab to+fre Beställa grading scales Kurs v. Tisdag 1 ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP VG+rum VG+rum Lutteman Lutteman v Greafe+G-rum v Greafe+G-rum Föreläsning: Seminarium 1:A Seminarium 1:A SR EFO 10:10-11:50 Städa rummen Tårfilm Cornealtopogr Grading scales Cornealtopogr Sirius B:egna studier artiklar ALP ALP ALP ALP VG+rum Rum Föreläsning: Mikrobiologi/hygien Mikrobiologi/hygien Seminarium 1:B Seminarium 1:B (komplikationer) Tårfilm Cornealtopogr Grading scales Cornealtopogr del 1 Sirius A:egna studier artiklar ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP Widmark Widmark VG+Rum Rum Föreläsning: Klinisk övning 3+4 B Klinisk övning 3+4 B Stabila linser Intro Stabila linser Intro Stabila linser Intro Stabila linser Intro Mjuka linser Mjuka linser Se tisdag 10/11 ALP/EZ ALP/EZ ALP/EZ ALP/EZ Eget arbete (ALP) Eget arbete (ALP) Eget arbete (ALP) Eget arbete (ALP) v G+G rum v G+G rum ALP ALP ALP ALP KL 1

11 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 11(20) Kal v Föreläsning: Demo Genomgång av inlämningsuppgifterl Start grupparbete Klinisk övning 3+4 A Klinisk övning 3+4 A 46 linsundersökning Journalföring (hur mkt tid behövs?) Fota Mjuka linser Mjuka linser Lins 1-4 Patient instr! Termin ALP ALP/AB ALP/AB ALP ALP/AB ALP/AB ALP/AB ALP/AB 1 Widmark Widmark Widmark Widmark v G+G rum v G+G rum Föreläsning: Stabila linser intro B: Rengöring Stabila linser intro Rengöring B Linslabb A Linslabb B Kurs v. Tisdag inkl floubilder inkl floubilder 2 ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Föreläsning: Lärardag hela dagen Lärardag hela dagen Egna studier: Läs kurskapitel om Toriska Grupparbete CD-material (komplikationer,fluoresceinbilder, patient instruktion) Föreläsning: Stabila linser Stabila linser KlinikA Grund 5 px + 5 px SG SG SG SG ALP/UB ALP/UB ALP/UB ALP/UB Wiidmark Wiidmark Wiidmark V Graefe+rum V Graefe+rum V Graefe+rum V Graefe+rum Föreläsning: Stabila linser Stabila linser A:Seminarium 5 Uppmätn. av linser Läs kurskapitel om toriska linser RGP och CW/EW SG SG SG SG UB UB Eget arbete Wiidmark Wiidmark Wiidmark Wiidmark Widmark+3 rum Widmark+3 rum KL 1

12 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 12(20) Kal v Föreläsning: Linslabb:Tillpassning och bedömning (Grupp A) A: Rengöring Toriska linser Toriska linser 47 av stabila linser - sfäriska ALP/SG ALP/SG Diskussions seminarium Diskussions seminarium inkl floubilder B:Seminarium 5 Uppmätn. av linser Läs kurskapitel innan Termin ALP/SG ALP/SG UB UB ALP ALP ALP ALP 5 v Graefe+ 4 rum Widmark+3 rum Widmark+3 rum Quist Quist Quist Quist Föreläsning: Linslabb:Tillpassning och bedömning (Grupp B) B: Rengöring Seminarium Seminarium KL-återbesök KL-återbesök av stabila linser - sfäriska EW/CW EW/CW Seminarium Seminarium Kurs v. Tisdag inkl floubilder (läs kurskapitel innan) (läs kurskapitel innan) 3 ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP ALP Th Th v Graefe+ 4 rum v Graefe+ 4 rum Widmark Widmark Wiidmark Wiidmark Föreläsning: EFO 8.30 HELDAG Egna studier EW/CW och Toriska (kurskapitel) EFO 8.30 HELDAG Schema Grupparbete Schema CD-material (komplikationer,fluoresceinbilder, patient instruktion) EJ KLINIK Datasal Grupp A:Läs på om Toriska och EW/CW Föreläsning: Klinisk övning 9+10 B Klinisk övning 9+10 Klinik B Månadslins Månadslins Grupp B städa rummen 5 px + 5 px ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP+SG AB/UB AB/UB AB/UB AB/UB Widmark+G rum Widmark+G rum V G Föreläsning: Klinisk övning 11 Klinisk övning 12 Klinisk övning B Klinisk övning Uppföljning CW Endagslinser Toriska linser Toriska linser ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP ALP ALP ALP V Graefe+G rum V Graefe+G rum V Graefe+G rum V Graefe+G rum KL 1

13 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 13(20) Kal v Föreläsning: Klinisk övning 9+10 A Klinisk övning 9+10 A Infektioner och allergier OBS!Start Infektioner och allergier 48 Månadslins Månadslins del 2 del 2 OBS! Lunch Termin ALP+AB ALP+AB ALP+AB ALP+AB Branka Samolov Branka Samolov 5 vgraefe+g rum vgraefe+g rum Widmark Widmark Föreläsning: Klinisk övning 11 A Klinisk övning 12 Klinisk övning A Klinisk övning Uppföljning CW Endagslinser Toriska linser Toriska linser Kurs v. Tisdag 4 ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP ALP ALP ALP vgraefe+g rum vgraefe+g rum vgraefe+g rum vgraefe+g rum Föreläsning: Egna studier Presbyopi Läs kurskapitel Grupparbete/fall inlämnat Klinik A Ej EFO Kontaktlinskomplikationer Egna studier Grupp A SG/JL SG/JL SG/JL SG/JL Städa rummen VG+G rum Föreläsning: Seminarie B: Rutiner px-pass Journalföring Linsrummet Klinik B Rutiner Kliniken Demo hel undersökning? Optitec B Tidigare så de kan journalföra KL-övningarna! Se även 9/11 och 1/12 AB AB AB ALP AB/SG AB/SG AB/SG AB/SG Widmark Widmark Widmark VG+G rum Föreläsning: Presbyopi korrektion med kontaktlinser Övning presbyopi (läs kurskapitel innan) ev droppa Diskusions seminarie cyklo ALP ALP ALP ALP ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP+SG Widmark Widmark Widmark Widmark VG+G rum VG+G rum VG+G rum KL 1

14 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 14(20) Kal v Föreläsning: Seminarium 7 Grupp B Seminarium 7 Grupp B Seminarium 7 Grupp A Seminarium 7 Grupp A 49 Stabila linser: Asfäriska Stabila linser: Asfäriska Stabila linser: Asfäriska Stabila linser: Asfäriska Halvklass! Halvklass! Termin Ove Pettersson Ove+SG Ove+SG Ove+SG Ove Pettersson Ove+SG Ove+SG Ove+SG 5 Widmark 8 rum Widmark 8 rum Widmark 8 rum Widmark 8 rum Föreläsning: Seminarie A: Rutiner px-pass Journalföring Linsrummet Redovisning av Kontaktlinskomplikationer Rutiner Kliniken Demo hel undersökning? Optitec A signifikanta del 4 Kurs v. Tisdag Se även 9/11 och 26/11 A+B 5 AB AB AB ALP ALP ALP ALP ALP Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Föreläsning: Kemi EFO+ KURSLEDARTRÄFF 9-12 Grupp B Klinik B Klinisk övning A enkla KL-px Hela FM Städa rummen 5 st Patientgenomgång Mats Johansson, KTH ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP+SG Kolla med Mats om OK VG+G rum VG+G rum Föreläsning: Klinik A Klinisk övning B enkla KL-px ej ALP 5 st Patientgenomgång Th/SG Th/SG Th/SG Th/SG Widmark+G rum Widmark+G rum Föreläsning: Exjobb A+B ej ALP KL 1

15 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 15(20) Kal v Föreläsning: Exjobb A+B 50 Termin Föreläsning: Exjobb A+B Redovisning artiklar A X-jobb: Presentation Resultat och tilltänkt statistik Kurs v. Tisdag Seminarium 6 ALP ALP RB RB RB Widmark Widmark Lutteman Föreläsning: EFO (SR från 08:30) EFO (SR från 08:30) EFO (SR från 08:30) Grupp A Klinik A Återbesök 5 st Städa rummen ALP+JL ALP+JL ALP+JL ALP+JL VG+G rum VG+G rum Föreläsning: Redovisning artiklar Klinik B Återbesök B 5 st Seminarium ALP ALP AB/SG AB/SG AB/SG AB/SG Lutteman Lutteman VG+G rum VG+G rum Föreläsning: X-jobb: Inlämning Resultat Till Handledare för bedömning KL 1

16 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 16(20) Kal v Föreläsning: Kemi Kemi Kemi Kemi Lab Kemi Lab Kemi Lab Kemi Lab Kemi 51 Termin Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Föreläsning: Inläsning A Patient genomgång Klinik B B Återbesök Patientgenomgång B 5 st Kurs v. Tisdag 7 ALP ALP/Th ALP/Th ALP/Th ALP/Th Lutteman VG+G rum VG+G rum Föreläsning: LÄRARDAG Föreläsning: Inläsning B Patient genomgång Klinik A A Återbesök Patientgenomgång A 5 st ALP ALP/AB ALP/AB ALP/AB ALP/AB Lutteman Lutteman VG+G rum VG+G rum Föreläsning: Tenta Tenta Qvist Qvist Qvist Qvist Lutteman Lutteman Lutteman Lutteman KL 1/Exjobb

17 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 17(20) Kal v Föreläsning: 52 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: Föreläsning: Julafton Föreläsning: Juldagen KL 1/Exjobb

18 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 18(20) Kal v Föreläsning: 53 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: Föreläsning: Nyårsafton Föreläsning: Nyårdagen

19 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 19(20) KL 1/Exjobb Kal v Föreläsning: 1 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: Trettondagen Föreläsning: Föreläsning:

20 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 20(20) KL 1/Exjobb Kal v Föreläsning: 2 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: EFO+KURSLEDARTRÄFF 9-12 Klinik A ALP+AB vg+g-rum Föreläsning: Klinik B AB+EZ vg+g-rum Föreläsning: INLÄMNINGSUPPGIFT (gruppexamination) samt ta igen frånvaro INLÄMNINGSUPPGIFT (gruppexamination) samt ta igen frånvaro A: Stabil+Konventionell B: Stabil+Konventionell Sista inlämning av månadslind+endagslins (patientfall) Sista inlämning av månadslind+endagslins (patientfall) ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP G-rum G-rum G-rum G-rum

HT -14 T5 Hel termin Stat, Vet, KO2, KL del,1 Exjobb Schema 1(20)

HT -14 T5 Hel termin Stat, Vet, KO2, KL del,1 Exjobb Schema 1(20) HT -14 T5 Hel termin Stat, Vet, KO2, KL del,1 Exjobb Schema 1(20) 5, ÅR 3, Statistik och vetenskapsmetodik, Examensarbete, Klinisk Optometri 2, Kontaktlinser del 1 2014-06-30 Lärarsignaturer Statistik

Läs mer

2015-01-21 Föreläsning: Ex-jobb Patienter 1 B Åb+valfria linser B

2015-01-21 Föreläsning: Ex-jobb Patienter 1 B Åb+valfria linser B Optikerprogrammet - Termin 6, ÅR 3, Kontaktlinser del 2, Examensarbete, Klinisk Optometri 3, Arbetsplats Optometri, Elektiva kurser Version 130614 Kal v. 2015-01-19 Föreläsning: Omtentadagar 4 Exjobb Terminsupprop

Läs mer

Optikerprogrammet - Klinisk Optometri 1 VT 14

Optikerprogrammet - Klinisk Optometri 1 VT 14 Klin Opt 1 Schema Vt 14 Vt14 1(7) Version 6 20131120 Kal v. 2014-03-24 Föreläsning: Upprop Kursinformation Praktikinformation Artikelläsning Hållbar utveckling 13 del 2 Vetenskaplig strimma "Att skriva

Läs mer

Föreläsare: MN/RB/EZ MN/RB/EZ MN/RB/EZ MN/RB/EZ Sal: Widmark Widmark Widmark Widmark

Föreläsare: MN/RB/EZ MN/RB/EZ MN/RB/EZ MN/RB/EZ Sal: Widmark Widmark Widmark Widmark Diagnostisk Optometri Magister HT 15 Version 11 2015-08-12 Vecka Datum 08:15-09:00 09:10-09:55 10:10-10:55 11:05-11:50 12:40-13:25 13:35-14:20 14:35-15:20 15:30-16:15 Kal v. 2015-08-31 Föreläsning: 36

Läs mer

VT14_GRO2_uppd_140113_JJ Vt14a 1(7)

VT14_GRO2_uppd_140113_JJ Vt14a 1(7) VT14_GRO2_uppd_140113_JJ Vt14a 1(7) Version 9 140110 Kal v. 2014-02-24 Föreläsning: Tentamen ÖAS 1 Upprop Kursinformation Inspirationsdemo 9 Termin Föreläsare: UB UB UB UB 2 Sal: Qvist Qvist Qvist Qvist

Läs mer

ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10)

ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10) ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10) Optikerprogrammet - Ögats Sjukdomar 7.5p HT2012 Version 4 (2012-06-012) Vecka Datum 08:15-09:00 09:10-09:55 10:10-10:55 11:05-11:50 12:40-13:25 13:35-14:20 14:35-15:20 15:30-16:15

Läs mer

vt15_schema_synsvag_140602 version 1 Vt 10 1(12)

vt15_schema_synsvag_140602 version 1 Vt 10 1(12) vt15_schema_synsvag_140602 version 1 Vt 10 1(12) Optikerprogrammet Synsvagsteknik (SST) VT 15 Version 4, 13-06-24 Vecka Datum 08:15-09:00 09:10-09:55 10:10-10:55 11:05-11:50 12:40-13:25 13:35-14:20 14:35-15:20

Läs mer

Preliminärt Schema Nutritionsepidemiologi 7,5 hp 04/11-4/12 2013

Preliminärt Schema Nutritionsepidemiologi 7,5 hp 04/11-4/12 2013 2013-10-25 Institutionen för biovetenskaper och näringslära Avdelningen för medicinsk näringslära Kursledare: och Magdalena Rosell Preliminärt Schema Nutritionsepidemiologi 7,5 hp 04/11-4/12 2013 Kursledare:

Läs mer

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Info GDK3 2013-09-27 Valbara kurser & exjobb Tobias Trofast, LiU 1 VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Kursen kan vara en bra start på ditt examensarbete! Du får: Göra ett upplägg för ditt

Läs mer

SCHEMA KURS FYPA45 HT14 Fysioterapi inom området mental hälsa och psykiatri Med reservation för ändringar!

SCHEMA KURS FYPA45 HT14 Fysioterapi inom området mental hälsa och psykiatri Med reservation för ändringar! LUNDS UNIVERSITET Institutionen för hälsovetenskaper Fysioterapeutprogrammet Termin 4 Höstterminen 2014 Kursansvarig:, 2014-10-10 SCHEMA KURS FYPA45 HT14 Fysioterapi inom området mental hälsa och psykiatri

Läs mer

Veckoschema kardiologi, Helsingborg VT 2012 Vecka 6, kandidat 9-12 6 feb 7 feb 8 feb 9 feb 10 feb Vecka 7, kandidat 9-12

Veckoschema kardiologi, Helsingborg VT 2012 Vecka 6, kandidat 9-12 6 feb 7 feb 8 feb 9 feb 10 feb Vecka 7, kandidat 9-12 Veckoschema kardiologi, Helsingborg VT 2012 Vecka 6, kandidat 9-12 klockan 6 feb 7 feb 8 feb 9 feb 10 feb 8.00-9.00 Introduktion/EPA Ssk venflonrond, alla K Rtg rond Läkarmöte Rtg rond 13.00-14.00 Klinik

Läs mer

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Rev Nov 2013 SCHEMA vt 2014 Vecka 4-6 * Kolla att Cambro fungerar

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Datum Tid Lokal Ämne/aktivitet Lärare

Datum Tid Lokal Ämne/aktivitet Lärare UÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Maria Eklund, terminsansvarig SCHEMA Juristprogrammet, Termin 2 vt 2011 Schema T2 vt 2011 Fetstil avser obligatoriska moment. Kontrollera webbschemat regelbundet

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Olle Hage Lektor ETS - Nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Sverige 0920-49 23 36 Olle.Hage@ltu.se Bakgrund (1) A-kursen i nationalekonomi

Läs mer

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter)

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter) SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom ) Tid; lokal Grupp Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 47 Måndag 22/11 Grupp A: 9-10 Grupp B:

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT1 2003 Västerås

KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT1 2003 Västerås KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT 2003 Västerås Kursansvarig: Gordana Dodig-Crnkovic Lärarstaben: Jan Gustafsson, Kimmo Eriksson, Sten Lindstam, Lennart Harnefors,

Läs mer

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25 Tidrapportering Läsvecka 1 Skriv in antal timmar du gjort Måndag Tisdag ett moment Onsdag här Torsdag Fredag Lördag Söndag Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 10 Tisdag 21/12 10 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Vecka 36 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Måndag 31/8 Tisdag 1/9

Vecka 36 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Måndag 31/8 Tisdag 1/9 Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

Schema. Näringsfysiologi 15 HP, VT2015. Gruppindelning för informationssökning, presentationsteknik och examinerande seminarium:

Schema. Näringsfysiologi 15 HP, VT2015. Gruppindelning för informationssökning, presentationsteknik och examinerande seminarium: 2015-02-28 Institutionen för biovetenskaper och näringslära Kursledare: (eric.poortvliet@ki.se) Schema Näringsfysiologi 15 HP, VT2015 Kursperiod: 23/3-5/6 Kursledare: (eric.poortvliet@ki.se) Lokal: Konferensrum

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Agenda Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Närvarande Örn, Eric, Hulda, Erica, Elida, Julia, Sara, Lena och Calle. Termin 1 Introkursen - Rollspelsseminariet var jättekul - Bra kommunikation

Läs mer

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 4 nov 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson (gick kl. 18.00) Matti Eladhari Sihan Wang Pontus Jonsson Beatrice

Läs mer

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25 Läsvecka 1 Skriv in antal timmar du gjort Måndag Tisdag ett moment Onsdag här Torsdag Fredag Lördag 2 F/E 2 F/E 1,5 ES/G Här kan du se hur många timmar du lagt ner på kursen Skriv in vilken typ Kl 18-2

Läs mer

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Examensarbete - Informationsträff Vad är examensarbete? Varför? Att välja projekt Exempel på projekt

Examensarbete - Informationsträff Vad är examensarbete? Varför? Att välja projekt Exempel på projekt Examensarbete - Informationsträff Vad är examensarbete? Varför? Att välja projekt Exempel på projekt Vad är ett examensarbete? 1. 20p examensarbete på D-nivå Arbetet utförs under termin 8 2. 10p examensarbete

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Kod: Enheten för optometri Tentamen 1 Optometrisk refraktion 2 Ht 10 Måndag 29/11 10 För att bli godkänd krävs att alla delmoment når

Läs mer

Schemaförklaringar. Placeringsschemat anger gruppernas veckoplaceringar. Ramschemat anger gemensamma hålltider, ämnen för föreläsningar, lov m.m.

Schemaförklaringar. Placeringsschemat anger gruppernas veckoplaceringar. Ramschemat anger gemensamma hålltider, ämnen för föreläsningar, lov m.m. Schemaförklaringar Placeringsschemat anger gruppernas veckoplaceringar. Ramschemat anger gemensamma hålltider, ämnen för föreläsningar, lov m.m. Detaljschemat anger aktiviteter specifika dagar och tider

Läs mer

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte no X 2013/2014, 26 augusti 2013, kl. 17.10 Basgruppsrummet Kotten Närvarande: Märta, Liisa, Anna J, Jonas Lundgren, Anna HE, Fredrik, Albin, Julia FE och Emmy 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

Kurs: Hälsa, livsvillkor och miljö 7.5 hp, VT 2014

Kurs: Hälsa, livsvillkor och miljö 7.5 hp, VT 2014 MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR!!!! Kurs: Hälsa, livsvillkor och miljö 7.5 hp, VT 2014 Vecka 14 Ämnesområde Föreläsare/ansvarig lärare Lokal Måndag 31 mars Kl. 10.00-12.00 Sal 202 (hela dagen)

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande Tidshantering Effektiva studievanor och aktivt lärande Effektiva studier/aktivt lärande Planering Terminsplanering Läsperiodplanering Veckoplanering Att göra-listor Resurser 50 h/vecka = 25 h/kurs Tidshantering

Läs mer

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A Global Miljöhistoria Preliminärt schema, Hösten 2015 CEMUS utbildning/uppsala Centre för hållbar utveckling Höstterminen 2015 Vecka 36 Introduktion till miljöhistoria Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering

Läs mer

Grupprum. Grupprum 216 plan 2. Grupprum 216 plan 2. Grupprum 216 plan 2. Grupprum plan 3. Grupprum 216 plan 2

Grupprum. Grupprum 216 plan 2. Grupprum 216 plan 2. Grupprum 216 plan 2. Grupprum plan 3. Grupprum 216 plan 2 Kursvecka:11 Teman Föreläsare/Lärare Lokal Anvisningar Kalendervecka: 45 Måndag 3/11 09.00-10.00 Introduktion till momentet 10.30-12.00 Studentroll MHV Reserverad tid/egna studier Tisdag 4/11 Preventivmedelsfall

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Idag: Massor av Information och Inspiration!

Idag: Massor av Information och Inspiration! Idag: Massor av Information och Inspiration! Studievägledning Studieuppföljning och information Individuella vägledningssamtal Kurativa samtal tystnadsplikt Planering av dina studier Individuella studieplaner

Läs mer

Ekonomi och företagande i ett historiskt perspektiv. Välkomna! Kursens syfte. Kursplan - Mål för kursen. Varför företagshistoria?

Ekonomi och företagande i ett historiskt perspektiv. Välkomna! Kursens syfte. Kursplan - Mål för kursen. Varför företagshistoria? Ekonomi och företagande i ett historiskt perspektiv HFÖA 86 Ekonomprogrammet Linköpings universitet Välkomna! Daniel Nyberg danny@eki.liu.se Kursassistent Anita Brandt anibr@eki.liu.se D1 Kursplan - Mål

Läs mer

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs Introduktion till kursen och programmering Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 2 september 2014 Översikt Kursinformation Personal Kursmål Upplägg

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Cellen I Introduktionskurs för farmaceuter 7.5hp Distans Kurskod: 1BK010

Cellen I Introduktionskurs för farmaceuter 7.5hp Distans Kurskod: 1BK010 Preliminärt schema Kurs: Kursstart: Cellen I Introduktionskurs för farmaceuter 7.5hp Distans Kurskod: 1BK010 14-07-30/AKS 1 september 2014 från kl 9.00 via Internet. Länk: Skriftlig tentamen: Ti 21 oktober

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11

TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11 TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11 För att nå målen för godkänt skall eleven Redogöra för skiftesreformerna och förändringarna i jordbruket under 1800-talet Redogöra för några betydelsefulla

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Aspirantutbildningen HT 2015 Svenska språket och samhället, 15 hp. (714G14)

Aspirantutbildningen HT 2015 Svenska språket och samhället, 15 hp. (714G14) Aspirantutbildningen HT 2015 Svenska språket och samhället, 15 hp. (714G14) Lärare: Helena Grönås Jonas Johansson Ulrika Axelsson Maria Thunborg Vecka Dag Dat Tid Sal Moment 34 Tisdag 18/8 10-12 KG42 Introduktion

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

Schemaunderlag för Programmering, grundkurs (TDDB18)

Schemaunderlag för Programmering, grundkurs (TDDB18) Allmänt Schemaunderlag för Programmering, grundkurs (TDDB18) Under VT1 håller jag (Torbjörn) tre kurser. Detta gör att det inte är lätt att få till ett optimalt schema för er studenter (tyvärr). En variant

Läs mer

10.30 12.30 Upprop och information LiLm,ElLl Dekanus. Fortsatt inf Information och inf. Cambro

10.30 12.30 Upprop och information LiLm,ElLl Dekanus. Fortsatt inf Information och inf. Cambro UMEÅ UNIVERSITET Senast ändrat: 2010 01 20 Institutionen för omvårdnad Kursansvarig: Lisbeth Lundström Elisabeth Lindahl Tel: 090 786 9866,786 9257 VT 2010, Termin 1 Kurs Omvårdnadens grund 15hp för ssk

Läs mer

Halmstad 29-31 januari 2014

Halmstad 29-31 januari 2014 Välkommen till kursen Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Halmstad 29-31 januari 2014 www.insulinpumpkurs.se Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Reglerteknisk projektkurs TSRT10

Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Reglerteknisk projektkurs TSRT10 daniel@isy.liu.se Reglerteknik Linköpings universitet Vad innebär CDIO? Conceive Tänka ut, planera och specificera Design - Konstruera Implement Realisera/implementera

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Hotel Novotel i Göteborg 6-8 februari 2013 läs mer på www.insulinpumpkurs.se Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Läs mer

1. Flervalsfråga Andel

1. Flervalsfråga Andel Page 1 of 8 Kursutvärdering Tillbaka till Välj resultat Antal svar: 39 1. Flervalsfråga Andel Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? Mycket låg 5,1% Låg 20,5% Godtagbar 43,6% Hög

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

LPP Energi och elektricitet År 7

LPP Energi och elektricitet År 7 LPP Energi elektricitet År 7 Namn: Klass: Syfte: Under det här området kommer du att få lära dig mer om varifrån vi får elektricitet dvs.olika energikällor, till vad vi behöver elektricitet, hur vi gjorde

Läs mer

Välkomna till Chalmers Campus Lindholmen Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp Arto Heikkilä Institutionen för rymd- och geovetenskap

Välkomna till Chalmers Campus Lindholmen Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp Arto Heikkilä Institutionen för rymd- och geovetenskap Välkomna till Chalmers Campus Lindholmen Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp Arto Heikkilä Institutionen för rymd- och geovetenskap Datateknik, högskoleingenjör 180 hp Arne Linde WWW-adress: http://dataingenjör.eu/

Läs mer

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F)

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: Bioblocket: biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) BV Ämneskurser: Computers / Computational Methods in bioresearch nätet

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017 Psykologi Institutionen för beteendevetenskaper Beteendevetenskapliga fakulteten

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne Information December VIKTIGA DATUM LÄSÅR 2013/2014 Registreringen stängd Halvårsavstämning Roll-Up Varning! Ideon Mässan Anmälan öppen Tävlingsdag Seminarium för framtida UF-elever Fortbildningar till

Läs mer

Schema och tidsplan. 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på PING PONG. PING PONG Agneta Öhlén

Schema och tidsplan. 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på PING PONG. PING PONG Agneta Öhlén Kursansvarig: Om inget annat anges är adressen Alfred Nobels allé 23 Preliminärt schema Tider och innehåll kan komma att ändras V 13 Innehåll Lokal Lärare 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 11119 och 11118 KURSVECKOR 36-03 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

VT11 Kurs 3 T7 II Neurologi 10,5hp Kurstid 7/4-27/5 2011 = obligatoriskt moment Kursvecka 1 GRUNDSCHEMA version 110310

VT11 Kurs 3 T7 II Neurologi 10,5hp Kurstid 7/4-27/5 2011 = obligatoriskt moment Kursvecka 1 GRUNDSCHEMA version 110310 Kursvecka 1 GRUNDSCHEMA version 110310 2011-04-04 2011-04-05 2011-04-06 2011-04-07 2011-04-08 Lokal Förmaket Förmaket 08:15-9:15 Intro Neuro/NKK/Rehab (CW, BR, KSS, Amanuens) 08:15-10:00 Cerebral funktion/topisk

Läs mer

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2 CEQ-kommentarer Kurser år 2 Innehåll LP1... 2 Introduktion till mikroekonomisk teori, EXTA40... 2 Logistik, MTTF01... 2 LP2... 3 Matematisk statistik, allmän kurs, FMS012... 3 LP3... 3 Programmeringsteknik,

Läs mer

Grupp ACSF 6 B Vecka 29 Dag Tid Aktivitet Mån 13/7 Tis 14/7 Ons 15/7 Tors 16/7 Fred 17/7 Vecka 32 Dag Tid Aktivitet Mån 3/8 Tis 4/8 Ons 5/8 Tors 6/8

Grupp ACSF 6 B Vecka 29 Dag Tid Aktivitet Mån 13/7 Tis 14/7 Ons 15/7 Tors 16/7 Fred 17/7 Vecka 32 Dag Tid Aktivitet Mån 3/8 Tis 4/8 Ons 5/8 Tors 6/8 Vecka 29 Mån 13/7 13.15-14.30 Samling, LOK-Center 14.45-16.00 Data fortsättning, (se anslagstavlan för namnlista) Tis 14/7 13.15-14.15 Samling, LOK-Center Ons 15/7 Grupp ACSF 6 B Eget Tors 16/7 08.15-09.30

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till.

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. Kursanalys Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

ÖGON-ÖNH-kursen VT2014T7 I. VT 2014 T7:I 2014-01-09 Vecka 5. Må 27/1 08.00-09.00 GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7

ÖGON-ÖNH-kursen VT2014T7 I. VT 2014 T7:I 2014-01-09 Vecka 5. Må 27/1 08.00-09.00 GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7 VT 2014 T7:I 2014-01-09 Vecka 5 Må 27/1 08.00-09.00 GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7 09.00 Fotografering av alla studenter F1 09.30-12.00 Speglingsövning I ÖGON A+B MLA/MS ÖgF 09.30-12.00 Speglingsövning

Läs mer

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ELLER RABAT T Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ATT ELLER RAB VAlkomna till Arets foretagare i NAssjO 2010 2010! Gör som kunder från hela höglandet, kom in, slås av den

Läs mer

Anvisningar för genomförande av examensarbete

Anvisningar för genomförande av examensarbete HALMSTAD UNIVERISTY Anvisningar för genomförande av examensarbete För ingenjörsprogrammen på IDE-sektionen Björn Åstrand 11/27/2014 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a

Läs mer

Utbildningsplan för optikerprogrammet

Utbildningsplan för optikerprogrammet Utbildningsplan för optikerprogrammet 1OP12 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2011-11-18 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2013-08-22 Sid 2 (9)

Läs mer

Infomet / Datateknik KursPM

Infomet / Datateknik KursPM Kurs HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6hp, HT 2013 Infomet / KursPM Utdrag ur kursplanen Fullständig kursplan finns på http://www.kth.se/student/kurser/kurs/hf1005 Mål Kursens övergripande

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Välkommen på kurs! Svenska inom teknik (3 sp) Sofia Sevón e-post: sofia.sevon@aalto.fi telefon: 050-5638032

Välkommen på kurs! Svenska inom teknik (3 sp) Sofia Sevón e-post: sofia.sevon@aalto.fi telefon: 050-5638032 Välkommen på kurs! Svenska inom teknik (3 sp) Sofia Sevón e-post: sofia.sevon@aalto.fi telefon: 050-5638032 Bild: Flickr, yourdoku, Juanma Hernández: https://www.flickr.com/photos/yourdoku/5487564685/

Läs mer

Introduktionsinformation Mästarlärare

Introduktionsinformation Mästarlärare Introduktionsinformation Mästarlärare Det här är lite introduktionsinformation till dig som ny mästarlärare på Chalmers kombinationsutbildning Lärande och ledarskap. Förhoppningsvis kan det ge en bättre

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer