Projekt Arrangemang 0, , ,00 0,00% Summa Projekt 0, , ,00 0,00%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Arrangemang 0,00 10 000,00-10 000,00 0,00% Summa Projekt 0,00 10 000,00-10 000,00 0,00%"

Transkript

1 Räkenskapsredogörelse för perioden Resultaträkning Avvikelse mot Utfall relaterat Not Utfall Budget budget till budget helår Inkomster Medel för bistånd Fadderavgifter för barns utbildning Primary school (1) 96 elever x 300 kr , , ,00 80,00% Primary school, fyllnadsinbetalning 100,00 100,00 Secondary school (1) 37 elever x 600 kr , , ,00 123,33% Summa Fadderavgifter för barns utbildning , , ,00 94,63% Trädplantering Trädplantering 646 st x 10 kr 6 460,00 Julkort 246 st x 10 kr 2 460,00 Summa Trädplantering 892 st x 10 kr 8 920, , ,00 74,33% Gåvor och bidrag Gåvor till sjukstugeprojektet Enskilda Gåvor till sjukstugeprojektet ,00 Summa Gåvor till sjukstugeprojektet , , ,00 155,48% Övriga gåvor Enskilda gåvor för allmänt bistånd , ,00 435,00 102,18% Fadderbarnsfonden 5 000, ,00 0,00 100,00% Summa Övriga gåvor , ,00 435,00 101,74% Summa Gåvor och bidrag , , ,00 121,89% Försäljning Hantverk från Kizaga 3 375, , ,00 67,50% Överskott från försäljning av Kalender för år 2007 (2) 2 925, ,00 Överskott från försäljning vid årsmöte (3) 1 157, ,40 Summa Försäljning 7 457, , ,40 149,15% Projekt Arrangemang 0, , ,00 0,00% Summa Projekt 0, , ,00 0,00% Övrigt Ränta på Riksgäldskonto för Sjukstugeprojektet 2 221,37 Summa Övrigt 2 221,37 0, ,37 Summa Medel för bistånd , , ,23 97,90% Medlemsavgifter och bidrag för omkostnader Medlemsverksamhet Medlemsavgift, enskilda medlemmar (4) 169 medl x 200 kr , , ,00 91,35% Medlemsavgift, barn/ungdommar (4) 23 medl x 50 kr 1 150,00 750,00 400,00 153,33% Bidrag till matkostnader vid årsmöte (3) 950,50 950,50 Bidrag till tryckkostnader för kalender från försäljning (2) 5 675, ,00 Summa medlemsverksamhet , , ,50 110,13% Administrationskostnader Div. bidrag till administrationsintäkter 670,00 Summa administrationskostnader 670,00 0,00 670,00 Projekt Bidrag till omkostnader för arrangemang 0, , ,00 0,00% Summa projekt 0, , ,00 0,00% Övrigt Sponsring 804,00 Summa övrigt 804,00 0,00 Summa medlemsavgifter och bidrag för omkostnader , , ,50 105,64% Summa Medel för bistånd, medlemsavgifter och bidrag för omkostnader , ,00-244,73 99,85% Övriga transaktioner Förskottsinbetalda bistånd som gäller för nästa verksamhetsår Primary school, förskottsinbetalning för 2007/2008 (5) 14 elever x 300 kr 4 200,00 Secondary school, förskottsinbetalning för 2007/2008 (5) 4 elever x 600 kr 2 400,00 Summa Förskottsinbetalda bistånd som gäller för nästa verksamhetsår 6 600,00 Inkomstförda bistånd som balanserats i föregående verksamhetsårs balansräkning Medel till sjukstugeprojektet (6) ,63 Summa Inkomstförda bistånd som balanserats i föregående verksamhetsårs balansräkning ,63 Förskottsinbetalda omkostnader som gäller för nästa verksamhetsår Medlemsavgift, förskottsinbetalning för 2007/2008 (7) 3 400,00 Summa Förskottsinbetalda omkostnader som gäller för nästa verksamhetsår 3 400,00 Summa Bokslutsdispositioner ,63 SUMMA INKOMSTER ,90

2 Utgifter Bistånd Utbetalade bistånd till Tanzania Utbildning Primary school 104 elever x 200 kr , , ,00 86,67% Secondary school 38 elever x 500 kr , , ,00 126,67% Förbättrad skolkvalitet 140 elever x 100 kr , , ,00 93,33% Bibliotektsbyggnad , ,00 Fadderbarnsfonden 4 500, ,00 500,00 90,00% Summa Utbildning , , ,00 124,24% Miljövård Trädplantering 423 träd x 10 kr 4 230, , ,00 35,25% Summa Miljövård 4 230, , ,00 35,25% Landsbygdsutveckling Inköp av hantverk från Kizaga för försäljning 6 060, , ,00 242,40% Utbildningsinsatser, jordbruksutveckling 2 000, ,00 0,00 100,00% Utbildningsinsatser, småföretagande 2 000, ,00 0,00 100,00% Överföring till mikrokreditprojektet , ,00-500,00 103,33% Summa ladsbyggdsutveckling , , ,00 118,88% Vattenförsörjning Bidrag till vattenprojekt ,00 Summa Vattenförsörjning ,00 0, ,00 Hälso- och sjukvård Sjukstugeprojektet , , ,00 366,29% Utbildningsinsatser, seminarier om hälsovård 4 000, ,00 0,00 100,00% Summa Sjukvård , , ,00 316,74% Övriga bistånd Administration och ersättning för funktionärer i Tanzania 3 900, , ,00 195,00% Valutajusteringar vid utlandsbetalning till Tanzania 934,62-934,62 Övrigt bistånd (8) , ,00-34,46 100,34% Summa Övrigt bistånd , , ,08 123,91% Summa Bistånd , , ,08 163,54% Omkostnader Medlemsverksamhet Medlemsinfo , ,00-32,75 100,33% Kostnader för inköp av mat till årsmöte (3) 950,50-950,50 Tryckkostnad för kalender (2) 5 675, ,00 Summa Medlemsverksamhet , , ,25 166,58% Administration Allmän administration 7 110, , ,25 72,93% Reseersättningssystem , ,00 177,00 98,82% Bankavgifter (9) 1 319, ,50 Summa administration , , ,75 93,95% Projekt Omkostnader för arrangemang 0, , ,00 0,00% Summa Projekt 0, , ,00 0,00% Övriga utgifter Övriga omkostnader 1 447, ,00 Oförutsedda utgifter 0, , ,00 0,00% Summa Övriga utgifter 1 447, ,00-447,00 144,70% Summa Omkostnader , , ,50 106,73% Summa Bistånd och omkostnader , , ,58 150,18% Övriga transaktioner Kostnadsförda bistånd som balanseras för framtida användning Primary school, förskottsinbetalning 2007/2008 (5) 4 200,00 Secondary school, förskottsinbetalning 2007/2008 (5) 2 400,00 Trädplantering (10) ,00 Fadderbarnsfonden (11) 500,00 Summa Kostnadsförda bistånd som balanseras för framtida användning ,00 Kostnadsförda omkostnader som balanseras för framtida användning Förskottsinbetalning av medlemsavgifter (7) 3 400,00 Summa Kostnadsförda omkostnader som balanseras för framtida användning 3 400,00 Summa Bokslutsdispositioner ,00 SUMMA UTGIFTER ,58 RESULTAT ,68 Resultat Bistånd ,68 Resultat Omkostnader 1 691,00

3 Sammanfattning av bistånd Utbetalat bistånd till Tanzania under verksamhetsåret 2006/ ,08 Kostnadsförda bistånd som balanseras för framtida användning ,00 Inkomstförda bistånd som balanserats i föregående verksamhetsårs balansräkning ,63 Summa bistånd ,45

4 Balansräkning per Tillgångar Kassa 0,00 Plusgirokonto ,60 Riksgäldssparkonto ,37 Kundfordringar 0,00 Fordran mot medlemmar 0,00 Förskott år 2004/2005 (8) 0,00 SUMMA TILLGÅNGAR ,97 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserade vinstmedel Bistånd ,52 Omkostnader 4 986,76 Summa Balanserade vinstmedel ,28 Årets resultat Bistånd ,68 Omkostnader 1 691,00 Summa Årets resultat ,68 SUMMA EGET KAPITAL ,60 varav Bistånd ,84 varav Omkostnader 6 677,76 Skulder Avsättningar Bistånd Sjukstugeprojektet (6) ,37 Fadderbarnsavgifter till nästa verksamhetsår (5) 6 600,00 Fadderbarnsfonden (11) 500,00 Trädplantering (10) ,00 Summa Avsättningar Bistånd ,37 Avsättningar Omkostnader Medlemsavgifter till nästa verksamhetsår (7) 3 400,00 Summa Avsättningar Omkostnader 3 400,00 Övrigt Övriga skulder 0,00 Summa Övrigt 0,00 SUMMA SKULDER ,37 SUMMA EGET KAPTAL OCH SKULDER ,97

5 Noter till räkenskapsredogörelse för perioden Not 1 Fadderbarnsavgifter för verksamhetsåret 2006/2007 Under verksamhetsåret 2005/2006 förskottsinbetalades fadderbarnsavgifter enligt: Primary School 2 st Secundary School 2 st Dessa förskottsinbetalningar bokfördes på verksamhetsåret 2005/2006, men var avsedda för verksamhetsåret 2006/2007. Det totala antalet fadderbarnsavgifter som är avsedda för verksamhetsåret 2006/2007 är därför Primary School 98 (Budgeterat 120 st) Secundary School 39 (Budgeterat 30 st) Not 2 Redovisning av intäkter för kalender Intäkter från försäljning 8 600,00 Tryckkostnader 5 675,00 Överskott från försäljning av kalender 2 925,00 Not 3 Redovisning av intäkter vid föreningens årsmöte Intäkter från försäljning (2010SEK+10 GBP) 2 107,90 Kostnader för inköp av mat 950,50 Överskott från försäljning vid årsmöte 1 157,40 Not 4 Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2006/2007 Under verksamhetsåret 2005/2006 förskottsinbetalades medlemsavgifter enligt: Enskild medlem 18 st Barn/ungdom 0 st Dessa förskottsinbetalningar bokfördes på verksamhetsåret 2005/2006, men var avsedda för verksamhetsåret 2006/2007. Den totala intäkten av medlemsavgifter som är avsedda för verksamhetsåret 2006/2007 är därför Enskild medlem 187 (Budgeterat 185 st) Barn/ungdom 23 (Budgeterat 15 st) Not 5 Förskottsbetalningar av fadderbarnsavgifter för verksamhetsåret 2007/2008 Under verksamhetsåret 2006/2007 förskottsinbetalades fadderbarnsavgifter enligt: Primary School 14 * 300 = 4 200,00 Secundary School 4 * 600 = 2 400,00 Totalt 6 600,00 Dessa förskottsinbetalningar bokförs på verksamhetsåret 2006/2007, men är avsedda för verksamhetsåret 2007/2008, och överförs i balansräkningen till nästa verkamhetsår. Not 6 Sjukstugeprojektet Ingående balans Sjukstugeprojektet ,00 Bidrag under verksamhetsåret 2006/ ,00 Ränta Riksgäldskonto 2 221,37 Bistånd överfört till Tanzania under verksamhetsåret 2006/ ,00 Utgående balans Sjukstugeprojektet ,37 Resultat för verksamhetsåret 2006/ ,63 Not 7 Förskottsbetalningar av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2007/2008 Under verksamhetsåret 2006/2007 förskottsinbetalades medlemsavgifter enligt: Enskild medlem 17 * 200 = 3 400,00 Barn/ungdom 0 * 50 = 0,00 Totalt 3 400,00 Dessa förskottsinbetalningar bokförs på verksamhetsåret 2006/2007, men är avsedda för verksamhetsåret 2007/2008, och överförs i balansräkningen till nästa verkamhetsår. Not 8 Förskott 2004/2005 Katastrofbistånd för mat ,46 Debiteras Övrigt bistånd 2006/ ,46 Saldo ,00 Not 9 Redovisning av bankavgifter: Årsavgift Plusgirokonto 400,00 Bankavgifter - Utlandsbetalning 900,00 Bankavgifter - Övriga 19,50 Summa Bankavgifter 1 319,50 Not 10 Trädplantering Från tidigare verksamhetsår finns ett inte ännu utnyttjat saldo på kr. Ingående saldo från tidigare verksamhetsår 6 237,00 Bidrag till trädplantering verksamhetsåret 2006/ ,00 Sålda julkort verksamhetsåret 2006/ ,00 Bistånd överfört till Tanzania under verksamhetsåret 2006/ ,00 Utgående balans Trädplantering ,00 Not 11 Fadderbarnsfonden Ingående saldo från tidigare verksamhetsår 0,00 Bidrag till fadderbarnsfonden verksamhetsåret 2006/ ,00 Bistånd överfört till Tanzania under verksamhetsåret 2006/ ,00 Utgående balans Fadderbarnsfonden ,00

