för hälsosam linsanvändning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för hälsosam linsanvändning"

Transkript

1 42 VETENSKAP Denna artikel publicerades första gången i Optician. Ewbank A. Daily disposable options for healthy contact lens wear. Optician 2011; 243:6341, En panel bestående av kontaktlinsspecialister från sex europeiska länder samlades på THE VISION CARE IN- STITUTE för att diskutera de viktigaste egenskaperna som krävs av en lins för en lyckad och hälsosam långtidsanvändning. Alison Ewbank åkte dit för att höra vad de hade att säga. text alison ewbank Endagslinser för hälsosam linsanvändning Panelen bestod av: Ordförande: David Ruston, Director of Professional Affairs for Western Europe, Johnson & Johnson Vision Care, Shelly Bansal (Storbritannien). Kees Broos (Nederländerna), David Gould (Storbritannien), Peter Karvik (Sverige), Bo Lauenborg (Danmark), Berit Fröseth Nielsen (Norge), Rachael Smith (Storbritannien), Sophie Tournoij (Belgien), Marco van Beusekom (Johnson & Johnson Vision Care, Benelux), Kristina Stenhammar (Johnson & Johnson Vision Care, Norden) Oron över den europeiska ekonomin fortsätter att fylla löpsedlarna, men en sektor i vår bransch fortsätter att vara vid god hälsa. Branschdata för marknader i Europa visar att kontaktlinsförsäljningen växte under 2010 jämfört med liten eller ingen tillväxt i andra optiksegment som bågar och solglasögon. De senaste siffrorna visar att endagslinserna utklassade de andra segmenten under 2011, med nästan dubbelt så stor tillväxt av hela segmentet för mjuka kontaktlinser (5,2 procent jämfört med 2,9 procent) medan försäljningen av korttidslinser förblev oförändrad. Toriska endagslinser presterade särskilt bra med en tillväxt på 18,1 procent. Internationella data för 2011 visar att de nordeuropeiska länderna har den största förskrivningen av endagslinser i världen. Av de 29 länder som undersöktes för tidskriften Contact Lens Spectrum hamnade Norge och Danmark på de översta två platserna med över hälften av de mjuka linser som förskrivs i denna modalitet (56 respektive 55 procent), och Storbritannien ligger inte långt efter med sina 43 procent. Men förskrivningen av endagslinser varierar från land till land även inom norra Europa. Sverige har en lägre andel med 28 procent, och Nederländerna bryter trenden med bara 8 procent förskrivning av mjuka linser. Om man tittar på endagslinser utifrån material växte den europeiska försäljningen av silikonhydrogellinser (SiH) med över 50 procent under året. Även om man utgår från en låg nivå står detta för en betydande bedrift för en premiumprodukt mot bakgrund av en besvärlig ekonomisk situation. Ändå är fortfarande de allra flesta av de sålda SiH-linserna sfäriska korttidslinser, och bara 11,2 procent är sfäriska endagslinser. När optiker tänker på SiH-linser tänker de ofta på korttidslinser, och så är fallet i hela Europa. Vilka egenskaper hos endagslinser är det som gör dem till ett populärt alternativ? Vilka är de primära linsegenskaper som optiker tittar efter i detta segment? Och hur kan de senaste endagslinserna på bästa sätt leverera optimal patienthälsa, komfort och patientnöjdhet? För att få fram svar på dessa frågor reste en grupp erfarna kontaktlinsoptiker från sex länder i norra Europa till The Vision Care Institute i Pinewood Campus i Storbitannien. Målet var att utforska de primära

2 43 egenskaperna och fördelarna med endagslinser och identifiera de som är viktigast för en hälsosam linsanvändning. Patientens välbefinnande Komfort har länge erkänts som en av de viktigaste egenskaperna hos kontaktlins användning från patientens perspektiv, och det är känt att diskomfort är det främsta skälet till att linsanvändare slutar. Ordföranden David Ruston började med att ställa en intressant fråga: Är hälsosam kontaktlinsanvändning möjlig om linsen inte är bekväm? Peter Karvik, som har två optikerpraktiker i Sverige och är fakultetsmedlem av The Vision Care Institute i Prag, hade noterat att Världshälsoorganisationen beskriver hälsa som ett tillstånd av fullständig fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Diskomfort är inte bra för patientens mentala välbefinnande, i själva verket är alla aspekter på kontaktlinser relaterade till hälsa, inklusive synen, sade han. Det är enkelt för oss att bara tänka på fysiska mått när vi diskuterar hälsa, men det finns psykologiska faktorer också. Förutom komforten var tillräcklig syre-,

3 44 VETENSKAP Rachael Smith: Enkelhet i hantering påverkar linsvalet Peter Karvik: Börja med att få komforten och synen på plats tillförsel till hornhinnan och en bra linsdesign de attribut som man i första hand kom att tänka på som de egenskaper som krävs för att garantera en hälsosam kontaktlinsanvändning med endagslinser. Linskvaliteten och reproducerbarheten fanns också överst på panelens önskelista. Andra panelmedlemmar pekade på ytegenskaper, särskilt smörjförmåga, friktionskoefficient och materialegenskaper som modulus, som alla är viktiga för patientens hälsa och komfort. Egenskaper hos vätskan i förpackningen, däribland ph, tonicitet och vätmedel, var också särskilt relevanta för endagslinser eftersom linserna tas direkt från förpackningen vid varje användning. Ytan har betydelse Beträffande materialegenskaper var panelen enig om att en vätbar yta är ytterst viktigt. Rachael Smith, verksam vid de båda Hampshire-praktikerna i Rawlings-gruppen, identifierade motståndskraft mot beläggningar som en egenskap som är skild från vätbarhet men inte desto mindre viktig. Även med endagslinser kan vissa SiH-användare få beläggningar på sina linser efter bara några timmar, påpekade hon. För Karvik var den biofilm som kroppen genererar på en lins som reaktion på dess närvaro en faktor att överväga eftersom bildandet av bakteriell biofilm på linser kan vara en av riskfaktorerna för kontaktlinsrelaterade infektioner. När vi pratar om beläggningar har vi en tendens att tänka på proteiner och lipider, men vi börjar förstå att det handlar mycket om de andra aspekterna på biofilm också, särskilt när vi tänker på hälsosam användning. Bakterierna i biofilmen påverkar linsens yta och vi behöver verkligen förstå vad som pågår där, sade han. Bakteriell vidhäftning är ett ytproblem som man inte kan bortse från, även om linserna bara används en dag. Mikrobiell keratit kan fortfarande uppträda även om det är sällsynt och ofta lindrigare än med korttidslinser. Att sova i eller återanvända endagslinser var en potentiell risk, sade Ruston, som hade noterat att optiker hade en tendens att sätta patienter som de ansåg vara risktagare på endagslinser snarare än korttidslinser. Andra paneldeltagare höll med om att patientfaktorer som compliance och hantering särskilt enkel uttagning påverkade deras val. Smith sade att ett enkelt framsteg som skulle göra patienterna lyckliga skulle vara den helt reversibla linsen. De blir ganska stressade av att inte veta om linsen är ut och in! Marco van Beusekom med över 20 års erfarenhet av kontaktlinspraktik sade att även om endagslinsanvändare är de som är mest noga med linsbytena är patientutbildningen fortfarande en viktig faktor. Det är mycket viktigt att tala om för endagslinsanvändare att de ska byta linser varje dag, sade han. SiH eller hydrogel? Måste endagslinsen vara en SiH-lins för att vara hälsosam?, frågade David Ruston. Det beror på vem som ska ha linserna, sade Shelly Bansal, vars praktik i nordvästra London har 40 procent av sina intäkter från kontaktlinser. Om jag tillpassar linser till en ung person spelar syre en stor roll eftersom jag planerar kontaktlinsanvändning under en livstid. Jag har varit i branschen tillräckligt länge för att veta att hydrogellinser kan ställa till problem. Om personen använder linserna 14 eller 16 timmar per dag, fem, sex eller sju dagar i veckan, så kommer det förr eller senare att bli ett problem. Jag vet att det kommer att hända, det kan vara om tre år, om fem år eller om tio år. Om jag fortsätter på den vägen kommer jag få problem. Så i synnerhet för unga personer är SiH-linser mycket viktiga. För äldre patienter skulle Bansal titta på andra parametrar, inte bara syre. Jag skulle ta hänsyn till friktionskoefficient, modulus och recept eftersom ögonlocken är annorlunda. Rachael Smith höll med: För en deltidsanvändare med torra ögon skulle jag nog göra tillpassningen på ett annat sätt än för en heltidsanvändare, tillade hon. Adekvat syretillförsel är ett bra sätt att uttrycka det, fortsatte Bansal. Vi behöver

4 45 inte superhög-dk-linser det är inte relevant på marknaden längre. Vi behöver tillräckligt för att veta att det är säkert att använda under en hel livstid. För Bo Lauenborg, vars praktik i Danmark har så mycket som 80 procent av sin försäljning från kontaktlinser, var tre faktorer komfort, komfort och komfort de viktigaste, oavsett om linsen var hydrogel eller SiH. Patienten vill använda linsen från morgon till kväll utan att känna av den, sade han. Karvik menade att ur patientens synvinkel är komfort och syn de dominerande kraven. Det spelar ingen roll om patienten får massor med syre om de inte får god komfort och syn kommer de varken att vara friska eller nöjda. Man måste få bukt med de sakerna först. Enkel hantering var ett annat prioriterat önskemål från patienterna (se panelen). Om de inte får bort linsen ur ögat kommer det bli ett hälsoproblem, sade Karvik. IMPAG PUBB MAXAB_Layout 1 03/05/12 11:42 Pagina 1 David Goulds erfarenheter från sina två praktiker nära Manchester var att hanterbarhet inte var ett viktigt krav, men en viktig faktor. Särskilt för dem som är nybörjare med kontaktlinser eller som har haft problem tidigare om det inte är enkelt kommer de snabbt att tappa motivationen, konstaterade han. Bibehållen syn Bansal betonade att en god, bibehållen syn är målet, men att det inte alltid är självklart. Synen kan variera under dagen och påverkas av materialegenskaper. Man vill att patienten ska ha samma synkvalitet hela dagen. Man kan ha en lins som känns helt fantastisk när man sätter in den, men synkvaliteten sjunker under dagen det finns linser på marknaden som beter sig så. Han menade också att en förutsättning för en sund kontaktlinsanvändning är en sund bedömning. Man måste förstå patientens ögonstatus först, inte bara refraktionen. Alltför ofta gör man inte en tillräckligt bra undersökning före tillpassningen av linserna. Att använda lissamine green som en baskontroll av ögonlocken och tårbildningen är ett exempel på god praxis. För Gould var valet mellan hydrogel och SiH ibland en fråga om patienthantering. Om patienten vill använda linser 16 timmar per dag, sju dagar i veckan, men den bästa linsen för hennes syn är en torisk hydrogellins, blir hon tvungen att kompromissa med användningstiden, menade han. Det fanns ett ordinationsbeslut som alla paneldeltagare var eniga om: om allt annat är lika är endagslinser ett sundare val för genomsnittspatienten än korttidslinser, och även paneldeltagarnas förstahandsval. Och för vissa patienter, till exempel rökare, är endagslinser alltid att föredra. Långsiktig hälsa Ruston sammanfattade panelens känslor när han sade att det är frestande för optiker som, Nya läsglasögon på maxab.se

5 46 VETENSKAP medan Rachael Smith tog upp UV-skydd som en extra fördel. Kees Broos hade på sin praktik i Eindhoven sett att vissa patienter bara kunde godta en premiumlins för sporadiskt bruk, t.ex. endagslinser för semesterbruk, vilket de av kostnadsskäl kanske inte skulle acceptera för dagligt bruk. Frågan om panelen skulle överväga att ändra en endagslinsanvändare från en hydrogellins med UV-skydd till en SiH-lins utan UV-skydd ledde till ytterligare diskussion. Berit Fröseth Nielsen, vars Oslo-praktik förser omkring 25 procent av sina patienter med kontaktlinser, sade att hon tar besluten individuellt för varje patient och utifrån en kombination av olika faktorer: Om man har en patient med ett syreproblem eller till och med ett hanteringsproblem, är det oftast mycket bättre med en SiH-lins. Andra var tveksamma till att låta användare byta från en lins med UV-skydd till en utan: Patienterna blir allt mer medvetna om vikten av UV-skydd och ögonen. Jag vet inte vad de skulle tycka om att man tog bort det, sade Smith. Shelly Bansal hade ett liknande synsätt: Det måste vara en stor fördel för patienten att byta om det ska väga upp att ta bort UVskyddet. Om vi planerar ett livslångt kontaktlinsbärande måste vi vara proaktiva och inte reaktiva. UV-skydd är nästan obligatoriskt för våra yngre patienter. För många i panelen handlade linsvalet om att prioritera och att rekommendera den produkt som bäst uppfyller den enskilda patientens behov. Men Peter Karvik påpekade att dessa prioriteringar kommer att förändras allteftersom den förväntade livslängden ökar och när nästa generation upplever mer åldersrelaterade okulära förändringar. Det kan ske en tydlig förskjutning från att UV-skydd är en extra fördel till att vara en av de primära fördelarna med kontaktlinsanvändning, konstaterade han. David Gould: UV-skydd är mycket viktigt. hälso- och sjukvårdspersonal, att tänka att ingen inverkan på den okulära fysiologin är liktydigt med hälsosam linsanvändning, men det handlar också om komfort och syn. Vi kan inte få en hälsosam kontaktlinsupplevelse utan att ha en komfortabel upplevelse, sade han. Peter Karvik tog ett bredare grepp på ögonhälsa och väckte frågan om UV-skydd. Vad som fick mig att fundera på UV var att vi kommer att leva så mycket längre och förse folk med kontaktlinser så mycket tidigare. UV-skydd håller på att bli ett viktigare verktyg för oss för att hålla oss friska på lång sikt. Om jag fick välja mellan två olika linser med ungefär samma egenskaper men en av dem hade ett UV-skydd skulle jag definitivt välja den med UV-skydd. Andra paneldeltagare höll med om denna bedömning. Allt annat lika skulle man välja den med UV-skyddet varför skulle man inte det!?, sade Rachael Smith. UVskydd är mycket viktigt, tillade David Gould. Ozonlagret blir tunnare och tunnare och allt extra skydd vi kan lägga på är bra. Patienten tänker sällan på att skydda sina ögon och det kan stimulera till en annan slags konversation i undersökningsrummet. Men sättet att introducera ämnet UV-skydd varierade Sophie Tournoij talade aldrig om det på sin praktik i Ostende, Minimal påverkan Det uppstod ett visst meningsutbyte om en av de önskvärda egenskaperna hos kontaktlinser och huruvida det var ett attribut i sig, nämligen att de inte ska tillfoga skada. Vissa upplevde att minimal påverkan på den okulära fysiologin var en självklarhet ur patientens perspektiv. Som optiker lägger vi alla stor vikt vid hälsan, men jag tror att patienten bara tar det för givet, sade Smith. Jag tror inte att patienten någonsin tror att en läkare eller optiker skulle göra något som inte var bra för dem, sade Bansal. Men andra höll inte med. Jag tillpassar många barn och när en 10- eller 11-åring kommer in för att prova kontaktlinser och föräldern följer med in i rummet har barnets hälsa den högsta prioriteten, sade David Gould, så frågan om säkerhet kvarstod. Konsensus var att när patienten vuxen eller barn bestämmer sig för att börja med kontaktlinser förväntar de sig att optikern rekommenderar den allra mest hälsosamma linsen. Panelens sista uppgift var att identifiera de främsta linsegenskaperna bland dem som de konstaterat vara viktiga för en sund kontaktlinsanvändning (se panelen). Det var ingen överraskning att särskilt tre egenskaper syregenomsläpplighet, komfort och andra materialegenskaper kvalificerade sig, tillsammans med linsdesign, reproducerbarhet, kvalitet och UV-skydd. Det är ingen tillfällighet att branschen redan kan leverera alla dessa egenskaper, i endagslinser som kommer att medföra ännu större framgång för kontaktlinskategorin.

6 47 Primära kontaktlinsattribut för hälsosam användning av endagslinser optikerns perspektiv: Adekvat syregenomsläpplighet för dagbruk Utmärkt komfort Optimal balans av materialegenskaper som friktionskoefficient, modulus, vätbarhet och motståndskraft mot beläggningar God linsdesign Reproducerbarhet och linskvalitet UV-skydd Patientens prioriteringar: Är de desamma? Ögonhälsa kanske är den primära faktorn som optikern överväger vid valet av den bästa kontaktlinsen för sin patient, men vad är det som patienterna själva prioriterar? Den gemensamma slutsatsen i panelen var att när patienterna en gång har bestämt sig för att börja med kontaktlinser förväntar de sig att bli ordinerade den lins som är den bästa möjliga ur hälsosynpunkt. Känslan var att det är mer troligt att komfort, syn och andra faktorer som kostnad, bekvämlighet och hantering är det som patienterna i första hand överväger. Panelens åsikter får stöd av en undersökning med över konsumenter över hela Europa. Bland dem som övervägde kontaktlinser (n=829) var följande egenskaper de viktigaste vid kontaktlinsanvändning: Enkelhet vid insättning/uttagning (45 procent) Överlägsen komfort (31 procent) Överlägsen syn jämfört med glasögon (30 procent). Bland befintliga kontaktlinsanvändare (n=3525) var de främsta skälen bakom deras val av kontaktlinsmärke: Rekommenderad som lämpligast för deras ögon (35 procent) Enkelhet vid insättning/uttagning (19 procent) Valuta för pengarna (18 procent). Patienternas primära skäl för att använda sina nuvarande linser (n=714 endagslinsanvändare) var också avslöjande: Rekommenderad som lämpligast för deras ögon (37 procent) Få en ny lins varje dag (27 procent) Enkelhet vid insättning/uttagning (24 procent) Tänkvärt är att bara nio procent av endagslinsanvändarna angav de är mest hälsosamma för mina ögon som skäl till deras val, trots att detta är den viktigaste faktorn för optikerna. Anmärkning: Undersökningen om användning och attityder gjordes på uppdrag av Johnson & Johnson Vision Care och genomfördes av Albemarle Marketing Research mellan januari och augusti Undersökningen gjordes på nio marknader i Europa via ett onlinefrågeformulär med kontaktlinsanvändare i åldern år. Återfuktar torra och irriterade ögon och gör dem pigga igen. NYHET! Ögondropparna nu hållbara i 6 månader! Optometritekniker avgångsår 2012 har nu tagit examen. Examenceremonin hölls i utbildningens lokaler på Campus Roslagen med efterföljande fest på Hotell Roslagen. Klassbilden är tagen runt Yvonne Helmfrid Agartz minnesbänk. Beställ gratis provflaskor på Helt utan konserveringsmedel! Finns hos välsorterade optiker! Telefon:

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten?

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten? 40 VETENSKAP text anna sulley Anna Sulley träffade den australiska forskaren professor Noel Brennan vid Tear Film and Ocular Surface Societys sammankomst i Florens för att diskutera hur den senaste forskningen

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Att proaktivt rekommendera dina kunder kontaktlinser och erbjuda linser till en större grupp kunder kan göra en stor skillnad för hur du lyckas

Läs mer

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ELLER RABAT T Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ATT ELLER RAB VAlkomna till Arets foretagare i NAssjO 2010 2010! Gör som kunder från hela höglandet, kom in, slås av den

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris!

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris! * Just nu! 10: TT ELLER RABA synundersökning Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2014-04-05 (ord. pris 340: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Just nu! 10: synundersökning * TT ELLER RABA Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2013-11-02 (ord. pris 290: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser 32 VETENSKAP Av JEFF WALLINE, biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry Nya fynd om kontaktlinser för barn och tonåringar Kan du skilja mellan CLIP och CLAMP, och kan dina unga

Läs mer

PIGGA ÖGON. Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader!

PIGGA ÖGON. Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader! PIGGA ÖGON Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader! HYLO -FRESH Lindrar trötta, irriterade och röda ögon Smörjande ögondroppar

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att att leva livet med med större frihet utan utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

mer liv än någonsin!

mer liv än någonsin! De syns inte men mer liv än någonsin! ProBion - den smarta tabletten. ProBion innehåller livskraftiga mjölksyrabakterier inbäddade i en sinnrik struktur. Mjölksyrabakterier är naturliga och utgör ett historiskt

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik(T5-120p) Max poäng: xxp Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007 .nu Kundmagasin Nummer 2 2007 Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu Lars Salmonson VD och Leg. Optiker Contacta Eyewear Köper du bensin hos optikern och kollar ögonen på macken? När du ska serva

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 10 Tisdag 21/12 10 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Vetenskapen bakom RENU 28 är kraftfull men behandlingen är skonsam och effektiv. Den motverkar och lindrar åldrande och påfrestningar på huden.

Vetenskapen bakom RENU 28 är kraftfull men behandlingen är skonsam och effektiv. Den motverkar och lindrar åldrande och påfrestningar på huden. SWE och efter Vetenskapen bakom RENU 28 är kraftfull men behandlingen är skonsam och effektiv. Den motverkar och lindrar åldrande och påfrestningar på huden. RENU 28 innehåller bara fyra ingredienser och

Läs mer

50+ i Europa Sammanfattning av inledande resultat

50+ i Europa Sammanfattning av inledande resultat share_en_sw.indd 1 09.04.2006 14:04:49 Uhr share_en_sw.indd 2-3 09.04.2006 14:04:49 Uhr Andelen äldre personer i den totala befolkningen är högre i Europa än på någon annan kontinent och fenomenet med

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Hur viktiga är ytegenskaper

Hur viktiga är ytegenskaper 39 Denna artikel handlar mycket om komforten vid linsbärande. En viktig del för att se hur ögat och linsen passar ihop är LIPCOF. Under avsnittet Tecken på friktion på ögats yta finns detta mycket bra

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet LILO: Hej Leila, välkommen. Okodat LEILA: Tack. LILO: Jag tänkte att vi skulle prata om hur du

Läs mer

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Dr Trusit Dave Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Hälsoträdgård i Malmö

Hälsoträdgård i Malmö Hälsoträdgård i Malmö Grönt är skönt Forskning, både internationell och på närmare håll från SLU i Alnarp, visar att regelbunden vistelse och aktivet i grön miljö förbättrar både vårt fysiska och psykiska

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Optik Synen och ögats behov Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Ögats synfält -50 o 2 o 30 o Syngropen Gula fläcken, centrala seendet Synnerven -70 o Sidled-

Läs mer

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle?

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik Cecilia Edström Hälsoutvecklare & sjukgymnast FoUU-staben, VLL Västerbottens läns landstings vision är

Läs mer

Reseskildring Chile januari februari 2009

Reseskildring Chile januari februari 2009 Reseskildring Chile januari februari 2009 Vi vill börja med att tacka för Ert ekonomiska stöd till vår resa till Chile med Vision For All. Här är vår berättelse om hur Ert bidrag har hjälpt andra människor

Läs mer

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL Glasögon kan ordineras på följande indikationer: 1. BARN T O M 7 ÅRS ÅLDER Ett par glas erhålles per år. Vid refraktionsändring kan ytterligare glas erhållas. Glasögon som skadas

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Namn: Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik(T5-120p) Max poäng: 124p Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Kommunikation av sjukdom

Kommunikation av sjukdom Kommunikation av sjukdom Hur sjukdom uppfattas och hur sjukroller uttrycks och kommuniceras är kulturberoende och varierar i tid och rum hur förklarar man sjukdom till vem vänder man sig när man är sjuk

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd

1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd 1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd 2. Följande mätningar på en patients ena öga är gjorda: Rima

Läs mer

Prioritera synvård. Se bra hela livet

Prioritera synvård. Se bra hela livet Prioritera synvård Se bra hela livet Allas syn kan förändras med åren Några synförändringar gör det svårt att utföra vardagliga aktiviteter. Dessa förändringar kan också påverka känslan av självständighet.

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik Patientinformation Grå starr Södra Älvsborgs Sjukhus Ögonklinik Vad är grå starr? Grå starr, som har det medicinska namnet cataract, innebär att ögats lins grumlas och synen blir suddig. Grå starr är en

Läs mer

Tipspromenad om finnar. Ett enkelt och roligt sätt att öka kunskapen om akne hos dina elever

Tipspromenad om finnar. Ett enkelt och roligt sätt att öka kunskapen om akne hos dina elever Tipspromenad om finnar Ett enkelt och roligt sätt att öka kunskapen om akne hos dina elever Att ha finnar är tyvärr något som är mer eller mindre gemensamt med tonåren. Faktiskt är det 94% av alla tonåringar

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Komfort för torra ögon. Långtidsverkande hyaluronsyra. för torra, trötta och rinnande ögon.

Komfort för torra ögon. Långtidsverkande hyaluronsyra. för torra, trötta och rinnande ögon. Komfort för torra ögon Långtidsverkande hyaluronsyra för torra, trötta och rinnande ögon. Tårfilmen skyddar ögat Torra ögon är ett vanligt problem och ses oftare hos vissa hundraser och vid stigande ålder.

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

3M Skyddsglasögon. Innovation. www.personskydd.se SKYDDSGLASÖGON

3M Skyddsglasögon. Innovation. www.personskydd.se SKYDDSGLASÖGON SKYDDSGLASÖGON 3M Skyddsglasögon www.personskydd.se 3M Svenska AB Personskydd 191 89 SOLLENTUNA Tel. 08-92 21 00, Fax. 08-92 22 88 E-post: industrisv@mmm.com www.personskydd.se Innovation Innehåll Inledning

Läs mer

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 Patient ROSE K2 IRREGULAR CORNEA instruktion ROSE K2 ROSE TM NC IC K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Post Graft TM TM Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL

Läs mer

förstå din hunds hudhälsa

förstå din hunds hudhälsa förstå din hunds hudhälsa det är inte ovanligt Hudproblem är relativt vanligt förekommande hos hundar. Det kan uppstå pga flera olika orsaker t.ex. infektioner, parasiter eller allergier. Många underliggande

Läs mer

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna Regionala Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Terapigrupp Fysisk Aktivitet Anders Mellén klinisk farmakolog, ordförande Anna Cavrak leg. sjukgymnast/fysioterapeut,

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 1 Juli 1846. Nästa vecka får jag en befattning som Herr Doktor vid förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då

Läs mer

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Lisa Classon Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O28 Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL 1(5) Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL Vem ska INTE genomgå refraktiv kirurgi? - Den som vill ha perfekt syn Komplikationer efter refraktiva linsbyten - Amotio

Läs mer

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande State of the Art document, uppdaterat i januari 2007 Sven Erik G. Nilsson, professor emeritus Avd för oftalmologi, Linköpings universitet Innehåll Inledning

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

Bidrag för glasögon och kontaktlinser

Bidrag för glasögon och kontaktlinser I II landstinget DALARNA Central förvaltning LO Hjälpmedel \I.AGA BESLUTSUNDERLA't; Landsti ngsstyrelsen LS 11 A Datum 2013-11-04 Sida 1 (2) Dnr LD12/03395 Uppdnr 416 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Tylö Soft Sauna ETT MODERNT SÄTT ATT MÅ BÄTTRE. presenterad av

Tylö Soft Sauna ETT MODERNT SÄTT ATT MÅ BÄTTRE. presenterad av Tylö ETT MODERNT SÄTT ATT MÅ BÄTTRE presenterad av Med Tylö blir samvaron en helande process. Lägre temperatur och högre fuktighet tillåter alla dina vänner att njuta av goda samtal och den sköna känslan

Läs mer

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du:

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: A.Mer av dig själv. B.Mindre av dig själv. C.Lika mycket av dig själv. ⱱ Hur hög måste en spegel vara för att du ska

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012. inflyttnings. Felicia

Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012. inflyttnings. Felicia Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012 D Felicia Öppningserbjudande! vi bjuder på ett Zeiss glas vid köp av kompletta glasögon t o m

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal.

Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal. Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal. Bild 2 Släng ut frågorna: Vad är det som gör att Per och Anna (de vanligaste namnen på personer över 65 år i Jämtland) inte faller? Vad

Läs mer