15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 1(20)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud 0609 24 juni Schema 1(20)"

Transkript

1 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 1(20) Termin 5, ÅR 3, Statistik och vetenskapsmetodik, Examensarbete, Klinisk Optometri 2, Kontaktlinser del Statistik och vetenskapsmetodik Kal v Föreläsning: Statistik och vetenskapsmetodik 36 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: EFO-möte Föreläsning: Föreläsning:

2 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 2(20) Statistik och vetenskapsmetodik Kal v Föreläsning: Statistik och vetenskapsmetodik 37 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: SR EFO-möte Övning synundersökning halvklass ALP/AB ALP/AB ALP/AB ALP/AB ALP/AB ALP/AB G-rum G-rum G-rum G-rum Föreläsning: Övning synundersökning halvklass ALP/Th ALP/Th ALP/Th ALP/Th G-rum G-rum G-rum G-rum Föreläsning:

3 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 3(20) Examensarbete och KlinOpt2 Kal v Föreläsning: Upprop KO 2 Upprop KO 2 Upprop Examensarbete 38 Termin AB/ALP AB/ALP RB RB 5 Widmark Widmark Widmark Widmark Föreläsning: Examensarbete Eget arbete Kurs v. Tisdag Föreläsning: Examensarbete Biblioteksinfo 9-11 Biblioteksinfo 9-11 X-jobb: Inlämning X-jobb: Inlämning Komplett projektplan med tidsplan Komplett projektplan med tidsplan Bilblioteket KI Bilblioteket KI Dugga tot 4 st Dugga tot 4 st (Kursledarträff) EFO-möte JL JL JL JL G-rum G-rum G-rum G-rum Föreläsning: Dugga Dugga Genomgång Synis Synis Synis Synis Synis Synis st Mag synis på T1, T5 bisittareunder förmiddagen, 3. Dugga 13.00x3 4. Dugga 14.00x3 12 st? se separat schema MN/ALP (på mag) 1. Dugga 10.00x3 2. Dugga 11.00x3 ALP/AB/LP ALP/AB/LP Genomgång T 5 undersökningen Alla grun+magrum ALP/AB/LP ALP/AB/LP Alla grun+magrum ALP+AB 12 duggor Föreläsning: Dugga Dugga Genomgång Synis Synis Synis Synis Synis Synis st Mag synis på T1, T5 bisittareunder förmiddagen, 3. Dugga 13.00x3 4. Dugga 14.00x3 12? se separat schema MN/AB (på mag) 1. Dugga 10.00x3 2. Dugga 11.00x3 AB/LP/UBi AB/LP/UBi Genomgång T 5 undersökningen Alla grun+magrum AB/LP/UBi AB/LP/UBi Alla grun+magrum AB 12 duggor

4 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 4(20) Klinisk Optometri 2 Vecka Datum 08:15-09:00 09:10-09:55 10:10-09:55 11:05-11:50 12:40-13:25 13:35-14:20 14:35-15:20 15:30-16:15 Kal v Föreläsning: Lagar och förordningar Undersökning Synfält Adaptation 39 barn /vuxentekniker olikheter Intro teori Termin AB AB ALP ALP RB RB RB RB 5 Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Föreläsning: Fundusseminarium 1/3 Fundusseminarium 1/3 Dugga fortsättning x 4 pass Dugga fortsättning x 4 pass. 1. Start 12,40 2. Start 13,40 3. Start 14,35 2. Start Kurs v. Tisdag ALP/AB/RB ALP/AB/RB ALP/AB/RB/UB ALP/AB/RB/UB 2 ALP ALP ALP ALP Se separat schema Se separat schema Se separat schema Se separat schema Luttemans vrå Luttemans vrå Luttemans vrå Luttemans vrå 4 G-rum behövs 4 G-rum behövs 4 G-rum behövs 4 G-rum behövs 12 duggor Föreläsning: Fundus/Synfält HFA+fota fundus (eget arbete) (GruppA) Grupp A Klinik Grupp A Se anteckningar fr OR 2 Dugga fortsättning x 4 pass. Ej EFO Städa rummen 5 px + 5 px 2+1 handledare/uppföljning av duggan ALP/EZ/AB ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? 3 G-rum u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g Föreläsning: Klinik Grupp B 5 px + 5 px 2+1 handledare/uppföljning av duggan ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? ALP/AB/KL? Widmark Widmark Widmark Widmark u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g Föreläsning: Ortoptik Fallseminarium Fallseminarium Fallseminarium Rep mätningar Artikelseminarium! ALP ALP RB RB Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark

5 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 5(20) Praktiskt prov Gro1 Klinisk Optometri 2 Kal v Föreläsning: Kommunikationsseminarie Tårfilm Journal och remiss Grupp B AB/Lutteman 40 Tårfilmlabb Grupp A LP/ALP v.graefe+widmark inkl hands on Termin Anette Myrström LP LP AB/LP+ALP AB/LP+ALP AB/LP+ALP AB/LP+ALP 5 Widmark Widmark Widmark se ovan se ovan se ovan se ovan Föreläsning: Att undersöka barn Genomgång av upplägget på barndagen Journal och remiss Grupp A AB/Lutteman Tårfilmlabb Grupp B LP/ALP v.graefe+widmark Kurs v. Tisdag 3 ALP AB+ALP AB/LP+ALP AB/LP+ALP AB/LP+ALP AB/LP+ALP Widmark Widmark Widmark Widmark se ovan se ovan se ovan se ovan Föreläsning: Fundus/Synfält HFA+fota fundus (eget arbete) Grupp B Klinik B Kusledarträff/ EFO/KI lärardag Övning A+B/Tårfilm Eget arbete Städa rummen 5 px + 5 px 2+1 handledare/uppföljning av duggan ALP/JL/MW ALP/JL/MW ALP/JL/MW ALP/JL/MW v Graefe v Graefe v Graefe v Graefe u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g Föreläsning: Fundus 2/Synfält seninarium Klinik A 5 px + 5 px ALP ALP ALP ALP ALP/MN ALP/MN ALP/MN ALP/MN Widmark Widmark Widmark Widmark u-rum +v.g Föreläsning: Leverantörsdag/tårsubstitut Leverantörsdag/tårsubstitut AB AB AB AB AB AB AB AB Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Mag praktiskt prov Klinisk Optometri 2

6 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 6(20) Kal v Föreläsning: T5 px mag +fundusbetraktningstekniker seminarie A1 T5 px mag +fundusbetraktningstekniker seminarie A2 41 Mag pr prov PX-genomgång 1/4-klass A2 ALP PX-genomgång 1/4-klass A1 ALP Se sep. schema FUNDUS 3 I Lutteman I Lutteman Termin KL KL KL KL KL KL KL KL 5 vg+g-rum vg+g-rum Föreläsning: Barndag Barndag Barndag Barndag Barndag Barndag Barndag separat schema för hela dagen Kurs v. Tisdag Genomgång och dokumentation 4 ALP/MW ALP/MW ALP/MW ALP/MW ALP/MW ALP/MW ALP/MW ALP/MW Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Widmark+G-rum Föreläsning: OBS! Schemafritt! Specsaverskonfreres OBS! Schemafritt! Specsaverskonfreres Föreläsning: Redovisning lagstiftning KlinikA Slutstädning av rummen seminarie 5 px + 5 px 2+1 handledare/uppföljning av duggan AB AB AB AB ALP/X ALP/X ALP/X ALP/X Widmark Widmark Widmark Widmark u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g u-rum +v.g Föreläsning: T5 px mag +fundusbetraktningstekniker seminarie B1 T5 px mag +fundusbetraktningstekniker seminarie B2 Mag pr prov PX-genomgång 1/4-klass B2 RB PX-genomgång 1/4-klass B1 RB Se sep. schema FUNDUS 3 I Lutteman B2 I Lutteman AB AB AB+RB AB+RB AB+RB AB+RB AB AB vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum

7 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 7(20) OR 1 Praktiskt prov Klinisk Optometri 2 Kal v Föreläsning: Inläsning 42 Termin Föreläsning: Tenta Tenta genomgång Tenta genomgång Tenta genomgång CASE 8,15 Kurs v. Tisdag TENTA 8.45 Utvärdering Utvärdering Utvärdering 5 Klin Opt 2 slut OMTENTAN ÄR I OMTENTAVECKAN I JANUARI Widmark/Qvist Widmark/Qvist Widmark/Qvist Widmark/Qvist Qvist Qvist Qvist Föreläsning: LÄRARDAG Föreläsning: X-jobb: Presentation Intro och Metod RB RB RB Lutteman Lutteman Lutteman Föreläsning: X-jobb: Inlämning Intro och Metod Till Handledare för bedömning Klinisk Optometri 2

8 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 8(20) Kal v Föreläsning: X-Jobb: Samla data 43 Termin Föreläsning: X-Jobb: Samla data Kurs v. Tisdag Föreläsning: Klinik A X-Jobb: Samla data Grupp A 2+1 handledare/uppföljning av duggan UB/AB/EZ UB/AB/EZ UB/AB/EZ UB/AB/EZ Städa rummen vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum Föreläsning: Klinik B X-Jobb: Samla data 2+1 handledare/uppföljning av duggan ALP/UB/MW ALP/UB/MW ALP/UB/MW ALP/UB/MW vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum Föreläsning: Frivilligt Susanne Glimne Disputation Klinisk Optometri 2 X-Jobb: Samla data

9 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 9(20) Kal v Föreläsning: X-Jobb: Samla data 44 Termin Föreläsning: X-Jobb: Samla data Kurs v. Tisdag Föreläsning: Klinik B X-Jobb: Samla data 5 px+5 px Grupp B ALP/JL ALP/JL ALP/JL ALP/JL Städa rummen vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum Föreläsning: Klinik A X-Jobb: Samla data 5 px+5 px UB/AB UB/AB UB/AB UB/AB vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum vg+g-rum Föreläsning: X-Jobb: Samla data Timmar KO2 KL 1

10 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 10(20) Kal v Föreläsning: Upprop Tillpassning och bedömning av mjuka linser, del 2Klinövning 1+2 A Mjuka linser Klinövning 1+2 A Klinövning 1+2:A 45 Diskussionsföreläsning info övningar, seminarier, grupparbeten (artiklar mm) Termin ALP/MW ALP/MW ALP ALP ALP ALP ALP ALP 5 Widmark Widmark VG+rum VG+rum Föreläsning: Klinövning 1+2 B Klinövning 1+2 B Topografi, gradinscales, fortsättning tårfilm, info om nätbaserat material Mjuka linser Mjuka linser Förberedelse till lab to+fre Beställa grading scales Kurs v. Tisdag 1 ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP VG+rum VG+rum Lutteman Lutteman v Greafe+G-rum v Greafe+G-rum Föreläsning: Seminarium 1:A Seminarium 1:A SR EFO 10:10-11:50 Städa rummen Tårfilm Cornealtopogr Grading scales Cornealtopogr Sirius B:egna studier artiklar ALP ALP ALP ALP VG+rum Rum Föreläsning: Mikrobiologi/hygien Mikrobiologi/hygien Seminarium 1:B Seminarium 1:B (komplikationer) Tårfilm Cornealtopogr Grading scales Cornealtopogr del 1 Sirius A:egna studier artiklar ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP Widmark Widmark VG+Rum Rum Föreläsning: Klinisk övning 3+4 B Klinisk övning 3+4 B Stabila linser Intro Stabila linser Intro Stabila linser Intro Stabila linser Intro Mjuka linser Mjuka linser Se tisdag 10/11 ALP/EZ ALP/EZ ALP/EZ ALP/EZ Eget arbete (ALP) Eget arbete (ALP) Eget arbete (ALP) Eget arbete (ALP) v G+G rum v G+G rum ALP ALP ALP ALP KL 1

11 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 11(20) Kal v Föreläsning: Demo Genomgång av inlämningsuppgifterl Start grupparbete Klinisk övning 3+4 A Klinisk övning 3+4 A 46 linsundersökning Journalföring (hur mkt tid behövs?) Fota Mjuka linser Mjuka linser Lins 1-4 Patient instr! Termin ALP ALP/AB ALP/AB ALP ALP/AB ALP/AB ALP/AB ALP/AB 1 Widmark Widmark Widmark Widmark v G+G rum v G+G rum Föreläsning: Stabila linser intro B: Rengöring Stabila linser intro Rengöring B Linslabb A Linslabb B Kurs v. Tisdag inkl floubilder inkl floubilder 2 ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Widmark+rum Föreläsning: Lärardag hela dagen Lärardag hela dagen Egna studier: Läs kurskapitel om Toriska Grupparbete CD-material (komplikationer,fluoresceinbilder, patient instruktion) Föreläsning: Stabila linser Stabila linser KlinikA Grund 5 px + 5 px SG SG SG SG ALP/UB ALP/UB ALP/UB ALP/UB Wiidmark Wiidmark Wiidmark V Graefe+rum V Graefe+rum V Graefe+rum V Graefe+rum Föreläsning: Stabila linser Stabila linser A:Seminarium 5 Uppmätn. av linser Läs kurskapitel om toriska linser RGP och CW/EW SG SG SG SG UB UB Eget arbete Wiidmark Wiidmark Wiidmark Wiidmark Widmark+3 rum Widmark+3 rum KL 1

12 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 12(20) Kal v Föreläsning: Linslabb:Tillpassning och bedömning (Grupp A) A: Rengöring Toriska linser Toriska linser 47 av stabila linser - sfäriska ALP/SG ALP/SG Diskussions seminarium Diskussions seminarium inkl floubilder B:Seminarium 5 Uppmätn. av linser Läs kurskapitel innan Termin ALP/SG ALP/SG UB UB ALP ALP ALP ALP 5 v Graefe+ 4 rum Widmark+3 rum Widmark+3 rum Quist Quist Quist Quist Föreläsning: Linslabb:Tillpassning och bedömning (Grupp B) B: Rengöring Seminarium Seminarium KL-återbesök KL-återbesök av stabila linser - sfäriska EW/CW EW/CW Seminarium Seminarium Kurs v. Tisdag inkl floubilder (läs kurskapitel innan) (läs kurskapitel innan) 3 ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP/SG ALP ALP Th Th v Graefe+ 4 rum v Graefe+ 4 rum Widmark Widmark Wiidmark Wiidmark Föreläsning: EFO 8.30 HELDAG Egna studier EW/CW och Toriska (kurskapitel) EFO 8.30 HELDAG Schema Grupparbete Schema CD-material (komplikationer,fluoresceinbilder, patient instruktion) EJ KLINIK Datasal Grupp A:Läs på om Toriska och EW/CW Föreläsning: Klinisk övning 9+10 B Klinisk övning 9+10 Klinik B Månadslins Månadslins Grupp B städa rummen 5 px + 5 px ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP+SG AB/UB AB/UB AB/UB AB/UB Widmark+G rum Widmark+G rum V G Föreläsning: Klinisk övning 11 Klinisk övning 12 Klinisk övning B Klinisk övning Uppföljning CW Endagslinser Toriska linser Toriska linser ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP ALP ALP ALP V Graefe+G rum V Graefe+G rum V Graefe+G rum V Graefe+G rum KL 1

13 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 13(20) Kal v Föreläsning: Klinisk övning 9+10 A Klinisk övning 9+10 A Infektioner och allergier OBS!Start Infektioner och allergier 48 Månadslins Månadslins del 2 del 2 OBS! Lunch Termin ALP+AB ALP+AB ALP+AB ALP+AB Branka Samolov Branka Samolov 5 vgraefe+g rum vgraefe+g rum Widmark Widmark Föreläsning: Klinisk övning 11 A Klinisk övning 12 Klinisk övning A Klinisk övning Uppföljning CW Endagslinser Toriska linser Toriska linser Kurs v. Tisdag 4 ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP ALP ALP ALP vgraefe+g rum vgraefe+g rum vgraefe+g rum vgraefe+g rum Föreläsning: Egna studier Presbyopi Läs kurskapitel Grupparbete/fall inlämnat Klinik A Ej EFO Kontaktlinskomplikationer Egna studier Grupp A SG/JL SG/JL SG/JL SG/JL Städa rummen VG+G rum Föreläsning: Seminarie B: Rutiner px-pass Journalföring Linsrummet Klinik B Rutiner Kliniken Demo hel undersökning? Optitec B Tidigare så de kan journalföra KL-övningarna! Se även 9/11 och 1/12 AB AB AB ALP AB/SG AB/SG AB/SG AB/SG Widmark Widmark Widmark VG+G rum Föreläsning: Presbyopi korrektion med kontaktlinser Övning presbyopi (läs kurskapitel innan) ev droppa Diskusions seminarie cyklo ALP ALP ALP ALP ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP+SG Widmark Widmark Widmark Widmark VG+G rum VG+G rum VG+G rum KL 1

14 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 14(20) Kal v Föreläsning: Seminarium 7 Grupp B Seminarium 7 Grupp B Seminarium 7 Grupp A Seminarium 7 Grupp A 49 Stabila linser: Asfäriska Stabila linser: Asfäriska Stabila linser: Asfäriska Stabila linser: Asfäriska Halvklass! Halvklass! Termin Ove Pettersson Ove+SG Ove+SG Ove+SG Ove Pettersson Ove+SG Ove+SG Ove+SG 5 Widmark 8 rum Widmark 8 rum Widmark 8 rum Widmark 8 rum Föreläsning: Seminarie A: Rutiner px-pass Journalföring Linsrummet Redovisning av Kontaktlinskomplikationer Rutiner Kliniken Demo hel undersökning? Optitec A signifikanta del 4 Kurs v. Tisdag Se även 9/11 och 26/11 A+B 5 AB AB AB ALP ALP ALP ALP ALP Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Widmark Föreläsning: Kemi EFO+ KURSLEDARTRÄFF 9-12 Grupp B Klinik B Klinisk övning A enkla KL-px Hela FM Städa rummen 5 st Patientgenomgång Mats Johansson, KTH ALP+SG ALP+SG ALP+SG ALP+SG Kolla med Mats om OK VG+G rum VG+G rum Föreläsning: Klinik A Klinisk övning B enkla KL-px ej ALP 5 st Patientgenomgång Th/SG Th/SG Th/SG Th/SG Widmark+G rum Widmark+G rum Föreläsning: Exjobb A+B ej ALP KL 1

15 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 15(20) Kal v Föreläsning: Exjobb A+B 50 Termin Föreläsning: Exjobb A+B Redovisning artiklar A X-jobb: Presentation Resultat och tilltänkt statistik Kurs v. Tisdag Seminarium 6 ALP ALP RB RB RB Widmark Widmark Lutteman Föreläsning: EFO (SR från 08:30) EFO (SR från 08:30) EFO (SR från 08:30) Grupp A Klinik A Återbesök 5 st Städa rummen ALP+JL ALP+JL ALP+JL ALP+JL VG+G rum VG+G rum Föreläsning: Redovisning artiklar Klinik B Återbesök B 5 st Seminarium ALP ALP AB/SG AB/SG AB/SG AB/SG Lutteman Lutteman VG+G rum VG+G rum Föreläsning: X-jobb: Inlämning Resultat Till Handledare för bedömning KL 1

16 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 16(20) Kal v Föreläsning: Kemi Kemi Kemi Kemi Lab Kemi Lab Kemi Lab Kemi Lab Kemi 51 Termin Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Mats Johansson, KTH Föreläsning: Inläsning A Patient genomgång Klinik B B Återbesök Patientgenomgång B 5 st Kurs v. Tisdag 7 ALP ALP/Th ALP/Th ALP/Th ALP/Th Lutteman VG+G rum VG+G rum Föreläsning: LÄRARDAG Föreläsning: Inläsning B Patient genomgång Klinik A A Återbesök Patientgenomgång A 5 st ALP ALP/AB ALP/AB ALP/AB ALP/AB Lutteman Lutteman VG+G rum VG+G rum Föreläsning: Tenta Tenta Qvist Qvist Qvist Qvist Lutteman Lutteman Lutteman Lutteman KL 1/Exjobb

17 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 17(20) Kal v Föreläsning: 52 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: Föreläsning: Julafton Föreläsning: Juldagen KL 1/Exjobb

18 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 18(20) Kal v Föreläsning: 53 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: Föreläsning: Nyårsafton Föreläsning: Nyårdagen

19 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 19(20) KL 1/Exjobb Kal v Föreläsning: 1 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: Trettondagen Föreläsning: Föreläsning:

20 15 HT T5 Hel termin Stat Vet KO2 KL del1 Exjobb Stud juni Schema 20(20) KL 1/Exjobb Kal v Föreläsning: 2 Termin Föreläsning: Kurs v. Tisdag Föreläsning: EFO+KURSLEDARTRÄFF 9-12 Klinik A ALP+AB vg+g-rum Föreläsning: Klinik B AB+EZ vg+g-rum Föreläsning: INLÄMNINGSUPPGIFT (gruppexamination) samt ta igen frånvaro INLÄMNINGSUPPGIFT (gruppexamination) samt ta igen frånvaro A: Stabil+Konventionell B: Stabil+Konventionell Sista inlämning av månadslind+endagslins (patientfall) Sista inlämning av månadslind+endagslins (patientfall) ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP ALP G-rum G-rum G-rum G-rum

HT -14 T5 Hel termin Stat, Vet, KO2, KL del,1 Exjobb Schema 1(20)

HT -14 T5 Hel termin Stat, Vet, KO2, KL del,1 Exjobb Schema 1(20) HT -14 T5 Hel termin Stat, Vet, KO2, KL del,1 Exjobb Schema 1(20) 5, ÅR 3, Statistik och vetenskapsmetodik, Examensarbete, Klinisk Optometri 2, Kontaktlinser del 1 2014-06-30 Lärarsignaturer Statistik

Läs mer

2015-01-21 Föreläsning: Ex-jobb Patienter 1 B Åb+valfria linser B

2015-01-21 Föreläsning: Ex-jobb Patienter 1 B Åb+valfria linser B Optikerprogrammet - Termin 6, ÅR 3, Kontaktlinser del 2, Examensarbete, Klinisk Optometri 3, Arbetsplats Optometri, Elektiva kurser Version 130614 Kal v. 2015-01-19 Föreläsning: Omtentadagar 4 Exjobb Terminsupprop

Läs mer

vt15_schema_synsvag_140602 version 1 Vt 10 1(12)

vt15_schema_synsvag_140602 version 1 Vt 10 1(12) vt15_schema_synsvag_140602 version 1 Vt 10 1(12) Optikerprogrammet Synsvagsteknik (SST) VT 15 Version 4, 13-06-24 Vecka Datum 08:15-09:00 09:10-09:55 10:10-10:55 11:05-11:50 12:40-13:25 13:35-14:20 14:35-15:20

Läs mer

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Info GDK3 2013-09-27 Valbara kurser & exjobb Tobias Trofast, LiU 1 VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Kursen kan vara en bra start på ditt examensarbete! Du får: Göra ett upplägg för ditt

Läs mer

Veckoschema kardiologi, Helsingborg VT 2012 Vecka 6, kandidat 9-12 6 feb 7 feb 8 feb 9 feb 10 feb Vecka 7, kandidat 9-12

Veckoschema kardiologi, Helsingborg VT 2012 Vecka 6, kandidat 9-12 6 feb 7 feb 8 feb 9 feb 10 feb Vecka 7, kandidat 9-12 Veckoschema kardiologi, Helsingborg VT 2012 Vecka 6, kandidat 9-12 klockan 6 feb 7 feb 8 feb 9 feb 10 feb 8.00-9.00 Introduktion/EPA Ssk venflonrond, alla K Rtg rond Läkarmöte Rtg rond 13.00-14.00 Klinik

Läs mer

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Rev Nov 2013 SCHEMA vt 2014 Vecka 4-6 * Kolla att Cambro fungerar

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25 Tidrapportering Läsvecka 1 Skriv in antal timmar du gjort Måndag Tisdag ett moment Onsdag här Torsdag Fredag Lördag Söndag Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 10 Tisdag 21/12 10 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Schema. Näringsfysiologi 15 HP, VT2015. Gruppindelning för informationssökning, presentationsteknik och examinerande seminarium:

Schema. Näringsfysiologi 15 HP, VT2015. Gruppindelning för informationssökning, presentationsteknik och examinerande seminarium: 2015-02-28 Institutionen för biovetenskaper och näringslära Kursledare: (eric.poortvliet@ki.se) Schema Näringsfysiologi 15 HP, VT2015 Kursperiod: 23/3-5/6 Kursledare: (eric.poortvliet@ki.se) Lokal: Konferensrum

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 4 nov 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson (gick kl. 18.00) Matti Eladhari Sihan Wang Pontus Jonsson Beatrice

Läs mer

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Kod: Enheten för optometri Tentamen 1 Optometrisk refraktion 2 Ht 10 Måndag 29/11 10 För att bli godkänd krävs att alla delmoment når

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande Tidshantering Effektiva studievanor och aktivt lärande Effektiva studier/aktivt lärande Planering Terminsplanering Läsperiodplanering Veckoplanering Att göra-listor Resurser 50 h/vecka = 25 h/kurs Tidshantering

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Grupprum. Grupprum 216 plan 2. Grupprum 216 plan 2. Grupprum 216 plan 2. Grupprum plan 3. Grupprum 216 plan 2

Grupprum. Grupprum 216 plan 2. Grupprum 216 plan 2. Grupprum 216 plan 2. Grupprum plan 3. Grupprum 216 plan 2 Kursvecka:11 Teman Föreläsare/Lärare Lokal Anvisningar Kalendervecka: 45 Måndag 3/11 09.00-10.00 Introduktion till momentet 10.30-12.00 Studentroll MHV Reserverad tid/egna studier Tisdag 4/11 Preventivmedelsfall

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Idag: Massor av Information och Inspiration!

Idag: Massor av Information och Inspiration! Idag: Massor av Information och Inspiration! Studievägledning Studieuppföljning och information Individuella vägledningssamtal Kurativa samtal tystnadsplikt Planering av dina studier Individuella studieplaner

Läs mer

Cellen I Introduktionskurs för farmaceuter 7.5hp Distans Kurskod: 1BK010

Cellen I Introduktionskurs för farmaceuter 7.5hp Distans Kurskod: 1BK010 Preliminärt schema Kurs: Kursstart: Cellen I Introduktionskurs för farmaceuter 7.5hp Distans Kurskod: 1BK010 14-07-30/AKS 1 september 2014 från kl 9.00 via Internet. Länk: Skriftlig tentamen: Ti 21 oktober

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs Introduktion till kursen och programmering Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 2 september 2014 Översikt Kursinformation Personal Kursmål Upplägg

Läs mer

TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11

TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11 TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11 För att nå målen för godkänt skall eleven Redogöra för skiftesreformerna och förändringarna i jordbruket under 1800-talet Redogöra för några betydelsefulla

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Halmstad 29-31 januari 2014

Halmstad 29-31 januari 2014 Välkommen till kursen Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Halmstad 29-31 januari 2014 www.insulinpumpkurs.se Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Läs mer

Schemaunderlag för Programmering, grundkurs (TDDB18)

Schemaunderlag för Programmering, grundkurs (TDDB18) Allmänt Schemaunderlag för Programmering, grundkurs (TDDB18) Under VT1 håller jag (Torbjörn) tre kurser. Detta gör att det inte är lätt att få till ett optimalt schema för er studenter (tyvärr). En variant

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

Reglerteknisk projektkurs TSRT10

Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Reglerteknisk projektkurs TSRT10 daniel@isy.liu.se Reglerteknik Linköpings universitet Vad innebär CDIO? Conceive Tänka ut, planera och specificera Design - Konstruera Implement Realisera/implementera

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

1. Flervalsfråga Andel

1. Flervalsfråga Andel Page 1 of 8 Kursutvärdering Tillbaka till Välj resultat Antal svar: 39 1. Flervalsfråga Andel Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? Mycket låg 5,1% Låg 20,5% Godtagbar 43,6% Hög

Läs mer

Välkomna till Chalmers Campus Lindholmen Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp Arto Heikkilä Institutionen för rymd- och geovetenskap

Välkomna till Chalmers Campus Lindholmen Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp Arto Heikkilä Institutionen för rymd- och geovetenskap Välkomna till Chalmers Campus Lindholmen Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp Arto Heikkilä Institutionen för rymd- och geovetenskap Datateknik, högskoleingenjör 180 hp Arne Linde WWW-adress: http://dataingenjör.eu/

Läs mer

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Hotel Novotel i Göteborg 6-8 februari 2013 läs mer på www.insulinpumpkurs.se Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 11119 och 11118 KURSVECKOR 36-03 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne Information December VIKTIGA DATUM LÄSÅR 2013/2014 Registreringen stängd Halvårsavstämning Roll-Up Varning! Ideon Mässan Anmälan öppen Tävlingsdag Seminarium för framtida UF-elever Fortbildningar till

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till.

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. Kursanalys Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt

Läs mer

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ELLER RABAT T Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ATT ELLER RAB VAlkomna till Arets foretagare i NAssjO 2010 2010! Gör som kunder från hela höglandet, kom in, slås av den

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

ÖGON-ÖNH-kursen VT2014T7 I. VT 2014 T7:I 2014-01-09 Vecka 5. Må 27/1 08.00-09.00 GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7

ÖGON-ÖNH-kursen VT2014T7 I. VT 2014 T7:I 2014-01-09 Vecka 5. Må 27/1 08.00-09.00 GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7 VT 2014 T7:I 2014-01-09 Vecka 5 Må 27/1 08.00-09.00 GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7 09.00 Fotografering av alla studenter F1 09.30-12.00 Speglingsövning I ÖGON A+B MLA/MS ÖgF 09.30-12.00 Speglingsövning

Läs mer

Utbildningsplan för optikerprogrammet

Utbildningsplan för optikerprogrammet Utbildningsplan för optikerprogrammet 1OP12 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2011-11-18 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2013-08-22 Sid 2 (9)

Läs mer

Välkommen på kurs! Svenska inom teknik (3 sp) Sofia Sevón e-post: sofia.sevon@aalto.fi telefon: 050-5638032

Välkommen på kurs! Svenska inom teknik (3 sp) Sofia Sevón e-post: sofia.sevon@aalto.fi telefon: 050-5638032 Välkommen på kurs! Svenska inom teknik (3 sp) Sofia Sevón e-post: sofia.sevon@aalto.fi telefon: 050-5638032 Bild: Flickr, yourdoku, Juanma Hernández: https://www.flickr.com/photos/yourdoku/5487564685/

Läs mer

Infomet / Datateknik KursPM

Infomet / Datateknik KursPM Kurs HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6hp, HT 2013 Infomet / KursPM Utdrag ur kursplanen Fullständig kursplan finns på http://www.kth.se/student/kurser/kurs/hf1005 Mål Kursens övergripande

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Introduktionsinformation Mästarlärare

Introduktionsinformation Mästarlärare Introduktionsinformation Mästarlärare Det här är lite introduktionsinformation till dig som ny mästarlärare på Chalmers kombinationsutbildning Lärande och ledarskap. Förhoppningsvis kan det ge en bättre

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Gruppdiskussioner från dag 1 och fm dag 2 Fråga 1 Vad är tydligare? Tidsplanen Frågan om när vi verkligen kan ansluta oss är dock fortfarande

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundäggande webbdesign HT6 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 6 Medel:,6

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Just nu! 10: synundersökning * TT ELLER RABA Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2013-11-02 (ord. pris 290: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

Uppgradering till Optitec RS från v5

Uppgradering till Optitec RS från v5 Uppgradering till Optitec RS från v5 Produkten utvecklas dagligen och kompletteras med nya funktioner för att förenkla den optiska butikens vardag. Certifierat kassasystem mot skatteverket. Nya integrationer

Läs mer

Vecka 4, 2014 Typ Kurs Lokal Beskrivning Personal Studentgrupp. Programmeringsteknik (DD1310V141) Programmering för interaktiva medier (DD1314H131)

Vecka 4, 2014 Typ Kurs Lokal Beskrivning Personal Studentgrupp. Programmeringsteknik (DD1310V141) Programmering för interaktiva medier (DD1314H131) Lämna dina synpunkter eller ställ en fråga om schema Vecka 4, 2014 Typ Kurs Lokal Beskrivning Personal Studentgrupp Tue 21 Jan 10:00-12:00 Föreläsning, Wed 22 Jan 13:00-15:00 Datorlaboration Thu 23 Jan

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Körschema 2013-04-26. 11:50 12:50 Lunch

Körschema 2013-04-26. 11:50 12:50 Lunch Körschema 2013-04-26 08:50 09:20 Vad påverkar patientperspektivet?, Joakim intro Bataldenbilden, grupparbete utifrån lappar 09.20 10:00 Kaffe 10:00 10:40 Presentera hemuppgift och börja jobba med den,

Läs mer

Presentation av Utbildningsstöd & Stduiestöd,

Presentation av Utbildningsstöd & Stduiestöd, Institutionen för rymd- och geovetenskap Presentation av Utbildningsstöd & Stduiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare Programinformation, årskurs 1 Arto Heikkilä,

Läs mer

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). Skogsmästarskolan 2009-05-28 U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 0 6 / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas

Läs mer

Självständigt arbete. Kandidatnivå, 15 hp. All information finns samlad på https://internt.slu.se/nj-exjobb Även denna presentation

Självständigt arbete. Kandidatnivå, 15 hp. All information finns samlad på https://internt.slu.se/nj-exjobb Även denna presentation Självständigt arbete Kandidatnivå, 15 hp All information finns samlad på https://internt.slu.se/nj-exjobb Även denna presentation Administrativt ansvarig: Ulf Grandin m.fl. Ansökan etc. fungerar som en

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2//BI3 Kursinformation TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Mål Kursen skall ge grundläggande kunskaper i styrteknik och

Läs mer

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python Hösten 2009 Två kurser i en 5DV105 - Programmeringsteknik med Python och MATLAB Programmeringsteori Föreläsningar om Python Färdighetsövning Laborationer i Python 5DV106 - Programmering i Python Praktisk

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

Refraktivt linsbyte (RLE)

Refraktivt linsbyte (RLE) Refraktivt linsbyte (RLE) Anders Behndig, Professor Inst. för Klinisk Vetenskap/Oftalmiatrik Umeå Universitet [Bild] 1 Historik Kallades ursprungligen Clear Lens Extraction Från 2002: Refractive Lens Exchange

Läs mer

Internationella utbyten inom skolans värld. Jonas Hagung

Internationella utbyten inom skolans värld. Jonas Hagung Internationella utbyten inom skolans värld Jonas Hagung Vad är PechaKucha? PechaKucha är en japansk snabbpresentationsteknik som ger möjlighet till spännande föreläsningar med flera talare under en och

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd

1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd 1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd 2. Följande mätningar på en patients ena öga är gjorda: Rima

Läs mer

Studiehandledning Kommunikation i omvårdnad A 7,5 ECTS VT 2015 Kurskod OM124G

Studiehandledning Kommunikation i omvårdnad A 7,5 ECTS VT 2015 Kurskod OM124G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Studiehandledning Kommunikation i omvårdnad A 7,5 ECTS VT 2015 Kurskod OM124G Lärarlag Birgitta Minard Stina Thorstensson Lars Westin Cecilia

Läs mer

STVF är en avdelning i. Historia. 1988 beslöt vi bilda en förening för TVinspektörer

STVF är en avdelning i. Historia. 1988 beslöt vi bilda en förening för TVinspektörer STVF är en avdelning i Historia 1988 beslöt vi bilda en förening för TVinspektörer 1989 bildade vi STVF 1990 började vi kursverksamhet 1991-2000 framtagning av handböcker, remissinstans för CEN-remisser

Läs mer

RESEBERÄTTELSE: Valencia

RESEBERÄTTELSE: Valencia RESEBERÄTTELSE: Valencia Jenny Holmberg, Vårterminen 2010 Vårterminen 2010 spenderade jag i Valencia på Universidad Politecnica de Valencia (UPV), som utbytesstudent från KTH:s Samhällsbyggnadsprogram

Läs mer

1st Academy of Leadership +46 (0)706-47 90 35 www.1staol.se

1st Academy of Leadership +46 (0)706-47 90 35 www.1staol.se Sid 1 (9) VD UTBLDG Utbildningen vänder sig till dig som är på väg mot en ledarroll eller är VD. anske i ett generationsskiftes företag? Vill du finslipa din förmåga ytterligare? Vi ger dig kunskap och

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Team 1 Sebastian, Peter, Leif, Lina och Kicki Kort introduktion I detta projekt skulle vi vilja ta vara på tillfället att skapa ett nytt sätt på hur människor

Läs mer

Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005

Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005 Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005 1. Ögonläkarföreningens generella utvärdering 1.1 Skattningar generell utvärdering Skattningar av varje utbildningsmoment visas i Figur 1. Praktisk

Läs mer

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS.

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS. I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Vill du och ditt barn delta i en forskningsstudie med syfte att utforma och utvärdera behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) för ungdomar med irritable

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Introduktion och kompetensvärdering av utländska läkare

Introduktion och kompetensvärdering av utländska läkare Introduktion och kompetensvärdering av utländska läkare Vårdcentralerna Bra Liv Landstinget i Jönköping Dorte Kjeldmand, studierektor, specialist i allmän medicin samt pedagogiskt ansvarig Nässjö Utbildningscentrum

Läs mer

Grundkurs Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Grundkurs Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Grundkurs Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Vecka Dag Datum Börjar Slutar Aktivitet Sign Lokal Ändrat * Tis 21-aug 09:00 17:00 Registrering Receptionen 36 Mån 04-sep Introduktionsdag

Läs mer

Stimulus Utbildningsbevakning

Stimulus Utbildningsbevakning Protokoll från möte 2010 05 11 Närvarande Johan Hansson Malmlöf (termin 2) Linn Lichtenstein (termin 2) Daniel Goine (termin 4) Fanny Capuozzo (termin 4) Maria Norling (termin 6) Tove Windahl (termin 6)

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp Kursbeskrivning Högskolan i Halmstad LP3 2012 Välkommen! Kursbeskrivningen hjälper dig att få en uppfattning av vad du kommer att göra i kursen. Det är viktigt att

Läs mer