Å rsbokslut 2010 Pareto

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å rsbokslut 2010 Pareto"

Transkript

1 Å rsbokslut 2010 Pareto till Innehåll: Ekonomisk berättelse Resultaträkning Balansräkning Budgetrapport Öppningsbalansräkning Kontosammanställning Transaktionsrapport

2 Ekonomisk berä ttelse fo r Päreto Verksamhetsåret 2010 Föreningen fick ett positivt resultat för sitt första verksamhetsår, vilket uppgår till 9 053,70 kr. Behållningen vid periodens slut är 9 053,70 kr, vilket sammanfaller med resultatet. Verksamhetsåret har från ett ekonomiskt perspektiv präglas av en uppstartningsprocess. Detta gör sig tydligast tillkänna i att föreningen under hösten hade en mycket bristande likviditet; i föreningens avsaknad av fullt utarbetade ekonomiska rutiner och i att budgeten inte sammanfaller med utfallet. Den enda intäkten föreningen har haft under året har varit ett bidrag från nationalekonomiska institutionen på kr. Föreningens huvudsakliga kostnader har varit administrationskostnader och kostnader i samband föreningens föreläsningar, dessa uppgår totalt till 946,30 kr. Som tidigare nämnts, skiljer sig verksamhetsårets utfall kraftigt från budgeten på vissa punkter. Detta kan antagligen helt förklaras med föreningens unga ålder och därmed svårigheten att förutsäga verksamheten. De mest anmärkningsvärda avvikelserna är: Den budgeterade intäkten på kr för bidrag och gåvor, där utfallet blev kr. De överskjutande kr var ett budgeterat uppstartsbidrag från Nationalekonomiska föreningen i Uppsala som vid budgetens skapade antogs skulle betalas ut under hösten, men som istället kommer betalas ut under nästa verksamhetsår. Den budgeterade intäkten på kr för deltagaravgifter för sociala aktiviteter och kostnaden på kr för sociala aktiviteter, där utfallet i båda fallen blev 0 kr. Vid skapandet av budgeten fanns planer på en social aktivitet vilken skulle anordnas av föreningen och finansieras med deltagaravgifter. Den sociala aktiviteten anordnades inte under dessa former och medförde därmed inte några kostnader eller intäkter till föreningen. Den budgeterade kostnaden på kr för information och hemsidan, där utfallet blev 200 kr. Huvuddelen av budgetposten utgjordes av det planerade inköpet av en logga och en rollup till föreningen, vilka båda istället kommer ske under nästa verksamhetsår. Föreningens likviditet var under hösten, som tidigare nämnts, mycket bristande. Givet nuvarande verksamhet är det dock min bedömning att likviditetsnivån är tillfredsställande under den närmaste framtiden. Styrelsen bör dock under det kommande verksamhetsåret diskutera och besluta vilken likviditetsnivå de anser att föreningen kommer att behöva. Likväl bör arbetet att utforma föreningens ekonomiska rutiner fortsätta. En annan kritisk fråga är föreningen mer långsiktiga finansiering. Föreningen saknar idag en utarbetad plan för var föreningens intäkter ska komma ifrån, vilket självfallet bör utarbetas snarast. Uppsala den 24/ Fredrik Sävje Kassör, Pareto - Uppsalas samhällsekonomiska förening

3 Pareto - Resultaträkning Från till Medlemsavgifter 42. Bidrag och gåvor 43. Sponsring 44. Akademiska aktiviteter Intäkter Deltagaravgifter 442. Sponsring 443. Övriga intäkter 45. Sociala aktiviteter 451. Deltagaravgifter 452. Övriga intäkter 46. Tillfälliga aktiviteter 47. Kapitalavkastning 48. Övriga intäkter Summa intäkter: Kostnader 51. Administration 274,00 kr 511. Banktjänster 512. Information och hemsida Övrig administration 74,00 kr 52. Mötesfika och representation 521. Mötesfika 522. Övriga kostnader 53. Akademiska aktiviteter 672,30 kr 531. Lokalhyra Information Övriga kostnader 242,30 kr 54. Sociala aktiviteter 55. Tillfälliga aktiviteter 56. Avskrivningar och nedskrivningar 57. Kapitalförluster 58. Övriga kostnader Summa kostnader: 946,30 kr

4 Pareto - Balansräkning Per den Tillgångar 3. Skulder 11. Anläggningstillgångar 31. Låneskulder 12. Omsättningstillgångar Leverantörsskulder 946,30 kr 121. Likvida tillgångar Övriga skulder Transaktionskonto Interimsskulder Sparkonto Summa Skulder 946,30 kr Handkassa 122. Kundfordringar 123. Övriga omsättningstillgångar 2. Eget kapital 13. Interimsfordringar Ingående saldon Balanserade vinstmedel 9 053,70 kr Summa tillgångar Summa eget kapital 9 053,70 kr Summa skulder och eget kapital 10 00

5 Konto 41. Medlemsavgifter 42. Bidrag och gåvor 43. Sponsring 44. Akademiska aktiviteter Pareto - Budgetrapport Från till Intäkter Budgeterat Utfall Differens Deltagaravgifter 442. Sponsring 443. Övriga intäkter 45. Sociala aktiviteter Deltagaravgifter Övriga intäkter 46. Tillfälliga aktiviteter 47. Kapitalavkastning 48. Övriga intäkter Summa: Kostnader Konto Budgeterat Utfall Differens 51. Administration ,00 kr 2 976,00 kr 511. Banktjänster Information och hemsida Övrig administration 30 74,00 kr 226,00 kr 52. Mötesfika och representation 521. Mötesfika 522. Övriga kostnader 53. Akademiska aktiviteter ,30 kr 727,70 kr 531. Lokalhyra Information Övriga kostnader ,30 kr 257,70 kr 54. Sociala aktiviteter 55. Tillfälliga aktiviteter 56. Avskrivningar och nedskrivningar 57. Kapitalförluster 58. Övriga kostnader Summa: ,30 kr 8 703,70 kr

6 Öppningsbalansräkning per Tillgångar 11. Anläggningstillgångar 0 kr 12. Omsättningstillgångar 0 kr 121. Likvida tillgångar 0 kr Transaktionskonto 0 kr Sparkonto 0 kr Handkassa 0 kr 122. Kundfordringar 0 kr 123. Övriga omsättningstillgångar 0 kr 13. Interimsfordringar 0 kr 2. Eget kapital 0 kr 3. Skulder 31. Låneskulder 0 kr 33. Leverantörsskulder 0 kr 34. Övriga skulder 0 kr 35. Interimsskulder 0 kr

7 Kontosammanställning - Pareto Per den Konto Saldo 1. Tillgångar 11. Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 121. Likvida tillgångar Kundfordringar 123. Övriga omsättningstillgångar 13. Interimsfordringar 2. Eget kapital 3. Skulder 31. Låneskulder 32. Leverantörsskulder 33. Övriga skulder 34. Interimsskulder 946,30 kr 946,30 kr 4. Intäkter 41. Medlemsavgifter 42. Bidrag och gåvor 43. Sponsring Akademiska aktiviteter 441. Deltagaravgifter 442. Sponsring 443. Övriga intäkter 45. Sociala aktiviteter 451. Deltagaravgifter 452. Övriga intäkter 46. Tillfälliga aktiviteter 47. Kapitalavkastning 48. Övriga intäkter 5. Kostnader 51. Administration 946,30 kr 274,00 kr 511. Banktjänster 512. Information och hemsida Övrig administration 52. Mötesfika och representation 74,00 kr 521. Mötesfika 522. Övriga kostnader 53. Akademiska aktiviteter 672,30 kr 531. Lokalhyra Information Övriga kostnader 242,30 kr 54. Sociala aktiviteter 55. Tillfälliga aktiviteter 56. Avskrivningar och nedskrivningar 57. Kapitalförluster 58. Övriga kostnader

8 1211. Transaktionskonto Uppstartsbidrag Nationalekonomiska Inst. 42. Bidrag och gåvor Saldo per den : Leverantörsskulder 3. Skulder Lokalhyra Kalmar, utl. av Karl Andersson 531. Lokalhyra Inköp av bokföringsmaterial, utl. av Fredrik Sävje 513. Övrig administration 74,00 kr 224,00 kr Affischer till föreläsning, utl. av Josefine Andersson 532. Information 8 304,00 kr Blomma och fika tillföreläsning, utl. av Lina Eriksson 533. Övriga kostnader 102,30 kr 406,30 kr Lokalhyra Kalmar 531. Lokalhyra ,30 kr Webbhotell, utl. av Fredrik Sävje 512. Information och hemsida ,30 kr Domännamn, utl. av Gabriella Clausén 512. Information och hemsida ,30 kr Blomma och fika tillföreläsning, utl. av Stina Petersson 533. Övriga kostnader ,30 kr Saldo per den : 946,30 kr 42. Bidrag och gåvor Transaktionsrapport - Pareto Från till Konton som saknar transaktioner är inte medtagna i denna rapport. 1. Tillgångar 4. Intäkter Uppstartsbidrag Nationalekonomiska Inst Transaktionskonto Saldo per den : 10 00

9 512. Information och hemsida Webbhotell, utl. av Fredrik Sävje 32. Leverantörsskulder Domännamn, utl. av Gabriella Clausén 32. Leverantörsskulder Saldo per den : Övrig administration Inköp av bokföringsmaterial, utl. av Fredrik Sävje 32. Leverantörsskulder 74,00 kr Saldo per den : 74,00 kr 74,00 kr 531. Lokalhyra Lokalhyra Kalmar, utl. av Karl Andersson 32. Leverantörsskulder Lokalhyra Kalmar 32. Leverantörsskulder Saldo per den : Information Affischer till föreläsning, utl. av Josefine Andersson 32. Leverantörsskulder 8 Saldo per den : Övriga kostnader 5. Kostnader Blomma och fika tillföreläsning, utl. av Lina Eriksson 32. Leverantörsskulder 102,30 kr 102,30 kr Blomma och fika tillföreläsning, utl. av Stina Petersson 32. Leverantörsskulder ,30 kr Saldo per den : 242,30 kr

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Protokoll fört vid Catahyas ordinarie årsmöte 2014

Protokoll fört vid Catahyas ordinarie årsmöte 2014 Protokoll fört vid Catahyas ordinarie årsmöte 2014 1.1. Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Sara Karlsson förklarar mötet öppnat. 1.2. Val av mötesordförande att välja Fredrik Nilson till mötesordförande.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Bokföring 2007-2008 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse

Bokföring 2007-2008 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse Räkenskapsredogörelse för perioden 2007-10-01 -- 2008-12-31 Resultaträkning 2007-10-01 -- 2008-12-31 Avvikelse mot Utfall relaterat Not Utfall Budget budget till budget helår Inkomster Medel för bistånd

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 INTÄKTER 2007-12-31 2006-12-31 Medlemsavgifter Not 1 185 400 kr 195 200 kr Seminarieavgifter Not 2 4 000 kr 48 450 kr Räntor Not 3 13 219 kr 7 870 kr Övrigt Not 4 1

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande Välkomna!

Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Hanna & Sara Dagens fokus: Från budget till bokslut - ett UFföretags ekonomiska delar Vilka ekonomiska delar ingår i UF-företagandet? 1. Starta Budgetering (ingår i

Läs mer

Fröjel Fiber Ek Förening

Fröjel Fiber Ek Förening Årsredovisning för Fröjel Fiber Ek Förening 769623-s626 Räkenskapsåret 213 1 (8) Styrelsen for Fröjel Fiber Ek Förening får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 213. Förvaltnin gsberättelse Information

Läs mer

ELEKTRA. Vårterminsmöte 2015, Handlingar DAGORDNING. 4 Tid och sätt. 7 Föredragningslistan. Föreningen Elektra Vårterminsmöte 2015

ELEKTRA. Vårterminsmöte 2015, Handlingar DAGORDNING. 4 Tid och sätt. 7 Föredragningslistan. Föreningen Elektra Vårterminsmöte 2015 ELEKTRA Vårterminsmöte 2015, Handlingar DAGORDNING Tid och sätt Datum: 2015-05-25 Tid: kl 12:10 Plats: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode!

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Grönslätts Intresseförening Hällevik Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Ekonomi under det gångna verksamhetsåret 2008-2009 handlar mycket om att köpa

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Dagordning: Årsmöte 2015

Dagordning: Årsmöte 2015 Dagordning: Årsmöte 2015 Förening: Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK), organisationsnummer 802462-6767 Datum: 2015-08-18 Tid: 18:00 Plats: Örebro, Conventum, Tunnbindaren

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2014. Org.nr 746000-1477

Årsredovisning för Brf Ängen 2014. Org.nr 746000-1477 Årsredovisning för Brf Ängen 2014 Org.nr 746000-1477 Årsberättelse 2014 Brf Ängen Org.nr 746000-1477 Styrelsen för Brf Ängen får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2014-01-01

Läs mer