Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014"

Transkript

1 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan

2 Dagordning årsmöte Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR 2012!... 5 Styrelsens sammansättning!... 5 Våra mål 2012!... 6 Aktiviteter under året!... 6 Sponsorer och samarbetspartners!... 7 Medlemmar!... 7 Organisation!... 8 Regioner inom LIR!... 8 Verksamhetsplan för LIR !... 9 Aktiviteter!... 9 Hemsidan!... 9 Sponsorer!... 9 Medlemmar!... 9 Värdering och underhåll samt branschorgan!... 9 Samarbetspartners!... 9 Nyhetsbrev! Regioner! LIRs vision & syfte! Vision! Syfte! Bilaga: Årsredovisning 2012!

3 Dagordning årsmöte Stockholm 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängd 6. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande 7. Fastställande av föredragningslista 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 9. Kassörens årsberättelse 10. Revisorernas årsberättelse 11. Beslut om hur det senaste räkenskapsårets överskott eller underskott ska disponeras och balanseras 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Behandling av motioner som förelagts årsmötet 14. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår, medlemsavgifter samt verksamhetsplan 15. Behandling av övriga förslag från styrelsen och revisorerna 16. Bestämmande om ersättningar åt berörda funktionärer 17. Val av förtroendevalda till styrelse och arbetsgruppens ledning enligt Val av revisor 19. Utseende av valberedning och ordförande av den samme 20. Övriga frågor 21. Årsmötets avslutande 3

4 Styrelsekandidater 2013 Nyval Förslag på styrelsesammansättning Anne Heino!! Ordförande sittande 1 år Solveig Åkerhielm! Vice ordförande nyval 2 år Marie Persson! Sekreterare nyval 2 år Anna Karlsson! Kassör nyval 2 år Matilda Ljungman! Arbetsgruppens samordnare Oskar Berg!! Ledamot nyval 2 år Karin Wiktorsson! Suppleant nyval 2 år Lizah Sinnett!! Suppleant nyval 2 år Valberedning Josephine Halldén, sammankallande Linda Wallgren Felicia Eckersten Revisor Claes-Anders Malmberg Vakant Arbetsgruppen Matilda Ljungman Karin Wiktorsson Felicia Eckersten Emmie Lundahl mfl 4

5 Verksamhetsberättelse för LIR 2012 Styrelsens sammansättning Ordförande!!!! Anne Heino Vice ordförande!!! Louise Nilsson Sekreterare!!!! Camilla Höglund Kassör!!!! Anna-Carin Forsman Arbetsgruppens samordnare! Anna G Karlsson Ledamot!!!! Robert Törnqvist Ledamot!!!! Solveig Åkerhielm Möten Suppleant!!!! Marie Persson Suppleant Peter Sandberg Valberedning Elisabeth Lindkvist Linda Wallgren Josephine Halldén Isaksson Revisorer Madeleine Stenbäcken Claes-Anders Malmberg Styrelsen har normalt styrelsemöte första tisdagen i varje månad, utom juli och augusti samt en-två arbetskonferenser per år. 5

6 Våra mål Öka antalet medlemmar till 400, ej uppnått 2. Bli fyra regioner, ej uppnått 3. Gratis medlemskap, uppnått 4. LIRdag i Stockholm, ej uppnått Aktiviteter under året LIR deltog på Lingdagen, dock inte med egen monter. Medlemmar, sponsorer och mässbesökare fick möjlighet ställa frågor om LIR. LIRnytt har utkommit med fem nummer och har distribuerats via e-post till våra medlemmar, och publicerats på hemsidan samt länkats från ACAMAs nyhetsbrev. LIR har under året fortsatt vårt samarbete med tidningen Grönytekontakt där artiklar om aktuella frågeställningar inom branschen publicerats. Vi fortsätter arbetet med att bygga upp våra regioner inom LIR. Idag har vi tre regioner, och LIR vill utveckla möjligheten att skapa ett rikstäckande nätverk i hela riket och erbjuda medlemmarna att träffas regionalt på öppna träffar med olika värdar för dagen. LIR Mälardalen har anordnat en träff. Viktiga frågor under 2012 har fortsatt handlat om arbetsmarknaden för Landskapsingenjörer, inventering, värdering och underhållsskuld. Vi har även börjat lyfta frågan om ett gemensamt branschorgan inom grönytebranschen. Vi har under 2012 haft besök på hemsidan och totalt sedan starten besök. Besöksfrekvensen på hemsidan ökar successivt till stor glädje för oss alla. Vi har märkt ett ökat intresse för besiktningsfrågor under året. 6

7 Tabellen visar besöksstatistik för under 2012 Under 2012 har ett antal platsannonser publicerats på hemsidan. Både våra sponsorer och andra företag i branschen har annonserat och önskat få kontakt med LIRs medlemmar. Vi har även haft en del spontanannonsering på LIRs facebooksida. Vi fortsätter att arbeta hårt med att öka intresset för och interaktiviteten på hemsidan och på facebook, och där har våra medlemmar en stor roll. Genom att aktivt delta i diskussionerna ökar nyttan och intresset för LIR. Ett aktivt deltagande ökar möjligheten att utöva nätverk, utbyta erfarenheter och information. Sponsorer och samarbetspartners Under året fortsatte vi vårt samarbete med våra sponsorer. Vi välkomnar våra nya sponsorer för året; Billbäcks Plantskola, Lappset och Hasselfors. Medlemmar Antalet medlemmar har ökat från 299 stycken till 318 stycken under

8 Organisation Inga förändringar i organisationen under året. En ledamot och två suppleanter har avgått av personliga själ. Regioner inom LIR Under året har endast LIR i Mälardalen haft en LIRträff. Övriga regioner har inte varit lika aktiva vilket vi hoppas på kan förändras till

9 Verksamhetsplan för LIR Aktiviteter LIR har medverkat på Lingdagen 2013 i Alnarp och i år kommer samarbetet med Lingrådet, Lingdagsgruppen och studenter att öka. Vi hoppas på ett gott resultat av det. Vi har också ingått ett samarbete med Informa Sweden och mässan Utomhusmiljö. Vi fortsätter arbetet med regionträffar i våra befintliga regioner: LIR i Väst, LIR i Mälardalen och LIR i Dala-Bergslagen. Vi hoppas få fart på ytterligare en region. Under hösten kommer en LIRdag att arrangeras i Stockholm med föredragshållare och utställare. Temat kommer preliminärt att vara Hållbarhet och förtätning av stadsmiljö kontra bevarandet av våra gröna miljöer. Hemsidan Under det kommande året ska LIR fortsätta utvecklingen av hemsidan och arbeta för att öka interaktiviteten, besökarantalet, och antal sponsorer. Vi ska också utveckla användandet av sociala medier. Sponsorer Vi ska arbeta aktivt för ett ökat engagemang för våra sponsorer samt förbättra vår information och vårt samarbete gentemot dem. LIR vill skapa möjlighet för våra sponsorer att synas genom LIRs olika medier bland annat hemsidan, nyhetsbrevet och facebook. Medlemmar Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att öka antalet medlemmar till organisationen genom bl a uppsökande verksamhet bland studenter, regionträffar, artiklar i media samt genom Lingdagen i Alnarp. Värdering och underhåll samt branschorgan Under fortsätter LIR bland annat arbeta för att lyfta fram frågan om ekonomisk värdering av utemiljöer. Frågan om underhåll och hur vi kan bli bättre på att planera och budgetera för underhåll diskuteras fortlöpande. Hur arbetar vi i branschen med underhållsplaner för utemiljön och hur äskar vi medel. Inom LIR tycker vi även att frågan om ett gemensamt branschorgan inom grönytebranschen är viktig för att tillsammans kunna lyfta och få gehör för viktiga frågor. Samarbetspartners Vi fortsätter vårt samarbete med Naturvetarna samt olika samarbetspartners när vi anordnar våra LIRträffar. Under perioden kommer vi att anordna en LIRdag. 9

10 Samarbetspartners som bla SLU, Trädgårdsanläggarna (STAF), Trädföreningen, Sveriges Arborister, GRO, Movium och andra inom den gröna sektorn är önskvärda partners och vi kommer under perioden att bjuda in till samtal. Vi kommer under året att påbörja ett samarbete med arrangörerna för den nya konferensen Utomhusmiljö Den kommer att gå av stapeln i november varje år. LIR är inbjudna att sitta med i deras advisory board inför 2014 samt får synas med logotype i deras utskick under året. Nyhetsbrev Vårt nyhetsbrev har varit mycket uppskattat och ska fortsätta att ges ut under Nyhetsbrevet blir även länkat till ACAMAS nyhetsbrev. Målet är att kunna ge ut ca 6 LIRnytt under året. Vi kommer att belysa våra medlemmars önskemål och frågor, sponsorer och samarbetspartners frågeställningar samt bidra med trender, nyheter och viktig branschinformation. Regioner Vårt arbete med att träffas regionvis kommer att fortsätta och utvecklas under året. LIR uppmuntrar alla medlemmar att uppsöka och bjuda in branschaktörer till de öppna regionträffarna. Det går även bra att medverka till att starta upp en region med LIR som huvudpart. LIRs vision & syfte Vision - Vi ska vara en ledande aktör inom utemiljösektorn Syfte - Vi ska främja nätverkande mellan utemiljöaktörer och lyfta vår yrkeskår. Bilaga: Årsredovisning

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00 Närvaro: via Skype Anna-Carin Forsman (A-C F) Anne Heino ( AH) Louise Nilsson (LN) Marie Persson (MP) Josephine Halldén Isaksson (JHI) Camilla Höglund (CH)

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

4 Kaan Korkmaz och Anna Takman väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.

4 Kaan Korkmaz och Anna Takman väljs till protokolljusterare tillika rösträknare. Protokoll för ÅRSMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, tisdagen den 7 februari 2012, 18.00, Nordenskiöldsalen, plan 3 hus U, Stockholms universitet 1 Årsmötet öppnas kl.18.34 av Johan Turell. 2 Johan

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun.

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 2013 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 1 FOMS årsmöte 20140326 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer