för hälsosam linsanvändning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för hälsosam linsanvändning"

Transkript

1 42 VETENSKAP Denna artikel publicerades första gången i Optician. Ewbank A. Daily disposable options for healthy contact lens wear. Optician 2011; 243:6341, En panel bestående av kontaktlinsspecialister från sex europeiska länder samlades på THE VISION CARE IN- STITUTE för att diskutera de viktigaste egenskaperna som krävs av en lins för en lyckad och hälsosam långtidsanvändning. Alison Ewbank åkte dit för att höra vad de hade att säga. text alison ewbank Endagslinser för hälsosam linsanvändning Panelen bestod av: Ordförande: David Ruston, Director of Professional Affairs for Western Europe, Johnson & Johnson Vision Care, Shelly Bansal (Storbritannien). Kees Broos (Nederländerna), David Gould (Storbritannien), Peter Karvik (Sverige), Bo Lauenborg (Danmark), Berit Fröseth Nielsen (Norge), Rachael Smith (Storbritannien), Sophie Tournoij (Belgien), Marco van Beusekom (Johnson & Johnson Vision Care, Benelux), Kristina Stenhammar (Johnson & Johnson Vision Care, Norden) Oron över den europeiska ekonomin fortsätter att fylla löpsedlarna, men en sektor i vår bransch fortsätter att vara vid god hälsa. Branschdata för marknader i Europa visar att kontaktlinsförsäljningen växte under 2010 jämfört med liten eller ingen tillväxt i andra optiksegment som bågar och solglasögon. De senaste siffrorna visar att endagslinserna utklassade de andra segmenten under 2011, med nästan dubbelt så stor tillväxt av hela segmentet för mjuka kontaktlinser (5,2 procent jämfört med 2,9 procent) medan försäljningen av korttidslinser förblev oförändrad. Toriska endagslinser presterade särskilt bra med en tillväxt på 18,1 procent. Internationella data för 2011 visar att de nordeuropeiska länderna har den största förskrivningen av endagslinser i världen. Av de 29 länder som undersöktes för tidskriften Contact Lens Spectrum hamnade Norge och Danmark på de översta två platserna med över hälften av de mjuka linser som förskrivs i denna modalitet (56 respektive 55 procent), och Storbritannien ligger inte långt efter med sina 43 procent. Men förskrivningen av endagslinser varierar från land till land även inom norra Europa. Sverige har en lägre andel med 28 procent, och Nederländerna bryter trenden med bara 8 procent förskrivning av mjuka linser. Om man tittar på endagslinser utifrån material växte den europeiska försäljningen av silikonhydrogellinser (SiH) med över 50 procent under året. Även om man utgår från en låg nivå står detta för en betydande bedrift för en premiumprodukt mot bakgrund av en besvärlig ekonomisk situation. Ändå är fortfarande de allra flesta av de sålda SiH-linserna sfäriska korttidslinser, och bara 11,2 procent är sfäriska endagslinser. När optiker tänker på SiH-linser tänker de ofta på korttidslinser, och så är fallet i hela Europa. Vilka egenskaper hos endagslinser är det som gör dem till ett populärt alternativ? Vilka är de primära linsegenskaper som optiker tittar efter i detta segment? Och hur kan de senaste endagslinserna på bästa sätt leverera optimal patienthälsa, komfort och patientnöjdhet? För att få fram svar på dessa frågor reste en grupp erfarna kontaktlinsoptiker från sex länder i norra Europa till The Vision Care Institute i Pinewood Campus i Storbitannien. Målet var att utforska de primära

2 43 egenskaperna och fördelarna med endagslinser och identifiera de som är viktigast för en hälsosam linsanvändning. Patientens välbefinnande Komfort har länge erkänts som en av de viktigaste egenskaperna hos kontaktlins användning från patientens perspektiv, och det är känt att diskomfort är det främsta skälet till att linsanvändare slutar. Ordföranden David Ruston började med att ställa en intressant fråga: Är hälsosam kontaktlinsanvändning möjlig om linsen inte är bekväm? Peter Karvik, som har två optikerpraktiker i Sverige och är fakultetsmedlem av The Vision Care Institute i Prag, hade noterat att Världshälsoorganisationen beskriver hälsa som ett tillstånd av fullständig fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Diskomfort är inte bra för patientens mentala välbefinnande, i själva verket är alla aspekter på kontaktlinser relaterade till hälsa, inklusive synen, sade han. Det är enkelt för oss att bara tänka på fysiska mått när vi diskuterar hälsa, men det finns psykologiska faktorer också. Förutom komforten var tillräcklig syre-,

3 44 VETENSKAP Rachael Smith: Enkelhet i hantering påverkar linsvalet Peter Karvik: Börja med att få komforten och synen på plats tillförsel till hornhinnan och en bra linsdesign de attribut som man i första hand kom att tänka på som de egenskaper som krävs för att garantera en hälsosam kontaktlinsanvändning med endagslinser. Linskvaliteten och reproducerbarheten fanns också överst på panelens önskelista. Andra panelmedlemmar pekade på ytegenskaper, särskilt smörjförmåga, friktionskoefficient och materialegenskaper som modulus, som alla är viktiga för patientens hälsa och komfort. Egenskaper hos vätskan i förpackningen, däribland ph, tonicitet och vätmedel, var också särskilt relevanta för endagslinser eftersom linserna tas direkt från förpackningen vid varje användning. Ytan har betydelse Beträffande materialegenskaper var panelen enig om att en vätbar yta är ytterst viktigt. Rachael Smith, verksam vid de båda Hampshire-praktikerna i Rawlings-gruppen, identifierade motståndskraft mot beläggningar som en egenskap som är skild från vätbarhet men inte desto mindre viktig. Även med endagslinser kan vissa SiH-användare få beläggningar på sina linser efter bara några timmar, påpekade hon. För Karvik var den biofilm som kroppen genererar på en lins som reaktion på dess närvaro en faktor att överväga eftersom bildandet av bakteriell biofilm på linser kan vara en av riskfaktorerna för kontaktlinsrelaterade infektioner. När vi pratar om beläggningar har vi en tendens att tänka på proteiner och lipider, men vi börjar förstå att det handlar mycket om de andra aspekterna på biofilm också, särskilt när vi tänker på hälsosam användning. Bakterierna i biofilmen påverkar linsens yta och vi behöver verkligen förstå vad som pågår där, sade han. Bakteriell vidhäftning är ett ytproblem som man inte kan bortse från, även om linserna bara används en dag. Mikrobiell keratit kan fortfarande uppträda även om det är sällsynt och ofta lindrigare än med korttidslinser. Att sova i eller återanvända endagslinser var en potentiell risk, sade Ruston, som hade noterat att optiker hade en tendens att sätta patienter som de ansåg vara risktagare på endagslinser snarare än korttidslinser. Andra paneldeltagare höll med om att patientfaktorer som compliance och hantering särskilt enkel uttagning påverkade deras val. Smith sade att ett enkelt framsteg som skulle göra patienterna lyckliga skulle vara den helt reversibla linsen. De blir ganska stressade av att inte veta om linsen är ut och in! Marco van Beusekom med över 20 års erfarenhet av kontaktlinspraktik sade att även om endagslinsanvändare är de som är mest noga med linsbytena är patientutbildningen fortfarande en viktig faktor. Det är mycket viktigt att tala om för endagslinsanvändare att de ska byta linser varje dag, sade han. SiH eller hydrogel? Måste endagslinsen vara en SiH-lins för att vara hälsosam?, frågade David Ruston. Det beror på vem som ska ha linserna, sade Shelly Bansal, vars praktik i nordvästra London har 40 procent av sina intäkter från kontaktlinser. Om jag tillpassar linser till en ung person spelar syre en stor roll eftersom jag planerar kontaktlinsanvändning under en livstid. Jag har varit i branschen tillräckligt länge för att veta att hydrogellinser kan ställa till problem. Om personen använder linserna 14 eller 16 timmar per dag, fem, sex eller sju dagar i veckan, så kommer det förr eller senare att bli ett problem. Jag vet att det kommer att hända, det kan vara om tre år, om fem år eller om tio år. Om jag fortsätter på den vägen kommer jag få problem. Så i synnerhet för unga personer är SiH-linser mycket viktiga. För äldre patienter skulle Bansal titta på andra parametrar, inte bara syre. Jag skulle ta hänsyn till friktionskoefficient, modulus och recept eftersom ögonlocken är annorlunda. Rachael Smith höll med: För en deltidsanvändare med torra ögon skulle jag nog göra tillpassningen på ett annat sätt än för en heltidsanvändare, tillade hon. Adekvat syretillförsel är ett bra sätt att uttrycka det, fortsatte Bansal. Vi behöver

4 45 inte superhög-dk-linser det är inte relevant på marknaden längre. Vi behöver tillräckligt för att veta att det är säkert att använda under en hel livstid. För Bo Lauenborg, vars praktik i Danmark har så mycket som 80 procent av sin försäljning från kontaktlinser, var tre faktorer komfort, komfort och komfort de viktigaste, oavsett om linsen var hydrogel eller SiH. Patienten vill använda linsen från morgon till kväll utan att känna av den, sade han. Karvik menade att ur patientens synvinkel är komfort och syn de dominerande kraven. Det spelar ingen roll om patienten får massor med syre om de inte får god komfort och syn kommer de varken att vara friska eller nöjda. Man måste få bukt med de sakerna först. Enkel hantering var ett annat prioriterat önskemål från patienterna (se panelen). Om de inte får bort linsen ur ögat kommer det bli ett hälsoproblem, sade Karvik. IMPAG PUBB MAXAB_Layout 1 03/05/12 11:42 Pagina 1 David Goulds erfarenheter från sina två praktiker nära Manchester var att hanterbarhet inte var ett viktigt krav, men en viktig faktor. Särskilt för dem som är nybörjare med kontaktlinser eller som har haft problem tidigare om det inte är enkelt kommer de snabbt att tappa motivationen, konstaterade han. Bibehållen syn Bansal betonade att en god, bibehållen syn är målet, men att det inte alltid är självklart. Synen kan variera under dagen och påverkas av materialegenskaper. Man vill att patienten ska ha samma synkvalitet hela dagen. Man kan ha en lins som känns helt fantastisk när man sätter in den, men synkvaliteten sjunker under dagen det finns linser på marknaden som beter sig så. Han menade också att en förutsättning för en sund kontaktlinsanvändning är en sund bedömning. Man måste förstå patientens ögonstatus först, inte bara refraktionen. Alltför ofta gör man inte en tillräckligt bra undersökning före tillpassningen av linserna. Att använda lissamine green som en baskontroll av ögonlocken och tårbildningen är ett exempel på god praxis. För Gould var valet mellan hydrogel och SiH ibland en fråga om patienthantering. Om patienten vill använda linser 16 timmar per dag, sju dagar i veckan, men den bästa linsen för hennes syn är en torisk hydrogellins, blir hon tvungen att kompromissa med användningstiden, menade han. Det fanns ett ordinationsbeslut som alla paneldeltagare var eniga om: om allt annat är lika är endagslinser ett sundare val för genomsnittspatienten än korttidslinser, och även paneldeltagarnas förstahandsval. Och för vissa patienter, till exempel rökare, är endagslinser alltid att föredra. Långsiktig hälsa Ruston sammanfattade panelens känslor när han sade att det är frestande för optiker som, Nya läsglasögon på maxab.se

5 46 VETENSKAP medan Rachael Smith tog upp UV-skydd som en extra fördel. Kees Broos hade på sin praktik i Eindhoven sett att vissa patienter bara kunde godta en premiumlins för sporadiskt bruk, t.ex. endagslinser för semesterbruk, vilket de av kostnadsskäl kanske inte skulle acceptera för dagligt bruk. Frågan om panelen skulle överväga att ändra en endagslinsanvändare från en hydrogellins med UV-skydd till en SiH-lins utan UV-skydd ledde till ytterligare diskussion. Berit Fröseth Nielsen, vars Oslo-praktik förser omkring 25 procent av sina patienter med kontaktlinser, sade att hon tar besluten individuellt för varje patient och utifrån en kombination av olika faktorer: Om man har en patient med ett syreproblem eller till och med ett hanteringsproblem, är det oftast mycket bättre med en SiH-lins. Andra var tveksamma till att låta användare byta från en lins med UV-skydd till en utan: Patienterna blir allt mer medvetna om vikten av UV-skydd och ögonen. Jag vet inte vad de skulle tycka om att man tog bort det, sade Smith. Shelly Bansal hade ett liknande synsätt: Det måste vara en stor fördel för patienten att byta om det ska väga upp att ta bort UVskyddet. Om vi planerar ett livslångt kontaktlinsbärande måste vi vara proaktiva och inte reaktiva. UV-skydd är nästan obligatoriskt för våra yngre patienter. För många i panelen handlade linsvalet om att prioritera och att rekommendera den produkt som bäst uppfyller den enskilda patientens behov. Men Peter Karvik påpekade att dessa prioriteringar kommer att förändras allteftersom den förväntade livslängden ökar och när nästa generation upplever mer åldersrelaterade okulära förändringar. Det kan ske en tydlig förskjutning från att UV-skydd är en extra fördel till att vara en av de primära fördelarna med kontaktlinsanvändning, konstaterade han. David Gould: UV-skydd är mycket viktigt. hälso- och sjukvårdspersonal, att tänka att ingen inverkan på den okulära fysiologin är liktydigt med hälsosam linsanvändning, men det handlar också om komfort och syn. Vi kan inte få en hälsosam kontaktlinsupplevelse utan att ha en komfortabel upplevelse, sade han. Peter Karvik tog ett bredare grepp på ögonhälsa och väckte frågan om UV-skydd. Vad som fick mig att fundera på UV var att vi kommer att leva så mycket längre och förse folk med kontaktlinser så mycket tidigare. UV-skydd håller på att bli ett viktigare verktyg för oss för att hålla oss friska på lång sikt. Om jag fick välja mellan två olika linser med ungefär samma egenskaper men en av dem hade ett UV-skydd skulle jag definitivt välja den med UV-skydd. Andra paneldeltagare höll med om denna bedömning. Allt annat lika skulle man välja den med UV-skyddet varför skulle man inte det!?, sade Rachael Smith. UVskydd är mycket viktigt, tillade David Gould. Ozonlagret blir tunnare och tunnare och allt extra skydd vi kan lägga på är bra. Patienten tänker sällan på att skydda sina ögon och det kan stimulera till en annan slags konversation i undersökningsrummet. Men sättet att introducera ämnet UV-skydd varierade Sophie Tournoij talade aldrig om det på sin praktik i Ostende, Minimal påverkan Det uppstod ett visst meningsutbyte om en av de önskvärda egenskaperna hos kontaktlinser och huruvida det var ett attribut i sig, nämligen att de inte ska tillfoga skada. Vissa upplevde att minimal påverkan på den okulära fysiologin var en självklarhet ur patientens perspektiv. Som optiker lägger vi alla stor vikt vid hälsan, men jag tror att patienten bara tar det för givet, sade Smith. Jag tror inte att patienten någonsin tror att en läkare eller optiker skulle göra något som inte var bra för dem, sade Bansal. Men andra höll inte med. Jag tillpassar många barn och när en 10- eller 11-åring kommer in för att prova kontaktlinser och föräldern följer med in i rummet har barnets hälsa den högsta prioriteten, sade David Gould, så frågan om säkerhet kvarstod. Konsensus var att när patienten vuxen eller barn bestämmer sig för att börja med kontaktlinser förväntar de sig att optikern rekommenderar den allra mest hälsosamma linsen. Panelens sista uppgift var att identifiera de främsta linsegenskaperna bland dem som de konstaterat vara viktiga för en sund kontaktlinsanvändning (se panelen). Det var ingen överraskning att särskilt tre egenskaper syregenomsläpplighet, komfort och andra materialegenskaper kvalificerade sig, tillsammans med linsdesign, reproducerbarhet, kvalitet och UV-skydd. Det är ingen tillfällighet att branschen redan kan leverera alla dessa egenskaper, i endagslinser som kommer att medföra ännu större framgång för kontaktlinskategorin.

6 47 Primära kontaktlinsattribut för hälsosam användning av endagslinser optikerns perspektiv: Adekvat syregenomsläpplighet för dagbruk Utmärkt komfort Optimal balans av materialegenskaper som friktionskoefficient, modulus, vätbarhet och motståndskraft mot beläggningar God linsdesign Reproducerbarhet och linskvalitet UV-skydd Patientens prioriteringar: Är de desamma? Ögonhälsa kanske är den primära faktorn som optikern överväger vid valet av den bästa kontaktlinsen för sin patient, men vad är det som patienterna själva prioriterar? Den gemensamma slutsatsen i panelen var att när patienterna en gång har bestämt sig för att börja med kontaktlinser förväntar de sig att bli ordinerade den lins som är den bästa möjliga ur hälsosynpunkt. Känslan var att det är mer troligt att komfort, syn och andra faktorer som kostnad, bekvämlighet och hantering är det som patienterna i första hand överväger. Panelens åsikter får stöd av en undersökning med över konsumenter över hela Europa. Bland dem som övervägde kontaktlinser (n=829) var följande egenskaper de viktigaste vid kontaktlinsanvändning: Enkelhet vid insättning/uttagning (45 procent) Överlägsen komfort (31 procent) Överlägsen syn jämfört med glasögon (30 procent). Bland befintliga kontaktlinsanvändare (n=3525) var de främsta skälen bakom deras val av kontaktlinsmärke: Rekommenderad som lämpligast för deras ögon (35 procent) Enkelhet vid insättning/uttagning (19 procent) Valuta för pengarna (18 procent). Patienternas primära skäl för att använda sina nuvarande linser (n=714 endagslinsanvändare) var också avslöjande: Rekommenderad som lämpligast för deras ögon (37 procent) Få en ny lins varje dag (27 procent) Enkelhet vid insättning/uttagning (24 procent) Tänkvärt är att bara nio procent av endagslinsanvändarna angav de är mest hälsosamma för mina ögon som skäl till deras val, trots att detta är den viktigaste faktorn för optikerna. Anmärkning: Undersökningen om användning och attityder gjordes på uppdrag av Johnson & Johnson Vision Care och genomfördes av Albemarle Marketing Research mellan januari och augusti Undersökningen gjordes på nio marknader i Europa via ett onlinefrågeformulär med kontaktlinsanvändare i åldern år. Återfuktar torra och irriterade ögon och gör dem pigga igen. NYHET! Ögondropparna nu hållbara i 6 månader! Optometritekniker avgångsår 2012 har nu tagit examen. Examenceremonin hölls i utbildningens lokaler på Campus Roslagen med efterföljande fest på Hotell Roslagen. Klassbilden är tagen runt Yvonne Helmfrid Agartz minnesbänk. Beställ gratis provflaskor på Helt utan konserveringsmedel! Finns hos välsorterade optiker! Telefon:

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten?

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten? 40 VETENSKAP text anna sulley Anna Sulley träffade den australiska forskaren professor Noel Brennan vid Tear Film and Ocular Surface Societys sammankomst i Florens för att diskutera hur den senaste forskningen

Läs mer

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ELLER RABAT T Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ATT ELLER RAB VAlkomna till Arets foretagare i NAssjO 2010 2010! Gör som kunder från hela höglandet, kom in, slås av den

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek ! Tisdag 28 mars 2017 Av Alexandra Andersson 8 tecken på att du har en osund relation till kärlek Hamnar du alltid i destruktiva förhållanden? Känner du att du alltid förändrar dig själv för att accepteras

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

mer liv än någonsin!

mer liv än någonsin! De syns inte men mer liv än någonsin! ProBion - den smarta tabletten. ProBion innehåller livskraftiga mjölksyrabakterier inbäddade i en sinnrik struktur. Mjölksyrabakterier är naturliga och utgör ett historiskt

Läs mer

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Att proaktivt rekommendera dina kunder kontaktlinser och erbjuda linser till en större grupp kunder kan göra en stor skillnad för hur du lyckas

Läs mer

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris!

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris! * Just nu! 10: TT ELLER RABA synundersökning Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2014-04-05 (ord. pris 340: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Just nu! 10: synundersökning * TT ELLER RABA Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2013-11-02 (ord. pris 290: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att att leva livet med med större frihet utan utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Säkerhet med valfrihet.

Säkerhet med valfrihet. NYHET Säkerhet med valfrihet. Skyddsglasögon precis som du vill ha dem. #protectiveeyewear six hundred 3M SecureFit 3M SecureFit är redan branschens förstahandsval när det gäller skyddsglasögon, och med

Läs mer

Tipspromenad om finnar. Ett enkelt och roligt sätt att öka kunskapen om akne hos dina elever

Tipspromenad om finnar. Ett enkelt och roligt sätt att öka kunskapen om akne hos dina elever Tipspromenad om finnar Ett enkelt och roligt sätt att öka kunskapen om akne hos dina elever Att ha finnar är tyvärr något som är mer eller mindre gemensamt med tonåren. Faktiskt är det 94% av alla tonåringar

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Reseskildring Chile januari februari 2009

Reseskildring Chile januari februari 2009 Reseskildring Chile januari februari 2009 Vi vill börja med att tacka för Ert ekonomiska stöd till vår resa till Chile med Vision For All. Här är vår berättelse om hur Ert bidrag har hjälpt andra människor

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Vetenskapen bakom RENU 28 är kraftfull men behandlingen är skonsam och effektiv. Den motverkar och lindrar åldrande och påfrestningar på huden.

Vetenskapen bakom RENU 28 är kraftfull men behandlingen är skonsam och effektiv. Den motverkar och lindrar åldrande och påfrestningar på huden. SWE och efter Vetenskapen bakom RENU 28 är kraftfull men behandlingen är skonsam och effektiv. Den motverkar och lindrar åldrande och påfrestningar på huden. RENU 28 innehåller bara fyra ingredienser och

Läs mer

UNDERSÖKNING AV VÄLBEFINNANDE

UNDERSÖKNING AV VÄLBEFINNANDE UNDERSÖKNING AV VÄLBEFINNANDE Följande 22 frågor handlar om hur Du har känt Dig den senaste veckan 1. Hur har Du i allmänhet KÄNT DIG den senaste 1 På utomordentligt gott humör 2 På mycket gott humör 3

Läs mer

ProViva 2013 HÄLSOSTRESSRAPPORTEN. Innehåll. 1. Inledning. 2. Hälsosam livsstil. 3. Hälsostress. 4. Sociala medier och stress. 5.

ProViva 2013 HÄLSOSTRESSRAPPORTEN. Innehåll. 1. Inledning. 2. Hälsosam livsstil. 3. Hälsostress. 4. Sociala medier och stress. 5. ProViva 2013 HÄLSOSTRESSRAPPORTEN Innehåll 1. Inledning 2. Hälsosam livsstil 3. Hälsostress 4. Sociala medier och stress 5. Sammanfattning 6. Metodik 7. Källförteckning 1. Inledning Under de 20 år som

Läs mer

Livsstilsguide. Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Livsstilsguide. Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Livsstilsguide Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet

Läs mer

PIGGA ÖGON. Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader!

PIGGA ÖGON. Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader! PIGGA ÖGON Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader! HYLO -FRESH Lindrar trötta, irriterade och röda ögon Smörjande ögondroppar

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik(T5-120p) Max poäng: xxp Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser 32 VETENSKAP Av JEFF WALLINE, biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry Nya fynd om kontaktlinser för barn och tonåringar Kan du skilja mellan CLIP och CLAMP, och kan dina unga

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Klaras föräldrar har rest bort så Elin och Isa och alla andra är bjudna på fest hos henne. Klaras moster köper alkohol i Tyskland som hon sedan

Läs mer

RFSU AB. Nordisk undersökning om sexleksaker. Mars 2008

RFSU AB. Nordisk undersökning om sexleksaker. Mars 2008 RFSU AB Nordisk undersökning om sexleksaker Mars 2008 Kort presentation - Zapera Zapera grundades år 2000 som det första nordiska undersökningsföretaget med fokus på att utveckla och använda effektiva

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

10: Just nu! synundersökning. Vid köp av glasögon Gäller t.o.m (ord. pris 340: )

10: Just nu! synundersökning. Vid köp av glasögon Gäller t.o.m (ord. pris 340: ) Just nu! 10: synundersökning Vid köp av glasögon Gäller t.o.m 2015-12-18 (ord. pris 340: ) Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Välkommen till Karvik s place! - en värld

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla

Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla Hemma hos oss: Storebror: Varifrån kommer begreppet curlingföräldrar. Mamman förklarar. Lillebror: Aj sådär så att

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Ungdomar, livsstil och identitet. Tylösandsseminariet, 2010-09-14 Peder Gunnarson, Ungdomsbarometern

Ungdomar, livsstil och identitet. Tylösandsseminariet, 2010-09-14 Peder Gunnarson, Ungdomsbarometern Ungdomar, livsstil och identitet Tylösandsseminariet, 2010-09-14 Peder Gunnarson, Ungdomsbarometern Ungdomsbarometern har sedan 1991 har arbetat med att kartlägga attityd- och beteendemönster bland unga.

Läs mer

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser Fallbeskrivning Portfolio kontaktlinser Fall nummer: 20 Typ av fall: RGP Journalsystemets ID nummer: 41 548 Ålder:22 Kön: Kvinna Etnisk tillhörighet: Kaukasier Anledning till besöket: ill testa stabila

Läs mer

Med fokus på kvalitet

Med fokus på kvalitet Med fokus på kvalitet Contact Life - Biokompatibel lins för bästa komfort i torra miljöer Contact Air - Silikonhydrogel lins med lågt modulus och unik kantprofil Månadslins Månadslins Contact Life * /

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning utbildning Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: Anna Franklin foto: teymor zarré Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

9 anledningar att pröva ASEA

9 anledningar att pröva ASEA En perfekt hälsolösning i en ofullkomlig omvärld Tänk dig en perfekt fungerande maskin. Denna maskin fungerar exakt som den konstruerats. Den kan också på ett effektivt sätt tillverka sin egen energi och

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt 1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt Nedan ser du en graf som enligt mitt sätt att se visar problemets källa på ett tydligt sätt. Den visar energiintagets sammansättning för vuxna män i USA samt

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

Hur jag jobbat. funderingar. Johanna Ellström

Hur jag jobbat. funderingar. Johanna Ellström Hur jag jobbat Först så läste jag igenom uppgiften då det är viktigt för mig att alltid ha fokus på vad det är uppgiften (eller det kommunikativa problemet som ska lösas) är för att bäst få fram vad kunden

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

HUR SVÅRT KAN DET VA!

HUR SVÅRT KAN DET VA! HUR SVÅRT KAN DET VA! Rafael Pimenta En bok om ledarskap, relationer och resultat Mårten Salander Utgiven av Reframe Förord i Hur Svårt Kan Det Va! När någon säger att något är omöjligt, fråga alltid hur

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

Kroppskännedom. Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering.

Kroppskännedom. Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering. Kroppskännedom Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering. Pedagogiska verktyg Ekipaget Självregleringskurvan ( TTS) Balansfiguren Kedjereaktionen Egenvärdespiralen

Läs mer

SentrXTM. För hund, katt och häst

SentrXTM. För hund, katt och häst SentrXTM För hund, katt och häst Följande SentrX produkter är tillgängliga på den svenska marknaden Aptus SentrX Eye Gel 10 x 3 ml. För ögon. Aptus SentrX Eye Drops 10 ml. För ögon. Aptus SentrX Spray

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

Projektets hemsida: http://www.ungarorelsehindrade.se/hemlighet

Projektets hemsida: http://www.ungarorelsehindrade.se/hemlighet 1 av 13 Projektets hemsida: http://www.ungarorelsehindrade.se/hemlighet Boken finns som pdf-fil: http://www.ungarorelsehindrade.se/images/stories/hemlighet/boken/boken.pdf Du kan fylla i och spara dina

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap

Hälsofrämjande ledarskap Hälsofrämjande ledarskap eller? med 1 globaliserat it-samhälle Kunskapssamhälle? 2 www.halsopromotiongruppen.se 1 Annorlunda Samhälle Arbetsliv Organisationer Livspussel Hälsoutmaning då behövs ett annat

Läs mer

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning 8. Nuvarande praxis 8.1 Inledning Sömnbesvär behandlas, som framgått av tidigare kapitel, i stor utsträckning med läkemedel. Enligt Apotekets försäljningsstatistik uppgick försäljningen av sömnmedel och

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

HUR LEDARE VÄRDERAR QUALITY OF LIFE

HUR LEDARE VÄRDERAR QUALITY OF LIFE HUR LEDARE VÄRDERAR QUALITY OF LIFE INOM SINA ORGANISATIONER Den första internationella undersökningen QUALITY OF LIFE: NYA SÄTT ATT NÅ RESULTAT Som världsledande inom Quality of Life Services service

Läs mer

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras En Sifoundersökning om attityder kring att åldras Innehållsförteckning Metod Introduktion Svenskarna om att åldras ATT ÅLDRAS Positiv syn på åldrandet LIVSGLÄDJE Äldre nöjdast med livet Familj och hälsa

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007 .nu Kundmagasin Nummer 2 2007 Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu Lars Salmonson VD och Leg. Optiker Contacta Eyewear Köper du bensin hos optikern och kollar ögonen på macken? När du ska serva

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Pejling jag och andra

Pejling jag och andra Mål Målet är att få fram vilka faktorer som inverkar på ungdomarnas trafikbeteende. I synnerhet strävar man till att lyfta fram missuppfattningar som leder till riskbeteende. Barn och ungdomar tror att

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund

Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund Forma kroppen och maximera din prestation Om kost och träning på vetenskaplig grund Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol Viktförändring påverkar fett- och muskelmassa Eftersom muskelbalansen är beroende av

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland 2011 Sandra Leierth Design Kropp & Själ från A-Ö w w w.sandraleierth.com Text: Lena Leierth

Läs mer

10: Nu går tåget! synundersökning. Stortorget Nässjö Tel Södra storg. 4 Eksjö Tel

10: Nu går tåget! synundersökning. Stortorget Nässjö Tel Södra storg. 4 Eksjö Tel Nu går tåget! 10: synundersökning Gäller t.o.m 2017-12-30 (ord. pris 360: ) Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Svårt att hitta snygga glasögon? Nu är båda butikerna fyllda

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

MÖTESPLATS HÄLSA. Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv?

MÖTESPLATS HÄLSA. Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv? MÖTESPLATS HÄLSA Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv? Finns det facit för ett lyckat hälsoarbete? NEJ! Men det finns erfarenheter och kunskaper som kan vägleda TANKE och HANLING Jan Winroth Frågor med

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer