Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012)"

Transkript

1 Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) GALLRIKS Huvudman: Jönköpings läns landsting Uppdragsgivare: SKF, SFÖAK och SIKT Regler för utseende av registerhållare och styrgrupp: Registerhållaren utses av styrgruppen, som också internt utser ordförande och vice ordförande. I styrgruppen har Svensk Kirurgisk Förening (SKF), SFÖAK och Svensk Förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi (SIKT) två ordinarie representanter samt två suppleanter var. Registerhållare: Lars Enochsson (SFÖAK) Ordförande: Bengt Hallerbäck (SFÖAK) Ledamöter: Johanna Österberg (SIKT), Jörgen Larsson (SKF), Gunnar Persson (SFÖAK), Arthur Jänäs (SIKT), Gabriel Sandlblom (SKF), Karin Larsson, sjuksköterska Suppleanter: Anders Thulin (SKF), Ulf Gustafsson (SIKT), Jenny Lundmark- Rystedt (SIKT), Vakant (SFÖAK), Vakant (SFÖAK), Vakant (SFÖAK), Vakant (SKF) Monitorering/audit: Ja, pågår Nationellt vårdprogramarbete: Nej

2 SOReg Huvudman: Örebro läns landsting Uppdragsgivare: SFÖAK Regler för utseende av registerhållare och styrgrupp: SFÖAK utser styrgrupp. Registerhållare utses i samråd med registerägande landsting (Örebro LL). I styrgruppen ska ledamöter från olika sjukvårds regioner, privata vårdgivare, obesitas sjuksköterskor och dietister finnas. Tre åriga mandatperioder Registerhållare: Ingmar Näslund och Johan Ottosson Ordförande: Erik Näslund, Stockholm Ledamöter: Peter Möller, Sydöstra regionen, Hans Lönroth, Västra Götaland, Ami Bylund, Obesitas-sköterskerepresentant, Anna Laurenius, Obesitasdietistrepresentant, Lars Boman, Norra regionen, Magnus Sundbom, Uppsala- Örebroregionen, Jan Hedenbro, Södra regionen, Göran Lundegårdh, Privata vårdgivare, Ingmar Näslund, Registerhållare, Johan Ottosson, Registerhållare Monitorering/audit: Ja. Pågår. Nationellt vårdprogramarbete: Ja, i samarbete med samarbete med NIOKgruppen m.fl.

3 ESOFAGUS-VENTRIKELCANCERREGISTER Huvudman: Landstinget, Region Skåne Uppdragsgivare: SFÖAK Regler för utseende av registerhållare och styrgrupp: Registerhållare och styrgrupp utses formellt av SFÖAK. Representanter skall dock finnas från samtliga regioner, länssjukvården samt Gastrointestinal Onkologisk Förening (GOF). Registerhållare: Jan Johansson, Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, Lund Ordförande: Lars Lundell, Kirurgkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm Ledamöter: Norra regionen: Torbjörn Myrnäs, Kirurgkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Uppsala/Örebro regionen: Jakob Hedberg, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Johan Raud (representant länssjukhus) Mälarsjukhuset Eskilstuna) Stockholm-Gotland regionen: Mats Lindblad (FoU ansvarig), Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm, Magnus Nilsson (SFÖAK), Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm Sydöstra regionen: Anders Winblad, Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping, Nicole von Zedlitz (representant länssjukhus), Blekingesjukhuset Karlskrona Västra regionen: Erik Johnsson, Kirurgkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Södra regionen: Nicole von Zedlitz (representant länssjukhus), Blekingesjukhuset, Karlskrona Onkologrepresentant: Gunnar Wagenius, Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Elisabet Birath, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patologrepresentant: Ester Lörinc, Karolinska universitetssjukhus, Solna Representanter från Regionala Cancercentra: Lena Damber, RCC Norr, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Erik Holmberg, RCC Väst, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

4 Monitorering/audit: Ja, pågår Nationellt vårdprogramarbete: Ja. Redaktör Ulrika Smedh, Göteborg.

5 PANKREASREGISTRET Huvudman: Östergötlands läns landsting Uppdragsgivare: SFÖAK Regler för utseende av registerhållare och styrgrupp: Registerhållare och styrgrupp utses formellt av SFÖAK. Representanter skall dock finnas från samtliga regioner, länssjukvården, Gastrointestinal Onkologisk Förening (GOF) samt Svensk Förening för Patologi (SFP). Registerhållare: Thomas Gasslander (SFÖAK) Britt-Marie Karlson, Kir Klin, Akademiska sjukhuset, Uppsala Susanne Börjesson, Avd för Omvårdnad, IMH, Hälsouniversitetet i Linköping Thomas Gasslander, Kir Klin, Linköping (Registerhållare) Caroline Verbeke, Patologen Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Bengt Hallerbäck, Kir klin NÄL, Trollhättan (SFÖAKs representant) Claes Jönson, Kir Klin, Sahlgrenska Univ.sjukhuset, Göteborg (Ordförande) Pehr Lind, Onkol. Klin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Stefan Linder, Kir Klin, Södersjukhuset, Stockholm Lena Martin, Dietistkliniken, Karolinska Univ.sjukhuset, Ralf Segersvärd, Gastrocentrum, Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge Hans Starkhammar, Onkol. Centrum Sydöst, Linköping Bobby Tingstedt, Kir Klin, Univ.sjukhuset i Lund, Lund Göran Ågren, Kir Klin, Univ.sjukhuset, Örebro Mikael Öman Kir Klin, Norrlands Univ.sjukhus, Umeå Monitorering/audit: Ej genomförd, planeras 2013 Nationellt vårdprogramarbete: Ja, pågår

6 LEVER OCH GALLVÄGSREGISTRET Nationellt kvalitetsregister för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (NLGR) Huvudman: Västra Götalandsregionen Uppdragsgivare: RCC, samt specialistföreningar SFÖAK, Gastroonkologisk förening (GOF), och Svensk transplantationsförening (STF), svensk gastroenterologisk förening (SGEF), svensk förening för kolorektal cancer (SFKRK). Regler för utseende av registerhållare och styrgrupp: Registerhållare väljs med treårsmandat av styrgruppen, efter det att förslag förankrats med uppdragsgivarna. Registerhållare: Magnus Rizell (SFÖAK, Västra Götalandsregionen) Styrgrupp (utses av följande 3 uppdragsgivare): 1. Regionala cancercentrum (fd Onkologiskt centrum) user två egna ledamöter. Dessutom ingår adjungerade ledamöter från RCC såsom registermonitor, statistiker etc 2. Regionala representanter från Sveriges 6 regioner. De regionala representanterna väljs bland aktiva kliniker av de regionala vårdprogramgrupperna, som är knutna till RCC. Om sådan inte finns, utses representant av verksamhetschef för det regionala levercentrat I samråd med chef för RCC. 3. Representanter från berörda delföreningar (beslut om deltagande från ytterligare delföreningar fattas av styrgrupp); a. svensk förening för övre abdominell kirurgi (SFÖAK) b. svensk gastroenterologisk förening (SGEF) c. gastroenterologisk onkologisk förening (GOF) d. svensk förening för kolorektal cancer (SFKRK) e. svensk transplantationsförening (STF) f. svensk förening för medicinsk radiologi (SMR) g. svensk palliativmedicinsk förening (SFPM) h. svensk förening för patologi (SVFP) Ordförande: Magnus Rizell Ledamöter: Bjarne Ardnor (norra regionen), Per Sandström (sydöstra regionen), Gert Lindell (Region Skåne), Gunnar Söderdahl (STF), Anders Jansson (Stockholm), Agneta Norén (Uppsala-Örebro), Jörgen Wenner (SFÖAK), Erik Holmberg (RCC, statistiker), Lena Damber (RCC, Umeå), Nils Albiin (SFMR),

7 Eva Färnebo (GOF), Ingvar Syk (SFKRK), Per Stål (SGF) Monitorering/audit: Ej genomförd, planeras 2013 Nationellt vårdprogramarbete: Ja, för primär levercancer publiceras För kolorektal levermetastasering pågår vårdprogramarbete Redaktör för detta arbete är Joar Svanvik, ordf. Per Sandström

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi.

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi. Styrdokument för Sv.kval.reg.HH-cancer 080303-2.doc Sidan 1 av 6 Reviderad version 080303 Styrdokument för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella lungcancerregistret 2014 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Uppsala April 2014 Innehåll Styrgruppen för nationella lungcancerregistret...

Läs mer

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 2014-05 Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

Förbättrad Återrapportering

Förbättrad Återrapportering Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Förbättrad Återrapportering Projektets slutrapport (kortversion) December 2012 Förbättrad Återrapportering Projektets slutrapport

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se Nationella register och vårdprogram www.cancercentrum.se Magnus Rizell Registerhållare, ordf. nat VP magnus.rizell@vgregion.se Patient - process Ett processorienterat synsätt Vårdteam Regional vårdprocessgrupp

Läs mer

representant från SBU (till och med mars

representant från SBU (till och med mars Projektorganisation Projektledning Susanna Axelsson Stefan Bergman Lars Bernfort Lars Borgquist Tomas Bremell Ingemar Eckerlund Anna Engström-Laurent Maria Eriksson Nils Feltelius representant från SBU

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2013

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2013 Svensk Kirurgisk Förening Verksamhetsberättelse för år 2013 Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 21 augusti under Kirurgveckan i Uppsala. Styrelsen har under året haft ett internat,

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Levercellscancer. Nationellt vårdprogram, kortversion

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Levercellscancer. Nationellt vårdprogram, kortversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Levercellscancer Nationellt vårdprogram, kortversion Juli 2012 Versionshantering Datum 2012-07-01 Beskrivning av förändring

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013. Projektet Gemensam Svensk. Ungefär 90 procent av landstingens

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013. Projektet Gemensam Svensk. Ungefär 90 procent av landstingens NYHETER från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013 Gemensam Svensk Biobanksinfrastruktur Projektet Gemensam Svensk Biobanksinfrastruktur (GSB) lämnade sin rapport till uppdragsgivarna Sveriges Kommuner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1953 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-4 - Förtroendevalda 1 - Ekonomi 2 - Representation 2 - Medlemsföreningar 2 - SSIF/KAF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2

Läs mer

Gustav Nilsson (M) Petronella Petersson (C), ersättare Anders Hansell, planeringsdirektör

Gustav Nilsson (M) Petronella Petersson (C), ersättare Anders Hansell, planeringsdirektör PROTOKOLL 1(6) Protokoll fört vid sammanträde i Diö, Möckelsnäs Herrgård 2009-06-05 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande Landstinget Blekinge Landstinget Halland 2009-06-05 23-42 Marie Sällström (S)

Läs mer

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets

Läs mer

Sjukhusfysikern Nr 4 December 2000

Sjukhusfysikern Nr 4 December 2000 Sjukhusfysikern Nr 4 December 2000 Årgång 23 Redaktör: Birgitta Lanhede ISSN 0281-7659 Ansvarig utgivare: Lars Gunnar Månsson Upplaga: 260 Information från SSFF Svenska Sjukhusfysikerförbundet Sektion

Läs mer

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister, FAR14-161 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Malignt hudmelanom. Nationellt

Läs mer

RCC samverkansmöte 3 feb 2015 SKL

RCC samverkansmöte 3 feb 2015 SKL RCC samverkansmöte 3 feb 2015 SKL Närvarande: Nils Conradi, Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Lars Holmberg, Roger Henriksson, Gunilla Gunnarsson (ordförande), Bo Alm (sekreterare), Jens Enoksson

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015 Sjuksköterskor i Cancervård Organisationsnummer 802015 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2013 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2013 Vid årsmötet 2013 blev Katarina

Läs mer

NUMMER 2 VOLYM 20 2014 SOF. Meddelande från. Ny utbildning för ST-läkarna. Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening

NUMMER 2 VOLYM 20 2014 SOF. Meddelande från. Ny utbildning för ST-läkarna. Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening NUMMER 2 VOLYM 20 2014 Meddelande från Ny utbildning för ST-läkarna Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening NUMMER 2 VOLYM 20 2014 Meddelande från Innehåll Ny utbildning för ST-läkarna Tidskrift för Svensk

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

1. Infektioner. Författare 1:a utkast Christer Olofsson Åsa Hallgårde, Skåne

1. Infektioner. Författare 1:a utkast Christer Olofsson Åsa Hallgårde, Skåne 1. Infektioner Författare 1:a utkast Christer Olofsson Åsa Hallgårde, Skåne Bearbetning Karin Lindahl, Karolinska Svenska Infektionsläkarföreningen Svensk Internmedicinsk Förening 2. Tumörer Författare

Läs mer

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2014

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2014 Svensk Kirurgisk Förening Verksamhetsberättelse för år 2014 Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 20 augusti under Kirurgveckan i Karlstad. Föreningen hade den 1 januari 2014

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport Vård och omsorg Emelie Ljunggren RCC samverkansmöte den 7 maj 2013 SKL Närvarande: Nils Conradi, Lars Holmberg, Roger Henriksson(del av dag), Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Nicole Silverstolpe,

Läs mer

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 12 Årsrapport 12 Innehållsförteckning Kvalitetsregister ECT Inledning... Registerhållare Lars von Knorring Övriga i styrgruppen Tonny Andersen Ralf Ansjön Niclas Bengtsson

Läs mer