Årsredovisning för år 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för år 2004"

Transkript

1 T121 Spicas vänner PROTOKOLL 1 Bilaga 1 Årsredovisning för år 2004 Kassören Ekonomisk redogörelse för år 2004 Medlemmar Föreningen har fortsatt att växa under 2004 och hade per den 31 Dec medlemmar varav 5 företagsmedlemmar. Medlemsantalet har således ökat med 58 st under året. Ekonomi Som det framgår av årsredovisningen är föreningens ekonomi god. Medlemmarnas och besökares generositet är stor och vi tackar alla ädla givare för bidrag ingen nämnd och ingen glömd! Medlemsavgifterna har inbringat ca: kr. Försäljning av akvareller, nyckelband och övriga varor har tillsammans med sommarens besök på Vasavarvet och Skeppsholmsdagen inneburit ett kassatillskott på ca: kr. Även En dag i Paradiset är en god inkomstbringare med ca: 3500 kr. Kostnaden för inköp av de ovan nämnda varorna samt kostnader för besök på Vasavarvet och Skeppsholmen har uppgått till ca: kr, i denna post finns även inneliggande varulager till en beräknad försäljningsintäkt på ca: kr. Övriga kostnader som tagits under året är bl.a. direkta investeringar i fartyget för tex. ny panna samt svetsning som utförts under varvsbesöket på Muskö, detta uppgår till ca: kr. Även ett lån från Stiftelsen uppgående till 5000 kr har återbetalats. De företagsträffar och bjudningar som anordnats under liggetiden på Vasavarvet har inbringat ca: kr medan utgifterna har uppgått till ca: kr vilket innebär ett netto på 2000 kr. Vinstdisposition Styrelsen föreslår att årsmötet fastställer att redovisad vinst, 12037,50 kr överföres till Eget Kapital. Medlemsavgifter Styrelsen föreslår att medlemsavgiften, 100 kr, höjs till 150 kr för år Värmdö Per-Olof Blom

2 T121 Spicas vänner PROTOKOLL 2 Bilaga 2 Revisionsberättelse Vi har granskat den ekonomiska årsredovisningen jämte räkenskaperna för räkenskapsåret Revisionen har utförts i den omfattning som följer av god revisionssed. Detta innebär att revisionen är genomförd på så sätt att vi i rimlig utsträckning kontrollerat att räkenskaper jämte årsredovisning ej innehåller fel. Ett urval av underlagen för belopp i dessa handlingar är därvid granskade. I en revision ingår också att kontrollera redovisningsprinciper och styrelsens tillämpning av dessa. I intet fall har vi hittat fel i räkenskaper eller bokföring. Vi tillstyrker det av styrelsen framställda förslaget om disposition av resultatet samt att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning. Vi tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Stockholm 11 januari 2005 Ragnar Dyrssen Per Assarsson Bilaga 3 Balansräkning för år 2004 Balansräkning Balans per Ingående balans Tillgångar Lager (PR- och klubbmtrl) 6000,00 0,00 Kassa 114,00 0,00 Postgirokonto 24772, ,50 Summa 30886, ,50 Eget kapital och skulder Eget kapital 18848,50 Årets resultat 12037, ,50 Summa eget kapital 30886, ,50 Skuld 0, ,00 Summa 30886, ,50

3 T121 Spicas vänner PROTOKOLL 3 Bilaga 4 Resultaträkning för år 2004 Intäkter företagsträffar, skeppsafton Sörman Info och Media ,00 Actis AB 1 500,00 SFRO 1 500,00 FMV 750,00 Skeppsafton 1 700,00 Summa , ,00 Övriga intäkter Medlemsavgifter ,00 Souvernirförsäljning och gåvor ,00 Ersättning för utlägg åt Stiftelsen ,50 Övrig försäljning 5 638,00 Summa , , ,50 Kostnader företagsträffar,skeppsafton, avtackn Muskömedarbetare Plastmuggar, plastglas, "snacks", lättöl, cider 1 123,00 Öl, vin, Systembolaget 3 518,00 Annorlunda Catering 2 856,00 Sofias Catering 6 615,00 Tårta på Muskö 500,00 Summa , ,00 Övriga kostnader Postgiroavgifter 1 040,00 Porto 3 511,00 Kuvert, kontorsvaror 4 255,00 Olycksfallsförsäkring 2 480,00 Pins, dekaler, akvareller, mössband, foton ,00 Avgår inneliggande lager ,00 Direkta kostnader till fartyget ,50 (svetsarb, panna, färg, övrig materiel) Utlägg för stiftelsen i samband med varvsbesöket ,50 Kostnader för besök på Wasamuseét, Skeppsholmen 2 810,00 (Nycklar, bogsering, vakthållning) Partytält, väggar, stolar 2 700,00 Övriga kostnader 2 433,00 Summa , , ,00 Resultat ,50

4 T121 Spicas vänner PROTOKOLL 4 Bilaga 5. Förslag till budget för år 2005 Ingående balans kr kr Intäkter Medlemsavgifter kr Försäljning pins, dekaler, märken kr Företagsträffar kr Gåvor kr kr Summa ing balans + intäkter kr Kostnader Reserverade medel för projektet Registreringsavgift till Fartygsinspektionen kr Inköp av varmvattenberedare och rördelar till pannan kr Hyra av Sjöofficerssällskapets lokaler för årsmöte kr Olycksfallsförsäkring för medlemmar och besökare kr Medlemsavgift i Stockholms Sjögård 500 kr kr Ekonomiskt stöd till stiftelsen Fast pris för varvsbesök på Muskö kr kr Beräknade kostnader för projektet Underhåll kr Elkostnader kr Hyra av lokaler kr kr Kostnader för vänföreningens verksamhet Administration, porto, kuvert kr Nostalgiträffar, kaffe ombord till arbetsgruppen kr kr Summa kostnader kr Beräknat resultat kr 1) Exkl lagervärde på pins, dekaler, märken. Försäljning beräknas ge en intäkt på kr.

5 T121 Spicas vänner PROTOKOLL 5 Bilaga 6 Förslag till ordinarie styrelse, revisorer och valberedning för år 2005: Mandattid Förslag till styrelse Sten Hecker Ordf 1) Rune Blomqvist Sekr 1) Per-Olof Blom Kassör 2) Lennart Törnberg Informationsansvarig 2) Carl-Åke Sjöberg Ledamot 1) Bror Schwieler Supplean 1) Henrik Bergman Suppleant 2) Förslag till revisorer: Benjamin Hedlund Ragnar Dyrssen Per-Olof Assarson Förslag till valberedning: Christian Gustavsson Benjamin Hedlund Carl-Axel Arlestedt Ordinarie Ordinarie Suppleant Sammankallande Anm 1) Väljes jämna år 2) Väljes udda år

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 'BRF GLÖMSKAN 15 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - ( ' BRF GLÖMSKAN 15 Förvaltnings berättelse 2013-01-01 - Styrelsen far härmed avge följande redovisning för förvaltningen av föreningen under

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Föreningen bildades 1982-04-16 och registrerades hos Länsstyrelsen 1982-07-05.

Föreningen bildades 1982-04-16 och registrerades hos Länsstyrelsen 1982-07-05. ÅRSREDOVISNING För HSB:s bostasrättsförening SNÖSÄTRA nr 229 i Stockholm Styrelsen för HSB: s bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer