Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar Näslund och Ellen Andersson, Norrköping invaldes som ny styrelseledamot. Ellen som tidigare har stor erfarenhet av utbildningsfrågor tog över detta ansvarsområde istället för Bobby Tingstedt som i sin tur övertog ansvarsområdet vårdprogram och kvalitetsregister. Tack vare den tydliga uppdelningen av olika ansvarsområden för arbetet i styrelsen och att huvuddelen av styrelsen var kvar har arbetet kunnat fortsätta utan större problem inom de projekt som vi driver. SFÖAK s styrelse Funktion Ansvarsområde Claes Jönsson Ordförande Leda styrelsen, externa kontakter Ralf Segersvärd Sekreterare Kirurgveckoplanering Thomas Gasslander Kassör Ekonomi, stipendier Cecilia Strömberg Ledamot Framtidens ÖHK, sociala aktiviteter Ellen Andersson Ledamot Utbildning: ST- nivå Stefan Modin Ledamot Utbildning: postgraduate- nivå Bobby Tingstedt Ledamot Kvalitetsregister och Vårdprogram

2 Vid varje styrelsemöte har ledamöternas aktiviteter inom sina respektive ansvarsområden redovisats och diskuterats. Planeringen av kirurgveckan samt abstracthanteringen upptar mycket av tiden för styrelsen. Styrelsen har träffats en till två gånger per termin för mellan en halv och två-dagars sammanträden. Däremellan har det hållits telefonmöten en till två gånger per månad. Protokoll från samtliga möten finns utlagda på föreningens hemsida. Ekonomi och bokslut för 2012 SFÖAKs ekonomi är, tack vare tidigare sparade medel, god. Den ekonomiska redovisningen sker per kalenderår. Bokslut 2012 Totalt Föreningskonto Sparkonto Ingående behållning , , ,2 Inkomster , ,49 Utgifter , ,15 Utgående behållning , , ,69 Balansräkning 2012 Intäkter Kostnader Kirurgveckan Styrelsens utgifter 44253,4 Medlemsmiddag 8100 Ränta 6401,49 Medlemsmiddag Utgifter kirurgveckan Medlemsavgifter Stipendie- sponsring Övriga inkomster Hemsida, telefonmöten Stipendier Övriga utgifter 12184, Summa ,49 Summa ,15 Balans 2012: 36754,34 Utgifter under 2012 har huvudsakligen gällt kirurgveckan inklusive medlemsmiddagen samt styrelsearbetet. Styrelsen erhåller inte några arvoden och de flesta arbetsgivare ersätter styrelsemedlemmarna för resa och uppehälle för deltagande i styrelsemöten etc. Ibland måste dock föreningen betala för detta. Vi har under året erhållit sponsorbidrag för gästföreläsare vid kirurgveckan liksom för vårt forskningsstipendium. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften förblir oförändrad nästa år

3 Kirurgveckan samt övriga vetenskapliga aktiviteter SFÖAK har under verksamhetsåret deltagit i planeringen inför 18:e Kirurgveckan i Uppsala. Planeringsarbetet har som vanligt skett såväl vid möten med Stora Programkommittén som enskilt inom föreningen. SFÖAKs program innefattar tre egna symposier (sleeve gastrektomi, tumörpatologi samt framtidens ÖAK-kirurgi), två samverkanssymposier (koledochussten samt kärlrekonstruktion efter tumörkirurgi). Utöver detta två ST-luncher kring komplikationer efter PEG Till årets kirurgvecka inkom 73 abstrakts där 23 st., efter granskning av styrelsen, valdes som orala presentationer i år fördelat på tre sessioner av fria föredrag. Granskningen utfördes i år med hjälp av förra årets poängsättningsmall. Sju abstrakt refuserades och övriga abstrakt accepterades som posterpresentationer vilka presenteras som förra året på fyra parallella sessioner (obesitas, esophagusventrikel, lever-galla resp. pankreas) med två moderatorer per skärm och session. Slutligen kommer torsdagens årsmöte avslutas med presentation av och utdelning till SFÖAKs forskarpristagare. Utbildning - ST-nivå Under verksamhetsåret har KUB-kurser i övre GI-kirurgi hållits i Linköping (oktober), Kalmar (mars), Stockholm (maj) och Uppsala (maj). Kursplatserna har varit fyllda och kurskritiken över lag mycket positiv. KUB-fakulteten har haft två telefonmöten och mellan dessa arbetat med uppdatering och vidareutveckling av KUB-kursmaterialet. Av KUB-fakultetens åtta medlemmar har Fawsi Al-Ayobi (Linköping) och Hans-Olof Håkansson (Kalmar) avslutat sina uppdrag och ersatts av Gudrun Lukas (Linköping) respektive Adalsteinn Arnarson (Karlskrona) och under slutet av verksamhetsåret kommer Ann Langert (Uppsala) ersättas av David Edholm (Uppsala). På uppdrag av Kommittén för klinisk forskning har SFÖAK presenterat fem vetenskapliga projekt på SFÖAK:s hemsida. Projekten är möjliga att söka för STläkare och utformade för att uppfylla kriterierna för vetenskapliga projekt enligt delmål i Utbildningsboken.

4 Ellen Andersson som är ansvarig för ST-utbildningsfrågor har representerat föreningen vid två möten med Svensk Kirurgisk förenings styrelse och Utbildningskommittén. Utbildning - postgraduate Bakjourskurser i samarbete mellan SFÖAK och bakjoursskolan har under verksamhetsåret liksom tidigare hållit en gång per år i Lund-Göteborg samt Linköping-Örebro-Stockholm. Under året har en gemensam nationell bakjoursfakultet bildas för att ytterligare stärka och samordna dessa uppskattade utbildningar. Kvalitetsregister och vårdprogram SFÖAK har som tidigare ett aktivt engagemang i fem kvalitetsregister. SOReg (bariatrisk kirurgi) och GallRiks (gallkirurgi och ERCP), är renodlade kirurgiska kvalitetsregister. Lever-, pankreas- och esofagus- och ventrikelcancerregistret (NREV) å andra sidan är diagnosregister där alla patienter som insjuknat skall registreras. Under året har nationella vårdprogram inom esofagus/ventrikel-, pankreas- och levercancer färdigställts och publicerats. Tillsammans med SIKT har styrelsen har SFÖAK ansökt om medel från SKL för att ta fram medel till ett nationellt kunskapsunderlag (vårdprogram) för Gallstenssjukdomen. Framtidens Övre abdominella kirurgi Under föregående verksamhetsår initierades det så kallade visiteringsprojektet där styrelsens medlemmar var och en besökte två av landets kirurgkliniker för att bilda sig en uppfattning om vilka problem övregastrokirurger ser i nuläget och framgent. Resultatet av projektet redovisades i en artikel i Svensk Kirurgi skriven av Ingemar Näslund. Under det gångna verksamhetsåret följdes detta upp med en Workshop i januari där sex av medlemmarna i föreningen redovisade sina respektive bilder av situationen varefter gruppdiskussioner vidtog. Dagen utmynnade i att det bildades två

5 arbetsgrupper som skulle vidareutveckla två olika koncept. Arbetsgrupperna skall redovisa vad man kommit fram till på kirurgveckan i Uppsala. För mer information läs gärna Cecilia Strömberg artikel i Svensk Kirurgi nr Föreningens hemsida Redaktör för föreningens hemsida är som tidigare Olle Dahlbäck, Lund. Styrelsen har tagit ett beslut om att uppdatera hemsidan så att den får en mer modern struktur och utformning. Detta arbete påbörjas i augusti. På hemsidan kan medlemmarna hitta information om möten, kurser, protokoll från årsmöten och styrelsemöten samt annan information om föreningen. Dessutom finns månadens lästips på hemsidan. Remissyttranden: Styrelsen har avgivit remissyttranden avseende: Patientmaktsutredningen Nationellt vårdprogram gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer För SFÖAKs styrelse Stockholm juli 2013 Claes Jönsson Ordförande

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2013

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2013 Svensk Kirurgisk Förening Verksamhetsberättelse för år 2013 Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 21 augusti under Kirurgveckan i Uppsala. Styrelsen har under året haft ett internat,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00.

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. 1 Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Ulf Ergander öppnade mötet. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2014

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2014 Svensk Kirurgisk Förening Verksamhetsberättelse för år 2014 Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 20 augusti under Kirurgveckan i Karlstad. Föreningen hade den 1 januari 2014

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Dagordning: Årsmöte 2015

Dagordning: Årsmöte 2015 Dagordning: Årsmöte 2015 Förening: Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK), organisationsnummer 802462-6767 Datum: 2015-08-18 Tid: 18:00 Plats: Örebro, Conventum, Tunnbindaren

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Proposition Proposition Arbetsmiljöansvarig I dag är inte arbetsmiljöombudet en post i styrelsen utan en övrig post. Det finns inget tillhörande utskott till posten. Arbetsmiljöombudets arbetsuppgifter

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Svenska Hydrologiska Rådet Svenska Hydrologiska Rådet Svenska hydrologiska rådet (SHR) verkar för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte 2014 2014-03-12 Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl,

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer