Bokföring NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokföring 2007-2008 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse"

Transkript

1 Räkenskapsredogörelse för perioden Resultaträkning Avvikelse mot Utfall relaterat Not Utfall Budget budget till budget helår Inkomster Medel för bistånd Fadderavgifter för barns utbildning Primary school, skolåret 2008 (1) 106 elever x 300 kr , , ,00 96,36% Secondary school, skolåret 2008 (1) 56 elever x 600 kr , , ,00 112,00% Summa Fadderavgifter , , ,00 103,81% Primary school, skolåret elever x 300 kr ,00 Secondary school, skolåret elever x 600 kr ,00 Starthjälp (symaskin/verktyg) till tidigare fadderbarn, elever x 600 kr 3 600,00 Summa Fadderavgifter 2009' ,00 Summa Fadderavgifter för barns utbildning , ,00 Trädplantering Trädplantering 1361 st x 10 kr ,00 Julkort 559 st x 10 kr 5 590,00 Summa Trädplantering 1920 st x 10 kr , , ,00 192,00% Gåvor och bidrag Gåvor till sjukstugeprojektet Enskilda Gåvor till sjukstugeprojektet 5 250,00 Summa Gåvor till sjukstugeprojektet 5 250, ,00 250,00 105,00% Övriga gåvor Enskilda gåvor för allmänt bistånd (2) , , ,50 130,78% Göte Nilssons minne (14) ,00 Fadderbarnsfonden 6 300, , ,00 126,00% Summa Övriga gåvor , , ,50 157,48% Summa Gåvor och bidrag , , ,50 151,65% Försäljning Hantverk från Kizaga 7 750, , ,00 155,00% Överskott från försäljning av kalender 2008 (3) 2 662, , ,00 70,99% Överskott från försäljning av kalender 2009 (4) 0,00 Överskott från försäljning vid årsmöte (5) 1 306, ,00 56,50 104,52% Summa Försäljning , , ,50 117,19% Överskott från arrangemang (6) , , ,43 367,47% Summa , , ,43 367,47% Ränta på Riksgäldskonto för Sjukstugeprojektet ,36 Ränta på Likviditetskonto för allmänt bistånd 3 363,40 Övriga intäkter 0,00 Summa ,76 0, ,76 Summa Medel för bistånd , , ,19 205,47% Medlemsavgifter och bidrag för omkostnader Medlemsverksamhet Medlemsavgift, enskilda medlemmar (7) 197 medl x 200 kr , ,00-600,00 98,50% Medlemsavgift, barn/ungdommar (7) 23 medl x 50 kr 1 150, ,00-350,00 76,67% Bidrag till matkostnader vid årsmöte (5) 963,50 750,00 213,50 128,47% Bidrag till tryckkostnader för kalender från försäljning (3) , , ,00 199,62% Summa medlemsverksamhet , , ,50 111,32% Administrationskostnader Div. bidrag till administrationsintäkter 1 534,91 Summa administrationskostnader 1 534,91 0, ,91 Bidrag till omkostnader för arrangemang (6) 6 703, , ,43 83,79% Summa projekt 6 703, , ,43 83,79% Övriga intäkter 0,00 Summa övrigt 0,00 0,00 Summa medlemsavgifter och bidrag för omkostnader , , ,98 110,14% Summa Medel för bistånd, medlemsavgifter och bidrag för omkostnader , , ,17 177,78% Övriga transaktioner Inkomstförda bistånd som balanserats i föregående verksamhetsårs balansräkning Medel till sjukstugeprojektet (8) ,64 Trädplantering (11) ,00 Summa Inkomstförda bistånd som balanserats i föregående verksamhetsårs balansräkning ,64 Förskottsinbetalda omkostnader som gäller för nästa verksamhetsår Medlemsavgift enskild, förskottsinbetalning (9) ,00 Medlemsavgift barn, förskottsinbetalning (9) 1 050,00 Summa Förskottsinbetalda omkostnader som gäller för nästa verksamhetsår ,00 Summa Bokslutsdispositioner ,64 SUMMA INKOMSTER ,81

2 Utgifter Bistånd Utbetalade bistånd till Tanzania Utbildning Primary school, skolåret elever x 200 kr , , ,00 104,55% Secondary school, skolåret elever x 500 kr , , ,00 118,00% Förbättrad skolkvalitet, skolåret elever x 100 kr , ,00 200,00 98,75% Fadderbarnsfonden 4 800, ,00 200,00 96,00% Primary school, skolåret elever x 200 kr ,00 Secondary school, skolåret elever x 500 kr ,00 Starthjälp (symaskin/verktyg) till tidigare fadderbarn, elever x 600 kr 4 200,00 Utbildningsinsatser, seminarium om unga kvinnors utbildning 2 000,00 Tillskott biblioteksbyggnation (14) ,00 Summa Utbildning , , ,00 220,88% Miljövård Trädplantering 2933 träd x 10 kr , , ,00 139,65% Utbildningsinsatser, seminarium om hållbar energianvändning 0, , ,00 0,00% Summa Miljövård , , ,00 117,31% Landsbygdsutveckling Inköp av hantverk från Kizaga för försäljning 5 285, ,00-285,00 105,70% Utbildningsinsatser, landsbygdsutveckling 6 000, ,00 0,00 100,00% Överföring till mikrokreditprojektet , , ,00 123,33% Summa Landsbygdsutveckling , , ,00 117,77% Vattenförsörjning Bidrag till vattenprojekt 0,00 Summa Vattenförsörjning 0,00 0,00 0,00 Hälso- och sjukvård Sjukstugeprojektet , , ,00 73,63% Utbildningsinsatser, seminarier om hälsovård 8 000, ,00 0,00 100,00% Summa Sjukvård , , ,00 74,52% Övriga bistånd Administration och ersättning för funktionärer i Tanzania 2 900, , ,00 58,00% Valutajusteringar vid utlandsbetalning till Tanzania 1 856, ,57 bistånd (13) , , ,00 180,00% Summa bistånd , , ,57 151,71% Summa Bistånd , , ,57 110,58% Omkostnader Medlemsverksamhet Medlemsinfo , ,00-206,75 101,80% Kostnader för inköp av mat till årsmöte (5) 963,50 750,00-213,50 128,47% Tryckkostnad för kalender (3) , , ,00 199,62% Summa Medlemsverksamhet , , ,25 135,93% Administration Allmän administration 9 607, ,00 392,55 96,07% Reseersättningssystem 8 272, , ,00 48,66% Bankavgifter (10) 2 597, ,00-597,50 129,88% Summa administration , , ,05 70,61% Omkostnader för arrangemang (6) 6 703, , ,43 83,79% Summa 6 703, , ,43 83,79% Övriga utgifter Övriga omkostnader 0,00 0,00 Oförutsedda utgifter 729, ,00 270,04 73,00% Summa Övriga utgifter 729, ,00 270,04 73,00% Summa Omkostnader , , ,27 93,91% Summa Bistånd och omkostnader , , ,30 108,45% Övriga transaktioner Kostnadsförda bistånd som balanseras för framtida användning Fadderbarnsfonden (12) 1 500,00 Summa Kostnadsförda bistånd som balanseras för framtida användning 1 500,00 Kostnadsförda omkostnader som balanseras för framtida användning Förskottsinbetalning av medlemsavgifter (9) ,00 Summa Kostnadsförda omkostnader som balanseras för framtida användning ,00 Summa Bokslutsdispositioner ,00 SUMMA UTGIFTER ,30 RESULTAT ,51 Resultat Bistånd ,26 Resultat Omkostnader 9 171,25 Sammanfattning av bistånd Utbetalat bistånd till Tanzania under verksamhetsåret ,57 Kostnadsförda bistånd som balanseras för framtida användning 1 500,00 Inkomstförda bistånd som balanserats i föregående verksamhetsårs balansräkning ,64 Summa bistånd ,93

3 Balansräkning per Tillgångar Kassa 0,00 Plusgirokonto ,71 Riksgäldssparkonto ,73 Likviditetskonto SkandiaBanken ,40 Kundfordringar 2 770,00 Fordran mot medlemmar 800,00 Förskott 0,00 Underskott kalenderförsäljning 2009 (4) 1 838,00 SUMMA TILLGÅNGAR (2) ,84 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserade vinstmedel Bistånd ,84 Omkostnader 6 677,76 Summa Balanserade vinstmedel ,60 Årets resultat Bistånd (2) ,26 Omkostnader 9 171,25 Summa Årets resultat ,51 SUMMA EGET KAPITAL ,11 varav Bistånd (2) ,10 varav Omkostnader ,01 Skulder Avsättningar Bistånd Sjukstugeprojektet (8) ,73 Fadderbarnsfonden (12) 2 000,00 Trädplantering (11) 800,00 Summa Avsättningar Bistånd ,73 Avsättningar Omkostnader Medlemsavgifter till nästa verksamhetsår (9) ,00 Summa Avsättningar Omkostnader ,00 Ej redovisade inbetalningar 0,00 Övriga skulder 0,00 Summa 0,00 SUMMA SKULDER ,73 SUMMA EGET KAPTAL OCH SKULDER ,84

4 Bokföring NDUGU.xls - Noter Noter till räkenskapsredogörelse för perioden Not 1 Förskottsinbetalningar fadderavgifter från föregående verksamhetsår I fadderavgiftsintäkterna för skolåret 2008 ingår de förskottsinbetalningar som gjordes under verksamhetsåret 2006/07. Ingående balans (förskottsinbetalningar 2006/07) 6 600,00 Överförts till fadderavgift primary school 2007/ ,00 Överförts till fadderavgift secondary school 2007/ ,00 Utgående balans 0,00 Not 2 Föreningens PayPal-konto Föreningen har ett konto hos PayPal för att hantera betal- och kreditkortsinbetalningar. Inbetalade medel på detta konto finns hos PayPal till dess att föreningen har fakturerat PayPal. Först då överförs fakturerade inbetalningar till föreningens egna konto. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen ett tillgodohavande hos PayPal på 82,86 USD, vilket motsvarar 642,51 SEK. Not 3 Redovisning av intäkter för kalender 2008 Intäkter från försäljning ,00 Tryckkostnader ,00 Överskott från försäljning av kalender ,00 Not 4 Redovisning av intäkter för kalender 2009 Intäkter från försäljning ,00 Tryckkostnader ,00 Underskott från försäljning av kalender ,00 (Utgående balans) Försäljningen av 2009 års kalender är ej avslutad. Under verksamhetsåret 2009 inkommer ytterligare intäkter från försäljningen. Årets underskott överförs i balansräkningen till nästa verksamhetsår. Not 5 Redovisning av intäkter vid föreningens årsmöte Intäkter från matförsäljning 1 540,00 Intäkter från boklotteri 730,00 Kostnader för inköp av mat -963,50 Överskott från försäljning vid årsmöte 1 306,50 Not 6 Redovisning av intäkter vid arrangemang (i) Konsert med Catrin Johnsson och Rachel Fuller Intäkter från försäljning ,00 Kostnader för inköp, resor, etc ,57 (ii) Konsert med Tonsättarna Intäkter från fikaförsäljning 4 533,00 Kostnader 0,00 Överskott från försäljning vid årsmöte ,43 Not 7 Förskottsinbetalningar medlemsavgifter från föregående verksamhetsår I medlemsavgiftsintäkterna för verksamhetsåret 2007/08 ingår de förskottsinbetalningar som gjordes under verksamhetsåret 2006/07. Ingående balans (förskottsinbetalningar 2006/07) 3 400,00 Överförts till medlemsavgift enskild 2007/ ,00 Överförts till medlemsavgift barn/undom 2007/08 0,00 Utgående balans 0,00 Not 8 Sjukstugeprojektet Ingående balans ,37 Bidrag till sjukstugeprojektet under verksamhetsåret 5 250,00 Ränta Riksgäldskonto ,36 Bistånd överfört till Tanzania under verksamhetsåret ,00 Utgående balans ,73 Resultat för verksamhetsåret ,64 Not 9 Förskottsbetalningar av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret Under verksamhetsåret 2007/2008 förskottsinbetalades medlemsavgifter enligt: Enskild medlem 171 * 200 = ,00 Barn/ungdom 21 * 50 = 1 050,00 Totalt ,00 Dessa förskottsinbetalningar bokförs på verksamhetsåret 2007/2008, men är avsedda för verksamhetsåret 2009, och överförs i balansräkningen till nästa verkamhetsår. Not 10 Redovisning av bankavgifter: Årsavgift Plusgirokonto 400,00 Bankavgifter - Utlandsbetalning 2 160,00 Bankavgifter - Övriga 37,50 Summa Bankavgifter 2 597,50 Sid 1 (2)

5 Bokföring NDUGU.xls - Noter Not 11 Trädplantering Ingående balans ,00 Bidrag till trädplantering under verksamhetsåret ,00 Sålda julkort under verksamhetsåret 5 590,00 Bistånd överfört till Tanzania under verksamhetsåret ,00 Utgående balans 800,00 Resultat för verksamhetsåret ,00 Not 12 Fadderbarnsfonden Ingående balans 500,00 Bidrag till fadderbarnsfonden under verksamhetsåret 6 300,00 Bistånd överfört till Tanzania under verksamhetsåret ,00 Utgående balans 2 000,00 Resultat för verksamhetsåret 1 500,00 Not 13 bistånd Matbistånd ,00 Summa bistånd ,00 Not 14 Tillskott biblioteksbyggnation Ett tillskott till biblioteksbyggnation har utbetalats med kr. Detta har bl.a. finansierats med insamlingen till Göte Nilssons minne ( kr). Sid 2 (2)

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

.() /) -*) * Administration av lånen hanteras av Nordax Bank AB som ingår i koncernen. Under räkenskapsåret har det inte funnits några anställda.

.() /) -*) * Administration av lånen hanteras av Nordax Bank AB som ingår i koncernen. Under räkenskapsåret har det inte funnits några anställda. '()**+ % % %% %% % %,-+'( * Förvaltningsberättelse... 2 Rapport över resultat... 4 Rapport över totalresultat... 4 Rapport över finansiell ställning... 5 Rapport över kassaflöden... 6 Rapport över förändringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Inköp av inventarier och utrustning. Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, kurser, redovisningstjänster mm.)

Inköp av inventarier och utrustning. Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, kurser, redovisningstjänster mm.) Finansieringsplan Vid köp av restaurangrörelse 8 kap 12 alkohollagen Finansieringsplan Du som söker serveringstillstånd ska styrka den finansiering som redovisats i finansieringsplanen. Detta innebär att

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer