Å R S R E D O V I S N I N G SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

2 FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan Föreningens uppgift är att vara en mötespunkt för dem som är intresserade av datorgrafik och angränsande områden, både inom näringsliv och offentlig sektor. Under de senaste åren har föreningens verksamhet fokuserats till den årliga konferensen som vart år attraherat ett stort antal deltagare. Den snabba utvecklingen av datografik har lett till ett ökande intresse för grafisk databehandling inom både kommersiella och akademiska områden. En rad nya möjliga uppdrag och uppgifter för föreningen har därmed identifierats och delvis iscensatts. Genom nya utbildningsprogram inom området finns det också en ny generation av grafikintresserade studenter som utgör en rekryteringsbas för föreningen. Vid årsmötet 2001 diskuterades föreningens uppdrag och verksamhet i detalj. Diskussionen ledde fram till att åtta verksamhetsområden definierades för SIGRAD. Målet var att minst hälften av de åtta punkterna skulle åtgärdas under Under 2002 uppnåddes målet för fyra av de åtta verksamhetsområdena. Under 2003 har acceptabel verksamhet inom ytterligare 1-2 områden uppnåtts. 2 VER KSAMHE T UN DER 2003 Under 2003 har föreningen verkat för att konsolidera de initiativ som togs under 2001 och 2002 samt att planera för den vidare utvecklingen av föreningen. Nedan redogörs för insatser under 2003 inom föreningens verksamhetsområden. 2.1 Verksamhetsområden Nyhetsbrev Under året har föreningen börjat producera ett regelbundet nyhetsbrev som är tänkt att komma ut fyra gånger per år. Rubrikerna för nyhetsbrevet e-postas till medlemmarna, som kan hämta brevet i pdf-form från hemsidan. Genom nyhetsbrevet får medlemmarna mer kontinuerlig information från föreningen Konferenser Ett av SIGRADs kännetecken är den årliga konferens som arrangeras med syftet att skapa kontakter mellan personer både från industri och universitet. Styrelsen har slagit fast att temat bör växla från år till år. Den av styrelsen utsedda programkommittén fick i uppdrag att tillsammans med de lokala arrangörerna sätta samman ett varierat innehåll inom temat Real- Time Simulations. Konferensen 2003 arrangerades i Umeå november. Huvudattraktionen var den inbjudne talaren Jos Stam. En mera utförlig beskrivning av Stams föredrag finns i nyhetsbrevet från februari Ett annat inslag var ett föredrag från Digital Illusion, Sveriges största dataspelsföretag. Till detta kom ett drygt tiotal granskade insända artiklar, som i huvudsak presenterade svenska forskningsprojekt inom området. Konferensen besöktes av c:a 150 deltagare bestående av en god blandning av forskare, näringslivsrepresentanter och studenter. Styrelsen framför sitt tack till programkommittén och speciellt till Anders Backman, Kenneth Holmlund och Mark Ollila för en väl organiserad konferens med mycket intressant och givande innehåll. En dokumentation från konferensen trycktes och finns också tillgänglig via www. 2

3 2.1.3 Workshops Datorgrafik används inom ett stort antal teknik- och tillämpningsområden. Styrelsen för SIGRAD har valt att arrangera workshops som varje år särskådar särskilt utvalda områden. Under 2003 arrangerades en sådan workshop. Seminarium och workshop, 8/12 om dataspel med 80 deltagare Seminarier SIGRAD har även haft som ambition att arrangera seminarier med inbjudna världsledande forskare och utvecklare. Seminarierna arrangeras med fördel i samband med att dessa personer besöker Sverige genom t.ex. forskningsutbyten. I samband med årsmötet 2003 hölls ett seminarium om KTH Game Awards och ett seminarium om Fluid Simulation for Visual Effects där ett arbete på Digital Domain redovisades Rabatter: SIGRAD erbjuder för närvarande rabatt på medlemskap i Eurographics genom det samarbetsavtal med Eurographics. Ett samarbetsavtal mellan SIGRAD och SIGGRAPH medför att SIGRAD representeras vid SIGGRAPH genom att ett utställningsbås görs tillgängligt för SIGRAD samt att två SIGRAD-medlemmar avgiftsfritt kan besöka SIGGRAPH-konferensen Rapportsammanställningar: Det produceras inom landet årligen ett stort antal rapporter. Dessa kan vara allt ifrån examensarbeten till tekniska rapporter vid lärosäten. SIGRAD bör ha som uppgift att samla på sig dessa rapporter och publicera dem på SIGRADs hemsida. Under året har, emellertid, endast ett fåtal sådana rapporter erhållits och lags up på hemsidan. Det kan konstateras att det krävs en avsevärd uppsökande verksamhet för att en större mängd rapportmaterial skall kunna publiceras genom SIGRAD. SIGRAD bör ta sig an denna fråga under Hemsida (portal): Hemsidan utgör SIGRADs primära kontaktyta gentemot existerande och nya medlemmar. Arbete med att utöka och förbättra SIGRADs hemsida har pågått under året. Vissa förbättringar har genomförts och information om konferenser, workshop och ett länkskafferi har hållits uppdaterad. Särskilda medel har under året avsatts för att en Webmaster skall kunna avsätta tid för att hålla hemsidan uppdaterad. Ytterligare arbete med att förbättra hemsidan planeras. En omdesign av sidan för att bättre möte SIGRADs ambitionsnivå bör genomföras under Industrikontakter: SIGRAD har sedan starten haft intima kontakter med industriella avnämare. Även under det gånga året har många sådana kontakter tagits och SIGRAD-konferensen fortsätter att vara den primära mötesplatsen för dessa kontakter. De nya företag som finns inom området, t.ex. inom spel- och underhållningsindustrin, har i mindre omfattning haft kontakter med SIGRAD och styrelsen önskar att allteftersom föreningen utvecklas etablera fler kontakter inom detta område. Även de studiebesök som anordnas i samband med årsmötet är ett sätt för SIGRAD att upprätthålla kontakter med industrin. Den uppsökande verksamheten som krävs för att utöka industrikontakter kräver emellertid mycket tid och föreningen bör överväga nya insatser under Speciellt bör företag som är användare av datavisualsering engageras genom att fokus på workshops och konferenser även läggs på visualiseringsaspekter. 2.2 Sammanfatting Det konstateras att SIGRAD under året har utvecklats som förening och att verksamhet på god nivå genomförts under åtminstone fem av de åtta verksamhetsområdenvilket innebär en ökning jämfört med året innan. Nyhetsbrevet utgör den största enskilda förbättringen av SIGRADs verksamhet under

4 Antalet medlemmar uppgår f.n. till 201. Under 2004 bör föreningen fortsätta utveckla de åtta verksamhetsområdena och baserat på erfarenheter från 2001, 2002 och 2003 sätta ambitionsnivåer för verksamhetsområden samt koppla dessa till föreningens ekonomiska ramar. 3 S TYRELS ENS SA MMANSÄ TTNING OCH ARB ETE SIGRADs styrelse har sedan årsmötet haft följande ledamöter och suppleanter: Anders Ynnerman, LiU/Norrköping, ordförande Anders Backman, Umeå Universitet, sekreterare Lars Kjelldahl, KTH/Stockholm, kassör Kai-Mikael Jää-Aro, KTH/Stockholm, webmaster Mark Ollila, LiU/Norrköping, ledamot Charlotte Åkerlund, stud-representant Örjan Vretblad, SSC/Stockholm, suppleant Harald Tägnfors, CTH/Göteborg, suppleant Kenneth Holmlund, UmU/Umeå, suppleant Björn Kruse, LiU/Norrköping, suppleant Åke Thurée, Saab AB/Linköping, suppleant Odd Tullberg, CTH/Göteborg, suppleant Revisorer har varit Björn Eiderbäck KTH/Stockholm med Thomas Larsson, MDH/Västerås som suppleant. Styrelsen har under året haft åtta sammanträden. De flesta av dessa har genomförts genom telefonkonferenser för att minimera resekostnader. Styrelsens arbete har genomförts i mycket god och konstruktiv anda. Ordföranden framför sitt tack till styrelseledamöterna för deras engagemang under det för föreningen mycket viktiga och framgångsrika året

5 4 B OKSLUT Inkomster 2003 skatteåterb+ränta 57 Medlemsavgifter 9400 Summa 9457 Utgifter porto+telefon 1253 underskott konferens, postavg 772 Summa Underskott -868 Balansräkning ingående postgiro skulder, konferens Årets underskott -868 Summa utgående postgiro skulder, konferens Tillgångar-skulder

6 5 B UDGET BUDGET 2005 Inkomster räntor 500 medlemsavgifter Summa Utgifter www, hemsida register, kassör m.m porto+telefon 3000 Marknadsföring 3000 workshop 2* Diverse 1000 Summa Budgetförslaget ovan kommer att behöva diskuteras på årsmötet. Det finns många förslag och idéer på vad man skulle vilja göra. Satsningar på hemsida och marknadsföring ovan är att se som engångsåtgärder och utan dessa går budgeten i stort sett ihop. Det ska dock noteras att budgeten förutsatt att konferensen går ihop, vilket inte alltid varit fallet. 6

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

SIK-projektets slutredovisning 2011-2012

SIK-projektets slutredovisning 2011-2012 1(15) Slutredovisning projekt Beslutsnummer 2009-48 SIK-projektets slutredovisning 2011-2012 Svenska ESF-rådet, Integrationsfonden Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr. Postadress: Box 471 41, 100

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt

DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt Verksamhetsöversikt 2004 1 Program- och aktivitetverksamheten 2004... 2 1.1 Sammanfattning... 2 1.2 Rapport från Nätverken:... 3 1.3 VISION 2010... 7 1.4 Nya Aktiviteter under 2004... 8 1.4.1 Nätverket

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Riksförbundsstyrelse: Maja Flykt, Ordförande; Therese Jung, Vice ordförande; Andreas Hallström, Ekonomiansvarig; Frida Björkman (fr.o.m1/1 13 31/8 13) och Josefine Saraste, Kommunikationsansvarig;

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer