Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005"

Transkript

1 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society (5) Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat. Anders Holst förklarade SSLS årsmöte öppnat 2. Val av mötesordförande Årsmötet beslutade välja Patrick Doherty till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Årsmötet beslutade välja Fredrik Heintz till mötessekreterare. 4. Val av justeringsperson. Årsmötet beslutade välja Peter Funk till justeringsperson. 5. Dagordningens fastställande Årsmötet beslutade godkänna dagordningen enligt Patrick Dohertys förslag. 6. Exjobbspris 2004 Patrick Doherty informerade om SAIS exjobbspris 2004 som gick till John Stening, Högskolan i Skövde. Exjobbets titel är "Exploring Internal Simulations of Perception in a Mobile Robot using Abstractions" och handledare är Henrik Jacobsson och Tom Ziemke. 7. ECCAI-information Patrick Doherty informerade om förmåner och avgifter för ECCAI. ECCAI delar varje år ut pris till bästa doktorsavhandlingen, nomineringar för avhandlingar framlagda efter 1/ ska vara inne senast 31/ Den elektroniska tidskriften AI Communications är på uppåtgående och är ett bra tillfälle för doktorander att publicera t.ex. översikter. SAIS medlemmar uppmanas att titta på ECCAIs hemsidor samt utnyttja deras rabatter och söka deras stipendier. 8. Webbsidorna Webmaster Fredrik Heintz meddelar att ECCAI-bulletinen samt AAAIs AI-Alert numera läggs upp på hemsidan när de kommer ut. Det finns en lista med länkar till AI-kurser i Sverige som behöver fyllas på, formulär för detta finns på hemsidan. Förslag på förbättringar kan lämnas till webmaster. Hemsidorna är viktiga för att marknadsföra SAIS. Telefon: SAIS Fax: Institutionen för datavetenskap(ida) E-post: Linköpings universitet LINKÖPING Postgironr:

2 2 (5) 9. Nationellt nätverk för AI och lärande system Sture Hägglund presenterade nationellt nätverk för AI och lärande system som är ett samarbete mellan Dataföreningen Östra kretsen och SAIS. Tanken är att förbättra samarbetet med industri och samhälle. För mer information se 10. Nätverk för tillämpad AI och lärande system Denni Rögnvaldsson presenterade ett förslag till nätverk för tillämpad AI och lärande system för att bygga vidare på de goda erfarenheter som finns när det gäller att samarbeta med industrin inom forskningprojekt. Syftet är att skapa relationer och nya kontaker mellan industri, samhälle och forskare. Ett första steg skulle kunna vara att inventera vilka samarbeten som finns idag och vilka metoder vi har som skulle kunna tillämpas inom industri och samhälle. Intressenter kan höra av sig till Denni som koordinerar nätverket. 11. Verksamhetsberättelse SSLS Anders Holst redogjorde för SSLS verksamhet under 2004 som främst har bestått av förberedelser och diskussioner kring samgåendet mellan SAIS och SSLS. 12. Ansvarsfrihet för SSLS styrelse SSLS årsmöte gav SSLS styrelse ansvarsfrihet. 13. Ekonomisk redovisning för 2004 Sture Hägglund redogjorde för ekonomin år RESULTATRÄKNING 2004 Inkomster Medlemsavgifter ,00 Räntor 1 457,73 Årets underskott ,23 Summa inkomster ,50 Utgifter ECCAI 2 299,00 Administrativ service 7 000,00 Porto, webbsite, div avgifter 3 088,50 Skatter 377,00 Stipendier 0,00 Övrig drift 0,00 Styrelse, resekostnader 0,00 Till styrelsens förfogande 0,00 Summa utgifter ,50 BALANSRÄKNING 2004 Tillgångar Bank ,16 Postgiro ,35 Handkassa, oredovisat -880,50 Summa tillgångar ,01

3 3 (5) Skulder Skatter 377,00 IDA, SAIS 96 mm ,30 Förutbetalt ,00 Eget kapital ,71 Summa skulder , Revision av den ekonomiska redovisningen 2004 Simin Nadjm-Tehrani har granskat SAIS räkenskaper för 2004 och finner dem utan anmärkning. Årsmötet beslutade att godkänna revisionen och lägga den till handlingarna. 15. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2004 Årsmötet beslutade att ge styrelsen för verksamhetsåret 2004 ansvarsfrihet. 16. SAIS/SSLS sammanslagning Under året har SAIS och SSLS styrelser arbetat med att ta fram ett konkret förslag på en ny organisation, inklusive stadgar och de lagliga och ekonomiska aspekterna på den nya organisationen i enlighet med beslut från förra årets årsmöte. Huvuddragen i förslaget är: - Namn (Svenska AI Sällskapet) och förkortning (SAIS) kvarstår. - SAIS kommer att fortsätta vara medlem i ECCAI. - Ingen medlemsavgift Organisationen bygger på intressegrupper som ska samla forskare inom ett brett område och som har en ansvarig koordinator för gruppens verksamhet. Preliminära grupper: Autonomous Systems (A. Saffiotti) Machine Learning (A. Holst) Knowledge Representation (P. Doherty) Communication (S. Hägglund) Biologically Inspired Systems (T. Ziemke) Cognition (C. Balkenius) Knowledge-Based Systems (J-E Larsson) Multi-Agent Systems (P. Davidsson) - SAIS existerande tillgångar ska användas enligt följande riktlinjer de närmsta 5 åren: 3ksek/år - ECCAI-avgifter 15ksek/år - kostnader för administration, www och postgiro 10ksek/år - förlustgaranti workshop 5ksek/år - ordförande till förfogande 5ksek/år - extra aktiviteter SAIS och SSLS årsmöten beslutade enhälligt att bifalla sammanslagningen enligt det bifogade förslaget. 17. Stadgeändring I enlighet med förra årets årsmöte har nya stadgar utarbetats för att passa den nya organisationen. Enligt de nuvarande stadgarna ska förslag till ändringar ha inlämnats till styrelsen senast tre månader före årsmötet. Även om det färdiga förslaget har inlämnats mindre än tre månader före årsmötet så beslutade årsmötet enhälligt att gå till beslut om de nya stad-

4 4 (5) garna då styrelsen kontinuerligt har diskuterat förslaget under det senaste året. SAIS och SSLS årsmöten beslutade enhälligt att bifalla de nya stadgarna enligt det bifogade förslaget. 18. Val av styrelse för verksamhetsåret 2005 Årsmötet valde följande styrelse: Patrick Doherty, Linköping (ordförande) Anders Holst, Stockholm (vice ordförande) Sture Hägglund, Linköping (kassör) Fredrik Heintz, Linköping (sekreterare) Christian Balkenius, Lund Paul Davidsson, Ronneby Peter Funk, Västerås Lars Karlsson, Örebro Anders Lansner, Stockholm Jan Eric Larsson, Lund Lars Mollberg, Göteborg Lars Niklasson, Skövde Denni Rögnvaldsson, Halmstad Erik Skarman, Linköping E-postadress till styrelsen: 19. Val av revisor för verksamhetsåret 2005 Årsmötet beslutade välja Simin Nadjm-Tehrani till revisor. 20. Val av valberedning för verksamhetsåret 2005 Årsmötet beslutade välja Jacek Malec, Lunds Tekniska Högskola och Michael Minock, Umeå universitet till valberedning. 21. Budget för verksamhetsåret 2005 Sture Hägglund presenterade följande budgetförslag för Inkomster Medlemsavgifter 0 Räntor Årets underskott Summa inkomster

5 5 (5) Utgifter ECCAI Administrativ service 0 Porto, webbsite, div avgifter Skatter 600 Stipendier Övrig drift 0 Styrelse, resekostnader 0 Till styrelsens förfogande Summa utgifter Årsmötet beslutade att godkänna budgeten. 22. SAIS workshop 2006 Årsmötet beslutade att låta Umeå universitet ordna SAIS workshop 2006, Patrik Eklund är kontaktperson. 23. SAIS workshop 2007 Årsmötet diskuterade olika förslag på orter för SAIS workshop Bland förslagen fanns Halmstad, Uppsala, Skövde, Göteborg samt Stockholm. 24. Övriga frågor Årsmötet tog inte upp några övriga frågor. 25. Mötes avslutande Patrick Doherty förklarade årsmöte avslutat. Vid protokollet Justeras Ordförande Fredrik Heintz Sture Hägglund Patrick Doherty

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

SiSA. Svenska Informationssystemakademin

SiSA. Svenska Informationssystemakademin SiSA Svenska Informationssystemakademin PROTOKOLL FRÅN ARSMÖTE 2012 Tid Plats 25 september, klto.oo- t6.oo Uppsala Universitet, Ekonomikum Närvarande Anmält förhinder Pär Ägerfalk Göran Goldkuhl Björn

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Årsmötesprotokoll för HIF

Årsmötesprotokoll för HIF 1 (6) Årsmötesprotokoll för HIF Protokoll fört vid HIFs årsmöte onsdagen den 12 juli 2006 i skolhuset. Närvarande 26 personer 1 HIFs ordförande Lasse Larsson öppnar årsmötet och hälsar de närvarande välkomna.

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Inledning SAAF är en partipolitisk

Läs mer