för hälsosam linsanvändning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för hälsosam linsanvändning"

Transkript

1 42 VETENSKAP Denna artikel publicerades första gången i Optician. Ewbank A. Daily disposable options for healthy contact lens wear. Optician 2011; 243:6341, En panel bestående av kontaktlinsspecialister från sex europeiska länder samlades på THE VISION CARE IN- STITUTE för att diskutera de viktigaste egenskaperna som krävs av en lins för en lyckad och hälsosam långtidsanvändning. Alison Ewbank åkte dit för att höra vad de hade att säga. text alison ewbank Endagslinser för hälsosam linsanvändning Panelen bestod av: Ordförande: David Ruston, Director of Professional Affairs for Western Europe, Johnson & Johnson Vision Care, Shelly Bansal (Storbritannien). Kees Broos (Nederländerna), David Gould (Storbritannien), Peter Karvik (Sverige), Bo Lauenborg (Danmark), Berit Fröseth Nielsen (Norge), Rachael Smith (Storbritannien), Sophie Tournoij (Belgien), Marco van Beusekom (Johnson & Johnson Vision Care, Benelux), Kristina Stenhammar (Johnson & Johnson Vision Care, Norden) Oron över den europeiska ekonomin fortsätter att fylla löpsedlarna, men en sektor i vår bransch fortsätter att vara vid god hälsa. Branschdata för marknader i Europa visar att kontaktlinsförsäljningen växte under 2010 jämfört med liten eller ingen tillväxt i andra optiksegment som bågar och solglasögon. De senaste siffrorna visar att endagslinserna utklassade de andra segmenten under 2011, med nästan dubbelt så stor tillväxt av hela segmentet för mjuka kontaktlinser (5,2 procent jämfört med 2,9 procent) medan försäljningen av korttidslinser förblev oförändrad. Toriska endagslinser presterade särskilt bra med en tillväxt på 18,1 procent. Internationella data för 2011 visar att de nordeuropeiska länderna har den största förskrivningen av endagslinser i världen. Av de 29 länder som undersöktes för tidskriften Contact Lens Spectrum hamnade Norge och Danmark på de översta två platserna med över hälften av de mjuka linser som förskrivs i denna modalitet (56 respektive 55 procent), och Storbritannien ligger inte långt efter med sina 43 procent. Men förskrivningen av endagslinser varierar från land till land även inom norra Europa. Sverige har en lägre andel med 28 procent, och Nederländerna bryter trenden med bara 8 procent förskrivning av mjuka linser. Om man tittar på endagslinser utifrån material växte den europeiska försäljningen av silikonhydrogellinser (SiH) med över 50 procent under året. Även om man utgår från en låg nivå står detta för en betydande bedrift för en premiumprodukt mot bakgrund av en besvärlig ekonomisk situation. Ändå är fortfarande de allra flesta av de sålda SiH-linserna sfäriska korttidslinser, och bara 11,2 procent är sfäriska endagslinser. När optiker tänker på SiH-linser tänker de ofta på korttidslinser, och så är fallet i hela Europa. Vilka egenskaper hos endagslinser är det som gör dem till ett populärt alternativ? Vilka är de primära linsegenskaper som optiker tittar efter i detta segment? Och hur kan de senaste endagslinserna på bästa sätt leverera optimal patienthälsa, komfort och patientnöjdhet? För att få fram svar på dessa frågor reste en grupp erfarna kontaktlinsoptiker från sex länder i norra Europa till The Vision Care Institute i Pinewood Campus i Storbitannien. Målet var att utforska de primära

2 43 egenskaperna och fördelarna med endagslinser och identifiera de som är viktigast för en hälsosam linsanvändning. Patientens välbefinnande Komfort har länge erkänts som en av de viktigaste egenskaperna hos kontaktlins användning från patientens perspektiv, och det är känt att diskomfort är det främsta skälet till att linsanvändare slutar. Ordföranden David Ruston började med att ställa en intressant fråga: Är hälsosam kontaktlinsanvändning möjlig om linsen inte är bekväm? Peter Karvik, som har två optikerpraktiker i Sverige och är fakultetsmedlem av The Vision Care Institute i Prag, hade noterat att Världshälsoorganisationen beskriver hälsa som ett tillstånd av fullständig fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Diskomfort är inte bra för patientens mentala välbefinnande, i själva verket är alla aspekter på kontaktlinser relaterade till hälsa, inklusive synen, sade han. Det är enkelt för oss att bara tänka på fysiska mått när vi diskuterar hälsa, men det finns psykologiska faktorer också. Förutom komforten var tillräcklig syre-,

3 44 VETENSKAP Rachael Smith: Enkelhet i hantering påverkar linsvalet Peter Karvik: Börja med att få komforten och synen på plats tillförsel till hornhinnan och en bra linsdesign de attribut som man i första hand kom att tänka på som de egenskaper som krävs för att garantera en hälsosam kontaktlinsanvändning med endagslinser. Linskvaliteten och reproducerbarheten fanns också överst på panelens önskelista. Andra panelmedlemmar pekade på ytegenskaper, särskilt smörjförmåga, friktionskoefficient och materialegenskaper som modulus, som alla är viktiga för patientens hälsa och komfort. Egenskaper hos vätskan i förpackningen, däribland ph, tonicitet och vätmedel, var också särskilt relevanta för endagslinser eftersom linserna tas direkt från förpackningen vid varje användning. Ytan har betydelse Beträffande materialegenskaper var panelen enig om att en vätbar yta är ytterst viktigt. Rachael Smith, verksam vid de båda Hampshire-praktikerna i Rawlings-gruppen, identifierade motståndskraft mot beläggningar som en egenskap som är skild från vätbarhet men inte desto mindre viktig. Även med endagslinser kan vissa SiH-användare få beläggningar på sina linser efter bara några timmar, påpekade hon. För Karvik var den biofilm som kroppen genererar på en lins som reaktion på dess närvaro en faktor att överväga eftersom bildandet av bakteriell biofilm på linser kan vara en av riskfaktorerna för kontaktlinsrelaterade infektioner. När vi pratar om beläggningar har vi en tendens att tänka på proteiner och lipider, men vi börjar förstå att det handlar mycket om de andra aspekterna på biofilm också, särskilt när vi tänker på hälsosam användning. Bakterierna i biofilmen påverkar linsens yta och vi behöver verkligen förstå vad som pågår där, sade han. Bakteriell vidhäftning är ett ytproblem som man inte kan bortse från, även om linserna bara används en dag. Mikrobiell keratit kan fortfarande uppträda även om det är sällsynt och ofta lindrigare än med korttidslinser. Att sova i eller återanvända endagslinser var en potentiell risk, sade Ruston, som hade noterat att optiker hade en tendens att sätta patienter som de ansåg vara risktagare på endagslinser snarare än korttidslinser. Andra paneldeltagare höll med om att patientfaktorer som compliance och hantering särskilt enkel uttagning påverkade deras val. Smith sade att ett enkelt framsteg som skulle göra patienterna lyckliga skulle vara den helt reversibla linsen. De blir ganska stressade av att inte veta om linsen är ut och in! Marco van Beusekom med över 20 års erfarenhet av kontaktlinspraktik sade att även om endagslinsanvändare är de som är mest noga med linsbytena är patientutbildningen fortfarande en viktig faktor. Det är mycket viktigt att tala om för endagslinsanvändare att de ska byta linser varje dag, sade han. SiH eller hydrogel? Måste endagslinsen vara en SiH-lins för att vara hälsosam?, frågade David Ruston. Det beror på vem som ska ha linserna, sade Shelly Bansal, vars praktik i nordvästra London har 40 procent av sina intäkter från kontaktlinser. Om jag tillpassar linser till en ung person spelar syre en stor roll eftersom jag planerar kontaktlinsanvändning under en livstid. Jag har varit i branschen tillräckligt länge för att veta att hydrogellinser kan ställa till problem. Om personen använder linserna 14 eller 16 timmar per dag, fem, sex eller sju dagar i veckan, så kommer det förr eller senare att bli ett problem. Jag vet att det kommer att hända, det kan vara om tre år, om fem år eller om tio år. Om jag fortsätter på den vägen kommer jag få problem. Så i synnerhet för unga personer är SiH-linser mycket viktiga. För äldre patienter skulle Bansal titta på andra parametrar, inte bara syre. Jag skulle ta hänsyn till friktionskoefficient, modulus och recept eftersom ögonlocken är annorlunda. Rachael Smith höll med: För en deltidsanvändare med torra ögon skulle jag nog göra tillpassningen på ett annat sätt än för en heltidsanvändare, tillade hon. Adekvat syretillförsel är ett bra sätt att uttrycka det, fortsatte Bansal. Vi behöver

4 45 inte superhög-dk-linser det är inte relevant på marknaden längre. Vi behöver tillräckligt för att veta att det är säkert att använda under en hel livstid. För Bo Lauenborg, vars praktik i Danmark har så mycket som 80 procent av sin försäljning från kontaktlinser, var tre faktorer komfort, komfort och komfort de viktigaste, oavsett om linsen var hydrogel eller SiH. Patienten vill använda linsen från morgon till kväll utan att känna av den, sade han. Karvik menade att ur patientens synvinkel är komfort och syn de dominerande kraven. Det spelar ingen roll om patienten får massor med syre om de inte får god komfort och syn kommer de varken att vara friska eller nöjda. Man måste få bukt med de sakerna först. Enkel hantering var ett annat prioriterat önskemål från patienterna (se panelen). Om de inte får bort linsen ur ögat kommer det bli ett hälsoproblem, sade Karvik. IMPAG PUBB MAXAB_Layout 1 03/05/12 11:42 Pagina 1 David Goulds erfarenheter från sina två praktiker nära Manchester var att hanterbarhet inte var ett viktigt krav, men en viktig faktor. Särskilt för dem som är nybörjare med kontaktlinser eller som har haft problem tidigare om det inte är enkelt kommer de snabbt att tappa motivationen, konstaterade han. Bibehållen syn Bansal betonade att en god, bibehållen syn är målet, men att det inte alltid är självklart. Synen kan variera under dagen och påverkas av materialegenskaper. Man vill att patienten ska ha samma synkvalitet hela dagen. Man kan ha en lins som känns helt fantastisk när man sätter in den, men synkvaliteten sjunker under dagen det finns linser på marknaden som beter sig så. Han menade också att en förutsättning för en sund kontaktlinsanvändning är en sund bedömning. Man måste förstå patientens ögonstatus först, inte bara refraktionen. Alltför ofta gör man inte en tillräckligt bra undersökning före tillpassningen av linserna. Att använda lissamine green som en baskontroll av ögonlocken och tårbildningen är ett exempel på god praxis. För Gould var valet mellan hydrogel och SiH ibland en fråga om patienthantering. Om patienten vill använda linser 16 timmar per dag, sju dagar i veckan, men den bästa linsen för hennes syn är en torisk hydrogellins, blir hon tvungen att kompromissa med användningstiden, menade han. Det fanns ett ordinationsbeslut som alla paneldeltagare var eniga om: om allt annat är lika är endagslinser ett sundare val för genomsnittspatienten än korttidslinser, och även paneldeltagarnas förstahandsval. Och för vissa patienter, till exempel rökare, är endagslinser alltid att föredra. Långsiktig hälsa Ruston sammanfattade panelens känslor när han sade att det är frestande för optiker som, Nya läsglasögon på maxab.se

5 46 VETENSKAP medan Rachael Smith tog upp UV-skydd som en extra fördel. Kees Broos hade på sin praktik i Eindhoven sett att vissa patienter bara kunde godta en premiumlins för sporadiskt bruk, t.ex. endagslinser för semesterbruk, vilket de av kostnadsskäl kanske inte skulle acceptera för dagligt bruk. Frågan om panelen skulle överväga att ändra en endagslinsanvändare från en hydrogellins med UV-skydd till en SiH-lins utan UV-skydd ledde till ytterligare diskussion. Berit Fröseth Nielsen, vars Oslo-praktik förser omkring 25 procent av sina patienter med kontaktlinser, sade att hon tar besluten individuellt för varje patient och utifrån en kombination av olika faktorer: Om man har en patient med ett syreproblem eller till och med ett hanteringsproblem, är det oftast mycket bättre med en SiH-lins. Andra var tveksamma till att låta användare byta från en lins med UV-skydd till en utan: Patienterna blir allt mer medvetna om vikten av UV-skydd och ögonen. Jag vet inte vad de skulle tycka om att man tog bort det, sade Smith. Shelly Bansal hade ett liknande synsätt: Det måste vara en stor fördel för patienten att byta om det ska väga upp att ta bort UVskyddet. Om vi planerar ett livslångt kontaktlinsbärande måste vi vara proaktiva och inte reaktiva. UV-skydd är nästan obligatoriskt för våra yngre patienter. För många i panelen handlade linsvalet om att prioritera och att rekommendera den produkt som bäst uppfyller den enskilda patientens behov. Men Peter Karvik påpekade att dessa prioriteringar kommer att förändras allteftersom den förväntade livslängden ökar och när nästa generation upplever mer åldersrelaterade okulära förändringar. Det kan ske en tydlig förskjutning från att UV-skydd är en extra fördel till att vara en av de primära fördelarna med kontaktlinsanvändning, konstaterade han. David Gould: UV-skydd är mycket viktigt. hälso- och sjukvårdspersonal, att tänka att ingen inverkan på den okulära fysiologin är liktydigt med hälsosam linsanvändning, men det handlar också om komfort och syn. Vi kan inte få en hälsosam kontaktlinsupplevelse utan att ha en komfortabel upplevelse, sade han. Peter Karvik tog ett bredare grepp på ögonhälsa och väckte frågan om UV-skydd. Vad som fick mig att fundera på UV var att vi kommer att leva så mycket längre och förse folk med kontaktlinser så mycket tidigare. UV-skydd håller på att bli ett viktigare verktyg för oss för att hålla oss friska på lång sikt. Om jag fick välja mellan två olika linser med ungefär samma egenskaper men en av dem hade ett UV-skydd skulle jag definitivt välja den med UV-skydd. Andra paneldeltagare höll med om denna bedömning. Allt annat lika skulle man välja den med UV-skyddet varför skulle man inte det!?, sade Rachael Smith. UVskydd är mycket viktigt, tillade David Gould. Ozonlagret blir tunnare och tunnare och allt extra skydd vi kan lägga på är bra. Patienten tänker sällan på att skydda sina ögon och det kan stimulera till en annan slags konversation i undersökningsrummet. Men sättet att introducera ämnet UV-skydd varierade Sophie Tournoij talade aldrig om det på sin praktik i Ostende, Minimal påverkan Det uppstod ett visst meningsutbyte om en av de önskvärda egenskaperna hos kontaktlinser och huruvida det var ett attribut i sig, nämligen att de inte ska tillfoga skada. Vissa upplevde att minimal påverkan på den okulära fysiologin var en självklarhet ur patientens perspektiv. Som optiker lägger vi alla stor vikt vid hälsan, men jag tror att patienten bara tar det för givet, sade Smith. Jag tror inte att patienten någonsin tror att en läkare eller optiker skulle göra något som inte var bra för dem, sade Bansal. Men andra höll inte med. Jag tillpassar många barn och när en 10- eller 11-åring kommer in för att prova kontaktlinser och föräldern följer med in i rummet har barnets hälsa den högsta prioriteten, sade David Gould, så frågan om säkerhet kvarstod. Konsensus var att när patienten vuxen eller barn bestämmer sig för att börja med kontaktlinser förväntar de sig att optikern rekommenderar den allra mest hälsosamma linsen. Panelens sista uppgift var att identifiera de främsta linsegenskaperna bland dem som de konstaterat vara viktiga för en sund kontaktlinsanvändning (se panelen). Det var ingen överraskning att särskilt tre egenskaper syregenomsläpplighet, komfort och andra materialegenskaper kvalificerade sig, tillsammans med linsdesign, reproducerbarhet, kvalitet och UV-skydd. Det är ingen tillfällighet att branschen redan kan leverera alla dessa egenskaper, i endagslinser som kommer att medföra ännu större framgång för kontaktlinskategorin.

6 47 Primära kontaktlinsattribut för hälsosam användning av endagslinser optikerns perspektiv: Adekvat syregenomsläpplighet för dagbruk Utmärkt komfort Optimal balans av materialegenskaper som friktionskoefficient, modulus, vätbarhet och motståndskraft mot beläggningar God linsdesign Reproducerbarhet och linskvalitet UV-skydd Patientens prioriteringar: Är de desamma? Ögonhälsa kanske är den primära faktorn som optikern överväger vid valet av den bästa kontaktlinsen för sin patient, men vad är det som patienterna själva prioriterar? Den gemensamma slutsatsen i panelen var att när patienterna en gång har bestämt sig för att börja med kontaktlinser förväntar de sig att bli ordinerade den lins som är den bästa möjliga ur hälsosynpunkt. Känslan var att det är mer troligt att komfort, syn och andra faktorer som kostnad, bekvämlighet och hantering är det som patienterna i första hand överväger. Panelens åsikter får stöd av en undersökning med över konsumenter över hela Europa. Bland dem som övervägde kontaktlinser (n=829) var följande egenskaper de viktigaste vid kontaktlinsanvändning: Enkelhet vid insättning/uttagning (45 procent) Överlägsen komfort (31 procent) Överlägsen syn jämfört med glasögon (30 procent). Bland befintliga kontaktlinsanvändare (n=3525) var de främsta skälen bakom deras val av kontaktlinsmärke: Rekommenderad som lämpligast för deras ögon (35 procent) Enkelhet vid insättning/uttagning (19 procent) Valuta för pengarna (18 procent). Patienternas primära skäl för att använda sina nuvarande linser (n=714 endagslinsanvändare) var också avslöjande: Rekommenderad som lämpligast för deras ögon (37 procent) Få en ny lins varje dag (27 procent) Enkelhet vid insättning/uttagning (24 procent) Tänkvärt är att bara nio procent av endagslinsanvändarna angav de är mest hälsosamma för mina ögon som skäl till deras val, trots att detta är den viktigaste faktorn för optikerna. Anmärkning: Undersökningen om användning och attityder gjordes på uppdrag av Johnson & Johnson Vision Care och genomfördes av Albemarle Marketing Research mellan januari och augusti Undersökningen gjordes på nio marknader i Europa via ett onlinefrågeformulär med kontaktlinsanvändare i åldern år. Återfuktar torra och irriterade ögon och gör dem pigga igen. NYHET! Ögondropparna nu hållbara i 6 månader! Optometritekniker avgångsår 2012 har nu tagit examen. Examenceremonin hölls i utbildningens lokaler på Campus Roslagen med efterföljande fest på Hotell Roslagen. Klassbilden är tagen runt Yvonne Helmfrid Agartz minnesbänk. Beställ gratis provflaskor på Helt utan konserveringsmedel! Finns hos välsorterade optiker! Telefon:

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte Kongenital katarakt Barn födda med gråstarr Nike Müller-Brunotte Nike Müller-Brunotte Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm Stockholm februari 2013 Kongenital katarakt är ett mycket sällsynt handicap. Kanske

Läs mer

När, var och hur? - En studie av kontaktlinsanvändares köpbeslutsprocess

När, var och hur? - En studie av kontaktlinsanvändares köpbeslutsprocess Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatsuppsats 10 poäng Handledare: Lars Vigerland Vårterminen 2007 När, var och hur? - En studie av kontaktlinsanvändares

Läs mer

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst.

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Balans Fokus: revisorsprovet Vägen till examen en resa varje revisor måste göra Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Att vara väl förberedd är ett måste för att det ska gå vägen, men knappast

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

RENOVERA HEMMA HIMMEL ELLER HELVETE?

RENOVERA HEMMA HIMMEL ELLER HELVETE? KONSULTER INOM STRATEGISK FRAMTIDSPLANERING RENOVERA HEMMA HIMMEL ELLER HELVETE? Husägare litar inte på hantverkare om det inte är deras egna. TILLIT OCH RELATIONER På Inwido har vi gjort det till vårt

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser HUVUDBROSCHYR Upplev friheten utan glasögon och linser 1 Ögonlaser 5 Behandlingsmetoder 6 Steg för steg 8 Vanliga frågor 10 Risker & biverkningar 11 Linsbyte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Steg för steg

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

BEGAGNADE BILAR. konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln 2008-06-05. Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008

BEGAGNADE BILAR. konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln 2008-06-05. Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008 BEGAGNADE BILAR konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln Författare: Johanna Hagström Amanda Tholin Handledare: Mikael Gidhagen

Läs mer

Hjälper medicinen? Stefan Carlsson Eva Fernvall Bodil Jönsson. Stefan Carlsson Eva Fernvall Bodil Jönsson Hjälper medicinen?

Hjälper medicinen? Stefan Carlsson Eva Fernvall Bodil Jönsson. Stefan Carlsson Eva Fernvall Bodil Jönsson Hjälper medicinen? Hur upplever vi våra sjukdomar och hur verkar medicinen bäst? Hur påverkar själva upplevelserna våra reaktioner på läkemedel? Boken är helt inriktad på den vardagliga användningen av läkemedel och berör

Läs mer