6 Nduguföreningen Kommentar till räkenskapsredogörelse 2006/2007 Denna kommentar syftar till att göra några klargörande och utvecklande noteringar beträffande Nduguföreningens räkenskapsredogörelse för verksamhetsåret 2006/2007. Kommentaren relaterar till räkenskapsredogörelsens två övriga delar, nämligen resultaträkning med budgetuppföljning och balansräkning. Resultaträkningen med budgetuppföljning sammanfattar vad som hänt ekonomiskt under året och hur detta förhåller sig till våra mål och beräkningar, medan balansräkningen är en ögonblicksbild från 30 september över våra tillgångar och hur de fördelar sig på skulder resp. eget kapital. Vi kan, med hjälp av resultaträkningen, konstatera att verksamhetsårets resultat visar ett relativt stort underskott om ca kr. Resultatet är främst en följd av den historiskt mycket stora utbetalningen av bistånd till Kizaga som vi genomfört i år där omkring kr överförts medan kr insamlats under året. Att underskottet inte blir större beror på att medel som tidigare år avsatts till sjukstugeprojektet nu tas i anspråk för att finansiera överföringarna som avser detta projekt. Om vi betraktar inkomstsidan kan vi konstatera att vi samlat in något mindre i fadderavgifter och för trädplantering medan sjukstugeprojektet inbringat mer än beräknat. Enskilda gåvor för allmänt bistånd liksom fadderbarnsfonden inbringar nästan exakt vad som kalkylerats i budgeten. Sammantaget ger gåvomedlen drygt 8000 kr mer än beräknat under året, främst som en följd av stark insamling till sjukstugan. Vi kan konstatera att inkomsterna för trädplantering varierar förhållandevis mycket mellan åren medan övriga intäktsslag följer en mer förutsägbar positiv utveckling varje år. Beträffande fadderverksamheten har vi under några år samlat in lite mindre än beräknat. Totalt summerar Medel för Bistånd drygt kr mot budgeterat kr. När vi jämför föregående år och tar hänsyn till Göran Johnssons Insamling och andra särskilda bidrag till sjukstugeprojektet kan vi konstatera att vår ordinarie insamlingsverksamhet fortsatt är stark. Summa Medel för omkostnader inbringar något högre inkomster än beräknat men ligger nära budget, med något lägre inkomster från medlemsavgifter och något högre från andra inkomster än beräknat. Nytt för i år är att en del övriga transaktioner görs som är av mer teknisk karaktär. Dessa består dels av de förskottsinbetalningar för fadderverksamhet och medlemsavgifter som gjorts dvs. sådana avgifter som i själva verket avser nästkommande verksamhetsår men betalats in och därför bokförts under året, dels avsättningar till sjukstugan som nu tas i anspråk och därför inkomstförs på detta verksamhetsår. Totalt omfattar inkomstsidan kr varav knappt kr är inkomster som i egentlig mening hör till verksamhetsåret 2006/2007. Om vi jämför den sistnämnda siffran med budget ser vi att utfallet hamnar mycket nära vad vi beräknat. På utgiftssidan har drygt kr mer än beräknat överförts under Utbildning. Hela denna avvikelse förklaras av den icke-budgeterade satsningen på en biblioteksbyggnad i Kizaga som en engångsinvestering i arbetet för bättre undervisningskvalitet. Samtidigt kan vi notera en omfördelning mellan primary- och secondary-elever jämfört med budget som i kronor räknat i stort tar ut varandra. Med andra ord, totalt sett är det färre fadderbarn än budgeterat men varav fler i secondary school, vilket ger överföringar i fadderverksamheten på en nivå som ligger nära budget. 1

7 Nduguföreningen Under målområdet Landsbygdsutveckling kan vi notera att vi gör relativt stora överföringar för första gången. Detta som en effekt av att mikrokreditprojektet och landsbygdsutvecklingsseminarierna har kommit igång. Något mer medel än budgeterat har överförts p.g.a. stora leveranser av hantverk från kvinnogruppen i Kizaga. Under Vattenförsörjning har överförts kr, som inte budgeterats, i form av ett bidrag till det pågående vattenprojektet. Bidraget betalades ut som en följd av att lokala myndigheter efterfrågat detta för att projektet skulle kunna slutföras. Vi kan notera under Hälso- och sjukvård att den första utbetalningen av Nduguföreningens bidrag till sjukstugeprojektet har överförts efter att ett avtal som preciserar Nduguföreningens åtagande och ansvar slutits under året. Därutöver har budgetenliga överföringar för hälsovårdsseminarier gjorts. Nytt i årets resultaträkning är att administration och ersättning för funktionärer i Tanzania förs under Övrigt bistånd och inte under omkostnader. Bakom denna förändring ligger resonemanget att dessa medel också bidrar till lokalsamhällets utveckling. På samma sätt som ersättningen för seminarieledarna vid seminarier om förebyggande hälsovård räknas som bistånd är dessa kostnader nödvändiga för förverkligandet av biståndet. Dessutom hör kostnadernas storlek här intimt samman med biståndsvolym och biståndets komplexitet. Det är rimligt att sådana kostnader tillåts samvariera med insamlingsvolymen snarare än med antalet medlemmar, vilket styr utgiftsområdet Omkostnader. Eftersom dessa kostnader ändå skiljer ut sig genom att de indirekt snarare än direkt bekämpar fattigdomen förs de under egen rubrik så att deras andel av övriga biståndsmedel är enkel att observera. I år utgör dessa medel knappt 2 % av den totala biståndsvolymen. Uttryckt på annat vis, av varje insamlad hundralapp går 2 kr till omkostnader i Kizaga och 0 kr till omkostnader i Sverige. Under Övrigt bistånd återfinns också en överföring från tidigare år om drygt kr för inköp av mat som vi gjorde i samband med hungersnöd i Kizagaområdet. Denna post har tidigare varit förd som ett förskott (fordran) under tillgångar i balansräkningen men har nu kostnadsförts och därmed belastat resultatet och avförts från balansräkningen. Sammantaget är Summa bistånd klart högre än beräknat, ca kr mot budgeterat kr. Detta främst som en konsekvens av tre överföringar som inte har budgeterats, till sjukstugan (drygt kr), till vattenprojektet ( kr) och till biblioteksbyggnad för bättre undervisningskvalitet ( kr). Under Övriga transaktioner återfinns kostnadsföringar av saldon (intäkter minus kostnader) för olika biståndsslag som balanseras för framtida användning, dvs. de tas upp som en skuld i balansräkningen för att kunna förbrukas vid ett senare tillfälle, se nedan om balansräkningen. Nedan visas en ruta med uppgifter om hur mycket bistånd som överförts till Kizaga under Nduguföreningens fem senaste år. Det blir här väldigt tydligt att de omfattande insamlade medlen från föregående verksamhetsår nu har börjat omsättas i konkreta insatser som ger väsentligt ökade överföringar. I år har vi överfört mer än vad vi gjort sammanlagt under de tre föregående åren. Under nästa verksamhetsår kan vi förvänta oss ännu större överföringar om sjukstugeprojektet nu genomförs som planerat bör vi förvänta oss en tydlig avmattning när denna fas av sjukstugeprojektet är avslutad. Under Nduguföreningens första sex år har sammanlagt knappt kr överförts till Kizaga. 2

8 Nduguföreningen Överfört bistånd till Kizaga senaste fem åren avrundat till hundratal kr och inkl. förskott 2002/ / / / / kr kr kr kr kr Våra omkostnader är något högre än budgeterat men med en ganska lite avvikelse. Detta förklaras främst av tryckkostnader för kalender om 5600 kr. Det bör dock noteras att dessa tryckkostnader varit självfinansierade av kalenderförsäljningen som dessutom genererade ett överskott på några tusen kronor som kan användas för bistånd. Under Resultat omkostnader ser vi att vi samlat in ganska precis så mycket medel som vi gjort av med beträffande omkostnader. Dock försämras resultatet i år något av en engångsförändring i bokföringen, nämligen att vi för första gången avsätter förskottsinbetalda medlemsavgifter för att användas nästa verksamhetsår. Medel för omkostnader blir därmed lägre än vad annars vore fallet. Nduguföreningens omkostnader under verksamhetsåret motsvarar 15 % av vår omsättning, vilket är i paritet med tidigare år, utom förra året då andelen var nere på 6 % som en följd av den mycket höga omsättningen i kraft av Göran Johnssons Insamling. När vi tittar på balansräkningen ser vi att tillgångarna finns uppdelade på två konton, där Riksgäldskontot används för att skilja ut medel avsatta till sjukstugan för att ge ränta. Medlen på detta konto tas i anspråk i takt med att överföringarna till sjukstugeprojektet nu genomförs. Årets underskott medför att det egna kapitalet minskar påtagligt till omkring kr. Att medel ur vårt disponibla kapital förbrukas när behov identifieras är ett tecken på att föreningen successivt förmår omvandla vår goda insamlingssituation till konkreta biståndsinsatser i Kizagaområdet. Målsättningen är att ytterligare minska det egna kapitalet de kommande åren genom genomtänkta och efterfrågade biståndsinsatser. Det är dock rimligt att Nduguföreningen disponerar ett mindre eget kapital för bistånd om kr som en beredskap för att kunna möta behov av katastrofbistånd eller andra oförutsedda och brådskande behov. De medel som är avsatta men ännu inte tagna i bruk för sjukstugeprojektet står upptagna som en skuld i balansräkningen. De räknas som en skuld eftersom de är insamlade för att användas i ett specifikt projekt och därför inte utgör eget kapital som är fritt att disponera. Vi kan notera att summan avsatt till sjukstugeprojektet har minskat med de kr som intäktsförts under året som en konsekvens av att utbetalningarna till sjukstugeprojektet påbörjats. Därutöver finns mindre belopp upptagna som skulder för andra specifika biståndsslag där medlen samlats in för ett visst ändamål men inte förbrukats för det ändamålet under året (eller tidigare år). De medel som här kostnadsförs är alltså ett saldo av insamlade resp. utbetalade biståndsmedel inom dessa biståndsslag (t.ex. trädplantering). Genom att de förs till balansräkningen har vi kontroll över hur mycket medel som återstår att utbetala framöver. Om 2005/2006 var de stora insamlingarnas och avsättningarnas år har 2006/2007 varit ett år av kraftigt ökade överföringar - ett år då planer och pengar blivit konkreta och verkliga insatser i Kizagaområdet. Vi kan vänta oss att även nästa år präglas av stora överföringar för att fullfölja de projekt och åtaganden som vi nu påbörjat. 3

Bokföring 2007-2008 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse

Bokföring 2007-2008 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse Räkenskapsredogörelse för perioden 2007-10-01 -- 2008-12-31 Resultaträkning 2007-10-01 -- 2008-12-31 Avvikelse mot Utfall relaterat Not Utfall Budget budget till budget helår Inkomster Medel för bistånd

Läs mer

Bokföring 2011 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse

Bokföring 2011 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse Nduguföreningen, org.nr. 836201-3289 Räkenskapsredogörelse för perioden 2011-01-01 -- 2011-12-31 Resultaträkning 2011-01-01 -- 2011-12-31 Avvikelse mot Utfall relaterat Not Utfall Budget budget till budget

Läs mer

Bokföring 2013 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse

Bokföring 2013 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse Nduguföreningen, org.nr. 836201-3289 Räkenskapsredogörelse för perioden 2013-01-01 -- 2013-12-31 Resultaträkning 2013-01-01 -- 2013-12-31 Avvikelse mot Utfall relaterat Not Utfall Budget budget till budget

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Verksamhetsplan för 2009

Verksamhetsplan för 2009 Verksamhetsplan för 2009 duguföreningens syftesparagraf duguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor hopp,

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Bokföring 2009 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse

Bokföring 2009 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse Bokföring 2009 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse Räkenskapsredogörelse för perioden 2009-01-01 -- 2009-12-31 Resultaträkning 2009-01-01 -- 2009-12-31 Avvikelse mot Utfall relaterat Not Utfall Budget budget

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 INTÄKTER 2007-12-31 2006-12-31 Medlemsavgifter Not 1 185 400 kr 195 200 kr Seminarieavgifter Not 2 4 000 kr 48 450 kr Räntor Not 3 13 219 kr 7 870 kr Övrigt Not 4 1

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Å rsbokslut 2010 Pareto

Å rsbokslut 2010 Pareto Å rsbokslut 2010 Pareto 2010-10-01 till 2010-12-31 Innehåll: Ekonomisk berättelse Resultaträkning Balansräkning Budgetrapport Öppningsbalansräkning Kontosammanställning Transaktionsrapport Ekonomisk berä

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för den ideella föreningen ARILDS BYALAG får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 08 1 / 5 SJ / CKS 2009-04-05 Förvaltningsberättelse Arilds Byalag är en ideell förening,

Läs mer

Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond

Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond De redovisningsprinciper som föreningen använder sig av gällande utbildningsfonden gör det svårt för medlemmarna att få en rättvisande

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008 RESULTATRÄKNING INTÄKTER 31/12/08 31/12/07 Medlemsavgifter Not 1 176,450 kr 185,400 kr Seminarieavgifter Not 2 8,000 kr 4,000 kr Räntor Not 3 16,458 kr 13,219 kr Övrigt 0 kr 1,255 kr Summa intäkter 200,908

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

ENTRÉ - ANTAL BESÖKARE

ENTRÉ - ANTAL BESÖKARE ENTRÉ - ANTAL BESÖKARE För varje person som deltar under kvällen, oavsett om de betalar eller ej, skall en markering göras i en ny cirkel under tilllämplig rubrik. Detta behövs dels för att vi skall kunna

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande Välkomna!

Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Hanna & Sara Dagens fokus: Från budget till bokslut - ett UFföretags ekonomiska delar Vilka ekonomiska delar ingår i UF-företagandet? 1. Starta Budgetering (ingår i

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode!

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Grönslätts Intresseförening Hällevik Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Ekonomi under det gångna verksamhetsåret 2008-2009 handlar mycket om att köpa

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet

Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet EKONOMISK BERÄTTELSE 2015 Senast reviderad Måndag 24:e April 2016 Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet Ekonomisk berättelse 2015 Sid 1 Allmänt om räkningen Den här räkningen är upprättad

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Noter. Övriga intäkter adoptionsverksamhet

Noter. Övriga intäkter adoptionsverksamhet Noter Redovisnings- och värderingsprinciper FFIA:s redovisning är upprättad i tillämpliga delar enligt årsredovisningslagen och i övrigt enligt MIA:s beslutade villkor för auktoriserade adoptionsorganisationer.

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE15 och EK15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-12-02 Tid: 14.00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

IN UT NETTO MEDLEMMARNA ,71 Medlemsavgifter in 15510,00 Medlemsavgifter ut (SH 2500 kr, CIAA 300 EUR) -5398,21. Medlemsavgifter netto 10111,79

IN UT NETTO MEDLEMMARNA ,71 Medlemsavgifter in 15510,00 Medlemsavgifter ut (SH 2500 kr, CIAA 300 EUR) -5398,21. Medlemsavgifter netto 10111,79 Sammanställning av 2010 års resultat RESULTAT Överskott Underskott IN UT NETTO MEDLEMMARNA -13 500,71 Medlemsavgifter in 15510,00 Medlemsavgifter ut (SH 2500 kr, CIAA 300 EUR) -5398,21 Medlemsavgifter

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Styrelsens säte: Stockholm Föreningens redovisningsvaluta är Svenska kronor (SEK). Alla belopp

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Föreningen Forskarbyn Ölsdalens ekonomi

Föreningen Forskarbyn Ölsdalens ekonomi Föreningen Forskarbyn Ölsdalens ekonomi 2008-2009 Underlaget Kommentarer Föreningen Forskarbyn Ölsdalen bildades och fick organisationsnummer och bankkonto först vid årsskiftet 2008-2009. Detta innebär

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer