Verksamhetsplan 2015 och prel Föreningen för folkbildningsforskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning"

Transkript

1 Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr Fastställd av styrelsen Föreningens uppgift Föreningen ska bidra till utveckling av folkbildningen genom: att utgöra en mötesplats för verksamma inom forskning och folkbildning, att initiera, stimulera och stödja forskning och andra studier om folkbildning, att bidra till spridning av resultat av forskning och studier om folkbildning, att verka för att ny kunskap kommer till användning inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Verksamhetsplan Föreningsstämman tar på styrelsens förslag ställning till verksamhetens huvudsakliga inriktning i form av verksamhetsplan och årsbudget. UTVECKLINGSPROCESSER Utvecklingsprocesser utgörs av mer långsiktiga diskussioner och utredningar av frågor som är eller kan bli angelägna för föreningen. Det kan dels handla om idéer som på sikt kan utvecklas till nya aktiviteter, dels handla om frågor av betydelse för själva föreningsverksamheten. Amatörforskning Föreningen ska stimulera forskning och andra studier om folkbildning. Ett sätt är att stödja amatörforskning av folkhögskolelärare, cirkelledare och andra folkbildare som vill ägna sig åt fördjupade studier om folkbildning. Vad föreningen till exempel skulle kunna bidra med vore att fungera som mäklare mellan å ena sidan verksamma eller pensionerade Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 1 (5)

2 folkbildare och å andra sidan akademiska forskare som kan bidra med råd och praktisk handledning. Det skulle exempelvis kunna ske genom forskarcirklar, seminarier eller skriftliga handledningar. Samarbeten Föreningen samarbetar idag med ett antal organisationer såsom Mimer, Folkbildningsrådet, RIO (Folkhögskolornas intresseorganisation), Folkbildningsförbundet, Stockholms Arbetareinstitutsförening, studieförbund och folkhögskolor. Styrelsen vill undersöka möjligheten att med även andra organisationer, institutioner och aktörer ha ett kontinuerligt och långsiktigt samarbete kring vår verksamhet och dess finansiering och som ryms inom föreningens stadgemässiga uppgift. AKTIVITETER Mötesplatser Genom seminarier, konferenser och andra möten bidrar föreningen till spridandet av kunskaper, till erfarenhetsutbyte och idéutveckling. Vestlunddagarna Föreningen har fått förtroendet att förvalta de medel som samlades in inför Gösta Vestlunds 100-årsdag under temat Vestlunddagarna. Styrelsen avsiktsförklaring utgör grunden för detta årliga arrangemang, som ägde rum för första gången mars 2014 under rubriken Demokratisera demokratin. Föreningens avsikt är att genomföra dagarna så länge medlen räcker och minst i sex år. Folkbildningens forskningsdag Folkbildningens forskningsdag genomfördes första gången Den genomförs årligen och vänder sig i första hand till praktiker och andra intresserade. Forskningsdagen genomförs även 2015, troligen under september och i samverkan med andra samarbetsparter såsom Mimer. Dialogseminarier i Stockholm Dialogseminarierna är mötesplatser och tankesmedjor för forskare, praktiker och andra intresserade. Om möjligt genomförs seminarierna med olika samarbetsparter. Västkustverksamhet Seminarier och andra aktiviteter genomförs i västra Sverige, om möjligt i samverkan med andra parter. Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 2 (5)

3 Publikationer & kommunikation En central del av föreningens verksamhet är publikationer av olika slag, tryckta och digitala, liksom användandet av exempelvis sociala medier. Föreningens kommunikation ska nå till så många intresserade som möjligt, oavsett medlemskap i föreningen, med inbjudningar till seminarier m.m. Årsbok om folkbildning Årsboken har getts ut sedan 1994 och har en given plats i föreningens verksamhet. För att möjliggöra utgivningen söks medel från Stockholms arbetareinstitutsförening. Skribenter medverkar utan arvodering. Årets bok utkommer under våren Nyhetsbrev Det digitala nyhetsbrevet utvidgas under 2015 och ersätter den tidigare tryckta medlemsskriften. Nyhetsbrevet skickas till medlemmar och andra intresserade med nyheter inom föreningens verksamhetsområde, information om ny litteratur och pågående forskningsprojekt m.m samt med inbjudningar till seminarier och andra möten. Medlemmarna uppmanas att medverka med upplysningar om aktuell litteratur etc. Hemsida Föreningens hemsida ska fungera som en informationsbank för medlemmar och andra. Innehåll från nyhetsbrevet publiceras också på hemsidan. Sociala medier Föreningen har en sida på Facebook. Där ska samma information finnas som i nyhetsbrevet, liksom möjlighet till diskussion. Övriga publikationer Vid behov och i mån av finansiering görs seminariedokumentationer och dylikt som publiceras i tryckt eller digital form. Försäljning av årsböcker och andra böcker Föreningens publikationer ingår som regel i medlemskapet utan extra kostnad. Till andra säljs skrifterna till självkostnadspris med skäligt påslag för porto och andra omkostnader. Påverkansarbete Folkbildning är ett omfattande samhällsområde. Forskningen om folkbildning är flervetenskaplig och berör utbildningsvetenskap, civilsamhällesforskning, forskning om Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 3 (5)

4 kultur, ekonomisk vetenskap osv. Föreningen vill värna folkbildning som forskningsfält och verka för att resurser finns för folkbildningsforskningen. Utöver föreningens verksamhet med seminarier, publikationer m.m. kan styrelsen vid behov göra särskilda opinionsbildande insatser, om möjligt i samverkan med andra parter. Samverkan Föreningen fullgör bäst sin uppgift om det sker i effektiv samverkan med andra parter. Föreningens unika roll ska tydliggöras i samarbetena. Nära samverkan sker med Mimer och Folkbildningsrådet som adjungeras till styrelsen. Andra viktiga parter för samverkan och idéutbyte är RIO (Folkhögskolorna intresseorganisation), Folkbildningsförbundet, studieförbund och folkhögskolor, Stockholms Arbetareinstitutsförening m.fl. MEDLEMMAR Föreningen vill öka antalet medlemmar och ska under aktivt rekrytera i sammanhang där det finns en god potential att vidga medlemskretsen. Styrelsen vill också engagera fler medlemmar utanför styrelsen i våra arbetsgrupper. Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 4 (5)

5 Föreningen för folkbildningsforskning Budget för 2015 INTÄKTER Medlemsavgifter Deltagaravgifter (Forskningdagen m.m.) Vestlunddagarna* Bidrag (Forskningsdagen, Årsboken m.m.) Ränta Övrigt (försäljning av årsbok m.m.) SUMMA KOSTNADER Möten (Forskningsdagen m.m.) Vestlunddagarna* Årsboken och andra publikationer Föreningsinterna utgifter (resor, porto, lokaler, hemsida etc) SUMMA RESULTAT Ändamålsbestämda medel, användning* BUDGETERAT RESULTAT * Insamlingen under 2013 till Vestlunddagarna gav kr. Insamlingen sköttes praktiskt av Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO) som fattat beslut i samråd med övriga som stod bakom uppropet att ge Föreningen för folkbildningsforskning förtroendet att förvalta medlen och genomföra årliga Vestlunddagar. Medlen överfördes till föreningen under 2014 och avsätts som ändamålsbestämda medel i balansräkningen. Medel ur fonden används för att täcka underskott, skillnaderna mellan intäkter och utgifter, för Vestlunddagarna. Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 5 (5)

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning

Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning Org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift (stadgarna 2) Föreningen som har hela Sverige

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA: NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI VERKSAMHETSPLAN 2012 Folkbildninssstudieförbundens fnrhlltlhpt intresseorganisation Ivl MUIIVIWI 1. Inledning Tio studieförbund med över tio miljoner studietimmar och 1,8 miljoner deltagare samlas i Folkbildningsförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932 1 (16) Verksamhetsplan för Forum för samverkan 2015 Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09 Organisationsnr: 2 (16) Sammanfattning Vad Forum för samverkan (FoSam) skall verka för ett ömsesidigt

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning ABF- Ålands syfte är vara en del av det fria bildningsarbetet grundat på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer. Föreningen ska arbeta för ett aktivt medborgarskap,

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 Malmö

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 Malmö Årsmöteshandlingar Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 Malmö Föredragningslista Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 kl 15.15 1. Mötets öppnande Britta Lejon 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

I fokus. Verksamhetsplan 2014

I fokus. Verksamhetsplan 2014 I fokus Verksamhetsplan 2014 version 2014-04-28 som bygger på den av styrelsen fastställda planen 2013-12-05. Planen ska ses i kombination med Den fria uppfinnaren som är föreningens beskrivning av verksamheten

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 Stockholm

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 Stockholm Årsmöteshandlingar Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 Stockholm 2 Föredragningslista Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 kl 15.00 1. Mötets öppnande Britta Lejon 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Strategi & Visioner. Strategidokumentet är reviderat 2015-03-13: Börje Mårtensson Hans-Ove Aldenbrink Jan Palmén

Strategi & Visioner. Strategidokumentet är reviderat 2015-03-13: Börje Mårtensson Hans-Ove Aldenbrink Jan Palmén Strategi & Visioner Strategidokumentet är reviderat 2015-03-13: Börje Mårtensson Hans-Ove Aldenbrink Jan Palmén 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning 2. Informationsverksamhet 2.1 Hemsidan 2.2 Filatelisten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

Tobias Harding. Åsa Söderlind

Tobias Harding. Åsa Söderlind Nationell överblick över kulturpolitiskt relevant forskning Tobias Harding Åsa Söderlind Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås och SweCult, Linköpings universitet, Februari 2010 Sammanfattning:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse 2013. Folkbildningsförbundets material 2014:7 innehåll Förord Förbundsmöte Förbundets ledning Etik och kvalitet

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Svenska Hydrologiska Rådet Svenska Hydrologiska Rådet Svenska hydrologiska rådet (SHR) verkar för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många

Läs mer