Å R S R E D O V I S N I N G SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

2 FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan Föreningens uppgift är att vara en mötespunkt för dem som är intresserade av datorgrafik och angränsande områden, både inom näringsliv och offentlig sektor. SIGRAD har sett som en av sina uppgifter att samla svenska men även nordiska forskare och företag till en årlig konferens inom grafikrelaterade områden. Intresset för denna konferens har ökat under de senaste åren. Under de tre senaste åren har konferensen utökats till 2 dagar med artiklar både från etablerade forskare och studenter. Ett område som fått stort utrymme både vid universitet och högskolor är spelutveckling. Det har blomstrat upp ett flertal kompletta utbildningsprogram men även enstaka kurser med denna inriktning. SIGRAD försöker samla all denna kompetens i ett forum där man kan mötas och utbyta erfarenheter. Under de kommande åren kommer en viktig uppgift för SIGRAD vara att etablera sig som ett viktigt forum för datorgrafikrelaterad verksamhet. Vid årsmötet 2001 diskuterades föreningens uppdrag och verksamhet i detalj. Diskussionen ledde fram till att åtta verksamhetsområden definierades för SIGRAD. Målet var att minst hälften av de åtta punkterna skulle åtgärdas under Under 2002 uppnåddes målet för fyra av de åtta verksamhetsområdena. Under 2003 uppnådesacceptabel verksamhet inom ytterligare 1-2 områden. Under 2004 resulterade en fokusering på konferensen att övrig verksamhet blev lidande. 2 V ER KS A MH E T U ND ER Under 2004 har föreningen verkat för att konsolidera de initiativ som togs under 2001 och 2002 samt att planera för den vidare utvecklingen av föreningen. Nedan redogörs för insatser under 2004 inom föreningens verksamhetsområden. 2.1 Verksamhetsområden Nyhetsbrev Föreningen har fortsatt under det gångna året producera ett regelbundet nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev innehåller information om kommande konferenser, reseberättelser från konferenser, intressanta och relaterade dispuationer och annan viktig information. Rubrikerna för nyhetsbrevet e- postas till medlemmarna, som kan hämta brevet i pdf-form från hemsidan. Genom nyhetsbrevet får medlemmarna mer kontinuerlig information från föreningen Konferenser Den årliga konferensen har utvecklats till att bli kärnpunkten i SIGRADS verksamhet. Styrelsen har tidigare beslutat att temat skall variera från år till år och bör lämpligen färgas av arrangörens lokala verksamhetsområde. Högskolan i Gävle tog på sig ansvaret att arrangera 2004 års konferens. Styrelsen utsåg en programkommité som fick i uppdrag att tillsammans med de lokala arrangörerna sätta samman ett programmed temat Visualizing our environment. Flera inbjudna talare: Professor Olivier Deussen, Universitetet i Konstanz, Professor Ken Museth, Linköpings universitet och Tomas Landelius från SMHI tillsammans med peer-reviewed artiklar bidrog till att göra konferensen mycket lyckad. Stort tack till arrangörerna för deras arbete. Proceedings från konferensen finns tillgängligt via SIGRADS websida Workshops Datorgrafik används inom ett stort antal teknik- och tillämpningsområden. Styrelsen för SIGRAD har valt att arrangera workshops som varje år skärskådar särskilt utvalda områden. Under 2

3 2004 arrangerades en sådan workshop i samarbete med Centrum för kunskap och kommunikation vid Chalmers, Applied VR III Seminarier Inga seminarier arrangerades under Rabatter: SIGRAD erbjuder för närvarande rabatt på medlemskap i Eurographics genom ett samarbetsavtal med Eurographics. Ett samarbetsavtal mellan SIGRAD och SIGGRAPH medför att SIGRAD representeras vid SIGGRAPH genom att ett utställningsbås görs tillgängligt för SIGRAD samt att två SIGRAD-medlemmar avgiftsfritt kan besöka SIGGRAPH-konferensen Rapportsammanställningar: Det produceras inom landet årligen ett stort antal rapporter. Dessa kan vara allt ifrån examensarbeten till tekniska rapporter vid lärosäten. SIGRAD bör ha som uppgift att samla på sig dessa rapporter och publicera dem på SIGRADs hemsida. Under året har, emellertid, endast ett fåtal sådana rapporter erhållits och lags up på hemsidan. Det kan konstateras att det krävs en avsevärd uppsökande verksamhet för att en större mängd rapportmaterial skall kunna publiceras genom SIGRAD. SIGRAD bör fortsättningsvis ta sig an denna fråga även under Hemsida (portal): Under 2003 beslutades om att SIGRADs websida behövde en total omdesign för att bättre passa SIGRADS höjda ambitionsnivå. Detta har inte gjorts. Arbetet har påbörjats och den nya webb-sidan kommer att sjösättas i början av Industrikontakter: Under 2003 konstaterade SIGRADs styrelse att kontakten med industrin hade avtagit. Därför satte styrelsen upp som mål att jobba med uppsökande verksamhet mot företag. Detta är en fråga som behöver mer uppmärksamhet under Årsmöte med två studiebesök I april 2004 hölls SIGRADs årsmöte i samband ett studiebesök på Sjöland och Thyselius med ett 15-tal medlemmar närvarande. Därefter studiebesök på Interaktiva institutet Den valda styrelsen: Ordförande Anders Backman Vice ordf Stefan Seipel Kassör Lars Kjelldahl Sekreterare Kai-Mikael Jää-Aro Ledamot Anders Hast Ledamot Anders Ynnerman Ledamot Charlotte Åkerlund Suppleant Kenneth Holmlund Suppleant Ken Museth Suppleant Mark Ollila Suppleant Odd Tullberg Suppleant Örjan Vretblad Revisorer Ordinarie Suppleant Björn Eiderbäck Thomas Larsson Valberedning Sammankallande Patric Ljung Ledamot Thomas Porathe 3

4 2.2 Sammanfattning Verksamheten har fokuserats mer och mer på den årliga konferensen som har utvecklats och börjat etablera sig som en kompletterande samlingspunkt för forsknings och industri-världen. Områden som behöver mer uppmärksamhet är webb-sidorna, industrikontakter samt seminarie verksamheten. Initiala kontakter med liknande verksamheter i våra nordiska grannländer har även tagits för att se om en gemensam verksamhet kan etableras. Verksamheten under 2004 kan sammanfattas med att verksamheten har fokuserats på ett fåtal verksamhetsområden som har förbättrats. Antalet medlemmar uppgår f.n. till 205, varav de flesta är studentmedlemmar. 2.3 Ekonomisk redovisning SIGRADs ekonomi får sägas vara god trots att året inneburit ett relativt stort underskott. Underskottet beror på konferensen och främst på tryckkostanden för proceedings. I framtiden kan föreningen tvingas trycka i svart-vitt och hänvisa till den elektroniska versionen för färgbilderna. 4

5 Resultaträkning 2004 Inkomster skatteåterb+ränta 0 57 Medlemsavgifter Summa Utgifter porto+telefon underskott konferens, postavg Summa Underskott Balansräkning ingående postgiro skulder, konferens Årets underskott Summa utgående postgiro skulder, konferens Tillgångar-skulder BUDGET 2006 Inkomster räntor 500 medlemsavgifter Summa Utgifter www, hemsida 5000 register, kassör m.m porto, telefon, postgiro 3000 Marknadsföring 3000 workshop 2* Diverse 1000 Summa

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande. 1 (8) Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen. Men även vissa gemensamma delar eller

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

FTI i framtiden. Presentation av enkätresultat. Vårkonferensen i Nyköping, 27 28 mars 2012

FTI i framtiden. Presentation av enkätresultat. Vårkonferensen i Nyköping, 27 28 mars 2012 FTI i framtiden Presentation av enkätresultat Vårkonferensen i Nyköping, 27 28 mars 2012 Varför en enkät? Syftet med enkäten var helt enkelt att få underlag från föreningens medlemmar om vad styrelsen

Läs mer

SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN I FRAMTIDEN Tankar kring SIK:s målsättning, arbetsformer och organisation

SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN I FRAMTIDEN Tankar kring SIK:s målsättning, arbetsformer och organisation Sid.1(12) SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN I FRAMTIDEN Tankar kring SIK:s målsättning, arbetsformer och organisation INLEDNING SIK har uppdragit åt en arbetsgrupp att ta fram en ny och mera verklighetsanpassad

Läs mer

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Svenska Hydrologiska Rådet Svenska Hydrologiska Rådet Svenska hydrologiska rådet (SHR) verkar för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer

Konstituerande Årsmöte

Konstituerande Årsmöte Konstituerande Årsmöte Nordic Coleoptera Group Gudbrandsdalen, Norge, 20-21 Juni 2011. Närvarande: 15 medlemmar 20 Juni 2011 kl. 18.00. 1 Årsmötet öppnades av interim ordförande Håkan Lundkvist. 2 Årsmötesförsamlingen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var

Läs mer

Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande

Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande Våren 2014 tar Kårfullmäktige (FUM) ett beslut om att avveckla den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande (Armu-ordf) genom att bifalla

Läs mer

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2013 Verksamhetsberättelsen avser perioden 2013-01-01 2013-12-31 2 Styrelsearbetet Styrelsen har från och med årsmötet den 22 mars 2013 bestått

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet

Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet NAVET Umeå universitets administratörer bildade i februari 2000 ett nätverk som går under namnet Navet. Det krävs inget medlemskap, utan nätverket är till för alla administratörer vid Umeå universitet.

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I LINKÖPING [Skriv här] Innehållsförteckning 1. Sammanfattning..2 2. Föreningen..2 3. Samarbete med Röda Korset...2 4. Medlemmar.3 5. Styrelsen..3

Läs mer

Övergripande information om år 2012

Övergripande information om år 2012 Inledning Enligt Gavlecons stadgar ska förgående års styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse, ett dokument som återspeglar det gångna året. Den efterträdande styrelsen påbörjar

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer